Patenty so značkou «mikropočítačového»

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Josef, Hlavnička Jiří

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: zařízení, ovládacího, propojení, řadiče, mikropočítačového, funkčními, jednotkami, zabezpečovacího, staničního

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: distribuovaného, mikropočítačového, systému, měřicího, zapojení

Text:

...mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k...

Zapojení pro přispůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojeným periferiím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267715

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Miroslav, Gloc Stanislav

MPK: G06F 13/12

Značky: systému, připojeným, výstupu, přispůsobení, zapojení, mikropočítačového, periferiím, vstupu

Text:

...systému k pi-ipojeným . perireriím v rozvodném zařízení vysokého napětí jsou zapojeny tak, že výstupní svorłqy l rozváděče l, prepojené s jistícím transtormátorem proudu v rosváděči, jsou spojeny se vstupními svorkami g 2 nadproudové a. podpětové ochrany g. Výstupní svorky a rozvaděče l, prepojené s měřícími transformátory proudu a napětí v rozváděči jsou spojeny se vstupními svorkami j převodníku 1 elektrických veličín. Vstupní...

Zapojení mikropočítačového zařízení letounu pro sdruženou signalizaci havarijních a nebezpečných situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267514

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čekal Stanislav, Homola Josef

MPK: B64D 45/00, G06F 15/50

Značky: situací, zařízení, sdruženou, nebezpečných, letounu, mikropočítačového, signalizaci, zapojení, havarijních

Text:

...provedení zapojení podle vynálezu ,je schomaticky znázorněu na přípojeném výkrese.Datové, adrosovó a řídící vstupy mikropočítąčo 1 l Jsou propoJozly se systómovou.ilŕârnicí, lll. S touto eběrnicí Jsou spojený paralelní spoJené datové, adresová a řídící vstupy hlasového syntozátortn 2, vícelcmnálového příjímače § kődu ARĽGG 1429, bloku 12 suínxžuzí analogových vstupu, bloku l 2 snímání dvouhoulnotovýcł) wrstupů a. bloků u...

Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263638

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zavřel Vladimír, Krejčíček Jaromír

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36

Značky: zapojení, mikropočítačového, adresní, sběrnice, systému

Text:

...adresy gg. Podstatné ovládací signály generátoru adresy gg, to je nulovací signál §l, krokovací signál gg, a řídící signál gg jsou ovládaný právě tímto segmentem programu. Přitom program pracuje ve shodě s funkčními vlastnostmi použitých integrovaných obvodu, ze kterých je generátor adresy gg sestaven.A to - jednorázovým výsíláním nulovacího signálu §l, který vnuti generátoru adresy gg počáteční stav,- opakovaným nepřerušovaným...

Zapojení generátoru výběrových signálů mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263102

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčiřík Jaromír, Zavřel Vladimír

MPK: G06F 13/00, G06F 12/00

Značky: výběrových, systému, mikropočítačového, zapojení, signálu, generátoru

Text:

...zařízením. Mikropočítañový systém lg je dále prostřednictvím svého výstupu ll pro připojovací signál Sl připojen na připojovncí vstup gł generátoru výberových signálů gg, který je nastavovncím vstupem gg pro nastavovací signál S 2 n přičítacím, odečítwcím, resp. posouvacím vstupem gg pro počítací, odečítncí, resp. posouvací Signál S 3 připojen k řídící sběrnicí ł. První výstup 31 generátoruvýběrových sígnálů gg je připojen na první...

Rozhranie komunikačného procesora a mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255352

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vala Zdenek, Plichta Ivan, Potočko Ivan

MPK: G06F 13/00

Značky: komunikačného, systému, mikropočítačového, rozhranie, procesora

Text:

...výstup CS 1 výberu, prvý a druhý adresový vstup ADRl a ADR 2. Prvý výstup CS 1 výberu je privedený do bloku 7 výberu prvku a úroveň .log D prvého výstupu CS 1 výberu. zapričini na výstupe bloku 7 výberu prvku úroveň log O výstupu CE výberu prvku. Výstup CE výberu. prvku je privedený do komunikačného procesora 4 a súčasne je privedený do bloku 11 žiadosti o l/O operáciu, čim sa na jeho výstupe IORD žiadosti o I/O operáciu vytvorí log O. Úroveñ...

Zapojení obvodu kontrolní jednotky mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 242089

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kraus Bohuslav

MPK: G06F 11/22

Značky: jednotky, zapojení, systému, kontrolní, obvodů, mikropočítačového

Text:

...adresovací čtecí vstup je spojen s adresovým.-3 242 nas vstupem obousměrného budiče, s adresovým vstupem řídící paměti, e uvolňovaoím vstupem stavové paměti a s adresovacím výstupom adreeového dekodéru, jehož skupinový adresovaoí vstup je spojen se ekupinovou adresovou vstupní svorkou. tVýhodou zapojení podle vynálezu je, že umožňuje lokalizaoi poruch napájecích napětí, lokalizaci a ošetření výpadku periferního zařízení systému, spuštění...

