Patenty so značkou «membránový»

Zariadenie majúce bioreaktor a membránový filtračný modul na spracovanie prichádzajúcej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7189

Dátum: 29.05.2007

Autori: Borgerink Rob, Futselaar Harry

MPK: C02F 3/12, B01D 65/00

Značky: prichádzajúcej, spracovanie, filtračný, bioreaktor, zariadenie, modul, majúce, kvapaliny, membránový

Text:

...trubic alebo ich časti, čoho dôsledkom nastavaúčinného membránového povrchu a za účelom udržania prietoku cezprietokove trubice dôjde k zvýšeniu energie.0006 Aby sa zabránilo prenikaniu nečistôt a/alebo zablokovaniu je možne použiť protiprúdový filter membránoveho filtračneho modulu, ktorý bude zachytávať častice. Avšak dokázalo sa, že častice v tvare vlákien sú ešte stále schopné prechádzať cez filter a teda stále dochádza k vyššie opisaným...

Membránový elektrolytický reaktorový systém so štyrmi komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5848

Dátum: 29.11.2006

Autori: Surbeck Urs, Bohnstedt Ralph, Bartsch Reinhard

MPK: C25B 9/18, C02F 1/461

Značky: štyrmi, systém, membránový, komorami, elektrolytický, reaktorový

Text:

...blokovej schémy do jedného bloku článkov poskytuje dôležité technologické výhody vďaka hydraulickej nepriepustnosti, spoľahlivú prevádzku, moni torovanie procesu, ako aj ekonomické výhody vyplývajúce z procesu výroby bloku článkov, ktorý je teraz možné realizovať na základe licencie vzariadeniach strednej veľkosti- možnosť presného riadenia odplynenia tým aj hodnoty pH produktu, ktorý sa podrobuje elektrolýze optimálne hodnoty redox...

Membránový bioreaktor a spôsob čistenia odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4362

Dátum: 22.02.2005

Autor: Karl Seel

MPK: C02F 1/44, C02F 3/12

Značky: membránový, odpadových, bioreaktor, čistenia, spôsob

Text:

...a odtokovú nádrž spojenú s aktivačnou nádržou. Použitie mikrobubnového sitového triediča vo funkcii jemného sita umožní účinne zadržať látky ohrozujúce membrány aj pri vysokých prietokových množstvách odpadovej vody. To umožní väčšiu výkonnosť membránového bioreaktora bez zničenia membrány alebo obmedzenia0007 V mikrobubnovom sitovom triediči sa môže pritom použiť čistiace zariadenie s ostrekovačom na výtokovej strane filtra a záchytným a...

Membránový deliaci spôsob obohacovania kyslíkom v prúde plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2882

Dátum: 02.06.2003

Autori: Werneke Hubert, Backhaus Clemens

MPK: B01D 53/22, C01B 13/02, C01B 31/00...

Značky: membránový, obohacovania, spôsob, plynů, prúde, deliaci, kyslíkom

Text:

...cez membránu do prúdu permeátu. Na druhejgí strane sa úroveň tlaku na retentátovej strane môže znížiť,pričom prúd plynu membránového deliaceho zariadenia sa privedie na okolitý tlak. V tomto prípade je nutné, aby sa úroveň tlaku na permeátovej strane v porovnaní s výstupným tlakom prúdu retentátu znížila tak, aby sa mohlo uskutočňovaťprenikanie obohacovanej zložky cez membránu do prúdu permeátu.Hoci sa spôsob podľa vynálezu má používať na...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: termicky, kondenzátu, parného, membránový, odvádzač

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: membránový, parného, kondenzátu, odlučovač

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Membránový elektrolytický článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278309

Dátum: 04.09.1996

Autor: Oronzio De Nora

MPK: C25B 11/03

Značky: elektrolytický, membránový, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový elektrolytický článok obsahuje najmenej jednu súpravu anódy a katódy, oddelených membránou. Najmenej jedna z anód (108a) a katód (114) je tvorená tuhým hrubým kovovým sitom a poddajným jemným kovovým sitom s elektrokatalytickým povrchom a najmenej so štyrmi prameňmi alebo okami na cm. Jemné kovové sito je usporiadané na hrubom kovovom site a je s ním v elektrickom kontakte, pričom jemné sito priamo prilieha k membráne (105).

