Patenty so značkou «meracia»

Meracia zostava na meranie vibrácií rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6356

Dátum: 02.01.2013

Autori: Zelenaj Anton, Peťková Viera

MPK: G01M 7/02, G01H 1/00

Značky: rotačných, meranie, strojov, zostava, meracia, vibrácií

Text:

...kde nasadenosť výrobných zariadení je vysoká a výpadok z činnosti by spôsobil veľké ekonomické straty, ohrozenie zdravia či dokonca životov, ako i poškodenie životného prostredia. Ide hlavne o energetické zariadenia, výrobné linky s nepretržitou prevádzkou, či merania pri pásoch s pohybujúcimi sa časťami, a pod.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú zobrazené uskutočnenia meracej zostavy na meranie vibrácií...

Meracia hlava typu LIBS na analýzu zlúčenín v prašnom prostredí a/alebo pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18310

Dátum: 12.01.2010

Autori: Monfort Guy, Bellavia Luigi, Noville Jean-françois

MPK: C21C 5/52, F27D 21/00, C21C 5/46...

Značky: vysokej, prostředí, hlava, zlúčenín, analýzu, meracia, teplotě, prašnom

Text:

...že priestor, kde sa vytvára plazma zostáva na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečilo optimálne zaostrovanie lasera. Takéto systémy boli priemyselnepoužité pre zinok a hliník.Pre kovy s vyšším bodom tavenia tieto zariadenia nie sú vo všeobecnosti použiteľné, keďže salanie. ktorému sú vystavené laser aspektrometer je príliš intenzívne pre zabezpečenieV princípe určite komponenty (optické prvky) odolávajú zvýšeným teplotám a môžu V...

Meracia komora prístroja na meranie špecifického tepla, teplotnej vodivosti a tepelnej vodivosti materiálov impulznou prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3684

Dátum: 02.12.2003

Autori: Markovič Marian, Boháč Vlastimil, Vretenár Viliam, Matay Ladislav, Kubičár Ľudovít, Hrkút Pavol

MPK: G01K 17/00, G01N 25/20

Značky: komora, meracia, vodivosti, tepla, metodou, prístroja, specifického, přechodovou, tepelnej, impulznou, meranie, materiálov, teplotnej

Text:

...10 je nalepená Kaptonová fólia 11. V drážke pod homogenizátorom 10 je umiestnený miniatúmyplatinový teplomer na meranie teploty výmenníka 1 tepla. Homá časť výmenníka 1 tepla je opatrená dotláčacím skrutkovým mechanizmom 16 materiálovej vzorky 14 cez senzor tlaku, ktorý zaručuje reprodukovateľnosť prítlaku najmä pri meraniach mäkkých materiálov ako je to znázornené na obr. 5. Na výmenník 1 tepla je tepelne kotvený izoterrnický plášť 4,...

Meracia hlavica na detekciu a stanovenie rádioaktívnych látok v nízkotlakovej kolónovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 279296

Dátum: 09.09.1998

Autori: Havránek Emil, Křenek Peter

MPK: G01N 30/62

Značky: rádioaktívnych, detekciu, meracia, stanovenie, látok, nízkotlakovej, hlavica, chromatografii, kolónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Meracia hlavica na detekciu a stanovenie rádioaktívnych látok v nízkotlakovej kolónovej chromatografii pozostáva zo scintilačného detektora (2) rádioaktívneho žiarenia, ktorý je uložený a aretačnou skrutkou (3) stabilizovaný v dutine oloveného základného telesa (1), v čele ktorého je vytvorená meracia cela (4) na uloženie kapiláry (9) s meranou vzorkou. Kapilára (9) je utesnená oloveným vekom (6) s vybraním (7), odnímateľne pripevneným k čelu...

Ponorná meracia sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 278087

Dátum: 06.12.1995

Autori: Cure Omer, Bollen Theo Pieter

MPK: G01K 13/00

Značky: sonda, ponorná, meracia

Zhrnutie / Anotácia:

Ponorná meracia sonda je určená na meranie v roztavených kovoch. Pozostáva z oplášťovanej základnej kovovej rúrky (1), ktorá nesie na ponornom konci meraciu hlavu v tvare zátky (4), nesúcej najmenej jeden merací člen, a uzatvorenú viečkom. Základná kovová rúrka (1) je opatrená iba na prednej časti svojej dĺžky žiaruvzdorným, prípadne ohňovzdorným plášťom (2), ktorého hrúbka sa k ponornému koncu (3) sondy zužuje, zatiaľ čo koncový úsek kovovej...

Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 259358

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ray Ján, Hering Jiří, Bukoven Ján

MPK: G01F 1/56, G01F 1/05, G01F 1/00...

Značky: meradlá, meracia, rotujúcim, piestom, komora, objemové

Text:

...meradla.Alternatívne je možné do puzdra meradla kolmo na kruhové dno zabudovat induktívny snímač.Umiestnením vtokového a výtokového otvoru V kruhovom dne sa zjednoduší Výroba zložitých tvarov puzdra. Malé tlakové účinky kvapaliny na oddelené kruhové dno dovolujú použiť pre výrobu tejto súčiastky ma 4teriál nižšej pevnosti, napriklad plast, čo dáva predpoklad efektivnejších technologických možnosti výroby, napríklad striekaním z plastov s...

Viacpolohová meracia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 252745

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kastel Pavel, Hladík Rastislav, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23Q 15/20

Značky: meracia, stanica, viacpolohová

Text:

...do pracovnej polohy podľa typu obrobku práve na stroji obrábaného.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad prevedenia. viacpolohovej meracej stanice podľa vynálezu pre štyri typy obrobk-ov, kde na obr. 1 je celková dispozície stanice a na obr. 2 je znázornený rez A~-A merac-ou stanicou.Viarcpolohová Ineracia stanica pozostáva z pniamočiareho posuvového mechanizmu 1,ktorého pohonný valec 3 ovláda posuv suportu 2, uloženého vo vedení....

Temperovaná meracia komôrka ku mikroskopickému goniometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238882

Dátum: 15.05.1987

Autori: Romanov Andrej, Novák Igor, Parnahaj Juraj

MPK: G01B 11/26

Značky: goniometru, temperovaná, mikroskopickému, komôrka, meracia

Zhrnutie / Anotácia:

Temperovaná meracia komôrka k mikroskopickému goniometru je určená na meranie uhlov zmáčania tuhej látky kvapalinou. Podstata komôrky spočíva v tom, že je umiestnená v izolačnom plášti a od uholníka je odizolovaná doštičkou z kuprexitu, pričom je vyhrievaná dvoma vyhrievacími telieskami upevnenými fixačnými prstencami, medzi ktorými je umiestnený dávkovací nástavec a v telese komôrky je odporový teplomer pripojený na tyristorový termoregulátor....

Meracia halava na rozmerovú kontrolu strediacich jamok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228616

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šoltys Vincent, Pillár Jozef

MPK: G01B 5/00

Značky: meracia, kontrolu, jamok, strediacich, rozmerovú, halava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši meraciu hlavu na rozmerovú kontrolu strediacich jamok, ktorá umožňuje proces kontroly mechanizovať resp automatizovať. Meraciu hlavu možno využiť pri stavbe viacrozmerových meracích prípravkov, pripadne pri stavbe špeciálnych zariadim. . Podstatou vynálezu je to, že merací dotyk, napríklad guľový, je posuvne uložený vo vodiacom puzdre a odpružený pružinou, pričom vodiace puzdro je pomocou objímky a dorazového puzdra upevnené v...