Patenty so značkou «měřicí»

Samočinné měřicí a kontrolní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260463

Dátum: 15.12.1998

Autor: Richter František

MPK: B23Q 11/00

Značky: samočinně, kontrolní, zařízení, měřicí

Text:

...nosné těleso 1 s pracovním válcem 3 D a vodicími tyčeml 4. K pístnici 37 pístu 40 pracovního válce 3 D je připevněno duté deskové těleso 5, uložené suvně na vodicích tyčích 4 a vybavené měřicími trny 3. Na spodnim okraji deskového tělesa 5 je upevněna naražka 27 zónových spínačů 29 a spínače 25 základnípolohy, které jsou Lipevněny na nosné liště 28. Na straně přivrácené k obrobku 26 jsou v deskovém tělese 5 upevněny duté středicí čepy B,...

Digitální měřící zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260433

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sysel František

MPK: F02M 65/00

Značky: vystřikující, velikostí, zařízení, dávky, vstřikovacích, stanovení, digitální, čerpadel, měřicí

Text:

...vlastních měřených výstřiků 38 pro nastartováni odpočitaní předvolebního počtu tentokrát vlastních měřených výstřiků.- je časově definovaný odběr úrovně napětí II. V údobí 47 mezi výstříky do paměti 4 D prípravné dráhy měřicího pístku, tj. zapamatování napětí Uí odpovídající dráze hl měřicího pístku 17.- je průběh signálu na výstupu A čítače s předvolbou vlastních měřených výstříků 38, tj. po vykonaní předvoleného počtu tentokrat vlastních...

Přepravní zajišťovací zařízení pro mostové seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270772

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wais Stanislav, Helis Pavel, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/04

Značky: seřizovací, přepravní, měřicí, stroje, zajišťovací, zařízení, mostové

Text:

...konci horizontální vzpěry Ž jsou spojovacími díly gg připevněny pevná lišta 1 a přítlačná lišta Q. Vnitřní plochy pevných lišt 1 a přítlačných líšt Q jsou opatřeny ochrannými vložkami Z,které jsou tvarově a rozměrově přizpůsobeny pro styk se stojany lg. Konec každé pevné lišty 1 je svorníkem lg a maticemi gg spojen s koncem přiřazené přítlačné lišty Q. Na vrchní ploše vertikální vzpěry É je přivařena deska ll, ke které jsou závitovým...

Zařízení pro mikroposuv mostu, saní a pinoly, zejména pro seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269636

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/04

Značky: sání, zařízení, mikroposuv, měřicí, seřizovací, zejména, mostů, stroje, pinoly

Text:

...kolikem łâ pevně spojene e hřideli łâe Na vnějším konci hřidele łg je otočně uloženo točitko 1, ktoré je exiálnč zajištěno příložkou łz, připevněnou šroubkem łg k čalu hřidele łâ. Hřidol łg je pomocí dvou valivých ložiaek łg otočně uložene v pevná čáeti stroje łä. Na jedne straně hřídale łg je mezi čelom pevného ozubenóho kola 11 e čelom přiřezenáho valivóho ložiskałg uložana na hřidali łg pravá dietanční vložka ggu Na protilehlá etraně ja...

Poměrové měřicí zařízení průtočných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269631

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kotrč Bohumír, Bulant Josef, Budín Jiří

MPK: G01F 5/00

Značky: zařízení, kapalin, měřicí, poměrové, průtočných

Text:

...zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je V řezu nárye zeřízoní a obr. 2 představuje pohled ne šikmá hrdlo v půdoryeu.Poměrová měřicí zařízení průtočných kepelin eeetává z těleea l, opatřenáho přívodníhubicí g a výstupní hubicí Š, k němuž je proatřednictvim bajonotového uzávěru 4 připojene odmärná nádoba Ž, ve epodní části opatřenó příeévacin ventilom Š. Na tělaee 1 je upreveno šikmé hrdlo § opatřené břiten g a lichobäžníkovýu otvorom...

Způsob provádění integrální zkoušky těsnosti, zejména tlakových komor jaderných elektráren a měřicí zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268805

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vöröss Lajos, Taubner Róbert, Bacskó Gábor, Katics Bála, Téchy Zsolt, Frigyesi Ferenc

MPK: G21C 13/06

Značky: způsob, zejména, elektráren, měřicí, jaderných, těsnosti, zařízení, integrální, provádění, zkoušky, tlakových, komor, způsobu, tohoto

Text:

...teploty, obr. 6 další výhodné provedení odměřovače teploty.Výhodné provedení měřícího zařízení k provádění způeobu podle vynálezu znázorněná na obr. i seetává z tlakové komory j, jejíž integrální zkouška těsnosti se provádí. Tlakové komora j Je spojene příváděcím potrubím g, do něhož Je zepojeno uzavírací ústrojí 5, a kompreeorem 1. V tlakové komoře ž Jeou umístěny odměřovač g tlaku (P), odměřovač z teploty (T) a odměřovač 8 vlhkosti (N),...

