Patenty so značkou «mechanicky»

Mechanický aktivátor na ultravysokoenergetickú aktiváciu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7194

Dátum: 01.07.2015

Autor: Billik Peter

MPK: B02C 17/14, B02C 17/06

Značky: aktivátor, látok, mechanicky, aktiváciu, ultravysokoenergetickú

Text:

...technického riešenia je mechanický aktivátor na ultravysokoenergetickú aktiváciu látok tvorený rotujúcim tanierom, povrch ktorého je v miestach kontaktu s pohármi pokrytý materiálom s nízkym koeficientom trenia, spojeným bezprevodovo s hriadeľom pohonnej jednotky, pričom na tanieri sú voľne položené poháre naplnené guľami alebo inými prvkami s aktivovanou výhodne práškovou zmesou, poháre sú voľne vložené do čeľustí kopírujúcich...

Mechanický menič krútiaceho momentu novej koncepcie štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7038

Dátum: 03.03.2015

Autori: Dobrucký Branislav, Jezný Jaromír, Mikulovský Jaroslav, Špánik Pavol, Lábaj Ján

MPK: F01B 9/04

Značky: koncepcie, novej, spalovacích, dvojtaktných, motorov, momentu, štvortaktných, piestových, krútiaceho, měnič, mechanicky

Text:

...kótou Z na kružnici roztečných vzdialenosti zubov korunového kolesa s polomerom Lk, uhlom pootočenia korunového kolesa o 30 stupňov a uhlom pootočenia satelitu Q o 60 stupňov.Na obrázku číslo 3 je schéma mechanizmu meniča počtu expanzií štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov novej koncepcie s elektrickým štartérom, ktorý výrazne efektívnejšie realizuje prenos výkonu z piestov na hriadeľ motora štvortaktných aj...

Mechanicky posuvný detektor vôle, najmä náprav vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7017

Dátum: 07.01.2015

Autor: Lukáň Ján

MPK: G01B 5/255, B23Q 5/56, G01M 17/013...

Značky: posuvný, náprav, vôle, najmä, vozidiel, mechanicky, detektor

Text:

...konkrétne na zisťovanie, rýchlu detekciu vôle V opotrebovaných a nefunkčných podvozkových častiach osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Zariadenie je vyrobené z minimálneho počtu prvkov, t. j. oceľových laserom vypaľovaných dielcov, spájaných zváraním ich časti, troch druhov ložísk, čapu, siletbloku a pojazdových koliesok.Prehľad obrázkov na výkresochMechanický posuvný detektor vôle, najmä náprav vozidiel podľa tohto technického riešenia,...

Mechanický systém napínania šnúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6953

Dátum: 04.11.2014

Autori: Kolka Ivan, Kolková Soňa

MPK: A43C 1/00, A43C 11/12

Značky: mechanicky, šnúrok, systém, napínania

Text:

...Q, ktoré majú tvar dier. Otvonni la základne l a tiež otvormi 2 a ťahadla g sú prevlečené šnúrky s, ktoré zo základne l vyčnievajú po oboch jej stranách.Vnútorný povrch spodnej steny základne 1 tvorí ozubenie E. Na povrchu styčnej plochy ťahadla g so stenou základne 1 je ozubenie gb. Ozubenie gb ťahadla g zapadá do ozubenia Q záldadne l. Ozubením sa rozumie akákoľvek členitosť povrchu styčných plôch ťahadla g a základne 1, ktorá...

