Patenty so značkou «mechanickej»

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: 288091

Dátum: 30.05.2013

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F03B 3/12, F03B 7/00

Značky: médií, rotačný, generátor, pomalý, mechanickej, energie, získanej, plynúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na získavanie mechanickej energie z pomaly plynúcich médií vyznačujúce sa tým, že v prúde pretekajúceho média (13) sú umiestnené otočné plochy (12), v ktorých sú upevnené hriadele (9), ktoré sú uložené v horných ložiskách (10) a spodných ložiskách (7) otočných rámov (11). Každý z hriadeľov (9) je pripojený k prevodovému mechanizmu (8), ktorý je súčasne pripojený k puzdru (3) horného ložiska (10) vonkajšieho rámu (1). Puzdrom (3)...

Spôsob získavania mechanickej energie z pomaly plynúcich médií -I

Načítavanie...

Číslo patentu: 288025

Dátum: 30.11.2012

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03D 1/02, F03B 3/02, F03D 11/04...

Značky: energie, spôsob, pomalý, mechanickej, plynúcich, získavania, médií

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob generovania mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií tak, že do prúdu (10) pretekajúceho média je umiestnená výkyvná plocha (3), otočne spojená s ramenom (2), ktoré je otočne pripojené k výstupnému ťahadlu (8) a zároveň otočne pripojené ku základnému stĺpu (1). Výkyvná plocha (3) umiestnená do prúdu pretekajúceho média (10) je v dôsledku hydrodynamických alebo aerodynamických síl posúvaná v smere (11) a tento smer je...

Regulačný obvod torzne kmitajúcej mechanickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6227

Dátum: 03.09.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, G05D 13/00

Značky: obvod, mechanickej, regulačný, torzně, kmitajúcej, sústavy

Text:

...dokážeme plynule meniť, čiže prispôsobovať tuhostné a tlmiace parametre danej spojky tak, aby počas pracovného režimu nevzníklo nebezpečné torzne kmitanie. Na základe plynulého prispôsobenia dynamických vlastností pneumatickej spojky k dynamickým vlastnostiam samotnej torzne kmitajúcej mechanickej sústavyje založený aj základný princíp realizácie plynulého ladenia danej sústavy za jej chodu nami navrhovaným regulačným obvodom.Prehľad...

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – IV

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6122

Dátum: 03.05.2012

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F03B 7/00, F03D 9/00

Značky: mechanickej, generátor, získanej, pomalý, plynúcich, médií, rotačný, energie

Text:

...tvorí nosnú konštrukciu celého zariadenia a zabezpcčujejeho stabilitu pri prevádzke. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľ l 5 ný, najobvyklejšie je použitie 2, 3 alebo 4 plôch. Výhodou tohto technického riešeniaje, že umožňuje transformáciu pohybovej energie pomaly plynúcich médií na energiu mechanickú spôsobom zodpovedajúcim súčasnému stavu techniky (mechatroniky). Zariadenie je možné umiestniť na dne tokov, môže Však byť umiestnené...

Ladenie mechanickej sústavy aplikáciou pneumatickej spojky s autoreguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6099

Dátum: 03.04.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, G05D 13/06

Značky: aplikáciou, spojky, pneumatickej, sústavy, autoreguláciou, mechanickej, ladenie

Text:

...stanovenú konštantnú uhlovú hodnotu. Tým sa zabezpečí samoregulácia hodnoty tlaku plynného média V kompresnom priestore spojky. Samoreguláciou v prvom rade zabezpečíme prispôsobenie hodnoty tlaku plynného média k momentálnej hodnote prenášaného záťažového krútiaceho momentu a V druhom rade zabezpečíme zmenu základnej dynamickej vlastností spojky, t. j. dynamickej torznej tuhosti. V dôsledku danej skutočnosti menime frekvenciu vlastných...

Spôsob získavania mechanickej energie z pomaly plynúcich médií – I

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6035

Dátum: 02.03.2012

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03D 11/04, F03B 3/02, F03D 1/02...

