Patenty so značkou «miešadlo»

Rmutovacia kaďa na výrobu piva a miešadlo pre rmutovaciu kaďu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17602

Dátum: 24.06.2009

Autori: Binkert Jörg, Hofmann Alexander, Michel Rudolf

MPK: C12C 7/06

Značky: výrobu, kaďu, kaďa, rmutovacia, rmutovaciu, miešadlo

Text:

...patentových nárokov. 0012 Miešacie lopatky, ktoré sú prevažne inštalované kolmo na os, sa v danom prípade nerozprestierajú rovno smerom von, ale vykazujú oblúkovitý tvar a rozprestierajú sa v oblúku radiálne smerom von. Oblúkovitou formou miešacích lopatiek sa zaistí, že rmut, vytlačovaný miešacími lopatkami, prúdi pozdĺž miešacej lopatky formou do značnej miery formou laminárneho prúdenia a znižuje sa tak šmykove namáhanie.0013 Podľa vynálezu...

Kuchynský stroj s miešacou nádobou a pohonom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283791

Dátum: 29.12.2003

Autor: Dörner Stefan

MPK: A47J 43/046, A47J 36/16, G01G 19/56...

Značky: pohonom, tejto, nádobou, kuchyňský, stroj, miešadlo, miešacou, miešacej, nádobě

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka kuchynského stroja (1) s miešacou nádobou (6) a pohonom (8) pre miešadlo (10) v tejto miešacej nádobe (6), pričom miešacia nádoba (6) je vo svojej spodnej časti vybavená vyhrievacím telesom (40). V záujme ďalšieho zdokonalenia je v tento kuchynský stroj (1) vybavený vážiacim zariadením (16), ktoré sníma hmotnosť lôžka (7) miešacej nádoby (6) vrátane vyhrievacieho telesa (40).

Ručné miešadlo viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3301

Dátum: 10.09.2002

Autor: Pajer Róbert

MPK: B44D 3/06

Značky: ručné, miešadlo, viskóznych, kvapalín

Text:

...intenzívnemuJe výhodné, ak ručné miešadlo podľa predloženého riešenia má v miešacej časti aspoň jeden ďalší otvor umiestnený mimo linie vyššie uvedených otvorov, čím sa zväčší celková prierezová plocha otvorov a tým sa zväčší objem kvapaliny, ktorá pri konštantnej rýchlosti pohybu prejde za jednotku času cez otvory a podrobí sa homogenizácii. Uvedený efekt je možné ďalej zvýraznit tým, že aspoň jeden z vyššie uvedených otvorov má aspoň...

Miešadlo na roztavené sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281875

Dátum: 25.06.2001

Autori: Stiebert Dietmar, Eckert Wilfried, Heym Volker, Gölitzer Hubertus, Schwieger Christian, Kümmerling Andreas

MPK: C03B 5/187, B01F 7/28

Značky: miešadlo, roztavené

Zhrnutie / Anotácia:

Miešadlo na roztavené sklo pozostáva z hriadeľa (1), miešacích nadstavcov (3, 6) a spojovacieho prvku na spojenie s pohonom miešacieho zariadenia. Úlohou riešenia je nájsť konštrukciu miešadla na miešanie roztaveného skla za vysokých teplôt, ktorá vystačí s minimálnym množstvom drahého materiálu. Použijú sa výhradne ušľachtilé kovy alebo ich zliatiny. Súčasti miešadla, to je valcový hriadeľ (1) a miešacie nadstavce (3, 6), tvoria klietkovú...

Rozprestieracie miešadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245324

Dátum: 15.12.1988

Autor: Moskovszky Erno

MPK: A01C 15/12

Značky: rozprestieracie, miešadlo

Text:

...vynálezu je schematicky znázornený na výkrese, v ňom obr. 1 predstavuje prlečny rez a obr. 2 pozdlžny rez.Rozprestieracie miešadlo pozostáva z nádoby 2 odvaľujúcej sa po ploche, na ktorú rozprestiera rozmiešanú hmotu. V poľnohospodárstve je to pôda. Valcová nádoba 2 je umiestnená na horizontálnom hriadeli 10,okolo ktorého sa otáča a s ktorým je pevne spojená trübka 5. Trúbka 5 spolu s horizon9 s nálevkou 4 tvoria jeden celok upevnený v- ráme...

Miešadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 226542

Dátum: 15.05.1986

Autori: Trnka Pavel, Hauskrecht Peter

Značky: miešadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Miešadlo vyznačujúce sa tým, že pozostáva z hriadeľa (1) miešadla a miešacieho elementu (2) zhotoveného z rúrky (3) v strednej časti pozdĺžne rozrezanej na rezy (4), pričom jednotlivé rezy nedosahujú okraje rúrky (3) nasunutej na hriadeli miešadla (1) tak, že konce rúrky (3) sú k sebe pritlačené a pozdĺžne rezy (4) rúrky (3) sú vyhnuté na vonkajšiu stranu.