Patenty so značkou «mechanizmu»

Zámok mechanizmu radenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7145

Dátum: 02.06.2015

Autor: Pejchal Stanislav

MPK: B60R 25/06, B60R 25/04

Značky: radenia, mechanizmu, zámok

Text:

...zámku mechanizmu radenia podľa technického riešenia sú zobrazené na priložených výkresoch, na ktorých obrázku 1 zobrazuje zámok s bočným usporiadaním zamykacieho elementu, pričom na obrázku 2 je toto uskutočnenie zobrazené namontované pri voliči automatickej prevodovky. Na obrázku 3 je uskutočnenie zámku so zámkovou vložkou na hornej strane rámu a na obrázku 3 je uskutočnenie so servomotorom.Na obrázku l je zobrazený prvý príklad...

Výrobný postup trecieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15056

Dátum: 14.02.2011

Autori: Alix Isabelle, Boyer Gérard, Minamont Thierry, Pineda Philippe, Boutaud Jean-pierre

MPK: F16D 13/64

Značky: výrobny, postup, mechanizmu, trecieho

Text:

...ako prvý0014 Tento vynález sa takisto týka nosného disku trecieho mechanizmu,ktorý obsahuje trecie mechanizmy vyššie oplsaného typu, upevnené na protiľahlé strany pomocou nitov namontovaných do otvorov disku a do príslušných druhých otvorov trecich mechanizmov, charakteristického tým, že prvé otvory trecich mechanizmov, upevnených na jednu stranu disku, sú zarovnané s druhými otvormi ďalších trecich mechanizmov, upevnených na druhej strane...

Ochranný kryt nastavovacieho mechanizmu sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16219

Dátum: 01.02.2011

Autor: Mussmann Christian

MPK: B60N 2/22, B60N 2/20

Značky: ochranný, sedadla, mechanizmu, nastavovacieho

Text:

...plastový materiál. Obidva diely majú pomeme malú hrúbku materiálu.Kryt pozostáva výhodne z najväčšej časti z tvrdého plastového materiálu. Výhodne je diel,ktorý je zhotovený z pomerne tvrdého plastového materiálu, vybavený vybraním, v ktorom jevýhodne usporiadaný diel z pomerne mäkkého plastu.Obidva tieto diely môžu byť vzájomne spojené silovým, tvarovým a/alebo materiálovýmVýhodne je v dieli, ktorý je zhotovený zpomerne mäkkého plastu,...

Bezpečnostné zdvíhacie a spúšťacie zariadenie zabraňujúce nežiaducemu otvoreniu uchopovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4664

Dátum: 04.01.2007

Autori: Karniš Jozef, Angelovič Jozef

MPK: B66C 1/22

Značky: uchopovacieho, otvoreniu, mechanizmu, spúšťacie, zabraňujúce, bezpečnostné, zdvíhacie, zariadenie, nežiaducemu

Text:

...s jed nou stranou ramienka, pričom druhá strana ramienka je spojená s hriadeľom, ktorý je neposuvne otáčavo uložený V skrini, pričom hriadeľ je spojený s otočným hákom, na ktorý je cez závesné oko prichytené bremeno, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že háková otáčacia os na hriadeli je posunutá mimo uchopovacej hákovej osi na závesnom oku, ktoré sú vyosené o osovú vzdialenosť, čím hmotnost bremena zabezpečí...

Zariadenie a spôsob na upevnenie mechanizmu stieračov na časť karosérie automobilového vozidla a motorové vozidlo s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3412

Dátum: 09.05.2006

Autor: Jeuffe Gérard

MPK: B60S 1/04, B62D 65/00

Značky: stieračov, vozidlo, zariadenie, automobilového, motorové, zariadením, mechanizmu, karosérie, týmto, část, upevnenie, spôsob, vozidla

Text:

...V schematickom reze, v strednej zvislej rovine 2-2, na prvý pár fixačných prvkov zariadenia z Obrázku l, v zloženej podobe,- Obrázok 3 je analogický pohľad, v rovine 3-3, na druhý pár ñxačných prvkov,- Obrázok 4 je analogický pohľad, v rovine 4-4, na tretí pár fixačných prvkov.- Obrázok 5 je analogický pohľad, na Obrázok l v podobe, ktorá sa viaže na prvú medzi etapu montáže mechanizmu stieračov na karosériu vozidla,- Obrázky 6 a 7 sú...