Spôsob výroby mechanicky štruktúrovanej perlete mechanosyntézou, mechanicky štruktúrovaná perleť vyrobená týmto spôsobom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18965

Dátum: 16.06.2010

Autori: Camprasse Serge, Camprasse Georges

MPK: A61L 27/36, A61K 35/56

Značky: štruktúrovanej, týmto, perleť, mechanosyntézou, štruktúrovaná, mechanicky, vyrobená, perlete, výroby, spôsobom, použitie, spôsob

Text:

...a oddelené od okolia organickou látkou s nanoštruktúrou, pričom vlákíenka, z ktorých sa skladajú, predstavujú veľkosť v rozmedzí 10 až l 00 nanometrov, podľa toho, čisú medzikryštalické alebo medzilameláme.0008 Vzhľadom na vlastnosti biopolymérov obsiahnutých v perleti vyššie uvedených-3 lastúrnikov, na prítomnosť minerálov a hlavne kovov voľných alebo viazaných na molekuly proteínov, ako metaloproteíny, metaloenzýmy, metaloporfyríny, sa...

Mechanicky ovládateľný lis na polyetylénové fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5473

Dátum: 07.06.2010

Autor: Zaťka Gabriel

MPK: B30B 1/00, B65B 63/00

Značky: mechanicky, polyetylénové, ovládateľný, fľaše

Text:

...doskou je uložená skrutná pružina na vrátenie páky a otočnej dosky do pôvodnej polohy.Východiskovú polohu páky a otočnej dosky zabezpečuje slcrutná pružina uchytená na ramene a strmeň uchytený na otočnej doske.Otočná podložka môže byť uchytená k pevnej doske a spojená pomocou držiaka s otočnou doskou.Výhodným riešením je upevnenie pevnej dosky k podložke.Prisúvaním otočnej dosky k pevnej doske dochádza k zmenšeniu objemu polyetylénovej fľaše...

Hydraulický nárazový rozrývač pre mechanický bager

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16453

Dátum: 15.02.2010

Autor: Aracama Martinez De Lahidalga Javier

MPK: E01C 23/12, E02F 5/32, A01B 13/08...

Značky: mechanicky, nárazový, rozrývač, hydraulický, bager

Text:

...3) a akumulátor (4) energie je pripevnený na čelný nosník (5) na mechanickom bagri pomocou radu spojov (6) výhodne kotviacich tyčí.0009 Hnacie zariadenia (2, 3) sú pripojené na hydraulický motor, ktorý prijima tlak a prietok oleja zo samotného mechanického bagra, čo zabezpečuje to, že prvá vačka (2) a druhá vačka (3),ktoré tvoria vyššie spomenuté hnacie zariadenia, sa navzájom otáčajú v opačných smeroch.0010 Os (7) vektora je názov daný...

Mechanický tvarovací lis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19944

Dátum: 09.02.2010

Autori: Kaiser Stefan, Pappe Ingolf, Walther Andreas

MPK: B30B 1/26

Značky: mechanicky, tvarovací

Text:

...prispôsobený špecifickým potrebám tak, aby boli dosiahnuteľné optimálne prevádzkové výsledky. Vo výhodnom uskutočnení sa hnací hriadeľ servomotora otáča vyššou rýchlosťou než predlohové koleso a/alebo Výstupný hriadeľ pre barana lisu. S dostatočne výkonným pohonom je tiež možné spojiť pohon priamo s predlohovým kolesom.0019 Podľa vynálezu sa prevodový pomer nachádza vzábere s pohonom a/alebo s predlohovým kolesom. Tým sa môže dosiahnuť...

Tribosystém pre mechanický napínací systém v olejovom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14723

Dátum: 11.08.2009

Autori: Pflug Rainer, Graf Herbert

MPK: F16C 33/02, F16C 33/10, F16C 33/04...

Značky: systém, prostředí, mechanicky, olejovom, napínací, tribosystém

Text:

...vrámcikonštrukčného priestoru doterajších suchých, nemazaných klzných uložení excentrických napínacích systémov. Výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým vtom, že sa vytvorí konštantné trenie počas celej doby používania napínacieho systému ako aj že sa nastaví správanie bez efektov Stick-Slip (zadrhávanie apreklzávanie), ktore je významné pre funkčnosť napínacieho systému. Konštrukcia podľa vynálezu ako aj kombinácia materiálov...

