Patenty so značkou «minerálně»

Prírodné minerálne plnivo modifikované kyselinou na iniciáciu beta-nukleácie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17466

Dátum: 19.11.2009

Autori: Gane Patrick, Knerr Michael, Buri Matthias

MPK: C08K 3/26, C08K 5/09, C01F 11/18...

Značky: modifikované, polypropylénu, beta-nukleácie, kyselinou, iniciáciu, minerálně, prírodne, plnivo

Text:

...Je tiež známa príprava solí dikarboxylových kyselín na pevnom nosiči.0013 EP 1 939 167 A 1 opisuje beta-nukleačné činidlo pre polypropylén, kde povrchová vrstva dikarboxylovej soli, ako je pimelát vápenatý, je pripravená na povrchu nosiča skupiny 2 kovových zlúčenín podľa lUPAC, ako je uhličitan vápenatý. Beta-nukleačné činidlo sa získa tepelným spracovaním a reakciou v pevnej fáze medzi časticovýrn pevným nosičom a dikarboxylovou...

Upravené minerálne plnivové produkty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10393

Dátum: 26.08.2008

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick Arthur Charles, Burkhalter René

MPK: C08K 9/00

Značky: spôsob, upravené, použitie, plnivové, výroby, minerálně, produkty

Text:

...kyselín. Doterajší stav techniky však neposkytuježiadne konkrétne informácie o získaní minerálnych plnív s vyššie uvedenými znakmi.V tomto ohľade sa WO 00/20336 týka ultrajemného prírodného uhličitanu, ktorý môže byt poprípade upravený jednou alebo viac mastnými kyselinami alebo jednou alebo viac ich soľamí alebo zmesmi a ktorý sa používa ako regulátor reologických vlastností polymćrnych kompozíc. Hoci sú v tomto dokumente všeobecne...

Minerálne spojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19033

Dátum: 13.08.2008

Autori: Parker Frank, Strunge Josef, Deuse Thomas

MPK: C04B 28/18

Značky: spôsob, spojivo, minerálně, výroby

Text:

...Pre známy princíp puzolánovej reakcie nie je k dispozícii iba míkrosilika, ale používajú sa tiež iné zložky SiO 2 ako je kremenný prach, nanosilika, metakaolín alebo polietavý0010 Ďalšia technológia na výrobu vysoko trvanlívých betónov, ktoré takisto len na minerálnej báze umožňujú zvýšenie počiatočnej pevnosti a môžu sa obísť bez puzolánových reakcií, je založená na iba granulometricky optimalizovaných spojivách. Používajú sa bežné cementy v...

Upravené minerálne plnivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14867

Dátum: 11.04.2008

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Burkhalter René

MPK: C09C 1/02, C08K 9/04, C09C 3/08...

Značky: minerálně, použitie, plnivo, upravené

Text:

...jednoduchými rutinnými skúškami, menovite gravimetrickou termickou analýzou (TGA) na prístroji Mettler Toledo TGA 851 so vzorkou s hmotnosťou 500 mg d 50 mg a so skenovacou teplotou od 25 °C do 300 °C s rýchlosťou nárastu 20 °C/mín pri prietoku vzduchu 70 ml/min.0011 Percento straty hmotnosti zodpovedajúcej celkovým prchavým látkam v danom rozsahu teploty na takto získanej krivke TGA sa potom určuje pomocou softvéru Star SW 9.01. S týmto...

Minerálne vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 285337

Dátum: 18.10.2006

Autori: Hakala Jan, Perander Michael

MPK: C03C 13/00

Značky: vlákno, minerálně

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je minerálne vlákno, ktoré má nasledujúce zloženie v hmotn. %: SiO2 38 až 47
Al2O3 16 až 20
TiO2 do 4
MgO 5 až 15
CaO 14 až 22
Na2O + K2O do 6
železo (FeO + Fe2O3) 3 až 10
P2O5 0,5 až 4
iné zložky do 4.

Použitie ftalokyanínov ako značkovačov a minerálne oleje s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284365

Dátum: 12.01.2005

Autori: Albert Bernhard, Vamvakaris Christos, Meyer Frank, Beck Karin Heidrun, Wagenblast Gerhard

MPK: C07D 487/22, C07D 519/00, C09B 47/04...

