Patenty so značkou «momentu»

Mechanický menič krútiaceho momentu novej koncepcie štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7038

Dátum: 03.03.2015

Autori: Dobrucký Branislav, Špánik Pavol, Mikulovský Jaroslav, Lábaj Ján, Jezný Jaromír

MPK: F01B 9/04

Značky: měnič, spalovacích, novej, koncepcie, dvojtaktných, krútiaceho, štvortaktných, piestových, momentu, mechanicky, motorov

Text:

...kótou Z na kružnici roztečných vzdialenosti zubov korunového kolesa s polomerom Lk, uhlom pootočenia korunového kolesa o 30 stupňov a uhlom pootočenia satelitu Q o 60 stupňov.Na obrázku číslo 3 je schéma mechanizmu meniča počtu expanzií štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov novej koncepcie s elektrickým štartérom, ktorý výrazne efektívnejšie realizuje prenos výkonu z piestov na hriadeľ motora štvortaktných aj...

Spôsob optimalizácie krútiaceho momentu pre dezintegračný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6491

Dátum: 03.09.2013

Autor: Beniak Juraj

MPK: B02C 23/00, G01L 3/26

Značky: stroj, momentu, krútiaceho, spôsob, optimalizácie, dezintegračný

Text:

...pri dezintegrácii (mmz), S 2 . S. S 2, alebo S 2 . S. kde S. je plocha vznikajúca rezom boku dezintegračného nástroj a, S je plocha vznikaj úca rezom čela dezintegračného nástroj a.Dezintegračná sila je potom vyjadrená vzťahom FD 1.S(l -tany)/RPrínos pre prax a výhody spôsobu optimalizácie krútiaceho momentu pre dezintegračný stroj podľa vytvoreného technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstatnou výhodou...

Kruhovo-výrezový zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6130

Dátum: 03.05.2012

Autor: Vojtko Alexander

MPK: F16F 15/31

Značky: momentu, kruhovo-výrezový, zosilňovač, krútiaceho

Text:

...zosilňovač krútiaceho momentu od spaľovacieho motora po vetemú, vodnú alebo pamú turbínu. A tie iste zariadenia môžu tvoriť kruhovo-výsekovým zosilňovačom krútiaceho momentu poháňané zariadenie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, kde na obr. l je znázomená schéma kruhovo-výrezového zosilňovača krútiaceho momentu.Príkladom uskutočnenia technického riešenia kruhovo-výrezového...

Spôsob optického merania krútiaceho momentu alebo uhla skrútenia otáčajúcich sa hriadeľov a zariadenie na tento spôsob merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287763

Dátum: 15.08.2011

Autori: Bajla Jozef, Držík Milan, Vargic Marián

MPK: G01L 3/12

Značky: spôsob, zariadenie, merania, optického, momentu, hriadeľov, skrútenia, krútiaceho, otáčajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Optické meranie krútiaceho momentu alebo uhla skrútenia otáčajúcich sa hriadeľov sa uskutočňuje vzájomným pootočením lineárnych polarizačných filtrov (11) a (12), koncentricky uložených proti sebe a upevnených na koncoch deformačnej tyče (3) a fotodióda (10) zaznamená zmenu svetelného toku LED diódy (9), pričom optické prvky LED dióda a fotodióda sú umiestnené v držiaku snímača (7). Zariadenie pozostáva z telesa (1), v ktorom je v ložiskách...

Spôsob merania momentu zotrvačnosti bubna pračky a pračka usporiadaná na implementáciu uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14470

Dátum: 14.06.2011

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 39/00

Značky: pračky, spôsob, spôsobu, pračka, zotrvačnosti, uvedeného, momentu, usporiadaná, bubna, merania, implementáciu

Text:

...prechodu pri dosiahnutí druhej uhlovej rýchlosti- získania doby trvania akceleračného prechodu- spracovania nepriameho merania momentu zotrvačnosti uvedeného bubna vychádzajúc z hodnoty krútiaceho momentu privedeného k bubnu počas akceleračného prechodu, zhodnoty doby trvania akceleračného prechodu, a zo zmeny uhlovej rýchlosti v akceleračnom prechode, podľa vzorca0016 Použitie akceleračného prechodu s konštantným krútiacim momentom s...

Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5171

Dátum: 07.05.2009

Autor: Skýpala František

MPK: F03G 7/00, F03G 3/00

Značky: energie, krútiaceho, gravitačného, momentu, zariadenie, využitím, neustále, poľa, vytváranie

Text:

...ale aj duchovnej úrovne jednotlivých najmä zaostalých krajín sveta inými ekonomický silnými krajinami vrátane dôvodu na rôzne násilie a v konečnom dôsledku aj k odstráneniu dôvodu na vznik vojen.Využitím zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa riešenia, v širokom rozsahu, do značnej miery odstráni nielen náročnosť dostupnosti, ale aj dopravy energetických zdrojov potrebných na výrobu krútiaceho momentu. Týmto môže k výrobe dochádzať...

Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: 286739

Dátum: 19.03.2009

Autor: Skýpala František

MPK: F03G 7/00, F03G 3/00

Značky: neustále, gravitačného, momentu, využitím, krútiaceho, zariadenie, poľa, vytváranie, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme podľa vynálezu pozostáva zo štyroch spôsobov vytvárania krútiaceho momentu v kolotočovom zariadení, pričom v primárnom okruhu gravitácia Zeme pôsobí na obehovú tekutú zmes (6a) prenášanú v ôsmich kontajneroch (5/1-8) na kolotočovom zariadení z jeho (HÚ) do (DÚ), vylievanú do záchytnej nádrže (11), ktorá tlakom na prekrížené ramená (11/b1-4) pôsobí na...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu motora pre ovládanie posuvných panelov a spôsob použitia tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9252

Dátum: 05.10.2007

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: H02K 11/00, H02K 5/22, H02K 7/116...

Značky: zariadenia, momentu, motora, prenos, krútiaceho, zariadenie, tohto, panelov, použitia, posuvných, ovládanie, spôsob

Text:

...tvaru tejto strany plášťa, jeden alebo viacero prostriedkov jehoupevnenia na podložku ako koľajnica alebo stena.Na druhom boku, taktiež prostrednictvom iného tvaru predmetného plášťa, má plášť prostriedky na jeho upevnenie k motoru.Vzhľadom na vyššie uvedené v popise doterajšieho stavu techniky, existuje tak veľa redukčných prevodoviek, koľko je prípadov aplikácie, a taktiež koľko je rôznych záťaži.Systémy motorizovaných posuvných panelov sa...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4519

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: krútiaceho, mechanicky, zosilňovač, momentu

Text:

...z hnacieho hriadeľa 1 otočne uloženého v ložiskách 5 a 6, ložisko 6 je ložisko z kosoúhIym stykom zachytávajúce radiálne aj axiálnc sily. Ložiská 5 a 6 sú uchytené v telese 16. Na konci hnacieho hriadeľa l je pevne uchytený prítlačný disk 2 pod uhlom naklonenia kruhovej naklonenej roviny 3 V prítlačnom disku 2 je pevne uchytená jedna čast axiálneho ložiska 12 a druhá časť ložiska 12 je uchytené pevne V kruhovej naklonenej rovine 3.V...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4497

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: momentu, krútiaceho, mechanicky, zosilňovač

Text:

...ný na obrázkoch sa skladá z hnacej hriadeľe 1 z ramenom rotujúcej páky, na konci ktorej je valec 8 uložený V ložisku.Táto hnacia hriadeľ l je otočne uložená v ložiskách 3 a 9. Ložisko 9 je ložisko z kosoúhlyrn stykom zachytávajúce radíálne aj axíálne sily vznikajúce pri činnosti mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Ložiská 3 a 9 sú uložené v telese 4 mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Pri činnosti mechanického zosilňovača...

