Patenty so značkou «modifikovaný»

Modifikovaný fylosilikát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18479

Dátum: 03.08.2011

Autori: Bermúdez Saldana José María, Gallur Blanca Miriam, Jordá Beneyto María, Aucejo Romero Susana, Alonso Soriano José María, Hortal Ramos Mercedes

MPK: C08K 3/34

Značky: modifikovaný, fylosilikát

Text:

...odolnosť.0013 Preto sa ďalší aspekt predmetného vynálezu týka použitia modiñkovaného fylosilikátu podľa tohto vynálezu ako spevňujúceho činidlaSTRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV 0014Obr. 1 znázorňuje termogravimetrickú analýzu až do 700 °C uskutočnenú sObr. 2 znázorňuje Youngov modul (GPa) (biely stĺpec) a predĺženie priObr. 3 znázorňuje Youngov modul (GPa) (biely stĺpec) a predĺženie priObr. 4 znázorňuje graf tepelného toku proti teplote u rôznych...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Sötemann Jörg, Rentsch Samuel

MPK: B03D 1/08, B03D 1/12, B03D 1/01...

Značky: alkalických, kovov, zberača, najmenej, flotácie, uhličitanov, zemin, penovej, polyalkylénimín, obsahujúceho, použitím, separáciu, modifikovaný, hydrofóbne, silikátov, spôsob

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Modifikovaný peptidový produkt a jeho použitie, DNA, expresný vektor, hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia a spôsob prípravy farmakologicky aktívnej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287037

Dátum: 16.09.2009

Autori: Liu Chuan-fa, Feige Ulrich, Cheetham Janet, Boone Thomas Charles

MPK: C12N 15/62, C12N 1/21, C07K 19/00...

Značky: buňka, kompozícia, farmaceutická, farmakologicky, produkt, spôsob, hostiteľská, peptidový, aktívnej, přípravy, vektor, použitie, modifikovaný, expresný, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný peptidový produkt všeobecného vzorca (X1)a-F1-(X2)b a jeho multiméry, kde F1 je Fc doména X1 a X2 sú každý jednotlivo vybraný z -(L1)c-P1 -(L1)c-P1-(L2)d-P2 -(L1)c-P1-(L2)d-P2-(L3)e-P3 a -(L1)c-P1-(L2)d-P2-(L3)e-P3-(L4)f-P4 kde P1, P2, P3 a P4 sú randomizované sekvencie farmakologicky aktívnych peptidov L1, L2, L3 a L4 sú linkery a, b, c, d, e a f sú 0 alebo 1, pričom aspoň jeden z a alebo b je 1 a kde "peptid" obsahuje 2 až 40...

Modifikovaný ozubený mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286597

Dátum: 08.01.2009

Autor: Gacho Pavol

MPK: F16H 19/00, F01B 9/00

Značky: ozubený, mechanizmus, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný ozubený mechanizmus vytvorený z dvoch ozubených hrebeňov (1, 2), jedného ozubeného segmentu (3, 4), dvoch tvarových častí (5) a dvoch vodiacich líšt. Ozubené hrebene (1, 2) sú vytvorené symetricky po stranách ozubeného segmentu (3, 4), ktorý sa otáča okolo stredu (S). Vzdialenosť vrcholov hláv zubov hrebeňov (1, 2) je 2rf, kde rf je polomer pätnej kružnice ozubenia segmentu (3, 4). Hrebene (1, 2) sú pevne spojené tvarovými časťami...

Rekombinantne modifikovaný plazmín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18413

Dátum: 25.11.2008

Autor: Novokhatny Valery

MPK: C12N 9/68, C12N 15/09

Značky: plazmín, modifikovaný, rekombinantné

Text:

...rekombinantný proteín, ktorý disponuje požadovanými vlastnosťami (napr. oblasti chemickej štruktúry, ktoré sú nativne) plazmínu/plazminogénu, nemá niektoré negatívne vlastností a je schopný produkcie v expresných systémoch pre rekombinantné proteíny, vrátane bakteriálnych buniek vo0008 Vpatentovej prihláške PCT W 0 2007/047874 A je opísaný delta-plazmínogén,plazminogén s delečným mutantom, v ktorom je stredná časť molekuly odstránená,...