Hnací mechanizmus pre kovanie okna, dverí alebo podobne a spôsob ovládania hnacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4661

Dátum: 29.04.2006

Autori: Piqeur Mike, Zabukovec Rafael

MPK: E05C 9/00

Značky: okna, spôsob, hnacieho, dveří, ovládania, mechanizmus, mechanizmu, kovanie, podobně, hnací

Text:

...natočenia ďalej otáčať, pričom prebieha druhá oblasť uhla natočenia. V druhej oblasti uhla natočenia zaberá druhý ozubený segment svojimi zubmi s príslušným druhým protiozubením ovládacieho posunovača. Druhý ozubený segment je uložený otočne okolo osy otáčania, pričom - podľa výhodného vytvorenia - môže byť rovnako vytvorený ako štvrťkruhový segment, takže V druhej oblasti uhla natočenia spolupôsobí v uhle natočenia zhruba 90 °Usporiadanie je...

Zariadenie na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4389

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: zámky, dveří, zariadenie, mechanizmu, zabezpečenie

Text:

...obr. 5 V uzamknutej polohe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaS odkazom na obrázky l až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 pripevnencj o držiak 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1, pripevnený ku karosérii dveri 3 automobilu. Servomotor je ovládaný impulzom, s využitím kábelizácie 4 vyvedenej na palubnú doskuautomobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný...

Zariadenie s prídavnou zámkou na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4379

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: zámkou, zabezpečenie, přídavnou, dveří, mechanizmu, zariadenie, zámky

Text:

...až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 upevnenom na držiaku 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1 pripevnený ku karosérii dverí 3 automobilu. Servomotor je ovládaný prostrednictvom kabelizácie 4 vyvedenej na palubnú dosku automobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu apod. Prídavná zámka 1 je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v...

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, zostava zvierky a kotevného mechanizmu a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284798

Dátum: 26.10.2005

Autori: Brown Trevor Paul, Conroy Brian George, Svendsen Jan, Marshall Barry, Gardner Christopher, Cox Stephen John, Larke Roger David

MPK: E01B 9/30, E01B 9/34

Značky: použitia, zostava, zvierky, mechanizmu, upevňovanie, spôsob, zvierka, železničnej, kotevného, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, uspôsobená pridržiavať smerom dole železničnú koľajnicu (3) pri spolupôsobení s kotevným mechanizmom (250) zvierky, je vytvorená z tyčového materiálu ohnutého tak, že má v pôdoryse tvar v podstate písmena M, a majúca zachytávaciu časť uspôsobenú na spolupôsobenie s časťou kotevného mechanizmu (250) zvierky na zachytenie zvierky (1') v predmontážnej polohe vzhľadom na kotevný mechanizmus, ktorá...

Rozdelenie výkonu prevodovky ako i postup pri prevádzke takéhoto hnacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4117

Dátum: 20.10.2005

Autori: Dziuba Peter, Kirchhoff Manfred, Liebherr Markus, Bauer Josef, Häglsperger Josef

MPK: F16H 47/00

Značky: převodovky, takéhoto, hnacieho, rozdelenie, prevádzke, mechanizmu, postup, výkonu

Text:

...rozdelenie výkonu prevodovky, ktoré sa vyhne nevýhodám známych prevodoviek abude sa vyznačovať predovšetkým vyšším avylepšeným stupňom účinnosti pri rýchlejšej jazde smerom dopredu, ako ipostup naTáto úloha je vyriešená prostredníctvom súhmu znakov nárokov l a 19. Jadro vynálezu spočíva vtom, že pri vyššie popísanej konfigurácii prevodovky skonštruovať oba hydrostatické axiálne piesty ako širokouhlé hydrostaty s rozsahom uhla natočenia...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16076

Dátum: 30.09.2005

Autori: Larsson Björn, Moller Per, Kullman Marcus, Lind Mats, Salaker Allan, Pommer Stig

MPK: A47K 10/38

Značky: vloženia, spôsob, materiálů, zásobníku, mechanizmus, kotúčika, zásobník, mechanizmu, koncový, takéhoto, nástavec, zádržného, zádržný, vyměnitelného, systém, zadržanie

Text:

...štrbiny a vedú nosný kolik, a jej súčasťou je blokovacia časť na zablokovanie nosného kolika v koneovej polohe. Vkladacia štrbina jev koneovej polohe uzatvorená uzáverom dráhy, ktorý sa nachádza na konci vkladacej štrbiny.0010 V dokumente W 0 96/23719 A 1 sa vysvetľuje systém zásobníka so žliabkovouvodiacou štrbinou na vedenie nosného kolika kotúčika s hárkami do koncovej polohy.0011 Dokumenty US-A-3,416,744 aUS-A-3,572,602 opisujú...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16016

Dátum: 30.09.2005

Autori: Larsson Björn, Kullman Marcus, Salaker Allan, Pommer Stig, Moller Per, Lind Mats

MPK: A47K 10/38

Značky: systém, kotúčika, zadržanie, spôsob, zádržného, zásobníku, materiálů, vloženia, mechanizmu, mechanizmus, zásobník, zádržný, takéhoto, vyměnitelného

Text:

...polohe kotúčikapo tom, čo bol nosný kolik vedený cez rôzne vodiace dráhy vkladacej štrbiny.0010 Dokument US-A-4,108,389 zverejňuje aj zásobník na kotúčik papiera a obsahuje vkladaciu štrbinu so vstupnou časťou a výstupnou časťou, ako aj skupinu vodiacich konzol na vedenie nosných kolíkov kotúčika papiera z vkladacej polohy do koncovej polohy, v ktorej je kotúčik držaný alebo blokovaný na účely výdaja papiera.0011 Dokumenty W 0 96/23719...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9297

Dátum: 30.09.2005

Autori: Moller Per, Larsson Björn, Lind Mats, Kullman Marcus, Pommer Stig, Salaaker Allan

MPK: A47K 10/38

Značky: zásobníku, zadržanie, spôsob, systém, koncový, zádržného, zásobník, mechanizmu, mechanizmus, materiálů, vloženia, kotúčika, nástavec, takéhoto, vyměnitelného, zádržný

Text:

...ale súčasne sa účinne zabránilo neúmyselnému vloženiu nesprávneho kotúčika alebo nesprávnemu umiestneniu kotúčika. Ďalším cieľom je zabezpečiť zádržný systém a zásobník stakýmito znakmi, ako aj spôsob vkladania vymeniteľnćho kotúčikamateriálu do zádržného systému.0013 Tento cieľ sa vyriešil zádržným mechanizmom v zásobníku papierových uterákov na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu so znakmi podľa patentového nároku l. Cieľ rieši...

Upevnenie kľuky mechanizmu spúšťania okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4604

Dátum: 26.05.2005

Autori: Pierre Gilles, Senaud Jean-claude

MPK: E05F 11/38

Značky: kľuky, spúšťania, okenného, upevnenie, mechanizmu

Text:

...na kľukuprotismeme k mechanizmu. 0019 Ďalšie znaky a prednosti vynálezu sa zreteľne ukážu pri čítaní opisu podľa príkladovuskutočnenia neobmedzuj úcich sa len na tieto, V spojení s pripojenými obrázkami na ktorých- obrázok 1 je pohľad z perspektívy na kľuku podľa vynálezu namontovanú na tiahlemechanizmu spúšťania okna, V pozícii používania vzhľadom k panelu s poťahom,- obrázok 2 je pozdĺžny rez kľukou z obrázku 1,- obrázok 3 je pohľad z...

Tlmiaci a retrakčný mechanizmu pre lancetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4722

Dátum: 04.02.2005

Autor: Purcell Glenn

MPK: A61B 5/15

Značky: lancetu, tlmiaci, retrakčný, mechanizmu

Text:

...tomto príklade je ukázaná metóda tlmenia Iancety používajúca vyššie opísaný lancetový pristroj. Metóda obsahuje poskytnutie vyššie opisaného lancetového prístroja a stlačenie riadiacej pružiny a pridavnejpružiny odsunutím pohyblivého krytu od hlavného krytu do polohy napínania.Metóda ďalej obsahuje operácie odpruženia prídavnej pružiny na pohyb pohyblivého krytu z polohy napínania do polohy nečinnosti, čím sa pohyblivý kryt dostane do...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Pain Joël, Meurville Florent, Boissac Jean-paul

MPK: B60S 1/06

Značky: štvoruholníka, tvare, otvor, obsahujúca, páka, pozdĺžny, stierača, mechanizmu, hnacia, deformovateľná, skiel

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...

