Patenty so značkou «model»

Dynamický model aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7421

Dátum: 02.05.2016

Autori: Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Mižáková Jana

MPK: F16H 21/00, B25J 7/00, B25J 13/04...

Značky: model, aktuátora, dynamický, svalov, umělých, báze, pneumatických

Text:

...tlrniča, a potom celú sústavu ako spojenie dvoch paralelných párov týchto prvkov pôsobiacich proti sebe (antagonistické zapojenie). Uvedený model zachytáva význačné body dynamiky systému, ale jeho presnosť je znížená z dôvodu veľkého počtu zjednodušení opisov predmetných fyzikálnych javov, ako aj akumulácie chýb pri používaní aproximácií niektorých závislostí. Zvýšenie presnosti na úrovni analytického modelu by si vyžadovalo značné úsilie...

Elektronický model neurónu realizovaný pomocou operačného zosilňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7284

Dátum: 03.11.2015

Autor: Horváth Dušan

MPK: G06N 3/06

Značky: realizovaný, neuronu, elektronický, pomocou, zosilňovača, model, operačného

Text:

...na vstupe idú na vstupné odpory a slúžia na získanie očakávaných hodnôt na výstupe neuronu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je vyobrazenie schémy technického riešenia neurónu s prenosovou funkciou Signum.Elektronický model neurónu realizovaný pomocou operačného zosilňovača pozostáva z operačného zosilňovača l vo funkcii sumátora, bloku z aktivačnej funkcie, vstupných odporov à, E, x a spätnoväzbového odporu í zapojených tak, že na...

Model kvality videa závislý od obsahu pre služby video streamingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17536

Dátum: 20.08.2012

Autori: Raake Alexander, Feiten Bernhard, Argyropoulos Savvas, List Peter, Garcia Marie-neige

MPK: H04B 17/00, H04N 17/00, H04N 21/442...

Značky: závislý, služby, videa, video, model, obsahu, streamingu, kvality

Text:

...parametrických modelov kvality videa založených na parametroch,tak pre prípady straty paketov, ako aj pre prípady bez straty paketov, porovnaj odkazy 13 a, 13 b, 14, 15, 16.0008 Napriklad v odkazoch 13 a, 13 b, 14 je zložitosť obsahu určovaná na video rámec porovnávaním aktuálnej veľkosti rámca sadaptivnou prahovou hodnotou. To, či je aktuálna veľkost rámcov väčšia, rovná alebo menšia ako je táto prahová hodnota, bude mat za následok...

Parametrický model audio kvality pre IPTV služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15415

Dátum: 03.05.2012

Autori: Argyropoulos Savvas, Feiten Bernhard, Raake Alexander, Garcia Marie-neige, Wüstenhagen Ulf, List Peter

MPK: H04L 29/06, G10L 25/69

Značky: audio, parametricky, model, kvality, služby

Text:

...modeli kvality audia pre IPTV služby pre rôzne kodeky typicky používané v IPTV, a prístroja umožňujúceho používanie tohto spôsobu.0008 Cieľom tohto vynálezu je preto poskytnutie spôsobu založeného naparametrickom modeli audio kvality pre IPTV služby pre rôzne kodeky typicky používané v IPTV, a prístroja umožňujúceho používanie tohto spôsobu.0009 Cieľ sa dosahuje spôsobom a prístrojom s vlastnosťami uvedenými vnárokoch predstavovaných...

Permutácia vzorov bitu pre LDPC kódovanú moduláciu a 16QAM model

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19296

Dátum: 02.03.2009

Autori: Vitale Giovanni, Mignone Vittoria

MPK: H04L 1/00, H03M 13/25, H03M 13/11...