Značky: použitie, ftalokyanínov, obsahom, značkovačov, minerálně, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie ftalokyanínov vzorca (I), v ktorom Me znamená dvakrát vodík, dvakrát lítium, horčík, zinok, meď, nikel, VO, TiO, AlCl, AlOH, AlOCOCH3, AlOCOCF3, SiCl2 alebo Si(OH)2, najmenej štyri zo zvyškov R1 až R16, každý predstavuje navzájom nezávisle od ostatných päť- alebo šesťčlenný nasýtený dusík obsahujúci heterocyklický zvyšok, ktorý je naviazaný na ftalokyanínovú štruktúru pomocou atómu dusíka kruhu a ktorý navyše môže obsahovať...

Minerálne vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 283386

Dátum: 19.05.2003

Autori: Perander Michael, Hakala Jan

MPK: C03C 13/06

Značky: vlákno, minerálně

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálne vlákno obsahuje v % hmotn. SiO2 50 až 60, Al2O3 1 až 6, MgO 16 až 22, CaO 12 až 18, Na2O + K2O do 3, Fe2O3 1 až 8, P2O5 1 až 6, ďalšie do 3, pričom hmotnostný pomer CaO/MgO je < 1 a súčet CaO + MgO je 38 % hmotn.

Minerálne vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 282996

Dátum: 16.12.2002

Autori: Hakala Jan, Perander Michael

MPK: C03C 13/06, C03C 13/00

Značky: minerálně, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané minerálne vlákno s nízkym obsahom železa, ktoré má vysokú odolnosť proti teplu. Minerálne vlákno má nasledujúce zloženie v % hmotnosti: oxid kremičitý SiO2 35 až 45 %, oxid hlinitý Al2O3 18 až 25 %, oxid titaničitý TiO2 do 3 %, oxid horečnatý MgO 12 až 20 %, oxid vápenatý CaO 10 až 20 %, zmes oxidu sodného a draselného Na2O + K2O do 3 %, zmes oxidu železitého a železnatého Fe2O3 + FeO do 3 %, oxid boritý B2O3 do 3 %, oxid fosforečný...

Kompozícia pre minerálne vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 282148

Dátum: 24.09.2001

Autori: Holstein Wolfgang, Lohe Peter, Steinkopf Bernd, Katzschmann Axel

MPK: C03C 13/06

Značky: vlákna, kompozícia, minerálně

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia minerálnych vlákien, rozložiteľná vo fyziologickom prostredí, obsahuje nasledujúce zložky v hmotnostných percentách: SiO2 30 až menej ako 51 % hmotn., Al2O3 viac ako 11,5, hlavne viac ako 13 a až 25 % hmotn., CaO 2 až menej ako 23 % hmotn., Na2O + K2O viac ako 10 až 19 % hmotn., TiO2 + Fe2O3 6 až 18 % hmotn., a výhodne do 15 % hmotn. MgO.

Ukladač balíků minerálně vláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260568

Dátum: 15.12.1998

Autor: Havlík Jiří

MPK: B65B 5/00

Značky: minerálně, balíků, vláknitých, ukládač, desek

Text:

...kola łg. Retězovými koly łg jsou pcháněny tažné řetězy 33, kterými je unášena kladka gg. Tato kladka gg je umístěna ve vedení posouvaciho voziku gł. Posouvací vozík gł je veden v pojezdech 5 posouvacího vozíku gł. K nohám 3 předním je kyvně upevněnstěraě 33, který je pohäněn pohonem gg. Na rám ł ukladače je dále připevněn lačkový dopravník 24.äízenĺ ukladače balíku minerálně vláknitých desek je realizováno pomocí optoelektrických snímačü a...

Nealkoholický nápoj v prášku, obsahujúci minerálne látky a vitamín C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1156

Dátum: 08.05.1996

Autor: Džatková Terézia

MPK: A23L 1/302, A23L 2/40, A23L 1/304...

