Patenty so značkou «modulu»

Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7178

Dátum: 01.07.2015

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 41/36, H05B 37/02

Značky: modulu, zapojenie, komunikačného, elektronickými, predradníkmi

Text:

...zdroj je zapojený na výstup bloku l elektronického predradmka, pričom napájanie bloku g modul PLC a bloku l elektronického predradníka sú pripojené k napájaciemu vedeniu í, pričom riadiace vedenie DALI j je pripojené k bloku g komunikačnému modulu PLC.Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi na obrázku 1 pozostáva z bloku l elektronického predradníka s riadiacim rozhraním 1-10 V, bloku g komunikačného modulu PLC a...

Zapojenie modulu PLC s elektronickými predradníkmi určenými pre výbojky, ako aj LED drivermi s rozhraním DALI

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7135

Dátum: 02.06.2015

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 41/232, H05B 41/38, H05B 41/231...

Značky: rozhraním, zapojenie, elektronickými, určenými, drivermi, modulu, výbojky, predradníkmi

Text:

...z bloku l elektronického predradníka s riadiacim rozhraním DALI, bloku z modulu PLC a bloku â svetelného zdroja, pričom riadiaci výstup bloku g modulu PLC je pripojený na riadiaci vstup bloku l elektronického predradníka a blok i svetelný zdroj je zapojený na výstup bloku l elektronického predradmka, pričom napájanie bloku z modul PLC a bloku l elektronického predradníka sú pripojené k napájaciemu vedeniu í.Zapojenie modulu PLC s...

Solárne zariadenie aspoň z jedného solárneho modulu s pružným uložením krycej platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10983

Dátum: 10.01.2010

Autori: Schäfer Maik, Schwarze Sascha Oliver

MPK: H01L 31/042, F24J 2/46, H01L 31/058...

Značky: platne, krycej, jedného, aspoň, modulu, solárne, pružným, solárneho, uložením, zariadenie

Text:

...prvokslúži ako málo deformovateľné uloženie sklenenej tabule. Mäkko pružiacitesniaci prvok je skonštruovaný s uzavretými bunkami a zaručuje nepatrné vracanie tesníaceho ústrojenstva v beztlakovom stave do pôvodnej polohy. Sklenená tabuľa sa zaaretuje s pomocou obopínajúcej ochrany hrán, ku kto rej však nie sú urobené žiadne ďalšie vývody.0005 Tesnenie, tak isto na vyrovnávanie pohybov platní solárneho kolektora, je známe z nemeckého...

Spôsob výroby fotovoltaického modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286183

Dátum: 14.04.2008

Autori: Langowski Horst-christian, Plessing Albert, Moosheimer Ulrich

MPK: H01L 31/04, B32B 9/00

Značky: fotovoltaického, výroby, spôsob, modulu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby fotovoltaického modulu (1) v tvare laminátu, ktorý ako jadro obsahuje systém (2) solárnych článkov, na ktorý sú z oboch strán nanesené oplášťovacie materiály (3, 3'), pričom najmenej jeden oplášťovací materiál (3') pozostáva z tesniacej vrstvy (4') a bariérovej vrstvy (6). Bariérová vrstva (6) je tvorená plastovou fóliou alebo vrstvenou plastovou fóliou, na ktorej sa na strane privrátenej k systému (2) solárnych...

Zariadenie na chladenie produktov oxidom uhličitým, spôsob plnenia chladiaceho modulu a použitie zariadenia a spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286032

Dátum: 27.12.2007

Autori: Beauge Claude, Henry Christophe

MPK: F25D 3/00

Značky: oxidom, plnenia, spôsob, uhličitým, zariadenie, zariadenia, chladenie, produktov, modulu, chladiaceho, použitie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje plniaci a odoberací modul (3) na oxid uhličitý, chladiaci kontajner (2) a chladiaci modul (1), priradený k chladiacemu kontajneru (2). K plniacemu a odoberaciemu modulu sú priradené prostriedky (100) na prívod pevného oxidu uhličitého do chladiaceho modulu (1), ktoré majú koniec pripojiteľný k vstupnému otvoru (4) chladiaceho modulu (1), pričom plniaci a odoberací modul (3) je vybavený prostriedkami (200) na odvádzanie v...

