Patenty so značkou «měřicích»

Koncový prvek měřicích šňůr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269853

Dátum: 14.05.1990

Autor: Doskočil Zdeněk

MPK: H01B 7/00

Značky: měřicích, prvek, šnúr, koncový

Text:

...tölo měřicí části z eloktrovodného materiálu. Ne Jeho jednom čele jďvytvořen přípojný bod pro připojení přívodního vodiče. Podstatou vynúlezu je, že ke druhemu öelu tůls měřicí části Je v izolsöním tłless pevnä a elektricky vodivä připojens aktivní část müřioí části z tepelnä zpraoovsnó oceli. Aktivní öást prochází zúženou částí izcloöního tilesa a je vyvedenetohoto izolečního tälese, kde je vytvořena do ostrého hrotu Jehlovitőho...

Zařízení pro výměnu měřicích a/nebo zkušebních sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 268659

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fohler Johann

MPK: F27D 21/00

Značky: zkušebních, měřicích, výměnu, zařízení

Text:

...11, definovaná vybráními ž klešřovýeh čelietí 12 se může vyklomit do libovolného eměruv prostoru. Chapač g ee tak může eamočinně ustavit do směru v prostoru, šilcmo položené dr~ žákové tyče lg, čímž se zabráni-poškození kontaktů gg, uspořádaných na držáková tyči l a rovněž se předejde poškození sondy 5 samé. Pritom je zaručeno bezvadně uložení sondy 5 na držákově tyčí lán.Aby chapač g, pokud ne něj nepůaobí žádné síly z. tyče 6, zůstával ve...

Zařízení pro demodulaci střídavého signálu z měřicích čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268345

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lajtkep Petr

MPK: H03K 9/02

Značky: signálu, měřicích, zařízení, demodulaci, čidel, střídavého

Text:

...zesílaní je jadnodušší a celá zapojení je méně náročné na obvodové řešení, Na přípojenám výkrasu je znázornšno bloková schéma zapojení pro demodulaci etřídaváho proudu, zařízení podle vynálezu se skládá ze zesilovače l, bloku g k zajištění střídaváho signálu, pamäřováho bloku § pro zápornou část periody signálu a paměřováho bloku § pro klednou pariodu signálu, která jsou připojeny na rozdílový zasilovač 5, zapojený před vstupním filtrem 3....

Zapojení přepínacích prvků a obvodů pro automatické řízení přepínače měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 268078

Dátum: 14.03.1990

Autor: Matuška Miroslav

MPK: H03K 5/156

Značky: automatické, zapojení, řízení, prvků, měřicích, přepínače, přepínacích, obvodů, míst

Text:

...napětí na jeden přívod ovládacích cívek v příslušném sloupci - dekádě. Výstupním signálem z druhého dekoděru Q kódu BCD na kód 1 z 10-ti je přes druhou dekádu § spínačů řízeno připojení druhého přívodu ovládacích cívek v příslušném řádku - pořadí v dekádě ~ na nulový potenciál. takže spínací prvek. jehož ovládací cívka má jeden přívod připojen k napájecímu napětí a současně druhý prívod na nulový potenciál, sepne.Obvod pro omezení počtu...

Montážní stavebnice, vhodná zejména pro konstrukci měřících elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265605

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cihlář Miroslav, Krejčí Bohuslav, Vaněk František

MPK: G12B 9/02

Značky: vhodná, montážní, konstrukcí, měřicích, elektrických, přístrojů, stavebnice, zejména

Text:

...přepínače a středových výřezů dolního unášeče lg kartáčů přepínače, uspořádaného na protilehlé straně desky § tištěných spojů. Deska § tištěných spojů je spojena třetím upevňovacím zámkem gg s horním krytem l. Horní unášeč lg kartáčů přepínače a dolní unášeč lg kartáčů přepínače jsou jednak na svých k sobě přivrácených stranách opatřeny kruhovým osazením gł, otočně uloženým v kruhovém otvoru gg desky Q plošných spojů, jednak navzájem...

