Patenty so značkou «míchaní»

Zařízení ke krájení koagulátu a k míchání vznikající sýřeniny ve válcových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270763

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hůza František, Pivoňka Josef

MPK: A01J 25/02

Značky: nádobách, válcových, zařízení, sýřeniny, krájení, koagulátu, míchaní, vznikající

Text:

...l je v řezu nárysný pohled ne zařízení a na obr. 2 je půdoryeně naznsčení pohybu herf při jedné otáčce obvodové harry, nspř. v poměru tří otáčok otočněho čepu Ž k jedné otáčce hřídele 2.Ve vrchlíku 2 válcové nádoby 1 s vertikální osou § je zsbudováne středová převodovke g. ne jejíž hřídeli g je nepojena planstová převodovks Š, ekládající se ze skříně Opätřené víkem ll. Otočný čep 2 je poháněn přes ozubené kolo lg. ktoré je v záběru s...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nagy Olivér, Koltai András, Nagy Zoltán, Kovács Attila, Doma György

MPK: C02F 3/14

Značky: provádění, odpadní, nádrží, jakož, podélné, způsob, čištění, biologických, zařízení, provzdušňování, míchaní, protékaných, odpadních

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Způsob kontinuálního míchání kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268086

Dátum: 14.03.1990

Autor: Svoboda Petr

MPK: B01F 3/04

Značky: kapaliny, míchaní, kontinuálního, plynem, způsob

Text:

...uspořádání a při ° vhodných rozměrech reaktorů a průtocích kapaliny čerpat do trysky prvního reaktom stále výchozí (tj. dosud s plynem nesmíšenou) kapalinu. V případě, že se jako tryska použije Venturiho tryską, je její difuzor apojen s vrchní částí reaktoru. Plyn lze také přetlaken vhánět do trysky nebo k trysce. stejné množství kapaliny, jaké je vstřikováno do trysky prvního reaktor-u je. tohoto reaktoru odváděno do trysky druhého...

Míchadlo pro horní míchání v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267645

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: B01F 13/00

Značky: horní, míchadlo, míchaní, nádobách

Text:

...pod tímto kuželem Jsou v bloku a vo hnané hřídeli vytvořeny na společné ose tři otvory, a v hrdlo je prostor mezi těsnänimi spojen na jedné straně s přívodem živného plynu a na druhá straně Je pomocí radiálního otvoru a osového kanálku ve hnané hřídeli spojon s prostorem nad lopatkami.Výhoda míchadla pro horní míchání v nádobáeh podle vynálezu vzniká ze skutečnosti, že bylo Vytvořeno rozebiratelnê míchadlo, ktoré umožňuje, aby s fermontačnim...

Nástavec pro míchání destilujících kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266750

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: B01D 3/00

Značky: nástavec, míchaní, kapalin, destilujících

Text:

...lze připojit ke všem typům NZ spojů prostřednictvím redukcí. Sestava nástavce podle tohoto vynálezu může být s výhodou kombinována s moderními laboratorními doplňky, jako jsou šroubové GL-spoje a spojky pro konické zábrusy.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde je na obr. 1 znázorněn v náryse schematicky nástavec pro míchání destilujících kapalin V uspořádání pro...

Zařízení pro míchání zdraví škodlivých kapalin obsahujících zejména radioaktivní sedimentující látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265497

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petr Jan, Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: B01F 13/10

Značky: obsahujících, zejména, rádioaktivní, škodlivých, kapalin, zdraví, míchaní, látky, zařízení, sedimentující

Text:

...zařízení mají charakter potrubního, armaturového a přístrojového příslušenství. Jak je vidět z obr., jedná se osací potrubí lg, výtlačné potrubí lg, přepouštěcí ventil lg a přepouštěcí potrubí lg, dáleo trojcestnou armaturu ll, instalovanou výhodné na tlakovém větrníku gg, spojenou mechanicky,tj. pákou lg, táhlem lg a tyčí gg s pístem gl a pružinou gg pneumatického válce gg, kterýje opatřen odpouštěcím potrubím gg v němž je umístěn...