Modifikovaný bakteriofág zahrňujúci gén alfa/beta malého v kyseline rozpustného proteínu spór

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14076

Dátum: 06.08.2008

Autori: Jackson Alison, Pitts Katy, Wilkinson Adam, Holme Sarah, Fairhead Heather

MPK: A01N 63/00, C12N 7/00, A61K 35/76...

Značky: zahrnujúci, rozpustného, proteínu, modifikovaný, spór, malého, kyselině, bakteriofág

Text:

...transkripcii DNA. SASP sa viažu na DNA spôsobom, ktorý nie je špecifický pre sekvenciu (Nicholson et al, 1990) tak, že mutácia v bakteriálnej DNA neovplyvňuje naviazanie SASP.0008 Dokument WO 02/40678 opisuje použitie bakteriofágu moditikovaného,aby niesol gén SASP, ako antimikrobiálne činidlo. S cieľom poskytnúť účinnú produkciu modiñkovaného bakteriofágu v bakteriálnom hostiteľovi sa vdokumente WO 02/40678 opisuje cieľ zabrániť expresii génu...

Modifikovaný alebo transformovaný kvasinkový kmeň a spôsob oxidácie in vivo substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286279

Dátum: 28.05.2008

Autori: Achstetter Tilman, Degryse Eric, Cauet Gilles

MPK: C12N 1/19, C12N 9/10, C12N 15/54...

Značky: transformovaný, modifikovaný, substrátů, kmeň, spôsob, oxidácie, kvasinkový

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný kvasinkový kmeň, v ktorom je acetyl-CoA pregnenolónová acetyltransferázová (APAT) aktivita eliminovaná obmenou ATF2 génu S. cerevisiae alebo génu, ktorý kóduje proteín majúci APAT aktivitu a má približne 60 % alebo vyššiu sekvenčnú identitu so sekvenciou YGR177C proteínu. Transformovaný kvasinkový kmeň, v ktorom je APAT aktivita eliminovaná obmenou uvedeného génu, exprimujúci aspoň jeden enzým z dráhy biosyntézy hydrokortizónu z...

Spôsob prípravy infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, zahrnujúcom rekombinantnú nukleovú kyselinu, modifikovaný RNA vírus obsahujúci túto kyselinu a vakcínu obsahujúcu tento modifikovaný RNA vírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286231

Dátum: 09.05.2008

Autori: Bos-de Ruijter Judy Norma Aletta, Meulenberg Johanna Jacoba Maria, Pol Johannes Maria Antonius

MPK: C12N 5/00, A61K 39/12, C12N 15/40...

Značky: rekombinantnú, modifikovaný, spôsob, zahrnujúcom, nukleovú, klonů, obsahujúcu, túto, virus, přípravy, kyselinu, infekčného, vírusu, vakcínu, obsahujúci, genóme, založeného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob vytvorenia infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, ktorý má genóm aspoň okolo 15 kb. Tento spôsob ďalej zahŕňa selekciu infekčných klonov pomocou transfekcie hostiteľskej bunky spomínanou rekombinantnou nukleovou kyselinou. Hostiteľská bunka je v podstate necitlivá na infekciu spomínaným vírusom. Sú tiež opísané modifikované RNA vírusy a vakcíny.

Modifikovaný faktor VIII a DNA, ktorá ho kóduje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286205

Dátum: 28.04.2008

Autor: Lollar John

MPK: C07K 1/00, A61K 35/14, A61K 38/00...

Značky: kóduje, modifikovaný, faktor, ktorá

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedená modifikovaná forma prasačieho faktora VIII, ktorý nemá doménu B, DNA kódujúca túto formu a ich použitie na liečenie hemofílie.