Spôsob montáže modulu tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12911

Dátum: 13.01.2007

Autori: Marth Frank, Lang Rainer, Marx Uwe, Burgdorf Achim, Wienen Johann

MPK: F25B 17/08

Značky: čerpadla, montáže, spôsob, modulu, tepelného

Text:

...nepoklesne pod druhú vopred určenú hodnotu tlaku. 0010 Modul tepelného čerpadla môže byt podľa nároku 5 už vo vyčerpanej vákuovej peci plynotesne uzavretý.0011 Podľa význakov závislého nároku 6 ja vákuová pec následne ochladená výhodne privedenim argónu. Tým sa ochladzovaci proces výrazne zrýchli, keďže by inakšie ochladzovanie vo vyčerpanej peci prebiehalo mimoriadne pomaly. Alternatívne by bolo možné ochladzovanie s pomocou hélia.0012...

Elektrický prístroj s možnosťou napojenia modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8829

Dátum: 22.08.2005

Autori: Müller Peter, Dean Michael, Megnet Rolf, Schaub Thomas

MPK: G01R 22/00, G01R 11/04, H05K 5/02...

Značky: možnosťou, prístroj, napojenia, elektricky, modulu

Text:

...modul sebestačný, t. j. že má samozásobovanie, alebo potrebuje napájanie jednosmerného prúdu, príp. striedavého prúdu. Vkaždom prípade predstavuje elektrickýprístroj podľa vynálezu popri štandardizovanom komunikačnom rozhrani vo vybraní naumiestnenie ľubovoľného dodatkového modulu napájanie jednosmerného alebo striedavého prúdu zakaždým prostredníctvom vhodných pripojení.Takto je nový elektrický prístroj otvorený pre každé ľubovoľný...

Modul na výmenu informácií nosnými prúdmi a spôsob riadenia prevádzky tohto modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9525

Dátum: 14.06.2005

Autori: Hubert Vincent, Bories Françis

MPK: H04B 1/16

Značky: tohto, nosnými, spôsob, modul, prevádzky, modulu, informácií, prúdmi, výměnu, riadenia

Text:

...motorového vozidla.Predmetom vynálezu je tiež spôsob riadenia prevádzky vyššievymedzeného modulu, ktorý sa vyznačuje tým, že je modul selektívneuvádzaný do pohotovostného stavu a do prevádzkového stavu deaktivovaním aaktivovanim prvých prijímacích prostriedkov, pričom druhé prijímacieprostriedky sú aktívne v oboch stavoch, pohotovostnom aj prevádzkovom.Spôsob podľa vynálezu môže ďalej obsahovat jeden či viacked sú prvé prijímacie...

Komponent bezpečnostného modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4493

Dátum: 02.06.2005

Autor: Kudelski André

MPK: G07F 7/10

Značky: komponent, modulu, bezpečnostného

Text:

...bezpečnosti čipových kariet zamedzením podvodnej kontroly kryptograñckćho procesora(ov) prostredníctvom vonkajších rušivýchsignálov, ktore narušujú normálny priebeh úkonov alebo procesora(0 v).Účel vynálezu je dosiahnutý pomocou komponentu bezpečnostného modulu, ktorý je vybavený najmenej dvomi procesormi napojenými jednotlivo na programové pamäte, na permanentné programovateľné a vymazateľné pamäte (EEPROM) obsahujúce údaje a na operačné...

Zapojenie modulu parkovacieho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4127

Dátum: 05.05.2005

Autori: Malina Jörg, Roestel Uwe

MPK: B60Q 9/00

Značky: parkovacieho, modulu, snímača, zapojenie

Text:

...tohto technického riešenia je pomocou modulu parkovacieho snímača zabezpečiť automatické rozpoznanie zapojeného prívesu a vyradenie signalizačného systému automatického rozpoznávania prekážky z činnosti. Takýto modul parkovacieho snímača je súčasťou elektrokabeláže vozidla spojeného s prívesom a to v zostave medzi zadnýrni svetlami a signalizáciou.Modul parkovacieho snímača pozostáva z AE vstupu signálu indikujúceho príves, UB vstupu...

Spôsob elektrickej izolácie podložky výkonového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4038

Dátum: 26.04.2005

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 23/16, H01L 21/02

Značky: modulu, výkonového, elektrickej, polovodičového, izolácie, spôsob, podložky

Text:

...plochu tvorí podložka, ktorá pozostáva z jednej izolačnej vrstvy a najmenej jednej na nej umiestnenej kovovej vrstvy, ktorá je privrátenú k vnútrajšku výkonového polovodičového modulu. Táto kovová vrstva môže byť štruktúrovaná a tvorí najmenej jednu vodivú dráhu výkonového polovodičového modulu. Na tejto vodivej dráhe je umiestnený najmenej jeden výkonový polovodičový konštrukčný prvok a je zapojený s najmenej jedným smerom von vedúcim...

