Patenty so značkou «měnič»

Viacprvkový multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7364

Dátum: 01.03.2016

Autori: Koscelník Juraj, Kaščák Slavomír, Dobrucký Branislav, Praženica Michal

MPK: H02M 7/00

Značky: měnič, viacprvkový, výstupom, symetrickým, multirezonančný

Text:

...meničov, ktoré spôsobujú zvýšenie strát v pohone. Využitím multirezonančného LCL 2 C 2 meniča v kombinácii s maticovým meničom, ktorý znižuje výstupnú frekvenciu, je možné napáj ať elektrické pohony bez uvedených nevýhod.Viacprvkový multirezonančný menič pozostáva z jednosmerného napájacieho zdroja, jednosmerného impulzného meniča v polomostovom alebo mostovom zapojení, multirezonančného LCLZCZ filtra a pripojenej symetrickej záťaže....

Riadiaci generátor impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 288331

Dátum: 07.01.2016

Autori: Kováčová Irena, Perduľak Ján, Kováč Dobroslav, Vince Tibor, Molnár Ján

MPK: H02M 1/08, H02M 1/084

Značky: měnič, zvyšovací, riadiaci, viacfázový, generátor, impulzov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu riadiaceho generátora impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič pozostávajúce zo skutočnosti, že výstup bloku (GI) generátora impulzov je prepojený s prvými vstupmi blokov (C1), (C2) až (Cn) čítačov. Ich druhé vstupy sú pripojené k výstupom blokov (PF1), (PF2) až (PFn) posuvu fázy. Výstupy blokov (C1), (C2) až (Cn) čítačov sú pripojené k prvým vstupom blokov (CK1), (CK2) až (CKn) číslicových komparátorov, ktorých druhé...

Fotovoltický menič s obmedzenou dodávkou výkonu do siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7149

Dátum: 02.06.2015

Autor: Sirotka Dušan

MPK: H02J 3/18, H02J 3/06, G05F 1/67...

Značky: dodávkou, výkonu, obmedzenou, měnič, fotovoltický, siete

Text:

...odberateľa j približuje (alebo dosiahlo) k požadovanej prahovej hodnote, dôjde k plynulému zníženiu výkonu meniča l tak, aby prahová hodnota dodávky do inej siete Q nebola prekročená. Vyhodnocovací obvod 3 dá pokyn obvodu z riadeného výkonu na zníženie výkonu meniča l. Hodnota výkonu meniča l, pri ktorej ešte nedochádza k prekročeniu prahovej hodnoty výkonu smerom do inej siete 2, sa dá nastaviť softvérovo na meniči l na ľubovoľnú...

Analógový generátor impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 288279

Dátum: 28.05.2015

Autori: Kováčová Irena, Molnár Ján, Kováč Dobroslav, Vince Tibor, Perduľak Ján

MPK: H02M 3/02

Značky: analogový, viacfázový, generátor, impulzov, zvyšovací, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu analógového generátora impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič spočívajúce v tom, že výstup bloku generátora trojuholníkových impulzov (GI) je prepojený s prvým vstupom bloku komparátora (K). Jeho druhý vstup je pripojený k vstupnej svorke (1) so vstupným nastaviteľným jednosmerným napätím. Výstup bloku komparátora (K) je privedený na vstup bloku rozdeľovača impulzov (RI), ktorého výstupné svorky (2) až (n) predstavujú...

Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7039

Dátum: 03.03.2015

Autori: Kaščák Slavomír, Praženica Michal, Radvan Roman, Dobrucký Branislav

MPK: H02M 7/00, H02M 5/00

Značky: medziobvodom, měnič, striedavým, meničom, maticovým, dvojstupňový

Text:

...zo zdroja, meniča prvého stupňa, vysokoíiekvenčného striedavého medziobvodu, meniča druhého stupňa - MxC a záťaže. Druhú časť systému tvorí riadiaci systém, ktorý riadi tok energie cez menič prvého a druhého stupňa.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je zjednodušená bloková schéma dvoj stupňového meniča s vysokofrekvenčným striedavým medziobvodom a maticovým meničom, na obrázku 2 je uvedená bloková schéma meniča s jednosmemým DC...

