Patenty so značkou «meniča»

Spôsob pripájania modulov vysokonapäťového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6836

Dátum: 02.07.2014

Autori: Buday Jozef, Pčola Marcel, Havrila Rastislav

MPK: B60M 3/00, B60L 1/00, B60L 1/02...

Značky: pripájania, spôsob, meniča, modulov, vysokonapäťového

Text:

...tranzistory pracujúce s vysokou spínacou frekvenciou ( l 0 až 20 kHz). Predložený systém umožňuje paralelné zapojenie modulov vysokonapäťového meniča vrátane vstupného filtra každej skupiny modulov, ďalej sériové zapojenie modulov meniča so zmenou zapojenia filtra dolnej skupiny modulov a pripojenie autotransformátora napájajúceho sériovo zapojené moduly meniča s prekonfigurovaným filtrom. Systém teda môže pracovať V troch rôznych...

Bezstratový obvod na zníženie vypínacích strát meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 287292

Dátum: 29.04.2010

Autori: Dudrík Jaroslav, Lacko Milan

MPK: H02M 3/22

Značky: zníženie, vypínacích, strát, obvod, meniča, bezstratový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstratový obvod 16 na zníženie vypínacích strát nepriameho jednosmerného dvojčinného meniča je tvorený indukčnosťou (9), ktorej jeden koniec je pripojený na mínus pól meniča a druhý koniec cez diódy (10, 11, 12, 13) je pripojený na stred primárneho vinutia transformátora (3), čo je zároveň plus pól napájacieho zdroja (4). Kondenzátory (14, 15) sú pripojené paralelne k poloviciam primárneho vinutia transformátora (3) cez diódy (12, 13), pričom...

Metóda na riadenie meniča jednosmerného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7214

Dátum: 25.11.2008

Autor: Landwehr Frank

MPK: H02M 3/04

Značky: prúdu, jednosmerného, meniča, riadenie, metoda

Text:

...(prerušovanej) prevádzke. Až pri vyššom zaťažení prechádza menič jednosmerného prúdu z nekontinuálnej prevádzky do režimu0010 Pri ešte vyššom zaťažení si môže, vždy podľa vyhotovenia meniča jednosmemého prúdu, ponechať bud režim prechodu, pričom sa spínacia frekvencia znižuje vzávislosti od systému, alebo menič jednosmerného prúdu prechádza do0011 Pri meničoch jednosmerného prúdu, ktoré majú viacero prúdových kanálov,ktorých...

Ovládací systém a spôsob ovládania bezmostíkového zvyšovacieho meniča napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12791

Dátum: 21.11.2008

Autor: Myhre Erik

MPK: H02M 1/42

Značky: spôsob, zvyšovacieho, ovládania, bezmostíkového, napätia, ovládací, systém, meniča

Text:

...ako druhý prúd IR., cez druhý rezistor, tretia hodnota sa meria ako tretí prúd Im cez tretí rezistor, kde nameraný signál up sa vypočíta ako maximálna hodnota bud prúdu cez prvý rezistorplus prúducez tretl rezistor, alebo prúd cez druhý rezistor plus prúd cez tretí rezistor.0019 V jednom aspekte sa prvá hodnota meria ako napätie vm. na prvom rezistore, druhá hodnota sa meria ako napätie vm na druhom rezistore a tretia hodnota sa meria ako...

Trojfázový modul meniča s tlakovými kontaktmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9717

Dátum: 31.05.2008

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 25/07, H01L 23/495, H01L 23/48...

Značky: meniča, tlakovými, trojfázový, kontaktmi, modul

Text:

...dráhami a súčasne vykonávajú tlak na podložku a tak vytvárajú jej tepelný kontakt s chladičom. Tlak sa pritom privádza napriklad vyššie uvedenými prostriedkami podľa stavu techniky. EP 1467406 A 1 uverejňuje výkonový polovodičový modul so smerom von vedúcimi výkonovýmiO 7 vynález si kladie za úlohu predstaviť trojfázový modul meniča vyhotovený s tlačnými kontaktmi, pričom pomocné a výkonové pripojné prvky sú obzvlášť vhodne vzájomneO 8 Táto...

