Patenty so značkou «montáži»

Zariadenie na nastavovanie polohy vodoinštalačných predmetov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6496

Dátum: 03.09.2013

Autor: Erdélyi Ladislav

MPK: E03C 1/02, E04G 21/18

Značky: polohy, predmetov, montáži, zariadenie, vodoinštalačných, nastavovanie

Text:

...drážky, napríklad do drážky s rúrkami vedúcimí k vývodom. Rozsah nastaviteľných dorazov by mal iunožňovať vytvoriť rôzne odstupy predných čiel vývodov od roviny steny a zároveň by mal mať rezervu na prípadne použitie pomocnej laty. Pomocná lata, napríklad v podobe obyčajnej hliníkovej vodováhy alebo v podobe stavebnej hliníkovej laty, sa položí zhora na valcové dorazy, oprie sa o stenu a nastaviteľné dorazy sa oprú o túto pomocnú latu. Tým sa...

Zariadenie na nastavovanie polohy vodoinštalačných predmetov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6041

Dátum: 02.03.2012

Autor: Erdélyi Ladislav

MPK: E04G 21/18, G01B 1/00, E03C 1/01...

Značky: zariadenie, montáži, vodoinštalačných, nastavovanie, polohy, predmetov

Text:

...nástrčnýmí palcami a dvoma závitovými vsuvkami.Na obr. 6 je priklad zostavy inštalačného kufrika so zariadením, kde zostava obsahuje vyrovnávaciu lištu,dve ramená, adaptér s prvkom na nastavovanie vzdialenosti a závitové vsuvky.Na obr, 7 je bočný pohľad s čiastočným rezom stenou, kde sa osádza podomietková batéria s vyznačenými ryskami min, max pre určenú hĺbku zapustenia batérie do steny. V hornej časti je znázornený stav pri osádzani, v...

Portálové zariadenie na používanie pri montáži alebo údržbe ťažkých častí pohyblivého zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14581

Dátum: 10.11.2008

Autori: Illedits Thomas, Hölzl Hubert, Kubik Roland, Eder Christoph, Neszmerak Wolfgang

MPK: B66C 5/02, B66B 31/00

Značky: zariadenia, údržbě, portálové, používanie, zariadenie, montáži, ťažkých, částí, pohyblivého

Text:

...pohľad z boku na spojovací člen obr. 4 B pohlad na vyrazený, príp. vyrezaný plechový diel, ktorý sapoužíva ako súčiastka na výrobu spojovacieho člena obr. 4 C pohľad na druhé vyrazené, príp. vyrezané a 3-rozmerne vytvorené plechové diely, ktoré spolu tvoria spojovací členobr. 4 D pohľad v perspektíve na spojovací člen podľa obr. 4 Apohľad z boku na portálové zariadenie podľa vynálezu podľa obr. 2zväčšený pohľad v perspektíve na...

Okno na namontovanie do strešnej konštrukcie a montážna konzola použitá pri tejto montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 286212

Dátum: 02.05.2008

Autori: Nielsen Elgard Schandorff, Edvardsen Allan

MPK: E04B 1/48, E04D 13/03

Značky: montážna, namontovanie, konzola, montáži, konštrukcie, strešnej, tejto, použitá

Zhrnutie / Anotácia:

Okno zahrnuje rám s horným členom (6), spodným členom (7) a dvoma bočnými členmi (4, 5), ktoré sú navzájom spojené v rohových spojoch, a viaceré montážne konzoly (10). Bočné členy a horný a spodný člen rámu v namontovanej polohe okna prebiehajú v podstate rovnobežne s krokvovými prvkami (2) a latkovými prvkami (3, 8, 9) v strešnej konštrukcii. Každá montážna konzola (10) zahrnuje prvú ramenovú časť (11) na spojenie so susediacim rámovým členom...

Zařízení k montáži objímky plomby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260579

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kosnar Karel

MPK: G09F 3/03

Značky: plomby, objímky, zařízení, montáži

Text:

...rámu 1 zařízení je horizontálne posuvné uloäeno víkem g opatřené posuvné těleso g,v něm je vytvořen kanálek g pro průchod provázku 34, lůžka á pro objímku gg plomby a lužko 6 pro zástrčku § 3. Dále jsou na rámu 1 uloženy soustava trysek 7 s jazýčkem lg opatřeným kanâlky 11 a 12, nñžky 13, podavač 1 g provázku, vertikálne posuvné vazač l uzlů opatřený přidržovačem provazku, výkyv/ně rameno L 1 s kleštinami g, podavač 1 g objímek...

Spôsob udržiavania alebo zlepšenia funkcie regulácie pri montáži menšieho náhradného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280102

Dátum: 06.10.1993

Autori: Honus Klaus, Kolbe Alexander, Latarnik Michael

MPK: B60T 8/32, B60K 28/16, G01P 21/00...