Mechanický menič krútiaceho momentu novej koncepcie štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7038

Dátum: 03.03.2015

Autori: Špánik Pavol, Jezný Jaromír, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav, Lábaj Ján

MPK: F01B 9/04

Značky: novej, motorov, krútiaceho, štvortaktných, mechanicky, momentu, dvojtaktných, měnič, koncepcie, spalovacích, piestových

Text:

...kótou Z na kružnici roztečných vzdialenosti zubov korunového kolesa s polomerom Lk, uhlom pootočenia korunového kolesa o 30 stupňov a uhlom pootočenia satelitu Q o 60 stupňov.Na obrázku číslo 3 je schéma mechanizmu meniča počtu expanzií štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov novej koncepcie s elektrickým štartérom, ktorý výrazne efektívnejšie realizuje prenos výkonu z piestov na hriadeľ motora štvortaktných aj...

Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6862

Dátum: 05.08.2014

Autori: Špánik Pavol, Dobrucký Branislav, Frívaldský Michal

MPK: H02M 3/335, H02M 1/00, H02M 3/00...

Značky: cievkami, viazanými, měnič, obojsmerný, magnetický

Text:

...primámý kapacitný filter s primámým tranzistorom T 1, ktorý je unipolámeho typu MOSFET. Druhú časť tvorí bifiláme navinutá Cievka, ktorej vinutia sú zapojené tak, aby vytvorili autotransfonnátor so spoločnou zemou na primámej a sekundámej strane. V prípade požiadaviek aplikácie je možné uvedené riešenie realizovať formou úplného galvanickćho oddelenia medzi primámou a sekundámou stranou, ktoré je realizované pomocou spínača. Tretia časť je...

Jednofázový solárny menič na dodávanie energie do elektrickej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6202

Dátum: 06.08.2012

Autori: Prekop Juraj, Štefan Pavel, Miklo Ján, Rafaj Michal, Pollák Ján

MPK: H05K 5/02, H02M 7/42

Značky: jednofázový, energie, siete, měnič, solárny, dodávanie, elektrickej

Text:

...skrinky je podstatné pre správnu ñmkciu zariadenia. Navrhnuté riešenie sa vyznačuje tým, že zabezpečuje minimalizovanie vplyvu vyžarovaných rušivých elektromagnetických sígnálov, ktoré vznikajú pri spínaní veľkých prúdov na citlivú elektroniku V riadiacej časti meniča a taktiež vyžarovanie týchto signálov do priestoru. Vstupno-výstupný modul, výkonový modul, DC-link kondenzátor a výkonové tlmivky sú umiestnené tak, aby spoje medzi nimi...

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Infanger Ivo, Truttmann Urs

MPK: B22D 45/00, B22D 41/46, B22D 41/22...

Značky: uzatvárací, liatych, metalurgickej, uzáver, monitorovacie, zariadenie, měnič, posuvný, člen, nádobě

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Modulárne riešený dvojstupňový výkonový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5261

Dátum: 05.11.2009

Autor: Pčola Marcel

MPK: H02M 7/00, H03M 3/00

Značky: měnič, modulárne, riešený, výkonový, dvojstupňový

Text:

...celkovú účinnosť vyššiu picky 80 . Jeden z dôvodov nižšej účinnosti sú ako 90 . Jedným z dôvodov zvýšenia účinnosti je vysoké straty prvkov s vysokým závemým napätím, viacmodulové riešenie. Pri hodnote vstupného napätia ktoré konvertujú vstupné vysoké napätie a ďalšie U 1 a zapojení počtu n vstupných modulov do série pristraty v ochranných prvkoch, ktoré znižujú pracov- padá na jeden modul redukované napätie UU 1/n, čoné prepätia na...

Frekvenčný menič pre reluktančný motor a mechatronický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10649

Dátum: 20.05.2009

Autori: Rode Peter, Kiefer Andreas, Sammoud Hafedh, Schaefer Klaus

MPK: H02P 25/08

Značky: frekvenčný, systém, motor, mechatronický, měnič, reluktančný

Text:

...doby fázy zmagnctizovania a odmagnetizovania.0011 Toto usporiadanie spínania je vhodné obzvlášť pre komutáciu zapojcnćho vysokootáčkovćho reluktančnćho motora, ktorý musí spĺňať vysoké nároky na početnost a vlastnosti zapnutia.0012 V účelnom prevedení je vychádzajúc od kladného pólu medziobvodu jednosmemćho prúdu k pripojeniu pre fázově vinutie zapojená dióda v smere priechodu. Tým sa dosiahne, že pri vybití kondenzátora a pri voľnobehu...

