Patenty so značkou «mechanismus»

Mechanismus na ovládanie pomocných zariadení spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2684

Dátum: 10.07.2002

Autor: Nesti Paolo

MPK: F02B 67/06

Značky: pomocných, motorov, ovládanie, spalovacích, mechanismus, zariadení

Text:

...opise, považovaným za príkladný a nijako neobmedzujúci, s odkazom na 4 pripojený obrázok, znázorňujúci čiastočný rez spaľovacimmotorom, V ktorom je usporiadaný mechanizmus podľaAko je znázornené na tomto obrázku, je mechanizmus na ovládanie pomocných zariadení spaľovacích motorov podľa vynálezu vytvorený v bloku 18 motora, V ktorom je hnací hriadeľ, všeobecne označený značkou 12, uložený v tejto jednotke 18 motora pomocou ložisiek 17, z...

Regulační mechanismus nadproudové spouště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260546

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hladký Tomáš, Plotěný Arnošt

MPK: H01H 71/40

Značky: nadproudové, spouště, regulační, mechanismus

Text:

...spouště.Výhody requlačního mechsnismu podle vynálezu spočívají v plynulosti nastavení požadované funkční hodnoty a jednoduchosti konstrukčního provedení.Příklad provedení regulačního mechanísmu podle vynálezu je uveden na pžiloženém výkrese,kde je na obr. 1 pohled na regulační mechanismus shore a na obr. 2 pohled zezadu.Regulační mechanismus sestává z ovládacího kotoučku § s čelní plochou Q, jež tvoří osazsní izolačního osazeného...

Závěrový mechanismus opakovací pušky s přímoběžným úderníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260538

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 11/06

Značky: pušky, mechanismus, závěrový, opakovači, přímoběžným, úderníkem

Text:

...pro výstupek vložky a zâvitem pro zašroubování matice, obr. 4 je příčný řez závěru,a znázorňuje vybraní pro odpruženou zâpadku při zašroubované matici na dosed, obr. 5 je pohled na podélný řez maticí, která je opatŕena západkou.Při zafixovaném bicím mechanísmu se ozub gúderníku ll opírá o dosazovou plochu gg e výběhem 1 vybrání § vložky 1.V závěru l je vytvořen otvor lg, ve kterém je suvně uložena vložka 5, která svým vnitřním průměrem vede...

Polohovací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 260534

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vlachý Václav

MPK: B23Q 16/04, B23Q 1/14

Značky: mechanismus, polohovací

Text:

...stavěcí západky (obr. 3),sestavený z kostky 3, stsvěcí západky l, hřídele 3, páky É a pružněho ćlenu lg, třetí prvek tvoří mechanismus hlokováni (obr. 4), sestavený z kostný 35, páky 5, jednozvratné páky lg,přestavovscího členu lg a hřidele g, spoločné j pro druhý prvek ~ mechanismus stavěcí západky. Čtvrtým prvkem polohovacího mechanismu ju narážka 1. PočeL těchto narážek je závislý na počtu pnlohovacích míst.Umistěni prvního, druhého a...

Rozpěrný mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 270857

Dátum: 14.08.1990

Autor: Pomahač Jaroslav

MPK: F16B 2/16

Značky: mechanismus, rozpěrný

Dělicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 270667

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kukala František, Šilar Karel, Vychodil Pavel, Bako Ladislav, Ravlyková Růžena, Skalický Petr

MPK: H01G 13/02

Značky: mechanismus, dělicí

Text:

...v tom, že operné kladky jsou navzájem spojeny synchronizačním převodem a přítlačná kladky jsou otočné uloženy na pohybových ćlenech a k operným kladkàm jsou přitlačovány prvním zdrojem síly, přičemž délicí kladka je otočné uložena na pohybovém členu,spojenem s dalším zdrojem sily.Anodová fólie 5 je odvíjena ze zásobního kotouće 5, uchyceného na odvíjecim mechanismu l. udržujicím ve fólii E napětí na konstantní hodnotě. Fólie E je vedena přes...

Uzavírací mechanismus s automatickým vytahováním horních sloupců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270480

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šantroch Jiří, Stejskal Miroslav

MPK: B29C 45/67, B22D 17/26

Značky: uzavírací, sloupců, automatickým, vytahováním, mechanismus, horních

Text:

...válci Q vytahovaní sloupů Q. Mezi pevnou upínaoí doskou 3 a pohyblivou upínaoí deekou 5 je umietěna pevná beat 3 a pohyblivd oaat 2 formy. Z čalního pohladu na uzavírací mechanismus na obr. 2 a 3 vyplýva rozložení eloupú 1 n dalaí vybavení uzavíracího maohanlamu, jim je pohon lg pfaatavoveoího zarízení a atradní ozubaná kolo lg. Detailní provedení přední horní delené metioe l e ovládáním je na obr. A, S v razu rovinou Q, Q - Q, Q z...