Značky: kolesa, funkcie, zlepšenia, udržiavania, spôsob, montáži, regulácie, náhradného, menšieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob udržiavania alebo zlepšenia funkcie regulácie pri montáži menšieho náhradného kolesa upravuje zmeranou frekvenciou otáčania (vER) poháňaného náhradného kolesa korekčným faktorom (K(t)), aby sa funkcia regulácie uchovala alebo zlepšila. Tento korekčný faktor (K(t)) sa zistí pri neaktivovanej regulácii prekĺznutia pri pohone porovnaním frekvencií otáčania (vna1, vna2, va, vER) obidvoch kolies jednej nápravy a porovnaním rozdielov...

Zariadenie na značenie značiek na súčiastky v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 270525

Dátum: 12.07.1990

Autori: Chlapík Ján, Korytár Ján, Ondrejovič Anton

MPK: B41K 3/32

Značky: montáži, značiek, automatickej, značenie, súčiastky, zariadenie

Text:

...a na obr. 2 je znázornený rez vyznačenou rovinou A~A.Zariadenie na značenie značiek na súčiastky pozostáva z telesa 3 v ktorom je pcsuvne uložená kulisa i s vytvorenými obojstrannými vodiacimi drážkami 15 a nosný~ mi čapmi 3 Nosné čapy 3 sů v hornej časti opatrené raznikmi 6 a v dolnej časti ko~ likmi i, ktoré zasahujú do vodiacich dračok 1 § kulisy i. rieleso 1 je upevnené na doske indexovacieho prostriedku i na podpornom stipe lg a je...

Zařízení k montáži okeních spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266355

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pedenko Pavel, Faktorovič Jakov

MPK: B21L 11/00, B21L 2/00

Značky: spojů, montáži, zařízení, okeních

Text:

...npyrn. npmarnn nnynnmumň puuar 11 caonnu qucTynaMm 14 cKaab 9 MT no nouepxmocrn aavmrunkm U M maamnüneñavayww co cxocanm 16 aarnrngxw. nananv oco 5. coaamnnnuyn nae 3 aľDTOBKM. M ocao 4 o×naoT ueoopMmpoBaHHue neTnM. Kmtmpue maanpamauvcn a mcxonuoe cocroqme. aáymnaq ach. nnexnnramnua ycTpúňcTuo nasannäer npmwsaonmvb cvaanauuu ces nanovo coupky nernmnux Knaus Tara.yc 1 nuňc 1 ua M ynnmumercw CWOK cnyxau ąupyanoro mTaMna AH paaoaprku aaena...

Univerzální zařízení k montáži a demontáži pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 264416

Dátum: 14.08.1989

Autor: Mařík Jan

MPK: B60C 25/06

Značky: pneumatik, montáži, demontáži, univerzální, zařízení

Text:

...l je upevněn stojan lg, v němž je uložen otočný upínací trn lg, na jehož spodním konci je uloženo hnaci řetězové kolo ll, které je řetězem lg napojeno na pohonnou jednotku lg. Nad horním koncem stojanu lg je otočný upínaoí trn gg opatřen nosičem gł přidržovačem disků, který je opatřen aretačními čepy gg, které zapadají do otvorů Q univerzálního přidržovače 39 disků, na kterém jsou vytvoreny vystřečovací stupně gg. K základnímu rámu l je...

Zapojenie pre kontrolu kvality a polohy polovodičových čipov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 263163

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galbavý Peter, Potfaj Ján, Čechvala Vojtech

MPK: G06K 9/00, G06K 9/32

Značky: čipov, montáži, kontrolu, zapojenie, kvality, polohy, polovodičových

Text:

...a pre zadávanie x-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávanie a druhou vetvouadries pre porovnávanie a pre zadávanie y-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávaniena rozvetvený vstup druhého multiplexera obvodu tolerančnej pamäte a na rozvetvený vstup logického poľa obvodu tolerančnej pamäte. ovládacie vstupy prvého multipiexera obvodu tolerančnej pamäte, druhého multipraxera obvodu tolerančnej pamäte a logického poľa obvodu...

Zařízení k montáži duplikátorových kanálků tvořených ze segmentů na vnější povrch válcových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261924

Dátum: 10.02.1989

Autori: Festa Josef, Krása Radomír

MPK: B21D 53/08

Značky: segmentů, tvořených, nádob, kanálků, povrch, válcových, montáži, zařízení, vnější, duplikátorových

Text:

...což jednak umožňuje využivat tvářeci stroj i projinou výrobu a dále umožňuje opravu chybné vyrobených segmentůbez negativniho vlivu na montáž. Výhodou je též snadné možnostpřechodu na šroubovice s jiným stoupánim resp. na duplikátorovékanálky s jinou cherekteristickou křivkou než je šroubovice,například i charekteristiçkou křivkou nespojitou.Přiklad provedení zařizeni dle vynálezu je znázorněn na přiloženézv výkrese , kde na obr. 1...