Zařízení pro manipulaci a upnutí čepu v měřicí stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 268442

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rybín Jiří, Müller Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: čepu, upnutí, stanici, manipulaci, měřicí, zařízení

Text:

...i ukončený levým hrotom i je vysunut. Vyeouvaě z s ložislq š a proetorem g je zasunut. Čep 11 neleží nn. paletě g, ale je posunut, zvodnut a upnut za pravý důlek 12 a levý důlok Q mezi pravý hrot g hřídele g a levý hrot g pístu g. .Na obr. i je täleso 1, křídel 3, deska 11, nákružek 11, pojrletný kroužek 111, držák 11 ą skluz lg v nezměnäné poloze. Píst 14 ukončený levým hrotom Ž je vysunut. Vysouvnč z s prcetcrem 8 a työemi 2 je zesurmt....

Podávací ústrojí pro automatické měřicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268349

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/06

Značky: ústrojí, podávací, zařízení, automatické, měřicí

Text:

...a podávací kapsou 17 a na druhé straně s vyhazovací kapsou lg, k níž jo při pojen člen 33 posuvný v dalším vedení lg na rámu l. Druhý konec přesouvací páky li je otočné spojen s objímkou 20, na níž je upevněn mikrospínač gi ovládaný výstupkem gä na táhlo gł, která je přípojeno čepam 22 k první vačce §, Objímka gg mikrospínače gi je na táhle gł umístěna suvně mezi dvojici stejných tlačných pružin gg, k nimž přiléhají stavitelné opěrky...

Způsob řízení otopu koksárenské baterie a měřící sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266018

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bernáth Štefan, Orlík Miroslav

MPK: C10B 21/10

Značky: měřicí, koksárenské, způsobu, tohoto, baterie, otopu, sonda, provádění, způsob, řízení

Text:

...krytu kyslíkového čidla vytvořen plynový kanálek, který je vyústěn uvnitř válcového ochranného krytu před předním čelem kyslíkového čidla.Způsob řízení otopu koksárenské baterie podle vynálezu spočívající v množství regulace otopného plynu je oproti tahové regulace nezávislý na atmosférických změnách tlaku a teplotya proto přesnější, než dřívější tlaková regulace založená na změnách podtlaku v plynových tazích. Měřicí kyslíková sonda...

Číslicový měřící přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265902

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horský Pavel

MPK: G01R 15/12, G01R 15/00

Značky: měřicí, číslicový, prístroj

Text:

...obvod É, jehož řídící vstup je připojen k prvnímu výstupu řídicího obvodu 1. Výstup komparátoru Q je spojen s druhým vstupem řídicího obvodu 1, jehož první vstup je připojen k výstupu druhého spínacího obvodu Q, kterého společný vývod je spojen se společnou svorkou g. Druhý výstup řídicího obvodu 1 je propojen s prvním vstupem třetího spínacího obvodu g, jehož výstup je spojen se vstupem číslicového měřiče lg časového intervalu, kterého...

Zapojení časové základny, zejména pro kontrolní, měřicí a signalizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265367

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hudeček František, Janda Jaroslav

MPK: G05B 24/02

Značky: kontrolní, základný, zapojení, zejména, zařízení, časově, signalizační, měřicí

Text:

...přeběhu, spojeného svým čítaoím vstupm s výstupm zdroje přesného stabilizovaneho kmitočtu a s čítacím vstupom čítače šířky obrazoe a svým sběrnicovým výstupom s druhým sběrnieovým vstupekomparátoru horízontální polohy obrazca, který je dále spojen svým prvním sběrnícovým vstupom se sběrnícovým výstupom druhého číslicového spínače a svým výstupe s řídioím vstupom druhého klopného obvodu a s čítacím vstupem ćítače počtu řádků, spojeného svým...

Most pro seřizovací přístroje a souřadnicové měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264939

Dátum: 12.09.1989

Autori: Miletín Jiří, Tanzmann Lubomí, Weis Stanislav

MPK: G01B 21/04

Značky: měřicí, souřadnicové, prístroje, seřizovací, stroje

Text:

...konstrukcí instalována, takže odpadá celý vnější elektrický rozvod na výrobku. Pouhým zasunutím skříně elektroniky po vodicích lištách do koncové polohy nastane samočinné připojení elektronické části s elektoinstalací na mostní konstrukcí. Připojení spodního nosníku k mostní konstrukcí v místě vertikální osy uložení mostu na valivém vedení nevytváří točivý moment, a tím jsou vyloučeny nežádoucí stranové deformace mostní konstrukce....

