Patenty so značkou «mechanizované»

Mechanizované schody

Načítavanie...

Číslo patentu: 278420

Dátum: 07.05.1997

Autori: Bernát Leopold, Malý Milan

MPK: F41H 7/00, B60R 3/00

Značky: mechanizované, schody

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizované schody sa používajú v zásahových vozidlách poriadkových jednotiek a ovládajú sa zvonku alebo zvnútra skrine motoricky. Mechanizované schody sú usporiadané na zadnej stene (1) vozidla (2) oproti dverám a pozostávajú zo schodov (4) spojených s pohonom (5) a zaisťovacej páky (6).

Sekce porubní mechanizované výztuže pro stěnové dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270433

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maykemper Alfred

MPK: E21D 23/00

Značky: stěnové, sekce, mechanizované, porubní, dobývání, výztuže

Text:

...přlpojon ko opojovocímu kíoubu štítu n tohto. Závdlový ätít u pohybuje vzhledem k upnute etojce o etropnlcl podpírąjící etrop o délku kro ku přeeouvacího válce ve emčru k porubní etönö. přičemž epojovecí kloub štítu a táhln je bud voden v kulleovem vedení etropnlce nebo aevłiíen na páce. přlpojenő ke etropnlcí. Spojovací kloub štítu o ramene. přlvrácený k łzákladkovó etranč. ee pohybuje bčhem přceouvocího pohybu přlbllžně v konetentní výše....

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav, Dzierža Emil, Řehulek Ladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: sekce, koncových, zařízení, poloh, přesouvacího, snímání, výztuže, mechanizované

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269472

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malchárek Josef, Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav, Krulík Jiří

MPK: E21D 23/26

Značky: výztuže, snímání, zařízení, sekce, mechanizované, koncových, poloh, přesouvacího

Text:

...poloh přeeouvacího zařízení eakce aechanizovaně výz tuže je tvořeno tyčí 3 levou a tyčí 3 pravou, ktoré jsou epejeny e píetnící šg přeaouvacího válce 3, například čepea, a jeou eoučaetí přeaouvacího zařízení eakce. Tyč 1 leváje ulozene v trubce il e tyč g pravá v truboe 53 vedení 5, uaíetčnea v prostoru pod přesouvecíe vólcen Q. V trubce gł, popřipedč i v trubce 55 jaou provedeny otvory pro vložení pouzdra §, v něaž je upevnčna alespoň...

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: pouzdro, důlní, modulu, obvodů, hydraulického, ovládací, výztuže, mechanizované, zejména, ovládacího

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan, Matula Jan

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládacího, válce, přesouvacího, zapojení, obvodů, impulsního, důlní, výztuže, mechanizované

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/18

Značky: dopravníku, válce, obvod, přesouvaího, sekce, výztuže, mechanizované, ovládací

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Zapojení pro dálkové nastavení adres sekci mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264931

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bakončík Vladislav, Hrubý Jaroslav

MPK: E21D 23/12

Značky: nastavení, adres, mechanizované, výztuže, zapojení, dálkově, sekcí

Text:

...ll až 3 N nastaveny vevšech ovládacích jednotkách ll až lg výstupy gg klopných obvodü 2 do logické úrovně H, výstupy 124 obvodů řídící logiky ll jsou nastaveny rovněž do logické úrovně H a výstupy112 čítaće jsou nastaveny na úroveň L - čítač ll je vynulován. Logickou úrovní H navýstupech lll obvodú řídící logiky ll, spojených s řídicími vstupy Ě a ll prvního a druhého budiće §, 1 sběrnice s třístavovým výstupem jsou uvedeny výstupy Ěg, Z 3...

Zapojení elektrické části automatizovaného řídícího systému důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262726

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: výztuže, důlní, elektrické, řídicího, zapojení, systému, mechanizované, automatizovaného, částí

Text:

...napájecí zdroj, není třeba použít zvláštní zařízení ke galvanickému oddělení skupin ovládacích jednotek, napájených ze samostatných zdrojů. Podstatně se zjednoduší i kabelový rozvod a sníží se tak í zranitelnost systému.Příklad zapojení podle vynálezu je zjednoduěeně znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení,na obr. 2 pak ve zvětšení blokové schéma ovládací jednotky sekce,Kde jsou znázorněny i...