Ultrazvukový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10049

Dátum: 19.05.2009

Autori: Felber Franz, Poslowsky Georg, Brunner Erhard, Lill Anton

MPK: B06B 1/06

Značky: měnič, ultrazvukový

Text:

...elektrickyvodivý povlak sa rozprestiera začínajúc od snímača chvenia po povrchu membránového telesaaž k voľnému okraju obvodovej steny.Elektricky vodivý povlak môže byť vytvorený V tvare pásika, aby bolo pri dobrej vodivostiumožnené jednoduché nanášanie povlaku.Snímač chvenia je výhodne tvorený piezokeramikou, pričom elektricky vodivý povlak je usporiadaný na dosiahnutie jednoduchého kontaktu s elektrickou stykovou oblasťou piezo keramiky,...

Menič úrovne pre riadiaci spínač pre výkonové polovodičové komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11938

Dátum: 10.07.2007

Autori: Herzer Reinhard, Vogler Bastian, Rossberg Matthias

MPK: H03K 17/687, H03K 17/0814, H03K 17/10...

Značky: měnič, komponenty, výkonové, spínač, riadiaci, polovodičové, úrovně

Text:

...aj postupne zmeniť prostredníctvom množiny n rovnomerne odstupňovaných zapojených známych meničov úrovne, pričom n je tu a v ďalšom celé číslo dva alebo viac. Prierazné napätiejednotlivého vysokonapäťového polovodičového konštrukčného prvkuako časti meniča úrovne musí preto byť len n-tá časť celkového napätia (medziobvodové napätie plus maximálne dynamické prepätie pri spínaní), za predpokladu, že sa celé napätie rovnomerne rozdelí na...

Zotrvačný vibračný menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 285661

Dátum: 30.04.2007

Autori: Colloms Martin, Azima Henry, Harris Neil

MPK: H04R 7/00, H04R 1/02, H04R 9/00...

Značky: zotrvačný, vibračný, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Zotrvačný vibračný menič (9) zahŕňa zostavu motorovej cievky obsahujúcu rúrkovitý prvok (18) a cievku (13) pripevnenú na rúrkovitý prvok (18), magnetovú zostavu (15) usporiadanú sústredne vnútri motorovej cievky a pružný prostriedok (19) na nosenie magnetovej zostavy (15) na dosiahnutie axiálneho pohybu proti motorovej cievke, pričom motorová cievka a rúrkovitý prvok sú prispôsobené na pripevnenie k žiariču (2) s distribuovanými vidmi.

Magnetokalorický menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 285621

Dátum: 11.04.2007

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F25B 21/00

Značky: magnetokalorický, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou riešenia sú magnetické elementy (5) rozptýlené v kvapaline chladiva a uzavreté v tlakovej nádobe (8). Indukčná cievka (6) spôsobuje frekvenčnú zmenu teploty magnetických elementov (5), kvapaliny, a tým mechanické kmity piestnice (4). Využitím anomálnych magnetokalorických javov v magnetickom a kvapalnom médiu dochádza k chladeniu média aj s hlboko nízkou teplotou v jednom stupni a k efektívnym tokom energií.

Menič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8782

Dátum: 01.02.2007

Autor: Prugner Siegfried

MPK: F01K 27/00, F01K 25/08

Značky: měnič, energie

Text:

...prúdiacim médiom, premieňa na mechanický pohyb a/aleboPri usporiadaní podľa vynálezu je upravená prvá, čiastočne tekutinou naplnená nádoba a druhá, tiež čiastočne tekutina naplnenénádoba. Nádoby sú spolu navzájom spojené rúrkou.Táto rúrka je pri jednej výhodnej forme uskutočnenia vytvorená kónická, to znamená zužujúca sa, teda so svetlým prierezom zmenšujúcim sa od jedného konca rúrky kdruhému. Pritom je tos výhodou tak, že širší koniec...

Spínacie zariadenie, konkrétne menič frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10722

Dátum: 06.11.2006

Autori: Popp Rainer, Göbl Christian

MPK: H01L 25/16, H05K 1/14, H05K 7/20...

Značky: frekvencie, spínacie, konkrétne, zariadenie, měnič

Text:

...skonštruovať relatívne malý meničVhodné pre radové riešenia, umožňuje účinné chladenie meniča frekvencie. 0007 Podľa vynálezu má flexibilný spínací modul malé plošnérozmery v porovnaní s doskou plošných spojov. Flexibilný spínací modul môže s doskou plošných spojov zvierať uhol napríklad 90 °. 0008 Podložka má predovšetkým také plošné rozmery, ktoré sú prispôsobené na plošné rozmery flexibilného spínacieho modulu. 0009 Chladič môže mať ohnutý...