Teplovodný kondenzačný membránový kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 464

Dátum: 11.05.1994

Autori: Skalický Mikuláš, Hurtuk Rudolf, Virčík Jaroslav

MPK: F23C 9/06

Značky: teplovodný, kondenzačný, kotol, membránový

Text:

...koncami prepojených s vodným plášťom 11, pričom každé dve susedné rúrky lg sú vodivo spojené nosnikom 1910. Takto vytvorená labirintová komora primárneho protiprúdovo-súprúdového výmenníka lg je napojená svojím výstupom so vstupom sekundárneho výmennika 19.Sekundárny výmennik łg.pozostáva z obdĺžnikového plášťa łgä,majúcehoVo vnútri striedavo vzduchovú komoru lgł a spalinovú komoru igg, ktoré sú poprepájané kanálmi tak, že dve susedné...

Pneumatický membránový pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268493

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bulant Josef, Maberle Jiří, Kotrč Bohumír

MPK: A01J 5/04

Značky: membránový, pneumatický, pulsátor

Text:

...zejména etéloeti frekvence puleo a charakteristiky puleátoru. Provedení umožňuje doeažení optímélních rozměrú, hmotnosti a snadné eeřizovatelnosti puleétoru při doetatečné těsnoetí eedel ventilu.Na připojeném výkresu je v příčném řezu příklad provedení pneumatíckého membránového pulsátoru.Pneueatický mambrenový pulaátor je opatřen těleaea l. v nimž je upravenekomora stáleho pqdtlaku g, vstupní hubice 3 a výstupní hubíce gg. Do tlleos...

Uzavírací ventil, zejména membránový

Načítavanie...

Číslo patentu: 267831

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jiroušek Ladislav, Marek Vladimír, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 7/00

Značky: ventil, uzavírací, membránový, zejména

Text:

...částečný podélný řez membránovým ventílem.Membránový uzavírací ventil podle vynálezu sestává z prütočného telesa l, v jehož průtoćném prostoru ll je zhotovena přepážka gg. Na horní čelní plochu lgl přepážky lg dosedá v zavřené polože ventílu membrána g, která je obvodové upevněna současně s vřetenovodem 2 k prútočnému tělesu l. Membrána grje pevně spojena s kuželkou É, která je volněotočné spojene 5 vřetenem 5. Vřeteno Ž je opatŕeno závitovou...

Membránový modul pro testování cylindrických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 267997

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B01D 13/00

Značky: testování, cylindrických, modul, membrán, membránový

Text:

...5 vložkou modulu. Vložka modulu je tvořenm dvěma proti sobě unintěrxými spolky zmlévací hmoty, s-pojenyni cylindrickými membránami, přičemž okraje cylindrických nembrán jsou zality vo špmlcích zmlévací hmoty.Výhody nového řešení spočívají v tom. že V případě výměny cylindrických membrán se nahradí pouze separační vložka modulu. ktoré je tvořana dvěma proti sobě umíItě~ nými špalky zalévací hmoty, apojenými cylindrickými membránami. Těleso...

Membránový dvojitý držák trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265976

Dátum: 14.11.1989

Autori: Léblová Jaroslava, Bareš Pavel, Novák Petr

MPK: B05B 15/06

Značky: dvojitý, trysky, membránový, držák

Text:

...poruše. U výše uvedených řešení je upevnění na nosnou trubku provedeno pomocí ocelových šroubd a třmenů, což negativně ovlivñuje rozebiratelnost spojů sníženou následkem koroze. Při nestejnosměrném utažení dochází i k destrukci upínacích třmenů zhotovených zpravidla z plastických hmot.Uvedené nedostatky odstraňuje membránový dvojitý držák trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obě tělesa držáku jsou upevněna z vnější strany...