Implantovateľné zariadenie na privádzanie liečiv použitím otvorového mechanizmu umožňujúceho malé prietokové rýchlosti tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1667

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61K 9/00, A61M 5/168, A61M 5/14...

Značky: otvorového, umožňujúceho, použitím, tekutin, implantovateľné, mechanizmu, privádzanie, liečiv, prietokové, malé, zariadenie, rychlostí

Text:

...tekutín ani mechanizmy alebo zariadenia na prívod liečiv využívajúce typ mechanizmu, ktorý sa môže poskytnúťalebo vyrobiť neobyčajne účinným spôsobom, ľahko a pohotovoprispôsobivo akejkoľvek požadovanej navrhovanej konfigurácii as neobyčajne nízkymi nákladmi na výrobu.Predložený vynález sa týka nového implantovateľného zariadenia na privádzanie liečiv, ako je implantovateľná pumpaNa účely tohto zverejnenia výraz liečivo znamená akýkoľvek...

Mechanizmus na bezpečné uvoľnenie natiahnutého a zaaretovaného bicieho mechanizmu automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3807

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 19/00, F41A 17/56, F41A 17/74...

Značky: uvolnenie, mechanizmu, automatickej, natiahnutého, mechanizmus, bezpečné, zbraně, zaaretovaného, strelnej, bicieho

Text:

...jeho voľnú časť odspodu podopiera podpera 22.Podpera 22 je riešená ako zvislá jednoramenná páka,otočná okolo čapu 27 podpery 22, odpružená pružinou 28 podpery 22 a na svojom voľnom konci je vybavená bočným výstupkom 25 podpery 22 zasahujúcím do oblasti posuvu tiahla 7. Podpera 22 sa nachádza za vypínačom 29,pričom svojou homou časťou zasahuje do oblasti jeho výkyvu. Podpera 22 vo svojej homej časti obsahuje hlavný ozub 23 a pomocný ozub...

Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3405

Dátum: 09.01.2003

Autor: Franek Marián

MPK: A22B 5/06

Značky: rozpínanie, jatočných, zvierat, rozpínacieho, mechanizmu, pohon

Text:

...uložený v ráme l. Rozpínací mechanizmus z je spojený sokom g, ktoré je naskrutkované na pohybovej skrutke 5 prechádzajúcej cez maticu 5 uloženú v ložiskovom domčeku Q priskrutkovanom ku rámu l. Ku matici á je priskrutkovaná remenica Z, ktorá je remeňmi § aremenicou 2 spojená s pätkovým elektromotorom 10. Pätkový elektromotor l 0 je priskrutkovaný ku rámu l.Spustením pätkového elektromotora Q sa pomocou remeníc Z, 2 a remeňov § uvedie matica i...

Nové zlúčeniny, ktoré sú silnými inhibítormi Na+/Ca2+ výmenného mechanizmu a sú vhodné na liečenie arytmie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1566

Dátum: 10.07.2002

Autori: Kotovuori Pekka, Tenhunen Jukka, Koskelainen Tuula, Rasku Sirpa, Tiainen Eija, Törmäkangas Olli, Karjalainen Arto, Nore Pentti, Otsomaa Leena

MPK: A61K 31/357, A61K 31/352, A61K 31/135...

Značky: silnými, výměnného, inhibítormi, mechanizmu, zlúčeniny, vhodné, liečenie, nové, arytmie

Text:

...2)- za predpokladu, že v prípade, keď Z je valenčná väzba, Y nie je C(O) bodkovaná čiara predstavuje prípadnú dvojitú väzbu, v ktorej prípade Z je-CRg- a Y je -CH-, C(OR 1 o)- alebo -C(NRR 12)R 1 je -(CH 2)NR 4 R 7 alebo jedna z ďalej uvedených skupín HN/Rwn je 1 až 4,R a R 3 sú nezávisle vodík, alkyl s l až 7 atómami uhlíka, alkoxyskupina s 1 až 7 atómami uhlíka, -NOZ, halogén, -CF 3, -OH, -NHRa alebo -COOH,R 4 a R 7 sú nezávisle vodík, aIkyI...