Rychlospojka pro připojování a odpojování měřicích nebo kontrolních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265281

Dátum: 13.10.1989

Autori: Leiter Augustin, Vlach Igor, Holubová Ivana

MPK: F16L 37/28

Značky: kontrolních, zařízení, připojování, odpojování, měřicích, rýchlospojka

Text:

...vnitřním kuželem 60 °, resp. 24 ° pro připojení hadice, může být chráněna krytkou.Výhoda řešení spočíva především v jednoduchém provedení rychloepojky, kdy těleso je zhotoveno z jednoho kusu, kuželka je bez těenicích kroužků jako zdroje možných netěsností, tím je zařízení výrobné málo náročné a pořizovací náklady jsou nízká. Další výhoda apočívá v jednoduchém přímém připojení a odpojení měřicího nebo kontrolního zařízení do obvodu...

Zapojení pro testování měřicích systémů určených pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265082

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: G05B 23/02, B64D 45/00

Značky: měřicích, palubních, zápis, určených, zapojení, snímání, testování, systému, veličin

Text:

...výhodou je okamžitá lokalizace chybného kanálu a přesné stanovení místa poruchy. Tím je zajištěn základní požadavek uskutečnit testování provozuschopnosti měřící a řídící jednotky v co nejkratší době a tím zvýšit ekonomické využití letounu.3 265 082 Příklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněnVýstupní sběrnice l testovaného zařízení je připojena na vstup linkového zesilovače g, jehož první výstup je napojen na vstup vstupního...

Zapojení k automatickému přepínání rozsahů u analogových měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263830

Dátum: 12.05.1989

Autor: Valoušek Rudolf

MPK: G01R 17/02

Značky: přepínání, analogových, měřicích, rozsahu, přístrojů, zapojení, automatickému

Text:

...měřicích přístrojů. Velikost hodnoty na analogovém indikatoru je určující pro automatickou volbu rozsahu. Při hodnotě měřené veličiny mimo stanovené rozmezí na indikátoru je dan okamžitě pokyn obvodu automatického nastavení rozsahu, který nastaví optimální rozsah.Zapojení podle vynálezu je znázorněno v příkladném provedení na připojeném výkrese..Výstup měřicího přístroje 1 s měnitelnými rozsahy je připojen na vstup komparátoru 2 dvou...

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: obvod, měřicích, přepínání, rozsahu, přístrojů, bezkontaktního

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Zapojení zdroje signálů pro automatické přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263202

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: přístrojů, zapojení, rozsahu, automatické, signálu, zdroje, měřicích, přepínání

Text:

...paměť nastaveného rozsahu.Vynález bude dále podroonějí popsán podle příložonéhovýkresu, na němž je sohemaťicky znázorněno příkladné pro253 202 vedení zapojení zdroje ságnálů pro automatické přeinánirozsahů mčřicích přístrojů podle vynálezu.Na obr. je znázornčn analogově číslicový převodníkł,spojepý svými výstupy s přísłušnými jednotlivými vstupy zobrazovače g. Dále je analogově číslicový převodník Ä spojen svým prvním výstupom gg s...

Zapojení pro elektronické přepínání libovolného počtu měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 262212

Dátum: 14.03.1989

Autori: Liška Josef, Lišková Marie, Šrubař Čestmír, Šrubařová Růžena

MPK: G01K 7/20

Značky: elektronické, zapojení, libovolného, měřicích, přepínání, počtu, míst

Text:

...je připojení .meet emitor druhého bndícílho tranzistoru Mna.kolektonr druhého spínacího tranzistnoru 7.První paralelní rezistor 28 zajišťuje spolehlivé vypnutí prvního spínacího tranzistoru 3 v jeho nevodivém stavu, stejně tak dru» hý paralelní rezistor 29 zajišťuje spolehlivá vypnutí druhého spínacího trenzistoru. 7 v jeho nevodívěm statvu. První buvdicí tranzis~ tor 12 a. druhý budící tranzistor 14 jsou zapojeny tak, že tvoří součinový...

