Patenty so značkou «množství»

Zařízení pro měření průtoku a množství nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260501

Dátum: 15.12.1998

Autori: Machálek Antonín, Kubát Stanislav, Vegricht Jiří, Kotrč Bohumír

MPK: G01F 13/00, A01J 7/00, G01F 1/86...

Značky: mléka, průtoku, množství, zařízení, nadojeného, měření

Text:

...gg opakovat program střídání doby T 2 a doby Tí tato řídící jednotkaV gâ přítok ukončuje přičemž regístrovala vyprazdňování měrné komory É. Program může být dáleřešen tak, že po ukončení doby T 3 a zastavení měření na základě informace hladinoměru 32 připočte zbylé množstvíľmléka v měrné komoře Q k dosud índikovanému nádoji indíkátoremzdroje gl a vydá přes řídící jednotku Q signály k vypuštění zbylého mléka z měrné komory Q a měření průtoku a...

Zařízení pro měření průtočného množství paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270440

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vondraček Vladimír, Srdovic Josip

MPK: G01F 9/00

Značky: průtočného, množství, paliva, měření, zařízení

Text:

...2 paliva a vstřikovací čerpadlo 5, na která navazuja vetřikovací ústrojí 1 se vstřikovacími tryskami. Vstřikovací ústrojí 1 a vstřikovací čerpadlo Q je napojano přepadovou trubičkou na víka lg chladiče Q paliva.Měřicí soustava pro měření průtočnáho objemu paliva obsahuje objemový průtokoměr l,který je svým vstupním spojovacím dílam lll sa závitam připojen prostřednictvím spojovacího potrubí s prvním čističem l paliva a který je svým...

Způsob zvýšení uvolňovaného množství účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270207

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wolf Michael, Cordes Günter

MPK: A61L 15/03

Značky: způsob, množství, látky, uvolňovaného, zvýšení, účinné

Text:

...řas podobné agaru, směsné polymery z methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové, guar-guma, typy jako hydroxypropylguarová guma nebo guarová moučka, gummi arabicum /arabská guma/, dextrin aa dextran, mikrobiologlcky získaná polýsacharidová guma jako polysacharid B IAS 9 nebo ve vodě dobře rozpustne typy koltrol popřípadě synteticky získaná polysacharidy jako produkt flcoll, deriváty methylglukózy, hydroxymethylpropylcelulćza, deriváty...

Zařízení pro kontinuální regulaci tlaku a měření množství kapaliny v regulované soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267404

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horvát Ivan, Almássy Stanislav, Fussgänger Egon, Varga Alexander, Siviček Pavel

MPK: G01F 11/04

Značky: zařízení, měření, kontinuální, regulaci, regulované, tlaku, množství, soustavě, kapaliny

Text:

...dávkovací čerpadlo 4 s prvním pohybovým šroubem 2.K druhé regulované soustavě g je hydraulický připojeno přes druhý trojcestný ventil Z a druhé dávkovací potrubí QQ druhé dávkovací čerpadlo § s druhým pohybovým šroubem lg. Ubě dávkovací potrubí 22. gg jsou spojena přes trojcestné ventily Q. Z se sacím potrubím gl. vedeným z kapallnového zásobníku §. První dávkovací čer~ padlo 4 je poháněno prvním hnacím motorem 11. jehož první převodové...

Způsob určování zbytkových množství těkavých a jedovatých sloučenin ve výrobcích rostlinného a živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266485

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novikova Elvina, Stenko Jurij

MPK: G01N 33/02

Značky: určování, původu, rostlinného, výrobcích, jedovatých, živočišného, sloučenin, zbytkových, těkavých, způsob, množství

Text:

...M 3 TaHa, nuóyrunçranarà (HB®),m- H X-FXHP ňpn MX COBMGCTHOM HDHCYTCTBHH Gun ňororosňen Moennnmů oőpasçu sepna nmennum, conepmamnň nsnecrnue Konuqecrna onpeenneMwx anoxnmmkawon 1,2-M 5 poM 3 TaHa ~ 0,174 MT/KF, HBQ - 3,000 MP/KF, d,-FXHP - 0,200 MT/KF,E-PXHF - 0,390 MT/KP. Mquenbnmä oöpaseu akcrpąruposann rexcanom npn cnenym max YCIIOBHHXIqömem 3 H 22 MHL N Macca Hasecxn sepna nan sxcwpaxunu 17,7 r cKopocTL nowoxa pacTBopHTens.1,1 CM/MHH§...