Menič klobúčikov na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3868

Dátum: 19.07.2006

Autor: Kaeseler Werner

MPK: B23K 11/30, B23Q 3/155

Značky: bodové, klobúčikov, měnič, zváranie

Text:

...sú vždy na koncovej strane čeľustíotvorené a teda prístupne pre klobúčik. Čeľuste ho uchopia priamov dôsledku menšej veľkosti svojho odstupu a klobúčik uvoľnia už pri pootočení o uhol asi 30 - 60 °. Tým je umožnená výmena klobúčikov aj za najviac stiesnených priestorových pomerov. Pretože obidva uchopovače sú orientované v opačnom smere, je vždy jeden z nich použiteľný na prístup z rôznych strán pri natočení doprava, takže nie je potrebné...

Vnútorný menič prevodov bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285025

Dátum: 31.03.2006

Autor: Yuzuru Uchiyama

MPK: B62M 11/00

Značky: vnútorný, měnič, prevodov, bicyklov

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorný menič prevodov bicyklov obsahuje os (21) náboja na upevnenie prevodov k rámu bicykla, hnací mechanizmus (22) otočne upevnené vzhľadom na os (21) náboja, puzdro (23) náboja otočne upevnené vzhľadom na os (21) náboja. Mechanizmus prenosu sily je umiestnený medzi hnacím mechanizmom (22) a puzdrom (23) náboja na pripojenie rotačnej sily hnacieho mechanizmu (22) k puzdru (23) náboja cez prenosné cesty. Pracovný mechanizmus (25) je...

Vnútorný menič prevodov bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285020

Dátum: 31.03.2006

Autor: Akihiko Syoge

MPK: B62M 11/00, F16H 3/02

Značky: měnič, bicyklov, prevodov, vnútorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorný menič prevodov (10) určený na bicykle je zariadením, ktoré prenáša silu z hnacieho mechanizmu (21) na ozubený veniec (43) cez druhú jednosmernú spojku (51), a to počas radenia smerom nahor a dolu, pričom radenie sa uskutočňuje bez prechodu spojovým členom (45). Počas radenia smerom dolu naráža kľúč radenia (49), kývne upevnený na osi náboja na povrch výstredníka (47) spojkového člena (45), pričom rotačná hnacia sila prenášaná ku...

Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

MPK: B23Q 3/155, B23Q 1/25, B23Q 3/157...

Značky: pohyblivým, měnič, lineárně, nástrojov, otočné, nosičom

Text:

...priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6....

Menič jednosmerného trakčného napätia na nízke napätie železničného infraštruktúrneho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3809

Dátum: 04.05.2004

Autori: Srb Stanislav, Korenc Vladimír, Faran Antonín

MPK: H02M 3/24

Značky: zariadenia, železničného, trakčného, nízké, jednosmerného, infraštruktúrneho, měnič, napätia, napätie

Text:

...konvertora 3 je pri zahájení svojej činnosti pripojený v sérii s prvým kontaktom si prvého stýkača Sl, s rezistorom R, tlmívkou L a diódou D jednak prvý tranzistor Tl, jednak prvý kondenzátor C 1. Na druhú svorku 3-02 konvertora 3 je pripojený jednak druhý tranzistor T 2, jednak druhý kondenzátor C 2. Rezistor R je možné po zahájení činnosti konvertora 3 preklenúť prvým kontaktom s 2 druhého stýkača S 2. Konvertor je riadený z bloku...

Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283795

Dátum: 29.12.2003

Autor: Ichida Tadashi

MPK: B62M 9/12, B62M 25/02

Značky: měnič, rýchlouvoľňovací, prevodov, bicyklový

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10, 100) prevodov obsahuje základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410), pohyblivú súčasť (24, 114) nesúcu vedenie (28, 118) reťaze a spojovací mechanizmus (30) spojujúci základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410) s pohyblivou súčasťou (24, 114) umožňujúcu pohyb pohyblivej súčasti (24, 114) vzhľadom na základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410). Ťahadlo (34, 122) vystupuje zo základnej súčasti (20, 110, 210, 310, 410)...

Menič prevodu na bicykli

Načítavanie...