Zariadenie na meranie modulu pružnosti tenkých vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3587

Dátum: 05.08.2003

Autori: Murín Justín, Lelák Jaroslav, Kalaš Andrej, Kutiš Vladimír

MPK: G01N 3/00

Značky: zariadenie, tenkých, meranie, pružnosti, vlákien, modulu

Text:

...je upevnený v strede 7 voľne uloženej dvojitej kladky 8 s tým, že meraná vzorka 4 je umiestnená nad otvorom 9, ktorý je v strede homej plošiny 10 na stolici 1, pričom v strede na meranej vzorke 4 je voľne uložená otočná kladka 11, na ktorej je závažie 12 a na ramenách 13 stolice 1 sú nastavovacie skrutky 14 a na homej plošine 10 na stolici 1 je ukazovateľ 15 vodorovnej polohy.Zariadenie podľa obr. l pracuje tak, že meraná vzorka 4 je upcvnená...

Zapojenie kontrolného modulu funkčnosti smerových svetiel prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3029

Dátum: 06.11.2001

Autor: Smrek Ladislav

MPK: B60Q 9/00, B60Q 1/34

Značky: modulu, zapojenie, směrových, přívěsů, svetiel, funkčnosti, kontrolného

Text:

...pripojený hlavný kontrolný obvod g, ktorý je pripojený na ovládajúci spínací obvod á. Hlavný kontrolný obvod tl zabezpečuje blokovanie spínacieho obvodu Q, pričom prechádzajúci elektrický prúd prechádza cez funkčné ľavé prívesové smerové svetlo gl a/alebo pravé prívesové smerové svetlo 22. Spínaci obvod g je prepojený so spínačom Z. Spinač Z napája ľavé zadné smerové automobilové svetlo ü a pravé zadné smerové automobilové svetlo Z 2. Spínaci...

Zapojenie zobrazovacieho modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1686

Dátum: 10.12.1997

Autori: Kertys Stanislav, Hricišák Ľubomír, Höger Ján

MPK: G06T 11/00

Značky: zapojenie, modulu, zobrazovacieho

Text:

...s obrazovým blokom 6 a so záložným blokom i , ktoré sú prepojené s projekčnýrn blokom g. Obrazový blok Q a záložný blok j sú prepojené , pričom záložný blok je opatrený prvým vstupom ( zdroj napätia-prúdu ),počítačový blok l má druhý vstup b ( vstup dát ) a obrazový blok Q je opatrený tretím vstupom c ( obrazový vstup ).Výstup projekčného bloku g je spojený s optickým členom 3 , ktorý je spojený so zobrazovacím blokom g . Jadro...

Výfukový potrubný systém spaľovacieho motora, preplňovaného turbodúchadlom, na báze modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1535

Dátum: 09.07.1997

Autori: Prpič Ivan, Polóni Marián, Zelezník Jozef

MPK: F01N 7/10, F01N 7/18, F01N 5/00...

Značky: přeplňovaného, báze, modulu, potrubný, výfukový, spaľovacieho, motora, systém, turbodúchadlom

Text:

...90 mm pred vyústenim do zbemého potrubia, pričom os dýzy je voči osi zberného výfukového potrubia, ktoré má priemer D 3 90 až 130 mm, sklonená pod uhlom 0 L 20 až 60 ° a dýza ústi do zberného potrubia. Vzdialenosť x osi zberného výñikového potrubia od príruby je 90 až 300 mm. Zberné výfukové potrubie je vybavené drážkami na použitie tesniacich elementov, umožňujúcich dilatácie v smere osi zberného3 Podstata výfukového potrubného systému na...

Elektrický prietokový ohrievač a spôsob výroby jeho rúrkovitého vyhrievacieho modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281453

Dátum: 12.04.1995

Autori: Kohlrusch Gerd-dietmar, Shirkani Ghanbar, Rodecker Artur

MPK: F24H 1/10, F28F 3/12, H05B 3/82...

