Patenty so značkou «miešania»

Spôsob miešania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18615

Dátum: 31.08.2011

Autori: Voerckel Volkmar, Kleis Guenter, Eckert Rolf, Pfannmöller Uwe, Wiegner Jens-peter

MPK: B01F 3/14, B01F 7/08, B01F 15/02...

Značky: spôsob, miešania

Text:

...a vylúčenie použitia akéhokoľvek rozpúšťadla0006 Vynálezcovia tu popisujú riešenie problému zmiešavania zložiek, ktoré obsahujú RPET vločky a pastu obsahujúcu TPA a MEG v esterifikačnom reaktore V skrátenej časovej perióde,V porovnaní s časovou periódou potrebnou na roztavenie jednej alebo oboch zložiek a ich vzájomné zmiešanie. Riešenie vynálezcov zahrnuje zavádzanie modifikovanej fázy RPET vločiek do esterifikačného reaktora. Modifikovaná...

Spôsob miešania voľne sa sypúceho sypkého materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3381

Dátum: 29.07.2005

Autor: Kempter Werner

MPK: B29B 7/00, B29C 47/10, C08J 3/20...

Značky: spôsob, zariadenie, vykonávanie, materiálů, sypúceho, sypkého, miešania, volně

Text:

...Úlohou daného vynálezu je poskytnúť spôsob a miešacie zariadenie, ktoré umožňujú dobré premiešanie tekutej prísady splastovým granulátom. Ďalším cieľom je navrhnúť miešaciezariadenie, ktoré umožňuje oddelenie plniaceho zariadenia od zariadenia pre plynulé liatie. Navrhnuté miešacie zariadenie mábyť vyrobené robustne a lacno.0006 Podľa vynálezu sa úloha rieši spôsobom podľa predvýznakovej časti nároku 1 tým, že Výstupný otvor vstrekovacieho...

Výroba uhlík viažucich žiaruvzdorných produktov, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu, podľa postupu miešania za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6574

Dátum: 11.01.2005

Autori: Jacob Christoph, Boenigk Winfried, Schnitzler Dirk, Ulbricht Joachim, Stiegert Jens, Aneziris Christos, Borzov Dmitry

MPK: C04B 35/01, C10C 1/00

Značky: žiaruvzdorných, studena, uhlík, podľa, priaznivé, výroba, miešania, životnému, prostrediu, postupu, viažucich, voči, produktov

Text:

...mg/kg. Pretože sa spojivové dechty spracúvajú za horúca, dochádza na základe vyvinutia vysokého tlaku k emisiám BaP so zodpovedajúcimpotenciálom nebezpečenstva. Aj pri zohriatí žiaruvzdornýchvýrobkov počas prvého použitia sa uvoľňujú uhľovodíkové destiláty, ktoré obsahujú BaP. Zákonodarca prepočital tento potenciál ohrozenia tak, že žiaruvzdorné výrobky s obsahom BaP nad 50 mg/kg sa označujú ako škodlivá látka a musi sa s nimi zaobchádzať...

Stroj na miešanie a extruziu plastických materiálov na báze gumy a silikónu a spôsob miešania a extruzie týchto materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5455

Dátum: 28.10.2003

Autor: Colombo Ubaldo

MPK: B29B 7/02, B01F 7/02, B29C 47/38...

Značky: extruziu, silikónu, miešanie, plastických, spôsob, týchto, extrúzie, materiálov, miešania, báze, stroj

Text:

...uzatvorenie výpuste po dobu miešania, ale zároveň sa môže príruba aj ľahko demontovať, aby sa umožnil prechod extrudovaného materiálu po jeho dostatočnom zrniešaníPodľa jedného zvyhotovení je zaslepovacia príruba iba nasadená na čapy na skrutkovej skrini 2. V inom vyhotovení sa môže kyvne uložiť na jednej strane a uzatvorenom na druhej strane potom ñxovať.Vďaka tomuto konštrukčnćmu vyhotoveniu bolo možno zostaviť celkom neobvyklým a...

Vodorovný miešač lepidla a spôsob kontinuálneho miešania a odvádzania viaczložkového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282964

Dátum: 06.12.2002

Autor: Vesterlund Lennart

MPK: B29B 7/44

Značky: spôsob, kontinuálneho, lepidla, vodorovný, viaczložkového, odvádzania, miešania, miešač

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorovný miešač lepidla je tvorený miešacou trubicou (3) vybavenou dvoma alebo viacerými prívodnými potrubiami (1, 2) na zložku alebo zložky lepidla a na zložku alebo zložky vytvrdzovacieho činidla. Na týchto prívodných potrubiach (1, 2) sú umiestnené nízkotlakové čerpadlá (4, 5). Vnútri miešacej trubice (3) je v smere jej dĺžky umiestnený stredový pohyblivý hriadeľ (6), ktorý má podstatne menší priemer, ako má miešacia trubica, (3), a na...

