Patenty so značkou «mobilného»

Prevodový agregát mobilného pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7292

Dátum: 03.11.2015

Autor: Štubňa Boris

MPK: B60K 17/342

Značky: mobilného, agregát, převodový, pracovného, stroja

Text:

...vzdialenosť výstupných hriadeľov, a tým aj rázvor mobilného stroja je závislý od jednotlivých osových vzdialeností ozubených kolies vloženého ozubeného prevodu. Iná koncepcia prevodového agregátu s vnútorným ozubeným prevodom mobilného pracovného stroja je podľa UV 2476, ktorá je charakteristická tým, že je možné prevodovku montovať na obidve strany vozidla. Aj v tomto prípade pretrvávajú nevýhody spojené s vysokými ekonomickými nákladmi...

Nosné konštrukcie mobilného pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6404

Dátum: 01.03.2013

Autori: Štubňa Boris, Jakubička Ladislav

MPK: E02F 9/00

Značky: stroja, mobilného, pracovného, nosné, konštrukcie

Text:

...pracovného stroja je zváraná zostava, ktorá pozostáva z úplného rámu, ktorý sa skladá z minimálne dvoch častí rozdelených na prvý rám a druhý rám, spojených do jedného celku prostredníctvom rozoberatelných spojov, ku ktorým je pevne s nerozoberateľným pripojením a/alebo voľne s rozoberateľným pripojením vložený minimálne jeden prevodový mechanizmus. K úplnému rámu je pripojené rozoberateľným a/alebo otočným uložením pracovné...

Spôsob a zariadenie pre provisioning aplikácií na SIM kartách mobilného koncového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16894

Dátum: 05.11.2010

Autori: Yin Ming, Hofmann Klaus-peter, Heuer Jörg, Zhou Jianshen, Ren Zhiyun

MPK: H04W 8/18, H04L 29/08

Značky: zariadenia, provisioning, koncového, kartách, aplikácii, mobilného, spôsob, zariadenie

Text:

...pričom sa prenáša identifikácia SIM karty a aplikácie. Na základe týchto identiñkácií možno jednoznačne rozpoznať SIM kartu i aplikáciu. Spravidla ide o MSISDN alebo IMSI danej SIM karty a identifikáciu aplikácie vopred vloženej cez Submit Application. V ďalšom uskutočnení môžu byť navyše prenesené i konñguračné parametre umožňujúce aplikáciu vopred nastaviť.0010 Následne SIM OTA Enabler preverí prípustnost požiadavky na aplikáciu pomocou...

Modulárne systémové zapojenie pre užívateľov mobilného tipovania, lotérií a hazardných hier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4619

Dátum: 03.11.2006

Autor: Šeršeň Michal

MPK: G06Q 50/00, H04L 12/00

Značky: zapojenie, užívateľov, systémové, lotérií, tipovania, hazardných, modulárne, mobilného

Text:

...a hazardných hier podľa technického riešenia sa prezentuje svojimi vlastnosťami, medzi ktoré sa po prvé radí podpora sieti 2,5 G(GPRS, EDGE), 3 G(UMTS), IP/Cable. Po druhé je to celistvá integrovaná platforma end-to-end chain zahrnujúca spracovanie zdrojových médií formátovanie, kódovanie a hintovanie publishing a content manage-ment, ondemand a live streaming a napokon billing a užívateľské štatistiky. Po tretie je to dátový stream...

Podpora nelicencovaného mobilného prístupu v mobilnej sieti tretej generácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11182

Dátum: 17.05.2006

Autori: Shrestha Bimal, Suumäki Jan, Wallenius Matti

MPK: H04W 48/18

Značky: generácie, tretej, přístupu, nelicencovaného, sietí, mobilnej, podpora, mobilného

Text:

...použitom móde v závislosti od schopnosti siete.-3 0022 Ked sa vykonáva vsúkanie (odovzdávanie v režime dynamického zastavenia, nečinnom) alebo zvyčajne odovzdávanie do UMA (t.j. odovzdávanie jednoúčelového módu) ako je to zobrazené na obrázku 3, tak sa použije mód Gb alebo lu vzávislosti od nastavenia počas registračnej fázy UMA. Počas UMA módu možno Iu a Gb mód v prípade potreby zmeniť správou URRREGISTERUPDATEUPLlNK, alebo správou...