Kryt lineární měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264764

Dátum: 12.09.1989

Autori: Knapek Stanislav, Maruška Josef

MPK: B23Q 11/08

Značky: soustavy, měřicí, lineární

Text:

...ve kterém se nachází induktivní lineární měřítko a jezdec. Zvyšuje se spolehlívost odměřovaciho systému, zabraňuje tak případné havarii stroje, vzniku zmetků a poškození nástrojů v důsledku selhání odměřovací soustavy mechanickým poškozením.Příkladné provedení krytu lineární měřicí soustavy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zakrytovaná soustava v čelním pohledu, na obr. 2 je...

Snímací hlavice na vnitřní i vnější měření, zejména pro měřící stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264089

Dátum: 12.05.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: G01B 5/02

Značky: hlavice, snímací, vnější, vnitřní, stanice, měření, měřicí, zejména

Text:

...pružiny 5, volné uložení střední části převodníku 5 n evěrné upevnění válcovitého těleea snímače Q pomocí šroubu 1. Přední čáet.převodníku Q je opetřena vymě~ nitelným dotekem Q, jehož zadní če 1 one atýká s äotekem Q snímače Q. Ko přední části převodníku 3 a k zadní částipřevodniku Q jsou přípevněny spodni konce plochých pružin łg,přičemž střední částí plochých pružín łg jüou opatřeny pří~ ložkami łł Vrchní konce plochých pružin gg jsou...

Kompenzační měřicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264002

Dátum: 12.05.1989

Autori: Götze Rolf, Kremling Dieter, Pflaumbaum Dieter

MPK: G01D 3/04, G07C 5/00

Značky: kompenzační, měřicí, mechanismus

Text:

...H ycTpoücTBnoKa 3 aHnn B oTKmHoñ qacrn Kopnyca. Bo BCTaBHOM Kopnyce 1 pa 3 MemeHa anexrppnnaa cxeua 3 c npeoőpąsonawenen qaćTora~uanpaxeHne 12. B omxunnoň qacrn Kopnyca 2 pacnonomeuu Bce Mexaunuécxue ysnm H ycTpoüćTBo uoxasanun. Cepnoqnnrarenb 4 cnssau c nepeaqeň 5. Ban 7 ngmeuunomewpa 6 Henocpecwnenno cnasau c Banou 9 CTpeHKH. Ban 9 crpenxu ycTanasnusaew CBHSB c perucrpnpymmuu ycwpoücwaom 10 qeges peeqnym nepąnaqy 8. Hocpencrnom...

Měřicí zařízení pro vyhodnocování reflexních fotometrických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263743

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janda Jiří, Vojtek Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: fotometrických, signálu, zařízení, měřicí, vyhodnocování, reflexních

Text:

...hodno tu koncentrace v požadovaných jednotkách.A Měříoí zařízení podle vynálezu je sohématicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr, l je zapojení měříoího zařízení a na obr, 2 jsou časové průběhy.Měřící zařízení sestává z přes spínač 2 připoen zdroj 3 konstantního proudu spoen přes J r Joptickou komůrku 2 s převodníkem Q proud/napětí, K optické komůrce E je přiložena testovaná nebo referenční zona Ž, Pře vodník Q...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Škramlík Jiří, Landa Václav

MPK: G01R 1/06, C25B 11/00, C25D 17/10...

Značky: způsob, měřicí, měření, hustoty, sondy, výroby, elektrolyzéru, proudové

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Žebrovaná měřicí cívka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262852

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kozel Josef

MPK: H02F 7/16, H01F 5/02

Značky: žebrovaná, cívka, měřicí

Text:

...vinutím podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze dvou dělených boků,izolovaných.spojovací lištou a navzájom spojených žebry tvořícími společně nosnou kostru se štěrbinou pro průchod měřeného pásu. Mezi. měřený pás Q nebo pro eventuální jádro oívky. Délka žeber 2žebry je přes dělené boky navinuto vinutí. 232852Výhodou řešení dle vynálezu je, že je umožněno průběžné proměřování elektromagnetických vlastností...