Značky: prášků, nápoj, látky, minerálně, nealkoholický, obsahujúci, vitamín

Text:

...bez chinínu. Homogénna prásková suchá zmes vytvorená mechanickým zmiešaním je bez mechanických prímesí, má bielu až mierne žltú farbu. Výrobok nesmie obsahovať patogénne, podmienené patogenne mikroorganizmy a mikrobiálne toxíny.Zmes je porcovaná v sesťgramovom spotrebiteľskom balení.Nealkoholický nápoj v prášku s obsahom minerálnych látok a vitamínu C je určený na prípravu perlivého osviežujúceho a regeneračného nápoja, pričom koncentrácia...

Minerálne vlákno, ktoré sa rozkladá v prítomnosti fyziologického média a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280187

Dátum: 15.01.1992

Autori: Thelohan Sylvie, Demeringo Alain, Furtak Hans, Holstein Wolfgang

MPK: C03C 13/06, C03C 3/078, C03C 3/097...

Značky: minerálně, přítomnosti, vlákno, fyziologického, použitie, rozkladá, media

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálne vlákno obsahuje okrem nečistôt, ktorých celkový obsah je maximálne 3 % hmotn., nasledujúce zložky: oxid kremičitý SiO2 37 % až 58 % hmotn., oxid hlinitý Al2O3 3 % až 14 % hmotn., oxid vápenatý CaO 7 % až 40 % hmotn., oxid horečnatý MgO 4 % až 16 % hmotn., oxid fosforečný P2O5 1 % až 10 % hmotn., celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitý Fe2O3 až 15 % hmotn., pričom celkový obsah oxidu sodného Na2O a oxidu draselného K2O je...

Pojivo pro výrobu minerálně vláknitých desek pro hydroponii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261266

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chmela Vladko, Hůla Jiří, Domčík Leopold

MPK: C08K 9/04, C08K 9/00

Značky: pojivo, výrobu, minerálně, vláknitých, hydroponii, desek

Text:

...výrobku, přičemž při teplotách kolem 20 OC je ještě tekutý a dobře se v pojivu rozpouětí. Polyetylenglykolem modifikované pojivo má plně zachovány své pojivé schopnosti a výrobek si ponecháva své běžné mechanické vlastnosti, navíc však získava vlastnosti potřebné pro jeho uplatnění při hydroponním pěstování rostlin, dobrou nasákavost, stálost tvaru, neovlivñuje vlastní růst rostlin.Účinky řešení dle předmětného vynálezu budou dále podrobněji...

Zařízení k průběžnému řezání minerálně vláknitých koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253375

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mach Lumír, Kucharský Zdeněk

MPK: B26D 1/06

Značky: řezání, vláknitých, průběžnému, koberců, zařízení, minerálně

Text:

...nasunut na výstředníku hřídele. Hřídel je uložen v ložisku držáku a je na jednom svém konci opatřen řemenicí. Unášeč s oválným otvorem je dále opatřen dvěma drážkamí s podélnými ose~ mi kolmými na podélnou osu oválného otvoru a těmito dvěma drážkami uložen na čepech, které jsou jedním koncem spojený s držákem.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je schopno řezat koberce a desky z minerálně vláknitého materiálu různé tuhosti,přičemž v...

Zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plepla Josef, Kucharský Zdeněk

MPK: B23D 15/04

Značky: minerálně, rohoží, řezání, vláknitých, zařízení

Text:

...řezného nástroje k úletu vláknítého prachu do pracovního prostoru. Dále pak je oproti současně používaným zařízením lehčí konstrukce a je snadno přemístitelné.Příkladné provedení zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu.Kolmo ke stolu l jsou vztyčeny a upevněny stojiny 3, které jsou ve svých horních koncích propojeny nosníkem 3, což tvoří nosný rám. Suvné objímky 5 s kladkaml Ž, které...

Zmiešavacie zariadenie na aglomerované materiály a minerálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252964

Dátum: 15.10.1987

Autori: Béresová Erna, Tirpák Mikuláš

MPK: B01F 13/10

Značky: zariadenie, minerálně, materiály, látky, aglomerované, zmiešavacie

Text:

...cykloidného tvaru.Výhody a vyšší účinok vynálezu spočívajú v dokonalom premiešaní aglomerátov a minerálnych látok bez tvorby granulátov. Ďalšie výhody sa prejavujú v jednoduchos 4ti vyhotovenia zariadenia a možnosti jeho výroby z dostupných materiálov. Zariadenie podla vynálezu umožňuje pripravovať aj zmes z viac druhov aglomerátov a mlne« rálnych látok súčasne.Zmiešavacie zariadenie podľa vynalezu je schématicky znázornená na pripojenom...