Zařízení pro identifikaci průtočného množství mléka a intenzity dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265913

Dátum: 14.11.1989

Autori: Velebil Miloslav, Švarcbek Jaroslav, Záruba Jiří, Čech Vladimír, Peterka Josef

MPK: G05D 9/04

Značky: mléka, intenzity, zařízení, průtočného, dojení, identifikaci, množství

Text:

...l.gg snímací komory lg jsou propojena s vyhodnocovací jednotkou gg.Příklad zařízení podle obr. 2 tvoří dvě měrné nádoby 2, spojené s ventily 1 a výtokovým potrubĺm Q s rozdělovacím potrubím mléka Zł. Měrné nádoby 3 jsou ve svých dnech opatřeny komorami g 1, do nichž zasahují trubice stavoznaku 1 B, které jsou ve svých horních částech opatřony zpětnýmí klapkamí g. uvnitř trubic stavoznakuł§ jsou plováky 23 s měrnými Btupnícemi łg. Nad...

Způsob stanovení množství dusíku a/nebo uhlíku v oceli nebo slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264859

Dátum: 12.09.1989

Autori: Cíznerová Miroslava, Tůma Hanuš

MPK: G01N 33/20

Značky: oceli, dusíku, způsob, uhlíku, slitinách, množství, stanovení

Text:

...dusíku, metanu, příp. oxidu uhelnatého.Z výsledků průběžně po celou dobu tepelného rozkladu zaznamenávaných se obsah hledaného plynu, tedy celkové množství plynu uvolněného z izolátu, určí grafickým zpracováním výšky píků v závislosti na teplotě a integrací plochy tohoto záznamu. Porovnáním výsledků se známým vzorkem čisté fáze lze pak určit, z jaké fáze se plyn uvolňuje. Identifikace jednotlivých fází se provádí podle určité, pro fázi...

Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vácha Vojtěch, Umlášek Michal

MPK: F22B 37/50

Značky: odluhu, kotlů, množství, způsob, bubnových, automatického, parních, řízení

Text:

...vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná...

Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: množství, stopových, uhlovodíku, způsob, adsorpčního, odstraňování

Text:

...injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l,...

Způsob zavádění dopantů v množství do 20 % hmot, do síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263038

Dátum: 11.04.1989

Autori: Broul Miroslav, Loučka Tomáš, Vaverka León, Šmíd Miroslav

MPK: C01F 7/76

Značky: dopantů, hmot, zavádění, množství, amonno-hlinitého, způsob, síranu

Text:

...hmot, dalších příměs253 030 state spočívá V tom, že míeení hydrátü síranu amonno-hlinitého a äalších složek se provádí před, během nebo po převodu hydrátu síranu amonno~hlinitého zahřátím do kapalné fáze,načež se zhomogenizovaná tekuté smčs hydrátu síranu amonno~ hlinitého a dalších složek převedo zpět do tuhé fáze.Příměsemi síŕanu amonno-hlinitého se rozumí sloučeniny obsahující ionty železa, křemíku, vanadu, sodíku, draslíku,vápníku,...

Zařízení pro řízení průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261988

Dátum: 10.02.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Král Jan

MPK: G01F 1/32, G01F 1/28, G01F 1/30...

Značky: množství, řízení, zařízení, tekutiny, průtoku

Text:

...přípojeneho v-ýkresu, na němž obr. 1 značí jpodélný řez zařízením a obr. 2 komoru s výpustným kanälem.jak je patrno z obr. 1, je v tělese 4 vytvořen kanál 1, jímž přítéká nosič řízenéhoprůtoku a množství tekutiny. V tělese 4 je uložen ventil 3, uuchycený na membrráně 2,ktera se nalézá V řídící komoře 11, jejíž ohjem je možno měnit zašroubováním jejího víka. Ventil 3 je .opatřen průtočným otvorem 1 U, který »propojuje hlav-ní otvor ventilu 3 s...

