Patenty so značkou «měrný»

Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264708

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: G01N 27/18

Značky: potravinářských, vodivosti, výrobkov, člen, měrný

Text:

...č. 2 je vzorkovnica merného člena v priečnom reze.Merný člen pozostáva z vyhrievacieho elektrického obvodu l so žhaviacim odporovým drôtom g, zasahujúcim do vzorkcvnice A prostredníctvom meracieho rámčeka g. Vyhrievací obvod l pozostáva dalej zo zdroja elektrického prúdu 5, reostatu §, ampěrmetra 1, ktoré sú napojené 2 tvoria dva rovnaké termočlánky lg, vodičom lg na žhaviaci odporový drôt g. Merací obvod ktoré sú uchytené V meracom...

Měrný vodivostní článek na měření elektrické vodivosti kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260955

Dátum: 12.01.1989

Autori: Engler Jürgen, Lange Christine, Kühnlenz Hans

MPK: G01N 27/00, G01N 27/02, G01N 27/07...

Značky: vodivosti, elektrické, měrný, kapalin, měření, vodivostní, článek

Text:

...Bane nonoro uununnpaý B ero anywpeHHeMnDOCTPaHCTBe nponomeum Bnou snexwponoa, KOT 0 pHe qepes cnepneuue or nepcrnx uaonnwopa nponeneuu K sneKTponaM. Hpyroň Koneu Tpyöm saxaunnnaewcn ceruawum nHoM.Ha npunaraemux pncynxax nsoöpameno cneymmee mur.1 npowoqnad sqeäxa n paspeseHr.3 nnarpawma sanncnmocrn conpowunnennn om enexwponpononocrn nsmepuTenhuoü aqeünn.B xaqecwne npnnepa ocymecmnnenua naoůperennn npencwanneua npowoqnan aueňxa. Ha nonoanue...

Měrný člen pro zjišťování kolových sil kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257407

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žižka Zdeněk, Hašek Jindřich, Kolář Bohuslav

MPK: B61J 1/00, G01M 19/00

Značky: zjišťování, člen, kolových, vozidel, měrný, kolejových

Text:

...pro všechnakola vozidla konkretních rozměrů nebo univerzální váhu o větším počtu členů vhodně rovnoměrně rozdelených. Zabudováním .těchto členů do vhodného stavu, umožňujícím Jejich výškověpřemísřování zdvihání nebo spouštění. nebo i natáčení celé části koleje, Je možno vytvořit zkušební zařízení pro měření změn kolových sil na nerovnostech tratí e při natáčení podvoz A.ků při vjezdu do oblouku. Zabudováním těchto členů do tratije možno při...

Ustavovací a měrný nůž pro přesné navařování nožových držáků rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246492

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Karel, Heinrich Petr

MPK: E21C 35/18

Značky: přesné, měrný, nůž, orgánů, nožových, navařování, ustavovací, rozpojovacích, držáku

Text:

...špička a v jeho spodní části je vyměnitelně upevněna stopke ustavovaxcího nože.Ustavovaci nůž má prednosti vi tom, želze s jeho pomocí jednoduše a rychle ustavovat správně nož-ově držáky na rozpojovacím orgánu, je jednoduchý pro obsluhu. Uyąçląnájçpřednpsti nmajilza následek zvýšení živbtndstisunolžů o nožových- dlľžáků a tím úsporu materiálu pro výrobu novžů a nožových držálků, zvýšení výkonu kombajn-u, zvýšení přesností při řeązání,...

Kapacitný merný člen silových snímačov na doskách s dvojstrannými plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248075

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bulla Pavol, Floch Jozef

MPK: G01L 1/14

Značky: spojmi, měrný, plošnými, člen, dvojstrannými, snímačov, silových, doskách, kapacitný

Text:

...snímačov na doskách s dvojstrannými pl-ošnými spojmi V pozdlžnom reze, na obr. 2 je znázornený V pôdorysnom pohľade kapacitný merný člen silových sní 4mačov na doskách s dvojstrarrnými gplošnými spojmi.Kapacitný merný člen silovýoh snímačov na doskách s -dvojstrannými plošnými spojmi pozostáva z prvej pevnej elektródy 4,ktorá je umiestnená na vnútornej strane zá-kladnej dosky s dvojstrannými plošnými spojmi 1, na ktorej sú umiestnené aj...

Měrný člen tenzometrického mechanoelektrického převodníku pro biomedicínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216146

Dátum: 15.06.1984

Autori: Marek Ivan, Čihák Josef

Značky: převodníku, biomedicínu, tenzometrického, mechanoelektrického, člen, měrný

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu je deformační měrná podložka vytvořena z tantalu nebo z titanu a je opatřena izolační vrstvou kysličníku karbidu, popřípadě nitridu tantalu nebo titanu, o tloušťce 5 až 30 mikrometrů. Na ní je tenzometrickým lepidlem připevněn tenzometr. Deformační měrná podložka může být také opatřena izolační vrstvou, pod touto vrstvou může být vrstva kyslíku nebo dusíku o tloušťce 5 až 15 mikrometrů. Tenzometr může být vytvořen také přímo na...

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Šob Josef, Mainx Oskar, Šafáo Jan, Thuma Jioí, Homuta Libor

MPK: G01L 9/06, G01L 1/18

Značky: polovodičovými, snímače, silového, člen, měrný, tenzometry

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...