Značky: permutácia, moduláciu, kódovanú, vzorov, 16qam, model

Text:

...LDPC sa dá nájsť napríklad v publikácii autorov A. Morello, V. Mignone, DVB-S 2 The Second Generation Standard for Satellite Broad-band Services(Norma pre satelitné širokopásmové služby druhej generácie), Proceedings of the IEEE, zväzok 94, vydaný l. januára 2006, strany 210 - 227, a V publikácii Digital Video Broadcasting(DVB) (Digitálne obrazové vysielanie) Second generation framing structure, channel Coding and modulation systems...

Permutácia vzorov bitu na LDPC kódovanú moduláciu a QAM model

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19292

Dátum: 02.03.2009

Autori: Vitale Giovanni, Mignone Vittoria

MPK: H03M 13/11, H04L 1/00, H03M 13/25...

Značky: kódovanú, vzorov, model, permutácia, moduláciu

Text:

...širokopásmové služby druhej generácie),Proceedings of the IEEE, zväzok 94, vydaný 1. januára 2006,strany 210 - 227, a V publikácii Digital Video Broadcasting(DVB) (Digitálne obrazové vysielanie) Second generation framing structure, channel Coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications (Druhogeneračná štruktúra rámčekovania, kódovanie kanála a modulačné...

Permutácia vzorov bitu pre LDPC kódovanú moduláciu a 16QAM model

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19277

Dátum: 02.03.2009

Autori: Mignone Vittoria, Vitale Giovanni

MPK: H03M 13/11, H03M 13/25, H04L 1/00...

Značky: vzorov, permutácia, moduláciu, 16qam, kódovanú, model

Text:

...služby druhej generácie), Proceedings of the IEEE, zväzok 94, vydaný 1. januára 2006, strany 210 - 227, a V publikácii Digital Video Broadcasting(DVB) (Digitálne obrazové vysielanie) Second generation framing structure, channel Coding and modulation systems forBroadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications (Druhogeneračná štruktúra rámćekovania, kódovanie kanála a modulačné systémy na...

Transgénne myši používané ako model ľudských patológií pochádzajúcich z kmeňových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4687

Dátum: 11.11.2002

Autori: Sanchez Garcia Isidro, Perez Losada Jesus

MPK: C12N 5/10, C12N 15/12, A01K 67/027...

Značky: model, buniek, ľudských, pochádzajúcich, myší, patológií, používané, kmeňových, transgénne

Text:

...Oncogene (2000) l 9(20) 2413-2422 Nature (2001) 414 105 111.0007 V nedávnom čísle Genomics (2000), 171-80, sú uvedené niektoré známe myšie modely, ktoré exprimujú gény alebo génové fúzie, ktoré sú aktivované chromozomálnymi anomáliami asociovanými s rôznymi patológiami, ako je napríklad chronická myeloidná leukémia (BCR-ABLFMO) B lymfocytárna akútna lymfoblastická leukémia (BCR-ABLPw°), T lymfocytárna akútna lymfoblastická leukémia (HOX 11,...

Vrstvový model pre návrh viacvrstvovej dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2983

Dátum: 17.09.2002

Autor: Wiemers Arnold

MPK: H05K 3/00, H05K 3/46

Značky: vrstvový, plošnými, návrh, dosky, viacvrstvovej, model, spojmi

Text:

...vybrania, ktoré pri lícujúcom vzájomnom zostavení zasahujú navzájom do0014 Týmito vybaveniami je dosiahnuté, že chyby pri zostavovaní jednotlivých modulov sú hneď viditeľné, ked kódovacie výstupky a/alebo kódovacie vybrania navzájom nelícujú. Naproti tomu poskytujú kombinácie vrstvových modulov s priliehajúcimi kódovacími výstupkami a/alebo kódovacími vybraniami záruku, že kombinácie takého druhu sa dajú aj technicky realizovať.0015 Pri...

