Patenty so značkou «médií»

Spôsob ochrany optických pamäťových médií, ako sú audio CD a filmové DVD vybavené takouto ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7054

Dátum: 03.03.2015

Autori: Šutovský Ivan, Šafařík Ivan, Zachar Milan

MPK: G11B 23/28, G11B 7/007, G11B 19/04...

Značky: audio, ochranou, ochrany, filmové, optických, takouto, spôsob, médií, pamäťových, vybavené

Text:

...pred ich neoprávneným kopírovaním a zasahovaním do autorských diel. Optické pamäťové médium v priereze obsahuje ochrannú vrstvu z polykarbonátu, záznamovú vrstvu s jednou alebo viacerými záznamovými úrovňami, adhezívnu vrstvu a vrstvu pre potlač, ktoré obsahuje okolo stredovej osi usporiadaný stredový otvor, prichytávaciu oblasť, zavádzaciu oblasť ohraničenú vonkajším okrajom a vnútomým okrajom, oblasť na záznam dát a vyvádzaciu...

Systém a spôsob diaľkového odpočtu meradiel energií a/alebo médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6854

Dátum: 05.08.2014

Autori: Ravas Stanislav, Olos Michal, Tomlain Juraj, Tomlain Ján

MPK: H02J 13/00, G06F 19/00

Značky: systém, odpočtu, energií, meradiel, médií, spôsob, diaľkového

Text:

...konvertorovej jednotky v rámci Oblastného koncentrátora alebo aj identifikácia meradla môže byť realizovaná prostredníctvom adresy pozície zariadenia. Konkrétny model adresácie môže byť zvolený podľa spôsobu hardvérového rozširovania. Statická adresa môže byť nastavená prostredníctvom vyhodnocovacej jednotky alebo tak, že sa konvertorová jednotka zapojí do slotu a následne sa prostredníctvom ovládacieho programu v...

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: 288091

Dátum: 30.05.2013

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/12, F03B 7/00

Značky: získanej, rotačný, médií, mechanickej, energie, pomalý, generátor, plynúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na získavanie mechanickej energie z pomaly plynúcich médií vyznačujúce sa tým, že v prúde pretekajúceho média (13) sú umiestnené otočné plochy (12), v ktorých sú upevnené hriadele (9), ktoré sú uložené v horných ložiskách (10) a spodných ložiskách (7) otočných rámov (11). Každý z hriadeľov (9) je pripojený k prevodovému mechanizmu (8), ktorý je súčasne pripojený k puzdru (3) horného ložiska (10) vonkajšieho rámu (1). Puzdrom (3)...

Spôsob získavania mechanickej energie z pomaly plynúcich médií -I

Načítavanie...

Číslo patentu: 288025

Dátum: 30.11.2012

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/02, F03D 1/02, F03D 11/04...

Značky: energie, médií, získavania, spôsob, pomalý, mechanickej, plynúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob generovania mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií tak, že do prúdu (10) pretekajúceho média je umiestnená výkyvná plocha (3), otočne spojená s ramenom (2), ktoré je otočne pripojené k výstupnému ťahadlu (8) a zároveň otočne pripojené ku základnému stĺpu (1). Výkyvná plocha (3) umiestnená do prúdu pretekajúceho média (10) je v dôsledku hydrodynamických alebo aerodynamických síl posúvaná v smere (11) a tento smer je...

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – IV

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6122

Dátum: 03.05.2012

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F03B 7/00, F03D 9/00

Značky: pomalý, získanej, rotačný, plynúcich, energie, médií, generátor, mechanickej

Text:

...tvorí nosnú konštrukciu celého zariadenia a zabezpcčujejeho stabilitu pri prevádzke. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľ l 5 ný, najobvyklejšie je použitie 2, 3 alebo 4 plôch. Výhodou tohto technického riešeniaje, že umožňuje transformáciu pohybovej energie pomaly plynúcich médií na energiu mechanickú spôsobom zodpovedajúcim súčasnému stavu techniky (mechatroniky). Zariadenie je možné umiestniť na dne tokov, môže Však byť umiestnené...

Spôsob získavania mechanickej energie z pomaly plynúcich médií – I

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6035

Dátum: 02.03.2012

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/02, F03D 11/04, F03D 1/02...