Modifikovaný erytroproteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17615

Dátum: 16.07.2007

Autori: Lee Lihysyng Stanford, Abuchowski Abraham

MPK: C07K 14/505, A61K 38/00

Značky: modifikovaný, erytroproteín

Text:

...alebo treonínové zvyšky.0007 Popísané boli enzymatické spôsoby na zavedenie aktivovaných skupin špecificky na C-zakončenie polypeptiduspol., J. Biol. Chem. 1994, 269, 7224). Typicky týmito aktívnymi skupinami môžu byť hydrazid, aldehyd a aromatické amino skupiny pre následné pripojenie funkčných sond k polypeptidom.0008 Ďalším prístupom je miestne-špecifická mutagenéza, ktorá bola použitá na prípravu polypeptidov pre miestne-špecifické...

Modifikovaný adenovýrusový hexón proteín a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7161

Dátum: 27.04.2007

Autori: Roy Soumitra, Wilson James

MPK: A61K 39/12

Značky: modifikovaný, adenovýrusový, použitie, hexón, proteín

Text:

...a B 8 Rux JJ, et al., (2003) J Virol. 7729553-66.0007 Prácu od Crompton et al. (1994) zreprodukoval Vigne et al., citovaný vyššie, V ľudskom adenovíruse serotypu 5 (HAdV 5), ktorý patrí do rovnakej serologickej podskupiny ako HAdV-2 a úzko sa ho týka. Presnejšie, Vigne et al., vložili peptidy do HAdV-5 hexónu v rovnakom mieste ako Crompton et al. (na základe usporiadania proteínu HAdV-2 hexónu a HAdV-5 hexónu).Viqne et al. nahradili 14 HAdV-5...

Modifikovaný galaktozyl ceramid na liečenie rakovinových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13337

Dátum: 09.04.2007

Autori: Teyton Luc, Bendelac Albert, Savage Paul

MPK: C07H 15/06

Značky: modifikovaný, rakovinových, galaktozyl, liečenie, ochorení, ceramid

Text:

...glykolipidov.OBR. 8 ukazuje štruktúry pre niekolko vhodných uskutočnení zlúčenln podľa tohto vynálezu.PODROBNÝ OPIS NIEKTORÝCH USKUTOČNENÍ0016 V snahe nájsť zlúčeniny, ktoré aktivujú NKT bunky, autori tohto vynálezu syntetizovali a študovali série modiñkovaných oc-galaktozyl ceramidov (ccGCs). Ako výsledok tejto práce sa zistilo, že jednou vhodnou modítikáciou oiGC je pridanie cis-dvojitej väzby do acylového reťazca v ceramidovej časti...

Vakcína obsahujúca nevirulentný, neopuzdrený geneticky modifikovaný Actinobacillus pleuropneumoniae a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284610

Dátum: 23.06.2005

Autori: Inzana Thomas, Ward Christine

MPK: C12N 1/20, A61K 39/02, A61K 39/102...

Značky: nevirulentný, výroby, spôsob, neopuzdrený, obsahujúca, geneticky, modifikovaný, vakcína, actinobacillus, pleuropneumoniae

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané vakcíny používané vo veterinárstve, a to najmä vakcíny na očkovanie ošípaných proti pleuropneumónii, ktorá obsahuje nevirulentný , neopuzdrený geneticky modifikovaný Actinobacillus pleuropneumoniae, s chýbajúcimi DNA sekvenciami, kódujúcimi syntézu puzdra, ktoré sú lokalizované pred hybridizačným miestom BamHI-Xbal fragmentu v pCW-1C, ako je znázornený na obrázku 1. Je uvedený aj spôsob výroby takýchto vakcín.

Rekombinantne modifikovaný plazmín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18535

Dátum: 21.04.2005

Autori: Hunt Jennifer Audrey, Novokhatny Valery

MPK: C12N 5/10, C12N 15/57, C12N 9/68...

Značky: plazmín, modifikovaný, rekombinantné

Text:

...z 90 , 95 alebo 98 identický so sekvencíou ukázanou vsekv. id. č. 2. Okrem toho kódovaný polypeptid môže byť sekvencia ukázaná v sekv. id. č. 2.0009 Nukleotídová sekvencia polynukleotidu môže byť sekvencia ukázaná v sekv. id. č. l alebo jej degenerované varianty. Nukleotídová sekvencia môže kódovať polypeptid majúci Nkoncovú kringle doménu homológnu s kringle doménou 1 natívneho humánneho plazminogénu a miesto aktivácie C-koncovej domény...