Značky: rúrkovitého, prietokový, ohrievač, elektricky, výroby, modulu, vyhrievacieho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický prietokový ohrievač má vtok (1) studenej vody, regulačné zariadenie (3) na regulovanie vyhrievacieho výkonu v závislosti od objemového prúdu, izolačný úsek (4), vyhrievací úsek (5) a druhý izolačný úsek (6). Vyhrievací úsek (5) pozostáva z viacerých rúrkovitých modulov (5a, 5b, 5c) s plastovou rúrou (51) kruhového priemeru na upnutie vyhrievacej špirály (50a, 50b, 50c). Na vnútornej stene tejto upínacej rúry (51) sú montované...

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: modulu, obvodů, důlní, hydraulického, mechanizované, ovládací, výztuže, pouzdro, ovládacího, zejména

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šátek Jaroslav, Stejskal Pavel, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil, Wedell Martin, Homola Jaroslav

MPK: H01L 23/48, H01L 21/60

Značky: bezpotenciálového, výkonového, výroby, způsob, polovodičového, modulu

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Zapojení externího adaptéru dvoukanálového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268257

Dátum: 14.03.1990

Autori: Parkanová Marie, Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/12

Značky: modulu, adaptéru, externího, dvoukanálového, zapojení

Text:

...1 blokmultíplexního kanálu a s prvním vstupom gł extergního adaptéru g adaptéru kanál-kanál, dále z druhého výstupu l§ přonosového procesom l jo zapojona na druhý vstup 62 oxtarního adaptéru á multiploxního kanálu výstupní sběrnico ł 20 zépisníku, ktoré je dalo spojona s dxuným vstupom 33 bloku 2 spoločných dekodérů a registru a dále s druhým vstupom g oxterního adaptéru 1 blokmultiploxního kanálu a s druhým vstupom 82 extarního...

Zapojenie univerzálneho programovo riadeného modulu riadenia technologického podsystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267315

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jůzl Pavel, Marek Štěpán

MPK: G06F 15/46, G05B 19/417

Značky: programovo, riadenia, technologického, podsystému, zapojenie, riadeného, univerzálneho, modulu

Text:

...podsystánu, kde je nakreslená bloková scháma.Zapojenie univerzálneho prosramovo iadenáho modulu riadenia technologickáho podsystému pozostáva z riadiaceho systámu l, ktorý je cez vstupnú prúdov smyčka g a výstupnú prúdovú Ěmyčku a spojený e blokom g prepojenia äpeciálnych zariadení, spojeným so zbernicou l dát, adries a riadenia. Na zbernicu L 2 je obojemerne pripojený centrálny redič 1 radič i akčných členov a radič 2 stavu snímačov....

Zapojenie riadiaceho modulu vonkajších pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266973

Dátum: 12.01.1990

Autori: Očkaik Dušan, Vinohradský Tibor

MPK: G06F 12/02

Značky: zapojenie, modulu, vonkajších, riadiaceho, pamäti

Text:

...vyrovnávacej pamäti disku a dalej tiež so vstupom głg bloku lg adresyvyrovnávacej pamäti mikroprogramu a tiež so vstupmi C 13 bloku lg riadenia vyrovnávacejpamäti a dalej tiež so vséupom ggg vstupného registra gg vyrovnávacej pamäti a tiež so vstupom ggg bloku gg riadenia disku, zatiaľ čo vstupy głg blokulg aritmeticko-logickej jednotky sú spojené s výstupmi 95 bloku § vstupných dát a tiež s výstupmi gà bloku g stavových signálov a dalej...

Způsob výroby topného modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266496

Dátum: 12.01.1990

Autori: Seničev Alexandr, Medveděv Alexandr, Burcev Viktor, Arendarčuk Albin, Musienko Oleg, Seničeva Valentina, Volčinskaja Ljudmila, Slobodjanov Anatolij

MPK: H05B 3/28

Značky: modulu, topného, výroby, způsob

Text:

...uns ycwanoaxu Harpenawens (nuauewp mnawenn nonmeH.5 uTL.Ha 1 MM öonbme naaMerpa narpenawenbnoro sneuenwa), nmpannunamw cnoü oöMaaKu no TOHMMHH 2 ~ 3 MM. Bnox cymaw B cymunbHoM mkaày no 400-450 °C B weqénne 8-10 Q, úonunmanHocne cymxu önok 7 npnoőperaer npouuym HOBGDXÉOCTĽ, éro ycTaHaBnnBam 1 B ueub B Kaqecrne őoxoaoů crenxn, a B oöpasosanamx Kananax ycwanannnnamw Ha rpenarenn. . HapaMeTpm cymxu H TennoTexnúuecKne xapakrepncwnku...