Podlahový panel z plastu s mechanicky zablokovateľnými hranami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17629

Dátum: 23.07.2009

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02

Značky: zablokovateľnými, panel, podlahový, plastů, mechanicky, hranami

Text:

...elastoméry, ktoré obsahujú zmäkčovadlá, napriklad takzvanýmäkčený polyvinylchlorid (PVC). Hrúbka podlahového panelu je výhodnejšie od 1,5 mm do 6 mm.V jednoduchom prípade vykazuje podlahový panel štyri hrany panelu.Účelná forma uskutočnenia navrhuje, aby najmenej jedna z dvoch vzájomne protiľahlých hrán panelu vykazovala drážku a protiľahlá hrana panelu bola vybavená peromVýhodne ďalšie vytvorenie podlahového panelu spojeného na pero a...

Momentový mechanický kľúč na uťahovanie spojovacieho prvku, ktorý má bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20283

Dátum: 18.07.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: B25B 21/00, B25B 23/00

Značky: bezpečnostné, ktorý, spojovacieho, uťahovanie, momentový, prvků, kľúč, zariadenie, mechanicky

Text:

...sa posunie z druhej polohy do prvej polohy proti sile pružiny, alebo keď obsluha uvoľní rukoväť, pružný prvok automaticky posunie zaberací prvok späť z prvej polohy do druhej polohy.Nové črty, ktoré sa považujú za charakteristické pre tento vynález, sú uvedené konkrétne v pripojených nárokoch. Avšak samotný vynález, tak vzhľadom na svoju konštrukciu, ako aj jeho spôsobu prevádzky, spolu s jeho dodatočnými cieľmi a výhodami, sa najlepšie...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4519

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: momentu, mechanicky, krútiaceho, zosilňovač

Text:

...z hnacieho hriadeľa 1 otočne uloženého v ložiskách 5 a 6, ložisko 6 je ložisko z kosoúhIym stykom zachytávajúce radiálne aj axiálnc sily. Ložiská 5 a 6 sú uchytené v telese 16. Na konci hnacieho hriadeľa l je pevne uchytený prítlačný disk 2 pod uhlom naklonenia kruhovej naklonenej roviny 3 V prítlačnom disku 2 je pevne uchytená jedna čast axiálneho ložiska 12 a druhá časť ložiska 12 je uchytené pevne V kruhovej naklonenej rovine 3.V...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4497

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: zosilňovač, momentu, krútiaceho, mechanicky

Text:

...ný na obrázkoch sa skladá z hnacej hriadeľe 1 z ramenom rotujúcej páky, na konci ktorej je valec 8 uložený V ložisku.Táto hnacia hriadeľ l je otočne uložená v ložiskách 3 a 9. Ložisko 9 je ložisko z kosoúhlyrn stykom zachytávajúce radíálne aj axíálne sily vznikajúce pri činnosti mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Ložiská 3 a 9 sú uložené v telese 4 mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Pri činnosti mechanického zosilňovača...

Mechanický inštrument na operáciu v ústnej dutine

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4344

Dátum: 05.01.2006

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61C 8/00

Značky: operáciu, ústnej, mechanicky, inštrument, dutině

Text:

...manipuláciu v malom priestore ústnej dutiny bez toho, aby bola podráždená či poranená citlivá sliznica ústnej dutiny. Inštrument je sterilizovateľný (ako detske hračky) v tekutine s ajatínom, tea tre oilom alebo s iným koncentrovaným prípravkom. Celková veľkost navrhovaného inštrumentu môže byť vyrobená najmenej na 20 mm, čim sa pri manipulácii docieli nielen bezprostredná blízkosť prstov, inštrumentu a implantátu ale aj maximálna...

