Patenty so značkou «mechanismu»

Zapojení pro řízení střídavého pohybu mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260526

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hruška Jan

MPK: G05D 3/00

Značky: řízení, střídavého, mechanismu, zapojení, pohybu

Text:

...tak navíc i havarijním situacím a ohrožení bezpečnosti práce.Mezi další výhody patří možnost přímého zapojení výstupu obvodu řízení střídavěho pohybu mechanismů na vstupy bezkontaktních ovládacích jednotek využívající vícevrsťvé polovodičové prvky. Předností rapwguř ro řízení podle vynálezu je v tomto případě možnost galvanického oddělení oddělovacimŕ hh~~x.Příklad konkrétního zapojení podle vynálezu je aohematicky nakreslený na...

Způsob zjišťování kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270341

Dátum: 13.06.1990

Autor: Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: koroze, kinetiky, způsob, mechanismu, kovů, zjišťování, elektrochemické

Text:

...čerpadlem, raalizoveným v tomto pripade pouzdrem. ve kterém rotuje magnetické miohadlo, spojeným s raakčnim proetorem, je celý okruh zehrnujici i měrnou celu naplnän elektrolytem, který cirkuluje mezi reakčhi nodobkou e měrnou celou. Tříelektrodová uspořádání takto umožňuje sni mání potenciostatiokých. potenciodynamiokých a intenzioetatických polerizaönioh kŕivek a uspo~2 CS 270341 B 1 řádání měrná cela - detektor snímání kinetických...

Ústrojí s prostředky k vymezování vůlí v náhonovém mechanismu pracovního, zejména obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269889

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: zejména, vymezování, prostředky, stroje, vůlí, mechanismu, ústrojí, náhonovém, obraběcího, pracovního

Text:

...kde na obr. 1je zapojení servopohonů jako prostředků pro vyaczování vůlí náhonověho nechanianu se dvěma větvemí, příčeaž hnaný prostředek tohoto mechsnlsmu je znázorněn jako část kružnice předstsvující třeba ozubený vênec spojený s upínscí deskou svíslého souetruhu, jn ačkoliv stejně tak v nshrazení přímkou aůže předstsvovat i ozubený hřeben pro pohon přínočaře pohyblívého abrobkového stolurovínné frézky, na obr. za je charakteristika...

Zařízení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269870

Dátum: 14.05.1990

Autori: Klúčik Igor, Rameš Jiří, Richter Aleš, Šenkýř Oldřich

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: automatické, výpadku, vzduchu, mechanismu, definovaných, tlakového, poloh, uvedení, zdrojů, zařízení

Text:

...havárii zdrojů tlakovćho vzduchu není zajiätäna další automatická činnost komplexu jednotlivých uzlt přádelny.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro automatické uvedení meehsnismd do definovaných peloh po výpadku zdrojd.t 1 akov 6 ho vzduchu, jehož podstata epočívá v tom, že čidlo výpadku tlakovćho vzduchu je připojeno k prvnímu vstupu jednotky havarijního řízení, jejíž první výstup je připojen k druhému vstupu jednotky provozního řízení a...

Zapojení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269869

Dátum: 14.05.1990

Autori: Remeš Jiří, Richter Aleš, Klúčik Igor, Šenkýř Oldřich

MPK: G05D 3/00, D01H 13/14

Značky: energie, zapojení, mechanismu, zdrojů, poloh, elektrické, automatické, výpadku, uvedení, definovaných

Text:

...vstupu bloku akcníoh členůfzatíaco blok čidel mechanická polohy je dalo připojen k třetím vstupu jednotky havarijníhe řízení, její třetí výstup je připojen k vstupu jednotky zdlohovaná pamäti, přiäen první výstup sdloäníhe zdroje elektrická energie je připojen k druhemu vstupu jednotky havarijního řízení a druhý výstup záložníhe zdroje elektrická energie je připojen k třetínu vstupu bloku akčních členů.Výhodou takto uspeřďdsnáho řídicího...

Zapojení pro symetrické polohování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269850

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hercik Petr, Jirkovský Jiří, Mýtina Zdeněk

MPK: G05D 3/00, G05B 19/19, B21C 47/24...