Spôsob a systém pre poskytovanie informácií o polohe mobilného telekomunikačného koncového prístroja prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete príjemcovi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3987

Dátum: 27.09.2005

Autor: Kramarz-von Kohout Gerhard

MPK: H04Q 7/38

Značky: siete, systém, informácií, mobilnej, prístroja, mobilného, telekomunikačnej, polohe, koncového, poskytovanie, telekomunikačného, spôsob, prostredníctvom, príjemcovi

Text:

...stredisko pre núdzové volania prostredníctvom signalizácie nedostane žiadne informácie o mieste, z ktorého je núdzové volanie uskutočňované. Aj keby operačnému stredisku bolo zobrazené mobilné telekomunikačné číslo volajúceho (čo neplatí v prípade núdzových volaní bez SIM), neumožňovalo by mu to učiniť žiadny záver o polohe volajúceho, pretože sa jedná o mobilnú pripojku. Takto musí operačné stredisko vsúčasnej dobe dúfať, že osoba...

Pridržiavacie zariadenie na upnutie mobilného koncového prístroja/monitora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6740

Dátum: 15.04.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: B60R 11/02

Značky: koncového, upnutie, mobilného, pridržiavacie, zariadenie

Text:

...podrobne opísaný pomocou výkresu.Obr. 1 ukazuje bočný pohľad na držiak podľa jedného príkladu uskutočnenia,obr. 2 ukazuje pohľad zhora na držiak z obrázka l,obr. 3 až 8 ukazujú vždy držiak podľa obrázka 1 alebo 2, ktorý je nainštalovaný v0013 Na obrázkoch l a 2 je ukázaný bočný pohľad a pohľad zhora na držiak podľa vynálezu. Držiak má hák 15 a. Ďalej je hák 12 umiestnený na druhom úseku 10 b držiaka. Držiak má rovnako prvý a druhý úsek 10...

Systém na reguláciu hlasitosti zvonenia mobilného telefónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4019

Dátum: 03.01.2005

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: H04B 1/38, H04Q 7/32

Značky: zvonenia, mobilného, hlasitosti, reguláciu, systém, telefónu

Text:

...výstup je spojený so vstupom signálového procesora 5 mobilného telefónu pripojeného na nadväzujúce obvody 6 zodpovedné za hlasitost zvonenia.Striedavý signál zo zabudovaného mikrofónu mobilného telefónu sa paralelne odoberá v pripojnom bode a privádza sa na vstup vyhodnocujúcej jednotky. Jednotka zložená z kaskády troch elektronických blokov zabezpečuje, že signál sa najprv zosilní v rozdielovom zosilňovači 2 a následne v signálovom...

Spôsob a zariadenie na realizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) pomocou mobilného komunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3707

Dátum: 27.10.2003

Autor: Stahl Hans-joachim

MPK: H04L 9/32

Značky: prístroja, kvalifikovaného, koncového, podpisu, spôsob, mobilného, zariadenie, elektronického, qes, komunikačného, pomocou, realizáciu

Text:

...si obe tieto hodnoty rovné, sú dáta m autentické (S 8). Pokiaľ súrozdielne, dáta m nie sú autentické (S 9).0006 Ako je to opísané napr. vo W 0 02/28005 A, v online médiách, ako je napr. e-mail alebo prenos dátových súborov pomocou osobného počítača (PC),QES sa dodnes používa zasunutím Smart Card karty do periférneho terminálu na čítanie kariet, ktorý je spojený s PC, a zadaním osobného identifikačného čísla (PIN) podľa principu, že držanie...

Spôsob video sledovania objektov za použitia mobilného komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5891

Dátum: 29.07.2003

Autor: Mossakowski Gerd

MPK: G08B 27/00, G08B 26/00, H04L 29/06...

Značky: mobilného, objektov, použitia, systému, spôsob, video, komunikačného, sledovania

Text:

...W 0 O 1 03402 A 1 sa týka spôsobu pre autentifikáciuúčastníka prvej komunikačnej siete v druhej komunikačnej sieti, pričom áúčastníkovi, sa v druhej komunikačnej sieti pridelí adresa, táto adresa saasociuje s identitou účastníka, ktorá je k dispozícii v prvom komunikačnom systéme, a účastník je na základe tejto identity autentifikovaný v druhej komunikačnej sieti.Dokument W 0 01 31925 A 1 opisuje spôsob a systém na video sledovanie, pri...

