Patenty so značkou «monokarboxylových»

Spôsob prípravy monoesterov alifatických, nasýtených alebo nenasýtených, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom, C2 až C24 monokarboxylových kyselín a alkoholov s viacerými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281382

Dátum: 12.07.1999

Autori: Davies Christine, Macrae Alasdair Robin

MPK: C12P 19/44, C12P 7/62, C12P 7/20...

Značky: reťazcom, kyselin, nerozvetveným, alifatických, alkoholov, hydroxylovými, nenasytených, monoesterov, rozvětveným, monokarboxylových, viacerými, skupinami, spôsob, nasýtených, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Alifatické, nasýtené alebo nenasýtené, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom C2 - C24 monokarboxylové kyseliny a alkoholy s viacerými alkoholovými skupinami, najmä glycerol, selektívne reagujú na monoestery za prítomnosti enzýmu, ktorý má aktivitu zemiakovej lipidovej acylhydrolázy. Spôsob sa môže použiť aj na zvyšovanie kvality technických monoglyceridov, ktoré obsahujú voľné mastné kyseliny.

Spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281397

Dátum: 06.12.1995

Autori: Kowalczyk Jörg, Scheiwe Linda, Recker Carla, Kunz Markwart, Puke Hanjo

MPK: C07C 59/105, C07C 51/235, C07C 51/215...

Značky: zariadenie, spôsobu, vykonávanie, výroby, spôsob, tohto, derivátov, alkoholov, monokarboxylových, primárnych, cukrov, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov, pri ktorom sa cukry, deriváty cukrov alebo primárne alkoholy kontinuálne oxidujú vo vodnom roztoku a pri koncentráciách medzi 0,1 až 60 % kyslíkom alebo plynmi obsahujúcimi kyslík na katalyzátoroch zo vzácnych kovov alebo zmesových kovov. Objemový prúd produktov takto vytvorených sa zavádza do elektrodialýzneho stupňa a odstraňujú sa a...

Způsob nepřetržité výroby monokarboxylových kyselin, zejména s 8 až 18 atomy uhlíku, katalytickou oxidací n-alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270210

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hofman Leslaw, Chmielewski Konstanty, Zwierzykowski Wlodizimierz, Sczepaňska Hanna, Grzywa Edward, Bednarska Halina, Obloj Józef, Wieckiewicz Boguslaw, Jakubowicz Andrzej, Razimierowicz Wiktor, Schwenkgrub Edmund

MPK: C07C 51/225, C07C 55/00

Značky: výroby, způsob, nepřetržité, uhlíku, kyselin, zejména, n-alkanů, oxidací, monokarboxylových, katalytickou, atomy

Text:

...5 m 3.m° 2.h 1, zatížení kolony plynnou fázíje 4000 až 8000 m 3.m 2.hl a použijeeli se absorpční kolony s patry 0 avětlém průměru 30 až 60 . Průtokové množství plynněho proudu v otvorech v patrech kolony pak činí8 až 14 m 3.s° 1. Tato množství jsou blízká a nižší než množství při nichž docházík zahloování kolony, což umožňuje odhánět produkty oxidační reakce pomocí plynů při teplotách značné nižších než Jsou teploty varu vzniklých kyselin.Při...

Sposob výroby alkánických monokarboxylových kyselín z alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249241

Dátum: 12.03.1987

Autori: Spitzer Pavol, Fančovič Karol, Maťaš Michal, Skalák Pavol

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, alkanických, spôsob, monokarboxylových, alkénov, výroby

Text:

...v reaiktívnom rozpúšťławdle, aby nedošlo .k tvorbe dvoch fáz kvapaliny.Horná hranica, 50 0/0 hmotnosltných východiskovej alkéniclkej suroviny v reaktívnom rozpúšťadle, je daná podmienkou, aby bola favorizovaná ozonizácia mechanizmom tvorby esterhydroperoxidov a/alebo .alkoxyhydroperoxidov..Ozón použitý pri -ozonizacii sa obyčajne pripravuje o koncentrácii 1 až 10 hmotnostných, s výhodou 2 až 8 hmotnost 6nývch. Môže byt zriadený...

Sposob výroby aldehydov a monokarboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249240

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gašparíková Zuzana, Fančovič Karol, Prachár Viktor, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: ozonizáciou, spôsob, výroby, aldehydov, monokarboxylových, kyselin

Text:

...možno-stou odv-odu reakčného tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich dvojitú väzbu na lkvartérnotm uhliku allkánického a/alebo cytklánickeho reťazca je okolo 419 lkJ . mô~l 1.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám východiskovej suroviny sa môže pohybovať v rozmedzí 0,09 až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompetnzovať jeho reko-mbináciu na kyslík, poťažne ,potrebu ozónu .na vetilajšie reałkcie.Teplota V stieranom...

Sposob súčasnej výroby monokarboxylových a dikarboxylových kyselín ozonizáciou alkénických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249238

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: monokarboxylových, súčasnej, dikarboxylových, výroby, kyselin, spôsob, ozonizáciou, alkénických

Text:

...,mechanickým stieraním kvapaliny prichadzajúcej na hornú časť temperovaného valca a účinkom gravitácie vykonáva šjpirálovitý pohyb smerom dolu. Súčasne sa kontaktuje -s ozónom prúdiacim súprüdne,alebo lepšie protiprúdne v štrbine medzi dvoma valcovitými plochami.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám alkénických kyselín je obmedzený ekvimolárnym množstvom ako spodnou hranicou. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat rek-ombináciu ozónu na...

Sposob výroby aromatických monokarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249236

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: monokarboxylových, kyselin, výroby, aromatických, spôsob

Text:

...ozonizačného reaktore je závislá od mólovej hmotnosti aromatického uhľovodíka obsahujlíceho dv.ojitú väzbu v alkylov-om refazcí a od typu použitého reaktívnebo rozpúšta-dla. Môže sa menit v rozmedzí od -60 do 60 °C. Horná hranica teploty v ~ozonizátore sa musí nachádzať .pod teplotou rozkladu produktu ozonizácie.lvlolový pomer kyslíka počítaný na mól aromatického uhľovodíka obsahujúcehondvojitú väzbu v alkylovom retazci vstupujúceho do...

Sposob prípravy alkánických monokarboxylových kyselín ozonizáciou alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249234

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: spôsob, ozonizáciou, kyselin, alkénov, alkanických, přípravy, monokarboxylových

Text:

...z .procesu ozonizácie. 0 dplyn sa delí na podiel vracaný po úprave späť do generátora ozónu a podiel určený na oxidačné štiepenie produktu ozonizácie alkénov na monokarboxylové kyseliny a aldehydy, ktoré sa kyslíkom zoxidujú na monokarboxylové kyseliny.Malé množstvo ozónu, nachádzajúce sa prípa-dne v kyslíku, podporuje proces oxidácle aldehydov na monokarboxylové kyseliny. Malý prebytok kyslíka urýchľuje reakciu oxidácie aldehydov .na...