Míchací zařízení, zejména pro míchání vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan, Rybníček Zdeněk

MPK: B01F 7/16

Značky: míchaní, soustav, zejména, kapalných, vícefázových, zařízení, míchací

Text:

...hřídele 3 prochází ucpâvkou lg a ložiskem lg, spojenými s víkem nádoby l a dále pokračuje ve směru nahoru k dalšímu neznázorněnému ložisku a pohonné jednotce. Spodní michadlo 5je obklopeno horní válcovou částí g, tvořící horní ústí církulační vestavby 1, která pokračuje souose s osou ll hřídele g dolů ke dnu nádoby l kuželovým přechodem lg a navazující spodní válcovou částí 2, která mi větší průměr než horní válcová část g. Pod horním...

Zařízení na míchání a čerpání kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263604

Dátum: 11.04.1989

Autori: Votípka František, Šolc Jindřich, Čáp Miroslav

MPK: B01F 11/00

Značky: čerpání, míchaní, zařízení, kapalin, suspenzí

Text:

...osy trubky a dooílíse cirkulaoe potřebné pro míohání. zařízení pro čerpaní a míohání je pružně ucbyceno nasamostatném závěsu nebo na víku nebo horním okraji nádoby. Zařízení podle vynálezu umožňuje zahájit míchání i když nasávací otvor je zesypán pevnou fází.Tímto způsobem dochází k promíchávání obsahu nádrže, případně k čerpaní tekutiny.Tento způsob dopravy tekutin je málo náročný na potřebu energie a hodí se všude tam,kde není požadováno...

Zařízení pro dispergační míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262903

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 13/02

Značky: dispergační, míchaní, zařízení

Text:

...e nąbojem łg eíchedle g, jednak svislé vnější míchací lopetky äĺ ktere jsou upreveny na obvodu vnitřních míchecích lopetek 1 e epojeny e nimi prostřednictvím evisle umíetěne dělicí stěny g. Michedlo g je na svém vnější obvodu obklopeno etetoren 5, spojenýe s nerotujícł částí míchacího zařízení, například e nedobou 3 čí s těíesem pohonné jednotky. stator § je opatřen rediilně uepořúdenýei pevnými lopetkami Q,ležícíni ve stejné úrovni...

Zařízení pro míchání disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261981

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žaloudík Petr

MPK: B01F 7/24

Značky: zařízení, disperzí, míchaní

Text:

...dosahuje do výše nepohyllýlivých uarážek 2, je rotujícím míchadlem 5 nesena přednostně podél stěny svislé válcové nádoby 1 vzhůru. Nepohyblivými narážkomi 2 je vpřibrzděna tangenciální, resp. rotační složka pohybu disperze, popř. je tato složka usměrněna do protisměru otáčení rotující hřídele 4. Dopwa-tkové míchualdlo 7 unáší disperzí k rotující hřídeli 4, »odkud disperze postupuje samovolně .a/nebo spolupůsoben-ím míchadla 6 přednostně ke...

Centrální odtahová a podávací tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, zajišťující míchání útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260635

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/27

Značky: centrální, útku, bezčlunkové, podávací, stavy, tryska, odtahová, míchaní, zajišťující, tkalcovské

Text:

...2 vložený vyměnitelná pevné břity 23 nůžek sloužících k pře-střihávání zaneseného útku. Přestřižení se děje pohybom pohyblívých břitů 32 »přišroubovaných k tělesu nůžek 31.Na počátku proh-ozní fáze tkacího cyklu,když prošlupní ústrojí stavu vytvořilo po třebné pitošlupy v osnovnĺch nitích, procházíkonec útku 1 dutínou trysky, a sice tak, že o-d odměřovacího ústrojí nacházejícího se pod tryskou prochází útek 1 kanálkem přívodu 11, směšovací...

Způsob přepravy a míchání elektricky vodivých tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258536

Dátum: 16.08.1988

Autori: Heger Antonín, Delong Alfréd, Šmrha Lubomír

MPK: B22D 11/10, B22D 27/02

Značky: způsob, elektricky, tohoto, provádění, vodivých, zařízení, způsobu, míchaní, tekutin, prepravy

Text:

...na zdroj elektrického proudu přímo anebo skrze usměrñovač a akční cívka na spínač rovněž přímo nebo skrze tvarovací obvod. IVýhodou způsobu podle vynalezu je to, že je vyznačen impulsním provozem, kterýnobsahuje ve spektru vysoký podíl vyšších kmitočtü. Síla, působící na tekutinu, má průběh o krátkém trvaní v čase s vysokou maximální hodnotou. Tato skutečnost umožňuje dosáhnout mimořádného účinku pri tvorbě krystalůrtavenině.zařízení k...