Zapojení mikropočítačového diferenčního členu pro řízení souřadnic stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242073

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ambrož Vladimír, Lidaoík Miloslav, Marek Vojtich, Bartušek Tomáš, Svoboda Bohumil

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojení, členu, mikropočítačového, diferenčního, souřadnic, řízení, stroje

Text:

...Obslužný takto vecí výstup obalužnáho obvodu je spojen s taktovaoím vstupem převáděcího obvodu, jehož zadávaní vstup je spojens upraveným hodnotovým výstupem spínaoího obvodu. Řídicí hodnotový vstup spínacího obvodu je spojen s testovacím výstupom zapojení a s odchylkovým hodnotovým výstupem mikropočítačového bloku, jehož povelový nulovací vstup je spojen s nulovaoím vstupem zapojení. Napájecí vstup zapojení je spojen s odměřovaoím...

Zapojení mikropočítačového regulátoru střídače pro napájení synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239003

Dátum: 01.11.1987

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02M 5/40

Značky: střídače, synchronního, napájení, regulátoru, motorů, zapojení, mikropočítačového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru střídače pro napájení synchronního motoru s mikropočítačem, sestávající s mikropočítače s řadičem přerušení, dekodéru, bloku čítačů, vyrovnávací paměti a logických obvodů. Podstatou je řízení ochranné doby tyristorů mikropočítačem, a tím zajištění práce střídače na mezi přirozené komutace. Mikropočítač cyklicky zpracovává diagnostický program, ve kterém testuje jednotlivé části měniče kmitočtu. Běh diagnostického programu je...

Sběrnice stavebnicového mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 246139

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dobeš Ivan, Kurka Petr, Götz Jioí

MPK: G06F 13/40

Značky: mikropočítačového, sběrnice, systému, stavebnicového

Text:

...nebo šestnáctibitových datových slov mezi libovolnými stavebnicovými moduly mikropočítačového systému, jsou obsaženy nultý až patnůctý kontakt D 0 až D 15 pro datový signál rozmístěné tak, že nultý až sednw kontakt DO až D 7 pro datový signil jsou umístěny v postupnám pořadí střídavě v první řadä kontaktů J a v druhá rade kontaktů g na každá druhé pozici. Osmý až patnáctý kontakt D 0 až D 15 pro datový signal jsou umístlny opět...

Zapojení pro kontrolu činnosti mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 251428

Dátum: 16.07.1987

Autor: Král Václav

MPK: G06F 11/32

Značky: činnosti, kontrolu, systému, zapojení, mikropočítačového

Text:

...adrese je spojeno současně přes čtvrtý obvod 15 logickêho součtu a ínvertor gl s třetím obvodem jg logického součtu a přes šestý obvod 11 logického součtu s druhým obvodem 2 logického součinu.Tlačítko 12 krokování po instrukcích je spojeno současně s čtvrtým obvodem lg logického součtu, druhým obvodem § logického součtu a šestým obvodem 11 logickêho součtu. Tlačítko Jê krokování po strojových cyklech je spojeno současně s prvním obvodem Ž...

Zapojení mikropočítačového programátoru únavových zkoušek strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240232

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: G06F 9/06, G05D 15/01

Značky: zapojení, programátoru, únavových, součástí, zkoušek, strojních, mikropočítačového

Text:

...kÓdo-. vaných přepínačů jsou v jejich jednotlivýchsloupcích paralelné propojeny a tvoří výběrové vodiče čtení. zapojení podle vynálezu umožňuje opc rativní řízení zkušebního programu a jeho automatické provádění. , . Príklad provedení zapojení podle vynáleľzu je schematicky znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 představuje celkovézapojení, obr. 2 zapojení paměti výběrového slova. - - v ~ -Mikropočítač 1 je adresovou sběrnící ~...

Vstupně-výstupní obvody mikropočítačového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232281

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lupač Emil, Voleník Jiří

MPK: G05B 19/405

Značky: obvody, vstupně-výstupní, mikropočítačového, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález vstupně-výstupní obvody mikropočítačového regulátoru se týká obvodů pro spojení mikropočítačového regulátoru s elektrickým nebo hydraulickým pohonem na pracovním stroji a s měřením polohy částí stroje, ovládaných tímto pohonem, Jádrem vstupně-výstupních obvodů podle vynálezu je blok tří jednosměrných programových - čítačů, který se využívá k převodu signálu z impulsního čidla pro měření polohy na sběrnice mikropočítače i k převodu...

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224732

Dátum: 01.08.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: mikropočítačového, přerušení, systému, zapojení, testování, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení vyznačující se tím, že pátý konektor (24) je volitelně spojen s druhým konektorem (18), přičemž třetí svorka (182) druhého konektoru (18) je spojena a první svorkou (240) pátého konektoru (24), čtvrtá svorka (183) druhého konektoru (18) je spojena s druhou svorkou (241) pátého konektoru (24), třetí svorka (242) pátého konektoru (24) je spojena s výstupem (220) druhého...