Rekombinantne modifikovaný plazmín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8081

Dátum: 21.04.2005

Autori: Novokhatny Valery, Hunt Jennifer Audrey

MPK: C12N 9/68

Značky: rekombinantné, modifikovaný, plazmín

Text:

...môžu mať polypeptidy vyššiu väzobnú afinitu pre čiastočne rozštiepený fibrín,ako je väzobná aktivita pre čiastočne nerozštiepený fibrín mini-plazmín.0015 V niektorých uskutočneniach polypeptidy môžu mať takú sekvenciu aminokyselín, ako znázorňuje SEQ ID NO 2 a jej konzervatívne substitúcie. Polypeptidy môžu mať zvyšok v relatívnej polohe analógnej k polohe 76 aminokyselinovej sekvencii zaznamenanej V SEQ ID NO 2, čo je arginín.0016 V...

Modifikovaný kakaový produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8044

Dátum: 25.10.2004

Autor: Colarow Ladislas

MPK: A23G 1/04, A23G 1/02, A23G 1/00...

Značky: výroby, produkt, spôsob, kakaový, modifikovaný

Text:

...tohto vynálezu je moiárny pomer fosfatidylcholínu (PC) k lyzofosfatidylcholínu (LPC) znížený na 1 1.0030 Použité kakaové sušiny zbavené tuku hexánom sú užitočné na autentifikáciu modifikovaných a nemodiñkovaných kakaových variantov. Odstránenie tukov použitím hexánu odstraňuje z kakaovej matrice väčšinu voľných Iipidov, akými sú acylglyceroly. Okrem toho odstránenie tukov odstraňuje lecitín zo sójových bôbov, ktorý sa pridáva do práškových...

Modifikovaný Kunitz doménový polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10609

Dátum: 06.06.2003

Autori: Ley Arthur, Ladner

MPK: A61K 38/57, C12N 15/15

Značky: doménový, kunitz, modifikovaný, polypeptid

Text:

...aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny, ktorá obsahuje Trp, Phe, Tyr, His a Ile Xaa 22 znamená aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny, ktorá obsahuje Tyr a Phe Xaa 23 znamená aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny, ktorá obsahuje Tyr a Phe Xaa 31 znamená aminokyselinu, ktorá je vybraná zo skupiny,ktorá obsahuje Glu, Asp, Gin, Asn, Ser, Ala, Val, Leu. lie a Thr, Xaa 32 znamená aminokyselinu, ktorá je.3 vybraná zo skupiny, ktorá...

Modifikovaný vírus vakcínie Ankara na očkovanie novorodencov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2793

Dátum: 16.04.2003

Autori: Vollstedt Sabine, Hefti Hans Peter, Chaplin Paul, Franchini Marco, Suter Mark, Ackermann Mathias

MPK: A61K 39/275, A61K 39/245

Značky: vakcínie, očkovanie, ankara, modifikovaný, virus, novorodencov

Text:

...je Vakcinácia žiaduca, sú infekcie spôsobené vírusom kiahní, vrátane pravých kiahní. Avšak snahy úspešne očkovať novorodencov sú brzdené skutočnosťou, že imunitný systém neonatálnych cicavcov nie je ešte dozretý. Má sa za to, že imunitný systém neonatálnych detí a cicavcov dozrieva postupne počas určitého časového obdobia. U ľudí toto dozrievanie prebieha v priebehu prvého roku života. To je dôvodom toho, že neonatálna Veková skupina je...

Vodný fluórom modifikovaný polyuretánový systém pre anitgrafity a antisoiling nátery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 643

Dátum: 26.02.2003

Autori: Maier Alois, Stadler Rupert, Hiller Wolfgang, Steidl Norbert, Wolfertstetter Franz

MPK: C08F 283/00, C08G 65/00, C08G 18/00...