Zařízení k míchání elektricky vodivých tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257615

Dátum: 16.05.1988

Autori: Heger Antonín, Delong Alfréd

MPK: B22D 11/10, B22D 27/02

Značky: míchaní, tekutin, zařízení, elektricky, vodivých

Text:

...se odstraní zařízením podle vynálezu, které k vytvoření postupného magnetického pole má magnet nebosoustavu magnetů, a jehož podstata spočíva v tom, že magnety jsou uloženy na pohyblivém nosiči.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že intenzitu mícháni lze měnit změnou rychlosti pohyblivého nosiče magnetů v poměru až 11 oo.zařízení podle vynálezu je jako příklad znázorněno na přiloženém výresu, kde obr. 1 znázorňuje umístění magnetů na...

Axiální míchadlo pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 256630

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybníček Zdeněk, Chaloupka František, Medek Jaroslav, Seichter Pavel

MPK: B01F 7/00

Značky: kapalin, míchaní, vícefázových, soustav, míchadlo, kapalných, axiální

Text:

...plochy se po délce lopatky plynule mění, přičemž u náboje dona- ~ huje hodnoty nejnižší, zatínco na konci lopat nejvyšší.Pro zajištění rovnoněrného průtoku kapaliny v celé průřezu níchadla ae přitom uhol náběžné plochy lopatky vzhledem k rovině rotace níchadla volí v roznezí 10 ° až 45 °, zatínco ůhel,který svírá náběžná plocha 5 odtokovou plochou v roznezí 120 ° až 165 °. Tím so docílí toho, že őhel sklonu lopntky se po délce lopatky...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se zvýšeným smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256102

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: kapalině, kapalných, kapalin, zvýšeným, napětím, zařízení, soustav, smykovým, míchaní, vícefázových, míchané

Text:

...k hřídelí mĺchadla, se mĺchadlo výrobně zjednoduší a zlevnĺ. Zkušenosti z praxe dále prokázaly, že ve srovnání s uspořádánim míchacího zařízení podle čs. A 0 249 746 je V některých případech výhodnějšĺ umístit kotoučovou stěnu, ohraničujicí prostor vymezený pevnými lopatkami statoru, do horní části tohoto prostoru. Volbou spodní nebo horní polohy kotoučové stěny se totiž alternativně posílí axiálni tok mĺchanč kapaliny u stěny nádoby...

Způsob mechanického míchání vodných suspenzí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255965

Dátum: 15.04.1988

Autori: Látal Milan, Vostrčil Josef, Tesařík Igor, Šnajdl Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: míchaní, vodných, způsob, mechanického, zařízení, provádění, suspenzí

Text:

...obvodu čiřicího prostoru 3 se nachází zahuštovací prostor É pro zahuščování kalu. Při hladině čiřicího prostoru l je žlab 5 pro odběr upravené vody. Na svislém táhle lâ, spojeném se zdrojem 1 svislého kmitavého pohybu jsou uspořádána první pádla g, která jsou umístěna ve vločkovacím prosto ru 3 a druhá padla 2, která jsou při dně čiřicího prostoru 5. První pádla Ě a druhá pádla2 jsou plná a druhá padla g jsou vzájemné spojena do roštu lg....

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se sníženým smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 255161

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hruban Konstantin, Šrámek Milan, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/16

Značky: napětím, zařízení, smykovým, soustav, míchaní, míchané, vícefázových, kapalin, sníženým, kapalině, kapalných

Text:

...a směrovými změnami toku v zájmu maximálního snížení turbulentních fluktuací rychlostí kapaliny a tím i smykových rychlostí a smykových napětí v míchané kapalině.Přeatavením úhlu sklonu lopatek nebo vhodnou volbou jejich počtu je přitom možno nastavit optimální provozní podmínky míchadla, kdy průtok kapaliny oblastí vnitřních šikmých lopatek bude shodný s průtokem kapaliny oblastí šikmých lopatek na dutém válci. Volbou počtu lopatek míchadla...

