Patenty so značkou «modulátor»

Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6978

Dátum: 04.12.2014

Autori: Dobrucký Branislav, Praženica Michal, Kaščák Slavomír

MPK: H02M 1/42, H02P 21/00

Značky: modulátor, priestorový-vektorový, hardvérový

Text:

...digitálne signálne procesory a pod), avšak použitie hardvérového priestorového-vektorového ŠIM modulátora znižuje nároky na výkon nadriadeného riadiaceho systému.Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor sa skladá z troch časti. Prvú časť tvorí generátor priestorového vektora a komparátor, ktoré vytvoria z referenčných signálov riadiace signály pre výkonový menič. Druhú časť tvorí výkonový menič, ktorý napája dvojfázový motor....

N-((1R,2S,5R)-5-(terc-butylamino)-2-((S)-3-(7-terc-butylpyrazolo[1,5- A][1,3,5]triazin-4-ylamino)-2-oxopyrolidin-1-yl)cyklohexyl)acetamid, duálny modulátor aktivity chemokínového receptora, kryštalické formy a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15825

Dátum: 12.10.2010

Autori: Cherney Robert, Carter Percy, Rosso Victor, Li Jun

MPK: C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 37/00...

Značky: modulátor, formy, a][1,3,5]triazin-4-ylamino)-2-oxopyrolidin-1-yl)cyklohexyl)acetamid, duálny, aktivity, chemokínového, spôsoby, n-((1r,2s,5r)-5-(terc-butylamino)-2-((s)-3-(7-terc-butylpyrazolo[1,5, receptora, krystalické

Text:

...degranulácii a podpore bunkovej migrácie. Existuje aspoň desať ľudských chemokínových receptorov, ktoréviažu alebo zodpovedajú na CC chemokíny s nasledujúcimicharakteristickými znakmi (prehľad pozri Zlotnik et al.,Immunity, 12121 (2000 CCR-1 (alebo CKR-1 alebo CC-CKR-1) MIP-la, MCP-3, MCP-4, RANTES (Ben-Barruch et al., Cell, 72415-425 (1993), a Luster, New Eng. J. Med., 338436-4450004 Bolo ukázané, že popri cicavčich chemokínových...

Aryl-metyl-benzochinazolinón ako pozitívny allosterický modulátor M1 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13071

Dátum: 19.11.2009

Autori: Beshore Douglas, Di Marco Christina Ng, Greshock Thomas, Kuduk Scott

MPK: A61K 31/517, A61P 25/28, C07D 239/88...

Značky: pozitívny, allosterický, aryl-metyl-benzochinazolinón, receptora, modulátor

Text:

...V patofyziológii Alzheimerovej choroby. Pozri Eglen a spol.,TRENDS in Pharmacological Sciences, 2001, 22 8, 409-414. Navyše, na rozdiel od inhibítorov acetylcholínesterázy, o ktorých je známe, že poskytujú len symptomatické liečenie, M 1agonisty majú tiež potenciál liečiť zásadný mechanizmusochorenia Alzheimerovou chorobou. Cholinergná hypotéza Alzheimerovej choroby súvisí ako s B-amyloidným tak hyperfosforylovanýnL tau proteínom. Tvorba...

Piperidinylový derivát ako modulátor aktivity chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16058

Dátum: 25.06.2009

Autor: Santella Joseph

MPK: C07D 211/52, A61K 31/451, A61P 19/02...

Značky: receptora, derivát, aktivity, chemokínového, piperidinylový, modulátor

Text:

...chemokínový makrofágový zápalový proteín-l (MIP-la) a jeho receptor CC chemokínový receptor 1 (CCR-1) hrá kľúčovú úlohu pri priťahovaní leukocytov k miestam zápalu a pri následnom aktivovaní týchto buniek. Keď sa chemokín MIP-la viaže na CCR 1, vyvoláva rýchle zvýšenie intracelulárnej koncentrácie vápnika, zvýšenú expresiu celulárnych adhéznych molekúl,degranuláciu buniek a podporu migrácie leukocytov.0006 Navyše, experimentálne bola...

Nové zlúčeniny 951: Kyselina bifenyloxypropánová ako CRTh2 modulátor a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15566

Dátum: 01.07.2008

Autori: Rigby Aaron, Patel Anil, Bonnert Roger Victor, Luker Timothy Jon

MPK: C07D 295/18, A61P 11/00, A61K 31/40...

Značky: modulátor, medziprodukty, kyselina, crth2, zlúčeniny, bifenyloxypropánová, nové

Text:

...pneumónie, ñbrózy komplikujúce antineoplastickú terapiu a chronickú infekciu, vrátane tuberkulózy a aspergilózy a ďalších plesňových infekcií komplikácie transplantácie pľúc vaskulitické a trombotické poruchy vaskulatúry pľúc, a pľúcna hypertenzia antitusická aktivita, vrátane liečby chronického kašľa spojeného so zápalovými a sekrečnými stavmi dýchacích ciest, a iatrogénneho kašľa akútna a chronická rinitida, vrátane...