Stavitelný membránový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 263669

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vojtech Zdeněk

MPK: H01H 35/34

Značky: spínač, stavitelný, membránový

Text:

...vynálezu je znázorněna příruba l opahřená přívodním hrdlem s clonou, v jajímž vnitřním prostoru je uspořúdána pružná membrána 3, která je obvodové vodotěsné sevřena mezi hrncovitou přírubou l a přítlačnou přírubou 5. Přítlačná příruba je opatřena na své vnitřní straně osazením, v němž je suvně uložena miska Q, která je svým dnem přimknuta k pružné membráně 1, například ze silikonové pryže. Boční stěny přítlačné příruby A jsou opatřeny...

Membránový ventil s dvoustupňovou regulací otevírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262070

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ulrych Ivo, Porkert Jiří, Zubová Dagmar

MPK: F16K 31/145

Značky: regulaci, otevírání, ventil, membránový, dvoustupňovou

Text:

...ventilu s dvoustupňovou regulací otevirání je ve sve hor ní části uzavřeno víkem 3 svirajicím s tělesem 1 membránu 2. V pravé části víka 3 je našroubováno prvé pouzdro 25, ve kte rêm je vsunuto prve jádro 13, mající ve svéspodní části vsazeno první těsnění 22 a vesvé horní části druhé těsnění 23. V ose prvého pouzdra 25 je do víka 3 zašroubována tryska 14. Na prvni pouzdro 25 je nasunuta první cívka 4 přitažena prvni matící 32. První...

Membránový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 259696

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Vítek Oto, Esser Miroslav, Jiroušek Ladislav, Hučík Antonín, Seichter Pavel

MPK: F16K 7/12

Značky: ventil, membránový

Text:

...přemísřování v osovém směru. Osou ventilového tělesa 1 prochá~ zí spojovací kanál 1 , navazující na první a druhou ventilovou komoru 1, §, jehož ústí jsou upravene ve středech sedel 2 první a druhé ventilové komory 1, § proti kuželkám 3. Mimoto jsou ve ventilovém tělese 1 vytvořeny tři komorové kanály ll, z nichž dva navazují svými vnitřními ústími na první ventilovou komoru 1 a jeden navazuje svým vnitřním ústím na druhou ventilovou...

Membránový ventil s odvětráním vstupního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259470

Dátum: 17.10.1988

Autor: Málek Bořivoj

MPK: F16K 31/126

Značky: ventil, membránový, vstupního, odvětráním, prostoru

Text:

...vstupního prostoru má vstupní hrdlo É odděleno od výstupního hrdla 1 ventilovým sedlem g. Na ventílově sedlo 3 dosedá membrána § vyztužená příložkou 5, která je přitlačována pružinou lg. Membrána § je po obvodu sevřena mezi těleso l ventilu a víko 3 ventilu. Prostor pod membránou § je propojen s prostorem nad membránou § popžípadě otvory li v membráně § nebo propojovacím kanálem gl. Velikost zdvihu membrány§ je omezována stavitelným...

Membránový uzávěr troakáru pre druhý vpich pri laparoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 257122

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lipenský Stanislav, Soukup Milan

MPK: A61B 17/34

Značky: uzáver, druhý, membránový, troakáru, laparoskopii, vpich

Text:

...vznikajúce opotrebenie a jeho poruchovosť, s čím súvisí pravidelná a náročná údržba s pravidelným rozobratím a ošetrením ventilu po každom použití a pred sterilizáciou Okrem toho jeho čiastočným opotrebovaním vzniká netesnost systému uzáveru, čo spôsobuje.nielen xunikanie .plynu z brušnej dutiny pa rcientkxy počas operácie a tým nutnosť prak ticky permanentného doplňovania.Závažným problémom je pri unikaní plynu i počas výmeny nástrojov...

Elektromagnetický membránový ventil s dvoustupňovou regulací průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257009

Dátum: 15.04.1988

Autor: Málek Bořivoj

MPK: F16K 7/00

Značky: regulaci, elektromagnetický, membránový, ventil, průtoku, dvoustupňovou

Text:

...1 vyztužená příložkou Q a přitlačovaná první pružinou Ž. Příložka Ä je spojena 5 dorazem gg uzavírací membrány 1. Uzavírací membrána 1 je uchycena sevřením mezi těleeo l membránoveho ventilu a mezikusu g ventilu. Mezi víkem 3 membránového ventilu a mezikusem § ventilu je sevřena regulační membrána ll vyztužená příložkou lg a přitlačovaná pružinou lg.Tato přiložka lg je pevně spojena s pohyblivým dorazem lg, na kterém jsou matice S prvni...