Zařízení pro ultrazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261487

Dátum: 10.02.1989

Autori: Švachouček Stanislav, Vatras Miroslav, Marek Jiří

MPK: G01N 29/04

Značky: zařízení, materiálů, ultrazvukové, zkoušení, mechanizované

Text:

...manipulátoru je tvořena nejméně dvěma ultrazvukovými sondami, z nichž nejméně jedna je budič náhradního signálu akustické emise.Zařízení pro ultazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu umožňuje podstatné urychlit měření tím, že dovoluje současně provádét činnosti, které byly v dřivějších zařízeních časově rozdéleny do následných fází. Vzhledem k možnostem dálkově ovládaných manipulátorů a vhledem k poměrněnízkým ryohlostem posuvu,...

Přesouvací zařízení důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 244100

Dátum: 01.06.1988

Autori: Votava Vlaimír, Kubáo Josef, Horyna Jaroslav, Stanik Jan

MPK: E21D 23/00

Značky: přesouvací, výztuže, zařízení, důlní, mechanizované

Text:

...k rámu výztuže.Přesouvací zařízení podle vynálezu má proti známému přesouvacímu zařízení s pístnicí orientovanou k porubovému dopravníku několik předností. Především lépe vyhovuje v podmínkách, kdy se vyskytuje nerovná počva v porubu. Je snadno demontovatelné a vzhledem ke zvýšené tuhosti vodicích trubek lze u něho očekávat i menäí deformace působením sil při provozu.Příklad provedení přesouvacího zařízení podle vynálezu je...

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro úklonné až strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244066

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kamberský Vladimír, Vrabec Dominik, Dudak Miroslav, Matulík Ferdinand, Jioak Jaromar

MPK: E21D 23/00

Značky: jednotka, sloje, mechanizované, důlní, výztuže, úklonné, strmé

Text:

...rámu ł přípojen prvním kloubem 53 a druhým kloubem 32 je spojen s horním štítem 32, který je se stropnicí 2 spojen třetím kloubem §à.K 1 oubová vazba 1 je provedena jako dvojice táhe 1,výkyvně připojenýoh k rámu l a ke štítu Q.V blízkosti zadní z hydraulických stojek 3 jsou po obou stranách jednotky výztuže posuvné uloženy dolnízboční kryt Š a horní boční kryt Z.Dolní boční kryt Q je uložen na prvním vodítku §g, jehož oea je hodná s osou...

Zařízení pro korekci polohy jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256777

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/04

Značky: mechanizované, jednotky, korekcí, zařízení, polohy, výztuže

Text:

...je připojena výkyvně jedna část eiloveho prvku, jehož opačná část je opatŕena závěeem. V zâvěsu je uložená alespoň jedna dvojice pák. Volný konec prvni oáky je epojen a připojoào vaci doskou a volný konec druhé páky je spojen e opěrouuej Hlavni výhodou navrhovaného zařízení je, že vytváří eamo~ etatnou kompaktni jednotku montovatelnoupodle potřeby na lev»-vou nebo pravou boční stěnu základového rámu, popřípedě na le»vou nebo pravou stranu...

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238500

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Bena Zdeněk, Lédl Lumír, Tkáč Ivan, Koudelka Karel

MPK: E21D 23/26

Značky: impulzní, důlní, výztuže, ovládání, hydraulický, mechanizované, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže, sestávající ze sekcí, rozmístěných podél stěny porubu. Účelem vynálezu je zmenšení rozměrů zejména hlavního ventilového bloku, zjednodušení rozvodu, snížení počtu těsněných míst a zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že hydraulický systém, sestávající ze spotřebičů a ovládacích bloků s moduly a řídicími ovládači má ovládací blok (2) vytvořen z kompaktní centrální...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Novotný Stanislav

MPK: E21D 23/00, E21F 15/08

Značky: jednotka, důlní, mechanizované, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...