Uspořádání pro přesné udržování množství a teploty dodávaného a odebíraného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261960

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skálová Alena, Skála Miroslav

MPK: A61M 1/14

Značky: dodávaného, roztoku, uspořádání, odebíraného, udržování, množství, přesné, teploty

Text:

...na systém 19 řízené ultrafiltrace a jednak čtvrtý výstup 14, který je elektricky připojen na třetí čerpadlo 28. Vak 1 s dodávaným roztokem obsahuje zpravidla roztok, který prostřednictvím trubky 25 dodávaného roztoku a prvního čerpadla 8 je dodáván do směšovače 25 a odtud odchází do externího okruhu. Externí okruh krve tvoří mimo přívodní a vývodní sety též třetí čerpadlo 28, filtr 27 a směšovač 29. Do filtru 27 zasahuje trubka 26...

Zařízení k dopravě měřeného množství mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258915

Dátum: 16.09.1988

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: množství, dopravě, zařízení, mléka, měřeného

Text:

...gg atmosférického tlaku. Elektromagnetický ventil lg je šestým spojovacím vedením ll připojen na ovládací ventil lg mléčného měřiče lg. odměrná nádobalg mléčného měřiče lg, uspořádaná pod jeho příjmovou nádobou 33, je sedmým spcjovacím vedením gg napojena na zpětný ventil gł, který je osmým spojovacím vedením gg napojen směrem vzhůru na dopravní potrubí g, uspořádané nad mléčným měřičem lg a dojicí soupravou 1.Hladinový indikátor 3 mléčného...

Zařízení pro identifikaci intenzity dojení a množství mléka ve sběrné nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258866

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mucha Břetislav, Záruba Jiří, Velebil Miroslav, Darida Jiří, Klíma Josef, Peterka Josef, Čech Vladimír, Švarcbek Jaroslav

MPK: A01J 7/00

Značky: nádobě, dojení, sběrné, intenzity, mléka, zařízení, identifikaci, množství

Text:

...nasazena snímacíkomora 3 opatřená ns příklsd neznázorněnými fotoelektrickýmičidly s příslušnýmí světelnými zdroji. Snímací komora 2 Je propojena s neznázorněnýn registračním přístrojem vybeveným časovou základnom, logíckými obvody, psmětěmi a ovládacímí vývody. Dále Je snímscí komora 2 propojenathadicí § vybavenou vzorkovačem łl s ventilem 1, který Je situován na potrubí mléka §.Víko nádoby łł je vybsvenonátrubkem gg pro připojení...

Zařízení k měření množství a složení popela a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258256

Dátum: 16.08.1988

Autor: Straka František

MPK: C10J 3/02

Značky: měření, zařízení, popela, uhlí, množství, složení

Text:

...energie v prestupu stěnou nádoby a třením o prachové častice, vířící ve volném prostoru vpusti.Jakmile se však vpust zaplní popelem do té výše, že tento počne zasypávat kmitající části rezonátoru, potom jsou kmity rezonátoru intenzivně tlumeny. Akustický snímač umístěný na vnější části rezonátoru převádí mechanické kmity na registrovatelný elektrický signál pro informační nebo měřicí účely nebo pro další elektrické zpracování jako signál...

Způsob stanovení množství ionoforní látky pozitivní na vanilin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258112

Dátum: 15.07.1988

Autor: Marten Gunter

MPK: A23K 1/16

Značky: vanilin, pozitivní, ionoforní, látky, stanovení, způsob, množství

Text:

...být snadno připraveny ve formě tablety. V případě kapalných aldehydů může být látka adsorbovánana na vhodné nosičové látce ve formě talblety. Praktické ,provádění postupu stalnovení podle uvedeného vynálezu zahrnuje následující stupně»- smíchávaní krmiva, které obsahuje ionoforní látku pozitivní na vanilsin, s alkovholickým lrozpouštědlem, ~ dek-antování podílu kapaliny nad usazeninou.l - přidální jedne nebo více tablet, které obsahují...

