Patenty so značkou «modulovaný»

Spôsob premeny postupností m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283798

Dátum: 29.12.2003

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

MPK: H03M 5/14, G11B 20/14, H03M 7/20...

Značky: zariadenie, kódovacie, přeměny, postupnosti, nosič, záznamu, signál, modulovaný, spôsob, informačných, m-bitových, dekódovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny postupnosti m-bitových informačných slov (1) na modulovaný signál (7) je ku každému informačnému slovu z postupnosti vytvorené n-bitové kódové slovo (4). Vytvorené kódové slová sú premenené na modulovaný signál (7). Kódové slová (4) sú rozdelené do aspoň jednej skupiny (G11, G12) prvého typu a aspoň jednej skupiny (G2) druhého typu. Pri vytvorení každého kódového slova patriaceho do skupiny (G11, G12) prvého typu určí...

Převodník dvojkových čísel na šířkově modulovaný impulsní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 254647

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holub Igor

MPK: H03M 5/02

Značky: čísel, dvojkových, impulsní, šířkově, signál, převodník, modulovaný

Text:

...v němž znaménkový vstup A převod~ níku je spojen s prvním výstupem 2 tohoto převodníku a zbývající nejměně dvoubitový vstup 3 převodníku je spojen s prvním nejméně dvoubítovým vstupem ll nejméně dvoubitového číslicového komparátoru Ä, přičemž s druhým nejméně dvouhitovým vstupem lg tohoto komparátoru l je spojen nejméně dvoubitový výstup gl binárního čítače 3, s jehož vstupem gg je spojen vstup 1 pomocné frekvence převodníku a výstup lg...

Zapojenie prevodníku digitálneho kódu na šírkovo impulzne modulovaný signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238343

Dátum: 01.10.1987

Autori: Halmo Stanislav, Lichtenberg Ladislav

MPK: H03K 7/08

Značky: impulzné, převodníku, digitálneho, šírkovo, modulovaný, kódu, zapojenie, signál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektronických obvodov. Predmet vynálezu rieši technický problém prevodu elektrického signálu v digitálnom kóde na šírkovo impulzne modulovaný signál. Podstatou zapojenia je že na vstupy strádača je privedený digitálny kód, výstupy sú vedené na vstupy predvoľby prvého počítadla a jeho výstup prenosu na prvý vstup klopného obvodu. Výstup generátora je vedený na vstupy počítania prvého a druhého počítadla. Výstup vyššieho...

Modulovaný oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238808

Dátum: 15.05.1987

Autor: Samek Ernest

MPK: H03C 1/18

Značky: modulovaný, oscilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Modulovaný oscilátor vyznačený tým, že na každý prívod primárneho vinutia výstupného transformátora sú pripojené jedna trioda a antiparalelne jeden tyristor. Možné obory využitia sú napríklad zváračky v ochrannej atmosfére, zdroje pre plazmové rezanie a zváranie, zariadenia pre indukčný ohrev.