Značky: pomalý, energie, spôsob, médií, plynúcich, získavania, mechanickej

Text:

...pričom obr. l znázorňuje celkové usporia danie funkčných častí zariadenia. Rameno je vo vodorovnej polohe, poloha výkyvnej plochy V dôsledku prúdenia média vyvoláva pohyb ramená smerom dolu. Na obr. 2 je znázornene rameno s výkyvnou plochouorientovanou opačne ako na obr. l, v dôsledku toho je aj pohyb ramena orientovaný nahor. Na obr. 3 je celkové usporiadanie funkčných častí zariadenia pri pohľade zvrchu.Príklady uskutočnenia...

Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií – III.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5970

Dátum: 05.12.2011

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/12, F03B 7/00

Značky: mechanickej, plynúcich, médií, energie, generátor, rotačný, získanej, pomalý

Text:

...plynúcich vôd ide vo svetovom meradle o cca 70 pohybujúcich sa vodných más. Zariadenie je vhodné pre Vnútrozemská toky, ale aj pre Využitie morských prúdov, prílivov a iných prietokov. Môže pracovať na dne tokov, ale aj tesne pod hladinou na príslušnom plavidle. Nevyžaduje rýchly prietok, ani turbíny či priehrady. Vystačí si aj s prúdením pod 3,5 krn/hod (napr. 2.5 km/hod), čím umožňuje využiť dosiaľ nečerpaný hydroenergetický potenciál...

Generátor mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií – II.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5848

Dátum: 04.10.2011

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F03B 7/00, F03B 3/00

Značky: médií, mechanickej, získavanej, pomalý, plynúcich, energie, generátor

Text:

...a zabezpečuje jeho stabilitu pri prevádzke. Funkčnost zariadenia a jeho maximálnu účinnosť zabezpečuje prevod medzi hnacím a hnaným ozubeným kolesom, ktorý musí pôsobiť tak, aby pri jednej otáčke výstupného hriadeľa došlo ku pootočeniu každej otočnej plochy iba o polovicu otáčky. Celkovú účinnosť zariadenia možno zlepšovať aj vhodným tvarovanírn otočných plôch. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľný, najobvyklej šie je použitie...

Generátor mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5797

Dátum: 04.08.2011

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/00, F03B 7/00

Značky: energie, pomalý, médií, generátor, získavanej, plynúcich, mechanickej

Text:

...však je možno minimalizovať na zanedbateľnú úroveň voľbou vhodných ložísk. Funkčnosť zariadenia a jeho maximálnu účinnosť zabezpečuje prevod medzi hnacím a hnaným kolesom, ktorý musi pôsobiť tak, aby pri jednej otáčke výstupného hriadeľa došlo ku pootočeniu otočnej plochy o 180 °. Vonkajší rám spolu s podstavcom tvorí nosnú konštrukciu celého zariadenia a zabezpečuje jeho stabilitu pri prevádzke. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľný,...

Zariadenie na radenie prevodových stupňov v mechanickej prevodovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10069

Dátum: 01.02.2008

Autor: Maitre Sébastien

MPK: F16H 61/24

Značky: prevodových, mechanickej, prevodovke, zariadenie, stupňov, radenie

Text:

...vysvetlený pomocou obrázkovO obr. 1, 2 a 3 sú pôdorysy v schematickom usporiadaní ukazujúce princíp na základe vynálezu, na otočné unášanie hmoty podľa premenlivej zotrvaćnosti vzhľadonl na zdvih páky.O obr. 4 ukazuje uloženie zotrvačnej hmoty unášacich prvkovO Obr. 5 je pohľad odpovedajuci obr. 4, po umiestnení0011 Zariadenie je uložené medzi lankom alebo iným ovládaním radenia rýchlostí, pripojeným k riadiacej páke, a vnútorným ovládaním...