Způsob snížení potřebného množství tepla a chladicí vody při termodynamických sorpčních uzavřených procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258044

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pocher Bernhard, Petrick Karl-heinz, Fricka Eva, Förster Hans, Strauss Ingrid, Lange Manfred

MPK: F25B 15/00

Značky: tepla, snížení, chladicí, potřebného, sorpčních, uzavřených, způsob, procesech, množství, termodynamických, při

Text:

.... npyroe npennoqrnwennuoe pemenue nx onHonpeMeHHoro HCHOHBSOBBHHH rennocoepxanua HGCKOHBKH npoyxronoroxon oxaauaaemca nocpencraou pnnuoro coeneHun pacnonoxeunum ownensuo ODOCHTBHLHHX nerasawopon ownocnwensuo npomexanua nonemamero erasaunn pacrnopa, npuqeu ona npn Hánnunn uećxonbkux necopöe« pon waxxe nonnu ÓMTB npHaHecop 6 epy c cauoň Husxoň reMnepaTypoä Hauąna ecopóuun. Opocuwenbnbm erasawopm pacnonbmem npn swan npyr nan pyroM....

Systém dálkové regulace dodávaného množství barvy pro tiskové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258002

Dátum: 15.07.1988

Autori: Förster Karl-heinz, Johne Hans, Schanze Klaus, Jentzsch Arndt

MPK: B41F 31/00

Značky: dodávaného, regulace, dálkově, tiskové, stroje, barvy, množství, systém

Text:

...coenxennoň c önoxon ynpaanenna 15.Ľanee, ynpannamman CHCTEMG 9 conepxur B ceöe suuucnurenbwuü önox 17, coenmenuň-co croponu sxona c naMnrbm 16 H önoxou ynpaaneunn 15, a co croponu suxona qepes neuynnrnnnexcop 18 - c rperbeů cucreuoä npoaoos 10. Ynpasnzmman cucTeMa 9 nepeaer nennqunu ynpannnmmero noseňcrnun qepes rpernn cucre~ My nponoon 10 H cyMMHpymmnM ónox 11 oópaŕuo K Hcnonunrenbuoň cucTeMe 1. Bmopoň axo cyMMnpywmero qnoka 11 cnnsan co...

Způsob pro stanovení množství pohlcené energie v materiálu ozařovaném urychlenými elektrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 257998

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vacek Karel, Šafrata Stanislava, Glanc Antonín

MPK: G01T 1/17

Značky: elektrony, stanovení, způsob, materiálů, pohlcené, ozařovaném, energie, množství, urychlenými

Text:

...příslušnou chybu opravit.základní elektrické zapojení podle obr. 2 pro uvedené zařízení obsahuje dva impedančnípřevodníky 1, 1 připojené vstupy k pyroelektrickým čidlům 5, 3 a výstupy k selektivním zesilovačům 3, 5. Výstupy selektivních zesilovačů 5, Q jsou zavedený do ústrojí 2 pro vyhodnocování pŕírůstku teploty.1, 1 upraveny do nízkoimpedančního stavu, odolnějšího proti rušení vnějšími vlivy asnáze zpracovatelného, načež jsou zesíleny v...

Zařízení pro určování substančního množství mezivlákenných spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244922

Dátum: 15.07.1988

Autor: Zucha Antonín

MPK: G01N 33/36

Značky: mezivlákenných, zařízení, substančního, množství, spojení, určování

Text:

...měření lze spatřovat v tom, že lze přesně vymezit vnější průměr pramene vláken. Vzhledem k tomu, že tento případ použití zařízení podle vynálezu je nejčastější jsou dále popsána uspořádání zařízení pro určování mezivlákenných spojení, která jsou vedena určitým průřezem.Na obr. 3 je znázorněna měřicí soustava u níž je měřicí těleso vsazeno bočné do kanálu G, v němž je uložen materiál z vláken 5, který má vlastně funkci pružiny 7.Na obr. 4...

Zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244800

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rakyta Ján, Rolko Pavel, Welward Ladislav, Bueko Michal

MPK: G01F 1/00, G01F 3/38

Značky: množství, zařízení, tekutiny, průtoku, měření

Text:

...tekutiny, opatřené komorou se vstupním a výtokovým otvorem. Jeho podstata spočívá v tom,že u ústí výtokového otvoru komory je otočně uložene deska, upravená kolmo na směr proudění tekutiny, přičemž v oblasti jednoho, případně obou konců desky jsou v komoře upevněny zarážky.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá-v tom, že řízenou změnou hybnosti tekutiny při průtoku komorou se dociluje přeměny signálu o průtoku na frekvenci pohyblivého...

