Patenty so značkou «montážny»

Zariadenie na pripevnenie izolačných vrstiev a izolačný montážny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20049

Dátum: 12.10.2012

Autori: Guillem Angélique, Baraud Ismael

MPK: F16B 33/00, F16B 25/00, E04B 1/76...

Značky: systém, pripevnenie, montážny, zariadenie, izolačných, vrstiev, izolačný

Text:

...Špirálový závit môže obsahovať časť, ktorá má valcovú obálku. Tým sa umožní predĺžiť rozvinutú dĺžku špirálového záberu, a teda jeho rozmedzíe, to znamená, celkový povrch záberu závitu v izolačných doskách bez rozšírenia otvoru vytvoreného V izolačných0014 Dosadací povrch hlavy môže byť vybavený výstupkami. Tým sa zamedzí uvoľneniu skrutky pripevnením hlavy skrutky k vonkajšiemu povrchu izolačnej dosky. Výstupky môžu byť asymetricke...

Zariadenie a montážny most na zavesenie prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20287

Dátum: 20.07.2012

Autori: Trögl Arnold, Hackl Leopold

MPK: E01F 9/011

Značky: zavesenie, montážny, prvků, zariadenie

Text:

...s vôľou zachytávajú (obklopujú), pričom koncový doraz obsahuje aspoň jeden pohyblivý upínací prvok na zablokovanie medzery. Koncový doraz môže byť nastavený na požadovanej výške, aby definoval zníženú polohu saní s uchyteným0010 Upínací prvok je s výhodou klin, ktorý je priľahlý na vodiacej koľajnici, lineárne vedený v koncovom doraze a preniká cez neho upínacia skrutka, ktorá pri uťahovani tlačí klin medzi povrchom koncového dorazu a...

Montážny vozeň trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5592

Dátum: 08.11.2010

Autor: Štefánek Peter

MPK: B61D 15/00, B60P 3/14, B66F 11/04...

Značky: vozeň, montážny, trakčného, vedenia

Text:

...vyššia oporná konzola la slúži ako opora otočného valu v prepravnej polohe a druhá konzola lb ako bezpečnostná opora V najnižšej možnej polohe zloženého nožnicového mechanizmu. Na dlhých stranách homého rámu 2 sú privarené manipulačné úchytky na manipuláciu s celou nožnicovou plošinou. Štyri ramená nožnicového mechanizmu 3 sú zvarené z valcových tyčí. Dve ramená tvoria vnútomý rám 3 a a ďalšie dve vonkajší rám 3 b. Na koncoch obidvoch...

Montážny komponent a spôsob výroby montážneho komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16343

Dátum: 23.09.2010

Autor: Studniorz Thilo

MPK: E04B 9/18, F16B 5/07, F16B 5/10...

Značky: montážneho, spôsob, výroby, montážny, komponentu, komponent

Text:

...podstatne zoslaboval. Zásadne je tiež možné,že namiesto štrbín sa do dielcov vytvárajú väčšie otvory, dokiaľ sa nevytvoriapráve požadované oblúkovité hrany pomocou týchto otvorov.0013 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú spojovacie úseky dielca usporiadané práve na tej istej strane dielca. Tým sa zaručuje, že na jednej strane dielca sú usporiadané práve aspoň dva spojovacie úseky, ktoré môžu zaberať práve v dvoch spojovacich...

Montážny stojan pre dvere automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14808

Dátum: 26.10.2009

Autor: Coutier Charles

MPK: B05B 13/02, B62D 65/06

Značky: dveře, montážny, automobilů, stojan

Text:

...zoradenie polohy rôznych guľových kĺbov, aby dverové panely boli vzhľadom na karosériu postavené presne, zvlášť keď je stojan rozložený v blízkosti0011 Predmetom vynálezu je montážny stojan pre dvere automobilu, ktorý má prvý rán s prostriedkami na nastaviteľné pripevnenie ku karosérii vozidla V blizkosti dverového otvoru,druhý rám s prostriedkami na nesenie dverí automobilu na tomto druhom ráme, ramená spojujúce prvý rám s druhým rámom a...