Zařízení pro mechanizované připojení přívodu páry a odvodu kondenzátu v případě formopodložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239061

Dátum: 01.06.1987

Autori: Salcman Ivo, Vajtr Miloslav

MPK: B28B 21/78, B28B 7/26

Značky: páry, formopodložek, zařízení, kondenzátu, odvodu, případě, přívodů, mechanizované, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanizované připojení rozvodu páry a odvodu kondenzátu v případě formopodložek. Zařízení sestává z konzoly nerozebíratelně spojené s nosným sloupem přívodního a odpadního potrubí, na kterém jsou připojeny rozbočky s uzavíratelnými ventily a pružnými hadicemi s koleny a na nosném sloupu jsou umístěny rovnoběžné desky, mezi nimiž jsou uloženy páky a zdvihové válce, přičemž konce pák a dvojramenných pák jsou otočně spojeny s...

Přídavné zařízení mechanizované porubové výztuže k zajištění a ochraně pracovního prostoru na přechodu porub – chodba

Načítavanie...

Číslo patentu: 243043

Dátum: 15.05.1987

Autori: Siták 1ubomír, Gaško Pavol, Charvát Marián

MPK: E21D 17/02

Značky: přechodu, ochraně, výztuže, přídavné, prostoru, porub, chodba, pracovního, mechanizované, porubové, zajištění, zařízení

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 a 2 je sestava zařízení v půdoryse a bokoryse, na obr. 3 je príklad konkrétního provedení zařízení, kdy předstropnice je sklopná pomocí pevného ramene, na obr. 4 je předstropnice -sklopnápemocí volných ramen a na obrinñ je príklad konkrátního provedení nařízení s předstropnící dělenou kloubem a zesouvatelnou pomocí lwdraulickáho válce.Obrázky l a 2 znásorňují seatavu nařízení prechodu porub -...

Mechanizované montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250772

Dátum: 14.05.1987

Autori: Klučka Michal, Hanák Bohuslav

MPK: B25H 3/00

Značky: pracovisko, mechanizované, montážne

Text:

...voči obsluha. Potrebná meclzizasoba súčiastok, resp. podskupín vstupujúca d-o montáže, resp. vystupujúca z montáže na dano-m pracovisku je nenáročná na priestor. Ľahké vymieňanie bnvbnových zásobnñkov,ich tndexovanie voči vodia-cej dráhe umožňuje nenáročnú manipuláciu -s nimi.Mechanizované montážne pracovisko je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. lje nakreslené pracovisko v náryse, na obr. 2 je nakreslený jeho pôdorys,...

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234920

Dátum: 15.01.1987

Autori: Děngl Jiří, Koudelka Karel, Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Mynář Vladimír, Rohovský Milan, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 11/00

Značky: mechanizované, výztuže, chodby, důlní, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v kterých dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby zejména v oblasti ohrožené horskými otřesy, a tak zvýšit bezpečnost práce. Podstatou vynálezu je, že základní rám (1) má alespoň jednu výsuvnou část (10), mezi níž a základní rám (1) je vřazen příčný přímočarý hydromotor (11). K vnějšímu konci (12) výsuvných částí (10)...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234595

Dátum: 01.01.1987

Autori: Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Pavlíček Karel, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, jednotka, mechanizované, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je zjednodušení přenosu zatížení ze stropnice na počvovou část v poloze blízké minimální výšce jednotky. Podstatou vynálezu je, že stropnice (30) je na své vnitřní straně (300) opatřena alespoň jednou dosedací plochou (301), která je při minimální výšce jednotky výztuže přímo, popřípadě prostřednictvím vložky (5) alespoň zčásti v doteku s opěrnou plochou (10) počvové...

Zařízení na skládání. závinů při mechanizované výrobě vánoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 234586

Dátum: 01.01.1987

Autor: Severa Oldřich

MPK: A21C 9/08

Značky: mechanizované, vánoček, zařízení, závinů, výrobe, skládání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění manuální práce při překládání závinů při mechanizované výrobě vánoček. Zařízení tvoří šikmo nad hlavním dopravním pásem linky uložený alespoň jeden přenášecí dopravník, jehož vstupní část je uložena při povrchu hlavního pásu v ose dopravovaného tenčího závinu a výstupní část potom je uložena v ose dopravovaného tlustšího závinu, ve výši přesahující jeho tloušťku. Překládací dopravník je připojen ozubeným převodem k...