Spôsob mechanickej kontroly izolátorov vysokého napätia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285384

Dátum: 27.11.2006

Autori: Šmída Tibor, Bošanský Ján

MPK: G01N 3/10, H01B 19/00

Značky: spôsob, spôsobu, tohto, izolátorov, napätia, vykonávanie, mechanickej, zariadenie, vysokého, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolované izolátory sa priamo na stožiari vysokého napätia zaťažia silou v ťahu od 8 kN do 48 kN počas 10 až 15 sekúnd. Mechanická kontrola izolátorov vysokého napätia sa vykonáva zariadením, ktoré pozostáva z dvojsmerného hydraulického valca (1) vybaveného na oboch koncoch kĺbovo uloženými rozperami (4) v tvare písmena U, držiaka (2) na zavesenie dvojcestného hydraulického valca (1) na nosnú časť dvojitého nosného závesu (3), pričom držiak...

Nosná súprava pre ovládaciu páku mechanickej prevodovky automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8143

Dátum: 23.11.2006

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16H 61/36, B60K 20/04, F16H 59/04...

Značky: nosná, automobilov, páku, ovládaciu, súprava, mechanickej, převodovky

Text:

...nosnej súpravy a riešený problém, to znamená nastavenie dráhy voľby páky, aby bola zhodná s dráhou, ktorú musí vykonať prevodovka, je podľa základného znaku vynálezu súčasť slúžiaca ako zarážka uložená S možnosťou vedeného posunu vzhľadom na páku, aby nastalo nastavenie dráhy voľby uvedenej páky z polohy neutrálu zhodnes dráhou prevodovky, uvedené nastavenie vyplýva z posuvuuvedenej časti pomocou kalibračného prostriedku zodpovedajúceho...

Tepelný motor na premenu tepelnej a mechanickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283826

Dátum: 20.01.2004

Autor: Coney Michael Willoughby Essex

MPK: F02G 1/044

Značky: mechanickej, energie, tepelnej, motor, tepelný, přeměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný motor obsahuje kompresnú komoru (9, 11) s obsahom stláčaného plynu a prvý piest (5) na stláčanie plynu pohybom tohto prvého piestu do kompresnej komory (9, 11), spojený s hnacím ústrojenstvom upraveným na pohon prvého piestu (5) do kompresnej komory (9, 11) na stláčanie plynu. Motor ďalej obsahuje expanznú komoru (17, 19), s druhým piestom (7) na umožnenie rozpínania plynu pohybom druhého piestu (7) von z expanznej komory (17, 19),...

Skriňa na umiestnenie riadiacej páky mechanickej prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1401

Dátum: 29.09.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16H 59/02, B60K 20/04

Značky: převodovky, mechanickej, automobilů, skriňa, páky, riadiacej, umiestnenie

Text:

...s časťou člena na presúvanie.0011 Na vyriešenie predloženého problému, uložiť členy na voľbu a presun rýchlostí do súboru skrine, sú časti členov na voľbu a presun rýchlostí uložené vo vnútri každej poloviceškrupiny, namontované v obaloch spojených výstužným prvkomtvoriacim funkciu zarážky obalu, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť zostavy, ktoré predstavujú dve polovice škrupiny, pričom uvedené členy na voľbu a presunutie sú vo forme...

Spôsob výberu medzivrstvy podľa jej mechanickej odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2283

Dátum: 17.03.2003

Autori: Nugue Jean-clément, Nourry Emmanuel, Vidal Boris

MPK: B32B 17/06, G01N 19/00

Značky: mechanickej, medzivrstvy, spôsob, výběru, podľa, odolností

Text:

...výberuvlastností medzivrstvy pokiaľ ide o mechanickú odolnosť, prípadne tiež výberupodľa akustických izolačných vlastností, ktoré by doplňoval už známy spôsobopísaný v patentovej prihláške EP 1 151 855 tak, aby úplne zaistoval efektivitupoužitej medzivrstvy pre potreby ochrany proti nárazom.0013 Podľa vynálezu sa spôsob, ktorý spočíva vo vyhodnotení odolnosti proti roztrhnutiu tejto medzivrstvy, vyznačuje tým, že rovnako zahŕňa vyhodnotenie...

