Patenty so značkou «mechanického»

Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6935

Dátum: 04.11.2014

Autori: Fedorko Gabriel, Zajac Jozef, Molnár Vieroslav, Urbanec Erik, Michalík Peter

MPK: B65G 43/02

Značky: monitor, elementů, materiálového, hadicového, střižného, dopravníka, mechanického

Text:

...Brána môže byť vyhotovená s vodorovnou alebo zvislou osou otvárania. Krídlo brány pritláča kladku mechanického mikrospínača, zabezpečujúceho blokovanie napájania pohonu hnacej stanice pre dopravný pás hadicového dopravníka a tiež zabezpečuje zatvorenie plniaceho zariadenia dopravného pásu v násypnej stanici.Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu má vo svojej konštrukcii navrhnutý nosný rám V...

Zariadenie na meranie mechanického napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6819

Dátum: 02.07.2014

Autor: Fabo Peter

MPK: G01L 1/12

Značky: napätia, meranie, zariadenie, mechanického

Text:

...zhotovený magnetoelastický snímač L obsahujúci budiace vinutie § tvorené medenými vodičmi a snímacie vinutie 2 takisto tvorené medenými vodičmi. Snímač j je vybavený teplomerom m, resp. teplocitlivým snímačom. Budiace vinutie § a snímacie vinutie 2 sú navinuté na nemagnetickom telese valcového tvaru s priechodným otvorom a tvoria tak snímač j. Do priechodného otvoru s priemerom 120 mm snímača l je umiestnené banské lano s priemerom 50...

Spôsob elektronickej regulácie mechanického prevodu elektromotora alebo generátora a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6524

Dátum: 03.09.2013

Autor: Šulek Stanislav

MPK: B60L 11/00, B60L 15/32, H02P 5/00...

Značky: regulácie, elektromotora, elektronickej, převodů, zariadenie, mechanického, spôsob, generátora, spôsobu, vykonávanie, tohto

Text:

...elektromotora a keďže sú štandardné elektromotory spojené cez mechanický prevod, majú rôzne otáčky a točivé momenty, ktoré sú prenášané na Výstupný hriadeľ elektromotora a tým sa dosahujú lepšie prevádzkové parametre, napr. vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde a podobne. Výhodou je budenie každého štandardného elektromotora statorovým vinutim štandardného elektromotora. Vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde...

Výmenník tepla alebo filmová odparka a spôsob mechanického čistenia a/alebo stierania ich teplovýmenných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6297

Dátum: 05.11.2012

Autori: Molnár Štefan, Laux Juraj

MPK: F28G 3/10, B08B 9/045, F28G 15/04...

Značky: mechanického, filmová, stierania, teplovýmenných, čistenia, spôsob, výmenník, ploch, tepla, odparka

Text:

...otáčania stieracích lopatiek je toto usporiadanie vhodné pre filmové odparky. Výhoda tohto mechanického čistenia spočíva aj v tom, že je možné použiť centrálny pohon pre viacrúrkové usporiadania výmennikov tepla alebo filmových odpariek.Prehľad obrázkov na výkresochVýmenník tepla podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou výkresov, na ktorých obr. l v pozdlžnom reze zobrazuje štvorrúrkovú zostavu výmenníka tepla. Na...

Spôsob mechanického spracovania hliníkového šrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18595

Dátum: 08.10.2012

Autori: Kurth Boris, Kurth Gregor

MPK: B07B 9/02, B07C 5/34, B02C 23/08...

Značky: hliníkového, šrotu, mechanického, spracovania, spôsob

Text:

...3 mm, najmä väčšiu než 10 mm. Zmá s menšou veľkosťou predstavujú materiál prechádzajúci sitom. 0020 Cieľom prípravy materiálu drvenia a preosievania je vytvoriť drvený hlimkovýreprodukovateľnosť pre röntgenové triedenie. Materiály, rozdrobené do uvedeného spektra zrnitosti, sú charakteristické pre porovnateľné hrúbky materiálu od 1 mm do 10 mm. Príliš silné hrúbky stien sa vytriedia podľa detekcie častíc materiálu.0021 Preosetý materiál,...