Značky: zapojení, symetrické, mechanismu, polohování

Text:

...bloku 1 je spojen se zápisovým vstupom u pamětového bloku 2, nastavovací výstup 9 s logickým vstupom g čítačováho bloku 5 a výběrový výstup g s přepínacím vstupem 5 přepjnacího bloku g, jehož inkrementální vstup j je připojen k výstupu nezakresleného čidla po~ babu mechanismuo ľmpulaní výstupy i ie přepínaoího bloku g jsou pak zapojeny na odpovídaJÍCÍ inf 0 Tm 8 čnÍ VBĚUPY łł 2 prvního upravovacího bloku 3, k jehož výstupu je připojen...

Zařízení k bezpečnému nastavení kladek chytačového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269618

Dátum: 11.04.1990

Autor: Slezák Pavel

MPK: B41F 13/34

Značky: kladek, nastavení, chytačového, mechanismu, bezpečnému, zařízení

Text:

...ga v prave bočníci 23. Obraoecí buben l je opatřen hřídelem g chytačovćho machaniemu a ovlédacím hřídetem i. Na jednom konci hřídele 2 chytačovőho machaníemu je upevnön pastorek go,který je v zábäru e ovladacím segmentov łg. upovnäným na nosnóm čepu g. Noený čap 18je uložen natačlvö jednak v čelní stänö obracecího bubnu a jednak v náhonovám ozubeněm kole Lg, která je upevnťno na hřídell obracecmo bubna 3., Ovládací hřídel g je natáčivě...

Hydraulická soustava řízení uzavíracího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268754

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wabbels Klaus, Elsner Lothar, Füller Klaus, Scholz Volker

MPK: B29C 39/44

Značky: řízení, soustava, hydraulická, uzavíracího, mechanismu

Text:

...7 M 9 nnKTnnMurHMTHuň Kanau 4 (aeeoe nonomeHMe) B Tyóonpoama B. a Takxe HEPE 3 3 AeKTpDMüPHMTHNň Knanan G (nenoe nono×eHMe 0 Tpyoonpoacmu 10 M 11. BcAencTeMe sroro use Hannpnun nnnocrm 13 M L 4 umnmmupa aanuxawmn 12 nanaepraercn ÄGBAGHMO. Cmcrosnwe ynpaanenmw uMnMHnpa c mnnmurmpounmn ŇUPMHEDHH wTúKUM peanM 3 yeTcn C nonoubn Knanana 9. TaKMM Uapaaan nopmeuh 15 nanmpxmunnrcn u nemam Kaňnen nmnuxeumm M nonaepraeTcs He 3 MaHMTaAbHoň. H 0...

Ústrojí k vymezování mechanických vůlí v náhonovém mechanismu s dvojicí navzájem opačně napájených stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268298

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skalický Jiří, Kočí Ladislav

MPK: B23Q 5/56

Značky: dvojici, vymezování, vůlí, mechanických, stejnosměrných, ústrojí, opačně, napájených, mechanismu, náhonovém, navzájem, servomotoru

Text:

...prostředkem Lg náhonověho mechanismu. Jinak prvý servopohon sestávd z prvého servomotoru l s snímače otáček ł n podobnč druhý servopohon z druhého servomotoru Š o jemu příslušněho snímače otáčok 1. Protože ukolem těchto servopohonů je í funkce vymezování vůlí V nóhonověm mechnnismu, jsou jejich servomotory L, 1 řízeny síce stejně velkým řídicím napätím Ut, ale nnvzijem opnčnd polsríty. Jako usměrnuvscí prostředek tu slouží tyrístorový...

Zařízení k unášení dělicího mechanismu kontinuálně vyráběných profilových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268233

Dátum: 14.03.1990

Autori: Němec Ladislav, Klos Alois

MPK: B23D 21/04

Značky: výrobků, profilových, kontinuálně, mechanismu, vyráběných, zařízení, dělícího, unášení

Text:

...nebo dálkově deíormace.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k unášení dělících mechanismů kontinuálně vyráběných proíilových výrobků nebo také k unášení jiných technologických zařízení,jejichž úkolem je např. periodicky v přesné rozteći dérovat, znaćit, períorovat apod.,jeho podstatou je pákový mechanismus poháněný vaćkou přes přímoćaře vedený zvedák spojený kloubově pomocí ćepů a suvného tělesa s kývavou přímou pákou, jejíž hnaný...