Zlúčeniny zahŕňajúce (S)-2-amino-1-(4-chlorophenyl)-1-[4-(1H-pyrazol-4-yl)-fenyl]-etanol ako modulátor proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17534

Dátum: 14.03.2008

Autori: Rees David Charles, Grimshaw Kyla Merriom, Frederickson Martyn, Woodhead Steven John

MPK: C07D 231/12, A61K 31/415, A61P 35/00...

Značky: zlúčeniny, zahŕňajúce, s)-2-amino-1-(4-chlorophenyl)-1-[4-(1h-pyrazol-4-yl)-fenyl]-etanol, modulátor, proteín, kinázy

Text:

...PI 3 K katalytickej podjednotky, PIK 3 CA, sú bežné (25-40) medzi kolorektálnymi karcinómami, rakovinou žalúdka, prsníka, ovariálnymi karcinómami, a mozgovými nádormi s vysokým stupňom. PIK 3 CA mutácie sú bežným javom, ktorý môže nastať v rannom štádiu karcinogenézy močového mechúra. U invazívnych karcinómov prsníka, sú PIK 3 CA zmeny prítomné prevažne u Iobulárnych a duktálnych karcinómov. PI 3 K cesta je značne aktivované u...

Esterový derivát aminofosforečnej kyseliny a modulátor S1P receptora, v ktorom je obsiahnutý ako aktívna zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15768

Dátum: 07.08.2007

Autori: Kohno Yasushi, Saito Tatsuhiro, Fujii Kiyoshi

MPK: A61K 31/661, A61P 1/04, A61P 1/16...

Značky: kyseliny, obsiahnutý, modulátor, aminofosforečnej, zložka, aktívna, esterový, derivát, ktorom, receptora

Text:

...dokumentoch sú účinné na reumatoidnú artritldu, lupusovú nefritidu, systémový Iupus erythematosus, Hashimotovu chorobu, roztrúsenú sklerózu, ťažkú myasténiu, cukrovku typu I a Il, autoimunitné ochorenie. ako je Crohnova chorobu, alergické ochorenia. ako je atopická dermatitída, alergická nádcha,alergický zápal spojiviek a alergická kontaktná dermatitlda, a zápalové ochorenia, ako je zápalové ochorenie čriev a vredová kolitlda (Nepatentové...

Modulátor androgénneho receptoru na liečenie rakoviny prostaty a ochorení súvisiacich s androgénnym receptorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20880

Dátum: 27.03.2007

Autori: Ouk Samedy, Jung Michael, Wongvipat John, Sawyers Charles, Tran Chris

MPK: A61K 31/4178, A61K 31/4439, A61K 31/4166...

Značky: androgénnym, prostaty, liečenie, modulátor, rakoviny, súvisiacich, receptoru, androgénneho, receptorom, ochorení

Text:

...miery ich selektivity a tomu, že majú menej vedľajších účinkov. Široké spektrum takých zlúčenín bolo opísané V U.S. patentoch č 4,097,578, 5,411,981 a 5,705,654, U.S. publikovaných prihláškach 2004/0009969 a 2007/0004753 a mezinárodných prihláškach PCT publikovaných ako W 0 97/00071, W 0 00/ 17163 a W 0 06/124118.0006 S ohľadom na to, aby identifikácia zlúčenín, ktoré majú vysokú silu antagonizovať aktivitu androgénu a ktoré majú minimálnu...

Izolovaný polypeptid KIM, modulátor tkanivovej regenerácie a nukleová kyselina, ktorá ho kóduje, spôsob prípravy polypeptidu a farmaceutická kompozícia obsahujúca polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: 285461

Dátum: 05.01.2007

Autori: Hession Catherine, Sanicola-nadel Michele, Cate Richard, Wei Henry, Bonventre Joseph, Ichimura Takaharu

MPK: A61K 38/16, C07K 14/435, A61K 48/00...

Značky: polypeptid, farmaceutická, tkanivovej, regenerácie, spôsob, kóduje, ktorá, obsahujúca, přípravy, kompozícia, nukleová, kyselina, polypeptidů, modulátor, izolovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané proteíny KIM - modulátory tkanivovej regenerácie, ktorých koncentrácia vzrastá v poranených alebo regenerujúcich tkanivách obličiek, ako aj DNA kódujúca tieto proteíny. Tiež je opísaná farmaceutická kompozícia.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca heterocyklický modulátor transportérov kazety viažúcich ATP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17211

Dátum: 08.11.2006

Autori: Hadida Ruah Sara, Mccarthy Jason, Miller Mark, Zhou Jinglan, Bear Brian, Hamilton Matthew, Grootenhuis Peter

MPK: A61K 31/443, C07D 405/12, A61P 11/00...