Spôsob regulácie trojfázového stroja bez mechanického otočného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286265

Dátum: 23.05.2008

Autor: Schrödl Manfred

MPK: H02P 21/14

Značky: spôsob, trojfázového, otočného, mechanického, stroja, snímača, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie trojfázového stroja (8) bez mechanického snímača, pri ktorom sa meria jediná merateľná premenná hodnota pomocného vradeného obvodu (zk), ktorou je prúd (Izk) alebo napätie (Uzk). Pritom sa zisťuje vzťah medzi nárastom fázového prúdu a indukovaným prúdom pomocou skutočného stavu zopnutia meniča (1), ktorý zodpovedá magnetickému toku alebo polohe rotora trojfázového stroja (8). Menič (1) je na vstupe (2) napájaný striedavým...

Systém a spôsob mechanického utesnenia rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9097

Dátum: 02.11.2007

Autori: Schmitz Michael Bernard, Lusted Roderick Mark, Ruggiero Eric John, Salehi Mohsen, Baldassarre Leonardo

MPK: F16J 15/32

Značky: rotačných, systém, utesnenia, strojov, spôsob, mechanického

Text:

...od rotora kvapalinoveho tesnenia na základe privedenia elektrického prúdu dozariadenia zo zliatiny s tvarovou pamäťou a pri vypnutíelektrického prúdu sa statorová časť posunie smerom k rotorovej časti vďaka sile pružiny. 0009 V súlade s druhým aspektom vynálezu je daný spôsob prevádzky rotačného stroja zahrnujúci strojový rotor strojový stator a kvapalinové tesnenie rozdelené medzi strojový rotor a strojový stator a zahrnujúci stator...

Zaklapovací konektor na geomriešku pre systém mechanického spájania segmentového bloku oporného múru vystuženej zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9666

Dátum: 08.05.2007

Autor: Martin Christopher

MPK: E02D 29/02

Značky: geomriešku, systém, múru, bloků, mechanického, zaklapovací, oporného, vystuženej, spájania, zeminy, segmentového, konektor

Text:

...rebrách mriežky zaťažených ťahom iba pozdĺž zadného okraja blokov, V dôsledku toho sa múr otáča dopredu, čo je samo o sebe značne nevýhodné a práve tak zlé, pretože to dovoľujeiba čiarový styk na čelnej a na zadnej strane bloku0011 Obzvlášť nepriaznivo sa to prejavuje na zadnej strane bloku, pretože tlak medzi blokom a mriežkou je zosilnený a mohlo by to vyústit do predčasného zlyhania mriežky. Na betónovýblok pôsobí aj ohybový moment, čo nie...

Kaliber na meranie opotrebenia závitu skrutky mechanického zdviháka stroja HZP – 25

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4662

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: G01B 3/34

Značky: kaliber, meranie, závitů, skrutky, stroja, zdviháka, opotrebenia, mechanického

Text:

...zariadenia môže utrpíeť aj smrteľne zranenie.Uvedenú možnost havárie za predpokladu že nie je kontrolované opotrebenie profilu závitu skrutky mechanickćho zdviháka stroja HZP-25 odstraňuje pravidelné kontrolovanie tohto opotrebenia pomocou kalibru (obr. l, 2), ktorý je navrhnutý na tento účel. Zariadenie - kaliber podľa technického riešenia umožňuje bezpečne a včas zistiť opotrebenie profilu závitu a určiť, kedy už musí dôjsť k výmene...