Mechanický inštrument na manipuláciu so zubnými implantátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4339

Dátum: 05.01.2006

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61C 8/00

Značky: mechanicky, inštrument, zubnými, implantátmi, manipuláciu

Text:

...jednotlivé materiály použité pri výrobe navrhovaného mechanického inštrumentu umožňujú spoľahlivú a citlivú manipuláciu v malom priestore ústnej dutiny bez toho, aby bola p 0 dráždená či poranená citlivá sliznica ústnej dutiny. Inštrument je sterilizovateľný (ako detske hračky) v tekutine s ajatinom, tea tree oilom alebo s iným koncentrovaným prípravkom.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázomený navrhovaný mechanický inštrument podľa...

Mechanický pracovný inštrument

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4228

Dátum: 04.08.2005

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61C 8/00

Značky: mechanicky, pracovný, inštrument

Text:

...prístupnej strednej a zadnej časti ústnej dutiny ako na homej, tak aj na dolnej čeľusti - bez toho, aby bola podráždená či poranená citlivá sliznica ústnej dutiny. lnštrument ako celok je sterilizovateľný (ako detske hračky) v tekutine s ajatínom, tea tre oilom alebo s iným koncentrovaným dezínfekčným prípravkom.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázomený navrhovaný inštrument podľa riešenia a zodpovedá potrebám na spoľahlivú a...

Mechanický holiaci strojček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4220

Dátum: 04.08.2005

Autor: Barbacetto Antonio

MPK: B26B 19/00

Značky: holiaci, strojček, mechanicky

Text:

...sú v homej časti vybavené frézkami uložené v sklone proti rukoväti s úchytkami a opačným zmyslom otáčania,aby sa navzájom dopĺňali. Frézky by mali mat taký sklon,aby sa dalo pohodlne dostat na menej prístupne miesta. Mechanický holiaci strojček pozostáva z dvoch samostatných časti, ktoré sú vybavené rukoväťami s výstupkami na pravú a lávu ruku. V prípade, že sa jedna časť strojčeka pokazí, druhá môže dokončiť holenie.Prehľad...

Spôsob výroby biokatalyzátora z polyvinylalkoholu a mechanicky vysokostabilný biokatalyzátor z polyvinylalkoholu vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284467

Dátum: 23.03.2005

Autori: Jekel Maren, Vorlop Klaus-dieter

MPK: C08L 29/04, C08J 3/075

Značky: mechanicky, týmto, spôsobom, výroby, spôsob, polyvinylalkoholů, vysokostabilný, vyrobený, biokatalyzátora, biokatalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby biokatalyzátora s biologickým materiálom vo forme mikroorganizmov, enzýmov, spór a/alebo buniek, včleneným do gélu z polyvinylalkoholu, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: a) použitie vodného roztoku polyvinylalkoholu so stupňom hydrolýzy => 98 % mol., b) pridanie prísady, ktorá je po pridaní vo vodnom roztoku polyvinylalkoholu rozpustená a pri skoncentrovaní vytvorí oddelenú, jemne rozdelenú a vodu obsahujúcu fázu,...

Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1722

Dátum: 22.10.2004

Autor: Junkers John

MPK: F16B 43/00, F16B 31/00, B25B 23/02...

Značky: tesniacim, vybavený, krúžok, krúžkom, spojovanie, spôsob, predmetov, prvok, tesniaci, mechanicky, spojovací, nástroj

Text:

...umožnila ďalšie kĺzanie smerom nahor dielu z pri predlžovaní skrutky.Vtomto uskutočnení spočiatku jeden diel tesníaceho krúžku zabráni axiálnemu vytlačeniu druhého dielu a potom sa rezistenčný bod prekoná a ďalší diel sa axiálne vytlačí voči prvému dielu bez toho, aby sa telo alebo dielyObrázok 2 predstavuje spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom s nástrojom aplikovaným na spojovací prvok. Spojovací prvok má maticu Q s vnútorným závitom...