Kontrolná hlavica rozmerov, najmä pri automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 245885

Dátum: 15.12.1987

Autori: Suran Pavol, Bandžuch Jan

MPK: B23Q 35/26, G01B 5/00

Značky: montáži, najmä, hlavica, rozmerov, kontrolná, automatickej

Text:

...na obr. 2 je nak-reslený rez roviuncu AA z obr. 1 a na, obr. 3 je nakreslený rez IOVÍIDOU Bl-B z obr. 2.Kontrolná hlavice .rozmerov ,najmä pri automatickej montáži pozostáva zo základného telesa 1, ku ktorému je priskrutkovaná skrinka 2. V dolnej časti skrinky 2 sú uložené závitové telesá 3, v ktorých .sú uložené prostredníctvom guliek 4 kuželové čapy 5 dvojramennej páky B. Na dlhšomnamene 7 clvojnamennej páky 6 sú prestavitelne uchytené...

Zařízení k montáži párových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235791

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pechanec Jan, Halama František, Kopal Jaroslav

MPK: A44C 27/00

Značky: montáži, zařízení, párových, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší problém mechanizace montáže pérových kroužků bižuterních uzávěrů. Do pláště pérového kroužku se ručně vloží závorka, plášť se založí do montážního zařízení, pomocí kterého se do dutiny pláště zasune pružina, stlačí se, v plášti se vytvoří opěrný prolis, plášť se vyrovná a montovaný pérový kroužek se vyjme ze zařízení. Výhodou je snížení nároků na zručnost pracovníků, zvýšení produktivity, a možnost použití delší pružiny oproti...

Rohová svěrka s rektifikačním táhlem pro stabilizaci obvodových stavebních dílců při jejich montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 229844

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jiroušek Miloslav

MPK: E04G 21/14

Značky: obvodových, stavebních, stabilizaci, rohová, montáži, dílců, táhlem, rektifikačním, svěrka, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Rohová svěrka s rektifikačním táhlem pro stabilizaci obvodových stavebních dílců při jejich montáži do stavby vyznačená tím, že rektifikační táhlo (1) je na straně obvodového dílce uchyceno ke konzole (3) spojené s kotvou (4) ochranného zábradlí, jež prochází otvorem v obvodovém dílci (8).

Nástroj pro odstraňování izolačních vrstev kabelů kruhového průřezu v délce potřebné k montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215137

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pál Imre, Korpos István Gyalay

Značky: vrstev, montáži, kabelů, odstraňování, nástroj, kruhového, průřezu, potřebné, izolačních, délce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob a uspořádání nástrojů k odstranění izolačních vrstev kabelů kruhového průřezu v délce potřebné k montáži, v průběhu kterého se zavede kabel mezi nástroje uspořádané v rovině kolmé k ose kabelu a jejichž břity směřují do středu kabelu. Ovládáním pohybového ramena se nastaví kolíkové nože s obloukovými ostřími na rozměr, který je větší než největší průměr kabelu. Pomocí pohybového ramena a jeho účinku se uvedou nože...

Zásobník pro příjem armatur k automatické montáži elektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223566

Dátum: 01.09.1984

Autor: Illig Horst

Značky: příjem, armatur, montáži, automatické, elektronických, součástek, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zásobníku pro příjem armatur k montáži elektronických součástek, přednostně keramických svitkových a terčových kondenzátorů. Cíl vynálezu spočívá ve zkoušení a měření elektronických součástek v zásobnících, obíhajících v automatických technologických linkách. Úkol zpracovat zásobníky, umožňující automatické podávání armatur v nich, a rovněž periodickou přepravu zásobníků k provádění technických pracovních úkonů, a díky příslušné...

Zařízení k montážI přírubového osinkokovového těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216058

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hoferek Vladimír, Vrba Jaromír

Značky: osinkokovového, zařízení, montáži, přírubového, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k montáži vybraných druhů osinkokovového přírubového těsnění symetrických ke středu přírubového - otvoru čtverec, kruh, kosočtverec, stejnostranný trojúhelník. Účelem vynálezu je soustředit montáž na jedno pracoviště a částečně je zautomatizovat. Účelu se dosáhne tím, že ke standardnímu výstředníkovému lisu se připojí několikastanicový karuselový stůl s krokovacím zařízením spřaženým s pohybem beranu lisu. Pro montáž...

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215673

Dátum: 15.03.1984

Autor: Valášek Vladimír

Značky: montáži, vyhodnoteniu, automatickej, napäťovej, zapojenie, kontrole, predradníkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži obsahujúce kontrolovaný predradník, napäťový prevodník, obmedzovací odpor, spínací blok, generátor striedavého prúdu, vyhodnocovací obvod, logický procesor s časovými obvodmi a triediace zariadenie vyznačené tým, že kontrolovaný predradník (1) je skratovaným vinutím (2) a kostrou (3) pripojený na výstupné svorky (4) napäťového prevodníka (5), ktorý je vstupnými...