Systém upevnenia čelného skla a bočných skiel na stĺpiky motorového vozidla a príslušný montážny postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10658

Dátum: 03.03.2009

Autori: Burban Eric, Jaouen Jean-sébastien

MPK: B60R 13/04, B60J 1/02

Značky: vozidla, motorového, postup, upevnenia, čelného, bočných, príslušný, stĺpiky, montážny, skiel, systém

Text:

...operáciu môže realizovať výrobca čelného skla, čo umožňuje zjednodušenie montáže tohto čelného skla na vozidlo.0020 Takisto prednostné táto spomenuté prvá časť ozdobného krytu obsahuje rebro vystupujúce smerom dovnútra a opierajúce sa o priľahlú bočnústranu bočného okraja čelného skla.0021 Toto usporiadanie umožňuje presne stanoviť polohu ozdobného krytu na okraji čelného skla.0022 Podľa prednostnej verzie tohto vynálezu časť ozdobného...

Montážny postup bočných posuvných dverí motorového vozidla, ktorý umožňuje zarovnať vzájomné polohy prvkov, ktoré zabezpečujú posun a držanie dverí v zatvorenej polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10738

Dátum: 03.12.2008

Autor: Demougin Luc

MPK: B60J 5/06, B62D 65/06

Značky: dveří, zarovnať, vzájomne, umožňuje, polohe, postup, montážny, zatvorenej, posuvných, prvkov, vozidla, držanie, polohy, ktorý, zabezpečujú, bočných, posun, motorového

Text:

...(centrovacie prvky, vodiace lišty, sane a posuvnékoľajnice), ale aj čo možno najviac znížit polohové odchýlky (nazývané takistopolohový rozptyl) polohovacích otvorov centrovacích prvkov 6 a, 7 a, 8 a a kolajníc 11 a, 12 a, 13 a na strane karosérie 3, na jednej strane, a na druhej strane, na strane dverí 1, polohový rozptyl medzi polohovacími otvormi a kontaktnými plochami vodiacich líšt centrovacích prvkov 6 h, 7 b, 8 b a saní 11 b,12...

Montážny súbor automobilových posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6962

Dátum: 05.11.2008

Autor: Derue Nicolas

MPK: E05F 5/00

Značky: automobilových, súbor, dveří, posuvných, montážny

Text:

...18 viditeľne zvislú a vnútornú stranu 20 viditeľne vodorovnú, ktoré sú prepojené zaoblením 21.Fixačná plocha 14 lemovaná stupňom 16 vymedzuje na dielci karosérie 4 drážku na osadenie okna 22 a koľajnice 6, takým spôsobom aby tieto boli zarovnané s vonkajšou vzhľadovou plochou 12 bez toho aby vyčnievali, z estetických dôvodov. Fixačná plocha 14 má otvor 24, ktorý je určený k tomu aby bol uzavretý oknom 22, a otvory na uchytenie 26 okna 22...

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285903

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bruder Hans

MPK: E04H 1/12, E04B 1/58, F16B 7/04...

Značky: stavebnicových, vytvorenie, konštrukcií, montážny, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií predovšetkým pre veľtrhové alebo predajné stavby tvorí nosný profil (1), ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami (2) a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou (7, 48), ako i aspoň jedným upínacím zámkom (9, 51), ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov (1) alebo dielov montážneho systému. Upínací zámok (9, 51) je vložiteľný do...

Montážny rám pre aplikačné moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11414

Dátum: 04.09.2007

Autor: Tas Johan Helena Alice

MPK: H02G 3/12, A61G 12/00

Značky: moduly, aplikačné, montážny

Text:

...na udržanie montážnych rámov pre aplikačné moduly. V skutočnosti rám, ktorého šírka je menšia ako vzdialenosť medzi dvoma vzdialenými koncami drážok v tvare písmena L, ak je vhodne pridržaný môže byť ľahko vložený cez vonkajšiu čiastočnú štrbinu ktorá má relatívne malé rozmery do vnútornej čiastočnej štrbiny s relatívne veľkými rozmermi a môže tu byť otočený z prvej pozície na druhú pozíciu, umožňujúc tak upevnenievo svojej konečnej pozícii...