Zapojení modulu vysílače optopřenosu pro dotykové sondy v CNC systémech k měření na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265639

Dátum: 14.11.1989

Autori: Steidl Karel, Morávek Miroslav, Piskač Jaroslav, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 15/04, G01B 15/02, G01B 15/00...

Značky: systémech, měření, obráběcích, zapojení, optopřenosu, modulu, strojích, vysílače, sondy, dotykové

Text:

...dotykové sondy. Výstup ll bloku l generátoru řízeněho krystalem je připojen na první vstup 3 bloku3 tvarovače komunikačních pulsü a současně na první vstup Al bloku A řízení.Funkce zapojení dotykové sondy je následujícívýchozí stav zajišťuje přenos komunikačních pulsů, které přijímač vyhodnotí - signali zuje volnou linku. Napájecím napětím je uveden do činnosti blok l generátor řízený krystalem,pripojený na vstup gł bloku 3 tvarovače...

Zapojení modulu pro sériovou komunikaci v lokálních mikropočítačových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263663

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrejsa Jan, Kokeš Josef

MPK: G06F 13/00

Značky: sériovou, modulu, mikropočítačových, zapojení, lokálních, komunikaci, sítích

Text:

...kapacitu těch účastníků, který se přenosu dat přímo neučastní. Mimoto je výhodné, že přenos dat nevyžaduje žádného řídioího,privilegovanáho účastníka.Na přiloženém výkrese je uvedena principiální zapojení modulu pro sériovou komunikaciv lokalních mikropočítačovýoh sítích podle vynálazu. Výstup 3 generátoru hodin ł je připojen na vstup 1 USART obvodu 1, který je pŕipojen k mikroprocesorové sběrnioi gg. USART obvod5 je vybaven datovým výstupom...

Způsob zalévání konců modulů s dutými vlákny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260804

Dátum: 12.01.1989

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B04B 1/10

Značky: vlákny, provádění, způsob, tohoto, modulu, konců, zalévání, zařízení, dutýmí, způsobu

Text:

...i 2 É 26 | 1 804v jehož stěně jsou uchyceny přítlečně prvky, /pravidla šrouby/ pro přitlečení rozvúděcích vík k nodulům. Mezi Ioduly a rozváděcí víka jsou vložena těsnění. Rozvàděcí víka jsou provedena s vybràními ve tvaru nàlitků zalévane hmoty.výhody noveho řešení spočívají v tom, že je možno provádět zatěvání většího počtu modulů nejednou,a tím se zvýší produktivita práce. Další výhody spočívají v tom, že zalevací hmota nezatvrdne v...

Zapojení modulů pro zpracování řídicího programu CNC řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258510

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ludvík Otakar, Spušek Jiří, Blaháková Milena, Pavlíčková Hana

MPK: G05B 19/25

Značky: systému, řídicího, zapojení, zpracování, programů, modulu

Text:

...ll je spojen s detovým vstupom Q modulu řešení qsometrie. Druhý datový výstup § 33 výkonného modulu l 0 je spojen s dstovýmľvstupem l 293 arltumetickeho procesoru l a datový výstup í) aritmetíckěho procesoru g je płlpojen na datový vstup 1 go 4 výkonného modulu lg. čtvrtý povelový výstup i radiče pracovních rešimů g je spojen s łídicím hradlovacím vstupem L 7 AND bloku ll, jeho datový vstup 17 gg je spojen s datovým výstupem a) čtecího...

Zapojení základního modulu pro stimulaci a vyhodnocení logických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257977

Dátum: 15.07.1988

Autori: Strnad Pavel, Uhlíř Karel, Mattausch Pavel, Kolliner René

MPK: G01R 31/28

Značky: stavu, vyhodnocení, stimulaci, logických, základního, modulu, zapojení

Text:

...bloku lg základního měřicího modulu je taktéž spojen s hradlem § 99 bloku lg základního měřicího modulu. Výstup hradla ggg bloku lg základního měřicího modulu je spojen s blokem l řídicích obvodů.Kaskádní zapojení podle obr. 2 je složeno 2 bloku l řidících obvodů, bloku l taktovacíchsignálů, bloku l reference a z bloku lg, gg až gg základních měřicích modulů. Blok lřídicích obvodů je sběrnicovými výstupy spojen s blokem l taktovacích...