Zapojení měřicích a propojovacích objektů katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261252

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mrázek Josef, Rafaj Vladislav, Polák Josef, Březina František

MPK: C23F 13/02

Značky: měřicích, katodické, ochrany, objektu, propojovacích, zapojení

Text:

...elektrická schemata příkladů konkrétního provedení. obr. 2 znázorňuje zapojení pro eliminaci interference u izolačního spoje za použití měřicí sondy. Obr. 3 ukazuje způsob zapojení v měřioím a propojovacím objektu při třech podzemních ocelových potrubích v souběhu.zapojení podle vynálezu může být prakticky provedeno takto.Úložné konstrukce, např. potrubí je rozdělena na dva úseky izolačním Špojem §, k úseku potrubí 5 je přípojen kabelový...

Zapojení kontrolní stanice pro cejchování měřicích převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259922

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: H03M 1/10

Značky: převodníku, kontrolní, měřicích, zapojení, cejchování, stanice

Text:

...lg přetížení, přičemž třetí nad proudový výstup ggg třífázového zesilovače g napětí je připojen na třetí napětový vstup lgQ§ obvodu lg přetížení, jehož výstup ggg 1 je připojen na blokovací vstup ggg třífázového proudového zesilovače 5, jenž je připojen na vstup 1 101 třetího obvodu ll galvanického oddělení, jehož výstup iggg je připojen na blokovací vstup gQlł třífázového zesilovače2 napětí, přičemž řídící výstup ggg třífázového...

Svěrka ke stavbě držáků měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259094

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mihovič Jiří, Dobrovolný František, Sladký Petr

MPK: F16B 1/00

Značky: držáku, stavbe, svěrka, přístrojů, měřicích

Text:

...konstrukce pokrývající minimálně interval rozpětí prů řezů 1 až 100 mm. Konečné lze vyrábět díly svěrky ve velkých ee riích metodami tlakového 1 m z lehkých- slitin, přičemž lze ao.-sáhnout jeho vysoké přesností. Svěrka podle vynálezu může s vý hodou nahradit dosud známé laboratorní chemické avěrky, jakožvynález je dále blíže popsán na příkladu provedení svěrky podle vyná 1 ezuŠod 1 e připojených výkresů, na kterých obr. 1 představuje...

Zařízení k upínání měřicích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258315

Dátum: 16.08.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: F16M 13/02

Značky: měřicích, upínání, prvků, zařízení

Text:

...nárysný řez a obr. 2 půdorysný řez timto~zeřIzením.Zařízení znázornená na obr. 1 Va 2 sestává z.držáku l opatářeneho Gutinou § která má tvar průniku dvou rotačnich,navzájem kolmých válcových otvoru o stejném průměru a dále z tlačného prv~ ku ,vytvořeněho v zobrazenám případě jako šroub s vélcovou rýho-k vanou hlavou a opatŕeného na čele hrotem 1. V dutině § držáku 1 je uspořádáno upinací pouzdro g. Hrot 1 tlačného prvku 1 zasahuje do...

Zařízení pro vyvedení měřicích čidel stěnou pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256239

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kult Jaroslav, Frey Augustín, Exner Milan, Lode Jiří

MPK: F27D 1/00

Značky: zařízení, měřicích, stěnou, vyvedení, čidel

Text:

...čidla a sníží se nároky na přesnost dodržení polohy průchozíoh otvorů v obalové kleci a ve vložené izolační vrstvě, současně se tím dosáhns zvýšení účinnosti tepelné izolace stěny pece, protože otvory v izolační vláknité vrstvě jsou vytvořeny v přesné míře, oproti řešením,kdy bylo nutno vůli vymezit zatemováním, nebo nepřístupná místa zůstávala bez zatemování.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení pro vyvedení měřicích čidel stěnou...

Zařízení pro posuv, aretaci a odměřování souřadnic saní mostových seřizovacích a měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242077

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nakládal Lubomír, Hejtmánek Lubomír, Humplík Zdenik

MPK: G12B 5/00

Značky: seřizovacích, mostových, souřadnic, přístrojů, aretaci, sání, zařízení, posuv, odměřování, měřicích

Text:

...Připevněním feromagnetické destičky na konci ploché pružiny je zajištěn stejnoměrný plošný styk feromagnetické destičky, uzavřeného pásku a jádra aretačního elektromagnetu, přičemž průhyb uzavřeného pásku kompenzuje výrobní úchylky Vedení a saní. Posuvný držák umožňuje rychlé a přesné optimální nastavení vzdálenosti feromagnetické destičky, podle použité tlouštky uzavřeného pásku.Príklad provedení zařízení podle předmětu vynálezu je uveden...