Zariadenie na guľové spojenie dvoch prvkov mechanického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5637

Dátum: 14.12.2006

Autor: Farges Thomas

MPK: F16C 11/06

Značky: guľové, prvkov, zariadenie, spojenie, převodů, dvoch, mechanického

Text:

...ktorý má na jednom konci vonkajší veniec priložený k vonkajšiemu Vencu puzdra, a ktorý je na jeho druhom konci uzavretý priečnou stenou, ktorej stredová časť je vsunutá do lôžka, aby tvorila uvedenú pružinu, a ktorej kruhovitá časť je držaná krytom- puzdrom je valcovitá a na každom konci otvorená trubica, pričom jeden z koncov tejto trubice má vonkajší veniec- krytom je valcovitý kotúč, na ktorého okraji je veniec- bočná stena puzdra je...

Spôsob ukladania a mechanického spájania panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6626

Dátum: 24.05.2006

Autor: Schitter Leonhard

MPK: E04F 15/02

Značky: mechanického, spôsob, ukladania, spájania, panelov

Text:

...dve drážku ohraničujúce hubice, pričom pohladovej strane panelu vzdialená hubica je dlhšia ako pohladovej strane panelu blízka hubica. Týmto je možné zabezpečiť, že pero jedného panelu pri vychyľovanĺ do drážky druhého panelu nezasiahne neúmyselne do relativne drsnej podkladovej plochy, čím by bolo vystavené riziku poškodenia, ale že sa pero nasadi na dlhšiu drážku ohraničujúcu hubicu a skĺznutim sa vychýli do drážky. Pri spájanl panelov novo...

Spôsob výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov usporiadaných na podklade

Načítavanie...

Číslo patentu: 283140

Dátum: 07.01.2003

Autori: Thomas Denis Albert, Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A44B 18/00

Značky: usporiadaných, spôsob, množinou, výroby, mechanického, podklade, upevňovacieho, výbežkov, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov (22) usporiadaných na podklade (24) sa zahreje taviteľný materiál na teplotu najmenej jeho teploty topenia a nanáša sa vo forme jednotlivých kvapiek materiálu vo viskóznom stave pomocou nanášacieho prostriedku na podklad (24) pohybujúci sa relatívne vzhľadom na nanášací prostriedok, pričom tieto jednotlivé kvapky materiálu na podklade priľnievajú a pri súčasnom...

Spôsob mechanického čistenia prášku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280969

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schuh Lothar, Jansen Helge

MPK: C01F 7/02, B03B 1/00, B02C 13/00...

Značky: spôsob, tohto, mechanického, zariadenie, vykonávanie, spôsobu, prášků, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Prášok, najmä oxid hlinitý (25), je vrhaný napred stanovenou rýchlosťou a frekvenciou v priebehu definovaného času proti aspoň jednej ploche na oddelenie nečistôt (35) prilipnutých na povrchu jeho častíc. Potom sa realizuje triedenie získaných práškov, najmä oxidov hlinitých (30, 31) a nečistôt (35) podľa veľkosti častíc. Čistiace zariadenie (1) na realizovanie tohto spôsobu obsahuje oddeľovacie zariadenie (2), za ktorým je zapojené vzduchové...

Zapojení řídicí elektroniky mechanického grafického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268073

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rež Jaroslav, Odvárka Jaromír, Suchomel Karel

MPK: G06F 3/13

Značky: zařízení, grafického, elektroniky, mechanického, řídící, zapojení

Text:

...Společné pamet gg je připojena na spoločnou sběrnici ggg. Ubvody gg grafického vstupu a obvody gg grafického výstupu jsou připojeny na společnou sběrnicí ggg. První výstup ll žádosti o přerušení prvního mikroprocesoru l je spojen s druhým vstupem žádosti o přerušení druheho mikroprocesoru lg. Druhý výstup lggžádosti o přerušení druhého mikroprocesoru lg je spojen s prvním vstupem lg žádosti o přerušení prvního mikroprocesoru l.Funkce...