Značky: plynúcich, médií, spôsob, získavania, energie, mechanickej, pomalý

Text:

...pričom obr. l znázorňuje celkové usporia danie funkčných častí zariadenia. Rameno je vo vodorovnej polohe, poloha výkyvnej plochy V dôsledku prúdenia média vyvoláva pohyb ramená smerom dolu. Na obr. 2 je znázornene rameno s výkyvnou plochouorientovanou opačne ako na obr. l, v dôsledku toho je aj pohyb ramena orientovaný nahor. Na obr. 3 je celkové usporiadanie funkčných častí zariadenia pri pohľade zvrchu.Príklady uskutočnenia...

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – III.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5970

Dátum: 05.12.2011

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F03B 7/00, F03B 3/12

Značky: generátor, energie, médií, mechanickej, rotačný, plynúcich, získanej, pomalý

Text:

...plynúcich vôd ide vo svetovom meradle o cca 70 pohybujúcich sa vodných más. Zariadenie je vhodné pre Vnútrozemská toky, ale aj pre Využitie morských prúdov, prílivov a iných prietokov. Môže pracovať na dne tokov, ale aj tesne pod hladinou na príslušnom plavidle. Nevyžaduje rýchly prietok, ani turbíny či priehrady. Vystačí si aj s prúdením pod 3,5 krn/hod (napr. 2.5 km/hod), čím umožňuje využiť dosiaľ nečerpaný hydroenergetický potenciál...

Generátor mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií – II.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5848

Dátum: 04.10.2011

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/00, F03B 7/00

Značky: plynúcich, generátor, pomalý, energie, získavanej, médií, mechanickej

Text:

...a zabezpečuje jeho stabilitu pri prevádzke. Funkčnost zariadenia a jeho maximálnu účinnosť zabezpečuje prevod medzi hnacím a hnaným ozubeným kolesom, ktorý musí pôsobiť tak, aby pri jednej otáčke výstupného hriadeľa došlo ku pootočeniu každej otočnej plochy iba o polovicu otáčky. Celkovú účinnosť zariadenia možno zlepšovať aj vhodným tvarovanírn otočných plôch. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľný, najobvyklej šie je použitie...

Generátor mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5797

Dátum: 04.08.2011

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 7/00, F03B 3/00

Značky: pomalý, médií, generátor, získavanej, plynúcich, energie, mechanickej

Text:

...však je možno minimalizovať na zanedbateľnú úroveň voľbou vhodných ložísk. Funkčnosť zariadenia a jeho maximálnu účinnosť zabezpečuje prevod medzi hnacím a hnaným kolesom, ktorý musi pôsobiť tak, aby pri jednej otáčke výstupného hriadeľa došlo ku pootočeniu otočnej plochy o 180 °. Vonkajší rám spolu s podstavcom tvorí nosnú konštrukciu celého zariadenia a zabezpečuje jeho stabilitu pri prevádzke. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľný,...

Regeneračný výmenník tepla a radiálne tesnenie na použitie v ňom, ako aj spôsob oddelenia plynných médií v regeneračnom výmenníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9709

Dátum: 24.07.2007

Autori: Halbe Volker, Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04

Značky: výmenníku, oddelenia, regeneračnom, radiálně, výmenník, ňom, tepla, spôsob, použitie, plynných, médií, tesnenie, regeneračný

Text:

...avydúchavaný ešte studený plyn prijímajúci teplo. Tomuto zodpovedajúc je toto takzvaná studená strana. Vprípade regeneračného výmenníka teplastvárneného napríklad na predhrievanie vzduchu, tento teda na svojej horúcej strane vykazujevstup plynu avýstup vzduchu ana svojej studenej strane výstup plynu avstup vzduchu. Odpadový plyn teda prúdi cez oblasť spalín, ktorá sa rozprestiera od horúcej po studenú stranu výmennika tepla, zatiaľ čo...

Spôsoby expanzie buniek a použitia takto vyrobených buniek a kondiciovaných médií na liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18850

Dátum: 22.03.2007

Autori: Aberman Zami, Burger Ora, Meretzki Shai

MPK: C12N 5/0775, C12N 5/073, A61K 35/12...