Zariadenie na plynulú zmenu krútiaceho momentu a otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4110

Dátum: 05.05.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: F16H 15/00

Značky: změnu, momentu, plynulú, krútiaceho, otáčok, zariadenie

Text:

...olej na lopatky odvádzača s funkciou turbíny a prenášajúceho otáčky i výkon na hnaný stroj. V prevádzke spojky odstrekuje olej z pracovného priestoru do rotujúcej nádoby, kde v dôsledku odstredivej sily vytvorí prstenec. Rotujúci olej nabieha do stojacej odčerpávacej rúrky a prúdi cez chladič späť do spojky. Odvádzač sa točí pomalšie ako privádzač, čím vzniká medzi nimi sklz otáčok. Súčasne sa veľkosť hydrodynarnickej spojky v praxi...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu s dvojitým tlmiacim zotrvačníkom, hlavne pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1017

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 1/00

Značky: zotrvačníkom, momentu, krútiaceho, motorové, tlmiacim, zariadenie, vozidlo, dvojitým, prenos, hlavne

Text:

...belleville) apôsobína tlačné prvky na aktivovanie, a radiálne výčnelky, ktoré sú nasmerované k osi otáčania zariadenia a spolupracujú vysúvacou zarážkou s uvedeným akčným členom.0022 S výhodou ovládacie prostriedky druhej spojky zahŕňajú druhý hydraulický valec, ktorý je namontovaný vnútri uvedeného prvého akčného člena.0023 Podľa ďalších znakov vynálezu- primárnym zotrvačníkom je tiexibilný zotrvačník,- torzný tlmič sa nachádza radiálne...

Regulátor uhla a reakčného momentu motora pre gerotorové typy motorov vybavený vretenom a vrtákom v ohnutej vŕtacej tyči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4255

Dátum: 03.02.2004

Autori: Andoskin Vladimir Nikolaevich, Kobelev Konstantin Anatolievich, Timofeev Vladimir Ivanovich

MPK: E21B 7/04, E21B 4/00

Značky: vybavený, motora, reakčného, regulátor, motorov, vrtákom, vŕtacej, gerotorové, momentu, tyčí, ohnutej, vretenom

Text:

...nie je možne optimalizovať a hlavne nie je možné udržovať optimálne axiálne zaťaženie vrtáka zachovaním aktuálnejhodnoty axiálneho zaťaženia bez straty stability šikmo smerujúcej zahnutej vŕtacej tyče.0012 Doteraj ším stavom techniky, ktorý je naj bližší nárokovanej konštrukcií, je regulátor uhlaa reakčného momentu motora gerotorového typu, ktorý obsahujestredový dutý prvok a tri duté rúrkovć prvky pripojené k stredovému dutému prvku každý...

Zostava odpojovača na prenos krútiaceho momentu medzi motorom poháňaným kľukovým hriadeľom a hnacím remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4270

Dátum: 25.07.2003

Autori: Jansen Christian, Antchak John

MPK: F16D 41/00

Značky: prenos, zostava, motorom, remeňom, hriadeľom, hnacím, krútiaceho, medzi, poháňaným, klukovým, odpojovača, momentu

Text:

...je celkovo označený ako pozícia lO na obrázku l. Motor 10 zahrňuje kľukový hriadeľ 12 poháňajúcí nekonečný serpentínový remeň 14, všeobecne známy osobám majúcim bežné skúsenosti v tomto odvetví. Motor 10 zahrňuje aj remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 poháňané remeňom 14. Ďalej podrobnejšie opísaná zostava odpojovača 20 je funkčne namontovaná medzi remeň 14 a remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 tak, aby automaticky odpojovala...

