Patenty so značkou «množstiev»

Spôsob a zariadenie na dôkaz veľmi malých množstiev častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2278

Dátum: 09.09.2004

Autor: Odefey Constantin

MPK: G01N 21/77, G01N 33/543, G01N 21/59...

Značky: množstiev, spôsob, částic, zariadenie, dôkaz, velmi, malých

Text:

...toho by mal taký spôsob vyžadovať nižšie zriedenie vzorky a/alebo menšie minimálne množstvo vzorky, mal by byť vhodný na uskutočňovanie analýzy vzorky vo väčšom meradle a mal by byť uskutočniteľný po jednoduchom zaškoleni aj pracovníkmi bez zvláštnych predbežných znalostí. Okrem toho je úlohou podľa vynálezuposkytnutie zariadenia na dokazovanie malých množstiev častíc.Táto úloha sa rieši prostredníctvom poskytnutia spôsobu dokazovania...

Vakcínová kompozícia proti reprodukčnému a respiračnému syndrómu prasiat, spôsob produkcie komerčných množstiev tejto vakcíny a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283579

Dátum: 26.08.2003

Autori: Corcyca David, Chladek Danny, Harris Louis

MPK: C12N 7/02, A61K 39/12, C12N 7/00...

Značky: respiračnému, vakcínová, proti, vakcíny, kompozícia, produkcie, komerčných, prasiat, tejto, syndrómu, množstiev, spôsob, reprodukčnému, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je poskytnutá v podstate avirulentná vakcína proti reprodukčnému a respiračnému syndrómu prasiat (PRRS), ktorá po podaní účinne imunizuje cicavce, ako sú prasatá, proti tomuto ochoreniu. Ďalej je uvedené použitie vakcíny na prípravu liečiva na imunizáciu prasiat a spôsob produkcie vakcíny komerčnej akosti.

Prístroj a spôsob na vydávanie malých množstiev častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9990

Dátum: 20.09.2002

Autori: Gill Imogen, Macmichael Donald Bruce Atherton, Bryant Simon Mark, Opie William Robert Charles

MPK: B65B 1/08

Značky: prístroj, vydávanie, částic, množstiev, malých, spôsob

Text:

...ostáva už len malé množstvo prášku 7. prášok 7 nepokryje všetky0009 To môže viest ktechnickým problémom spredĺžením času vydávania, alebo rozsypania prášku, aj ked násypka má formu zrezanéhokužeľa s menším dolným koncom opatreným sitom.0010 Cieľom predkladaného vynálezu je predísť týmto problémom0011 Dokument GB-A-2 306 950 zverejňuje napájaciu skupinu pre časticový materiál zahŕňajúci štrbinovú prepážku umiestnenú vdodávacom priechode, cez...

Systém na jímanie malých množstiev telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10563

Dátum: 17.07.2002

Autori: Effenhauser Carlo, Koelker Karl-heinz, Hein Heinz-michael, Deck Frank

MPK: B01L 3/00, A61B 5/00, A61B 5/15...

Značky: telných, množstiev, tekutin, systém, jímanie, malých

Text:

...tekutinách určuje V konkrétnom čase. Také merania je možné uskutočňovať opakovane V časových intervaloch, aby sa xnonitorovala. zmena koncentrácie analytu. Taká analýza používajúca jednorázovo použiteľné testovacie prvky sa ukázala byť zvlášť výhodnými V oblasti merania krvného cukru diabetikmi. Pokiaľ sa u diabetika objavia príliš vysoké hodnoty krvného cukru (hyperglykémia) počasm určitej časovej periódy, potom. to vedie k vážnemu...

Tamponážne tlačiace zariadenie na prenášanie definovaných množstiev tlačiaceho prostredia na plošnú jednotku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280800

Dátum: 11.07.2000

Autori: Klein Robert-peter, Anhäuser Dieter

MPK: B41F 17/00, B41F 1/16

Značky: prenášanie, definovaných, tamponážne, jednotku, plošnú, prostredia, zariadenie, množstiev, tlačiace, tlačiaceho, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tampón (20) tamponážneho tlačiaceho zariadenia je opatrený zdrsnením, ktoré zväčšuje jeho činnú povrchovú plochu a má tak zvýšenú kapacitu na tlačiace prostredie za súčasného zachovania rovnakého vonkajšieho tvaru a objemu. Zdrsnenie povrchovej plochy môže tvoriť raster, drážkovanie alebo nopky aspoň na časti povrchu tampónu (20) na prenášanie tlačiaceho prostredia. Tamponážne tlačiace zariadenie sa používa na aspoň čiastočné nanášanie...

Spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279405

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kaibel Gerd, Schloemer Karl, Mayer Hans-horst

MPK: B01D 3/14, C07C 45/82

Značky: malých, zložiek, frakcie, vriacich, množstiev, oddeľovania, stredne, kvapalín, destilačného, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín pomocou destilačnej kolóny (hlavnej kolóny), pozostávajúcej z obohacovacej časti a ochudobňovacej časti, pričom zmes kvapalín obsahuje väčšie množstvá ľahšie a ťažšie vriacich zložiek a pričom obohacovacia časť je spojená s horným koncom a ochudobňovacia časť je spojená so spodným koncom druhej destilačnej kolóny (postrannej kolóny) a...

Spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej deformovateľnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281215

Dátum: 10.12.1997

Autori: Biggs Donald Reginald, Binley Gary Norman, Sawant Vijay Arjun, Ward Anthony Bernard

MPK: A23G 9/20, A23G 3/02, A23G 9/28...

Značky: deformovateľnej, prevzdušnenej, spôsob, dávkovania, množstiev, zmesí, reprodukovatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Reprodukovateľné objemy prevzdušnenej deformovateľnej zmesi, napríklad zmrzlinovej cukrovinky, sa kontinuálne dávkujú zavedením zmesi pod tlakom do jedného konca radu objemov (6) vytvoreného v zubovom čerpadle, ktoré sa pohybujú k dávkovaciemu bodu (3).

Dávkovacia jednotka na dávkovanie niekoľkých odmerných množstiev kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278253

Dátum: 16.12.1992

Autori: Bressendorff Anders, Thogersen Klaus, Spork Allan, Holm Niels Erik

MPK: A61M 5/24

Značky: jednotka, kvapalín, dávkovacia, niekoľkých, dávkovanie, odmerných, množstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacia jednotka zahŕňa valcové puzdro (1) na ampulu (2), vybavené upevňovacím prostriedkom ihly (5) a piestovú tyč (8) poháňajúcu piest (4) v ampule (2). Na puzdre (1) je otočne uložený regulačný prostriedok (18) dĺžky zdvihu piestovej tyče (8). Medzi puzdrom (1) a piestovou tyčou (8) je uložený rohatkový prostriedok (10, 11), dovoľujúci premiestnenie piestovej tyče (8) k výstupnému koncu puzdra (1) a zabraňujúci jeho premiestneniu v...

Spôsob paralelného stanovenia medziproduktov stobadin-dipalmitanu ako aj stopových množstiev toluidínu v týchto medziproduktoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na silikagéli s chemicky viazanými oktylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lukavičová Anna

MPK: G01N 30/00, G01N 30/04

Značky: spôsob, vysokoúčinnej, stanovenia, kvapalinovej, stobadin-dipalmitanu, týchto, oktylovými, chemicky, medziproduktoch, metodou, viazanými, stopových, medziproduktov, chromatografie, paralelného, skupinami, toluidínu, množstiev, silikagéli

Text:

...dichloridu vedľa seba metodou kvapalinovej chromatografie podľa vynáleza, ktorého podstatou Je) že ako stacionálna fáza sa použije sllikagélda chemicky viazanými oktylovými skupinami za izokratickej elácie acctonitril metanol dioxán 0,2 M octan sodný v pomere 58330210 detekcia meraných látok sa uskutoční meraním ul trafialového žiarenia pri vlnovej dĺžke 297 nm.Vynález sa výhodne použije pri stanovení medziproduktov pri výrobe stobadin...