Zapojení ochrany pohybového mechanismu proti přetížení nebo mechanickému poškození

Načítavanie...

Číslo patentu: 268049

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uttendorfský Jiří, Bělovský Jan

MPK: H02H 7/085

Značky: ochrany, poškození, proti, mechanickému, pohybového, mechanismu, přetížení, zapojení

Text:

...opačném smčru, čímž dojde k jeho mechanickémuDalší výhodou zapojení je, že chrání mechanismus nejen v krajních polohách, ale i v mezipoloze v kterémkolí bodě. Hladina detekce kontrolované veličiny stejně jakopásmo časové necítlivosti jsou proměnné a je možné je přizpůsobit konkrétnímu pohybovému mechenísmu.Další výhodou zapojení je jeho poměrná jednoduchost a možnost umístění mimo pohybovŕ mechanismus v blízkosti obvodů ovládání. 5 výhodou jej...

Nastavitelný pohon krokového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267474

Dátum: 12.02.1990

Autor: Plášil Jiří

MPK: F16C 3/28

Značky: nastavitelný, pohon, mechanismu, krokového

Text:

...excentrů je umístěns v ojnici, odpadá ojniční čop, čímž se zjednodušuje konstrukce a odstraňuje se přídavně ohybové namáhâní tohoüoprvku, Další výhodou jo, žezařízení umožňuje plynulé nastavení zdvihu a přenos i velkých sil.Příklad provedení dle vynálezu je na připojcných výkresoch, kde na obr. 1 je sche mntické uspořádání nastavitelného pohonu a na obr. 2 je příčný řez suustavou excentrů.Nastavitelný pohon sostává z převodovky lg, připojené...

Pohon převíjecích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266722

Dátum: 12.01.1990

Autori: Verner Ladislav, Bako Ladislav

MPK: H01G 13/02

Značky: pohon, převíjecích, mechanismu

Text:

...energie,zmařený pasivními odpory v uložení jednotlivých hřídelů a v převodech. Proto může být pro hlavní pohon použito relativně malého motoru. Brzda nebo motor pro brždění cívky odvíjeného pásu nejsou u tohoto pohonu vůbec potřebné. Celkové rozměry a hmotnost pohonu převíjecích mechanísmů podle vynálezu jsou ve srovnání s dosud známymi pohony podstatně menší. Další výhodou převíjecích mechanismů s pohonem podle vynálezu je značně nižší...

Uvolňovací zařízení zejména mechanismu vystřelovacího sedadla letounu a/nebo záchranného padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266621

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jelínek Pavel

MPK: B64D 25/10

Značky: zařízení, vystřelovacího, sedadla, uvolňovací, mechanismu, záchranného, padáku, letounu, zejména

Text:

...kolik gg zasahující z opačné strany do časoměrného a spouštěcího ústrojí li a připevněný k osové části aneroidu gg tvořícího výškoměrné ústrojí lg. Aneroid 2 je z opačné strany v osové části opatřen závitovým kolíkem gg otočné uloženým v závitovém pouzoru gl, které je zašroubováno v konzole gg připevněné k nosnému tělesu ł šrouby 32.Z vnější strany konzoly 33 je k závitovému pouzdru zl připevněn aretační kotouč 33 opatřený na obvodu zářezy...

Skříň klikového mechanismu a převodného ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265467

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šváb Pavel, Kubínek Jiří, Sirotek Jiří, Šantora Vladimír

MPK: F02F 7/00

Značky: ústrojí, převodného, mechanismu, klikového, skříň

Text:

...zátoe je nezbytně vypuštění olejové náplně.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny skříní klikového mechanismu a převodověho ústrojí čtyřdobého spalovacího motoru dle vynálezu, jehož podstatou je, že kliková a převodová skříñ je ve střední části svého spodního prostoru přepažena vyjímatelným sítem, upraveným V místě jeho uložení ve dnu spodního prostoru klikové a převodovějskříně do tvaru sběrného kanálku,přičemž podélná osa tyčového...