Značky: kazety, obsahujúca, viažucich, transportérov, heterocyklicky, kompozícia, farmaceutická, modulátor

Text:

...množstvo pozorovaných kanálíkov v membráne nižšie ako v pripade bunky, exprímujúcej normálny CFTR. Navyše k zhoršenej priechodnosti kanálika mutácia spôsobuje rovnako defektné riadenie prietoku v rámci kanálika. Spoločne potom znížené množstvo kanálíkov v membráne a defektný prietok vedú k zníženému aniónovému transportu cez epitel, čo vedie k defektným transportov iónov a tekutín. (Quinton, P. M.(1990), FASEB J. 4 2709 - 2727). Štúdie však...

Kompozície obsahujúce 5-hydroxyindol ako modulátor nikotínového receptora a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284608

Dátum: 22.06.2005

Autori: Lanthorn Thomas, Gurley David

MPK: A61K 31/44, A61K 31/40, A61P 25/28...

Značky: 5-hydroxyindol, obsahujúce, nikotínového, použitie, receptora, modulátor, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické kompozície obsahujúce 5-hydroxyindol ako pozitívny modulátor agonistu nikotínového receptora, ktorý má schopnosť zvyšovať účinnosť agonistu nikotínového receptora. Použitie 5-hydroxyindolu ako pozitívneho modulátora agonistu nikotínového receptora na výrobu lieku na liečenie alebo profylaxiu stavu spojeného so zníženou nikotínovou transmisiou zahrnujúceho Alzheimerovu chorobu, hyperaktivitnú nesústredenosť, schizofréniu, úzkosť...

Modulátor kanabinodného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14513

Dátum: 25.06.2004

Autori: Tsukamoto Tetsuya, Ohkawa Shigenori, Goto Mika, Shimojou Masato, Setou Masaki, Yamamoto Shouzou, Kiyota Yoshihiro

MPK: A61K 31/343, C07D 307/79, A61P 25/00...

Značky: receptora, kanabinodného, modulátor

Text:

...mozgu. Až doteraz bolo skúšaných mnoho liečiv majúcich rôzne mechanizmy (napr. glutamátový antagonista, vápnikový antagonista, antioxidačné činidlo atď.), ale väčšina z nich v klinických pokusech zlyhala.0006 Bola študovaná klinická účinnosť liečenia mozgu hypotermiou, ako ochranná terapia mozgu, s vytvorením systému intenzívnej starostlivosti pri mozgovej mŕtvici. Terapia mozgu hypotenniou je taká terapia, ktorá udržuje teplotu mozgu...

Film na báze siloxánu pre modulátor svetla založený na zariadení s rozptýlenými časticami a spôsob výroby filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17768

Dátum: 16.06.2004

Autori: Chakrapani Srinivasan, Slovak Steven

MPK: G02F 1/17, G02B 26/02

Značky: založený, zariadení, spôsob, výroby, siloxánu, filmu, báze, časticami, světla, rozptýlenými, modulátor

Text:

...rôzne kvapalné suspenzie modulátora svetla,pričom tieto suspenzie sa ľahko pripravujú technikami známymi odborníkom vodbore. Termín kvapalná suspenzia modulátora svetla, ako je poznamenané vyššie, v tunajšom použití znamená kvapalné suspenzné médium, V ktorom je rozptýlené množstvo malých častíc. Kvapalné suspenzné médium obsahuje jednu alebo viacej bezvodých, elektricky nevodivých kvapalín, v ktorých je prednostné rozpustený aspoň jeden...

Modulátor s jedním postranním pásmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269977

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gautschi Max

MPK: H03C 3/38

Značky: postranním, modulátor, pásmem, jedním

Text:

...na druhou, tyto mocniny se sčítají a ze součtu mocnin se zjišřují kořeny, resp. zjištuje odmocnina, takže na výstupu amplitudového sumátoru 8 a současně na prvním výstupu 9 modulátoru 1 s jedním postranním pásmem je k dispozici modulátorový amplitudový signál Z(t) lX 2(T)Y 2(t 1,který nevykazuje fázový podíl.Součtový signál lg je dále přiváděn jednak přímo spínacímu kontaktu igcyklického spínačel§ a jednak prostřednictvím invertoru lg...

