Patenty so značkou «mezerou»

Magnetový věnec pro stroje s axiální vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224550

Dátum: 15.12.1985

Autori: Staniček Zdenko, Válka Jiří

Značky: magnetový, mezerou, stroje, axiální, věnec, vzduchovou

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetový věnec pro stroje s axiální vzduchovou mezerou, na jehož jhu jsou uspořádány permanentní magnety na bázi feritů, vyznačující se tím, že u vnější obvodové části jha (1) jsou uspořádány axiální neprůchozí otvory (2), které jsou na dně a bočních stěnách vyloženy magnety (3), k nimiž jednou základnou a bočními stěnami přiléhají póly 4.

Magnetický obvod rotačního transformátoru s radiální vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222476

Dátum: 01.10.1985

Autori: Förchtgott Karel, Pavlovský Hugo, Rakus Jaroslav

Značky: mezerou, transformátoru, vzduchovou, obvod, magnetický, radiální, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu rotačního transformátoru s radiální vzduchovou mezerou, který je opatřen prstencovým vinutím. Účelem vynálezu je zlepšení provozních vlastností a snížení výrobní pracnosti dosavadních bezkontaktních budících systémů elektrických strojů točivých. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že magnetický obvod se skládá ze svazku paprskovitě rozmístěných plechů o tvaru písmene U, které jsou u svého vnějšího obvodu...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217853

Dátum: 15.11.1984

Autori: Hanzelín František, Alexa Ladislav, Kopřiva František

Značky: mezerou, stejnosměrných, vzduchovou, nemagnetickou, kotev, vinutí, aktivní, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou. Vynález řeší jednovrstvové vinutí pro bezdrážkové rotory stejnosměrných strojů. Počet celkových vodičů v cívce je 4 a počet dílčích vodičů je 3. Kolena K dvou sousedních dílčích vodičů jsou posunuta o ?=B/3, přičemž B je krok kolen K. Krok B kolen K jak prvých, tak i obdobně dalších vzájemně vždy polohově shodně v sousedních celkových...

Reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213863

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

Značky: mezerou, jádrem, reaktor, vzduchovou, železným

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou, kterého se používá k oddělení polovodičového měniče od napájecí sítě v případě, že měnič není napájen z vlastního transformátoru. Podstata reaktoru podle vynálezu spočívá v tom, že vzduchová mezera je alespoň v jednom místě celkového stahu plechů magnetického obvodu proložena deskami z mechanicky tuhého izolačního materiálu, které tvoří část stahovací konstrukce a jsou spolu...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213722

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kopřiva František, Alexa Ladislav, Hanzelín František

Značky: stejnosměrných, strojů, vzduchovou, nemagnetickou, vinutí, aktivní, kotev, mezerou

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou s vodiči uspořádanými jako Roebelova tyč, kde při počtu "u" celkových vodičů v cívce jsou jednotlivé celkové vodiče rozděleny na počet "n" dílčích vodičů, jež jsou v poloze transponovány v tečném směru po obvodu rotoru, vyznačené tím, že kolena /K/ dílčích vodičů jsou postupně posunuta o posun ?= A/u, jenž je uskutečněn po jednom mezi jak vždy prvými tak i obdobně...

Zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215843

Dátum: 20.12.1983

Autor: Frček Vojtěch

Značky: rovinnou, mezerou, výrobu, jader, statorových, elektrických, zařízení, vzduchovou, točivých, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu statorových svazků elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou stáčením vydrážkovaného a vyděrovaného plechového pásu, opatřeného odvíjecím ústrojím a lisem s vystřihovacím nástrojem. Účelem vynálezu je omezit na minimum proložení plechů v drážkách a zajistit přímost drážek. Tohoto účelu je dosaženo tím, že podávací ústrojí lisu je tvořeno navíjecím ústrojím otočným po krocích jejichž úhlová...