Zařízení pro míchání kapalin, suspenzí nebo disperzí s axiálním pulzačním pohybem míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242428

Dátum: 01.12.1987

Autor: Nosovskij Boris Ivanovie

MPK: B01F 11/00

Značky: kapalin, disperzí, pulzačním, míchaní, suspenzí, míchadla, pohybem, zařízení, axiálním

Text:

...pulzačního pohybu. Naspodní část dutého hřídele 2 jsou umístněna tři dutá disková míchad~vla § a dvě pľná disková míchadla 2 s ledvinkovými výřezy 19 tak, že vždy jedno plné diskové míchadlo 3 je umístněno mezi dvěma dutý mi diskovýrrvxi míchadly g. v dutých míchadlech g jsou umístněny elektV 43rické topné spirály ll, spojené vodiči lg se zdrojeŠTelektrické ener gie.vodiče g procházejí dutým hřídelem ž. Dolní část nádoby 1 je opatřena...

Zařízení pro míchání a dávkování hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243092

Dátum: 15.11.1987

Autori: Antala 1ubom3r, Figura Zdenko, Mojžiš Jozef

MPK: B01F 3/18

Značky: míchaní, zařízení, dávkování

Text:

...vynález umožňuje využití většího příčného profilu oproti šnekovým za 4řízením podobného zařízení, které musí mít korbu zužujícího se profilu. Odstraňuje též jakoukoliv možnost vzniku vzpěrné klenby. Lze jej použít jak u mobilních, tak u stabilních míchacích a dávkovacích zařízení,což většina jiných konstrukcí neumožňuje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 představuje podelný...

Zařízení na hydraulické pomalé míchaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253640

Dátum: 12.11.1987

Autor: Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/52

Značky: hydraulické, pomalé, zařízení, míchaní

Text:

.... Důsledkem toho je nižší účinnost těchto horných stěn a v návaznosti na to i celých souborů technologických zařízení úpraven vod. a vyšší náklady na úpravu vody než se předpokládalo. Různé technologické postupy úpravy vody, které se v úpravnách vod využívají sezőnně(na př. úprava vody s dvoustupňovou nebo jednostupňovou separaci suspenze nebo s použitím organických flokulantů) vyžadují pří Zpravu suspenzí vloček za různých hydraulických...

Zařízení k míchání a směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253130

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nechleba Josef, Koza František

MPK: B01F 5/00

Značky: směšování, míchaní, tekutin, zařízení

Text:

...média v prostoru kuželových prstenců pohybující se v rozmezí 2 až 16 m/s a pro rychlost pomocného média až do kr 1 ~ tícké rychlosti zvuku V daném prostředí. Počet kuželových prstenců se pohybuje podle technologické bilance kolem 2 až 12 kusů.Zařízení pro mícháni a směšováni tekutín je výhodné zejména pro tlumicí účinky zvukových vln v prostoru miseni, dále vhodně distribuuje pomocnou tekutinu v malých průřezech a současně zužuje tlakový...

Zařízení pro míchání náplně fermentačního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238333

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čeřovský Miroslav, Čeřovský Jaroslav

MPK: B01F 13/00

Značky: míchaní, fermentačního, zařízení, náplne

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno tlačnými deskami spojenými s pístnicemi pracovních válců na přední straně propojených potrubím s kapalinou a střídavě ovládaných tlakovým vzduchem, který je po výstupu z pracovních válců jímán do sborníku a dále využít jako provzdušňovací médium při fermentaci.

Zapojení pro automatické řízení míchání betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252131

Dátum: 13.08.1987

Autori: Drápal Stanislav, Hamerlik Jozef, Přeček Zdeněk, Otcovský Jan, Rousek Luboš

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: míchaní, zapojení, řízení, betonové, směsi, automatické

Text:

...bloku L 1 a adresy jejich určení, které vysílá do bloků ovládajících zařízení míchání betonu. Pevná pamät 12 je vytvořena z integrovaných obvodů typu EPRM. Je určena pro uchovúní standardních receptur betonových měsí. Pracovní paěĺ 22 je typ RAM B 810 uŽÍ F 0 přechodné uohování zpracovávaných dat.Jednotlivá bloky zapojení pro automatická řízení míchání betonová směsi jsou propoderw takto. Skupinový výstup La zsdávacíhn bloku L 1 .je...