Pero na opravu mechanicky poškodenej vrstvy farebného laku karosérie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3887

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kučera Peter

MPK: B05D 7/00

Značky: opravu, vrstvy, automobilů, karosérie, mechanicky, poškodenej, farebného

Text:

...poškodenej vrstvy farebného laku karosérie automobilu naplnené akrylátovým farebným alebo bezfarebným lakom 2 a kovovým valčekom 6 voľne pohybujúcim sa v dutine pera. Zadná zúžcná valcovitá časť pera 1 je natretá odtieňom farebného akrylátoveho laku zhodujúcim sa s náplňou pera 2.Na obr. č. 2 je plastový uzáver hrotu pera 7.Výkres č. 2 Detail hrotu pera s odpruženou guličkou 10.Výkres č. 3 Detail hrotu pera s odpruženým kolikom 8.Príklady...

Mechanicky čistený filtrovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283778

Dátum: 11.12.2003

Autor: Mahr Gernot

MPK: E02B 8/02, B01D 29/44, B01D 29/03...

Značky: čistený, mechanicky, systém, filtrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanicky čistený filtrovací systém na odstraňovanie tuhých nečistôt z pretekajúcej kvapaliny je uskutočnený s mrežovaním (2) tvoreným navzájom paralelnými mrežovými tyčami (14), ktoré sú orientované v podstate kolmo na smer toku pretekajúcej kvapaliny a vytvárajú medzi sebou mrežové priestory danej šírky, so zostavou škrabiek (3) na zoškrabávanie tuhých častíc z mrežovania (2), poháňanou vratne pohyblivým hnacím zariadením, so senzorovým...

Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 35

Dátum: 27.03.2003

Autor: Junkers John

MPK: F16B 31/02

Značky: tesniaci, prvok, spôsob, krúžok, predmetov, spojovací, tesniacim, mechanicky, nástroj, spojovanie, krúžkom, vybavený

Text:

...1 je pohľad predstavujúci tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezuObrázok 2 je pohľad predstavujúci spojovací prvok stesniacim krúžkom a nástrojom aplikovaným na spojovací prvok a ilustrujúci spôsob spojovania podľaObrázok 3 je pohľad predstavujúci ďalšie uskutočnenie tesniaceho krúžku podľa predloženého vynálezu, Príklady uskutočnenia ýýnálezuObrázok 1 predstavuje tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezu, ktorýje označený...

Podložka, spojovací prvok vybavený podložkou a spôsob a mechanický nástroj na spojovanie pomocou podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 598

Dátum: 04.12.2002

Autor: Junkers John

MPK: B25B 23/02, F16B 43/00, F16B 5/02...

Značky: spôsob, prvok, pomocou, podložky, spojovanie, spojovací, podložka, nástroj, podložkou, vybavený, mechanicky

Text:

...dvoch dielov podľa nároku 16. Tento spôsob zahŕňa kroky zavedenia skrutky so závitom do aspoň dvoch dielov tak, že volný koniec skrutky vyčnieva von za aspoň jednu stranu týchto najmenej dvoch dielov umiestnenie trecej podložky na voľný koniec skrutky tak, že trecia podložka sa zachytí o závit skrutky a vytvára otočné trenie medzi podložkou a skrutkou a tak, aby dosadla na spomínanú jednu stranu dvoch dielov nasadenie matice pomocou závitu na...

Mechanický zámok palivového čerpadla motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3294

Dátum: 10.09.2002

Autor: Zauška Ján

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidiel, mechanicky, palivového, zámok, čerpadla, motorových

Text:

...spínača tak, aby sme mohli prerušiť vybratý káblik vedený naukotvime na spínač. J ednoduchost sa prejavuje aj v nízkej ekonomickej náročnosti.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenia sú zobrazené súbežne s krokmi technologického postupu montáže naobr. 1 a 2 podľa vzostupných čísiel ako i v celkovom pohľade na obrázku 3. Príklad uskutočneniaZariadenie /obr. l/ pozostáva z polootvorenej plastovej skrinky l 100 x 40 x 25 mm zo spodu...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3142

Dátum: 05.02.2002

Autori: Puda Bohuslav, Navrátil Dušan

MPK: B61L 5/10

Značky: zámok, závorovaním, mechanicky, posuvný

Text:

...element § s ďalšími západkami Q, výkyvne uloženými na pevnom čape 2 vodiaceho elementu 7 a §. Ťahadlo l stredovo obklopuje tlačnà skrutkovà pružina m, opretà voľne jedným koncom o vodiaci element 1 a druhým koncom o ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy 1 a § sú umiestnené posuvne v bočniciach neznázomenej skrine, v ktorých sú vytvorené dràžky g a lg. S ťahadlom 1 sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. l a na obr. 2 je znázomený stav, keď...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3141

Dátum: 05.02.2002

Autori: Puda Bohuslav, Navrátil Dušan

MPK: B61L 5/00, B61L 5/10, B61L 5/04...

Značky: závorovaním, posuvný, zámok, mechanicky

Text:

...obklopuje tlačná skmtková pružina lg, opretá voľne jedným koncom o tvarovanú vložku g a dmhým koncom o vodiaci element 1, a ďalšia tlačná skrutková pmžina ll, opretá voľne o druhú tvarovanú vložku 3 a ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy Z a § sú umiestnené posuvne v bočniciach 12 neznázomenej stavadlovej skrine, V ktorých sú vytvorené drážky Q a 13.1. S ťahadlom l sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. 1 a na obr. 2 je znázornený...

Mechanický sedemsegmentový displej na zobrazovanie sedemsegmentových číslic

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3001

Dátum: 08.10.2001

Autori: Kováč Edmund, Kováč Róbert

MPK: G09F 9/37

Značky: sedemsegmentových, mechanicky, sedemsegmentový, displej, zobrazovanie, číslic

Text:

...je celý displej so zobrazeným číslom odolný voči otrasom, nárazom, prípadne môže byt umiestnený na pohyblivom objekte. Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku č.1 je znázornená samotná klapka.Na obrázku č.2 je znázornený pánt.KIapkový segment,tvorený klapkou založenou do pántu je znázornený na obrázku č.3.Stav klapky pred a po preklopení je znázornený na obrázku č.4.Na obrázku č.5 je znázomený sedemsegmentový displej zložený zo siedmich...

Mechanický dávkovač hygienických a papierových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2469

Dátum: 16.05.2000

Autor: Pinček Jozef

MPK: A47K 10/42, A47K 10/32

Značky: papierových, výrobkov, mechanicky, dávkovač, hygienických

Text:

...papierové sáčky alebo krabice. Sáčky sú voľne naskladané na kope. Taktiež nie sú známe dávkovače sáčkov alebo priestorových papierových obalov na odnos drobného nákupu.Preto úlohou technického riešenia bolo vytvoriť jednoduchý mechanický dávkovač, ktorý by vyplnil voľný priestor medzi obdobnými zariadeniami.Vyššie uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje mechanický dávkovač hygienických a papierových výrobkov podľa...

Mechanický zdroj elektrického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2304

Dátum: 08.10.1999

Autor: Pokorný Otto

MPK: F03G 1/00

Značky: elektrického, mechanicky, prúdu, zdroj

Text:

...zariadenia 1,tvoreného sústavou ozubených kolies § s aretáciou g, pričom naťahovaciezariadeniel je spojené s pružinovým motorom g, ktorý pozostávazpružiny m,statora 11 a rotora 12, pričom pružina 19 je upevnená na statore j 1 a rotore lg. Na pružinovom motore g je umiestnená prevodovka g na ktorej je upevnený odstredivý regulátor g, ktorý je spojený s generátorom jednosmerného prúdu g,pričom generátorjednosmerného prúdu § je...