Zapojení organizačního modulu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 257023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blaháková Milena, Pujman Jiří, Kondr Jan, Pavlíčková Hana

MPK: G05B 19/405, G05B 19/18

Značky: systému, zapojení, modulu, organizačního, řídicího

Text:

...vstup §§ řadiče § pracovních režimu. K povelovému výstupu gg registru Q povelu a příslušným aktivačním výstupůmZł, lg 13 dekodéru 1 povelu jsou pripojeny alespoň dva výkonné moduly łgl, lg lgp,jejichž podmínkové výstupy lgll, 1 021 lggł jsou spojený s příslušnými podmínkovými vstupy ggł, § 93 ggg řadiče Q pracovních režimu a se čtvrtým datovým vstupem 53 systémovéhorozhraní 3. Jednotlivé bloky zapojení je možno charakterizovat...

Zapojenie komunikačného modulu lokálnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 256718

Dátum: 15.04.1988

Autor: Schwartz Ladislav

MPK: G06F 13/14

Značky: siete, lokálnej, modulu, komunikačného, zapojenie

Text:

...bloku 2 generátora hodín je spojený so vstupom A 3 bloku 3 deličky,ktorej prvý výstup 3 A je spojený so vstupom A 13 bloku 13 číslicového závesu. Drutý výstup SB bloku 3 deličky je spojený so vstupom A 4 bloku 4 kódera a tretí výstup 3 G bloku 3 deličky je spojený so vstupom B 4 bloku 4 kodera a tiež so vstupom A 8 bloku 8 riadenia sériového vstupu a výstupu,ktorého dátový výstup 8 A je spojený so vstupom C 4 bloku d kódera. Výstup 4 A...

Zapojenie zobrazovacieho modulu pre pripojenie k osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256589

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Václav

MPK: G06M 3/00

Značky: osciloskopu, modulu, pripojenie, zapojenie, zobrazovacieho

Text:

...prerušovací vstup 14 mikropočítača 1 sú pripojené na riadiace obvody 2, ktorých prvý rozvetvený výstup 20 je pripojený na obrazovú pamät 3. Druhý rozvetvený výstup 21 riadiacich obvodov 2 je pripojený na multiplexer 5 a ich synchronizačný výstup 22 je pripojený na číslicovo analógový prevodník 6, ktorého rozvetvený vstup B 1 je pripojený na mikropočítač 1. Multiplexer 5 je pripojený na vstup 91 ovládania jasu lúča osciloskopu El. Číslicov.o...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Flieger Jiří, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/18

Značky: nosné, bloky, tyristorů, tyristorového, zařízení, modulu, základního, chlazením, vysokonapěťového, vzduchovým, měniče

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Kryt výkonového polovodičového modulu zapouzdřeného v plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246491

Dátum: 15.12.1987

Autori: Volenec Karel, Koneený Jioí, Zdenik

MPK: H01L 23/02

Značky: zapouzdřeného, výkonového, modulu, plastů, polovodičového

Text:

...polovodilčovéno modulu zapouzdřeného v plastu, obsahují-Cine kovovou nosInou desku, kde plášť krytu je na dvou protilehlých stranách zvenktu opatřen zahloubením. Vzniktlé prostory mezi stěnou uzavírající zahloubení a rovnou. stěnu pláště krytu jsou po jedné straně uzavřený dny,ve kterých jsou vytvořeny otvory pro připojovací elementy. Stykové plochy krytu s kovovou nosnou doskou jsou opatřeny těsnicí vrstvou.Vytvořením trvanlivého...

Zapojenie ovládacieho modulu pre verifikáciu vstupno-výstupných liniek mikropočítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241338

Dátum: 15.09.1987

Autori: Loueka Miloslav, Vitamvás Zdenik

MPK: G06F 9/44

Značky: modulu, zapojenie, ovládacieho, mikropočítačov, vstupno-výstupných, verifikáciu, liniek

Text:

...toho môžu ovládací modlul obsluhovať osoby bez znalosti problematiky mikropočitačovej riadiacej techniky po cca SOmi-.nútovom zaškolení.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia orvládavcielio mo 4dulu pre verifikaciu vstupno-výstupný-chl llniek miakropočítačov.Zapojenie ovládacieho »modulu pozostáva z programového- modulu G dekodéra funkcii priipojenéh-o cez darov-ü zbernicu 11, adresovú zbernicu 12 a riadiacu zbernicu 13...