Pohon mechanizmu maltézskeho kríža v kinoprojektore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2983

Dátum: 08.10.2001

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: F16H 27/06, G03B 1/38

Značky: mechanizmu, maltézskeho, kríža, pohon, kinoprojektore

Text:

...prekonanie zotrvačnýchsíl rotačných súčiastok), ktorý býva niekoľkonásobne väčší, ako prevádzkový moment, do chvíle .pokial sa v zotrvačniku nenahromadí dostatočné mechanická energia. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje priame pripojenie rotora elektromotora na miesto, kde bol zotrvačník a tým sa podstatne znížia nároky na výkon elektromotora. Z priestorových dôvodov je najvýhodnejší elektromotor s vonkajším rotorom,...

Ovládacia rozvodka mechanizmu bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2509

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/24

Značky: ovládacia, dveří, bezpečnostných, mechanizmu, rozvodka

Text:

...ovládacej rozvodky podľa predloženého technického riešenia spočívav tom, že podľa počtu čapov a stúpania závitu možno nastavovať výšku rozvodky, atým zaistiť spoľahlivo posúvanie tahadiel mechanizmov bezpečnostných dveri.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde obr. 1 znázorňuje čelný pohľad, aobr. 2 bočný pohľad na ovládaciu rozvodku.Ovládacía rozvodka mechanizmov bezpečnostných...

Nosný profil na osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2312

Dátum: 08.11.1999

Autori: Stavař Erich, Blachut Bohumír

MPK: E06B 9/28, E06B 9/17, E06B 9/24...

Značky: pohonného, žalúzií, mechanizmu, profil, nosný, ovládanie, osadenie

Text:

...že po nasadení na kryciu lištu presahuje po oboch stranách jej bočnýĎalej je výhodné, ak krycia stena veka a tieňiaci prvok nosnej lišty sú plošne pretiahnuté smerom nadol pod úroveň dolnej steny nosnej lišty.Výhodou novej konštrukcie nosného profilu je, že je možné po zložení veka krycej lišty kedykoľvek bez nutnosti demontáže žalúzie z okenného rámu uskutočňovať opravu rebríčkov alebo výmenu ťažného prvku V ovládacom mechanizme, prípadne...

Osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2081

Dátum: 11.02.1999

Autori: Blachut Bohumír, Stavař Erich

MPK: E06B 9/56, E06B 9/323

Značky: ovládanie, osadenie, mechanizmu, žalúzií, pohonného

Text:

...posuvu.Vo výhodnom uskutočnení je horná časť telesa vybavená pružnýmnosom, v ktorom je vytvorený kotviaci zámok, spodná Časť puzdra jevybavená odľahčením, v strednej časti telesa je vytvorená zarážkana vymedzenie axiálnej polohy pohonného hriadeľa v základovomĎalšou podstatou riešenia je, že hnacie koleso je s pohonným hriadeľom spriahnuté pomocou momentovej spojky, je v puzdre osadené tak, že časť jeho ozubenia je zapustená do priľahlého...

Ovládacia jednotka hydraulického brzdového mechanizmu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280447

Dátum: 05.06.1996

Autor: Graichen Kai-michael

MPK: B60T 13/567

Značky: jednotka, motorových, ovládacia, brzdového, vozidiel, mechanizmu, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

V osi posilňovača (1) je medzi hlavným brzdovým valcom (2) a stenou (45) karosérie upravený prvok na prenášanie sily, ktorý je spojený jednak s hlavným brzdovým valcom (2) a jednak so stenou (45) karosérie motorového vozidla. Prvok na prenášanie sily je tvorený priebežným svorníkom (14) prechádzajúcim telesom (8) riadiaceho ventilu (9).

Kľukový pohon hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280208

Dátum: 10.01.1996

Autor: Rienhardt Hans Peter

MPK: B60S 1/16

Značky: hnacieho, vozidlo, pohon, motorové, stierača, kľukový, mechanizmu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kľukový pohon (9) hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo, skladajúci sa z páky (10) a kľuky (8), ktorá je s ňou spojená otočným kĺbom (11), pričom kľuka (8) je otočne pripojená excentricky k hnaciemu ozubenému kolesu, najmä závitovkovému kolesu (4) hnacieho mechanizmu, a páka (10) je neotočne spojená alebo spojiteľná s hriadeľom (12) stierača. Kľuka (8) a páka (10) sú navzájom otočne spojené bajonetovým spojom...

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278860

Dátum: 07.12.1994

Autori: Tesař Oldřich, Pirkl Ladislav, Kaplan Jaroslav, Mládek Miloš, Musil Dobroslav

MPK: D01H 4/32

Značky: mechanizmu, valček, dopriadacieho, rozvoľňovacieho, vyčesávací, stroja, bezvřetenového

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje valcové teleso (2) vybavené na vonkajšom obvode zubami (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní, ktorých hĺbka je väčšia ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky (5).

