Patenty so značkou «modifikovaného»

Zmes na realizáciu modifikovaného bitúmenu pre asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20144

Dátum: 24.10.2012

Autor: Cardinali Bruno

MPK: C08L 53/02, C08J 3/20, C08L 17/00...

Značky: asfalt, realizáciu, modifikovaného, bitumenu

Text:

...zrnitosti základných produktov získaných z pneumatík na konci životnosti alebo z iných podobných vulkanizovaných materiálov, ako napríklad podrážok, gumových hadíc, antivibračných celkov a podložiek alebo tesnení z umývačiek na riady sú omnoho vyššie, než je minimálna veľkosť 0,5 mm. Tieto polymérové základy sú všeobecne zostavené z kopolymérov styrén-butadién, (SBr), akryl-nitril(NR) a butadiénové polyméry (Br). Zrnitosť vyššia. než 0,5 mm...

Použitie povrchovo modifikovaného uhličitanu vápenatého v lepidlách, tesniacich hmotách a/alebo tmeloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16441

Dátum: 05.04.2011

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Saunders George, Mcjunkins Joseph

MPK: C09C 1/02

Značky: hmotách, modifikovaného, povrchovo, použitie, tmeloch, vápenatého, lepidlách, uhličitanu, tesniacich

Text:

...s akýmkoľvek minerálom, ktorý je inertný voči stredne silným až silným donorom H 30 iónov. Ďalej je taktiež možné použiťvyzrážaný uhličitan vápenatý (Precipitated Calcium Carbonate - PCC).0015 Je obzvlášť výhodné, ked je prírodný uhličitan vápenatý vybraný zo skupiny obsahujúcejmramor, kalcit, kríedu, dolomit alebo ich zmesi.0016 Silné donory H 3 O iónov použiteľné v tomto vynáleze sú vybrané zo skupiny obsahujúcej silné kyseliny alebo ich...

Spôsob prípravy povrchovo modifikovaného minerálneho materiálu, výsledné produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15838

Dátum: 16.04.2010

Autori: Weitzel Hans-joachim, Wimmer Guenter, Schoelkopf Joachim

MPK: C09C 1/42, C09C 1/02

Značky: materiálů, výsledné, povrchovo, modifikovaného, minerálneho, produkty, přípravy, použitie, spôsob

Text:

...zlúčenine obsahujúcej kovčinilod 10 l až 2 l,aminerálneho materiálu v suchom stave,ako prísady do vodnej suspenzíe minerálnych látok majúcich pH medzi 5 a 10, vyznačujúce sa tým, že táto prísada vedie k vytvoreniu maloobjemového ñltračného alebo odstredeného alebo sedímentovaného koláča s vysokým obsahom pevných látok získaného0008 Izoelektrickým bodom minerálneho materiálu je na účely tohto vynálezu hodnota pH, pri ktorej povrch...

Spôsob odstraňovania silanolu z prípravy modifikovaného polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16039

Dátum: 11.11.2009

Autori: Boehm Jochen, Jantsch Norbert, Thiele Sven, Berndt Christiane

MPK: C08C 19/44, C08C 2/02

Značky: odstraňovania, silanolu, přípravy, modifikovaného, polymerů, spôsob

Text:

...a jemnej častice pomocou Si na druhom konci. Organický film, ktorý obsahuje reaktívnu ñąnkčnú skupinu na jednom konci, je kovalentne spojený so základnou sklenenou doštičkou prostredníctvom Si na druhom konci.Cost-Eĺective Surface Modificatíons of Silica and Alumina Achieved by Way of a Single In-House Set- Up (abstrakt), A. Taralp a kol., ASC National Meeting, marec 2003, opisuje povrchovo funkčný porézny oxid kremičitý a oxid...