Značky: médií, takto, spôsoby, vyrobených, použitia, expanzie, kondiciovaných, buniek, liečbu

Text:

...výrazný diskomfort pri zlskavanl kostnej drene aspiráciou a riziká biopsie. Bežne rozšírený názor, že ľudské embryo a plodpredstavujú nezávislý život, robia z ľudského embrya problematický zdroj kmeňových buniek, čím sa k už existujúcim Iogistickým problémom pridávajú aj náboženské a etické aspekty.0012 Nedávno boli uskutočnené pokusy nájsť alternatívne zdroje na odber kmeňových buniek. Takýmito alternatlvnymi zdrojmi sú napríklad tukové...

Merač spotreby kvapalných alebo plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285179

Dátum: 30.06.2006

Autori: König Peter Wilhelm, Hinzmann Martin

MPK: G01F 15/06, G01D 4/00, G01F 15/00...

Značky: kvapalných, médií, merač, plynných, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Merač spotreby s číslicovým indikátorom (4) spotreby média prechádzajúceho meračom spotreby, ktorý obsahuje prevod (1), indikuje kumulovaný číselný stav celej doterajšej spotreby a umožňuje indikáciu kontrolného kódu. S prevodom (1) číslicového indikátora (4) spotreby je mechanicky spojené zariadenie (3) na indikáciu kontrolného kódu a prevodový pomer medzi prevodom (1) a zariadením (3) na indikáciu kontrolného kódu je voľne voliteľný.

Čerpacie a miešacie zariadenie pre práškové respektíve tekuté médiá a systém na prípravu pastových médií na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4099

Dátum: 03.02.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B01F 3/12, B01F 15/00, B01F 15/02...

Značky: čerpacie, media, miešacie, přípravu, pastových, zariadenie, respektíve, médií, práškové, stavebné, tekuté, systém, účely

Text:

...oblasti, ktorá jeumiestnená v skladovacej nádobe, je prirodzene upravené zníženie prierezu smerom do vnútra dávkovacej komory. Pritom je obzvlášť dôležité, že dávkovacia komora prečnieva na svojom konci, odvrátenom od miešacej komory, o prirubu čerpacieho a miešacieho zariadenia smerom k skladovacej nádobe. To znamená, že napríklad prečnieva skrutkový závit alebo rýchlouzáver,takže je zaistené, že najprednejši koniec dávkovacej komory tiež...

Izolačný prvok na tepelne-zvukovú izoláciu klimatizačných, vetracích potrubí a potrubí na rozvod médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4183

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kollár Marián

MPK: F16L 59/02, B32B 5/08, E04B 1/88...

Značky: tepelne-zvukovú, médií, klimatizačných, potrubí, prvok, větracích, izoláciu, izolačný, rozvod

Text:

...opisuje tvar izolovaného potrubia.Podstatu predmetného úžitkového vzoru tvorí prvok,ktorý je vyrobený z fólie a je naplnený tepelne-zvukovo izolačným materiálom. Fólie môžu byt napríklad paropriepustné, paronepriepustné, protipožiarne, kovové alebo nekovové alebo aj ich kombinácia. Tento prvok môže mat tvar valca alebo rukáva, ktorý je na oboch koncoch uzavretý a je naplnený izolačným materiálom napríklad na báze minerálnych, sklenených,...

Zariadenie na vytvorenie zásoby a odber tekutých médií, najmä lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3067

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stelke Klaus Dieter

MPK: A46B 11/00, B65D 83/00, B65D 51/24...

Značky: tekutých, vytvorenie, zásoby, odber, zariadenie, médií, najmä, lepidla

Text:

...pretože plošne obmedzený otvor vytvára vočiprúdeniu odpor. To má za následok, že interval, počas ktoréhosa odberná nádoba otvorom zapĺňa, je kratší než zvyčajný čas doplnenia zásobníkovej nádoby. Interval, V ktorom sa odberná nádoba plní počas napĺňania zásobníkovej nádoby, môže byť napríklad dlhší než 15 alebo 30 sekúnd alebo napríklad dlhší než l minúta, takže zostáva dostatok času na naplnenie zásobníkovej nádoby. Pri týchto...