Zapojenie meniča pre asynchrónny generátor s dvojitým napájaním s variabilným dodávaným výkonom a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7894

Dátum: 19.01.2008

Autor: Schreiber Dejan

MPK: H02P 23/00, H02P 9/00

Značky: zapojenie, dodávaným, asynchrónny, generátor, meniča, spôsob, dvojitým, variabilným, prevádzky, napájaním, výkonom

Text:

...menič usmerňovač, ako aj zo strany0008 Rovnako je zo spisu EP 1 313 206 A 2 podľa tam citovanéhostavu techniky známe usporiadanie vo vnútri prúdového meniča, pozostávajúceho zo vstupného usmerňovača, medziobvodu a0009 Úlohou daného vynálezu je uviesť zlepšené zapojenie meniča s asynchrónnym generátorom s variabilným dodávaným0010 Úloha sa rieši zapojením meniča S asynchrónnym generátoron s dvojitým napájaním s variabilnýnx dodávaným výkonom,...

Modulárne riešenie pomocou výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4906

Dátum: 06.12.2007

Autori: Pčola Marcel, Thomka Ľubomír, Packa Vojtěch

MPK: H02M 5/00, H02M 7/00

Značky: pomocou, meniča, výkonového, riešenie, modulárne

Text:

...zníženie napätovćho a prúdového namáhania prvkov, zníženie úrovne elektromagnetického rušenia.Druhý stupeň sa skladá z troch výstupných modulov trojfázových striedačov, ktoré menia stabilizované jednosmemé napätie medziobvodu na požadované striedavé výstupné napätie.Výhodou modulámej konštrukcie je, že uľahčuje údržbu, opravu a inštaláciu, pretože samostatné moduly majú nízku hmotnosť a sú ľahko vymeniteľné. Podobná mechanická konštrukcia...

Modulárne riešenie pomocou výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4905

Dátum: 06.12.2007

Autori: Pčola Marcel, Packa Vojtěch, Thomka Ľubomír

MPK: H02M 5/00, H02M 7/00

Značky: modulárne, meniča, výkonového, pomocou, riešenie

Text:

...napätie medzi moduly, takže V moduloch sa dajú použit polovodičové prvky s menším závemým napätím. Vyššia pracovná frekvencia meniča, ktorú dovoľujú tieto prvky umožňuje znížit hlučnosť, zmenšiť rozmery a hmotnost magnetických obvodov, ako aj kvalitu regulácie. Ďalšie zlepšenie je realizované aplikovaním navzájom fázovo posunutých riadiacich signálov na jednotlivé vysokonapäťové moduly, čo prináša unikátne zlepšenie vlastností zariadenia...

Modulárne riešenie dvojstupňového výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4809

Dátum: 02.08.2007

Autori: Pčola Marcel, Packa Vojtěch

MPK: H02M 7/00, H02M 5/00

Značky: riešenie, výkonového, meniča, dvojstupňového, modulárne

Text:

...riešenie.Príklad uskutočnenia technického riešeniaModulárne riešenie dvojstupňového výkonového meniča podľa obr. l, 2 pozostáva z vysokonapäťového meniča 20 zloženého z aspoň jedného vstupného vysokonapäťového modulu 21, 22, 23, 24, 25, 26, opatreného vstupom napätia 10 a cez jednosmemý medziobvod 30, opatreného snímačom napätia 31 a prepojeného s aspoň jedným výstupnýrn meničom 40 opatreným výstupom 50, pričom výstup 50 môže byť so...

Metóda riadenia napäťového meniča v systéme vysokonapäťového jednosmerného prúdu (HVDC) a do systému HVDC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8589

Dátum: 14.06.2007

Autor: Jiang-häfner Ying

MPK: H02M 7/797, H02M 5/458, H02J 3/36...

