Patenty so značkou «metakrylové»

Způsob výroby 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260465

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heyberger Aleš, Veselý Václav, Šenkýřová Jarmila, Čermák Ján

MPK: C07C 69/653

Značky: způsob, metakrylové, 2-hydroxyetoxyetylesteru, výroby, kyseliny

Text:

...způsob prípravy 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové podle vynálezu následující příklady, které jej ale nijak neomezují.Do dvoulitrové skleněné trovjhrdlé banky opatřené turbinovýrn míchadlem se předloží 500 g dietylénglykolu a 400 g metylmetkrylátu, ínhibovaného 100 p.pn 1 hydrochinonu, katalyzátor 4 N roztok metanolátu sodného a přidá se 500 ml hexanu. Reakční směs se za stáleho míchání uvede k varu. Teplota varu se řídí...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Veselý Václav, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Rylek Milan, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: 2-hydroxyetoxyetylesteru, kyseliny, metakrylové, způsob, dělení, kontinuálního, etylendiglykolu

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové a glykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265977

Dátum: 14.11.1989

Autori: Heyberger Aleš Ing .csc., Čermák Ján, Veselý Václav, Procházka Jaroslav

MPK: B01D 12/00

Značky: způsob, kontinuálního, metakrylové, 2-hydroxyetylesteru, kyseliny, dělení, glykolů

Text:

...s původním vodným roztokem monoesteru I a etylenglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtoků původního vodného roztoku a crganického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou ll,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110, Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetylesteru kyseliny...

Rozpouštědlo pro přípravu kopolymeru kyseliny metakrylové s metylmetakrylátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262890

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poláček Jaroslav, Šimák Vilém

MPK: C08F 20/06

Značky: kopolymerů, přípravu, rozpouštědlo, metakrylové, kyseliny, metylmetakrylátem

Text:

...kopolymer obsahuje 50 - Sěž hmot. metylmetakry látu a 50 - 10 hmot. kyseliny metakrylově. Složeni výchozí směsi monomerů se s ohledem na rozdilnoat kopolymeračnich parametrů zúčastněných monomerů a 9 ohledem na požadovanom stálost chemického složení kopolymeru může měnit jak skokově, tak 1 diferenciálně. Izolaoe produktu sráženim nebo sušením v případě výroby avětloeitlivého roztoku odpadá.Do reakční nádooy opatřené míohadlem a zpětným...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262252

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havel Miroslav, Beránek Jan, Seifert Jan, Machová Marta

MPK: C07C 67/03, C07C 67/02, C07C 67/00...

Značky: způsob, esterů, akrylové, přípravy, metakrylové, kyseliny

Text:

...nebo je třeba k suspenzi předat pomocnou filtrační hmotu. Pro snazší manipulaci a zabránění rozprachu je také možné přlpravit a manipulovat se suspenzí či pastou uhličitanu vápenatého a hydroxidu vâpenatéhoNeutralizace přebytečné kyseliny a rozložení síranu hoŕečnatého se obvykle provádí za zvýšené teploty a za míchání postupným dávkováním sloučenin kovů ałkaliokých gemin za současného měření pH. pH suspenze po neutralizaci musí být...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260603

Dátum: 12.01.1989

Autori: Heyberger Aleš, Rylek Milan, Šenkýřová Jarmila, Čermák Ján, Veselý Václav

MPK: C07C 69/653

Značky: metakrylové, 2-hydroxyetylesteru, výroby, kyseliny, způsob

Text:

...prestupu hmoty mezi fázemi a nebyla jím ovlivňonvána rychlost děje, je třeba zajistit intenzívní míchání směsi a užívat priměreněho množství rozpo-uštědla.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje norvý způsob výroby výužívající výhod azeotropického -oddestilováni reakčního produktu z reakční směsi. Tento způsob prípravy HEMY byl experimentálně ověrenvlaboratorním merítku a prokazalo se, že lze konverzi reakčních komponent Zvýšit...

Způsob přípravy vyšších esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259978

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: esterů, přípravy, způsob, metakrylové, kyseliny, akrylové, vyšších

Text:

...při přípravě butylmetakrylátu je možné provést 5 až 10 operací, než ee zastaví destilace a zařízení je nutno vyčietit. Při přípravě cetostearylmetakrylátu le takto možné po sobě.Předložený vynález se klade za úkol vyvinout takový postuppřípravy vyšších estarů kyseliny akrylové a metakrylové, který by zabránil poklesu aktivity hořačnatého alkoholátu, používa ného jako katalyzátorą a závažným poruchám ve výměně tepla při daatia lačním...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259635

Dátum: 17.10.1988

Autori: Seifert Jan, Kantor Milan, Beránek Jan, Beneš Radomír

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, způsob, esterů, metakrylové, přípravy, akrylové

Text:

...při zvýšené teplotě a zvýši se tak stabilita reakční směsi, což umožňuje snižit ttčinné množství inhibitorů polymerace. Za těchto podmínek nedocházi proti očekávání ve spojení s katalyzátorem roesteriiikace na bázi alkoholátu hořčíku prakticky ke snížení rychlosti reesteritikace a naopak bylo možné množství katalyzátoru proti údajům patentové literatury snížit.Uvedené inhibitory, 2,6-di-terc.butyl-p-metyllenol dále DTBMF a...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259632

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Radek, Machová Marta, Beránek Jan, Gutwirth Karel, Kantor Milan

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, akrylové, metakrylové, esterů

Text:

...kyslíkom, aby se zabránil.o polymeraci. nenasycených esterů. Na druhé straně zředění oxidu uhličitého se v důsledku pornalejších difúzních pochodů projeví V jeho zhoršeném využití a ve vyšších nákladoch na jeho spotřebu.zdrojem oxidu uhličitého může být stlačený plyn z ocelových tlakových nádob nebo plyn získaný tepelným či chemickým rozkladem uhličitanů, popřípadě i kouřové plyny vzniklé spalováním nejlépe čistých kapalných paliv...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Havlín Vladimír, Heyberger Aleš, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: 2-hydroxyetylesteru, kyseliny, metakrylové, způsob, kontinuální, rafinace

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Rozpouštědlová směs pro kopolymerizaci kyseliny metakrylové s methylmetakrylátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247424

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blažmo Milan, Bárdoš Ladislav, Musil Jindoich

MPK: G03F 7/02, C08F 220/06, C08F 220/14...

Značky: kopolymerizaci, methylmetakrylátem, metakrylové, kyseliny, rozpouštědlová, směs

Text:

...povrchy5 aplikaci např. pro plošné spoje v elektrotechnice. Mechanické, chemické a zejména tiskové vlastnosti světlocitlivé vrstvy, jako je adheze k podložce, výdržnost v tisku, schopnost přenášet tiskovou barvu apod. jsou závislé na kvalitě použitého nosného kopolymeru a monomeruvytvářejícího trojrozměrnou makromolekulární sit.Výhodou uvedeného světlocitlivého roztoku je, že po jeho nanesení, např. na tiskové desky, po jeho usušení apo...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252800

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Václav, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: rafinace, 2-hydroxyetoxyetylesteru, kontinuální, způsob, kyseliny, metakrylové

Text:

...předloženého vynálezu epočívá v tom, že se reakční produkt zředěný vodou v hmotnostním poměru 12 přivádi kontinuálním způsobem do těeného protiproudého styku s organiokám rozpouštědlem typu alkanů nemisitelným s vodou s teplotou varu 40 až l 20 °C, tim, že se vodná fáze rozptyluàe v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřitom kapky vodné fáze klesají dolů, protože maji speoifickou hmotnost vyšší než organické...

Způsob stabilizace pojiv a lepidel optických soustav na zakladě epoxidových pryskyřic, esterů kyseliny metakrylové nebo polyesterových pryskyřic a jejich směsí s vinylovými monomery proti účinkům krátkovlnného záření a zpracování tepelným šokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233336

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hoffmann Günter, Klemm Dieter, Märtin Rolf, Wolf Horst, Hörhold Hans-heinrich, Flammersheim Hans-jürgen, Wunder Johannes

MPK: C08K 5/05, C09K 15/06, C09J 3/16...

Značky: šokem, metakrylové, pryskyřic, lepidel, esterů, jejich, vinylovými, kyseliny, soustav, polyesterových, tepelným, proti, monomery, optických, stabilizace, epoxidových, účinkům, směsi, zpracování, základě, záření, pojiv, krátkovlnného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace pojiv optických soustav a lepidel proti účinku krátkovlnného záření a způsob zpracování tepelným nárazem. Cíl a zajištěni pojiv a lepidel optických soustav spočívá ve stabilizaci proti záření gama a rentgenovému záření a zpracování tepelným nárazem bez narušení ostatních chemických, fyzikálních, optických i technologických vlastností. Podstata vynalezu spočívá v tom, že výchozí směsi pojiv optických soustav se přidává...

Způsob výroby kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 215020

Dátum: 15.10.1984

Autori: Wada Kouichi, Matsumoto Mutsumi

Značky: metakrylové, výroby, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález s týká způsobu výroby kyseliny metakrylové v parní fázi oxidací metakroleinu molekulárním kyslíkem nebo plynem obsahujícím molekulární kyslík, v přítomnosti katalyzátoru zahrnujícího molybden, fosfor a kyslík, a spočívá v tom, že se použije katalyzátoru, který má obecný vzorec MoaVbPcXdYeOf kde Mo, V, P a O představují molybden, vanad, fosfor a kyslík, X představuje alespoň jeden prvek vybraný ze skupiny zahrnující měď, cín, thorium,...