Patenty so značkou «měkčicí»

Měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264325

Dátum: 12.07.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: C14B 1/40

Značky: stroj, měkčicí

Text:

...znázorněn měkčicí můptek Víbračního měkčicího stroje, který sestává ze tří shodných sekci L, łł, III. Na horní straně spodní části ł rámu stroje jsouuložený tři spodní deskové nástroje 1 s vhodnými výstupky Ä. Spodní deskové nástroje Ä jsou poháněny neznázorněným pohonem a mají shodné zdvihy.Na spodní straně horní částí 3 rámu stroje jsou uložený odpovídající horní deskové nástroje § s odpovídajícími výstupky §. Mezi deskovými nástroji g, §...

Ochrana proti přetížení pro měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264102

Dátum: 13.06.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: B30B 15/28, C14B 1/40

Značky: proti, měkčicí, ochrana, stroj, přetížení

Text:

...vytvořit ochranu proti přetížení měkćicího stroja, která by jednak nebyla spojene s nedostatky prostého střižného kolíku a ostatních známých uspořádání, zejměna která by nevyžadovala montážní práce po vzniku přetížení, a jednak by nevyžadovala vysoká konstrukční náklady spojené s hydrauliokou ochranou proti přetížení měkčícího stroje.Uvedené nedostatky se odstraňují a vytčený úkol se řeší ochranou proti přetížení pro měköicí stroj podle...

Měkčící a antistatické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263826

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Grünner Pavel, Čeřovský Karel, Hell Jiří, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravky, měkčicí, antistatické

Text:

...náboje.Antistatická účinnost je podobně jako hydnofílíta závislá na velikosti, alkylu mastné kyseliny, je však ovlivňována i substituenty na dusíkových atomech aminoalkylámidového řetězce, zvlášť výhodné jsou z tohoto hlediska hydroxyalkylové substituenty.Na základě měkčicího a antistatlckého účinku lze vymezit z půvotdně Chráněné řady sloučenin látky, kde strukturární skupina označená A má jako substituent R 1 alkyl 11 až C...

Reaktivní měkčicí a hydrofilizační přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262225

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Hell Jiří, Vodák Zdeněk, Grüner Pavel

MPK: D06M 13/46

Značky: měkčicí, přípravky, reaktivní, hydrofilizační

Text:

...2 až 6, s je celé číslo 1, 2, 3 nebo 4, X je antontový zbytek, k je celé číslo 1, 2 nebo 3 se dosahuje na celwlózových vláknech trvalého měkčioího a hydrofillzačního účinku.stejné vlastnost mají konstitučně podobné sloučeniny, které však již nejsou zą-hrnuty v ochraně původního A 0 261407 amají obecný vzoreckde symboly R 1, R 2, R 3, r, S, k, X mají význam uvedenyu obecného vzorce 4.K reakci mezi celulózou a sloučeninami obecných vzorců 4 až...

Měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257257

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voit Karl

MPK: C14B 1/40

Značky: měkčicí, stroj

Text:

...i broušena.Tento pracovní proces lze vícekrát opakovat.U varianty příkladu provedení, který je znázorněn na obr. 2, lze vytvořit zdvižné rameno 35 polohově pevně, zatímco dopravní pohyb kůže příslušnou pracovní štěrbinou mezi pracovnímiVálci gg, gg a přítlačným ůstrojím gg, gg se uskutočňuje pomocí motoricky poháněných a do obou směrů otáčení přepojitelných dopravního válce gg a přítlačného válce 33.Na obr. 3 je toliko schematicky...