Patenty so značkou «mostní»

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mencl Vojtěch, Šmerda Zdeněk, Spudil Miroslav, Stránský Jiří

MPK: E01D 7/02

Značky: mostní, volných, komorové, předpínacích, konstrukcí, kabelů, uspořádání

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Zařízení k přímému uložení kolejnice, zejména na mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269608

Dátum: 11.04.1990

Autori: Thiel Hugo, Mik Štěpán

MPK: E01D 19/12

Značky: zařízení, konstrukce, zejména, přímému, mostní, uložení, kolejnice

Text:

...kontrolovat, přičemž koutovć every zebreňující posuvu fixečního členu na přítlečnć liltě lze snadno kontrolovat pouze vizuslně. Při porušení dvou z těchto čtyř koutových sverů ee bezprostřednč neohrozí bezpečný průjezd koiejových vozidel.Dalii jeho výhodou je, že případné zkorodovéní povrchu jednotlivých částí nemá viiv na funkčnost e opětné použití celého uložení. Rovněž je výhodou, že přímo uložení tohoto zařízení je dvouoee...

Mostní dilatační závěr a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265399

Dátum: 13.10.1989

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/06

Značky: závěr, dilatační, zhotovení, mostní, způsob

Text:

...závěru ze směsi plastbetonu, do jejichž urovne sepoloží nejdříve ochranné vrstvy, například z litéhoasfaltu a na ně ložné vrstvy konstrukce vozovky, na něž se průběžně přes druhe vrstvy mostního dilatačniho závěru,opatřené předtím separačni vrstvou, položí obrusná vrstva konstrukce vozovky, která se pouu nad druhými vrstvami mostniho dilatačniho závěru společně se separačni vrstvou odstrani,di 1 atačni spára se překryje pružným těsnicím...

Připojení pomocné ocelové konstrukce nosu k čelu vysouvané mostní železobetonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265144

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plánička Antonín, Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/00, E01D 21/02

Značky: čelu, pomocné, konstrukce, mostní, připojení, ocelové, vysouvané, železobetónové

Text:

...nosu je předepnuta.Pŕedepnutím pomocné ocelové konstrukce nosu se ušetří řada kotevních elementů a zároveň to umožňuje navrhnout subtilnější ocelovou konstrukcí nosu.Připojení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech na obr. 1 v bočním pohledu a na obr. 2 v příčném řezu.Pomocná ocelové konstrukce nosu ł sestává ze dvou nosníků průřezu I s proměnnou výškou,které jsou vzájemné spojeny systémem svislých a...

Prefabrikovaná komorová mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264545

Dátum: 14.08.1989

Autori: Chlup Zdeněk, Hustý Ilja, Stránský Jiří, Kořenek Miroslav

MPK: E01D 11/00

Značky: prefabrikovaná, komorová, konstrukce, mostní

Text:

...mostní konstrukce podle vynâlezu je, že používá mostních segmentů, jejichž vnitřní komora je vyztužena dvojici železobetonových táhel, spojujících souměrně spodní rohy komory se středem horní desky, takže každý segment může být zavěšen v podélné ose mostní konstrukce. To umožňuje, aby převážnou část stálého zatížení přenášela nosná předpínaci výztuž, kdežto předpjatá železobetonové ztužující stěna přenášela převážně jen namáhání od...

Komorový segment mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263115

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmerda Zdeněk, Kořenek Miroslav, Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch, Stránský Jiří

MPK: E01D 7/02

Značky: konstrukce, komorový, mostní, segment

Text:

...příčnými otvory pro uložení zavěšovacího roubíku .. Hlavní výhodou.vyná 1 ezu je, že umožňuje podepřít 1 Velmimširokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovými vnitřnimi podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukci,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazující estakádní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku prostřed nictvím dvojíc předpjatých železobetonových táhel volnými předpinacŕmi...

Těsnicí zařízení pro styk kabelových kanálků sousedních segmentů předpjaté mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262862

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlasivec Hynek

MPK: E04C 5/20

Značky: segmentů, kabelových, předpjaté, zařízení, mostní, sousedních, konstrukce, těsnicí, kanálků

Text:

...základnou, při níž je na obvodu opatřeno dopružovacím vybráním. V podélné ose pružného tělíska je průchozí válcovitá dutina k protažení předpínacího kabelu, přičemž celková délka pružného tělíska je větší než součtová délka stýkajících se kuželovitých dutín navazujících kabelových kanálků, mezi něž je eevřeno.Výhodou těsnicího zařízení podle vynálezu je, že zajištuje doetatečnou těsnost stýkajících se kabelových kanálků při zachování...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mencl Vojtěch, Stráský Jiří, Spudil Miroslav, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: mostní, kabelů, volných, uspořádání, konstrukcí, komorové, předpínacích

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...