Magnetický sorbent na odstraňovanie mobilného rádionuklidu cézia zo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 283459

Dátum: 04.07.2003

Autori: Macášek Fedor, Bartoš Peter

MPK: B01D 59/26, B01D 59/00, G21F 9/00...

Značky: radionuklidu, odstraňovanie, sorbent, magnetický, mobilného, suspenzií, cézia

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je magnetický sorbent rádiocézia, ktorý je dostatočne disperzný, aby sa dobre kontaktoval pri premiešavaní suspenzií a oddeľoval pri pôsobení aj neveľkého magnetického poľa. Magnetické vlastnosti zabezpečuje magnetitová zložka (magnetit). Mikropórovitosť zabezpečuje tak hydratovaná oxidová, ako aj alumosilikátová zložka. Prítomné oxidy niklu, resp. kobaltu a vanádu, pri kontakte s 3 - 15 % roztokom ferokyanidu draselného,...

Spôsob selektívneho vyhľadania a vyžiadania informácií, ktoré sú k dispozícii v mobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2139

Dátum: 13.06.2003

Autor: Reischmann Klaus

MPK: H04L 12/56

Značky: vyžiadania, komunikačnej, informácií, dispozícii, sietí, prístroja, spôsob, mobilnej, mobilného, selektívneho, pomocou, koncového, vyhľadania

Text:

...je možnépoužit univerzálne pre rôzne aplikácie.0008 W 0 9 B/47270 A 2 vsúlade so znakmi úvodnej časti nároku 1 zverejňuje spôsob vyhľadávania a vyžiadavania informácií, ktoré sú k dispozícii vmobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja na základe zadávaných vyhIadávaných výrazov, pričom vyhľadávané výrazy sa zadajú prostredníctvom vstupnej jednotky mobilného koncového prístroja apomocou mobilného koncového prístroja sa...

Spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7252

Dátum: 14.11.2002

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 8/22

Značky: mobilného, prístroja, súborov, programových, koncového, obnovovania, spôsob, programovatelného, telekomunikačného

Text:

...súbory, ktoré sú vhodné pre príslušný koncový prístroj a jestvujúceprogramové súbory a prenesú sa cez vzduchové rozhranie do koncového0007 Úlohou tohoto vynálezu je poskytnúť spôsob obnovovania programových súborov programovateľného mobilného telekomunikačného koncového prístroja, ktorý je jednoduchý, cenovo výhodný a ktorý je spojený len0008 Táto úloha je podľa tohoto vynálezu riešená znakmi, ktoré sú0009 Výhodou tohoto vynálezu...

Zapojenie mobilného varovného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2062

Dátum: 11.01.1999

Autor: Wagner Boris

MPK: H04M 11/04, G08B 25/10

Značky: varovného, mobilného, zariadenia, zapojenie

Text:

...ako aj u sietí súkromných. Komunikačná sieť je rádiovým spojením prepojená s mobilným príjmačom informácie.Pre požadovaný účel technického riešenia je výhodné, akkomunikačnou sieťou je rádiotelefónna sieť alebo verejnárádiotelefónna sieť, ktorá je spoľahlivá a všeobecne využívaná.Z využitia verejnej rádiotelefónnej siete vyplýva, že mobilným príjmačom informácie sa s výhodou stáva mobilný telefónny prístroj NMT alebo GSM alebo príjmač...

Združený regulačný systém ovládania spaľovacieho motora a trojbodového závesu mobilného energetického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277739

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír, Kurucová Eva

MPK: A01B 67/00, A01B 63/114

Značky: združený, závěsu, energetického, prostriedku, spaľovacieho, regulačný, ovládania, motora, systém, trojbodového, mobilného

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený pre akýkoľvek mobilný energetický prostriedok, ktorý má minimálne jeden trojbodový záves (70). Združený regulačný systém zabezpečuje reguláciu (50) spaľovacieho motora (1), reguláciu (60) trojbodového závesu (70) a spoluprácu týchto regulácií. Regulácia (60) trojbodového závesu (70) umožňuje reguláciu polohovú, polohovo-rýchlostnú, silovú a kombinovanú. Význačnou črtou silovej regulácie je, že záťaž trojbodového závesu (70) nie je...