Mechanický dávkovač hygienických a papierových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2207

Dátum: 11.06.1999

Autor: Pinček Jozef

MPK: A47K 10/32

Značky: mechanicky, hygienických, dávkovač, papierových, výrobkov

Text:

...sa používajú papierové sáčky alebo krabice. Sáčky sú voľne naskladané na kope. Taktiež nie sú známe dávkovače sáčkov alebo priestorových papierových obalov na odnos drobného nákupu.Preto úlohou technického riešenia bolo vytvorit jednoduchý mechanický dávkovač, ktorý by vyplnil voľný priestor medzi obdobnými zariadeniami.Vyššie uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje mechanický dávkovač hygienických a papierových výrobkov podľa...

Způsob regenerace mechanicky nepoškozených akumulátorových článků olověných i alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 260591

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pychynski Karel, Mrázek Jan

MPK: H01M 10/42

Značky: alkalických, nepoškozených, článků, mechanicky, akumulátorových, regenerace, olověných, způsob

Text:

...podle vynálezu tak, že do každého z článků baterie bylo postupně přidáno 2 x 15 ml 35 vodného roztoku peroxidu vodíku s odstupom 15 minut. Po dobu regenerace byla baterie nabíjena proudem 4 A. Po ukončení regenerace byl nabíjecí proud zvýšen na 12 A a baterie dobita do všech znaků plného nabití. Po třech týdnech běžného provozu, kdy byla baterie používána jako zálcžní zdroj enerqocentra, byla provedena zkouška kapacity, přičemž na baterii...

Mechanický stolnotenisový trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 260293

Dátum: 15.12.1998

Autori: Švančara Marian, Švancarová Jana

MPK: A63B 69/38

Značky: stolnotenisový, trenažér, mechanicky

Text:

...nakreslený v hokoryse z lava, kde šablóny .sú nankreslené v polohe pre individuálny nácvik, aj ne motív detských rozprávkových hier, na obr. 6 je trenažér nakreslený taktiež v hokoryse zprava, kde šablóny sú nakreslené v nácvikovej polohe, pre individuálny nácvik jednotlivcov, aj na motív rozprávkových hier, na obr. 7 je trenažér nakreslený vhokoryse zľava, kde šablóny sú nakreslené .v polohe pre nácvik vo dvojicíach, na obr. 8 je...

Mechanicky ovládaný posilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 279328

Dátum: 07.10.1998

Autor: Lind Klaus

MPK: F15B 7/08, B60T 13/52, F15B 9/12...

Značky: mechanicky, ovládaný, posilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Radiálne vonkajšia oblasť druhého tesniaceho sedla (19) vytvoreného vo ventilovom pieste (10) je uskutočnená tak, že prechádza do vodiacej plochy (26) vzduchu, ktorá prebieha radiálne smerom von, zužuje sa smerom k tanierovému ventilu (7) a je umiestnená radiálne proti kanálu (25), čo umožňuje prúdenie vonkajšieho vzduchu do pracovnej komory (3) posilňovača.

Mechanický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1528

Dátum: 09.07.1997

Autor: Greš Martin

MPK: B30B 9/02

Značky: mechanicky

Text:

...nedostatky odstraňuje mechanický lis pozostávajúci z vodiacej tyče, na ktorej je súvne uložený tlačný uzel, ktorý ma možnosť fikacie prostredníctvom dištanćných otvorov na vodiacej tyci do ktorých asahuje aspoň jeden dištancný kolík V alternatívnom uskutočnení. Tlačný uxol je Ťikovaný priamo distanćným kolikom. Vodiaca tyč v ďalšom uskutočnení je na svojej hornej strave rozoberateľne spojene, napríklad rýchlouzáverom s roeperným elementom....

Mechanický krájač zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1169

Dátum: 05.06.1996

Autori: Svrček Martin, Beňovič Rudolf

MPK: A47J 17/00

Značky: zeleniny, mechanicky, krájač

Text:

...§ a na protiľahlej strane púzdrom 1 s guličkovým ložiskom pevne prichyteným k plášťu l. Hriadeľ g je opatrený krytom lg a pritlačnou podložkou lg. Plášť l má V hornej časti otvor na vkladanie zeleniny a rošt § s pritlačným mechanizmom 2 a v dolnej časti otvor na Vypadávanie zeleniny a uchýtavací mechanizmus lg, ktorým sa krájač prichytí na pevnú podložku. Pritlačný mechanizmus 2 je upevnený V zadnej časti roštu § na otočnom čape ll.Rezný...