Zařízení pro zkoušení vlivu prostředí a mechanického namáhání na změnu vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267041

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velechovský Václav, Horský Jiří, Zdebor Jan

MPK: G01M 19/00

Značky: materiálů, prostředí, změnu, namáhání, vlastností, zařízení, zkoušení, vlivů, mechanického

Text:

...zařízení podle vynálezu je kompaktní a jednoduchá konstrukce, která umožňuje umístit zařízení do laboratorních nádob s korozně-agresivním prostredím a zkouàený vzorek zatěžovat požadovaným způsobem proměnným tahovým namáháním jak determinietíckého,tak stochastického charakteru, které je omezeno pouze časovou konstantou tlakové nádoby s olejovou náplní. Zařízení umožňuje přímé měření deformace vzorku i jeho elektrickou izolací od...

Kloubová konstrukce pro napojení mechanického táhlového ústrojí v kloubové části motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264136

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pálfalvi Gábor

MPK: B62D 7/16

Značky: táhlového, kloubová, ústrojí, napojení, vozidla, částí, mechanického, kloubové, motorového, konstrukce

Text:

...Ě, lg vozidla a je uspořádána kolmo na obě tato táhle lg, Iľs, protože tyče 1, Š, 3, 3 stejných délek jsou svými konci připojeny prostřednictvím kloubů g, 19 na táhla lg, Iľaa také spolu nevzájem, zatímco jejich druhé konce jsou vzájemné spojeny v kluzných klou-vbech Z, §, ve kterých jsou připojeny také k diagonální tyči §. V důsledku toho jsou vzdá~ lenosti A-B a B-C stejné, jak je dobře patrno z obr. 2 a.Na obr. 2 b jsou obs díly l, ll...

Uložení hřídele mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263020

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pernica Jaroslav, Jemelík Jiří, Slabý Vladimír, Ondříček Jan

MPK: B30B 1/26

Značky: uložení, hřídele, mechanického

Text:

...hřídele a eliminace váhy setrvačníku během celého pracovního zdvihu lisu. Další výhodou vynálezu je snížení namáhání podpěrného ložiska tím, že dráha výkyvu tohoto ložiska je svislá a přímočará a je v rovině výkyvu hřídele.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese,na němž je na obr. l pohled z boku s částečným řezem, a na obr. 2 je znázorněn pohled ve směru osy hřídele na podpěrné ložisko a jeho nosný orgán.Klikový...

Zařízení pro vytváření mechanického předpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256838

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vobořil Jiří

MPK: F16B 31/00

Značky: vytváření, zařízení, předpětí, mechanického

Text:

...první napínací šroub, z vnější strany opatřený přírubou a z vnitřní strany, která je zašroubována do matice, je v ose prvního napínacího šroubu vytvořena příčná drážka, do které zasahuje drážkové osazení čepu uloženého v ose druhého napínacího šroubu s přírubou. Druhý napínací šroub s přírubou je zašroubován do druhé matice, přičemž čep je upevněn v druhém napínacím šroubu pomocí přesazení a upevňovacích šroubů.Nového a vyššího účinku je...

Způsob mechanického míchání vodných suspenzí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255965

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šnajdl Jaroslav, Vostrčil Josef, Látal Milan, Tesařík Igor

MPK: C02F 1/52

Značky: zařízení, způsob, suspenzí, míchaní, vodných, provádění, mechanického

Text:

...obvodu čiřicího prostoru 3 se nachází zahuštovací prostor É pro zahuščování kalu. Při hladině čiřicího prostoru l je žlab 5 pro odběr upravené vody. Na svislém táhle lâ, spojeném se zdrojem 1 svislého kmitavého pohybu jsou uspořádána první pádla g, která jsou umístěna ve vločkovacím prosto ru 3 a druhá padla 2, která jsou při dně čiřicího prostoru 5. První pádla Ě a druhá pádla2 jsou plná a druhá padla g jsou vzájemné spojena do roštu lg....