Montážny ochranný krúžok a tesniaca zostava k nemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6825

Dátum: 09.08.2007

Autori: Hintenlang Günter, Heldmann Martin

MPK: B25B 27/00, F16J 15/32

Značky: tesniaca, zostava, ochranný, krúžok, montážny

Text:

...vyrobiť, s ohľadomna sily potrebné na rozdelenie ochranného prstenca.K vyriešeniu deñnovanej úlohy prispieva relatívne veľký uhol otvorenia ako ajstvárnenie miesta požadovaného zlomu a štrbinového preťatia.Ochranný prstenec, upínacie zariadenie a kĺbový spoj môžu byt vyrobené z jednéhokusu, prechádzať do seba navzájom a byť zhotovené z jednotného materiálu. Tu je výhodou,že sa zjednoduší výroba a manipulácia s montážnym ochranným krúžkom....

Montážny spoj na spojenie plechových dielov falcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6990

Dátum: 27.07.2007

Autor: Guillien Joël

MPK: B21D 39/02, B62D 25/10, B60J 5/00...

Značky: spojenie, montážny, plechových, falcovaním, dielov

Text:

...reze ukazujúci spojenie vzmysle vynálezu pred falcovaním,- Obrázok 4 je schematický pohľad V zväčšenej mierke vo zvislom reze v smere línie IV-IV Obrázku 2 ukazujúceho spojenie po falcovaní.Na Obrázku 1 je schematický znázomená otváracia časť vozidla 10, osobitne dvere. Táto otváracia časť 10 obsahuje dolnú kazetu 12 a obvodový rám 14. Kazeta 12 a rám 14 vymedzujú okno 16.Ako je znázornené na Obrázkoch 3 a 4, otváracia časť 10 obsahuje prvý...

Montážny systém, najmä pre solárne moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12408

Dátum: 11.06.2007

Autori: Bartelt-muszynski Sven, Genschorek Gido

MPK: F24J 2/52

Značky: najmä, moduly, systém, solárne, montážny

Text:

...Pri vhodnom uskutočnení drážky môže byť deforrnačný uzáver samozrejme tiež spojený silovým záberom.0015 Pripojovacie prvky upevňovacích prostriedkov solámych modulov sú teda u naklapávacieho systému vytvorené párom prlebežných pozdĺžnych drážok profilu usporiadaných s odstupom a rebrá, umiestené protiľahlo na tvarovom kuse, zaberajú-3 svojimi koncami vzdialenými od tvarového kusu vždy do jednej z páru pozdĺžnych drážok držíaku.0016 Vo výhodnom...

Montážny element

Načítavanie...

Číslo patentu: 285218

Dátum: 09.08.2006

Autori: Rahnfeld Frank, Benz Albrecht, Buenning Torsten, Klemd Olaf, Walther Joerg

MPK: F16S 5/00

Značky: montážny, element

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny element (12) na upevňovanie súčastí, najmä profilových tyčí, je vytvorený s pripojovacími plochami (16), ktoré sú vytvorené na stenách (18), medzi ktorými je vytvorená aspoň jedna bočná výstuha (22). V aspoň jednej bočnej výstuhe (22) montážneho elementu (12) je vytvorená aspoň jedna prehĺbenina (31), ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti (29) susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou (22), aspoň jednej pripojovacej plochy (16).

Montážny nosný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12233

Dátum: 29.07.2006

Autori: Zeman Ondrej, Opperbeck Guido, Spieth Michael

MPK: B62D 25/08

Značky: montážny, nosný, systém

Text:

...v pozdĺžnom smere vozidla zozadu dopredu. Tým sa umožníodstraňovanie montážneho nosiča vo vstavanom stave montážnehonosného systému. Nie je pritom nutné vyňať spojovací nosič s chladiacimi komponentmi. To poskytuje tu výhodu, že pri vyberanímontážneho nosiča nie je nutné rozpojovať chladiace okruhy.Jeden ďalší výhodný príklad uskutočnenia montážneho nosného systému je vyznačený tým, že nosná plocha pre chladiace komponenty, najmä pre...