Rešerše a notifikácie v informačnom obsahu médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8592

Dátum: 29.09.2004

Autori: Gabriel Michael, Dibartolomeo Jeffrey, Probst Bruce

MPK: G06F 17/30, H04N 7/173

Značky: informačnom, médií, obsahu, rešerše, notifikácie

Text:

...užívateľovi vyhľadávať informácie v mediálnom obsahu (napríklad, filmy televízne predstavenie, atď.) pomocou, rôznych vyhľadávacích kritérií v mnohých rôznych distribučných kanáloch. Tieto distribučné kanály zahŕňajú napríklad, Vysielanie televízie, káblovú televíziu, satelitnúkníh, rádio a video na webovej báze a / alebo zvukové(0006) Systém a spôsob podľa predloženého Vynálezu môže byť implementovaný pomocou realizovateľnej aplikácie...

Zariadenie na privádzanie aspoň dvoch médií k rotačnému tlakovému systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1344

Dátum: 13.03.2004

Autori: Szam Peter, Frey Christof

MPK: F16L 39/00

Značky: privádzanie, systému, dvoch, rotačnému, médií, zariadenie, aspoň, tlakovému

Text:

...okruhu, zatial čo druhá prstencová komora je otvorená smerom k prstencovému priestoru prijímajúcemu tesnenie na straneodvrátenej od horúceho média a je spojená so zásobníkom s chladiacouzásobníkovou kvapalinou, pričom zásobníková kvapalina má rovnakémateriálové vlastnosti ako horúce médium.0011 Tým je najskôr zaistené, že vlastné chladiace médium, väčšinou teda voda, prúdi v úplne uzavretom, vlastnom okruhu, zatial čo čast netesnosti...

Zariadenie na hodnotenie účinnosti filtračných médií na odlučovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3700

Dátum: 08.01.2004

Autori: Karászová Ingrid, Badida Miroslav

MPK: B01D 35/143

Značky: médií, zariadenie, odlučovanie, prachu, hodnotenie, účinnosti, filtračných

Text:

...a bez určenia plošnej hmotnosti odlúčenej prachovej vrstvy sa nedajú vyrátať odpory prachových vrstiev, ktoré umožňujú spätné závery o sku SK 3700 Utočnej štruktúre odlúčenej prachovej vrstvy. To sa zohľadňuje pri dimenzovaní filtračných zariadení pomocou známych špecifických prietokových odporov prachovej vrstvy.Experimentálne získané údaje na laboratómych a pilotných zariadeniach spolu s prepracovanými metodikami hodnotenia predstavujú...

Systém prehrávania médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2468

Dátum: 07.03.2003

Autor: Van Noetsele

MPK: H04N 7/16

Značky: prehrávania, systém, médií

Text:

...má sprístupniť rozšírený obsah jednotkám prijímačov, t.j. v čase určenom na prenos rozšíreného obsahu. V danom čase prehrávacia zostava vyšle uložené dáta rozšíreného obsahu distribučnej jednotke, aby dátarozšíreného obsahu sprístupnila jednotkám prijímačov.0014 Jednotky prijímačov môžu byť s výhodou uspôsobené tak, aby príjem obrazových dát a príslušných dát rozšíreného obsahu z distribučnej jednotky mohol ovládať používateľ. Jednotkami...

Overená zmena médií poskytovaných po DSL spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10322

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bathrick Greg, Fencsik Gabor, Mehta Hamang, Camacho Don

MPK: H04L 12/18, H04M 11/06, H04L 12/28...

Značky: spoji, overená, zmena, poskytovaných, médií

Text:

...v budúcnosti súťažiť o zákazníkov, budú musiet ponúknuť presvedčivý balík služieb, ktorý zahŕňa médiá. Tieto služby musia prinajmenšom vyrovnávat, ak nie presahovať, výkon podobných služieb v iných sieťach, ako napríklad poskytovaných káblovými spoločnosťami. Vynález bol vytvorený s ohľadom na0010 US zverejnený patent c. 200110019559 uvádza spôsob samostatného. overovania koncového používateľa jedného z väčšieho počtu poskytovateľov...