Mechanický usmerňovač zmyslu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 951

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hredzák Andrej

MPK: G01R 11/16, G01R 11/00

Značky: mechanicky, otáčok, zmyslu, usmerňovač

Text:

...riešenia je to. že tvori samostatnú montážnu jednotku.ktorú možno montovať do počítacích strojčekov alebo podobnýchzariadeni V ľubovoľnej pracovnej polohe usmerňovača. Prevod me chanického usmerňovača zmyslu otáčok je rovný jednej. Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je uvedené na výkrese, kde na obr. 1 jemechanický usmerňovač zmyslu otáčok v nárýse, v reze, na obr. 2Na vstupnej osi l je otočne uložené prve kombinované...

Mechanický hádzač halušiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 831

Dátum: 07.06.1995

Autor: Petrík Jaroslav

MPK: A21C 3/04

Značky: mechanicky, hádzač, halušiek

Text:

...lopatky. Veľkost otvorov v dierovanom tanieri je meniteľná regulát 0 ~ rom 5 eli.eovitými otvormi ich uzájomným prekrývanim. Jednoduché uloženie mechanického hádzača halušiek na hrnce umožňujú opierky.Prehľad obrázkov na vMechanický hádzač halušiek je na výkrese znázornený na ohr.l U pozdlžnom reze. na obr-2 v půdoryee,na nbr.3 je znázornená opierka, na obr 4 a ohr.5 je zobrazený otvor a časť regulátora. Na obr.5 je zobrazený...

Mechanický pohon skladovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 278973

Dátum: 06.04.1994

Autori: Kislan Jozef, Petráš Vladimír, Fecko František

MPK: B65G 65/02

Značky: systému, skladovacieho, pohon, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický pohon skladovacieho systému je tvorený valčekovou reťazou (10) s pohonnými blokmi (11), poháňanou hnacím reťazovým kolesom (12) a poháňajúcou spojovacie tyče (9), pospájané do spojitého dopravníka (6), ktorý slúži na unášanie buniek (7), pohybujúcich sa v priamych úsekoch (20) a zakrivených dráhach (4) jazdnej dráhy skladovacieho systému.

Mechanický pohon skladovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 200

Dátum: 09.09.1993

Autori: Petráš Vladimír, Kislan Jozef, Fecko František

MPK: E04H 6/14

Značky: mechanicky, systému, skladovacieho, pohon

Text:

...jednom poli pred zakrívenou dráhou, v ktorom sa spoiovacje tyče pohybujú len priamym emerom, sú umiestnené minimálne dvereťazové kolesá, pričom minimálne jedno je hnaoie, poháňajúceg, minimálne jednu valčehovú reťaz, unášajúcu pehonné bloky zabcw rajúce do vybratí minimálne jednej spojovacej tyče spoiitého dopravnika, unášajúceho bunky.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje požadovaný pohon buniek V skladovacom systéme.Pre správnu...

Číslicový bezkľúčový mechanický kódovateľný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 196

Dátum: 09.09.1993

Autor: Madunický Emil

MPK: E05B 37/02

Značky: bezkľúčový, zámok, číslicový, kódovatelný, mechanicky

Text:

...neoprávnenou a nesprávnou manipuláciou poškodená.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia číslicového bezkľúčového mechanického kődovateľného zámku podľa vynálezu. obr. 1 znázorňuje vpôdorysnom nákrese číslicový zámok z vnútornej stranyOpis príkladu technického riešeniaČíslícový zámok podľa vynálezu je umiestnený na vnútornej strane skrinky 1. Na dierkach skrinky je otvor, do ktorého je vložený číslicový mechanizmus, tento sa...