Podpůrná konstrukce pro prefabrikované bednění mostní římsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242672

Dátum: 01.04.1988

Autor: Oíha Zdenik

MPK: E01D 21/02

Značky: mostní, podpůrná, římsy, bednění, konstrukce, prefabrikované

Text:

...přiloženém vyobrazení je schematicky znázorněn boční po hled na podpůrnou konstrukcí.Prefabrikované bednění mostní římsy je uloženo na podpůrné konstrukcí, sestávající z nosného rámu l tvořeného čtyřmi sloupky g opatřenými dole rektifikační patkou g, vzájemné pevně Spojenými prostřednictvím čtveřice dolních spojovacích trámců g,na nichž je položena podlážka § pro zátěž § a dále vzáj emně pevně spojenými prostřednictvím čtveřice horních...

Mostní dilatační závěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232070

Dátum: 01.04.1987

Autori: Janega Pavel, Kraft Josef, Slánský Bohuslav, Slánská Helena, Bejček Alfonz

MPK: E01D 19/06

Značky: mostní, závěr, dilatační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dilatačního závěru pro mostní konstrukce ve stavebnictví. Dilatační závěry u mostních konstrukcí jsou částí mostního příslušenství, na kterém závisí bezpečné překlenutí dvou dilatujících konstrukcí, např. mostu a vozovky. Dilatační závěr dle vynálezu sestává z elastického pásu dotlačeného ocelovými tyčemi prostřednictvím kuželových kolíků do profilovaných ozubů dilatujících konstrukcí. Vynález je možno využít ve stavebnictví.

Mostní závěr pro velké dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 231479

Dátum: 15.06.1986

Autori: Reček Jiří, Kunc Vlastimil

MPK: E01D 19/06

Značky: mostní, dilatace, velké, závěr

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je možnost provádět úpravy mostních závěrů železničních mostů, aniž by bylo nutné demontovat železniční svršek a provést výluku železničního provozu. Uvedeného účelu se dosáhne mostním závěrem podle vynálezu, sestávajícím z konzol /1/ a /2/ podélníků /3/ a /4/, na něž jsou uloženy krajní mostnice /5/ a /6/. Ke konzolám /1/ a /2/ jsou oboustranně připevněny podpěry /7/ a /8/ spojovacích nosníků /9/, jež jsou vzájemně spojeny...

Nosná mostní konstrukce, tvořená prefabrikovaným předpjatým pásem, a způsob její montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 221060

Dátum: 15.01.1986

Autori: Stráský Jiří, Janíčková Alena, Hustý Ilja, Chlup Zdeněk

Značky: nosná, pásem, předpjatým, prefabrikovaným, způsob, montáže, tvořená, mostní, její, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná mostní konstrukce je tvořena prefabrikovaným předpjatým pásem sestaveným z mostních prefabrikovaných prvků, které spočívají na nechráněných montážních panelech a jsou opatřeny nejméně jedním dopnutým výztužným kabelem. Prefabrikované prvky se postupně zavěšují na nechráněné montážní kabely, po kterých jsou posouvány do požadované polohy, dopnuty výztužnými kabely a spáry mezi nimi dobetonovány. Konstrukce je vhodná pro výstavbu lávek,...

Prefabrikovaná variabilní mostní římsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 220351

Dátum: 15.11.1985

Autori: Klimeš Miroslav, Zelenka Otakar, Ledvina Luděk

Značky: římsa, mostní, prefabrikovaná, variabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká variabilní mostní římsy, určené pro různé šířkové úpravy vozovek, umožňující v příčném profilu libovolnou vzdálenost nebo sklon mezi krycí deskou a obrubníkem a libovolnou úpravu svodidlovým zábradlím nebo svodidlem, případně zábradlím. Mostní římsa sestává z krycí desky a obrubníku, které jsou navzájem spojeny distančními ocelovými profily. Konstrukce je zakotvena v nosné mostní konstrukci. Svodidlové zábradlí nebo svodidla je...

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci

Načítavanie...

Číslo patentu: 226886

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vítek Jan

Značky: zesílenými, prefabrikovaný, mostní, ocelovou, nosník, výztuží, konci

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci, vyznačující se tím, že horní deska (2), tvořící součást nosníku (l), je na obou koncích opatřena zesílením (3) v délce 1 = až 4 o tloušťce dl = 1,4 až 3 d, kde je celkové délka nosníku (l) a d je průměrná tloušťka horní desky (2).

Zařízení pro plynulé posunování těžkých břemen, kupříkladu forem pro mostní nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213786

Dátum: 01.05.1984

Autori: Ježek Ludvík, Martinovský Josef, Truhlařovský Ladislav

Značky: mostní, těžkých, plynule, břemen, forem, zařízení, posunování, kupříkladu, nosníky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přesouvání těžkých forem pro mostní nosníky bez rázu a bez zásahu obsluhy. Zařízení tvoří vozík opatřený řadou sklopných západek, kterými prochází čep, zakotvený v rámu vozíku. Pod vozíkem je připevněn tlačný prvek. Dno formy má řadu ozubů. (obr. 1) Vynález lze využít ve stavebnictví a strojírenství při přesunu těžkých břemen.

Mostní pilíř

Načítavanie...

Číslo patentu: 275603

Dátum: 02.10.1978

Autor: Novotný Ivan

MPK: E01D 15/12

Značky: pilíř, mostní