Zařízení pro vedení a posuv uzavřeného pásku, zejména pro pojezdy seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242076

Dátum: 01.02.1988

Autori: Veverka Stanislav, Brodský Artur, Prudilová Marcela

MPK: G12B 5/00

Značky: posuv, měřicích, zařízení, uzavřeného, přístrojů, pojezdy, pásků, seřizovacích, vedení, zejména

Text:

...výkresech, kde naobr. 1 je v čelním pohledu sche- . maticky znázorněno celé zařízení. Na obr. 2 je v čelním pohledu znázorněna skříňka e posuvovým ůetrojím a na obr. 3 je tato skříňka znázorněna v pootočeném řezu. Na obr. 4 je v čelním pohledu znázorněna skříňka s napínacím ústrojím a na obr. 5 je znázorněna totožné skříňka V pootočeném řezu.Zařízení podle předmětu vynálezu sestává z uzavřeného pásku łuloženého V mělkém obvodovém...

Způsob desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 253806

Dátum: 17.12.1987

Autor: Žagmen Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: desaktivace, tepelně, vodivostních, elementů, způsob, plynů, měřicích, analyzátorů

Text:

...technicky náročné postupy, např. galvanické pokovování, které v obtížně reprodukovatelné míře ovlivňují fyzikální vlastnosti platiny.Uvedené nedostatky známých způsobů jsou odstraněny způsobem desaktivace měřicích elementů tepelné vodivostních analyzátorů plynu a par podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na měřicí element zhotovený z katalyticky aktivních kovů neho jejích slitin, případně materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na...

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů napětí vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243506

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nekvapil Pavel

MPK: G01R 29/20

Značky: zapojení, převodů, transformátoru, vysokého, napětí, kmitočtu, základním, násobku, libovolném, velmi, současné, měřicích, měření

Text:

...je v jednom místě uzemněn.Hlavní pŕedností je skutečnost, že měření je proveditelně prakticky na každé zkušebně,ale 1 u již instalovaných transformátorů s libovolně nastavitelným poměrem uvedených veličín pro tőnovou a provozní frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s různou zátěží, která se připojuje na sekundární svorky měŕicích transformátorů.Príklad zapojení pro současné měření převodů měřicích transformátcrü napětí vysokého a velmi...

Zařízení pro seřizování kolmosti mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238571

Dátum: 01.12.1987

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 5/00, G01B 21/00

Značky: seřizování, měřicích, přístrojů, zejména, mostů, zařízení, seřizovacích, kolmosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje pro délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem řešení je přesné a rychlé nastavení kolmostí mostu s vrchní plochou pracovní desky. Podstatou řešení je, že most je uložen na válcových čepech, kolem nichž je možno most natáčet. Rozsah natáčení mostu je dán délkou drážek pro zajišťovací šrouby,...

Zapojení pro elektronické přepínání měřicích míst s odporovými teploměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241939

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sůva Milan

MPK: G01K 7/20

Značky: odporovými, přepínání, měřicích, míst, elektronické, teploměry, zapojení

Text:

...a inverzně připojené křemíkové tranzistory Q KF 16 s předřadnými odpcry 1 typu TR 114 jednak pro napájecí větev § stabilizovaného zdroje 2 etejnosměrného napětí, jednak přes epínaoí prvky-lg, jako kterých bylo použito dvouvstupových positivníchčlenů NAND integrovaného obvodu MH 7400, na budicí větev ll atabilizovaného zdroje 9. atejnoeměrného napětí. Napájecí větev § je propojena přes diody lg, přičemž v popieovaném případěbylo použito...