Model pohonu trakčního vozidla pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268329

Dátum: 14.03.1990

Autori: Měsíček Jan, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/00

Značky: model, pohonů, vozidla, trakčního, diagnostické, účely

Text:

...druhé,třetí, štvrté, páté a šesté hradlo hl, Ez, 52, EA, 52, 55 přípojeny na anody první a druhe diody Ql, Q a současně na první a druhý odpor 55, 53. Katody první a druhé diody gł,Q 3 jsou připojeny na vstup sumátoru âl.Model pohonu podle vynálezu pracuje tak, že regulační obvod L na základě zadání na svorce A zadání vytváří na svém prvním, druhém. třetím, čtvrtém výstupu lg, lg. ll, lg spínací pulsy pro ětyřzónová řízení kotevního...

Reverzně osmotický a ultrafiltrační spirálně vinutý model s kombinovaným nátokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266848

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čuda Pavel, Starý Petr, Wofek Viktor

MPK: B01D 13/00

Značky: spirálně, reverzně, model, ultrafiltrační, nátokem, vinutý, kombinovaným, osmotický

Text:

...v tom, že vstupní médium je dynamickým tlakem proudu tekutiny hnáno ve štěrbině mezi vnějším povrchem moduluya vnitřním povrchem nádohy k výstupnímu konci modulu. Tím je přednostně zásobován větším prütokem výstupní konec modulu, zatímco jeho vtoková část je značně znevýhodněná. To se projevuje rozdílnými rychlostmi proudění vstupního média podél membrány, kdy nad membránou v blízkosti drenážní trubky u vstupní části je značně...

Model ukončení trubky do trubkovnice obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244384

Dátum: 11.06.1988

Autori: Nepala Miloslav, Dvooák Antonín, Brichta Jaromír, Zenzinger Kurt

MPK: G21D 5/12, G21C 17/02

Značky: trubkovnice, ukončení, model, obráceného, generátoru, parního, trubky

Text:

...teplosměnné trubky zasunuta vložka s víčkem tak, že víčko překrývá svar teplosměnné trubky s trubkovnicí a vložka ohraničuje relativně malý objem sodíku mezi teplosměnnou trubkou s vložkou. V druhém případě je použito stejněho řešení imitujícího poruchu těsnosti svaru teplosměnná trubka - trubkovnice, avšak bez použití vložky.Výhodou zařízení podle vynálezu je zabezpečení stejných podmínek modelu jako u skutečného parního generátoru, nebot je...

Model otevřeného nálitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253660

Dátum: 17.12.1987

Autor: Urbášek Jan

MPK: B22C 9/08, B22C 7/00

Značky: otevřeného, model, nálitků

Text:

...práce při čištění a upalování nálitku.Další výhodou je, že po zapěchování modelu a uvolnění přítlačné síly na model, například od dolisovací desky, dochází, stejně jako u modelů vytvořených v celém průřeze 2 pružného pryžového materiálu, k samovolnému uvolnění modelu nálitku z upěchované formy, čímž odpadá obtížné práce s pracným uvolňováním modelu nálitku z formy, jak je tomu dosud u modelů vyrobených z tuhého materiálu.Na výkresu je v...

Model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243176

Dátum: 15.07.1987

Autori: Svoboda Jan, Koš?ál Miroslav, Hradil Zdenik, Novák Josef, Dufek Bohumil, Smolao Jaroslav, Reljie Jakša

MPK: F22B 1/06

Značky: generátoru, obráceného, model, parního

Text:

...a přírubovými víky, podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na každé teplosměnné trubce procházející přírubovým víkem a utěsněné ucpávkou je před zaústěním do vstupní komory primárního média uspořádána vstupní uzavírací armatura a před zaůstěním do výstupní komory primárního média výstupní uzevírací armatura, přičemž každá z teplosměnných trubek modelu je uspořádáns v jiné vzdálenosti cd středu modelu e alespoň jedna z...