Zařízení pro zakrytování stavěcího mechanismu podávacích válců zejména příčných dělicích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264451

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krofta Jaroslav, Rauner Jan

MPK: B23D 33/00

Značky: mechanismu, zakrytování, zejména, příčných, zařízení, nůžek, stavěcího, válců, dělicích, podávacích

Text:

...znázorněno na obr. 1 a 2 připojeného výkresu. Obr. 1 je nárysný pohled na celkové uspořádání zařízení podle vynálezu mezi dvojioemi podávacích váleů a obr. 2 půdorysný pohled na přední část spodního žlabového krytu s podélným vybráním.Zařízení podle vynálezu ssatává ze dvou nad sebou uspořádanýeh a částečně se překryvajících krytů Lg, łg, z nichž horní kryt gg, uspořádaný nad podélnym vybráním gg spodního žlabového krytu łg, je závěsnym...

Zapojení pro řízení přechodu z rychlostního na tahový režim u pohonů navíjecích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264385

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hercik Petr, Sagitarius Karel, Burda František

MPK: H02P 5/06

Značky: přechodu, mechanismu, rychlostního, režim, řízení, pohonů, zapojení, navíjecích, tahový

Text:

...součtoveho členu 5, na jehož první vstup 1 je příveden sígnàl zadàvanó rychlostí z nodřazeného řídícího systemu a jeho druhý vstup 5je spojen jednak se vstupe 9 bloku 2 nelinearit a jednak s výstupe čidla 3.1 qchlosti.Druhý analogový výstup v výběroveho bloku 5 je spojen s první vstupe 1 druheho smňtového členu 2, jehož druhý vstup je spojen s analogový výstupe p bloku 5 řízení a výstup druhého součtoveho členu 2 je spojen s první vstupe 3...

Zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264077

Dátum: 12.05.1989

Autor: Fiala Jaromír

MPK: B24B 19/06

Značky: vibrací, kmitacího, zařízení, mechanismu, tlumení

Text:

...zvýšené hlučnosti.Uvedené nedostatky v dosud nejvyšší známé míře odstraňuje zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu, zejména u strojů pro dokončováni oběžných drah kroužků kuličkových loži sek nebo plášíů soudečků a kulových čel valivých těles podlevynálezu Podstata vynálezu spočivá v tom, že ve vnitřním po vrchu setrvačniku, uspořádaného otočné prostřednictvím alespoňdvojice ložisek ve skříní kmitacího mechanismu,je...

Zařízení pro měření ventilové vůle rozvodového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263702

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 7/14

Značky: rozvodového, motorů, mechanismu, spalovacího, měření, ventilové, zařízení, vůle

Text:

...jeho jednoduchosti a nízke ceně vłaetního čidla, ktoré je tvořeno přímo upraveným dílem rozvodu. Přitom zařízení pracuje s vysokým etupněm rozlišení, který činí lO 3 nm a současně umožňuje přímý zázna dynamických změn ventilové vůle na měřicí magnetofon nebo zapieovač. Příklad provedení zařízení pro ěření ventilové vůle rozvodového nechanismu OHV spalovacího motoru je schenaticky zná 263 702 i 2 izorněn na pripojene výkrese.Jak je petrno z...

Hydraulický pohon krokového mechanismu, zejména pro krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263250

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirák Václav

MPK: F15B 15/02, F15B 15/00

Značky: pohon, krokového, hydraulický, krokové, zejména, mechanismu

Text:

...opačných stran řídicích částí brzdicích ventilů přes jednosměrné ventily a proudové ventily, přičemž opačné strany brzdicích ventilů zatížené pružinemi jsou rovněž napojeny na spojovací větve mezi proporcionálním rozváděčem a odpadní tlakovou váhou.Avýhoda tohoto řešení spočívá v možnosti volby vyvažovací síly větší nežli vlastní hmotnost vsázky, nebot řídícíblok zabraňuje samovolnému zvedání nístěje v klidovém stavu pomocí brzdicích...

Zapojení pro řízení mechanismu na ražení textových šablon

Načítavanie...