Zapojení měřících obvodů pro kontrolu vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244622

Dátum: 14.10.1987

Autor: Petzoldt Karl

MPK: G01N 27/00

Značky: zapojení, vstřikovacích, kontrolu, měřicích, obvodů, čerpadel

Text:

...kódovým vstupom j jo čítač m zdvihů spojen s výstupom ovládaoího obvodu 13 čítačo. zdvihd. Indtkaco 11 zdvihu je spojene o čítačom lg zdvihu a s třídíoím vstupom g zdvihovohb kpmpsrátoru 14.Svým spouätčcím vstupom Qje zdvihový komporátor A spojen s přodvolbou 11 počtu zdvihd. Vstup zpoždovacího obvodu jj je spojen sołzdvihovým komparátorom 11 a výstup zpoždovaoího obvodu L 2 je spojon se spínacím obvodom 14 konce měření o s...

Zařízení pro vyvažování pinoly, zejména třísouřadnicových měřicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235295

Dátum: 01.10.1987

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G12B 5/00

Značky: zařízení, zejména, vyvažování, strojů, měřicích, třísouřadnicových, pinoly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyvažování pinoly, zejména třísouřadnicových měřicích strojů, které jsou určeny pro délková měření ve třech osách. Vynález řeší vyvažování pinoly, která je přímoběžně posuvná ve vertikálním směru. Podstatou vynálezu je, že vyvažování nestejné hmotnosti měřicích doteků (14) se provádí výměnným závažím (4) vkládaným do vylehčeného prostoru pinoly (l) a na hlavním závaží (8), stabilně zamontovaném v ústrojí měřicího...

Zařízení pro cejchování měřicích čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241738

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vilímec Jan, Rod Vladimír

MPK: G01K 15/00

Značky: čidel, zařízení, cejchování, měřicích

Text:

...podle vynälezu, jehož podstata spočívá v tom, žeexpanzní tryska vyrobená z materiálu s nízkou hodnotou součinitele teplotní vodivosti,například ze dřeva, má na svém vnějšíni plášti upravenou kruhovou dosedací přírubu a je vsazena do kruhového otvoru v čelní desce vyrovnávací komory, ve které jsou dále upravený nejméně tři radialní průchozí dáržky, kterými prochází upevňovací šrouby expanzní trysky. Zvláště výhodné je uspořádání takové, že...

Zapojení paměti konstant ve výměnných převodníkových modulech měřicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241700

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrouda Jaroslav, Štefanko Jioí

MPK: G11C 5/06, G11C 5/02

Značky: pamětí, zařízení, modulech, převodníkových, měřicích, zapojení, konstant, výmenných

Text:

...řídících obvodů převodníkového modulu a jejich obousměrné výstupy/vstupy jsou připojeny .na obousměrnou datovou sběrnici centrální části měřícího zařízení.zapojení podle vynálezu odstraňuje nutnost přesně nastavovat rozsahy převnodníkového modulu a vylučuje použití dostavova 4cích prvků, které zhoršujípstąbilítu parametrů. Dále odpadá práce ,spojená s nastavováním převodníkového modulu. Kalíbrační konstanty uložené V paměti umožňují využít...

Zařízení pro cejchování aerodynamických měřicích sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 245572

Dátum: 15.09.1987

Autori: Korvas Zdenik, Thiel Jioí

MPK: G01L 27/00

Značky: měřicích, aerodynamických, cejchování, zařízení

Text:

...V těch případech, kdy využití běžných typů difuzorů není možné z důvodů tlakových a rychlostních pulsací v měřícím prostoru.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. Zařízení pro cejchování aerodynamických sond má výstupní systém uspořádaný tak, že se skládá z vnitřní trubice ł opatřeně vnějším prstencem 2. Vnitřní trubice 1 i vnější prstenec 3 jsou rotačněVnitřní průměr trubice 1 se ve směru proudu média,...

Způsob lokalizace vadných měřicích hrotů u testerů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241183

Dátum: 15.08.1987

Autori: Felcman Jioí, Pech Jaroslav, Šandera Zdenik

MPK: G01R 31/02, G01R 31/28, G01R 27/14...