Zariadenie na prenos hnacieho momentu na chladiaci ventilátor spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2777

Dátum: 18.01.2001

Autor: Vávra Libor

MPK: B60K 11/06

Značky: momentu, motora, hnacieho, prenos, spaľovacieho, chladiaci, ventilátor, zariadenie

Text:

...na konci spojovacieho hriadeľa.Aby cez krúžok neboli prenášané vibrácie, rázy a hluk, je vytvorený z ne kovového tlmiaceho materiálu s dobrými trecími vlastnosťami.Zariadenie na prenos hnacieho momentu na chladiaci ventilátor spaľovacieho motora podľa technického riešenia znižuje i dynamické namáhanie obežného kolesa ventilátora tlmenim mechanických vibrácií a rázov vznikajúcich v rozvodovom mechanizme, od ktorého je hnací moment...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260569

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: E01C 19/28

Značky: předvolbou, výstředníkového, vibrační, budič, momentu

Text:

...a která je spojena s nízkými výrobními náklady. Další výhodou je i ruční nastavování předvolby výstředníkového momentu, zejména u ručně vedených vibračních válců.Na pžipojených výkresech je znázorněn na obr. 1 osový řez vibračním budičem, na obr. 2 radiální řez vihračním budičem a na obr. 3 je částečný osový řez vibračním budičem 5 upravenou objímkou.Vibrační budič s předvolbou výstředníkověho momentu (obr. 1) eestává z hřídele...

Zařízení pro vyhodnocení síly nebo momentu pracovní části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260239

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01L 3/22

Značky: zařízení, stroje, částí, pracovní, momentu, síly, vyhodnocení

Text:

...zařízení podle vynálezu je podstatné zlepšení vyhodnocení momentu nebo síly, napřa brzdného momentu u tvářecích strojů, čímž se zvýší bezpečnost práce. Je možno zjišřovat opotřebení obložení brzd nebo spojek strojního zařízení. Další výhodou je jednoduchá konstrukce stroje a vyšší spolehlivosą nebot zařízení neobsahuje žádné kontaktovévynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro vyhodnocení síly nebo...

Zariadenie na automatické regulovanie brzdného momentu hydrodynamickej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260185

Dátum: 15.12.1998

Autori: Labuda Robert, Koreis Josef, Diviš Zdeno

MPK: F16D 49/12

Značky: zariadenie, automatické, brzdného, brzdy, hydrodynamickej, momentu, regulovanie

Text:

...riadiaci systém, na ktorý je cez druhý krokový elektromotor nap-ojený tiež druhý ovládací mechanizmus mechanického dobrzďovacieho páse ako aj prvý snímač otáčok hydrodynemickej brzdy a druhý snímač požadovaného brzdného momentu.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že umožňuje prostrednictvom krokových elektromotorov ovládaných elektrickými signálmi z mikropočítačového riadiaceho systému,plynulé ovladanie ovládacích mechanizmov...

Dynamický menič krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1993

Dátum: 04.11.1998

Autor: Šváral Julius

MPK: F16D 3/02

Značky: měnič, momentu, krútiaceho, dynamický

Text:

...otočne uložený valček. ktorý je mechanicky spojený s unášačom, pričom toto spojenie má stupeň voľnosti v radiálnom smere. Tým je umožnený radiálny pohyb valčeka, aj jeho otáčanie okolo vlastnej osi. Unášač je napojený na vstup krútiaceho momentu,výhodne na vstupný hriadeľ a skriňa je spojená s výstupom krútiaceho momentu, výhodne s výstupným hriadeľom.Unášač je hnaný vstupným krútiacim momentom otáčkami n spolu s odvaľujúcimi sa valčekmi....