Snímač mechanického napětí zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246820

Dátum: 01.03.1988

Autori: Procházka Rostislav, Horák Alois

MPK: G01L 1/06

Značky: snímač, napětí, zemin, mechanického

Text:

...přiloženém výkrese je schematicky uvedene uspořádání snímače mechanického napětí zemin podle vynálezu. Snímač se skládá z nosného tělesa g vetvaru dutého tvarovaného válce, uzavřeného zespodu dnem gł. V horní vnitřní části tohoto nosného tělesag je vytvořeno spodní vybraní gg a vrchní vybraní gä. Ve spodním vybraní gg je přes průměr nosného tělesa g volně uložen vy měnitelný nosník s mechanicko-elektrickým převodníkem, tvořeným...

Způsob tepelně mechanického zpracování ocelí se zvýšeným obsahem křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253373

Dátum: 12.11.1987

Autori: Neuhöfer Lubomír, Urik Josef

MPK: C21D 8/06

Značky: zvýšeným, mechanického, tepelně, oceli, křemíku, způsob, obsahem, zpracování

Text:

...nezbytně nutné míry tvárnosti. Tytoznámé způsobý tepelně mechanického zpracování ovšem neodstra~ ňují výše uvedené nevýhody a nezajišřují požadavky maximální tvárnosti při současném poklesu pevnosti a jemnozrnné struktury koagulovaného perlitu, t.ja jemných globulí perlitického a sekundárního cementitu rovnoměrně rozptýlenéhov základní plastické hmotě feritu.Nevýhody stávajícího stavu techniky jsou odstraněny způsobem tepelně mechanického...

Zapojení dvou asynchronních kroužkových motorů, pracujících do mechanického uzlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238501

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vodička Jaroslav, Král Vladimír, Tuček Levín

MPK: H02P 5/46

Značky: asynchronních, kroužkových, motorů, pracujících, mechanického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spouštění dvou asynchronních kroužkových motorů, které pracují do mechanického uzlu. Řeší novým způsobem zapojení dvou asynchronních kroužkových motorů a rovnoměrné rozdělení momentů na oba motory. Podstata spočívá v tom, že kroužky prvního motoru jsou spojeny v sérii s kroužky druhého motoru přes společné spouštěcí zařízení, přičemž rotory obou motorů jsou vzájemně trvale natočeny o takový úhel že vektorový rozdíl fázových...

Zariadenie na tlmenie spätného rázu naklápaných brzdných lamiel brzdy mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252522

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Ilanovský Ivan, Szarvasy Ladislav

MPK: B30B 15/10

Značky: lamiel, brzdných, tlmenie, naklápaných, brzdy, zariadenie, rázů, spätného, mechanického

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že spätný -ráz uvyvolaný pružinaani zachytáva-ücimi brzdný moment brzdných lamiel je prenášaný prostredníctvom opierky pod výčnelkami brzdných lamiel na tlmiace pružiny podopreté podložkou a maticou, pri 4čom celý tento reťazec je nasunutý na tŕň prechádzajúci pomedzi výčnelky brzdných lamiel a uchytený o ram stroja.Tým dochádza ku kľudnému chodu celého zariadenia, predlženiu životnosti celeho uzla a...

Zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252443

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rozprým Jan, Piech Vladislav, Kapča František

MPK: G10K 11/00

Značky: hluku, ručního, měření, nářadí, technologického, zařízení, omezení, mechanického

Text:

...samotného výrobku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí e přímočarým pohybom nástroje dle vynálezu. jehož podetata epočívá v tom. že eestává zo zékladové dee ky opatřené několika pružnýmí výstelkamí pro uložení zku šebního materiálu a z přítlačné desky příléhající k-základové deece. . ý «Použitím zařízení dle vynálezu lze při měření modelo řvéním nahradit...