Značky: spojů, měřicích, testeru, lokalizace, hrotu, desek, způsob, plošných, vadných

Text:

...materiálu a íprovede se test na souvislost. jestliže není některý měřicí hrot připojen nebo je mechanicky poškozen a nekontaktiíje, tester vypíše závadu včetně 1 okallzační informace. Tato metoda je však nepoužitelná pro nalezení místa závady při zkratu dvou měřících hrotů nebo spojovacích cest. K odhalení místa zkratu je možno provést test na zkrat při nepřipojených měřicích hrotech, avšak tento test trvá velmi dlouho, typicky desítky...

Zařízení na kontrolu měřicích prostředků teploty vinutí elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251912

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrov Konstantin, Dostov Leonid, Romanov Vladimír

MPK: G01R 27/00

Značky: zařízení, elektrických, prostředků, měřicích, teploty, kontrolu, vinutí, strojů

Text:

...aropuuuux OÓMOTOK 4,5Tpancwopnawopa 2 Toxa H K oőmeä Toqxe coenHHeHHa sTopHqHux oömorox 8,9 rpauc-.®opMaTopa 6 Hanpnmenmn H npoH 33 oHTcn uosepxa noaepaeuoro őnoxa I na noc~ TOHHHOM TOKG Meroou HenocpećTaeHHoro cpannenna c oőpasuonoü Mepoň B Tpeöyeumx nanaaonax HSMBDGHMH COHDOTHBHEHMH.Hpn yxasannoň nonepxe onpeennewcn Hncwpyneuwanbuaa cocrasnxmmaa norpemHOCTH, oőycnosnenuan orxnoueuem napaMeTpoB 3 neMeHToa H 3 MepHTenbHoň cxenu.(Ha...

Středicí zařízení pro výměnu měřících sond nebo sond pro odebírání zkušebních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244434

Dátum: 15.07.1987

Autor: Florek Mikuláš

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorků, zařízení, výměnu, středicí, odebírání, zkušebních, měřicích

Text:

...pohon je tvořeno tlekovým válcem Zj s pístnicí 3 á, přičemž tlekový válec ZJ, je kloubovä epojen s rámom 3) e pístnioe ä je kloubově spojene se sanämi A. Záchytné ramena E jsou spojene se soněmi 3 L pomocí dvojice otočných příložek 31 uepořádanych s odstupom od čepu LZ.Mezi sonlmi 21 o vodicím blokom 33 je předpnuts äroubová pružina 28, a pro zajištěníjejí polohy je uložená na vodicím čepu a rovnoběžnym s vodicími sloupky 3 Q a vodioími...

Zapojení pro přesné vytváření měřicích značek na obrazovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243809

Dátum: 15.06.1987

Autor: Strnad Pavel

MPK: H01J 37/00

Značky: zapojení, značek, přesné, obrazovce, měřicích, vytváření

Text:

...rátoru a, 121, jejichž výstupy -jsou spojený přes první a druhý monostabilní klopný obvoçľłł,4 g 5 prvním a druhým vzorkovacím obvodem a. 53 a současně s třetím s čtvrtým nonostabilním klopným obvodem g, g, jejichž výstupy jsou spojeny přes součtový obvod s monitorem 8.Výstupy prvního a druhého monostabilního klopného obvodu Li g mohou být spojeny l prvním a druhým vstupom aoučtověho obvodu l. jehož výstup je pak spojen přes pátý mono...

Generátor měřicích pilových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238281

Dátum: 01.06.1987

Autor: Seka Jan

MPK: H03K 4/08

Značky: měřicích, signálu, pílových, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor je určen pro měření analogově digitálních převodníků digitální televize. Generátor vytváří řádkové měřicí signály pilového průběhu s možností superposice vysokofrekvenční složky. Na dvou výstupech generátoru je současně jednak signál unipolární pily, jednak signál bipolární pihy. Vysokofrekvenční složka signálu je časově omezena tak, že nepřesahuje úrovně 0 % a 100 % unipolárního signálu a ( 50 % bipolárního signálu.