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280648

Dátum: 07.12.1994

Autori: Musil Dobroslav, Kaplan Jaroslav, Mládek Miloš, Tesař Oldřich, Pirkl Ladislav

MPK: D01H 4/32

Značky: stroja, rozvoľňovacieho, spôsob, valček, vyčesávací, dopriadacieho, mechanizmu, výroby, bezvřetenového

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahujúci valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a určitého počtu vybraní (6). Vybrania (6) prebiehajú po obvode valcového telesa (2) v smere vychýlenom až o 45° od smeru povrchovej dotyčnice (71) rovnobežnej s osou (7) valcového telesa (2). Vyčesávací valček sa...

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280647

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mládek Miloš, Musil Dobroslav, Kaplan Jaroslav, Pirkl Ladislav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 4/30, D01H 4/32

Značky: mechanizmu, valček, rozvoľňovacieho, vyčesávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahuje valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní (6). Špirálová obvodová drážka (5) má vypuklé dno, pričom hĺbka axiálnych vybraní (6) je väčšia alebo sa rovná najmenšej hĺbke (53) špirálovej obvodovej drážky (5).

Zostava mechanizmu s tlakovou tekutinou a kotúčovej brzdy, ktorá je s ním spriahnutá

Načítavanie...

Číslo patentu: 277907

Dátum: 19.02.1992

Autori: Perot Marc, Noel Alain

MPK: F04B 1/10, F04B 1/04, F03C 1/247...

Značky: spriahnutá, zostava, kotúčovej, mechanizmu, brzdy, ktorá, tlakovou, tekutinou

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava mechanizmu s tlakovou tekutinou a brzdy (33), ktorá je s ňou spriahnutá, pričom tento mechanizmus obsahuje vnútorný rozdeľovač (16) tekutiny majúcej komunikačnú plochu (17), vymedzujúcu vo vnútri skrine mechanizmu dva obvodové priestory (41, 42) oddeľované uvedenou komunikačnou plochou (17) a uvedená brzda (33) obsahuje odbrzďovaciu komoru (39). Táto odbrzďovacia komora (39) je v trvalom spojení s obvodovým priestorom (42).

Zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278121

Dátum: 17.12.1991

Autori: Štěpánek Miloš, Heřman Antonín

MPK: F03B 7/00, F03B 3/12

Značky: pomalybežiaceho, zariadenie, mechanizmu, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Na nosnej konštrukcii (8) je rotačne uložené lopatkové vodné koleso (7), spojené s hnacím hriadeľom (12), na ktorého lopatky (9) je smerovaný výstup výtlačného potrubia (5), pripojeného opačným koncom na výstup obehového čerpadla (4), spojeného s pohonným motorom (3), pričom na vstup obehového čerpadla (4) je pripojené sacie potrubie (2), ústiace opačným koncom do zbernej nádrže (1).

Úchyt přetáčecího mechanizmu aparátu na klopce brousicího stroje na výrobu bižuterních kamenů a ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269815

Dátum: 14.05.1990

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/06

Značky: klopce, brousicího, stroje, aparátu, bižuterních, ověsů, mechanizmu, úchyt, přetáčecího, kamenů, výrobu

Text:

...vedená výstupky V protileh~ lých drážkách a na dutém náboji je připevněn doraz.Výhody úchytu přetáčeciho mechenismu aparátu na klopce jsou zejména v tom, že umožňuje rychlou a snadnou seřiditelnost polohy výstupniho hřidele přetáčeciho mechanismu ve všech osách v potřebném rozsahu a tim je zajištěna požadovaná souosost výstupniho hřidele a šroubu aparátu. Zabezpečuje nutnou pevnost a stabilitu polohy bočniho dorazu aparátu, přičemž profil...

Zariadenie pre udržanie výšky pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267301

Dátum: 12.02.1990

Autori: Papp Milan, Pisár Eduard

MPK: A01B 63/114

Značky: zariadenie, výšky, pracovného, udržanie, mechanizmu

Text:

...koncového člena podla druhu potrebných prác, nastavovanie uhlu kyvnáho ramena, atd.Podstata univerzálneho kopírovacieho zariadenia pre udržanie výšky pracovného mechanizmu spočíva v tom, že kopírovací koncový člen a závažie je pohyblivo spojené s kyvným ramenom, ktoré je spojená s naetavovacím kotúčom, do ktorého zapadá pružný kotúč, ktorý je spojený so snímačom uhlu, pričom nastavovací a pružný kotúč je vložený v ložiskách.Predmet...