Transportný pás, najmä na použitie ako montážny pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2233

Dátum: 22.11.2004

Autor: Möschen Michael

MPK: B62D 65/00, B65G 15/00

Značky: transportný, použitie, najmä, montážny, pás

Text:

...Zdvíhacívankúš môže byť nafukovaný V krokoch po 50 mm v priebehu 10 sekúnd na celkovú výšku300 mm. Pre zvýšenie stability je možné vybaviť jednotlivé vzduchové vankúše sklopným (oceľovým)0011 Do jednotlivých elastomémych zdvíhacích vankúšov je možné integrovať elektrický0012 Napájanie prúdom je možné pomocou kábla zaliateho v páse alebo prípadne indukčne.Zásuvka môže byť na páse namontovaná s pomocou malého elastomémeho bloku.0013...

Montážny prvok pre kolieska pojazdného prepravného obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2020

Dátum: 22.01.2003

Autor: Lampugnani Umberto

MPK: A45C 5/00

Značky: kolieska, prepravného, obalů, montážny, pojazdného, prvok

Text:

...prvok pre kolieska cestovných prepravných obalov, ako je to opísané0013 Vynález bude teraz opísaný s odkazom na sprievodnévýkresy, ktoré zobrazujú jeho výhodné, neobmedzujúce- obr. 1 schematicky zobrazuje kufor, ktorého každé koliesko je podopreté montážnym prvkom podľa predloženého vynálezu- obr. 2 je perspektívny pohľad, pre názornosť čiastočne V reze, výhodného vyhotovenia montážneho prvku pre kolieska, podľa predloženého vynálezu~...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282847

Dátum: 22.11.2002

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F16L 3/00, G01F 15/18, F17D 1/04...

Značky: nástenných, domových, plynů, stanic, montážny, regulačných

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu, v ktorom je k hornému ramenu rámu (1) pripevnená horná príchytka (2) a k dolnému ramenu rámu (1) je pripevnená aspoň jedna dolná príchytka (3). K hornej príchytke (2) je pripevnený držiak (4) nosníka (5), pričom s jedným koncom nosníka (5) je spojené koleno (6) a s druhým koncom nosníka (5) je spojený nátrubok (7). V hornej príchytke (2) a dolnej príchytke (3) sú montážne otvory (8). K...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1833

Dátum: 06.05.1998

Autori: Gála Tibor, Kováč Ladislav

MPK: F17D 1/04

Značky: plynů, stanic, nástenných, regulačných, montážny, domových

Text:

...pre pripojenie regulačných a meracích prístrojov zabraňujú pôsobeniu nežiadúcich síl,ktoré by mohli na prístroje pôsobiť.Na obvodový rám sú pripevnené vodítka a spony, ktoré umožňujú jednoducho a bezpečne pripojiť a odpojiť kryt domovej regulačnej stanice.Celá zostava-podľa technického riešenia je vyrobená vo výrobných priestoroch a ako celok je na mieste montáže pripevnená k nosnej stene a pripojená na vstup a výstup plynu.Prehľad...

Montážny prípravok na spájanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1498

Dátum: 04.06.1997

Autor: Štofan Jozef

MPK: E01B 29/46

Značky: montážny, spájanie, prípravok, koľajníc

Text:

...koľajníc podľa predloženého technického riešenia znázornený na obr. 1 pozostáva zozákladovej dosky L obdlžnikového tvaru. Táto základová doska lna svojej dlhšej strane má dve vybrania g. Šírka vybrania g sarovná priemeru kotviacej skrutky podvalu. Začiatok vybrania g môže byť s výhodou o niečo väčší ako je priemer kotviace skrutky podvalu a to z dôvodu ľahšieho nasadenia montážneho prípravku pod hlavy kotviacich skrutiek podvalu....