Povrchová úprava tepelne modifikovaného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16366

Dátum: 19.06.2008

Autori: Pynnönen Janne, Kankkunen Mika, Silen Jouko, Lindell Henry, Laitinen Risto, Pänkäläinen Saku

MPK: B05D 7/08, B27K 3/15

Značky: povrchová, úprava, dřeva, tepelně, modifikovaného

Text:

...trvajúceho 1 až 10 sekúnd.0010 Známe spôsoby glejenia tepelne modiñkovaného dreva pomocou AKD alebo ASA sa vyznačujú tým, že spojivá vyžadujú použitie organického rozpúšťadla, napríklad acetónu. Organické rozpúšťadlá sú však pomerne drahé a ich toxicita alebo citlivosť na vznietenie môže zvyšovať riziká spojené s výkonom povolania. Bolo by teda žiaduce, keby v roztoku určenom na úpravu dreva mohla byť nahradená vodou.0011 AKD a ASA navyše...

Spôsob zníženia génovej expresie použitím modifikovaného využitia kodónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18886

Dátum: 18.10.2007

Autori: Zelder Oskar, Jeong Weol Kyu, Schröder Hartwig, Herold Andrea, Klopprogge Corinna

MPK: C12N 15/77

Značky: kodónov, modifikovaného, expresie, génovej, využitia, použitím, spôsob, zníženia

Text:

...môže umožniť získanie mikroorganizmu, ktorý dáva viac produktu katalyzovanej reakcie, a teda nakoniec povedie k zvýšenej produkciipríslušnej aminokyseliny. Podobne - ak je napríklad známe, že niektorý enzymatickýkrok v biosyntetickej dráhe požadovanej kyseliny je nežiaduci, pretože presmeruje veľa metabolickej energie do tvorby nežiaducich vedľajších produktov, možno uvažovať oregulácii expresie príslušnej enzymatickej aktivity nadol,...

Použitie viackrát modifikovaného zeolitu pri získavaní bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2556

Dátum: 17.03.2005

Autori: Holper Josef, Lesjak Meinhard, Boos Bernd, Heinzel Ute

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04

Značky: bioplynu, použitie, viackrát, zeolitu, modifikovaného, získavání

Text:

...nárast nedisociovaných kyselín, ako napr. kyseliny octovej, kyselinymaslovej, kyseliny propiónovej, kyseliny valérovej, atď. Produkcia plynu klesá,narastá obsah oxidu uhličitého a dochádza k tvorbe peny.0011 Nielen amoniak, ale aj zvýšený počet zlúčenín síry v kvasnom substráte pôsobí inhibične na aktivitu metánových baktérií. V závislosti od hodnoty pH sa tvoria sulfidy, príp. sirovodik. Toxicky pôsobí predovšetkým sirovodik....

Spôsob prípravy modifikovaného polypeptidu, protilátková molekula, molekula nukleovej kyseliny, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284395

Dátum: 10.02.2005

Autori: Lowman Henry, Jardieu Paula, Presta Leonard, Lowe John

MPK: C07K 16/00, C07K 16/42, A61K 39/395...

Značky: molekula, přípravy, modifikovaného, polypeptidů, prostriedok, použitie, spôsob, protilátková, nukleovej, farmaceutický, kyseliny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy modifikovaného polypeptidu prostredníctvom kombinácie krokov, ktoré zahŕňajú: (1) identifikáciu aspartylových zvyškov, ktoré sú náchylné na izomerizáciu (2) substitúciu alternatívnych zvyškov a skríning výsledných mutantov z hľadiska afinity proti cieľovej molekule. V ďalšom výhodnom uskutočnení je polypeptidom protilátka a cieľovou molekulou je antigén. V ďalšom výhodnom uskutočnení je protilátkou anti-IgE a cieľovou molekulou...

Intergénne oblasti ako miesta inzercie v genéome modifikovaného vakcíniového vírusu ankara (MVA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 574

Dátum: 14.05.2003

Autori: Leyrer Sonja, Howley Paul

MPK: C12N 15/863, C07K 14/005, A61K 31/70...