Rozvedený model k príprave galvanických škrupín podošvových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240309

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vyskoeil Pavol, Hýbl Eestmír, Vargoško Milan

MPK: B29C 33/40

Značky: foriem, model, přípravě, galvanických, škrupín, rozvedený, podošvových

Text:

...modeli.Z galvanickej škruplny 3 vyhotovenej na základnom modeli sa vyberie vrcholok a mo v del. Do takto vzniklej dutiny galvanickej škrupiny 3 sa naleje odlievacia pasta nabá-« v ze PVC alebo jeho kuopolymérov takgaby bolacelá plocha dutiny zmáčaná. Prebytočnä odlievacia pasta PVC alebo jeho kopolymerov sa vyleje. (łalvanická škrupina sa .vloží do želatinačn-ej pece a vrstva nechá zoželatino vat. Po zoželatlnovaní tenke vrstvy sa eštedo...

Model pro měření rychlostního pole v mezitrubkovém prostoru husté trubkové mříže

Načítavanie...

Číslo patentu: 250543

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malásek Václav, Mašek Václav, Šrůtek Josef, Nekvapil Pavel, Mánek Oldřich, Plíhal Karel

MPK: F28F 13/06

Značky: rychlostního, prostoru, husté, mříže, model, trubkové, měření, mezitrubkovém

Text:

...obklopujícího períferní trubky svazku.Sondy zasouvané v axiálním směru rovnoběžně s osami teplosměnných trubek narážejí na řešení průchodů trubkovnicemi a zejména na to, že obvykle vychází velmi dlouhé, a proto musí být robustní, což opět vede ke ZIIBČIIÉIHU zkreslení tvaru rychlostního pole.Uvedené nevýhody odstraňuje model pro měření rychlostního podle v mezitrubkovémprostoru husté trubkové mřiže podle vynálezu, který sestává ze svazku...

Experimentální model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234406

Dátum: 01.03.1987

Autori: Malásek Václav, Říman Jaroslav, Mašek Václav, Šrůtek Josef, Mánek Oldřich

MPK: F22B 1/06

Značky: experimentální, parního, generátoru, model, obráceného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkrácení doby potřebné k provedení experimentu, snížení ceny tohoto experimentu a konečně i snížení spotřeby energie. Tohoto účelu se dosáhne tak, že vstřikovací zařízení pro modelování průniku vody, parovodní směsí nebo páry do tekutého kovu je umístěno na polovině teplosměnných trubek, přičemž polovina teplosměnných trubek uspořádaných v tlakovém plášti je zaslepena. Vynálezu může být využito i při výzkumu výměníků např. v...

Model k formování dutiny požadovaného tvaru a objemu u slévárenských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221454

Dátum: 15.02.1986

Autor: Urbášek Jan

Značky: požadovaného, objemu, tvaru, formování, model, dutiny, slévárenských, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je dosáhnout maximálního využití tekutého kovu, zejména při nálitkování odlitků, a vytvoření dutiny pro nálitek, ze slévárenského hlediska tuhnutí kovu nejvýhodnějšího tvaru, např. tvaru koule. Vynález řeší tento úkol modelem k formování dutiny požadovaného tvaru a objemu, jehož vnější tvar při formování je vytvořen poddajným prvkem z pružného nebo nepružného materiálu, jehož tvar je u nepružného materiálu předem vytvarován padle...

Model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239272

Dátum: 15.05.1985

Autori: Krneok Félix, Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Pejchal Jioí

MPK: F22B 1/06

Značky: obráceného, generátoru, parního, model

Text:

...generátoru s vestavbou v mezitrubkovém prostoru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v prostoru mezi tlakovým pláštěm a obvodovým pláštěm jsou uspořádány příčné přepážky, přičemž jednou komorou tvořenou obvodovým pláštěm,tlakovým pláštěm a dvěma sousedními příčnými přepážkami je uspořádán jen jeden průchod vstři kovacího zařízení mezítrubkovým prostorem.Výhodou tohoto uspořádání je to, že komoru lze utěsnit ještě před...