Presuvný montážny zásobník stohov systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265516

Dátum: 13.10.1989

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: montážny, presuvný, systémových, stohov, zásobník, paliet

Text:

...g, v ktorých sú na kladkách presuvne uložené vozíky 3 pozvárané z ocelových profilov do tvaru E tak, aby umožňovali uloženie dvoch systémových paliet á. Na každom presuvnom vozíku 3 je osem rozmiestnených dosadacích plôch3 umiestnených tak, že štyri umiestnené v ľavej časti vozíka 3 a štyri sú umiestnené v pravej časti vozíka 3. Dosadacie plochy A sú v rovine vozíka 3 zhodne rozmiestnené, ako dosadacieplochy § na systémovej paleta §....

Výsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265515

Dátum: 13.10.1989

Autori: Morávek Jan, Kuchyňák Milan, Križan Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: systémových, paliet, montážny, manipuláciu, výsuvný, zásobník, stohom

Text:

...vozíkoch je rovná celkovej výške systémovej palety zo stohu ležiacej na spodnom výsuvnomvýsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet umožňuje zo stohu systémových paliet po ich vložení medzioperačnou dopravou do zariadenia okamžite sprístuptupniť obsah ľubovoľnej systémovej palety zo stohu. Zariadenie výrazne skracuje manipulačné časy pri spristuňovani obsahu paliet.Príklad prevedenia výsuvného montážneho zásobníka,...

Otočný montážny zásobník pre manipuláciu so stohmi systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 258669

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: montážny, systémových, manipuláciu, stohmi, otočný, paliet, zásobník

Text:

...sú na ložiskách uložené »otočné ramená 3 pozvára-né z ocelových profilov do tvaru U. Na každom otočnom ramene 3 sú štyri dosiadacie plochy 4, ktoré sú v. rovine ramena zhodne rozmiestnené ako dosadacie plochy 5 na systémovej palete 6. Dosadaciu plo-chu 4 na otočn-orn ramene 3 tvorí kužeľový kolik,tomu na systémovej palete B odpovedá pa-lete 6 odpovedá dosadacia plocha 5 tvorená dierou v držiaku upevnenom na systémovej palete 6. Dosadacie...

Zvárací a montážny zverák

Načítavanie...

Číslo patentu: 248572

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kopačka Milan

MPK: B23K 37/00

Značky: zverák, zvárací, montážny

Text:

...spojené ramenami g, a čeľusťami sú spojené konzolou jj pričom kĺby 2 ramena sa otáčajú v rovine kolmej na rovinu otáča» nia kĺbov § konzoly. To umožňuje zaujať ľubovoľná vzájomnú polohu čeľusti v priestore a z toho vyplývajúce ľubovoľné vzájomné umiestnenie upnutých predmetov. Otočné kĺby sa dajú natáčať okolo jednej osi a v ktorejkoľvek polohe sa dajú zafíxovať uťahovacou matioou Q, pričom sú riešené tak, aby po zafixovani zaručovali čo...

Montážny záves

Načítavanie...

Číslo patentu: 220876

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dukát Andrej, Pecka Juraj, Braunsteiner Alexander

Značky: závěs, montážny

Zhrnutie / Anotácia:

K prenášaniu betonových a železobetonových dielcov používajú sa najmä závesné oká, zaliate pri výrobe do prefabrikátu. Pri teraz používaných závesných okách možné je staticky využiť len jednu vetvu závesu. Takto vytvorené závesy majú viac ako dvojnásobný prierez, ako by bolo potrebné keby bolo možné staticky využiť obe vetve závesu. Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie montážneho závesu podľa vynálezu, pri ktorom závesné oko vytvorené je vo...

Montážny nástroj pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 217488

Dátum: 15.05.1984

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

Značky: montážny, pracovného, nástroj, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážného nástroja pracovného stroja pre montáž telesa kužeľky z jednotlivých dielov. Podstatou uvedeného vynálezu je, že zakladač a odoberací tŕň sú uchytené vo vlastných šmýkadlách do seba posuvne uložených a tlačených rozpernou pružinou. Uvedené šmýkadlá ovláda jedna rovinová vačka obsahujúca dve samostatné vodiace plochy, ktoré ovládajú činné zdvihy funkčných prvkov. Usporiadanie stavby zlúčeného pracovného bloku nástrojov...