Zařízení pro míchání obsahu chladicích tanků a pro jejich dezinfekci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240046

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šteflovieová Anna, Uhrecký Július

MPK: A01J 9/00

Značky: dezinfekci, jejich, chladicích, míchaní, zařízení, obsahu, tanků

Text:

...vývrtem lg. Na spodní část výstupního hřídele g je našroubováno známé neznázorněné míchadlo pro míchání nádoje, s rozstřikovací hlavící pro dezínfekci a proplachování chladicího tan~ ku v případě potřeby.Výstupní hřídel g je opatřen osazeními lg a lg, o která se opírají pružné těsnicí členy ll, jejíž vnější talířovité částí jsou pružně přitlačovány k přívráceným stěnám spodního víka 1 a horního víka §, čímž je dosaženo utěsnění vnitřního...

Zařízení pro homogenizační míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 242972

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stoíšovský Miroslav, Loš?ák Milan, Gajdušková Ludmila

MPK: B01F 7/16

Značky: zařízení, míchaní, homogenizační

Text:

...výrazného zmenšení hmotnosti rotující kapaliny s plynem a lopatkovou mříží se dosáhne příznivé změny hybnosti kapaliny 2 ten qenciálního směru do směru axiálního.Tím se sníží namáhání usměrňovacího válce a zvýší se účinnost transportu kapaliny s p 1 y~ nem, zkrátí se doba homogenizace a sníží se měrné energetické náklady produkční výroby chemického nebo biochemického reaktoru.Příkladné provedení zařízení podlevvynálezu je znázorněno na...

Zařízení pro dispergační míchání suspenzí nebo kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249746

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/16

Značky: kapalin, míchaní, dispergační, zařízení, suspenzí

Text:

...v míchané vsádce, aníž by při tom docházelo k nežádoucímu narušení hlavního cirkulačního toku v nádobě působením proudění a vektorem rychlosti opačného smyslu. Uvedené účinky se příznivě projeví ve zvýšení rychlosti průběhu příslušného procesu chemické technolo ígie a ve snížení nároků na spotřebu energie na míchání při jedno duchém konstrukčním a výrobním provedení míchacího zařízení.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad...

Zařízení na hydraulické pomalé míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249703

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/52

Značky: pomalé, míchaní, hydraulické, zařízení

Text:

...norných stěn a v návaznosti na to i celých souborů technologických zařízení úpraven vod a vyšší náklady na úpravu vody, než se předpokládalo Různé technologické postupy úpravy vody, které se v úpravnách vod využívají sezőnně(naipř. úprava vody s dvoustupovou nebo jedostupňovou separací. suspenze nebo s použitím organických flokulantů) vyžadují pří pravu suspenzí vloček za různých hydraulických podmínek, které však nelze vytvořit pomocí norných...

Míchačka, zejména pro bezmotorové míchání stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248660

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bednář Arnošt

MPK: B01B 9/02, B01B 9/04, B28C 5/20...

Značky: zejména, bezmotorové, míchaní, stavebních, míchačka

Text:

...obtížnost dodotečného přidl-°vání složek směsi v průběhu nísení vede uživatele níchačky k přesnému dodržování receptory.Na výkresu je na obr. 1 píklad provedení níchočky s ručnín pohonen. Iďsící nádoba je znázorněno ve schematiekěm řezu, V poloze vhodné pre plnění. Na obr. 2 je znázorněno níchečka při vyb pozdñování obsahu nísící nádoby do ručního vozíku - kolečko.V konkrótním provedení prototypu.pod 1 e obr. 1 s 2 je Iísíoí nádoba ł z...

Míchadlo pro homogenizační míchání vsádky fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232858

Dátum: 01.01.1987

Autori: Brada Karel, Kvasnička Jan, Bláha Jaroslav, Sláma Vladimír

MPK: C12M 1/02

Značky: homogenizační, vsádky, míchadlo, míchaní, fermentoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem míchadla je úspora energie a zvýšení výkonu oběžného kola. Podle vynálezu je náboj s hydrodynamicky profilovými oběžnými lopatkami upraven v usměrňovacím válci. Oběžné lopatky mohou být otočné a nastavitelné.