Zapojenie pre riadenie pojazdného mechanizmu mobilného stroja mikropočítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267165

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koreis Josef, Labuda Robert, Diviš Zdeno

MPK: F04B 1/26

Značky: pojazdného, zapojenie, mobilného, riadenie, mikropočitačom, stroja, mechanizmu

Text:

...polohy av celom možnom rozsahu 18 °. Rozjazd mobilného stroja je potom možné realizovať bez otvorenia prepúšťacích ventilov a teda aj bez zbytočných strát. Podobne pri požiadavke zníženia rýchlosti mobilného stroja sa uplatní brzdný režim, ktorý zabezpečuje brzdenie pomocou hydrostatického prevodu až do prípadného zastavenie. Rovnako pri požiadavke obsluhy na zmenusmeru jazdy umožňuje takýto riadiaci systém 2 okamžitej rýchlosti zastavenie...

Otočné pracovisko riadiča pre jazdu mobilného stroja v oboch smeroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 233878

Dátum: 01.04.1987

Autori: Slezák Vladimír, Boháčik Miroslav, Rišian Jozef

MPK: B62D 33/06

Značky: riadiča, oboch, stroja, pracovisko, smeroch, otočné, mobilného, jazdu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočné pracovisko riadiča tak, aby jazda mobilného stroja v oboch smeroch bola rovnako pohodlná a bezpečná. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že nosič, na ktorom je upevnené sedadlo, prístrojový panel, volant, hydraulické servoriadenie, je otočne uložený v točnici, pričom obe polohy určené pre jazdu sú zaistené blokovacím zámkom ovládaným ručnou pákou, ktorou sa zároveň uvádza do činnosti parkovacia brzda. V ose...

Mechanizmus ovládania riadiacej nápravy mobilného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 232595

Dátum: 01.01.1987

Autori: Brindza Jaroslav, Gašpar Stanislav, Kučera Jan, Švančara Anton

MPK: B62D 7/16

Značky: nápravy, stroja, ovládania, mechanizmus, mobilného, riadiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia mechanizmu pre ovládanie prednej riadiacej nápravy mobilných strojov a to ako pri jazde po vlastnej osi tak aj pri vlečení mobilného stroja. Mechanizmus je vytvorený z priamočiareho hydromotora, ktorého piestnica je otočne spojená cez páku riadenia upevnenú na podvozku mobilného stroja s tyčkou riadenia napojenou na riadiacu nápravu. Podstata riešenia spočíva v tom, že v mieste napojenia piestnice...

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226090

Dátum: 01.06.1986

Autori: Masár Ľubomír, Slížik Pavol, Gostanian Edward Aršak, Čapla Miroslav

Značky: zariadenia, pojazdu, riadenie, převodů, mobilného, zapojenie, núdzové, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia pozostávajúce z prvého hydrostatického prevodníka pripojeného ku hnaciemu členu mobilného zariadenia a spojeného cez prvé a druhé hlavné vedenie, medzi ktorými je zabudovaný škrtiaci ventil a rozvádzač s druhým hydrostatickým prevodníkom, pričom prvé hlavné vedenie je pripojené cez prvý spätný ventil a druhé hlavné vedenie cez druhý spätný ventil na zdroj...

Pružné uloženie kabíny mobilného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 229389

Dátum: 01.04.1986

Autori: Boháčik Miroslav, Neupauer František

MPK: B62D 23/00

Značky: mobilného, uloženie, pružné, kabiny, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pružne uložiť kabínu na nosnú konštrukciu mobilného stroja tak, aby ju bolo možné hydraulicky odklápať a aby stroj mohol jazdiť v lese medzi stromami bez poškodenia predného skla a kabíny nárazom konárov a vetví stromov. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že aspoň jeden pár gumokovových pružín je v jednej ose, čo je os vyklápania, ktoré sa vykonáva priamočiarymi hydromotormi, umiestnenými medzi kabínu a nosnú...