Značky: modifikovaný, systém, antisoiling, fluórom, polyuretanový, vodný, nátěry, anitgrafity

Text:

...hmotnosťou od 500 do 2 000 Dalton, kde sa ako zložka (A)(i) použijú reakčné produkty pripadne makromonoméry monofunkčných fluóralkoholov, alifatických a/alebo aromatických díizokyanátov adietanolamínu, pričom fluóralkoholy sú perfluóralkylalkoholy s koncovými metylénovými skupinami (uhľovodikové oddeľovače) všeobecného vzorca- 3 alebo hexafluórpropénoxid (HFPO) oligomér-alkoholy všeobecného vzorca CF 3 CFZCF 2 O-(CF(CF 3)CF 2...

Modifikovaný ľudský týmusový stromálny lymfopoetín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14970

Dátum: 23.07.2002

Autori: Lyman Stewart, Van Ness Kirk, Paxton Raymond

MPK: C07K 14/54, A61K 48/00, A61K 38/20...

Značky: týmusový, modifikovaný, stromálny, ĺudský, lymfopoetín

Text:

...RKRKV deletované z aminokyselinovej sekvencie huTSLP polypeptidov.0009 Vynález tiež poskytuje polynukleotidové molekuly kódujúce vyššie diskutované modifikované huTSLP polypeptidy rezistentné voči proteázam. Polynukleotidové molekulypodľa vynálezu zahŕňajú také, ktoré majú in-frame (v zhodnom čítacom rámci) modiñkáciusekvencia nukleovej kyseliny, ktorá narušuje alebo inak inaktivuje kodóny, ktoré kódujú furínové štiepne miesto RRKRK SEKV....

Gumou modifikovaný asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1879

Dátum: 08.07.1998

Autori: Říkovský Vladimír, Masaryková Margita, Sekera Miroslav, Halaj Ľubomír, Polakovič Ľubomír, Loveček Zdeněk

MPK: C10C 3/06, C10C 3/04, C09K 3/10...

Značky: modifikovaný, asfalt, gumou

Text:

...môže bez ťažkostí prepravovať a dávkovat ako bežné asfaltové spojivo.Homogenizáciou sa pripravil gumou modiñkovaný asfalt obsahujúci 12,5 hmotnostných drvenej gumy s veľkosťou zma až do 0,5 mm a 87,5 hmotnostných asfaltovej suroviny s penetráciou pri 25 ° C 90 . 0,1 mm, ktorej chemické skupinové zloženie zodpovedá koloidnému indexu 0,48.Asfaltová surovina bola pozostáva z 86,5 hmotn. asfaltu s penetráciou pri 25 ° C 110 . 0,1 mm a 1 hmotn....

Beznosičový modifikovaný vanádo-fosforečný katalyzátor na výrobu maleínanhydridu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278275

Dátum: 09.11.1994

Autor: Brutovský Milan

MPK: B01J 27/14, B01J 27/18

Značky: spôsob, modifikovaný, beznosičový, katalyzátor, výroby, maleinanhydridu, výrobu, vanádo-fosforečný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný katalyzátor na báze vanádu a fosforu, do štruktúry ktorého ako modifikátor je zabudovaný cín v atómovom pomere Sn : V = 0,04 až 0,17 a spôsob výroby tohto katalyzátora.

Modifikovaný tvrdý potravinářský tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 263926

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dědek Jaromír, Tůma Jan, Zamykal Jaroslav, Machaníček Alois, Sládek Jaroslav, Foglar Rudolf, Přikryl Antonín, Dušek Ferdinand, Zouhar Vlastimil, Schmidt Štefan, Blacký Antonín, Lohynský Ivan, List Jaroslav, Tauvinkl Libor, Kašpar Jan, Matoušek Květoslav, Šrámková Dagmar

MPK: C11C 3/12, C11C 3/14

Značky: modifikovaný, potravinářský, tvrdý

Text:

...uhlíkovým řetězcem C 4 až C 14 a jodovým číslem 25 až 38. Mléčný tuk je možné přidat k modifikovanému tvrdému potravinářskému tuku podle vynálezu rovněž V hydrogenované formě, V množství až 10 hmot. 0/0, ale v tomto případě je jeho Charakteristickým znakem,vedle obsahu 18 až 25 hmot. 0/0 nasycených mastných kyselín s krátkym řetězcem C 4 až C 14, i jodové číslo 1 až 5.Modifikovaný tvrdý potravinársky tuk podle vynálezu má bod tání 32 °C...