Membránový uzávěr s elektromagnetickým ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256979

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bernátek Bohuslav, Lassek Rudolf, Pixa Josef

MPK: F16K 31/385

Značky: elektromagnetickým, uzáver, ventilem, membránový

Text:

...výstupního hrdla. Vstupní hrdlo je spojeno propojovacím potrubím jednak se vstupním potrubím víka a jednak s odvětrávacím potrubím, v jejichž větvení je umístěn třícestný elektromagnetický ventil.Výhodou membránového uzávěru s řídioím elektromagnetickým ventilem podle vynálezu je jeho velmi dobrá těsnost a vysoká spolehlivost, která je dána jednoduchou konstrukcí. Dalšími výhodami jsouzde snadné obsluha, nízká hmotnost, možnost...

Plynotěsný membránový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256839

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bernátek Bohuslav, Pixa Josef, Lassek Rudolf

MPK: F16K 31/385

Značky: plynotěsný, uzáver, membránový

Text:

...talíř Q. Ke spodní membráně Q je šroubem gg připevněn spodní přítlačný talíř 1 o. Do vstupního hrdlo. 2 je vyústěne. první impulzní trubka 1 Q,ne níž je připojen třícestný řídící elektromagnetický ventil JQ s odvětrávací trubkou 11. Na ventil 1 Q je rovněž připojena druhá ímpulzní trubka 2 , kterou jsou propojeny prostory pod horním víkem Q a pod spodním víkem Q. Mezi spodním víkem Q a spodním přítlačnym talířem lg je umístěna tlačná...

Membránový ventil s teflonovými funkčními částmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256275

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: B01J 4/00

Značky: membránový, částmi, funkčními, teflonovými, ventil

Text:

...změnou výšky krytu elektromagnetu.Výhodou membránového ventilu podle vynálezu je vysoká životnost membrány při její malé citlivosti na mechanické nečistoty. Není třeba používat žádných zdrojů tlakových plynů a vakua,takže je odstraněna možnost vniknutí plynů do systemu. Pořizovací nákladyjsou řádově nižší než u dosavadních provedení.Příklad provedení membránového ventilu podle vynálezu je znázorněn na obr. l, který představuje...

Kapacitný membránový barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238419

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: kapacitný, barometer, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacitný membránový barometer je určený pre meteorologické merania. Podstata barometra spočíva v tom, že na polymérovej membráne, upevnenej v telese, z oboch strán protismerne stlačenej pružinami, ktoré sa opierajú o nastaviteľné pružinové sedlá je upevnený vodivý krúžok, ktorý je vodivo spojený špirálou s kolíkom, vsadeným v izolačnom puzdre a v izolačnom krúžku. Nastaviteľná kondenzátorová doska, zaskrutkovaná v závitovom puzdre je vodivo...

Interferenčný membránový barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238417

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: barometer, membránový, interferenčný

Zhrnutie / Anotácia:

Interferenčný membránový barometer je určený pre meteorologické účely. Podstata barometra spočíva v tom, že v telese je vložená polymérová membrána z oboch strán protismerne stlačená dvoma pružinami, umiestnenými v nastaviteľných pružinových sedlách, pričom jedno pružinové sedlo je zaskrutkované v telese a druhé pružinové sedlo v prítlačnom puzdre, zafixovanom závitovým krúžkom, pritom v strede polymérovej membrány je prilepené snímacie...

Membránový kapacitný rýchlomer toku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233237

Dátum: 17.04.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 5/16

Značky: rýchlomer, kvapalín, kapacitný, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový kapacitný rýchlomer je určený na meranie okamžitej rýchlosti toku kvapalín. Podstata rýchlomera spočíva v tom, že na profilovanej polymérovej membráne, upevnenej v membránovom telese, stlačenej predpätou pružinou a opretej o nastaviteľné pružinové sedlo je nalepená pohyblivá doska kondenzátora a pevná doska kondenzátora upevnená v izolačnom krúžku s vývodmi a na rúrke zalisovanej v membránovom telese je nasunutá hadica s tesniacim...