Ručný napúčšťací ventil malých množstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267774

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kamenický Ivan

MPK: F16K 51/02

Značky: ručný, ventil, množstiev, napúčšťací, malých

Text:

...k teleau ventile prirubou sa dosiahlo dokonale oddelenie priestoru vnútra ventilu od okolitej atmosféry s dlhou životnostou. oĺžkou zavedenej valcovej vodiacej časti pri zatvorenon ventile, ktoré je menšia ako dlžka hriadela nad hornou prechodovou hranou gulovej časti po spodný okraj íikněho kanàlika zabezpečuje pripájanie vstupu ventilu a výstupom a tým aj reguláciu ventílu pri inom zdvihu hriadeĺa ako vakuově uzavieranie ventilu a...

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu v rastlinných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264989

Dátum: 12.09.1989

Autori: Klimáčková Margaréta, Jonas František, Kurucová Magda, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: množstiev, spôsob, rastlinných, stopových, analýzy, materiáloch, kvantitatívnej, obsahu

Text:

...pri doteraz používaných spôsoboch Jednoduchosť, rýchlosť a presnosť spôsobu podľa vyná lezu ho predurčuje na využitie pri sériových analýzach veľkeho počtu vzoriek na obsah trimorfamidu v biologických substrátoch.Nasledujúci priklad ilustruje predmet vynálezu. P r 1 k 1 a dVšetky použité chemikálie a rozpúšťadlá boli analytickej čistoty, rozpúštadlá boli pred použitím predestilované s ponechaním jednotretinového destilačného zvyšku...

Zariadenie pre úpravu iónomeničov najmä menších množstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 261522

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nemšák Ján, Trebichavský Ctibor

MPK: B01J 49/00

Značky: množstiev, najmä, úpravu, zariadenie, iónomeničov, menších

Text:

...zariadení vyrábajúcich nízkovodivú vodu za využitia reverznej osmózy a tak v malých množstvách možno prevádzať úpravy iónomeničov kvalitnejšie ako doteraz. Zariadenie je schopné v kombinácii s vhodným zdrojom ilízkovodivej vody. vykonavat časť týchto operácií samočinne, nepretržite a bez kontroly obsluhy.Na pripojenom äýkrese .je príkladne nalcreslené .ząriaąielai podľa vynálezu v reze,Zariadenie pre úpravu iönomeníčov najmäpmłenšmñ...

Sposob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu v chmeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254674

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kováč Jozef, Minárová Eleonóra, Kurucová Magda

MPK: G01N 30/02

Značky: analýzy, obsahu, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu, spôsob, množstiev, chmeli, kvantitatívnej, stopových

Text:

...podstata spočíva v tom, že po kyslej hydrolýze trimorfamidu sa hydrolyticlký produkt ~ morfolín po -oddestilovaní z alkalického prostredia s vodnou parou, stanoví metódou plynovej Chromatografia.Pri stanovení stopových množstiev trimorfamidu v ch-melí časť koextraktov a metabolit morfolín sa oddelia v sústave tlmivý roztok chloroform. Z chloroformu sa trimorfamld extrahuje do zriedenej kyseliny chlo 4rovodíkovej, kde dochádza k...

Spôsob stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo solanke

Načítavanie...

Číslo patentu: 229424

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sestrienková Marta, Kostková Viktória, Šingliar Michal, Ležovič Alfonz

MPK: G01N 21/00, C01G 37/00

Značky: spôsob, stanovenia, sodnom, chloride, stopových, chromu, množstiev, solanke

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru analytickej chémie a to stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo v soľanke. Podstatou stanovenia stopových množstiev chrómu v soli alebo soľanke spektrofotometricky alebo elektrochemicky je použitie roztoku chlórnanu sodného o koncentrácii 0,3 až 12 % hmot. ako oxidačného činidla.

Spôsob kvantitatívnej anylýzy obsahu stopových množstiev herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223118

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kováč Jozef, Kurucová Magda, Bátora Vojtech, Henselová Mária, Benada Jaroslav

Značky: kvantitatívnej, množstiev, stopových, spôsob, obsahu, anylýzy, herbicídov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev herbicídov inhibujúcich Hillovu reakciu chromatograficky na tenkej vrstve, nanesením roztoku herbicídu so známymi koncentráciami, po vyvíjaní v mobilnej fáze a po jej následnom odparení, po postriekaní chromatogramu detekčným skúmadlom, pozostávajúcim zo zmesi homogenátu chloroplastov a roztoku sodnej soli 2,6 - dichlórfenolindofenolu, pričom po ukončení chromatografie sa chromatogram...