Usporiadanie prvkov prenosu krútiaceho momentu v prídavnej prevodovke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1876

Dátum: 08.07.1998

Autor: Ruisl Juraj

MPK: B60K 17/00

Značky: usporiadanie, prídavnej, prevodovke, přenosu, krútiaceho, prvkov, momentu

Text:

...ložísk.Celý komplex je umiestnený v skrini prídavného prevodu.Delič momentu je možné vyradiť z činnosti riadiacou objímkou ovládanou Vzduchovým válcom.Výhoda usporiadania prevodového mechanizmu v prídavnej prevodovke podľa technického riešenia spočíva v zlepšení jazdných vlastností vozidla, zvlášť na malo únosnom teréne, pri poľadovicí, prípadne pri Vyťahovaní vozidla.Usporiadanie prevodového mechanizmu v pridavnej prevodovkebude ďalej bližšie...

Protibežne rotačný spaľovací motor riadený reguláciou reakčného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277992

Dátum: 14.09.1995

Autor: Vechter Vladimír

MPK: F01B 13/04

Značky: riadený, spalovací, momentu, rotačný, reguláciou, protiběžně, motor, reakčného

Zhrnutie / Anotácia:

Na prstenec (18), otočne uložený na radiálnom ložisku (11) vzhľadom na stator, je skrutkovým spojom (103) pripevnený brzdový kotúč (102), ktorý je možné brzdiť hydraulickou brzdou (105) upevnenou v držiaku (104) na hornej časti (20) statora. V prstenci (18) sú ukotvené radiálne čapy (17), uspôsobené pre otočné uloženie vložených kužeľových ozubených kolies (16) spoluzaberajúcich s kužeľovým ozubeným kolesom (4) rotačných valcov a s kužeľovým...

Snímač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277849

Dátum: 12.04.1995

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01L 3/20, G01L 3/00, G01L 3/04...

Značky: momentu, krútiaceho, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva zo snímacieho ústrojenstva axiálneho posuvu, prípadne axiálnej sily a/alebo kinematického mechanizmu regulácie krútiaceho momentu, ktoré funkčne nadväzujú na axiálne posuvy strednej časti (3) dutého skrutného plášťa (1), ktorá je umiestnená koaxiálne medzi dvoma krajnými časťami (2 a 4), pevne uchytenými na hriadeľ (h). Stredná časť (3) je s krajnými časťami (2, 4) mechanicky spojená priečkami (5) umiestnenými po obvode skrutného...

Zariadenie na snímanie sily a momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277944

Dátum: 18.03.1992

Autor: Kvasnica Milan

MPK: G06F 3/03, G06K 11/08, G06K 11/06...

Značky: snímanie, zariadenie, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na snímanie sily a momentu, ktoré umožňuje po prepočte výstupných signálov na počítači určiť zložky vektorov sily a momentu. Ovládač (9) je pevne spojený so zdrojmi (2) žiarenia a zároveň je pevne spojený s prvou prírubou (6). Polohovocitlivý prvok (1) je pevne spojený s druhou prírubou (7), pričom príruby (6, 7) sú navzájom spojené pružne deformovateľnými členmi (8).

Omezovač krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270609

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lano Bedřich, Pokorný Jan, Mlíkovský Jiří Csc

MPK: F16H 57/00

Značky: omezovač, momentu, krouticího

Text:

...kolměm k ose hřídelelvytvořena dvě boční vedení§ł, mezi nimiž je posuvně uložen přítlačný segment 4 gopatřený na straně hřídelel čepem 1 l. Na čepu 3 je uloženo lozisko 533, například valivá, pro záběr s obvodem tvarovébo kotoučeg Na zadní straně přítlačného segmentujje Vytvořeno vybrání 11, v něnž je uložena pružina§,která je svým druhým koncem opřena o stavitelnou opěrku§ł upevnšnou na páce 3 Tvarový kotoučgmá tvar kruhu, z jehož plochy je...

Spojovací prvok pre bezvôľový prenos krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269671

Dátum: 11.04.1990

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef

MPK: F16D 1/06

Značky: bezvôľový, prvok, spojovací, prenos, krútiaceho, momentu

Text:

...rozmery a pristupnosť pri montáži zo všetkých strán.Uvedené nedostatky rieši spojovací prvok, podstata ktorého spočíva v pritláčani klinového puzdra na steny drážok dvoch spájaných hriadeľov pomocou kameňov klinového tvaru, pričom sila na pritláčanie kameňov je vyvodená vhodným uťahovacim prvkom, napr. skrutkou.Pri použití tohto spojenia je zabezpečený bezvôľový prenos krútiaceho momentu výroba drážok obidvoch hriadeľov postačuje v...