Značky: metoda, systému, vysokonapäťového, jednosmerného, napäťového, prúdu, systéme, meniča, riadenia, hvdc

Text:

...založený na napäťovom meniči od Qahraman a kol., Kanadská konferencia elektrotechnického a počítačového2004, vydanie 2, str. 1063-1066, ISBN 0 ~ 7803-8253-6, opisuje samostatné riadenie jalového a činného výkonu u napäťového meniča, kde proporcionálne integrálne ovládače fungujú na základe skutočných chýb a chýb jaloveho výkonu a vytvárajú veličinu a fázu príslušnú napäťovému normálu k vnútornému PWM0009 Obnovenie výkonu po rozsiahlom...

Systém meniča so zapojením prúdového meniča na spojenie trojfázového generátora s elektrickou sieťou a s riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10059

Dátum: 13.01.2005

Autori: Heilbronner Heinrich, Schreiber Dejan

MPK: H02M 5/458, H02J 3/38, H02J 3/18...

Značky: spojenie, elektrickou, meniča, generátora, systém, riadením, prúdového, trojfázového, sieťou, zapojením

Text:

...prerušení siete, resp. aby sa umožnilo mäkké odpojenie pri dlhodobejšom prerušení siete, je vytvorený okamžitý obmedzovač prepätia, V ktorom sa táto (prebytočnáenergia) mení na tepelnú energiu.0007 Systém meniča podľa DE 101 O 5 892 uverejňuje zapojenie prúdoveho meniča na spojenie trojfázoveho generátora s elektrickou sieťou a reguláciou, pričom toto zapojenieprúdového meniča pozostáva z prveho priameho spojenia generátora s elektrickou...

Obvody na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283721

Dátum: 18.11.2003

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02M 1/00, H02M 3/22

Značky: krajných, zníženie, obvody, meniča, spínacích, stavoch, strát

Zhrnutie / Anotácia:

Obvody (24) na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča, predovšetkým v stave naprázdno alebo nakrátko, sú tvorené pomocným transformátorom (11), ktorého primárne vinutie je pripojené na stred kapacitného deliča tvoreného kondenzátormi (12) a (13) a stred prvej vetvy striedača v mostíkovom zapojení. Sekundárne vinutie pomocného transformátora (11) je pripojené cez pomocný usmerňovač (15) na výstupný premosťovací kondenzátor (19).

Pripojenie slúchadlového elektroakustického meniča domáceho telefónu na generátor vyzváňacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 378

Dátum: 06.04.1994

Autor: Demjanovič Jan

MPK: H04M 3/56

Značky: signálu, domáceho, elektroakustického, generátor, meniča, slúchadlového, telefónu, vyzváňacieho, pripojenie

Text:

...sa od vyzváñacieho signálu naindukuje určitá uroven signálu aj do ostatných privodných vodičov, čo spôsobuje tichá vyzváňanie aj u ostatných účastníkov systému. Takýto stav nastáva najmä v systémoch, kde v domácom telefóne vo funkcii slúchadla je použitý elektroekustický menič s vyššou impedanciou, t.j. elektromagnetický alebo piezo keramický menič.Podstata technického riešenia Podstata technického riešenia spočíva v tom, že sluchadlový...

Kazeta elektronického riadenia impulzového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 267359

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koyš Viktor, Illeková Zlata

MPK: H05K 5/00

Značky: riadenia, meniča, impulzového, kazeta, elektronického

Text:

...drážkou pre výstupok, pričom na jednej z týchto stien je otvor pre vývod káblov. Kazeta je vyhotovená z plného materiálu,výhodne z plastu.Výhodou kazety podľa vynálezu je, že spojenie oboch častí sa uskutočňuje zasunutím jed CS 267359 B 1nej častí do druhej. Zosúladením výrobných rozmerov umožňuje dosiahnuť požadovaný stupeň krytia proti prachu a vode. Kazeta je vhodná aj pre obccnú aplikáciu. Ďalšou výho(lou je, že umožňuje ttmiestnit...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265757