Míchadlo pro homogenizační míchání vsádky fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232857

Dátum: 01.01.1987

Autori: Brada Karel, Bláha Jaroslav, Kvasnička Jan, Sláma Vladimír, Pešl Luboš

MPK: C12M 1/02

Značky: vsádky, míchaní, míchadlo, fermentoru, homogenizační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem míchadla je úspora energie a zvýšení výkonu oběžného kola. Míchadlo je tvořeno šikmotokým nábojem, na němž jsou uloženy oběžné lopatky, vytvořené jako radiální nebo zborcené, které mohou být navíc provedeny natáčivé. Na lopatkách může být umístěn sací disk.

Zařízení pro rozmělnění a míchání objemových krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 232663

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čipera Otakar, Jírů František, Jirů Jiřina

MPK: A01N 17/00

Značky: objemových, míchaní, krmiv, zařízení, rozmělnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozmělnění a míchání objemových hmot. Možným využivatelem předmětu vynálezu jsou zemědělské podniky zabývající se chovem skotu. Účelem vynálezu je zajistit kvalitní promíchání různých objemových hmot v naskladněném poměru zároveň s přidáním dalších vhodných přísad. Zařízením je sledováno snížení potřeby přísunových dopravních prostředků z hlediska paralelního navážení, což je umožněno dvojfázovým provozem linky. Podstata vynálezu...

Axiální míchadlo pro homogenizační míchání vícefázové kapalné směsi v chemických a biolochemických reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237504

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pešl Luboš, Sláma Vladimír, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: kapalné, chemických, směsi, homogenizační, míchadlo, vícefázové, reaktorech, biolochemických, míchaní, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla pro homogenizační míchání kapaliny s plynem a případně i tuhou fází, které je vhodné zejména pro použití v chemických a biochemických reaktorech - fermentorech. Zařízení podle vynálezu sestává z náboje a nejméně dvou lopatek, které jsou provedeny z obdélníkového nebo kosodélníkového profilu, a to ve tvaru šroubové plochy. Stoupání šroubové plochy je určeno poměrem požadované axiální rychlosti proudění k...

Zařízení na míchání materiálů, zejména amalgámů a cementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229842

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zicha Antonín, Sedláček Josef

MPK: A61C 5/06

Značky: zařízení, zejména, míchaní, cementů, amalgamů, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na míchání materiálů, zejména amalgámů a cementů, sestávající z pouzdra sférického tvaru s volně uloženým tělískem, vyznačené tím, že pouzdro (1) z nemagnetického materiálu je uloženo v magnetickém poli cívky (3) napájené střídavým proudem, přičemž tělísko (2) je hotoveno z feromagnetického materiálu.

Zařízení pro míchání galvanických lázní s ohřevem a chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228342

Dátum: 15.09.1986

Autor: Neuman Petr

Značky: ohřevem, galvanických, míchaní, lázni, chlazením, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku stejnoměrnosti teploty galvanických lázní pomocí intenzivního míchaní s krouživým charakterem pohybu celého objemu lázně. Tento pohyb je vyvoláván míchadlem umístěným v přepážkou odděleném pomocném prostoru pro dloužené galvanické vany tak, že přibližně diagonálně umístěnými otvory v přepážce přečerpává míchadlo pomocným prostorem s chladicím a topným registrem lázeň. Ten to proud strhává ostatní lázeň v operačním...

Zařízení pro míchání, rozvoz a dávkování krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226508

Dátum: 15.05.1986

Autori: Veverka Josef, Novotný Antonín, Urban Josef, Disman Karel, Novotný Josef

Značky: dávkování, rozvoz, krmiv, zařízení, míchaní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro míchání, rozvoz a dávkování krmiv sestávající z vany s otočným hřídelem, opatřeným míchacími lopatkami, podélně uloženými v ose vany a ze šnekového dopravníku pro výdej krmiv, vyznačené tím, že vana (1) je na spodní části opatřena vyprazdňovacím otvorem (10) a na hrdle vyprazdňovacího otvoru (10) je otočně upevněn šnekový dopravník (13) pro výdej krmiv.