Patenty so značkou «mikrovlnných»

Rezonančný obvod mikrovlnných integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278324

Dátum: 06.11.1996

Autori: Slobodník Vladimír, Kaboš Pavel

MPK: H01P 7/10

Značky: obvodov, integrovaných, mikrovlnných, obvod, rezonančný

Zhrnutie / Anotácia:

Rezonančný obvod tvorí dielektrický rezonátor (1) s vodivým prstencom (2) uložený v mikrovlnnom integrovanom obvode. Vodivý prstenec (2) je umiestnený na hornej ploche cylindrického dielektrického rezonátora (1). Tento je umiestnený na substráte (5) mikrovlnného integrovaného obvodu, na ktorom je vytvorené napájacie mikropásikové vedenie (4). Nad dielektrickým rezonátorom (1) s vodivým prstencom (2) je umiestnená vodivá doska (3, 6).

Zapojení dvou stejných mikrovlnných zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270061

Dátum: 13.06.1990

Autori: Punčochář Jaroslav, Punčochář Josef

MPK: H03F 3/191

Značky: zesilovačů, zapojení, mikrovlnných, stejných

Text:

...je. že dva stejně, takto spojená. ale admitančně nevyhovující zesilovače se chovají tak jako dva stejné. paralelnä spojené zesilovače s technicky vyhovujícími vstupními i výstupními admltancemí. přitom tento druh kompenzace se uskutočňuje automaticky i při časových změnách zmínłných parametrů. pokud tyto zmeny jsou souhlasné.Příklad zapojení dvou stejných mikrovinných zesllovačů je schematicky uveden na výkresu.První zesiiovač i je spojen...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266653

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: odstranění, námrazy, mikrovlnných, zejména, zařízení, antén, zářiču

Text:

...vibrační zařízení.NPři výhodném provedení vynálezu je vibraůní zařízení tvoře~ no elektromagnetíckým nebo pneumatiekým vibrátorom.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pouze dielektrických krytů, zajištuje správnou funkci záŕiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutnosti ručního odstraňování námrazy, vody, ledu nebo sněhu, čím přispívá k zvýšení...

Zařízení pro odstranění zejména vody a námrazy ze zářičů mikrovlnných antén

Načítavanie...

Číslo patentu: 266652

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: odstranění, antén, mikrovlnných, zářiču, zejména, zařízení, námrazy

Text:

...v tom. že zářič mikrovlnné antény je opatřen dielektrickým krytom, vytvořeným z pružné dieloktrické folia, a vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením, u kterých je použito pevných dio 1 ek~ trických krytů, zajištuje správnou funkci zářiče a tím i anténního systému za všech klimatických podmínek bez nutností ručního odstraňování...

Zařízení k zbavení reflektorů mikrovlnných antén zejména námrazy a ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265664

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: reflektoru, antén, zejména, mikrovlnných, zbavení, zařízení, námrazy

Text:

...jsou zcela nebo z větší části odstranény zařízením podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že alespoň vnitřní činnâ plocha rerlektoru antény je opetřenn dieà lektričkou fälií a rerlektor antény je opatřen vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením. u kterých je použito-pevných dielekš triokýoh krytu. zajištuje správnou funkci...

Držák pro měření mikrovlnných tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253968

Dátum: 17.12.1987

Autor: Peterka Roman

MPK: H05K 7/00

Značky: držák, měření, mikrovlnných, tranzistorů

Text:

...drážka, do které je zasunut třnen uzavíracího Víčka.Vyšší účinek držáku podle vynálezu proti dosavadnin konstrukcím je spatřován v jeho jednoduchosti a ve zlepšení přesností něřených parametrů tranzistoru.Konstrukce držáku vynálezu bude dále popsána se žřetelen k připojenénu vyobrazení, kde na obr. 2 je pohled na držák shore a na obr. 1 je třnenovité víčko uzavírajicí držák.Pouzdro Q něřeného tranzistoru je uloženo do drážky g v bloku L...

Způsob tepelného zpracování monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251148

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šrámek Jiří

MPK: C30B 33/00

Značky: zpracování, rezonátorů, ferimagnetických, mikrovlnných, způsob, monokrystalických, tepelného

Text:

...v rozmezí 20 až 200 OC.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že tepelným zpracováním se zlepší homogenita monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů a tím se dosáhne výrazného snížení hodnoty šíře rezonanční linie o 30 až 40 . Dále se dosáhne snížení hodnoty efektivního pole magnetokrystalické anizotropie o 10 až 30 . Tím se podstatné zvýši kvalita rezonátů z hlediska mikrovlnných ztrát, jakož i jejich teplotní...

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234634

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kurz Miroslav, Kancel Zoltán

MPK: H01L 23/02

Značky: hybridní, obvody, mikrovlnných, integrované, čipy, tranzistorů

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů řeší problém měření čipů a jejich montáže do hibridních obvodů s možností snadné výměny čipu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcový izolační díl (2) polopouzdra zhotovený z dielektrického materiálu je na své vrchní - otevřené části opatřen kontaktovacími plochami (21a, 21b, 21c a 21d), jejichž geometrie je impedančně přizpůsobena páskovému vedení mikrovlnného hybridního...

Zalévací hmota pro pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220839

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bártová Jana, Lidařík Miloslav, Rothbauer Miloš

Značky: mikrovlnných, pouzdření, zalévací, hmota, součástek, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy zalévací látky pro částečné nebo kompletní pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek pracujících v GHz kmitočtové oblasti. Pryskyřičným základem je cykloalifatická epoxidová pryskyřice, která obsahuje vysoké objemové procento anorganických plniv zbavených iontových nečistot. Tvrdidlem jsou anhydridy dikarboxylových nebo polykarboxylových kyselin s cykloalifatickou strukturou. Zalévací epoxidová látka podle...