Membránový mechanismus protektorovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249996

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sommer Emil, Vébr Jan, Diesel Michael

MPK: B29D 30/54

Značky: protektorovacího, membránový, mechanismus

Text:

...membräny a obr. 3 zachycuje polohu Inembránováhc mechanismu a lisovací tvárnice při vulkanizaci.Na obrázcích je se spodní deskou ł spojeno vedení g uzpůsobené pro upevnění nosných trubek g pomocí matic i pístnice g pracovního válce 6. vnitřní povrch vedení g je opatřen vodicím pouzdrem 7 pro vedení výsuvně trubky 1 opetřené pouzdrem g a příčkou Q s těsněním E., , Horní okraj výsuvné trubky g je opatřen tvarovým kroužkem J.g, patkovým...

Membránový ventil s dálkovou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 233880

Dátum: 01.04.1987

Autori: Málek Bořivoj, Porkert Jiří

MPK: F16K 7/17

Značky: signalizaci, membránový, ventil, dálkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sloučení dvou funkcí do jedné armatury pomocí jednoho tlakového čidla s převodem, která uzavírá průtok plynu a ovládá signalizační elektrický obvod a navíc signalizuje porušení membrány. Armatura tvoří membránový ventil doplněný pouzdrem obsahujícím stavitelně uložený mikrospínač, který přepíná signalizační elektrický obvod v závislosti na zdvihu ventilu.

Membránový mechanismus protektorovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248656

Dátum: 12.02.1987

Autori: Diessl Michael, Sommer Emil, Vébr Jan

MPK: B29D 30/54

Značky: membránový, protektorovacího, mechanismus

Text:

...do pneumatiky, obr. 2 znázorňuje membránový mechanismus v průběhu zaváděni membrány do pneumatiky a obr. 3 zachycuje polohu membránového mechanismu a lisovací tvárnice při vulkanizaci.Na výkrąsech je spodní část komory 1 s upevněnou spodní tvárnicí g spojena s vedením 2 opatřeným pouzdrem 5. Uvnitř vedení 1 je posuvně uložena výsuvná trubka §,opatřená pouzdrem Q a příčkou 1 s vybráním § pro kladku 2 ovládací páky lg, upevněné na ovládacím...

Pneumatický membránový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 234784

Dátum: 15.01.1987

Autori: Liščinský Petr, Novák Zdeněk, Pantůček František, Auschlag Zdeněk, Černil Miloň

MPK: F16K 31/126

Značky: pneumatický, membránový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického membránového ventilu, obsahujícího talířový ventil, který je prostřednictvím táhla ovládán membránou, které uděluje silový impuls stlačený vzduch. Předmětem vynálezu je uspořádání ventilu a membrány, které má za účel urychlit pohyb ventilového talíře. Tohoto účelu se dosahuje tím, že membrána je uložena v dutém válci, tvořícím těleso ventilu, v napjatém stavu vypukle směrem od ventilového talíře (7) účinkem...

Membránový kapacitný hĺbkomer kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232149

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01F 23/26

Značky: hĺbkomer, membránový, kapacitný, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový kapacitný hĺbkomer kvapalín je určený pre meranie hĺbky vodných hladín, resp. iných kvapalín v stojatých alebo tekutých médiach. Podstata hĺbkomera spočíva v tom, že v komore je upevnená polymérová membrána stlačená predpätou pružinou, ktorá je opretá o nastaviteľné pružinové sedlo, pričom na polymérovej membráne je nalepená pohyblivá doska kondenzátora s vývodom a pevná doska kondenzátora upevnená i izolačnom krúžku s vývodom,...