Dátum: 14.11.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02P 7/63, H02M 7/5395

Značky: meniča, tranzistorového, zapojenie, riadiacej, částí

Text:

...g lineárne narastá. Pri prvom vygenerovanom impulze na výstupe prvého komparátora 3 v periöde referenčného signálu nástupné hrana impulzu na výstupe prveho súčinového člena É cez blokovací člen § spôsobí zablokovanie prenosu impulzov cez druhýsučinový člen 1. Zostupná hrana tohto impulzu spôsobí zablokovania prenosu impulzov aj cez prvý súčinový člen 5 Analogická účinnost prehieha, ak v periöde referenčného signálu ako prvý bude...

Zapojenie komparátorov riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265513

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02P 7/63, H02M 7/5395

Značky: riadiacej, částí, zapojenie, tranzistorového, meniča, komparátorov

Text:

...Ž a lg dostávame na výstupoch Q a § budiacich signálov pravouhlý šírkovo impulzne modulovaný signál, ktorého kladná úroveň je využitá pre budenie jednotlivých vetví meniča. Kladná spätná väzba komparátorov Ě a łâ, ktorá sa vplyvom prvej diödy1 a druhej diódy l§uplatňuje iba pri kladnej polarite výstupných impulzov komparátorov § a l spôsobuje hysteréziu. Generovanie nástupnej hrany výstupného impulzu komparátorov § al v každej perióda...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265512

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: riadiacej, částí, meniča, tranzistorového, zapojenie

Text:

...kladnej a zápornej polarity 5 výstupným napätím regulátora Ě dostávame na výstupoch komparátorov l a 3 pravouhlý, šírkovo impulzne modulovaný signál. Pretože referenčný signál kladnej polarity má malý posuv do záporných napätových hodnôt a referenčný signál zápornej polarity je tvorený invertovaním signálu kladnej polarity,V oblasti výstupných napätí regulátora blízkych nule sú generované v jednej perióde signály na výstupoch oboch...

Usporiadanie výkonovej časti impulzového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 262761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jurnečka Alexander, Buchcár Anton, Janech Michal, Fígel Rudolf

MPK: H02M 11/00

Značky: částí, impulzového, meniča, výkonovej, usporiadanie

Text:

...,pritiačený horný chladič tvaru T.Usporiadanie výkonovej časti imąpulzoveho meniče podlľa vynálezu umožňuje dosiah 4nut .pri upredpísaanom elektrickom výkone minimálne vonkajšie rozmery zariadenia pri optimálnom odvode tepla» z výkon-ových polovodičov. Použitím sériovo vyrábaných prvkov, ktorých rozmery stanovuje výrobca,sa konštrukčným usporiadaním podľa vynálezu môže prenášať jednominútový výkon 9,6 KW na 1 dms zastavaného priestoru.Na...

Zapojenie impulzového meniča s troma tyristormi, komutačným kondenzátorom, transformátorom a nulovou diódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262638

Dátum: 14.03.1989

Autori: Buchhcár Anton, Fígel Rudolf, Janech Michal, Jurnečka Alexander

MPK: H02M 3/125

Značky: meniča, transformátorom, diodou, nulovou, komutačným, kondenzátorom, zapojenie, troma, impulzového, tyristormi

Text:

...Anôda nulovej diödy Q je zapojená na zápornú druhú vstupnú svorku gł meniče a zápornú druhú výstupnúPrvý zapínaci impulz prichádza na vypinaci tyristor É, čim sa tyristor otvorí a komutačný kondenzátor 3 sa nabije na napätie rovnakej polarity ako napájací zdroj. Privedenim zapinacieho impulzu na hlavný tyristor 3 a zároveň na prepölovaoi tyristor §, prúd zo zdroja preteká do záťaže a zároveň sa uzavrie obvod komutačný kondenzátor 3, hlavný...