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234552

Dátum: 01.01.1987

Autori: Děngl Jiří, Koudelka Karel, Bruer Jaromír, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Mynář Vladimír, Rohovský Milan

MPK: E21D 11/00

Značky: mechanizované, chodby, důlní, přechodná, jednotka, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v nichž dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je ve spojení se základní jednotkou mechanizované výztuže důlní chodby zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti ohrožené horskými otřesy. Podstatou vynálezu je, že základní rám (l) má alespoň jednu první výsuvnou část (10), popřípadě i protilehle k ní druhou výsuvnou část (11). K vnějšímu konci...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234000

Dátum: 01.12.1986

Autori: Baránek František, Mynář Vladimír, Pavlíček Karel, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/00

Značky: polohy, výztuže, částí, jednotky, důlní, stropní, ovládání, mechanizované, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je dosažení příznivějšího rozkladu sil, působících na stropní část jednotky důlní mechanizované výztuže. Zařízení je vytvořeno nejméně z jedné dvojice kloubově spojených členů (5, 6), z nichž první člen (5) je připojen ke štítu (31), a druhý člen (6) ke stropnici (30). Alespoň k jednomu z členů (5, 6) je připojen kloubově...

Zariadenie na mechanizované oblúkové priváranie nosov k závesným rúrkam parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229282

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schmidt František, Plachý Alojz, Rajský Štefan

MPK: B23K 9/20

Značky: oblúkové, parogenerátorov, závesným, mechanizované, rúrkam, nosov, priváranie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizovať a automatizovať oblúkové priváranie nosov k závesným rúrkam parogenerátorov a tým dosahovať vysokú kvalitu zvárov a vysokú produktivitu práce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené vozíkovým systémom na portálovej dráhe, pričom na pevnom vozíku je uložené skľučadlo, na motoricky .pohyblivom vozíku s motorom je upínací mechanizmus s motorom, ktorý nesie pohybový mechanizmus s motorom a...

Přesazené posuvné stropnice mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230919

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vlk Jaroslav

MPK: E21D 23/06

Značky: přesazené, stropnice, mechanizované, posuvné, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je s oblasti budování porubů na hlubinných dolech. Týká se přesazené posuvní stropnice mechanizované výztuže pro zajišťování pracovního prostoru na pílířové i závalové straně při zvětšení či zmenšení zjišťovaného prostoru bez přímé závislosti na přesouvání sekce mechanizované výztuže. Podstata spočívá v tom, že přední stropnice (1) a zadní stropnice (2) jsou šikmo podepřeny alespoň jedním výsuvným ramenem (4), přičemž zadní stropnice je...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230638

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rohovský Milan, Mynář Vladimír, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/00

Značky: zařízení, ovládání, důlní, výztuže, jednotky, mechanizované, polohy, stropní, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, s alespoň jedním přímočarým hydromotorem, připojeným ke štítu, vyznačené tím, že první část (61) alespoň jednoho hydromotoru (6) je připojena kloubově k první konzole (63), která je připevněna k podstropnici (50) před kloubem (54), spojujícím štít (4) s podstropnicí (50).

Zmiešavač plynov pre mechanizované zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229795

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 9/16

Značky: plynov, zmiešavač, mechanizované, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešavač plynov pre mechanizované zváranie odtavujúcim sa zváracím drôtom a ochrannej atmosfére na priame zmiešavanie ochranného a stabilizačného plynu, zapojený medzi zvárací zdroj a zváraciu pištoľ, vyznačujúci sa tým, že v telese /l/ je vytvorená zmiešavacia komora /2/ uzavretá membránou /3/ pomocou veka /4/, v ktorom je osadená regulačná skrutka /5/ s pružinou /6/ a tanierom /7/ dosadajúcim na membránu /3/ a do zmiešavacej komory /2/ ústi...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 222834

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt

Značky: důlní, mechanizované, jednotka, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení počtu střídavého uvolňování a zatěžování stropu v porubu, ke kterému dochází při přesouvání jednotek mechanizované výztuže. Podstatou vynálezu je, že přesouvací zařízení (32) působí jednak na jednotku (3) mechanizované výztuže tak, že ji přesouvá vždy nejméně o délku, rovnající se dvojnásobku záběru z dobývacího stroje (1), pracujícího v porubu a jednak působí na porubový dopravník (2) tak, že jej přesouvá vždy o...