Číslo patentu: 283776

Dátum: 08.12.2003

Autor: Ichida Tadashi

MPK: B62M 25/02, B62M 9/12

Značky: měnič, převodů, bicykli

Zhrnutie / Anotácia:

Menič prevodu na bicykli obsahuje základný člen (114, 214), pohyblivý člen (118, 218) nesúci vedenie (184) reťaze a prvý spojovací člen (122, 222), majúci prvý a druhý koniec. Prvý koniec prvého spojovacieho člena (122, 222) je pohyblivo uložený na základnom člene (114, 214) a druhý koniec prvého spojovacieho člena (122, 222) je pohyblivo uložený na pohyblivom člene (118, 218). Predpätá pružina (144, 244) vyvoláva predpínaciu silu (FS) na jednu...

Menič piezoelektrického typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4333

Dátum: 03.10.2003

Autor: Michiels Hugo

MPK: H04R 17/00

Značky: měnič, piezoelektrického

Text:

...a piezoelektrická platňa sú sústredne spojené. Hoci viacvrstvová štruktúra už do určitej miery vyrovnáva frekvenčné charakteristiky (krivka B voči krivke A na obr. č. 3 amerického patentu 4 439 640),tento patent sa snaží oďalšie zlepšenie vyrovnania frekvenčnej odozvy aďalšie zníženie harmoníckej deformácie.Na ten účel, tento vynález sa týka meniča, ktorý sa skladá zmembrány, na ktorej je piezoelektrický prvok zložený z jednej súčasti alebo...

Ultrazvukový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3870

Dátum: 22.09.2003

Autor: Goodson Michael

MPK: H01L 41/083, B06B 1/06, H01L 41/00...

Značky: ultrazvukový, měnič

Text:

...Dvojdielna hlavová hmota 20 je vytvorená z hliníka V bližšej časti 28 pri PZT 14 a je vytvorená z titánu na vzdialenejšom konci 30, ktorý obsahuje závity na zapojenie so skrutkou 22 a závitovým predĺžením 24. Nevýhoda konštrukcie takej dvojdielnej hlavovej hmoty je V tom,že nefunguje rovnako ako jednodielna hlavová hmota (obrázok 1),pretože tým, že má dva materiály, zasahuje do amplitúdového zosilnenia zúženej hlavovej hmoty a prenosu...

Menič rúrok a rúrkové a doskové ústrojenstvo na menič rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283588

Dátum: 08.09.2003

Autor: Richard Francois Noel

MPK: B22D 41/56

Značky: ústrojenstvo, rúrok, doskové, měnič, rúrkové

Zhrnutie / Anotácia:

Menič rúrok (18) má rám (20) pripevnený pod medzipanvu (2), aspoň jednu pevnú dosku (8) a rúrku (28) vybavenú v svojej hornej časti doskou (30), prostriedkami (36) na pritláčanie dosky (30) rúrky (28) proti pevnej doske (8), ktorej povrchové plochy pri svojom styku vytvárajú stykovú rovinu (34). Táto styková rovina (34) je sklonená pod nenulovým uhlom (alfa) vzhľadom na vodorovnú rovinu. Rúrkové a doskové ústrojenstvo na menič rúrok je...

Fázový menič s variáciou zvislej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3603

Dátum: 07.07.2003

Autori: Vacher Serge, Khadri Belkacem, Jelloul Mostafa

MPK: H01P 1/18

Značky: zvislej, měnič, variáciou, fázy, fázový

Text:

...prechodový odpor.U fázovych meničov so štruktúrou troch dosák ako jefázový menič opisaný V spise FR-Al-2813445, modifikujeelektrickú vodive dráh , čo Vedie na ej Y J Jŕazového menića nie je schopný napájať siete anten prizdokonaliť tým, že sa napr. na konce vodivej dráhy pripojavyvolané pokrytím dielektrických dosák. Napriek tomu tentospôsob uskutočnenia veľmi zvyšuje preťaženie fázovýchmeničov a vedie k tomu, že tieto meniče sú V sietiach...

Frekvenčný menič na prevádzku asynchrónneho trojfázového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283106

Dátum: 27.12.2002

Autor: Willers Frank

MPK: H02M 7/527, H02P 5/41, H02P 7/63...

