Patenty so značkou «meracích»

Bezdrôtové poskytnutie meracích dát elektriny v prípade elektrického nabíjania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16969

Dátum: 09.11.2010

Autori: Liuhala Tapani, Myllymäki Jorma, Sintonen Jouni, Chrons Timo, Nirhamo Timo

MPK: B60L 11/18, G07F 15/00

Značky: poskytnutie, nabíjania, meracích, případě, bezdrôtové, elektrického, elektřiny

Text:

...v obslužnej platforme informácii o používateľovi, prijatého identiñkátora zásuvky a prijatých meracích dát.0022 Vjednom uskutočnení vynálezu spôsob ďalej zahŕňa prijatie pomocou druhého prijímača obsiahnutého v prvej systémovej platforme elektrárenskej spoločnosti, forwardované informácie o používateľovi, identiñkátor zásuvky a meracie dáta. Spôsob ďalej zahŕňa identifikovanie nabíjacej zásuvky na základe prijatého identifikátora zásuvky...

Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 245330

Dátum: 15.12.1988

Autori: Andrási Ferenc, Gál Melinda

MPK: G01N 27/00

Značky: krytý, najmä, zámok, meracích, uzatvárací

Text:

...resp. trvalým spojením hrotu s doskou plošného spoja elektroniky sondy.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond, podľa vynálezu, ktorý umožňuje spojenie dvojdielneho krytu a súčasné upevnenie meracieho hrotu sondy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že uzatvárací zámok pozostáva z tvar-ovo zhodných výstupkov a uzamykacieho kolika, pričom najmenej dvoma výstupkami je opatrená vnútorná časť vrch...

Zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240509

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pfützner Peter, Schmidt Hans, Miklitsch Günter

MPK: G01K 15/00

Značky: zapojenie, zisťovanie, presnosti, overovanie, termoelektrických, rozpojenia, článkov, reťazcov, meracích, poruch

Text:

...na ktorých možno prevádzať overovanie n zisťovanie poruchy sú označené ako miesta overovania B. Miestami overovania E môžu byť miesta spojenia jed 4notlivých úsekov meracej trasy ako sú napr. združovacie skrine, konektory, termostaty,svorkovnice meracích prístrojov» a pod Vlastné zapojenie pre overovanie a zisĎąvaniegpovruchy sa skladá z kontrolného měfaciehoprístroja 11, z nastavitelného na päťovéhoizdroja 13, ktorého vnútorný od por...

Zapojenie na prepínanie citlivosti meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzebnou slučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233254

Dátum: 01.04.1987

Autori: Podolan Ľubomír, Zrubec Vladimír

MPK: G01R 3/00

Značky: prístrojov, citlivosti, uzavretou, zapojenie, meracích, slučkou, spätnoväzebnou, prepínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je určené na prepínanie citlivostí meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzobnou slučkou. Jeho účelom je umožniť prepínanie citlivosti meracieho prístroja bez nežiadúceho vplyvu na zosilnenie elektrického reťazca, do ktorého je zapojený. Uvedeného účinku sa dosahuje využitím zákonitostí negatívnej spätnej väzby s použitím jediného invertujúceho zosilňovača a pasívnych odporových prvkov. Je obzvlášť výhodný pre meracie prístroje...

Sposob automatického overovania meracích reťazcov termoelektrických článkov primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 248965

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tomík Ján, Štanc Stanislav, Gese Augustín

MPK: G01K 15/00

Značky: meracích, primárneho, elektrárne, termoelektrických, okruhu, spôsob, reťazcov, automatického, overovania, jadrovej, článkov

Text:

...teplôt z termoelektrických článkov platných pre počiatok merania., čím sa získavajú hodnoty opravných koeticientov pre meracie reťazce termoelektrických článkov primárneho 0 kruhu.Uvedený spôsob overovanie nevyžaduje nákladné »overovanie statických charakteristík termoelektrických článkov V la.boratórnych podmienkach pred ich montážou. Stačí ho nahradiť. kontrolou slučkových a izolačných odporov a prípadne nenáročným overením jedného...

Spôsob pre zisťovanie hodnovernosti teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222302

Dátum: 01.12.1985

Autori: Tomík Ján, Badiar Stanislav, Štanc Stanislav

Značky: termoelektrických, teplotných, spôsob, plášťových, reťazcov, článkov, údajov, meracích, zisťovanie, hodnovernosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru merania teplôt. Vynález rieši problém určovania hodnovernosti nameraných teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov. Podstata vynálezu spočíva vo využívaní hodnôt slučkových odporov meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov súčasne zmeraných s teplotnými údajmi meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov pre určenie hodnovernosti odpovedajúcich meraných údajov...

Kĺb sklopného podnožia meracích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226490

Dátum: 15.11.1985

Autor: Košík Eduard

Značky: sklopného, meracích, podnožia, prístrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺb sklopného podnožia meracích prístrojov vyznačujúcich sa tým, že v púzdre podnožia (3) je otočne uložená na čape (2) sklopná nožička (1), na ktorej je pozdĺžna gumová vložka (5), ďalej zvislá gumová vložka (6) a guličkové polohovadlo (4), pričom pre polohovanie sklopnej nožičky (1) sú nosníková pružina skladovacej polohy (7) a nosníková pružina pracovnej polohy (8) nalisované v púzdre podnožia (3).

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224192

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fridrich Dušan, Liška Miloš, Žoldák Ľubomír

Značky: meracích, vetva, zariadení, vstupná, potravinářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení tvorená čerpadlom, snímačmi hladiny, solenoidovým a spätným ventilom vyznačená tým, že prívod /1/ je opatrený jednak vstupným hrdlom /2/ s čerpadlom /3/ a spätným ventilom /4/ a jednak odvzdušňovacím potrubím /5/ so spodným hladinovým snímačom /8/ a solenoidovým ventilom /7/ s otvorom /6/ do atmosféry.

Zapojenie meracích a vyhodnocovacích obvodov indikátora ťahu v páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 222906

Dátum: 01.03.1984

Autori: Krist Pavol, Jakubík Viktor

Značky: zapojenie, páse, obvodov, vyhodnocovacích, indikátora, meracích, ťahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojenia meracích a vyhodnocovacích obvodov indikátora ťahu v páse pozostávajúce z dvoch meracích tenzometrických snímačov a z dvoch kontrolných tenzometrických snímačov napojených na vyhodnocovacie obvody pripojené k zdrojovej části. Zapojenie umožňuje kontinuálne meranie priečne sa pohybujjúcej sily v pozdĺžne pohyblivom páse, ako aj trvalú kontrolu správnosti údajov získaných meracími a kontrolnými tenzometrickými snímačmi,...