Havarijní brzda krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268938

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vaněk Stanislav, Liška Milan, Švehlák Petr

MPK: B23Q 11/04

Značky: krouticího, momentu, brzda, havarijní

Text:

...1 znázorňuje ŕoz brzdou, obr. 2 dççajz pfovgn deni křoužků s vybránimi, obr. 3 zobrazuje ustąveni zànků ve výchozi poloze o obr.4Na brzdčne hřideli je unistěn kroužek 3, ktorý je tlačen pružinou ll na doraz tvorený oojietnýn kroužkcn lg, který zajišťuje vůli y mezi prvni kroužken 5 a tělesen 1. Na brzděné hŕidoli je také unistěn kroužek 5 a 5 volně otočné. Kroužky 1 a 5 maji na jednou, kroužek 5 na obou čelech Vytvořeno klinové vybráni o výšce...

Zařízení pro měření průběhu točivého momentu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268387

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: G01L 3/10, G05D 17/02

Značky: točivého, motorů, měření, momentu, spalovacího, průběhu, zařízení

Text:

...je svým prvním vstupem §ł spojen 5 výstupem čítače §, jehož signálový vstup §ł je spojen s výstupem hradla g. jehož první vstup gł je připojen na výstup generatoru 4 hodinových impulsů, přičemž druhý vstup 33 hradla 3 je připojen na prvnívýstup řídícího generátoru g a druhý výstup gg řídicího generétoru g je spojen s řídícím vstupem Q čítače Q. Výstup číslicového snímače ł polohy klikového hřídele je spojen jednak se vstupem kruhového čítače §...

Zařízení k hydraulickému vyvažování statických momentů na ramenech průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267553

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ječný Jiří, Peňáz Jindřich, Pokorný Jiří, Vašek Jiří

MPK: B25J 19/00

Značky: hydraulickému, zařízení, průmyslového, vyvažování, momentu, statických, ramenech, robotu

Text:

...v dolní části dvěma lüžisky łá, určenými pro jeho kyvnć uložení na horizontálním břídeli 3 a v horní části dvěma ložisky 3 určenými pro kyvné uložení horizontálního ramene Q. Na jednok konci horizontálního ramene Q je upevněno činné zatížení li robotu, tj. např. svařovací kleětě. manipulované břemeno spod. Druhý konec horizontálního ramene § je spojen kloubově s téhlem łQ, které tvoří spojnici mezi horizontálním ramenem § a dvojzvratnou...

Dynamometer na meranie osovej sily a krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267187

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lenárt Milan, Bábics Jozef, Geyer Vladimír

MPK: G01L 3/02

Značky: dynamometer, krútiaceho, osovej, momentu, meranie

Text:

...sa dynamometrem upne na obrábací stroj. Na túto stopku je pripevnený deformačný člen so snímačmi, ku ktorému je pripevnené upínacie púzdro r s vyrážačom na upnutie nástroja. Z vnútorného prstenoa, na ktorý sú uvedené snímače sa prenáša meraný údaj na vonkajší prstenec, na ktorom sa nachádza konektor, cez ktorý sa dynamometer pripája k vyhodnocovaciemu zariadeniu.Hlavnou výhodou dynamometra podľa vynálezu je, že umožňuje veľmi jednoducho...