Značky: ankara, inzercie, modifikovaného, oblastí, mva, vakcíniového, intergénne, miesta, genéome, vírusu

Text:

...(Antoine a kol., 1998, Virology, 244, 365 až 396) genómová organizácia genómu MVA. Genóm MVA sveľkosťou 178 kb je tesne zbalený a obsahuje 193 jednotlivých otvorených čítacích rámcov (ORF), ktoré kódujú proteíny s dĺžkou najmenej 63 aminokyselín. V porovnaní s vysoko infekčným vírusom Variola a tiež prototypom vírusu vakcínie, najmä s kméňom Copenhagen, je väčšina ORF V MVA fragmentovaná alebo skrátená (Antoine a kol. 1998, Virology 244,...

Sposob výroby modifikovaného 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260177

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hauskrecht Peter, Argaláš Peter, Leška Štefan

MPK: C07D 277/72, C08K 5/47

Značky: spôsob, modifikovaného, výroby, 2-merkaptobenztiazolu

Text:

...tkaiptaxu a síranu vápenatého 1až 5. Zmes kaptaxu a síranu vápenatého sa zo suspenzie oddelia. Pre prípad požiadavky na vyšší obsah inertu síran vápenatý než je ho možné získat reakciou vápenatej soli kaptaxu s kyselinou sírovou sa pridá po vyzrážaní vápenatej soli kaptaxu prebytkom kyseliny sírovej .k vzniklej suspenzii oxid vápenatý, hydroxid vápenatý .alebo uhličitan váipenatý, ,pričom súčasne dochadza i k neutralizácii prebytočne...

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278132

Dátum: 07.02.1996

Autori: Micka Miloň, Kováč Miroslav, Kráľ Bohumil, Surová Silvia, Macho Vendelín, Komora Ladislav

MPK: C08F 214/06, C08F 220/10

Značky: výroby, vinylchloridu, kopolymerů, spôsob, modifikovaného, suspenzného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou...

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277798

Dátum: 16.12.1992

Autori: Nakajima Hirokazu, Komori Nobutoschi

MPK: C08F 10/06

Značky: výroby, modifikovaného, spôsob, polymerů, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu spočíva v tom, že sa zmieša špecifikovaný fenolový antioxidant, polyol alebo parciálny ester mastnej kyseliny s týmto polyolom a činidlo vytvárajúce radikály s polymérom propylénu obsahujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora a vzniknutá zmes sa roztaví a hnetie pri teplote 150 až 300 stupňov C.

Způsob zpracování tuhých nebo kapalných odpadů z výroby plochých nebo kapilárních memrán a vláken z nativního nebo modifikovaného polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268986

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rufus Ján, Pechočová Mária, Štefaničáková Alena, Mravčák Stanislav, Pechoč Vladimír

MPK: D01F 6/66

Značky: polyfenylenoxidu, kapalných, tuhých, způsob, modifikovaného, nativního, memrán, odpadů, zpracování, výroby, vláken, kapilárních, plochých

Text:

...se zbytky roztoku a tuhé odpady roztřídí podle druhu. Tuhé odpady se pořežou na kousky do velikosti 2 cm a po vysušení se rozpustí v chlorovaných uhlovodících nebo jejich směsích na roztok o koncentraci 5 až 25 hmot. a viskozitě 1 až 15 Pa.s. Na toto složení se upraví i kapalné odpady přídavkem polymeru nebo rozpouštědel. Pro zpracování tohoto roztoku na porézní vlákna nebo ploché membrány se roztok připravuje 5 přídavkem srážedla jako...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav, Komora Ladislav, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Glos Ján

MPK: C08F 8/06, C08F 16/06

Značky: polyvinylalkoholů, spôsob, modifikovaného, výroby

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Spôsob výroby modifikovaného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 264703

Dátum: 12.09.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Klimeš Stanislav, Tomis Bořivoj, Moravcová Jarmila, Tauc Jaroslav, Dimun Milan, Zeman Svatopuk