Způsob stanovení množství radiogenního metanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255698

Dátum: 15.03.1988

Autori: Habersbergerová Anna, Dubanský Alois, Straka Pavel

MPK: G01N 23/223

Značky: způsob, metanu, množství, radiogenního, stanovení

Text:

...antraxolitu obdobného genetického charakteru s radiolyticky nezměněnou antroxolitovon organickou hmotou se ozařuje zářičem gama do dosažení výsledné absorbované dávky 106 až107 Gy, načež se ve vzniklých plynech stanoví metan.zjištěná množství radiogenného metanu má zásadní význam pro prognózování metanových výronú v důlních dílech. Metodika prognözování je založena nově objavené zákonitosti,spočívající ve vztahu mezi množstvím...

Dávkovač kapalin, zejména pro dávkování malých množství chemikálií ve vodárenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 254881

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kohn Karel

MPK: G01F 13/00

Značky: malých, dávkování, množství, dávkovač, zejména, vodárenství, chemikálií, kapalin

Text:

...spočívá jedním svým koncem na dně vyrovnávací nádržky, odkud je vyveden do pružného ochranného krytu - hadičky. Dávkovací element se samonasávací schopností je tedy jedním svým koncem ponoŕen pod hladinou dávkované kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Odtud je veden v pružném ochranném krytu - hadičce vně vyrovnávací nádržky. Hadička se samonasávacím elementem je ukončená výústí se závažím,které při plnění zásobníku dávkovače dávkovanou...

Způsob kontinuálního měření množství materiálu na pásovém dopravníku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254489

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neustupa Zdeněk, Chytka Lubomír, Hodek Oldřich, Tomis Longin, Strakoš Vladimír

MPK: G01G 11/00

Značky: měření, zařízení, provádění, způsob, materiálů, způsobu, pásovém, množství, kontinuálního, dopravníku

Text:

...zařízení je, že sestává z desky, na které je upevněn snímač chvění, ktery je připojen na přízpůsobovací zesilovač a pásmový filtr, který je spojen s vyhodnocovaoí jednotkou.zařízení pro kontinuální měření množství materiálu na pásovém dopravníku podle vynálezu je jednoduché a energeticky nenáročné. zařízení je nenáročné na údržbu a provozusohopné i v extrémních podmínkách povrchových dolů. Výstupní signál o dopravovaném...

Zařízení na dopravu zvláště malého množství horkých sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254106

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tuljus Josef, Stibbe Dieter

MPK: B65G 19/14

Značky: malého, sypkých, množství, zvláště, materiálů, dopravu, zařízení, horkých

Text:

...cpencwno Bunauraewcn na Kopnyca H nnnuraewca B Hero c uenbm sauemm ero saeuos, ono coennnercn c ncnonnramenbmuu raroamu cpencwsou. Bcnouorawennuoe rnronoe cpecrso nunonaner npu svou çyuxunm npnaona. Tnroáoe cpencrao n nano Mórawennnoe wnroaoe cpencrao coennnmrca c cunonun sanuxaneu c nouomhm eneHHEHBHHX saxnaTuHx 5 npucnocoöneuuü. Komyx nn samMTuu 4 HanpaaneHaa ncnouoraTenhHoro rnronororcpeçmaa MoxeT.cnymurb onuonpeuenno 3 xaqecrae...

Zařízení pro kontinuální zjišťování množství sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253766

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jirec Jiří, Čech Jiří, Topol František, Rybín Miroslav

MPK: G01N 27/04

Značky: sazí, zařízení, množství, kontinuální, zjišťování

Text:

...skutečnosti.Popsané nevýhody použití jak Bacharachovy metody, tak kontinuálního zjištování intenzity množství sazí prosvěcováním proudících spalín ze zdroje světla na fotočlánek odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že fotoodpor je umístěn v termostatu spojeném s diferenoiálním operačním zesilovačem propojeným s ručkovým měřicím přístrojem, z něhož je vyvedeno světelné a zvukové zařízení. Spaliny, které proudí...