Držiak elektromechanického meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 261837

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kozík Tomáš, Roháč Jan, Štubňa Igor

MPK: H04R 1/00

Značky: elektromechanického, držiak, meniča

Text:

...na kmitani kvázivoľnej vzorky v usporiadaní podla Spinnera a Tefita zvlášt vhodného pre merania pri vysokých teplotách.spomenuté nedostatky sa odstránia konštrukciou držiaka elektromechanického meniča podla tohoto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že elektromechanické meniče sú upevnené na telesá, hmotnosť ktorých prevyšuje hmotnosť kmitajúcich sú lčastí vrátane vzorky aspoň IOkrát a tieto sú zavesené na pružiny, ktoré sú druhým koncom...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sidor Karol, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: rychlostí, meniča, fázového, signálu, výstupného, vyhodnocovanie, zapojenie, uhlovej

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Zapojenie tyristora v jednosmernom medziobvode prúdového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257815

Dátum: 15.06.1988

Autori: Buchcár Anton, Harvánek Zdenko

MPK: H02M 5/00, H02M 1/00

Značky: prúdového, meniča, jednosmernom, tyristora, frekvencie, zapojenie, medziobvode

Text:

...hodnotách frekvencie.Na obr. 1 je znázornená zapojenie tyristora podľa vynálezu v kladnej vetve jednosmerného medziobvodu. Na obr. 2 je zapojenie tyristora podľa vynálezu v zápornej vetve jednosmerného medziobvodu.Na obr. 1 je katóda tyristora 3 spojená s katődovou svorkou ll riadeného usmerňovača l, kde je pripojená aj prvá svorka tlmivky g. Anôda tyristora 3 je spojená s druhou svorkou tlmivky g a s anôdovou svorkou sl autonómneho...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 257807

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cisko Jozef

MPK: H03L 5/00

Značky: zapojenie, částí, meniča, riadiacej, tranzistorového

Text:

...diôd lga lg, invertujúci vstup operačného zosilňovača lg je pripojený na katódu diódy gl a súčasne cez odpor gg na zápornú svorku napájacieho zdroja. Výstup operačného zosilňovače lg je cez ochranný odpor ll pripojený na anödu Zenerovej diôdy lg. Anódy Zenerovej diddy lg a diôdy gł sú pripojené na nulový potenciál napájacieho zdroja.Na výstupoch komparátorov 1 a A sú po komperácii výstupného napätia regulátora a referenčného signálu impulzy...

Zapojenie zapalovacieho obvodu impulzového meniča s troma tyristormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257493

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fígel Rudolf, Janech Michal, Jurnečka Alexander, Buchcár Anton

MPK: H03K 3/352

Značky: meniča, tyristormi, obvodů, zapojenie, troma, impulzového, zapalovacieho

Text:

...S anódou zapaľovacíeho tyristora §, pričom jeho katóda je spojená s anódou prvej diödy 2 a 5 prvým vývodom odporu łg. Druhý vývod odporu 10 je spojený s anödou druhej diödy ll, pričom jej katóda je spojená s riadiacou elektródou prepólovacieho tyristora 2 a katôda prvej diódy g je spojená s riadiacou elektródou hlavného tyristora 3. K anöde zapaľovacieho tyristora Q môže byť pripojený pomocný kondenzátor 33.Pri práci zapaľovacieho...

Zapojenie pre riadenie reverzačného impulzového meniča v mostíkovom zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254232

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kováč František

MPK: H02M 5/16

Značky: riadenie, mostíkovom, meniča, reverzačného, zapojenie, zapojení, impulzového

Text:

...zlepšia regulačná charakteristiky meniča a je ho možné použit aj pre servosystémy s najnáročnejšími p 0 žiadavkami na vlastnosti regulácie.Na pripojenom obrázku 1 je bloková schéma zapojenia riadenia reverzačnéh-o imjpulzového meniče. Na obrázku 2 je bloková schéma meniča s označením jednotlivých riadiacich fáz.Svorka E vstupného šírkovo modulovaného logického riadiacieho signálu li je pripojená na vstup nábehovou hranou spúšťaného...

Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mikeš Alois, Hora Poemysl, Urbanec Josef

MPK: H02M 1/08

Značky: reaktívnej, meniča, energie, polovodičového, zapojenie, kompenzáciou, zapínanie, prúdového, záťaže

Text:

...kompenzátora a striedača, t. j. riadiaceho uhla so strmosťou 60 ° el//1 perióda, Na obr. 3 sú ukazané časové priebehy prúdu jednosmerného medziobvodu striedača, prúdu indukčnosťou kompenzátora, t. j. fkompenzačného prúdu a napätia na komutačných kondenzáto-roch, t. j. výstupného napätia meniča pri zapnutí Ineniča s plnou záťažou.Zapojenie podla vynalezu na obr. 1 pozostáva zo snímacieho člena 1, ktorý snímavýstupné napätie meniče 11,...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rysin Nikolaj Ivanovie, Tchaj Vitalij Sergejevie

MPK: H02P 5/50

Značky: otáčania, vyhodnocovanie, pomocou, meniča, fázového, rychlostí, rotora, veľkosti, uhlovej, zapojenie, závěsu

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sidor Karol, Buday Jozef, Jaško Ján, Gažák Lubomír

MPK: H02P 5/50

Značky: zapojenie, signálu, výstupného, veľkosti, uhlovej, meniča, otáčania, fázového, vyhodnocovanie, rychlostí, rotora

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Zapojenie pre kontrolu prítomnosti fáz napájacieho napätia, najmä tyristorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 240525

Dátum: 15.08.1987

Autor: Moskva Penner Valerij Mojsejevie

MPK: G01R 19/155

Značky: tyristorového, kontrolu, napájacieho, meniča, přítomnosti, najmä, napätia, zapojenie

Text:

...aj malé rozmery a taktiež nízke naklady na realizáciu. Ďalšou výhodou je, že kontakt 16 indikujúci prítomnost fáz je galvanicky oddelený od regulačného synchronizačného napätia a môže sa použit napr. na zablokovania zapaľovacich lmpulzov, alebo k vypnutiu výkonových obvodov tyristrového meniče.Zapojenie podľa vynálezu je uvedené na pripojenej schéma. iK první, druhej a treti vstupné svorke 12, 13 a 14 sú pripojené první, druha a tretí dióda...

Zapojenie tranzistorového adaptívneho napäťového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252017

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vachal Ladislav

MPK: H02M 3/07

Značky: adaptívneho, tranzistorového, meniča, zapojenie, napäťového

Text:

...primárneho vinutia G transformátoru 7, pričom druhá strana primárneho vinutia 6 je spojená s kladným polom jednosmerného zdroja 22 a medzi kolektor a emitor výkonového tranzistoru 12 je pripojený kondenzátor 13. Na záporný pól jednosmerného zdroja 22 je pripojená jedna strana riadiaceho odporu 2 I a druhá strana riadiaceho odporu 2 U je spojená s katodou riadiacej diody 18 a anöda riadiacej diody 18 je spojená s bázou riadiaceho tranzistoru...

Zapojenie frekvenčného meniča prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231524

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šedík Jozef, Čerňanský Anton, Lachký Peter, Pobuda Miroslav

MPK: H02M 5/40

Značky: prúdu, frekvenčného, meniča, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v možnosti použitia frekvenčného meniča s prúdovým vyjadreným jednosmerným medziobvodom vhodného pre napájanie motorových záťaží takých, že počet motorov na výstupe meniča sa znení vo veľmi širokom rozsahu (prakticky od nulového prúdu na výstupe meniča do jeho menovitej hodnoty) a ďalej vhodného pracovať aj s vyššími výstupnými frekvenciami ( až do 300 Hz ).