MPK: D21H 3/36

Značky: spôsob, modifikovaného, výroby, papiera

Text:

...so zníženou plošnou hmotnosťou pri zachovaní jeho užitnýoh vlastností, t. j. najmä belosti, opacity, hladkosti, mäkkosti atd., teda ušetria sa suroviny a energia.Pod pojmom vodonerozpustný zosietený močovino-formaldehydový kondenzát sa rozumie chemizačný prostriedok tvorený 4 až 100 kondenzatu s 0,1 až 6 hmot. povrchovo viazaných metylol skupín.Výroba modifikovaného papiera je ilustrované príkladmi prevedenia, nie je nimi však nijako...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého a oxidu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259886

Dátum: 15.11.1988

Autori: Notari Bruno, Fattore Vittorio, Taramasso Marco, Manara Giovanni

MPK: C01B 33/113

Značky: materiálů, modifikovaného, oxidů, křemičitého, způsob, přípravy, syntetického, boritého, bázi

Text:

...C v H formě má význačné čâry, uvedené V dále uváděné tabulce č. 3.Borialít D je možno v hezvodém stavu char~akterízoyat následujícími molárnimi- poměry jednotlivých přítomných oxidůR tetrabutyiomonný- kation, C je Ht, NHF nebo kovový katíon o valencí n.Diirakční rentgeoogram látky získa-né kal cinací büľâĺĺtü D-v H formě-má významnéBuorality jsou velmi stáléílártky, jak již bylo uvedene, a to nejen přiípüsobeníĺvysokých teplot, ale-i při...

Způsob výroby modifikovaného chromatografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258011

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lomakina Ljudmila, Aksenova Marija, Ostrovskaja Věra

MPK: G01N 31/22, D21H 5/00

Značky: papíru, modifikovaného, způsob, výroby, chromatografického

Text:

...BnHTuBaeMocTb ôymaru 29 MM/MnaHonyuéune Monwuuuponaunoä xpomaworpaąuqecxoň öymarn. vMonmuuupoaanuym xpomaworpamuqecxym őyuary uonyqamw Kax B npumepe W 1 c oň pasnnueň, uwo BMGCTO 1,7 Z pacrsopa nnyxpouosomucnoro Kanna HDHMEHHMT 0,5 ŽHNŘ pacwsop oxncnnwenn c pH 1. nonyueuuuň paCTBODeHHeM 60 r n 3 vxnoMo~ áoxucnoro KanuH 1 al 2.n ncwnnnuponauuoň Bonn-cnocneymmuu noöasnenneu ll 2 vr čěñíäň RHCHOTM. BpeMx oópaöorxu öynarn noe cywox....

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forlani Orfeo, Taramasso Marco, Manara Giovanni, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: materiálů, oxidů, bázi, přípravy, křemičitého, modifikovaného, způsob, syntetického

Text:

...uvedených modifikovaných oxidů křemičitých, lze uvést všechny kovové kationty, přičemž ve výhodném,provedení, jak již bylo uvedene,se za üčelem zjednodušení postupu používá prvků, které mají alespoň částečně amfoterní charakter, jako jsou,chrom, berylium, titan, vanad, mangan, železo, kobalt, zinek, zikronium, rhodi um, stříbro, cín, antimon a hor.Modifikované oxidy kremičité, získané postupem podle uvedeného vynálezu, jsou charakteri~ zovány...

Způsob výroby oxidu křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257251

Dátum: 15.04.1988

Autori: Taramasso Marco, Manara Giovanni, Forlani Orfeo, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: hliníkem, křemičitého, způsob, výroby, modifikovaného, oxidů

Text:

...kovů alkalickych zemin jsou hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid vápenatý.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu je množstv 1 anorganické báze a/nebo tetralkylamoniumhydroxidu nebo triethanolaminu nižší než stechiometrickě množství vztažené na oxid křemičitý, přičemž toto množství je výhodné 0,05 až 0,50 molu na mol oxidu křemičitého.Oxid křemičitý modifikovaný zavedením atomů hliníku má podle uvedeného vynálezu...