Způsob regulace hmotností minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242772

Dátum: 15.05.1987

Autor: Charvát Marián

MPK: D01F 9/08

Značky: regulace, způsob, minerálně, hmotnosti, výrobků, vláknitých

Text:

...po sobě jdoucích výrobků. Tím se současně sníží rozptyl v mechanických vlastnostech výrobků jnko je stlačitelnost, pružnost a pevnost. Při nižším rozptylu mezi jednotlivými výrobky je pak možno vyrábět s menším přídavkem pro zaručení minimálně požadovaných parametrů konečného výrobku. Takto uspoŕeného materiálu se pak využije pro zvýšení produkce., účinky způsobu podle vynálezu budou dále podrobněji objasněny na náeledujícím přikladu.Při...

Pojivo pro výrobu hydrofobizovaných minerálně vláknitých a sklovláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Domčík Leopold, Mach Lumír, Zvonař Jiří

MPK: C08K 9/06

Značky: sklovláknitých, hydrofobizovaných, výrobků, vláknitých, pojivo, výrobu, minerálně

Text:

...připravit způsobem podle vynálszu, podle nejž ss polysiloxan emulguje přímo ve vodném roztoku základní složky. Postup podle vynálezu umožnuje emulgovat silikonové slouösniny, které Jsou jinak emulgovatelné pouze s přídavkem emułgátorů. U pojivové emulze připravené postupem podle vynálezu se příznivé účinky silikonové přísady projeví v plné míře. Polysiloxany je možno emul~ govat v menším množství roztoku pojiva a po vytvoření emulze ji...

Způsob regulace hmotnosti minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249700

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Jiří, Zvonař Jiří

MPK: C03B 37/07

Značky: vláknitých, hmotnosti, regulace, výrobků, minerálně, způsob

Text:

...se měří též hmotnost odpovídající části roune~vyatupujíoího z usazovací komory a při zvýšení pod.tlaku s/nebo hmotnosti rouna se úměrně zvyěuje rychlost posuvu usazovacího pásu a při snížení podtlaku a/nebo hmotnosti rouna se rychlost posuvu nsazovacího pásu úměrně snižuje.vztah mezi podtlakem pod ueazovlcím pisem a hmotnosti rouna na něm se vytvářejícího je ovlivnován řadou ruěivě působících faktorů. Zatímco změny podtlaku lze zjištcvat v...

Způsob výroby minerálně a kombinovaně činěných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214085

Dátum: 01.07.1984

Autori: Buchta Vladimír, Friml Zdeněk, Laurin Josef, Šmídová Týniště Nad Orlicí, Exner Rudolf, Matyáš Jiří

Značky: činěných, minerálně, způsob, kombinované, výroby, usní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby minerálně činěných usní za přídavku kationaktivních látek před vlastním činěním. Dosáhne se tím podstatného zkrácení doby činění a zlepšení využití minerálních činiv a snížení obsahu těchto látek v odpadních lázních. Při použití chromitých činicích lázní je možno snížit dávkování chromu až o 50 % a obsah Cr2O3 v odpadní činící břečce činí 0,1 až 0,15 g/l. Jako kationaktivní látky se používá např. kondenzačních...

Pojivo pro minerálně vláknité izolace pro výbušná prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216483

Dátum: 01.07.1984

Autori: Papánek Demeter, Čech Josef, Dudová Anna, Uhrecký Július, Šanta Ladislav

Značky: izolace, prostředí, vláknité, výbušná, minerálně, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo pro minerálně vláknité izolace pro výbušné prostředí obsahuje fenolformaldehydovou pryskyřici rezolového typu ve vodném roztoku, popřípadě sol kysličníku křemičitého a retardéry na bázi kyseliny fosforečné a močoviny. Minerálně vláknité izolace s tímto pojivem lze použít ve výbušném prostředí do teploty 400 °C.