Spôsob miešania kohéznych práškov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281561

Dátum: 08.01.1997

Autor: Wennerberg Karin Gunilla

MPK: B01F 11/00, B01F 3/18, B01F 9/00...

Značky: kohéznych, spôsob, zariadenie, miešania, spôsobu, práškov, tohto, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob miešania kohéznych jemne rozdelených práškov, napr. jemne rozdelených práškových liečiv, ktoré majú veľkosť častíc menšiu ako približne 10 um, zahrnujúci kombináciu otáčavého/vibračného pohybu s preosievaním zahrnuje pridanie jemne rozdelenej práškovej zmesi látok na perforovanú priehradku v zásobníku a uvedenie zásobníka do otáčavého a výhodne vibračného pohybu v horizontálnom smere a/alebo vo vertikálnom smere, pričom otáčavý pohyb sa...

Spôsob miešania čerpateľnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280741

Dátum: 08.05.1996

Autori: Kalvelage Gerd, Bottlinger Michael, Sprehe Ludger, Poettker Hubert

MPK: B01F 7/00

Značky: čerpateľnej, miešania, kvapaliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob miešania čerpateľnej kvapaliny obsahujúcej jemne rozdelené tuhé častice s priemernou veľkosťou menšou než 1 mm a tekutinu vhodnú na potravinu alebo nápoj, ktorý zahrnuje privádzanie čerpateľnej kvapaliny cez prívod (25) do miešacej komory ohraničenej prvou a druhou protiľahlou stenou a okrajovou bočnou stenou (21), pričom prvú stenu (19) a druhú stenu (11) tvorí pár kotúčov v určitej vzdialenosti od seba so svojimi protiľahlými stenami...

Spôsob dávkovania, miešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278289

Dátum: 09.08.1995

Autori: Homza Cyril, Janotka Ivan, Prúnyi Kornel

MPK: B28C 5/40

Značky: spôsob, výstužou, vláknitou, výroby, dávkovania, miešania, betónov, rozptýlenou, mált, cementových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom dávkovania, zamiešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou z kovu a z nekovu, bez použitia akýchkoľvek rozvlákňovacích zásahov a prídavných rozdružovacích či rozvlákňovacích zariadení vláknitej výstuže. Podstatou vynálezu je dvojfázový spôsob miešania vláknitej výstuže, ktorý využíva hybnosť navlhčenej zmesi premixu na dezintegráciu vláknitej výstuže v prvej fáze výroby malty alebo...

Spôsob miešania reaktoru pri polykondenzácii vláknotvorných polyesterov s menenými otáčkami miešadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245806

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chlebek Ladislav, Peoina Petr

MPK: CO8G 63/22

Značky: spôsob, vláknotvorných, miešadla, polyesterov, otáčkami, menenými, reaktoru, miešania, polykondenzácii

Text:

...z nomináineho počtu otáčok podľa programu.Postup podla vynálezu vyžaduje strojné zariadenie, pri ktorom sa programove menia otáčky. Otáčky je možné meniť mechanickými prevodmi, najmä variátormi. Nevýhodou je, že sú potrebné veľké variátory. Druhá možnost sú regulovatelné hydro pohony. Tretia možnosť sú meniče frekvencie, ktoré napájajú motor pohonu. Tento spôsob, použitý pri skúšaní vynálezu je popisaný v príklade č. 1.Postup podľa vynálezu...

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221010

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jentner Pavel, Katuščák Svetozár, Werner Peter, Rajkovič Eduard

Značky: cyklického, miešania, spôsob, kvapalinami, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami so samočinou reguláciou cyklu miešania v priestoroch so vzostupným prúdením kvapaliny a plynu. Účelom vynálezu je samočinné dodržovanie intervalu prebublávania plynnej fázi cez stĺpec kvapaliny, pričom plynná fáza a kvapalná fáza sú čerpané striedavo tým istým čerpadlom. Týmto spôsobom sa zvyšuje spoľahlivosť zariadenia, hlavne pri dlhodobej a trvalej prevádzke. Uvedeného účelu vynálezu sa...

Miešacie zariadenie k meneniu parametrov miešania

Načítavanie...

Číslo patentu: 223667

Dátum: 15.03.1986

Autori: Holubec Miroslav, Umstädter Juraj, Krížik Miroslav

Značky: meneniu, parametrov, miešania, zariadenie, miešacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti inžinierskej chemickej kinetiky heterogénnych reakcií so zreteľom na návrh chemických reaktorov a ich optimalizáciu. Rieši problém zariadenia, na ktorom je možné modelovať faktory vplývajúce na celkový proces. Miešacie zariadenie umožňuje: meniť počet otáčok na miešadle plynule elektronickou reguláciou v širokom rozmedzí, bez vzájomného obmedzenia činnosti miešadiel s indikáciou počtu otáčok, na základe snímania...