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222629

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bukový Ivan

Značky: podávania, zváranie, elektrické, spôsob, drôtu, oblúkové, zváracieho, mechanizované, automatizované

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie. Vynález sa týka oblasti strojárenskej technológie. Vynález rieši problém, spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie v náročných technologických podmienkach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podávanie zváracieho drôtu do miseta zvaru sa vykonáva krokovým elektromotorom mechanicky spojeným s...

Nástroj na mechanizované čistenie zváracích horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220252

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mach Pavol, Brezovský Anton

Značky: horákov, mechanizované, nástroj, zváracích, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie zváracích horákov na zváranie elektrickým oblúkom odtavujúcou se elektródou v ochrane plynov od kovového rozstreku zo zvarového kúpeľa, pri automatizovaných a robotizovaných zváračských pracoviskách. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nástroj podľa vynálezu pozostáva z upínacieho telesa, opatreného stopkou pre upnutie, na ktorom sú pružným predpätím upevnené čistiace pružiny, vonkajšia a vnútorná. Vnútorný priemer...

Náplň oceľového rúrkového drôtu pre mechanizované naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 227797

Dátum: 01.11.1985

Autor: Mihalkovič Koloman

Značky: oteruvzdorných, naváranie, náplň, mechanizované, vrstiev, ocelového, rúrkového, drôtu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť odolnosť návarového kovu, napríklad šnekovníc v šnekových lisoch, proti extrémnemu namáhaniu abráziou kombinovanou s rázmi. Postata náplne podľa vynálezu spočíva v tom, že obsahuje 0,5 až 2,5 % hmot. fluorokremičitanu sodného, 41 až 69 % hmot. ferochrómu alebo vysokouhlíkatého ferochrómu, 5 až 15 % hmot. ferovolfrámu alebo volfrámu, 8 až 17 % hmot. ferobóru, 0,2 až 9 % hmot. ferotitánu, 0,1 až 4,2 % hmot. grafitu a 5...

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225573

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tkáč Ivan, Hruška Karel

Značky: mechanizované, obvodů, výztuže, zapojení, směrování, důlní, jednotky, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže, sestávajícího z alespoň jednoho směrovacího hydromotoru, rozvodu a ovládacích prvků, vyznačené tím, že alespoň jeden směrovací hydromotor (6) je přes dvoucestný rozváděč (7) připojen k vedení (40), jímž je spojen hlavní pracovní pros tor (20) přesouvacího válce (2) s ovladačem (3) jednotky výztuže.

Zařízení pro mechanizované upínání pohyblivých částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222377

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pittr Josef, Šindelář Bohumil

Značky: strojů, pohyblivých, mechanizované, částí, zařízení, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání pohyblivých částí strojů, zejména obráběcích, k pevnému vedení, například koníka soustruhu k loži. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává s tělesa, v němž je uložen šroub s pístem pomocí matice a upínky zpevňovaný a uvolňovaný ozubenou maticí a ozubenými hřebeny prostřednictvím plunžrů.

Mechanizované zařízení pro regulaci bodu zastavení smýkadla s ukazovatelem polohy zdvihu smýkadla u výstředníkovým lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233308

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schoof Bernd, Weissleder Ingolf, Braun Günter

MPK: B30B 15/00

Značky: smýkadla, polohy, mechanizované, regulaci, lisů, zdvihu, zastavení, ukazovatelem, výstředníkovým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanizovaného zařízení pro regulaci bodu zastavení smýkadla s ukazatelem polohy smýkadla u výstředníkových lisů, z jehož pomocí lze zmenšit časové ztráty při regulování chodu smýkadla a zajistit obsluhu z řídicího pultu lisu. Dvojitý ukazatel je synchronně vázany s výstředníkovým hřídelem a pracuje v součinnosti s pevně nastavenou kombinací vaček sady vaček, která je v rozpojeném stavu spolehlivě zajišťována proti otáčení,...