Tenzometrický snímač krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267981

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pišoft Václav, Janeta Ivo, Roháč Jan

MPK: G01L 3/14

Značky: tenzometrický, momentu, krouticího, snímač

Text:

...jejichž osy svírsjí s rovinou souměrnosti snímače úhel 45 °. S výhodou je planžets opetřens dvěma dvojicemi nad sebou shodně umístěných tenzometrů, z nichž jedna dvojice je místěne se spodní strnny plenžety a druhá dvojice z horní strany plenžety. Pro zvýšení citlivosti a tím přesností snímače je planžets ve své střední části v místě uložení tenzometru zúžena.Výhodou tenzometrického snímače kroutícího momentu podle vynálezu je jeho...

Kuličková pojistná spojka pro přenos a omezení rozdílných krouticích momentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266864

Dátum: 12.01.1990

Autor: Koníček Josef

MPK: C25C 3/20

Značky: prenos, krouticích, rozdílných, kuličková, omezení, momentu, spojka, pojistná

Text:

...otočné uložených na unâšcčích, přičemž vnitřní plocha pouzder a tvarovaných Linášečů tvoří klínová vedení. ve kterých jsou takć Lispořádány unášeci prvky.Výhoda tohoto řešení je zejména v tom, že podle směru otáčení je ve funkci vždy jen jeden 7. dvojice tvarovavých unášećü, který přenášíkrouticí moment na príslušnou pojistnou soustavu kuliček. Základní rozdíl jíštěných kroutících momentů jc dítn počtem kuličck v jednotlivých pojistných...

Zapojení regulátoru brzdného momentu cize buzeného trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266619

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: zapojení, motorů, momentu, buzeného, brzdného, trakčního, regulátoru

Text:

...si jej z požadovaného budicíhc proudu. zapojení umožňuje diaqnostikovat zařízení pomocí diagnostického vstupu v případě, že nejsou k dispozici signály o skutečně hodnotě kotevního proudu. .Příklad praktického provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese.zapojení podle vynálezu sestava z regulátoru A opatřeného šesti vstupy,na jehož zadávací vstup il je připojena první vstupní svorka 5 a na ní vstup prvního indikačního obvodu g....

Zařízení pro měření krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265015

Dátum: 12.09.1989

Autor: Outlý Josef

MPK: G01L 3/00

Značky: měření, momentu, krouticího, zařízení

Text:

...avšakwpro znečíštěné a hrubé prostředí dosavadnímí měLříči neuskutečnitelné. Tak např. u zeměvrtných souprav je třeba spojitěměřít krouticí moment natvýstupnímhřídeli spojenem s vrtnou kolonou, aby bylo možné stedovat zatěžování.vrtné kolony a zabrànjt překročení jejích pevnostníchąparametrů,~aby bylo ą možné sledovat řezný odpor horniny a navozovat optimální provoz ní ienergctické podmínky pro práci vrtneho nástroje na četběvrtu....

Zařízení pro přenos točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264127

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dolenszky József, Csörgö István

MPK: F16D 7/06

Značky: prenos, točivého, momentu, zařízení

Text:

...relativního pohybu obou polovin l, l proveden jako mikrospínač lg, jehož váleček gg je uložen na zevní ploše prstence ll. Mikrospínač lg je elektricky spojen s poháněcí jednotkou hnacího hřídele, v tomto pří kpadě 5 elektropneumatickým ventilem ll, který je ovládán neznázorněnou poháněcí jednotkou. Toto elektrické zapojení může být využito také ke kontrole funkce celého zařízení.V provozu se provedení z obr. l a 2 uspoŕádá například...

Zařízení pro kontrolu torzního momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263797

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01L 3/00

Značky: kontrolu, zařízení, torzního, momentu

Text:

...obvodu je uloäen statorový elektromagnetícký prvek. Přes vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem je ve vinutí statorového prvku indukován proud e napätím, který je porovnáván můotkoyou metodou s nastavenou protihodnotou etabilizovaného proudu s napätím. Rozdílovými proudy je určena změna torzniho momentu.zařízením podle vynálezu má patrně proti viem dosavadním velmi velkou citlivost měření,takže je možno měřit torzní momenty...