Modifikovaný asfalt na bázi polyolefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263180

Dátum: 11.04.1989

Autori: Masaryková Margita, Runa Alfréd

MPK: C08L 95/00

Značky: polyolefinů, modifikovaný, asfalt, bázi

Text:

...polyetylánu, vyznsčujúci se tým, že molekulová hmotnost vysokotlàkoveho polyetylénu sa pohybuje v rozmedzí 11 000 už 14 000. Vysoký účinok zvyšovania tvrdosti/ vyjadreny bodom mäknutia °c/ po pridavku 4,0 t hmot. na aefslt je 13 °c s po pridsvku 8,0 i hmot. je 23 °c. V dosledku zvýšeného účinku je možno pre dosiahnutie určitej konltentnej tvrdosti modifikoveného asfaltu použiť nižší obsah vysokotlského polyetylínu. Ďallis jeho výhoda...

Asfaltovaný krytinový a hydroizolačný pás modifikovaný zmesnou polymérnou prísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261513

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kovács Vojtěch, Masaryková Margita, Kozempel Štefan, Rásztokay Gustáv, Blaho Tomáš, Runa Alfréd

MPK: C08L 95/00

Značky: modifikovaný, krytinový, zmesnou, hydroizolačný, přísadou, asfaltovaný, polymérnou

Text:

...a ekonomickými nákladmi na jeho výrobu rzhladom na vylepšenie jeho vlastností.Uvedenú kompozíciu je možné spracovať s Ininerálnym plnidlom frakcie do 0,6 mm v akomkoľvek množstve pokial to dovoľuje technológia výroby asfaltovaných pásov a požiadavky na kvalitu. Ako plnidlo je možné použit napr. mikroazbest, bridlicovú múčku, surový perlit, vápencovú múčku, mastencovú múčku, popolček a pod.Takto spracovaná krycia asfaltová hmota sa aplikuje...

Polyfenylenoxid modifikovaný styrenovými plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260732

Dátum: 12.01.1989

Autor: Weigl Lubomír

MPK: C08L 71/04

Značky: modifikovaný, polyfenylenoxid, styrenovými, plasty

Text:

...mPPO byly reprodukovatelné. Obz-vláště vhodný je k to 280732murt-o účelu práškový PPO, jehož dávka v ceresinu se započítává do celkového obsahu PPO v příslušné receptuře modifikovaného polymeru. Potřebná dávka tohoto ziapr-.ašovedla se pohybuje mezi 10 až 200 hmot. díly.na 100 hmot. dílů ceresinu a závisí na použitém postupu přípravy malých částic ceresinu, přičemž obecně platí, že postup b)a zejména d vyžaduje vyšší dávky práško-vého PPO než...

Lidský modifikovaný C-peptid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260641

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bendlová Běla, Stárka Luboslav, Štolba Pavel, Lebl Michal

MPK: C07K 7/40

Značky: c-peptid, lidský, způsob, přípravy, modifikovaný

Text:

...modifikovaného lidského C~ 1 pepti~du podle vynálezu.Příprava .modifikovaného C-peptidu podle vynálezu pomoci Fmoc-derivátů aminokyselinBylo použito 1,0 g benzhydrylaminové pryskyřice, nia kterou bylo navázáno acidolabilní ranmínko 3-/4-hydroxymethylfenoxyĺpropionát s první C-koncovou aminokyselinou Nvu, substituce byla 0,4 mmol/g lpryskyřice Albericio F. Barany G. Int. j. Peptide Protein Res., 26, 92 /1985/1.na-arminoskupiny aiminokyselin...