Značky: asynchrónneho, motora, trojfázového, prevádzku, měnič, frekvenčný

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenčný menič s riadiacim členom (19) na vyhodnocovanie signálov modulovaných šírkou pulzov a na ich ďalšie vedenie k jednotlivým výkonovým polovodičovým ventilom sa podľa vynálezu získa tak, že na prispôsobovací člen (13) charakteristiky je privedený signál, odpovedajúci zadanej menovitej hodnote bez spätnej väzby, že prispôsobovací člen (13) charakteristiky má zaťažovaciu charakteristiku so zapamätanými hodnotami na zisťovanie riadiacich...

Menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1259

Dátum: 11.12.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: H02M 1/00

Značky: měnič

Text:

...striedavý prúd z jednosmemého prúdu. Pritom je pre každú fázu plánovaný jeden vlastný modul 2, 3 a 4. Je plánovaný ďalší modul 5 na riadenie všetkých modulov meniča podľa vynálezu. Ňlodul 6 je symetrizačný člen napätia. Okrem toho môžu byt plánované ďalšie moduly 7. Tieto môžu prevziať funkciu meniča, regulátora napätia ovládača alebo podobnú.Tieto moduly 2, 3, 4, 5, 6, 7 sú osadené v skrini l, ktorá je osobitným spôsobom už pripravená na...

Ultrazvukový menič na použitie pri extrémnych klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2241

Dátum: 27.11.2002

Autori: Windolph Herbert, Byzio Waldemar

MPK: G10K 11/00, G01S 7/521

Značky: ultrazvukový, podmienkach, měnič, klimatických, extrémnych, použitie

Text:

...meniča do vzduchu s jeho relativne vysokou akustickou impedanciou so svojou veľmi nízkou akustickou impedanciou iba pri vysokých stratách naNa zníženie strat na prispôsobenie sa ako jeznáme používajú vrstvy Ä/4, ktoré sú tu všeobecne označené ako prispôsobovacie vrstvy, a ktoré majú v ideálnom prípade akustickú impedanciu, ktorá ležíV geometrickej strednej hodnote impedancii pevnéhoOptimálne prispôsobenie impedancie prostredníctvom takej...

Indukční měnič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260499

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ledr Zdeněk

MPK: H02M 5/36

Značky: indukční, měnič, kmitočtu

Text:

...jehož kroužky 8 je připojeno sekundární vi.nutí tro-jfázového transformátoru 9 s od bočkamí, jehož primární vinutí je přlpojeno paralelné k prvnímu asynchroínnímu kroužkovému motoru 2 a kde první asyncbronní kroužkový motor 2. je přes první trojpólový spínač 4 připojen k trojtázové síti 5,přičemž druhý asynchrosnní kroužkový motor 7 je připojen přes druhý trojpólový spínač 1 l k síti 11 nízkeho kmitočtu. Trojfázový transformátor 9 je tak...

Dynamický menič krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1993

Dátum: 04.11.1998

Autor: Šváral Julius

MPK: F16D 3/02

Značky: krútiaceho, momentu, dynamický, měnič

Text:

...otočne uložený valček. ktorý je mechanicky spojený s unášačom, pričom toto spojenie má stupeň voľnosti v radiálnom smere. Tým je umožnený radiálny pohyb valčeka, aj jeho otáčanie okolo vlastnej osi. Unášač je napojený na vstup krútiaceho momentu,výhodne na vstupný hriadeľ a skriňa je spojená s výstupom krútiaceho momentu, výhodne s výstupným hriadeľom.Unášač je hnaný vstupným krútiacim momentom otáčkami n spolu s odvaľujúcimi sa valčekmi....

Polovodičový výkonový menič pre zdroje studeného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277918

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kováčik Peter, Ušela František

MPK: H02M 5/10

Značky: světla, polovodičový, zdroje, výkonový, měnič, studeného

Zhrnutie / Anotácia:

Začiatok (20), meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2) je pripojený na nulový bod (19) a koniec (21) meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2)je pripojený cez prvú diódu (5) v priepustnom smere na jednu stranu prvého odporu (8) a druhého odporu (9), ktorého druhá strana je pripojená na jednu stranu prvého kondenzátora (10) a tretieho odporu (11), pričom druhá strana prvého odporu (8) a prvého kondenzátora (10) je...

Tranzistorový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 275719

Dátum: 18.03.1992

Autor: Vachal Ladislav

MPK: H02M 7/145

Značky: měnič, tranzistorový

Rezonanční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 275921

Dátum: 18.03.1992

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 17/04

Značky: měnič, rezonanční