Měřič nelineárních zkreslení pro televizní měřicí techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262489

Dátum: 14.03.1989

Autor: Seka Jan

MPK: H03K 5/05, H04N 17/02

Značky: techniku, měřič, nelineárních, měřicí, televizní, zkreslení

Text:

...stejnosměrné složky ggg je spojsn se vstupem druhého zesilovače gg,jehož výstup je spojsn se signłlovým vstupem 1 zatsmñovacího obvodu gg, jehož ovládací vstup g je spojen s výstupom druhého přsvodníku úrovně gg, jehož vstup lg je čtvrtým vstupom mäřiče a výstup zatemňovacího obvodu EQ je spojen se vstupe dolní propusti 22, jejíž výstup je spojen se vstupem třetího zesilovače g§, jehož výstup je výstupom měřiče zapojení může býtrozäířeno tím....

Nastavitelné saně, zejména pro mostově seřizovací přístroje a třísouřadnicové měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262190

Dátum: 14.03.1989

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/04, G12B 5/00

Značky: stroje, seřizovací, saně, prístroje, nastavitelné, měřicí, třísouřadnicové, zejména, mostové

Text:

...vedení bylo zamezeno výskytu náhodného poškození a současně byl zmenšen rozdíl vzdálenosti mezi odměřovanou součástí na pracovním stole a odměřovacím ústrojím nad vrchní plochou saní. Zařízení podle vynálezu zjednodušuje konstrukcí vyloučením kyvného rámečku a současně zmenšuje výškový rozměr rámečku, jenž zároveň plní funkci saní.Na připojených výkresech je znázorněnno zařízení podle vynálezu, kde na o-br. 1 je převážně v řezu znázorněno...

Souřadnicový měřicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260975

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kasparajtis Albinas, Gapšis Algis, Kumetajtis Juozas

MPK: G01B 13/00

Značky: měřicí, souřadnicový, stroj

Text:

...saxpurax no-3 HOCTB 10, Kowopan cooñmaeTcn uepes orsepcrnx 11 c OTBCPCTHHMH 12 a 3 p 0 cTaTH qecxoro nomnnnuxa 6, a uepea npoccenb 13 H TDYĎRY 14 - c ncwoqnnxom cmaTo~ ro Bosyxa. Gnopa 5 C nopranou 2 Momew őmTb coennneua C nonombm mapnnpa 15. Hnomanb onopnoň nosepxuocýu BAÓOHBNQ nnoman rcpuoaoů noaepxnocwn 16 non mununxa. V Cxawmñ-Bosyx uepes Tpyöxy 14 H poccenb 13 nocwynaer B HOHOCTB 10, coa naBan sasop H, Bennqunoň 05005-0,01 M, qro...

Měřicí rám deflektografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260656

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šopík František, Lindovský Tomáš, Jaroš Jiří

MPK: G01M 5/00

Značky: měřicí, deflektografu

Text:

...výkrese,kde obr. 1 představuje schematický pohled na mčřici rán vpůnorysu. a obr. 2 schematický pohled na měřicí rám v nárysu.Měřicí rám deflektografu je tvořen nosným rámem ł opatřeným jednou přední podpěrou g a dvojici zadnich podpěr g. K zadní části nosného rámu ł jsou kloubově připojena dvě hlavní snimaci rantena g zakončená opěrnými výstupky § a k přední části nosného rámu ł opět kloubově jedno pomocné snimaci rameno Q zakončené dalším...

Měřicí koncovka, zejména k měření na závěrech sdělovacích kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261272

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kolář Alois

MPK: H01R 11/18

Značky: závěrech, měření, koncovka, zejména, měřicí, sdělovacích, kabelů

Text:

...měření s touto koncovkou je proti současnému stavu rychlejší a zejména spolehlivější,protože koncovkou podle vynalezu lze docílit kvalitnějšího připojení měřicího přístroje k několika snímacím bodñm měřeněho objektu zároveň.Na připojeném výkresu je-schematicky znázorněn příklad provedení měřicí koncovky podle vynálezu se čtyřmi měřicími hroty, přičemž na obr. 1 je tato koncovka nakreslena v podélnémHěřicí koncovka podle vynálezu sestava...

Měřicí přístroj pro jednotné seřizování stahovačů na pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258586

Dátum: 16.08.1988

Autori: Viterna Zdeněk, Neveselý Vlastislav, Minařík Josef

MPK: D04B 37/02

Značky: měřicí, jednotné, strojích, stahovačů, pletacích, seřizování, prístroj

Text:

...v neznázorněném zámkovém bloku, do kterého se měřicí přístroj při měření zasune. K základní desce ł jsou pomocí šroubú připevněny bočníce a to z jedné strany zadní bočnice 3 a z druhé strany přední bočnice âł. Ve vybrání základní desky l je suvně uložena posuvná uhlová páka 2, zakončena na konci blíže zadní bočnice Q dlouhým ramenem gł. V posuvné úhlové páce g je uložen jeden konec tlačné pružiny gg, zatímí co druhý konec tlačné pružiny 33...