Patenty so značkou «měření»

Způsob kompenzace zákalu při měření absorbance vod v ultrafialové oblasti záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260576

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bendík Michal, Šenk Jaromír, Šantora Jaroslav

MPK: G01J 1/04, G01J 1/18

Značky: absorbance, ultrafialové, záření, způsob, oblastí, kompenzace, zákalů, měření

Text:

...nebo či. přístroj W-ANALOX podla A 0 č. 165 814.Při. měření ahaorbanoe v ultratlalové oblasti. dianí na vodních tocích, kde zákal vyjàdłený axtínkcí EW je často někoukandaobně vyäií. ne vlastní abeorbance hw, je kom-r pensąoa vlivu añkalu měření extínkoe například při vlnavě délce A - 546 m hepostačující a vede k neaprlvným a většinou vyaokýn hodnotím ahsorbance AW. soudinitel akalovó kompenaaoe k. v tento případl poměr 3254/55, pohybuje...

Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260574

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír, Bendík Michal

MPK: G01J 1/22, G01J 1/04

Značky: kontinuální, provozní, nízkotlakou, fotometru, měření, rtuťovou, výbojkou, dvoupaprskového, optická, soustava

Text:

...V termostatu, a ze souosa uspořádané rovinné desky, opatřené nad sebou umístěnými dvěma podélnými štěrbinami se spoločnou osou, a dále umístěné válcově optické čočky, za níž jsou nad sebou uspořádané dva optická filtry vytvářející dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná štěrhina je opatřena clonou, umístěnou na pružné planžetě, která je ovládána prvním elektromaqnetickým systémem se...

Zařízení pro měření průtoku a množství nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260501

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kotrč Bohumír, Machálek Antonín, Vegricht Jiří, Kubát Stanislav

MPK: G01F 13/00, G01F 1/86, A01J 7/00...

Značky: množství, nadojeného, zařízení, měření, průtoku, mléka

Text:

...gg opakovat program střídání doby T 2 a doby Tí tato řídící jednotkaV gâ přítok ukončuje přičemž regístrovala vyprazdňování měrné komory É. Program může být dáleřešen tak, že po ukončení doby T 3 a zastavení měření na základě informace hladinoměru 32 připočte zbylé množstvíľmléka v měrné komoře Q k dosud índikovanému nádoji indíkátoremzdroje gl a vydá přes řídící jednotku Q signály k vypuštění zbylého mléka z měrné komory Q a měření průtoku a...

Zapojení pro měření proudů v izolaci statorového vinutí elektrických strojů chlazených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260492

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mrázek Josef, Vlnař František

MPK: G01R 31/02

Značky: chlazených, vinutí, statorového, zapojení, měření, izolaci, vodou, elektrických, strojů, proudu

Text:

...chladící vody, o hodnotě RS. První vstupní svorka 9 měřiče 8 proudu je spojena s armaxturou 14 rozvodu chladící vody.Podmínkou přesné-ho měření .při zapojení podleobr. 1 je, aby svodový odpor R vodních trubic byl alespoň 10 Ukrát větší, nežli vstupní odpor měřiče 8 proudu.Na obr. 2 je zapojení vcelku stejně jako na obr. 1 až .na to, že první vstupní svorka 9 měřiče B proudu je přes druhý zdroj 17 stejnosměrného napětí spojena s armaturou 14...

Přístroj pro automatické neinvazivní kontinuální měření krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260477

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peňáz Jan

MPK: A61B 5/02

Značky: neinvazivní, prístroj, automatické, tlaku, měření, krevního, kontinuální

Text:

...tak, že výstupní stejnosníěrné napětí ze špičkového detektoru 22, lsteré odpovídá aaimiplitudě o-bjemových pulsací artérii při působení tlaku na úrovni středniho krevního tlaku, se přivádí k obvodům v zesilovačích 6, 21, které ovládají jejich zesílení tak, že výstupní signal má vždy stejnou amplitudu. I tato regulace působí neustale, je na rozdíl od dosavadních systémů kontinuální.1. Prístroj pro automatické neinvazívní kontinuální měření...

Zapojení pro synchronní měření kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260437

Dátum: 15.12.1998

Autor: Krotil Pavel

MPK: G01R 23/10

Značky: synchronní, kmitočtu, zapojení, měření

Text:

...hradla 8 je propojen signál X o měřeném kmitočtu. Výstup T 5 prvního součinového hradla 8 je propojen nn hodinový Istup ll klopného obvodu i řízeněho hranou. Vstup 92 pro asynchronní nulování je propojen na výstup 62 druheho dekoděru 6. Výstup 93 klopného obvodu Eł je propojen jednak na řídící vstup 42 pro blokování funkce hlavního děllče 4,jednak 1 m vstrp 151 druhého součinového hradla 1 D, jehož druhý vstup 102 je propojen na vstup...

Zařízení pro měření elektrického přechodového odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260247

Dátum: 15.12.1998

Autori: Masařík Vladimír, Pitter Jaroslav

MPK: G01R 27/14

Značky: měření, přechodového, odporu, elektrického, zařízení

Text:

...referenční elektrody je zakončena polokulovitou pozlaconou plochou, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, žehorní část referenční elektrody přechází v píst suvnč uložený ve válci, izolovaném vůči nosnému rámu průchodkou, přičemž spodní část válce je opatřena nejméně jedním uzavíratelným otvorem.Zařízení podle vynálezu umožňuje jednoduché a spolehlivá měření elektrického přeohodového odporu hez složitého mechanického nebo...

Zapojení pro bezdotykové měření útlumu prostředí a objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260205

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polívka Jiří

MPK: G01R 29/08

Značky: bezdotykové, útlumu, měření, zapojení, prostředí, objektu

Text:

...k výstupu mikrovľnného radiometrm.g,přičemž indikátor § útluu je spojen e druhým výstupom zeslav bovaěe Q.V zapojení znázorněném na obr. 3 je vyaílací zařízení tvořeno širokopáemovým generátorem ł, k jehož výstupu je přes první zeelabovaě Q připojena trychtýřová vyeílaoí anténa 3. Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa Q. která je pŕtpejena k prvnímu vstupu druhého zeelabovače §, jehož první výstup je připojen ke vstupu...

Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žižka Jan, Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/00

Značky: odber, zařízení, vzorků, měření, nadojeného, mléka

Text:

...odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen...

Jednotka pro měření teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 276041

Dátum: 18.03.1992

Autor: Odvalil Pavel

MPK: G01L 7/22

Značky: měření, teplot, jednotka