Kluzná hmota k aplikaci na strojní součásti pro snížení mechanického tření za jejich vzájemného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237397

Dátum: 01.08.1987

Autori: Gazdoš Miroslav, Skřenek Jan

MPK: C09K 3/14, C08J 5/14

Značky: tření, jejich, snížení, aplikaci, součástí, vzájemného, kluzná, hmota, strojní, pohybu, mechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Oproti známým kluzným hmotám z epoxidových pryskyřic vyrobených na bázi dianu a epichlorhydrinu a před aplikací míchaným s vytvrzovadlem (dietyléntriaminem), je tato kluzná hmota význačná tím, že při vyšší tixotropii dovolující její aplikaci i na svislé stěny kluzných součástí obsahuje kromě známých složek (železného prášku mechanického a grafitu) 24 až 30 % hmotnostních mastku o velikosti zrn do 0,09 mm, přičemž její grafitické složky v...

Ovládací zařízení klíčového systému mechanického počitadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240208

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stelzer Horst, Möller Rainer

MPK: G07F 15/04, G01F 7/02

Značky: klíčového, zařízení, počitadla, systému, ovládací, mechanického

Text:

...1. Ostatní číslicové válečky 1 júčastníckěho počítadla jsou v záběru prostřednictvím pastorků 2.Pro připad dvoustrannàho klíčoveho automatu je ve spojení přesouvadel 19 zajišťěno prostřednictvím kolíkü 24 a dvoudílného stavěcího ramene 21 opatřeneho středovým čepem 25 obr. 4. ~ Funkce ovládacího zařízení klíčového automatu podle vynálezu spočíva v tom, že po zasunutí klíče do príslušného i účastníckého zámku 13 a jeho pootočení o 90 ° ve...

Spojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického lisu, s pojistkou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eerník Karel, Kamioskýj Bohdan

MPK: B30B 15/06

Značky: přetížení, mechanického, ojnice, ústrojí, beranem, pojistkou, lisů, spojovací, proti

Text:

...tvoří tlakový prostor ,in pro kapalinu, ohraniöew dole horní plochou beranu i, na kterém je víko 1 přiäroubováno.Do tlakového prostoru n víka 3 vede prívodní kanál 3,1 kapaliny, kterou dodává čer~ padlo ž, a je v něm umístěn zpětný ventil í. Dále istí do tlakováho prostoru h regulační kanál 3 d, uzavřený regulačním pístem 1, který spolupracuje s vačkou Q, uepoŕádanou vzhledem k beranu 1 nehybně.Dále istí do tlakováho prostoru 3 h...

Blokovací ústrojí výstředníkového čepu, spojujícího ojnici s beranem, u mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239662

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bitti Roberto Ricci, Brozzo Pietro, Aibano Laziale Barteri Massimo, Man Jioí, Barisoni Mario

MPK: B30B 15/00

Značky: výstředníkového, čepu, blokovací, beranem, ojnici, mechanického, ústrojí, spojujícího

Text:

...B, směrem keatavčcí pdce ž. Kotouč 8 je ajĺitěn proti pcotočení výatupky Lg na beranu L.Na straně kotouče Q, přivrácená ke etavěcí páca 2 je uspořádéno prvá čelní pilová ozubení h a na přivrácená straně náboje n etavěcí páky i je uepořádáno odpovídající prvému ozubení druhá čelní pilová ozuhení n. Na kotouči 5 je dále na stejně straně jako čelní ozubení ga uepoŕádáno tčecí oblečení § 11.V náboji 53 aťąavčci páky í je vytvořen tlekový válec...

Způsob mechanického tvarování dutých předmětů z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249277

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vrbka Jiří, Komárek Miroslav, Šindelář Josef, Nahodil Zdeněk, Karas Jan, Vojtek Ivan, Vachuda Jiří, Krejčiřík Jiří, Caha Jan

MPK: D04B 15/92, B29D 22/00

Značky: tvarování, mechanického, termoplastických, dutých, předmětů, způsob

Text:

...přípravek s vloženou trubkou z termplastického materiálu, do které byl před ohřevem vložen vysouvatelný trn a šípkami vyznačený směr následného silového působení na volný konec trubky, obr. 2 shodný pohled jako v obr. 1 s tím rozdílem, že funkční prvky přípravku jsou znázorněny V řezu a u trubky je provedeno vytvarování ohybem do tvaru písmena U aobr. 3 různé příklady průřezú profilu dutých předmětů z termoplastického materiálu s vlo...