Houževnatý modifikovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Neuhäusl Emil, Kuta Antonín, Černá Zdeňka, Králíček Jaroslav, Brummel Michal, Prokopová Irena, Ducháček Vratislav

MPK: C08L 77/00, C08L 9/00

Značky: modifikovaný, houževnatý, polyamid

Text:

...nebo jejich směsi a-dále některým z uvedených elastomerů nebo jejích směsi, obsahuje dále aditíva upravujicí tekutost taveniny nebo modifikujíoí i strukturu s užitné vlastnosti polymeru. K těmto adítivům patří zejména organické barviva nebo pigmsnty, maziva, jako jsou mastné kyseliny, soli a estery mast ných kyselín a jejích směsi, práškovítá a vláknitá plniva na příklad skleněné, čedičová, polyesterová apod., nebo dále iniťiátory...

Modifikovaný vysokohodnotný a rozpínavý cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 254246

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sloboda Jozef, Fedorík Radovan, Šiška Július, Brindzová Mária, Ševčíková Jarmila, Baumanová Mária, Martauzová Hana

MPK: C04B 7/36, C04B 7/02

Značky: cement, modifikovaný, vysokohodnotný, rozpínavý

Text:

...objemu dochádza na zá-klade prítomn-osti nabobtnávacích a plynotvorných látok, napr. AO ČSSR č. 166 965, 187 901. Nevýhodou týchto zmesí je vznik pôrovitosti v štruktúre, ktora spôsobuje pokles pevnosti, nízku rozpínavost a slabú odolnost k agresívnemu prostrediu.Známe sú tiež rozpínavé cementy zložené z uportlandského cementu s obsahom volného vápna. Mechanizmus procesu rozpínania je založený na zväčšení objemu pri prechode oxidu vápenateho...

Modifikovaný penetračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 254031

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haspra Jozef, Štepita Matej, Kudrová Ľudmila, Pavlačka Eduard

MPK: C08L 31/06, E04B 1/62

Značky: systém, penetračný, modifikovaný

Text:

...a/alebo etoxylovaný oleylcetylalkohol.Použitie ďalších činidiel alkalickej povahy, ako sú napr. amoniak, hydroxidy sodný alebo draselný, schopných vytvárať s karboxylovanými skupinami nenasýteného polyesteru emulgátory in situ, tzv. polyestersoli, je menej účinné. Penetračné roztoky na báze vodných emulzií nenasýtených polyesterových živic opačného typu, t. j. Vodaolej (v/o sú natoľko visközne, že sú pre penetráciu nevhodné.Vytvrdzovanie...

Modifikovaný termoplastický polyuretan

Načítavanie...

Číslo patentu: 246467

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klonfar Petr

MPK: C08L 75/04

Značky: termoplastický, modifikovaný, polyuretan

Text:

...Celsia. Také se zlepšil suchý omak povrchu fólie.ako polyetherových skupin pro blokový amiwd může být použito polyetylénglykolu,polypropylenglykolu nebo polytetrametylénglykolu, jako polyamidových skupin polyamid B, polyamid 6,6, polyamid 11 a poly 4amid 12 nebo jejich kopolymerů. Poměr polyetheru k polyamidu může být variabilní od 80 20 do 2 D 80. Použití samotného blokového amidu pro nánosování není možné s ohledem na nalepoväní na válce a...

Modifikovaný polyolefin s vyšší odolností proti uhlovodíkovému prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241863

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bayer Artúr, Soják Ladislav

MPK: G08L 23/02

Značky: vyšší, polyolefin, prostředí, uhlovodíkovému, modifikovaný, odolností, proti

Text:

...či jinou tvářecí technologií. Na rozdíl od nemodifikovaného polymeru umožňuje modifikovaný polyolefin výrobu nádob s výrazně širším upletněním pro skladování chemikálií, organic~ kých produktů - zemědělskä a živočišná výroba ~, léčiv a medi~ ciálních substrátů - zdravotnictví, sanitárni technika ~, nafty a motorových paliv ~ nádrže -, plynové rezervoáry apod. Dle tohotovynálezu se vytváří nový termoplastický materiál, u kterého se...