Proporcionální modulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263484

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tyrsa Valentin, Aljoksa Nikolaj, Severin Alexandr, Lomanka Stepan, Levterov Andrej

MPK: B60T 8/00

Značky: tlaku, modulátor, proporcionální

Text:

...H 0 pManbH 0 saxpmwouy ámnycxxouy xnananý 5, nocTuraánpu STOM ancu MaHbHOP 0 nannenna P. npHA 0 TT 0 pMaxHBaHHH paőqqee wenn us T 0 pM 08 HbäKaMePHpyeT ownepcrue xauana 15, Hpu 3 TOM.CKOp 0 cTb HapaCTaHHH anneHnn.yMenbmaewcą(mHr.3, xpnmue oa oaz, oa,), qro naer nosMoxnocTL HenpepHBHO BGCTH Kop~(Hr.3, xpnmmecd, cidz c,d,), Ecnn npn svou Heoöxonno ycŕanoanwš onpeeneanmů yponenn anneuna, čo ynpaànawmee Kanpaneune yuenrmaewc ho aennuH~ HH,...

Elektrooptický modulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cuchý Zdeněk, Škoda Václav, Kravárik Jozef

MPK: H01L 31/00

Značky: elektroopticky, modulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrooptický modulátor, zejména pro vysoké hustoty výkonu procházejícího záření a s vysokou elektrickou pevností, s krystalovým elementem, s výhodou z monokrystalu primárního fosforečnanu draselného, případně deuterovaného, kde cíle je dosaženo tím, že krystalový element má poměr průřezu k délce 1:1,5 až 3 a je opatřen na koncích po obvodu elektrodami v šířce 1/5 až 3/8 jeho délky a na základní elektrody jsou případně navlečeny další...

Integrovaný širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226647

Dátum: 15.02.1986

Autori: Weis Michal, Kneppo Ivan

Značky: integrovaný, modulátor, širokopásmový, postupnou, vlnou, elektroopticky

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou je základným riadiacim prvkom integrovenej optiky. Podstatou riešenia je náhrada prepojenia modulačného vedenia s vonkajšími obvodmi prostredníctvom semirigidného miniaturného koaxiálneho vedenia planárnym systémom vedení bezodrazovo prispôsobujúcich modulačné vedenie. Riešenie umožňuje plnú integráciu elektrického obvodu elektrooptického modulátora s postupnou vlnou, pričom vylúčenie...

Automatický modulátor intenzity světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222419

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vajčner Antonín, Anton Vlastimil, Hrázský Josef, Černoch Boleslav

Značky: automatický, světla, modulátor, intenzity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického modulátoru intenzity světla, jehož modulační prvek je tvořen dvěma proti sobě se pohybujícími křídly, upevněnými na vzájemně spřažených kolech, poháněných krokovým motorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi krokovým motorem a vzájemně spřaženými koly modulačního prvku je vřazeno soukolí s konstantním poměrem převodu kol, přičemž mezi jednotkou pro zadání žádaného modulačního stupně a krokovým motorem je...

Lineární pulsně šířkový modulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215729

Dátum: 15.10.1984

Autori: Grmela Aleš, Rozehnal Miroslav, Kunovský Jiří

Značky: pulsně, lineární, modulátor, šířkový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je linearizování šířky výstupního impulzu na vstupním napětí u pulsně šířkového modulátoru a zlepšení činnosti lineárního pulsně šířkového modulátoru při zpracování obou polarit vstupního napětí. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou stávajícího zapojení pulsně šířkového modelátoru, přičemž základem úpravy je nahrazení nabíjecího odporu zdrojem konstantního proudu a připojením součtového odporu k řídicí vstupní svorce. Nahrazením...

Membránový modulátor světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222993

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rabinovič Vladimír Abramovič

Značky: modulátor, světla, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti optického zpracování informace a zejména k prostorově-časovým modulačním zařízením.Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti provozu a modulátoru a zjednodušení jeho vazby na jiné prvky světelného informačního systému.Membránový modulátor se skládá z řídicích elektrod, perforované vrstvy a z membrány s reflexní pokovenou vrstvou. Novinkou je to, že povrch řídicích elektrod je zrcadlový membrána je průhledná a...

Mnohokanálový akustickooptický modulátor a/nebo deflektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 213626

Dátum: 01.03.1984

Autori: Barta Čestmír, Čtyroký Jiří

Značky: mnohokanálový, akustickooptický, deflektor, modulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohokanálový akustickooptický modulátor a/nebo deflektor tvořený výbrusem krystalu halogenidu jednomocné rtuti a připojenými nejméně dvěma nezávislými zdroji akustické vlny uspořádanými za sebou ve směru šíření světelné vlny, vyznačený tím, že ze zdroje příčné akustické vlny (3) jsou připojeny k ploše (2) pootočené do roviny (110) kolem krystalografického směru [110] o úhel (?) = 0,1° až 20°.