Zariadenie a spôsob na miešanie kvapalných, viskóznych a/alebo sypkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 301

Dátum: 22.11.2002

Autor: Böck Hermann

MPK: B01F 13/00, C12G 1/00

Značky: kvapalných, miešanie, médií, viskóznych, spôsob, sypkých, zariadenie

Text:

...rovnomerné rozdelenieplynu a zvlášť šetrné premiešavanie média v nádrži.Aby bolo možné presné polohovanie a nasmerovanie dýzového dielu, umiestneniedýzového dielu a/alebo prívodného potrubia sa plánuje v oblasti dna nádrže.Tým, že je dýzový diel vytvorený ako tanierová dýza, dá sa dosiahnuť kontrolované prúdenie plynu. Tanierová dýza má tvar vhodný na prúdenie, takže jednotka motor sprevodovkou môže byť vyhotovená relatívne malá asmalým...

Zariadenie na odovzdávanie médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 305

Dátum: 15.07.2002

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61M 5/28, A61M 5/32

Značky: odovzdávanie, zariadenie, médií

Text:

...v ktorom prstencové teleso chrániac obklopuje vonkajší koniec ihly.Odovzdávacou nádržkou môže byť plastová nádržka, vyrobená známym Bottelpack® postupom, do otvoreného konca ktorej sa pred uzavretím vloží pomocou ochranného krytu uzatváraciajednotka ako vkladací diel.Teleso vkladacieho dielu obsahuje v stredovej časti priebežne ním prechádzajůcu ihlu,ktorej vnútomý koniec mieme vyčnieva z telesa umtváracej jednotky smerom do vnútomého...

Systém prenosu a/alebo evidencie spotreby médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3189

Dátum: 04.04.2002

Autor: Valenta Ivo

MPK: G01F 3/00, G08C 19/00

Značky: médií, spotřeby, evidencie, přenosu, systém

Text:

...slúžia na sledovanie správneho-3 merania asamotného vysielacieho modulu možno využiť kontaktné alebo bezkontaktné spínače napojené na tieto pomocné akontrolné obvody. Tieto obvody môžu zabezpečovať stráženie otvorenia prístrojovej časti miesta merania. Pri otvorení sa ihneď vysiela signál do miesta centrálnej evidencie. Na servisné opravy slúži napríklad tzv. servis tlačidlo(napríklad elektronický kľúč), ktorým servisný technik oznamuje...

Elektrický odporový vyhrievací článok a modul na ohrev kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2604

Dátum: 14.08.2000

Autor: Červenák Ján

MPK: H05B 3/48, H05B 1/00

Značky: článok, odporový, elektricky, modul, ohrev, médií, vyhrievací, kvapalných

Text:

...kvapalného média sa dosiahne to, že pri prechode cez modul musí prechádzať akocez priestor medzi vonkajším plášťom a krytom modulu, tak aj cez priestor vovnútri vnútorného plášťa článku.Predložené riešenie sa vyznačuje zvýšenou účinnosťou ohrevu kvapaliny,ktorá je výsledkom jednak zväčšenej teplovýmennej plochy článku a jednak zníženia tepelných strát, v dôsledku čoho je v priestore ohraničenom vnútorným plášťom článku kvapalné...

Spôsob čistenia vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280368

Dátum: 10.12.1999

Autor: Ilmasti Veikko

MPK: B03C 3/68, B03C 3/36, B03C 3/12...

Značky: plynov, spôsob, uskutočnenie, zariadenie, ekvivalentných, médií, čistenia, odpadových, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na čistenie vzduchu, odpadových plynov alebo ekvivalentných médií, pri ktorom sa vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá vedú do potrubia alebo ekvivalentného zariadenia, v ktorom sú vzduch, odpadové plyny alebo ekvivalentné médiá ionizované a nabité častice nečistôt prítomné vo vzduchu, odpadových plynoch alebo médiách sú priťahované jedným alebo viacerými zbernými povrchmi následkom rozdielneho náboja spôsobujúceho...

Automatický regulátor průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260556

Dátum: 15.12.1998

Autor: Res Bohuslav

MPK: G05D 9/12

Značky: plynných, kapalných, automatický, regulátor, médií, průtoku

Text:

...je plovákový průtokoměr l, ve kterém je poloha plováku 3 sledována dvojici optoelektronických záver Q. 5 umistěných ve společném držáku g. závory tvoří jeden neboĺdva vysilače Q, pracujicl ve viditelné nebo infračervené části spektra a dva příjímače 1 schopne detekce zářeni vysiiače. Výstupy pžijimačů optoelektronických zâvor jsou připojeny na vstup čislicového rozhodovaciho členu s generátorem impulsů E, na jehož výstupu je reverzibilni...