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů proudu vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243337

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dimitrov Dimiter Ganeev

MPK: G01R 29/20

Značky: vysokého, zapojení, kmitočtu, základním, proudu, transformátoru, převodů, měřicích, libovolném, velmi, měření, násobku, napětí, současné

Text:

...frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s rüznou zátěží, která se připojuje na sekunděrní svorky měřicích transformátorů.Pŕíklâdezapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů proudu vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku podle vynálezu je sohematicky nakreslen na pŕipojeném výkrese.Napájecí proudový zdroj 1 ł 50 Hz je zapojen na svorky vetupního vinutí zvyšovacího proudového...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kugler Vlastimil, Štěpař Vratislav, Havlíček Václav, Novák Jiří

MPK: G01R 19/25

Značky: zapojení, číslicových, obvodů, řídících, integrálních, průběhu, přístrojů, veličin, měřicích, periodických, měření

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Zdvihací naviják pro spoušťění měřicích přístrojů na elektrickém kabelu do vyvrtaných děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236784

Dátum: 15.02.1987

Autor: Gradys Slawomir

MPK: B66D 1/60

Značky: měřicích, přístrojů, elektrickém, spouštění, kabelů, naviják, vyvrtaných, zdvihací

Zhrnutie / Anotácia:

Výše zmíněný zdvihací naviják má podle vynálezu motor a převodové soukolí umístěny uvnitř dutého hřídele připojeného k upínací desce. Na vývodním hřídeli převodového soukolí je namontována komplexní jednosměrná válečková a třecí spojka sestávající ze zachycovací desky, válečků, ozubeného věnce, třecího kotouče a pojistné matice. Ozubený věnec je v záběru s ozubeným kolem připojeným k boční stěně bubnu. Na posuvovém šroubu navíjecího ústrojí...

Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232699

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: kyslíkového, kyslíkových, trysek, zařízení, konvertoru, měřicích, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uložení pojezdových kol rámu spouštěcího zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru. Opatřením podvozku (1) s pojezdovými koly (3) svislým čepem (4), který je uložen v konzole (6) připevněné k přírubě (8) konce rámu (13) spouštěcího zařízení. Na svislém čepu (4) je vytvořena drážka (22), v níž je upevněn konec ploché pružiny (17) upevněné mezi opěrnými konzolami (2) připevněnými k...

Způsob měření elektromagnetických variací Země a systém měřicích stanic pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234061

Dátum: 01.10.1986

Autori: Odehnal Milan, Tichý Rudolf, Janů Zdeněk, Petříček Václav

MPK: G01V 3/40

Značky: provádění, země, elektromagnetických, měření, systém, měřicích, tohoto, způsobu, variací, stanic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu měření podle vynálezu spočívá v tom, že se pořizuje synchronně spolu s elektromagnetickým záznamem alespoň v jednom místě zkoumané oblasti v tomtéž místě také gradientometrický záznam lokálních elektromagnetických polí na povrchu Země. Systém měřicích stanic podle vynálezu je vytvořen alespoň ze dvou synchronně pracujících měřicích stanic a z ústředního zařízení pro vyhodnocování záznamů na výstupech stanic. Každá měřicí...

Zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229554

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šafařík Ivan

MPK: H02H 3/04

Značky: míst, signalizace, měřicích, obvodů, poruchové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst realizované polovodičovými součástkami, které shrnuje všechny požadavky, které mohou být na takový obvod v průmyslu kladeny. Zapojení je zvláště vhodné k výrobě ve formě hybridního integrovaného obvodu. Uvedeného je dosaženo zapojením, které se obecně skládá z části zpožďovacího obvodu pro zpoždění vstupního signálu k odstranění citlivosti na nežádoucí impulsy, části...

Zapojení vyhodnocovací a řídicí části souřadnicových měřicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230836

Dátum: 15.06.1986

Autori: Böhm František, Lichtenberg Ivo, Šinkora Zdeněk, Petrásek Jiří

MPK: G01B 21/04

Značky: zapojení, souřadnicových, měřicích, řídící, vyhodnocovací, částí, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření decentralizovaného vyhodnocovacího a řídicího systému souřadnicových měřicích strojů, který svou variabilitou umožňuje využívat jednotnou strukturu technických prostředků a ručních a automatických souřadnicových měřicích strojů. Uvedeného účelu se dosáhlo zapojením, ve kterém je souřadnicový měřicí stroj spolu s odměřovacím systémem, polohovými servomechanismy a jednotkou stavů připojen k řídicí jednotce. Připojení...