Ovládací kľúč k bezpečnostnej mechanickej vložke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1544

Dátum: 09.07.1997

Autori: Jurkovič Dušan, Čorejová Silvia, Karáč Ján, Crmanová Silvia, Štofan Jozef, Varga Ján

MPK: E05B 19/02, E05B 19/00

Značky: vložke, ovládací, bezpečnostnej, kľúč, mechanickej

Text:

...kľúč v otočnejotvoru pre ovládací kľúč. Kvôli pohodliu pri uzamykaní aodomykaní z vnútornej strany chráneného priestoru, sa kbezpečnostnej mechanickej vložke dodáva -sada dvoch kľúčov.Dlhší ovládací kľúč je určený na manipuláciu zvonka chránenéhopriestoru a kratší ovládací kľúč je určený na manipuláciu zvnútornej strany chráneného priestoru.Prehľad obrázkov na výkresoch. Technickériešenie bude bližšie objasnené pomocou výkre sov, na ktorých...

Regulačný obvod torzne kmitajúcej mechanickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278499

Dátum: 14.09.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/06

Značky: regulačný, mechanickej, torzně, kmitajúcej, sústavy, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný obvod je určený na zabezpečenie plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy za jej chodu. Podstata plynulého ladenia danej sústavy je založená na plynulej regulácii, plynulom prispôsobovaní základných dynamických vlastností pneumatickej pružnej hriadeľovej spojky dynamickým vlastnostiam samotnej mechanickej sústavy. Uvedenú podstatu plynulého ladenia zabezpečíme regulačným obvodom (1), ktorý pozostáva z mechanického...

Systém mechanickej časti elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 462

Dátum: 11.05.1994

Autori: Hanák Karel, Bičan Jaroslav, Botek Zdeněk

MPK: F16K 31/02

Značky: mechanickej, elektromagnetického, systém, ventilu, částí

Text:

...odteká ďalej cez odtokové drážky (otvory) na valci g do odtoku. Tlak V priestore nad piestom poklesne a následkom rozdielu tlaku nad a pod piestom otvára prietok sedlom ventilu §. Po vypnutí prúduV cievke jadro 7 uzavrie odtok cez labyrint. Tlak V priestore nadpiestom 3 sa vyrovná s tlakom pod piestom a piest tlakom pružiny5 je pritlaćený na sedlo 5 a tým uzatvára prietok ventilom.Piest Q môže byt vyhotovený 2 nehrdzavejúcej ocele, aleboz...

Zariadenie na prenos mechanickej ovládacej energie, najmä na riadenie brzdiaceho tlaku v brzde

Načítavanie...

Číslo patentu: 278883

Dátum: 06.10.1993

Autor: Menard Christian

MPK: H01F 7/18, G05D 3/18

Značky: zariadenie, brzdiaceho, ovládacej, prenos, najmä, energie, mechanickej, brzdě, tlaku, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos ovládacej mechanickej energie je určené najmä na riadenie brzdného tlaku v brzdách. Obsahuje najmenej jeden otáčavý ovládač (11) opatrený vratnou pružinou (12) pripojenou k otáčavému ovládaču na prenášanie lineárneho pohybu na mechanizmus (1). Otáčavým ovládačom (11) pohybuje otáčavý elektromagnet, ktorého uhlová poloha je ovládaná impulzovým a periodickým prúdom (I). Zariadenie obsahuje okrem toho prostriedky na...

Spôsob kombinovanej výroby elektrickej a mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279757

Dátum: 12.08.1992

Autori: Blomen Leo Jozef Maria Johannes, Ankersmit Hendrik Jan, Hendriks Rudolf

MPK: F01K 23/06, F02C 3/20, F02C 6/00...

Značky: mechanickej, výroby, zariadenie, elektrickej, vykonávanie, kombinovanej, energie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe podľa vynálezu sa aspoň časť množstva plynu obsahujúceho vodík a vyrobeného endotermickou reakciou najprv vedie pri súčasnej výrobe elektrickej energie ako anódový plyn sústavou palivových článkov (FC) a odťahový anódový plyn sústavy palivových článkov (FC), ktorý obsahuje zvyškový podiel vodíka, sa používa na výrobu spalín so zvýšeným tlakom. Zariadenie je vybavené sústavou štrnástich potrubí (14) a štrnástich potrubných úsekov...