Zapojenie pre riadenie pojazdného mechanizmu mobilného stroja mikropočítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267165

Dátum: 12.02.1990

Autori: Diviš Zdeno, Labuda Robert, Koreis Josef

MPK: F04B 1/26

Značky: mobilného, riadenie, pojazdného, stroja, mikropočitačom, zapojenie, mechanizmu

Text:

...polohy av celom možnom rozsahu 18 °. Rozjazd mobilného stroja je potom možné realizovať bez otvorenia prepúšťacích ventilov a teda aj bez zbytočných strát. Podobne pri požiadavke zníženia rýchlosti mobilného stroja sa uplatní brzdný režim, ktorý zabezpečuje brzdenie pomocou hydrostatického prevodu až do prípadného zastavenie. Rovnako pri požiadavke obsluhy na zmenusmeru jazdy umožňuje takýto riadiaci systém 2 okamžitej rýchlosti zastavenie...

Pohon zavíracího mechanizmu u koželužských válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262579

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/02, C14B 17/10

Značky: zavíracího, ždímacích, koželužských, válcových, strojů, mechanizmu, pohon

Text:

...koly gg a gg je vloženo ozubené kolo 31 pro otevírání stroje. Poloha kliky á je snímána snímačom É otevřené polohy a snímačom 1 zavřené polohy. V zavřeně poloze stroje se ždímucí válec lg přimyká ke ždímacímu válci ll a vyrážecí válec 35 k nožovému válci g. Před žídmacím válcem ll je umístěna bezpečnostní lište Ä s koncovým spínačem 3. K ovládání stroje sloužíPři sešlápnutí šlapky 1 je sepnut koncový spínač g. Tím je zapnutím odbržděna...

Zapojení pro nastavení polohy pohybového mechanizmu pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262490

Dátum: 14.03.1989

Autori: Větrovec Jindřich, Janda Miroslav, Andrejs Dalibor

MPK: G05D 3/00

Značky: pracovního, nastavení, pohybového, polohy, zapojení, stroje, mechanizmu

Text:

...jeho druhý logicky vstup kg je zapojen jednak druhý logický vstup g povelového bloku g a jednak první logický výstup yg výkonového bloku g, k jehož druhému logickému výstupu y 2 je připojen vypínaoí vstup p indikačního bloku g, jehož zapínací vstup g je paralelné spojen se záznamovým vstupom g pamätoveho bloku g a spínacím výstupom g povelového bloku 2. Ovládací vstupy al, gg povelového bloku g jsou zapojeny na odpovídající povelové výstupy...

Zariadenie na skúšanie rozkladacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256722

Dátum: 15.04.1988

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01M 19/00

Značky: zariadenie, rozkladacieho, mechanizmu, skúšanie

Text:

...rozkladacieho mechanizmu je znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je pohlad na zariadenie zhora, na obr. 2 je rez v osi uloženia stlpika.Na nenakreslenú podestu zariadenia je pripevnená Základová doska 1 s voditkami 2, ktoré sú prepojené pásnioami 3. Vysúvač 4 je čelnou stranou upevnený do prednej pásnice 3 a v zadnej časti je pripevnený cez pätku 5 na nosník 10 základovej dosky 1. Rovnobežne s vodítkami 2 je na pásnice 3...

Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246435

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: F16H 39/50

Značky: dvoch, pracovného, zapojenie, regulačného, hydrogenerátorov, prestojoch, mechanizmu, obvodů

Text:

...74. Na nádrž 5 je štvrým nízkotlakovým vedením 94 napojený tiež vstup odmerného hyldrogenerát-ora 31, íktorého výstup je napojený piatym nízkotlakovým vedením 95 jedna-k na vstup šksrtiaceho ventila 32 a jednak na vstup tretieho hydraulického FOZVŘIÓJZGČG 34, ako ajna prvý a druhýi súčtový výkonový ovládacíla 32 je šlestym nízkotlakovým vedením 93 súčasne napojený na prvý blok 1, na výstup tlaflçovelłio ventila 35, ako aj na prvý a...