Zařízení pro přípravu menšího množství pogumovaného ocelového kordu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242397

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slezák Stanislav, Holub Leo

MPK: B29C 63/02

Značky: menšího, zařízení, přípravu, pogumovaného, množství, ocelového, kordu

Text:

...pojíždí po dráze 15. V rámu vozíku llje na trnu 15 pevně uchycena cívka s kordem lg. Trn je otoč~ ně uložen v rámu vozíku a je opatřen brzdou s možností nashvení potřebného tehu V kordovém vleknu při navíjení na bubenV rámu vozíku 11 je umístěno vyrovnávecí ústrojí tahu kordu, které tvoří přiváděcí kladka 11 a rameno 1 § nesoucí dvojici kladek lg kyvně zavěšené na rámu vozíku. Výkyvný pohyb ramene lg je oboustranněomezen dvěma pružinemi gg....

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239027

Dátum: 01.11.1987

Autori: Churý Vladimír, Látal Vlastimil

MPK: B65G 65/30

Značky: určeného, práškového, množství, materiálů, klapka, propouštění, lepivého, váhového, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu při současném omezení průchodu vzdušiny. Navržené řešení spočívá v tom, že těleso klapky tvaru jehlanovité násypky má trojúhelníkové stěny nezávislé točně uchyceny pomocí ložiskových těles na spodní část pláště klapky, která je šrouby spojena s horní částí pláště klapky. Na přečnívajících koncích hřídelí stěn tělesa klapky jsou pevně uloženy rovnoramenné...

Zařízení pro měření množství tepla uvolněného při průběhu exotermních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimsa Vladimír, Šíma Milan, Balcar Miroslav, Matějíček Alois, Kaška Jiří, Kudrna Milan, Forman Luboš, Lešek František

MPK: G01K 17/08

Značky: tepla, pochodů, měření, uvolněného, množství, exotermních, zařízení, průběhu

Text:

...přičemž je vo vnitřním prostoru pláště g utěsněn jednak těsnícím kroužkem 34 v otvoru dne gL, na ktorý dosedá tlokem utěsňovací příruby L 1 3 těsněním hrdla LgL na hrdlo Lg, a jednak ucpávkou gz 5 ucpávkovou přírubou QJL v otvoru uzavírecí příruby gą. Dokonalé utěsnění spojů jednotlivých částí pláště 3 je zajištěno těsněním gg mezi dnem 2 L a obvodovým pláštěm gg a mezi obvodovým pláštěm gg a uzavírací přírubou gj. Hrdlo Lg reaktoru L je...

Zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238325

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kubíček Karel

MPK: G01F 11/30

Značky: sorpční, plynů, chromatografy, chromatografické, množství, zařízení, mikrodávkování, prístroje, proměnného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu, určeného pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy, který je spojen pomocí dvou ventilů s chromatografickým okruhem, vysokovakuovým jehlovým ventilem s vysokovakuovou čerpací soustavou, vysokovakuovým ventilem s rezervoárem adsorbátu s nastavitelným tlakem v intervalu 0,1 mPa až 100 kPa a dalším ventilem s potrubím pro napouštění inertního nosného...

Způsob měření průtočného množství pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247119

Dátum: 28.09.1987

Autori: Didek Václav, Stuchlík Josef, Svánovský Miloslav, Bárta Milan, Cvak Ladislav, Schreiberová Magdalena, Krajíeek Alois, Buchta Otakar, Eerný Antonín, Kejzlarová Jana, Pošta Antonín

MPK: G01F 1/74

Značky: způsob, průtočného, měření, množství, pevného, materiálů

Text:

...cnaöoro nowoka, rue B Kaqecrse«Beymeñ nennqunm uns pePynHpoBKH Maccoaqro-nowoxa nana ncnonnsyewcx nponYKT nnoTHocTu Tsepuoro Mawepuanay usuepnrennuoň Toqxn H pasunuu Mexy 05 beMHmM noroxom rasa-Hocnrenx u cpaaanwenauum noxaaawenem. H őea TOPO, B swom cnocoöe He Bosmomuocrn cenaTb Konuqecrneunoe Bmcxasmnaune oTHocnTenbnoMaccoBoro HOTOKa umnn. BKauecrne H 3 MEpHTeHbHOP 0 Mewona uns onpeneneunn nnoradcwn Taeporo Marepnana B cycnensun...