Způsob výroby modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Machaníček Alois, Zamykal Jaroslav

MPK: C11C 3/12

Značky: způsob, modifikovaného, výroby

Text:

...ztužování za následujících podmínek. Tlak vodíku byl.0,15 MPa, teplota oleje na začátku hydrogenace 130 °C a na konci hydrogenace 180 °C,doba hydrogenace byla 6 hodin, koncentrace niklového katalyzátoru byla 0,5 hmotnostních.Hydrogenace byla ukončena při dosažení bodu tání posunem 32,8 byl zfiltrován na kalolisu a označen jako I. filtrát, který se použil pro II. stupeňhydrogenace. Do hydroqenačnĺho autoklávu byla natažena následující...

Způsob výroby částečně depolymerovaného a současně modifikovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250920

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bella Josef

MPK: C08B 30/12

Značky: způsob, výroby, současné, škrobu, částečně, depolymerovaného, modifikovaného

Text:

...se pohybovat v rozmezĺ 0,5 až 100 kJ.kgl.Při ozařování urychlenými elektrony se reakční směs rovná pomocí vhodného zařízení do stejnosměrné vrstvy na pohyblivý pás, který prochází pod výstupním okénkem urychlovače elektronů. Zde je reakční směs vystavena účinku rozmítaného svazku urychlených elektronü. Po ozáření se vzniklý produkt z pohyblivého pásu odebírá stěrkou nebo jinak do zásobníku pytlovacĺho nebo jiného balicího zařízení, nebo k...

Způsob přípravy chemicky modifikovaného vláknotvorného polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238936

Dátum: 16.03.1987

Autori: Blažek Jiří, Kvízová Milena, Svoboda Josef, Sűsser Otakar, Vaníček Jiří

MPK: C08G 63/18

Značky: chemicky, polyetyléntereftalátu, přípravy, modifikovaného, způsob, vláknotvorného

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba vláknotvorného polyetylentereftalátu chemicky modifikovaného kyselinou izoftalovou případně jejím sulfoderivátem nebo kombinací obou těchto látek tak, že modifikační složka ve formě suspenze v etylenglykolu se přidává do procesu přípravy polyetylentereftalátu po skončení přeesterifikace dimetyltereftalátu etylenglykolem před začátkem polykondenzace. Takto připravený kopolyester vykazuje sníženou krystalinitu a zlepšenou zvláknitelnost....

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249359

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav, Socha Jiří

MPK: C01B 33/14

Značky: koloidního, kysličníku, způsob, hliníkem, výroby, modifikovaného, křemičitého

Text:

...některé ionty kysličníku křemíčitého na povrchu každé koloidní častice a kysličník křemičitý se vyloučí. Kysličník křemičitý, který se při tomto procesu vyloučí se odstraní filtrací neho sedimentací.V aparaturním uspořádání je možno celý postup realizovat tak, že se koloidní kysličník křemičitý nejdřive deionizuje na katexové koloně a pak na anexové koloně za vzniku kyselého solu kysličníku křemičitého, ke kterému se v nerezové nebo...

Spôsob výroby fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234416

Dátum: 01.03.1987

Autori: Procházka Bohumil, Zeman Peter, Lipka Radislav, Tomis Bořivoj, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Kellner Michal, Fedák Ján, Kudelás Boris, Dimun Milan

MPK: C05C 9/02, C08L 61/24

Značky: kondenzátu, fyzikálne, močovinoformaldehydového, výroby, modifikovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu spôsobem pôsobenia na vodonerozpustný močovinoformaldehydový kondenzát, neizolovaný a/alebo vopred izolovaný z reakčnej zmesi jeho syntézy, pri teplote 3 až 103 °C vo vodnom prostredí sulfonovanými derivátmi lignínu v množstve 0,01 až 3 hmot. diely na 1 hmot. diel močovinoformaldehydového kondenzátu za nasledujúceho odstránenia tekavých podielov rezultujúcej...

Sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238690

Dátum: 15.01.1987

Autor: Porsch Bedřich

MPK: G01N 30/50

Značky: silikagelu, sorbent, modifikovaného, chromatografii, kapalinovou, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu, jehož povrch obsahuje chemicky vázané alifatické řetězce o počtu atomů 12 až 24 atomů uhlíku, přičemž obsah uhlíku v alifatických řetězcích je 5 až 30 % hmot., vztaženo na 1 g základního silikagelu, a chemicky vázané primární aminoskupiny, například skupinu aminopropylovou v množství 0,1 mmolu až 2,5 mmolu vztaženo na gram sorbentu, přičemž v...

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230319

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mikel Miroslav, Gaško Pavol, Barňák Štefan, Polievka Milan, Dimun Milan, Šubert Jiří, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Procházka Bohumil, Bubnáš Juraj

MPK: C07C 107/02, C08K 5/34

Značky: spôsob, nadúvadla, výroby, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla zo skupiny zahrňujúcej 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a azo-dikarbonamid, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku, obsahujúcu aktívnu zložku, sa pôsobí modifikátorom tvoreným aspoň jedným z oligomérov všeobecného vzorca v ktorom n znamená 1 až 5 a X je -CH2CH2- alebo -CH2CH2-O-CH2CH2-, v množstve 0,1 až 30 % hmot., s výhodou v množstve 9,8 až 19,0 % hmot. oligomérov na hmotnosť...

Způsob výroby nízkotavitelného modifikovaného kopolyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225259

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šebenda Jan, Suchý Richard, Bukač Zbyněk

Značky: kopolyamidů, výroby, způsob, nízkotavitelného, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nízkotavitelného modifikovaného kopolyamidu, obsahujícího strukturní jednotky odvozené od kaprolaktamu, dodekanolaktamu a hexamethylendiamoniumadipátu, vyznačený tím, že se směs kaprolaktamu, dodekanolaktamu a hexamethylendiamoniumadipátu nebo jejich polymerů zahřívá na teplotu 260-280 °C za tlaku 0,5 až 2 MPa v přítomnosti kyseliny fosforečné a alifatických karboxylových kyselin obsahujících více než 10 atomů uhlíku nebo jejich...

Způsob přípravy modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218044

Dátum: 15.02.1985

Autori: Přikryl Antonín, Kašpar Jan, List Jaroslav, Foglar Rudolf, Čmolík Jiří, Hynek Miroslav, Blacký Antonín

Značky: způsob, přípravy, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie výroby modifikovaných tuků pro speciální účely v potravinářském průmyslu, k výrobě čokoládových pochoutek a různých typů čokoládových polev. Cílem bylo najít technologii výroby modifikovaného tuku pro tyto speciální účely s nízkou náročností na aparaturní provedení, a tím i objektivně nízkými náklady provozu, s vysokou výtěžností procesu a s možností použít pro daný účel světově dostupných surovin. Výsledku...

Způsob přípravy modifikovaného náplňového tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218042

Dátum: 15.02.1985

Autori: List Jaroslav, Hynek Miroslav, Nad Labem, Foglar Rudolf, Kultová Irena, Kašpar Jan, Čmolík Jiří, Blacký Antonín, Přikryl Antonín

Značky: náplňového, modifikovaného, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie výroby modifikovaných náplňových tuků pro potravinářské účely k náročným aplikacím jako náplně do cukrárenských výrobků. Cílem bylo najít technologii výroby modifikovaného náplňového tuku s nízkou náročností na aparaturní provedení, a tím i s objektivně nízkými náklady provozu a s pokud možno vysokou výtěžností procesu. Výsledku bylo dosaženo nalezením specifických podmínek selektivního hydrogenování a...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215441