Zapojenie meniča napätia so stabilizátorom a operačným zosilňovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233488

Dátum: 15.09.1986

Autori: Cvečko Peter, Sedláček Juraj, Brunner Anton

MPK: H03J 1/00

Značky: zapojenie, operačným, zosilňovačom, stabilizátorom, napätia, meniča

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zapojenie tranzistorového meniča napätia v súčinnosti so stabilizátorom napätia a operačným zosilňovačom pre prípady, keď je potrebné z nízkeho jednosmerného napätia získať niekoľkonásobne vyššie stabilizované jednosmerné napätie. Pripojením jednosmerného napätia z externého zdroja na vstup operačného zosilňovača je možné ovplyvňovať stabilizované jednosmerné napätie. Vynález je možné s výhodou použiť najmä v...

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov indukčného motora bez snímača otáčok napájaného z meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233471

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zajac Milan, Jurkovič Michal, Janiš František, Veselý Miroslav

MPK: H02P 13/30

Značky: obvodov, zapojenie, snímača, motora, napájaného, meniča, riadiacich, regulačných, indukčného, otáčok, frekvencie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši stabilitu pohonu zavedením signálu zmeny frekvencie svorkového napätia pri zmenách záťažného momentu do regulátora napätia. Tým sa dosiahne potrebná zmena prúdu odpovedajúca záťaži. Pri krátkodobých preťaženiach sa koriguje frekvencia prúdu tak, že je motor udržovaný na maximálnom momente pohonu.

Zapojenie impulzného meniča s tromi tyristormi a transformátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229966

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fígel Rudolf, Jurnečka Alexandr, Janech Michal

MPK: H02M 7/48

Značky: tyristormi, meniča, tromi, zapojenie, impulzného, transformátorom

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie impulzného meniča s tromi tyristormi a transformátorom sa može použiť pri regulovaných pohonoch trakčných vozidiel napájaných z akumulátora. Je zvlášť vhodné do zariadení s nízkym napájacím napätím a vysokým prúdom. Jeho prednosťou je skutočnosť, že na zapínanie tyristorov potrebuje z riadiacich obvodov len dva zapaľovacie impulzy. Tretí zapaľovací impulz je odvodený z činnosti zapojenia.

Zariadenie na prispôsobenie impedancie ultrazvukového meniča k výstupu generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222084

Dátum: 15.07.1985

Autor: Prištic Ján

Značky: prispôsobenie, generátora, výstupu, ultrazvukového, impedancie, meniča, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prispôsobenie impedancie ultrazvukového meniča k výstupu generátora vyznačujúce sa tým, že medzi generátor (2) a ultrazvukový menič (4) je zaradený rozptylový transformátor (1).

Zapojenie regulačného obvodu pre obmedzenie výstupného napätia meniča prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215764

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dudík Vladimír, Kaminský Róbert, Buchcár Anton

Značky: zapojenie, meniča, obvodů, obmedzenie, prúdu, napätia, regulačného, výstupného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť, aby výstupné napätie meniča prúdu neprekročilo nastavená žiadanú hodnotu napätia. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením akumulačného obvodu, pozostávajúceho z diódového neriadeného usmerňovača a akumulačného kondenzátora, na výstupné svorky meniča prúdu a znižovaním prúdu meniča, ak napätie na akumulačnom kondenzátore prekročí nastavená žiadanú hodnotu prúdu.

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224306

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pokorný Imrich

Značky: frekvencie, trojfázového, meniča, zapojenie, transformátora, rekuperačného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie pre rekuperáciu periodicky sa opakujúcich impulzov prebytočnej energie z komutačných obvodov a z obvodu induktívnej záťaže výkonového trojfázového tyristorového meniča do napájacieho zdroja vyznačené tým, že prvý vývod prvého primárneho vinutia /1/ rekuperačného transformátora je spojený s katódovým uzlom mostíka /4/, prvý vývod druhého primárneho vinutia /2/ rekuperačného...