Číslo patentu: 262072

Dátum: 10.02.1989

Autor: Řehák Radovan

MPK: G06K 3/00

Značky: řízení, mechanismu, zapojení, šablon, textových, řazení

Text:

...šablon.Generátor základu adresy znaku GD je vstupem napojen na generátor hodinových pulsů GF, výstupom pak jednak na vstup.11 paměti adresy znaku D 334, jednak přes dek-oděr U 21 na vstup klávesnice BK. Výstup klávesnice Bšłš je napojen jednak na vstup D 2. paměti adresy znaku D 84, jednak přes indikátor stisku klávesy m 1 na vstupy C paměti adresy znaku D 534 a paměti stisku klávesy D 33. Vstupy paměti D 83 a D 54 jsou napojený na výstup...

Zařízení pro časově výhodné přesné zastavování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261929

Dátum: 10.02.1989

Autori: Velešík Milan, Skočovský Ludvík, Makeš Jiří

MPK: B23Q 15/20, G05D 3/12

Značky: zařízení, zastavování, výhodné, mechanismu, přesné, časově

Text:

...členem a signál 2 polohového spínače pro brzdění je V tomto řízeném časovém členu zpožděn o hodnotu odvozenouod konkrétní rychlosti nastavené na voliči rychlosti. Tyto hodnoty zpoždění jsou pro všechny stupně rychlosti uloženy v paměti V . .Na obr. l je schematicky znázorněno zařízení pro časově výhodné přesné.zastavování mechanismu podle vynálezu.201 929 Steónosměrný motor g poháněného mechanismu l je napájen z mě niče s otáčkovým...

Zařízení pro zadržení úderníku závěrného mechanismu výcvikové automatické palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260711

Dátum: 12.01.1989

Autori: Horák Zdeněk, Popelínský Lubomír

MPK: F41C 11/06

Značky: palné, mechanismu, automatické, záverného, zadržení, zbraně, výcvikové, úderníku, zařízení

Text:

...je součástí závěrového mechanísmua je umístěna před hlavou úderníku ve směru jeho dopředovéľmo pohybu.Výhodou zařízení podle vynalezu je, že při ustřižení kolíku nedojde k povysunutí úderníku z jeho lůžka .a zablokování v této poloze.Příkladné provedení vynálezu je znázorneno na výkrese, kde obr. 1 až 3 představujípodélný řez závěrovým mechanismem s různým provedením zarážky.Úderník 1 je svou hlavou 2 vsunut do lůžka 3 tlouku 4, který je...

Zařízení pro bezvůlový přenos pohybu mechanismu pro listové stroje na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259497

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pěnička Jaroslav, Pavlica Zdeněk

MPK: D03C 1/26, D03C 1/28

Značky: pohybu, zařízení, prenos, mechanismu, bezvůlový, strojích, stroje, listové, tkacích

Text:

...łg západek, na níž je zavěšena na jednom konci nožová západka Q, a,na druhém konci opěrková západka łł, nasouvá se nožová západka g na nůž lg, a při dosednutí na jeho dno (obr. 4) je funkční nasouvací vůle Š vymezena na nulu. Při pohybu nože lg do zdvihu tlačí tento svou šikmou funkční plochou přes nožovou západku 5 na vložku 5 nožowé zápudky, čímž je kyvná páka l bezvůlově unášena do pracovního zdvihu. Při zpětném pohybu tlačí kyvnou páku ł...

Zařízení k úpravě otáček poháněcích motorů k pohonu navíjecích mechanismů, zejména pro drátotahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259310

Dátum: 17.10.1988

Autori: Večeř Jiří, Rýznar Jan

MPK: H02P 5/46

Značky: úpravě, poháněcích, zejména, otáček, pohonů, motorů, drátotahy, zařízení, mechanismu, navíjecích

Text:

...drátu v průvlacíoh zůstávaji u nekorigovaných aousedních tažných váloů poměry jejich otáčivých rychlosti zachovány. zařízení dle vynálezu rovněž usnadňuje seřízení při uváděni pohonu drátotahu do chodu u zákazníka, protože při daných převodech a výstupní otáčivé rychlosti tažení drátu lze všechny potřebné parametry nastavit u výrobce pohonu.Funkce zařízení v dynamickém stavu spočívá v zapojení n operačních zesilovačů dosérie, jak...