Asfalt modifikovaný polymerními látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238006

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubánek Ladislav, Matějů Karel, Buchta Jaroslav, Beneš Václav

MPK: CO8L 95/00

Značky: asfalt, látkami, modifikovaný, polymerními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká asfaltu modifikovaného polymerními látkami, jako jsou nízkomolekulární polyetylen amorfní polypropylen styren-butadienový kaučuk /SBR/, termoplastický kaučuk /SBS/, kopolymer vinyl-acetat-etylen, resp. jejich směsí, charakterizovaného tím, že základní asfalt k modifikaci je tvořen extrakčním zbytkem, získaným propanovým odasfaltováním ropného vakuového destilačního zbytku, který se upraví na potřebné vlastnosti přídavkem těžké...

Antistaticky modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 242256

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havlas Jan, Hála Slavoj

MPK: C09K 3/16, D01F 1/10, C08L 23/12...

Značky: antistaticky, modifikovaný, polypropylén

Text:

...šneko-vým dávkovacím zariadením pridaná tavenina modifikátora ipripraveného polykondernzáciou tl-kiap-rolaktamu v množstve 20 hm. 0/0 polyesterovým produlktom, ktorý vznilká reakciou polyetylénglykorlu molárnej hmotnosti 1600 a kyseliny jantárovej v molárnom .pomere 0,7 ku 1 tak, aby výsledná koncentracia vo vlákna bola 2,5 hm. 0/0. Súčasne bolo pripravené sreterenrčné vlákno emnosti 110 dtex bez rnodifikátorwa. Obidve vlákna,každé zvlášť boli...

Modifikovaný asfaltový lepiaci náter pre stavbu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242008

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kerner Dieter, Rumplmayr Friedrich Klaus, Kleinschmit Peter, Parkhouse Alan, Jäger Gerhard, Fauss Rudolf, Wolff Siegfried

MPK: C09J 3/30

Značky: stavbu, nátěr, lepiaci, asfaltový, vozovky, modifikovaný

Text:

...do 150 °C v pomere od 1,0 0,3 do 1,0 5,0 hmotnostných dielov. Náter sa pripraví tak, že sa najprv rozpusti elastomer v prebytku rozpúštadla a do takto vzniknutého roztoku sa pridá asfalt o teplote potrebnej k jeho prečerpávaniu.Rozpustenie modifikátora a asfaltu umožnuje dosiahnut pri bežných prevádzkových teplotách potrebnú tekutost pre nanášanie vrstvy striekanim. Takáto technológia umožňuje vytvárať náter s dobrými užitými...

Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244711

Dátum: 14.08.1987

Autori: Löffelmann Antonín, Pittr Josef

MPK: G01K 7/40, G01K 11/00

Značky: modifikovaný, jaderném, iontový, etalonáž, teploty, teploměr, reaktoru

Text:

...vznikající v pracovní látce íontového teploměru absorpcí fotonů na těžkých jádrech,tak je dosaženo zvýšení přesností kalibrace teplotních měřidel v aktivní zóně jaderného reaktoru na Í 1,5 OC.Na připojeném výkrese je uveden příklad provedení sestavy icntového teploměru pro použitív jaderném reaktoru, který pozůstává z kovového ochranného obalu ł, ve kterém je umístěna hermeticky uzavřená skleněné nádobka g obsahující jednu 2 pracovních látek...

Modifikovaný typ elektródy pre ochranu technologických zariadení voči účinkom korózne agresívnych médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251452

Dátum: 16.07.1987

Autori: Waradzin Walter, Remiar Milan, Kúdela Jozef, Malinovský Milan, Uhrová Milada

MPK: C25D 17/10

Značky: účinkom, korozně, ochranu, agresívnych, modifikovaný, technologických, zariadení, médií, voči, elektrody

Text:

...pól 13 so zdrojom jednosmerného prúdu 11. Kladný pol 9 zdroja je pripojený ku kladnému polu 7 zariadenia. Celá konštrukcia má uzemnenie 12.Plávajúca katóda môže byt pri sledovaní výšky hladiny usmerñovaná jednou alebo viacerými vodiacimi tyčami alebo iným zariadením. Tato plávajúca katoda sleduje pohyb hladiny, pričom konštrukčnou úpravou je zabezpečené, aby nedochádzalo ku krátkemu spojeniu voči stene chráneného zariadenia.Na obr. 4 je...