Dátum: 01.01.1985

Autori: Dubeň Ján, Varga Tibor, Drobný Michal, Benický Milan, Finka Kamil, Kovalčík Ondrej

Značky: modifikovaného, spôsob, přípravy, polyamidu-6, antistaticky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamídu-6 a najmä vláken uľahčujúci zvládnutie prípravy tak, že pre modifikáciu sa použije nízkotaviteľný polyéteramid s teplotou tavenia pod 120 °C vytvorený polykondenzátom zmesi s podielom 85 až 97 % hm. alfa-omega diamínopolyetylénglykolu s priemernou mol. hmotnostou 800 až 4000 a dikarboxylovou kyselinou so 4 až 12 atomami uhlíka alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalenta na použitý...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215440

Dátum: 01.01.1985

Autori: Benický Milan, Valčák Ladislav, Lukáč Alfonz, Drobný Michal, Varga Tibor

Značky: antistaticky, spôsob, přípravy, polyamidu-6, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamidu-6 tak, že ku epsilon-kaprolaktámu pred jeho hydrolytickou polymerizáciou sa pridá tekutý koncentrát polyéteramidu v množstve zodpovedajúcom prídavku 1 až 5 % hm. jeho hlavnej reakčnej zložky, t.j. diaminopolyetylénglykolu na hmotnosť monoméru, pričom tekutý koncentrát polyéteramidu je disperznou zmesou 30 až 60 % hm. polyéteramidu a 40 až 70 % hm. polárnych rozpúšťadiel s výhodou vody,...

Způsob přípravy modifikovaného polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215125

Dátum: 15.10.1984

Autori: Suzuki Takeshi, Yasunaga Ryohichi A Sekine Hironaka, Chiba Hiromasa

Značky: polypropylénu, modifikovaného, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy modifikovaného polypropylenu s obsahem ethylenu v rozmezí od 5 do 20 % hmot. kopolymerací propylenu s ethylenem v přítomnosti stereospecifického katalytického systému, který obsahuje jako jednu složku organohlinitou sloučeninu a jako další složku halogenid přechodného kovu, ve třech v sérii zařazených stupních, vyznačující se tím, že se v prvním stupni polymerace uvedený katalytický systém uvádí do styku buďto se samotným...

Fólie z modifikovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214208

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zvoníček Josef, Maňas Jaroslav, Lapčík Svatopluk, Sýkora Stanislav, Svoboda Jiří, Václavek Miroslav

Značky: fólie, modifikovaného, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového materiálu o povrchovém elektrickém odporu nejvýše 106 ohm a propustnosti pro vodní páry nejvýše 2 g/m2/den jakož i způsobu výroby tohoto materiálu. Uvedená hodnota povrchového el. odporu se vyžaduje u materiálů, které mají spolehlivě odvádět elektrostatické náboje. Dosud se tato hodnota dosahuje přídavkem vodných plniv (sazí, kovů) do termoplastických směsí, avšak dosažené el. vlastnosti nesou trvalé příp. vedou ke...

Způsob výroby polyesterového vlákna chemicky modifikovaného deriváty 3,5 dikarboxybenzensulfonanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216085

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kvízová Milena, Hemer František

Značky: alkalického, polyesterového, deriváty, způsob, výroby, dikarboxybenzensulfonanu, chemicky, vlákna, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby polyesterových vláken modifikovaných deriváty monoalkalických solí kyseliny 5-sulfoisoftalové kontinuálním i diskontinuálním postupem. Řeší zlepšení kvality kopolymeru, kterou značně ovlivňuje obsah diethylenglykolu vznikajícího během přípravy a umožňuje zvýšení termické stability připraveného vlákna a dalších vlastností důležitých pro další zpracování polymeru i vlákna. Snížení obsahu diethylenglykolu na požadovanou...