Membránový ventil pre dávkovanie plynov, najmä na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229543

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šicko Ján

MPK: F16K 21/16

Značky: najmä, ventil, strojoch, membránový, plynov, dávkovanie, rotorových

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový ventil pre dávkovanie plynov, najmä na rotorových strojoch, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z puzdra (1) ventilu, v ktorom je vo vertikálnom smere posuvne uložené teleso (2) ventilu v axiálnom smere s vytvoreným otvorom (22) na dne ktorého je uložená membrána (3) a puzdro (4) opatrené závitom a na čelnej ploche dorazom (10), pričom v púzdre (4) je uložená prítlačná skrutka (7), na ktorej je prestaviteľne uložená ovládacia páka (8) s...

Membránový zpětný ventil s omezením průtoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228597

Dátum: 15.08.1986

Autori: Michl Alois, Brabenec Miroslav

MPK: F16K 7/17

Značky: omezením, ventil, průtoku, membránový, zpětný, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový zpětný ventil s omezením průtoku tekutiny má v tělese, v jehož středu je upevněná pružná membrána, provedenou mezikruhovou drážku s omezovacím průtokovým otvorem. Jeho hlavní výhodou je spojení funkce zpětného ventilu a omezovacího orgánu průtoku tekutiny, například clony nebo dýzy, do jednoho prvku. Je konstrukčně, výrobně i montážně jednoduchý a má nízkou hmotnost. Jeho použití je vhodné zejména pro rozvody tekutin ve...

Membránový dávkovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232271

Dátum: 15.06.1986

Autor: Růžička Vlastimil

MPK: G01F 11/08

Značky: kapalin, membránový, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení účinnosti a provozní spolehlivosti při omezení montážních návazností a složitosti výrobního provedení. Uvedeného účinku se docílí vyloučením dělicích a stykových míst. Propojovací kanálky, jsou vedeny jen v tělese dávkovače, a to v monobloku od sacího ventilu přes zpětný ventil až k vztlakovému ventilu.

Membránový distributor tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219639

Dátum: 15.08.1985

Autor: Buřič Jaroslav

Značky: membránový, tekutin, distributor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší membránový distributor tekutin, vhodný zejména pro použití ve fermentorech a při různých technologiích v potravinářském a chemickém průmyslu. Distributor sestává ze základové desky, pružné membrány a přívodního tělesa tekutiny. Membrána, která je uspořádána nad základovou deskou, je přitlačována k okraji této desky rameny přítlačné desky a vymezuje spolu se základovou deskou tlakový prostor, do něhož vyúsťují rozváděcí kanály...

Membránový modulátor světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222993

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rabinovič Vladimír Abramovič

Značky: modulátor, membránový, světla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti optického zpracování informace a zejména k prostorově-časovým modulačním zařízením.Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti provozu a modulátoru a zjednodušení jeho vazby na jiné prvky světelného informačního systému.Membránový modulátor se skládá z řídicích elektrod, perforované vrstvy a z membrány s reflexní pokovenou vrstvou. Novinkou je to, že povrch řídicích elektrod je zrcadlový membrána je průhledná a...

Membránový pulsátor pro střídání dob s fázovým posunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225353

Dátum: 01.08.1984

Autori: Tutte Alfred, Spillecke Volkmar, Milde Klaus, Parnak Manfred

Značky: posunem, pulsátor, střídání, fázovým, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový pulsátor: pro sčítání dob je určen pro získání pulsujícího vzduchu, který je přiváděn do mezidutin strukového násadců. Účel vynálezu spočívá ve vypracování membránového pulsátoru pro střídání dob, jehož fázový poměr je prakticky nezávislý na počtu dob pulsátoru a jenž je výrobně levný. Technický úkol spočívá v tom, aby vystačil jen jediný regulační škrtič. Podle vynálezu se toho dosahuje tím, že tlak v pracovní komoře působí na tři...

Membránový průtokový uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 216779

Dátum: 01.07.1984

Autor: Josef Jirák

Značky: ventil, průtokový, uzavírací, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavní části ventilu jsou ventilové těleso, sedlo, přítlačná deska a pružná membrána. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kruhová membrána je na svém obvodě opatřena zesíleným okrajem, který z jedné strany dosedá na dosedací plochu dolního tělesa ventilu a z druhé strany je uložen ve vybrání horního tělesa ventilu.