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: plynných, řízení, kapalných, ventilu, elektromagnetů, elektromagnetického, zapojení, médií, průtoku, zejména

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Zariadenie na čerpanie kvapalných médií, najmä pod tlakom, prípadne na čerpanie a/alebo stláčanie plynných alebo kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279460

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frank Raimund

MPK: F01C 1/344

Značky: stláčanie, médií, tlakom, čerpanie, kvapalných, plynných, případně, najmä, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stator (5, 105) so vstupom a výstupom, v ktorom je excentricky proti statoru (5, 105) usporiadaný aspoň jeden otočne uložený rotor (4, 104), v ktorom je usporiadaná aspoň jedna posuvná lopatka (2, 102), posuvná v radiálnom smere, ktorá sa pohybuje utesnene po vnútornej stene statora (5, 105) a je vedená pozdĺž vodiacich dráh (1a, 1b, 101a, 101b), usporiadaných na vnútornej strane nadstavca (8), na ktorých sa odvaľujú valčeky (2a,...

Zariadenie na spájanie aspoň dvoch kvapalných médií a spôsob ich spájania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280921

Dátum: 09.04.1997

Autori: Jonas Konrad, Langendorf Klaus, Maier Hansjörg

MPK: B01F 5/04

Značky: aspoň, zariadenie, kvapalných, spôsob, spájania, spájanie, médií, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spájanie aspoň dvoch kvapalných médií, ktoré má na otvor prvej komory (2) nasadenú a/alebo s ňou vytvorenú prietokovú oblasť (1), ktorá je vytvorená na uloženie z prvej komory (2) prichádzajúceho kvapalného média a na jeho dopravu až k výstupnému otvoru (3) prietokovej oblasti (1), ku ktorej je výhodne priradená miešacia oblasť. Druhá komora (9), plniteľná druhým kvapalným médiom, je spojená s prietokovou oblasťou (1) a/alebo s...

Spôsob inhibície termofilných mikroorganizmov v prítomnosti vodných médií obsahujúcich cukry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281480

Dátum: 10.01.1996

Autor: Pollach Günter

MPK: C13D 1/00

Značky: médií, přítomnosti, termofilných, vodných, obsahujúcich, cukry, spôsob, inhibície, mikroorganizmov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob inhibície termofilných mikroorganizmov za prítomnosti vodných médií obsahujúcich cukry spočíva v tom, že sa na cukry obsahujúce vodné médiá nechá pôsobiť prídavný prostriedok na báze chmeľu pri teplote v rozmedzí 50 až 80 °C. Obzvlášť vhodný je tento spôsob na konzerváciu tepelne získaných extraktov z cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Rúrkový rozdeľovač médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 930

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Michal, Havlíček Václav

MPK: F24D 19/10

Značky: rúrkový, médií, rozdělovač

Text:

...jednoduchá vybiehajúca zarážka. závit. čap s drážkou a pod. V prípade ak je rozdeľovač konštruovaný len pre otáčavý pohybvnútornej rúrky. môže na jednoduché vyhotovenie rozdeľovačapostačovat na vymedzenie pohybu vnútornej rúrky dĺžka rúrokie je pritom potrebné inštalovať samostatnú zábranu.Rúrkový rozdeľovač môže byť skonštruovaný podľa potreby aj ako viac rúrok spolu (napríklad ako rozdeľovač pri súčasnej funkcii zberača pre systém...

Zariadenie na pridávanie médií do vody v systéme malých vodných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: U 878

Dátum: 11.07.1995

Autori: Cink Miroslav, Osif Emil, Tomčík Branislav

MPK: C02F 1/50, C02F 1/68

Značky: vodných, médií, elektrární, malých, pridávanie, systéme, zariadenie

Text:

...priestoru turbiny malej vodnej elektrárna. je umiestnená dávkovacia komora, opatrená aspoň jedným prívodom dávkovaného média.Výhodou technického riešenia je dobré rozmiešanie privedeného média. v pretekajúcej vode a tým podstatné zníženie počtu miešacích komôr. V niektorých prípadoch nie sú miešacé komory potrebné vôbec. znížením počtu miešacích komôr sa zníži ich zastavaná plocha a energetická náročnosť na pohon miešadiel. I( pridávaniu...