Spôsob výroby mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278798

Dátum: 13.08.1991

Autori: Hendriks Rudolf, Blomen Leo Jozef Maria Johannes, Ankersmit Jan

MPK: F02C 3/30, F02C 3/20

Značky: vykonávanie, spôsob, energie, zariadenie, výroby, mechanickej

Zhrnutie / Anotácia:

Východiskové palivo, privedené prívodným vedením (18), sa necháva endotermickou reakciou zreagovať v reaktore (7) na premenené palivo s vyššou absolútnou výhrevnosťou. Vykurovanie reaktora (7) sa vykonáva pri zužitkovaní tepla spalín zo spaľovania nepriamou výmenou tepla. Spaľovanie paliva prebieha v dvoch stupňoch. Horúce plynné spaliny vytvorené v prvom stupni prvej spaľovacej komory (5) a obsahujúce vysoký prebytok vzduchu sa po čiastočnom...

Spôsob mechanickej úpravy štiepok pri výrobe lignifikovaných papierenských vláknin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kasjanik Inna Michajlovna, Kononinko Ta?ana Ivanovna, Stanjukovie Irina Jakovlevna

MPK: D21B 1/00

Značky: papierenských, výrobe, štiepok, spôsob, vláknin, mechanickej, úpravy, lignifikovaných

Text:

...kompaktnej štruktúry spracováva.ných, štiepokprevádza vo valcovom kuželovom alebo šnekovom lise pred .ich rozvláknením v rafinéry.Prvá fáza rozvláknenia, t. j. hrubá dezintegrácia štiepok sa takto neuskutočñuje priamo v rafinéri, ktoreho rýchlosť je podmienená potrebami ďalších fáz rozvlákňovacieho procesu.V prvej fáze však taká vysoká rýchlosť nie je potrebná, pretože na fibráciu ešte nemá vplyv a je preto výhodné ju nahradiť operáciou s...

Prístroj na meranie mechanickej práce adhézie tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248580

Dátum: 12.02.1987

Autori: Parnahaj Juraj, Novák Igor, Lapčík Ľubomír, Romanov Andrej, Mlýnek Jan

MPK: G01N 19/04

Značky: prístroj, adhézie, látok, tuhých, mechanickej, práce, meranie

Text:

...gg. Čítačovć jednotka lg zabezpečuje meranie uhla, pri ktorom ea adhdzny spoj rozvretví a vyhodnocuje počiatočná a konečnú polohu otočneho kruhu g . Hodnoty uhla, pri ktorom sa adhćzny spoj rozvretví, poskytuje čítačovd jednotka lg, jednotke logiky výpisu gg a odtiaľ ee privddzajd na kontakty tlačiarne gą. Svorkami 2 sú vzorky 5 pripevnene na meraci hranol 3 a ad zaťaženč analytickým.zdvałiami Q, ktorá ed spojená s magnetmi 1...

Zariadenie na kompenzáciu tlakových zmien v skrini mechanickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248578

Dátum: 12.02.1987

Autori: Slížik Pavol, Gostanian Edward, Kolembus František, Masár Ľubomír

MPK: F16H 57/02

Značky: zmien, skříní, mechanickej, zariadenie, tlakových, kompenzáciu, převodovky

Text:

...na koepenzaciu tlakových znien v skrini eachanickej prevodovky podľa vynalezu je, že obsah vnútorného priestoru skrine aechanickej prevodovky neprichádza do priaeeho styku e okolitýa prostredia, čo zabezpečuje spolahlivú prevadzku v cheaicky aoresivnoe prostredi. z ekolopickeho hladiska nedochadza k znečisteniu zivotneho prostredia. Šalej je u eohilnyoh zariadeni uaožnene prevádzkovanie v luhovolnejpolohe nechanickej prevodovky bez...