Spôsob urýchľovania tvrdnutia betónových stavebných dielcov ohrevom do 100°C pri pôsobení mechanického prítlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231501

Dátum: 15.12.1986

Autori: Papež Stanislav, Marko Ladislav, Štibrányová Irena

MPK: B28B 21/78

Značky: prítlaku, mechanického, betonových, 100°c, dielcov, pôsobení, urýchľovania, spôsob, ohrevom, stavebných, tvrdnutia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob urýchľovania tvrdnutia betónových stavebných dielcov ohrevom do 100 °C pri pôsobení mechanického prítlaku vyvodeného akčným silovým mechanickým, hydraulickým alebo gravitačným účinkom, pričom sa pri ohreve betónu pôsobí na voľnú plochu čerstve zhutneného betónu uloženého vo forme tlakom v rozmedzí 20 až 100 kPa prostredníctvom roznášacieho člena do dosiahnutia stabilizačnej pevnosti betónu, pričom po jej dosiahnutí sa môže tlak znížiť...

Způsob mechanického vytváření základkového polštáře za výztuží materiálem z čelby raženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230396

Dátum: 15.11.1986

Autori: Prokop Jiří, Barabosz Ondřej

MPK: E21F 15/06

Značky: materiálem, díla, mechanického, základkového, výztuží, vytváření, polštáře, čelby, raženého, důlního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanického vytváření základkového polštáře za výztuží materiálem z čelby důlního díla, vyznačující se tím, že se hornina rozpojena trhací prací nebo razicím kombajnem odtěžuje přes třídicí odtěžovací žlab (2) vřazený do tahu odtěžovacího hřeblového dopravníku (1), kde se odtřídí potřebné množství požadované fragmentace, které se násypkou nebo skluzem pak odvádí buďto do zafoukávacího stroje (3) nebo do zásobníku propojeného se...

Řídicí prvek pro stabilizaci mechanického odvalování kuliček v kontrolním místě u automatů na kontrolu a třídění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 232906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šindelář František, Müller Vladimír, Rábl Josef, Husák Václav, Šnajdr Jaroslav

MPK: F16H 53/00

Značky: kontrolním, stabilizaci, odvalování, kuliček, automatu, ložiskových, řídící, mechanického, místě, kontrolu, prvek, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stabilizaci kuliček během jejich odvalování při rozměrové a defektoskopické kontrole a tím i ochranu defektoskopické sondy před jejím poškozením v důsledku vyskočení kontrolované kuličky z kontrolního místa. Stabilizace se dociluje tím, že kulička uložená během odvalování a kontroly na třech elementech kontrolního místa má ve čtvrtém směru zahrazenu cestu proti vyskočení z tohoto kontrolního místa a to podávacím segmentem, který...

Snímač mechanického pohybu s optickoelektronickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230725

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01P 13/00

Značky: systémem, pohybu, optickoelektronickým, snímač, mechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač mechanického pohybu s opticko-elektronickým systémem sestávající z nepohyblivého základ, na němž je připevněno těleso snímače se zdrojem světla a dvou světlocitlivých snímačů, přičemž mezi zdroj světla a světlocitlivé snímače je umístěna clona, vyznačený tím, že na nepohyblivém základě (1) je připevněno těleso (2) snímače se zdrojem (3) světla, proti kterému jsou na jeho optické ose umístěny dva světlocitlivé snímače (5, 6), jejichž...

Zapojenie mikroprocesorového meracieho systému mechanického namáhania tenzometrickou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229372

Dátum: 01.04.1986

Autori: Rácz Peter, Trenčina Jaromír, Beláň Jozef, Strapko František

MPK: G06F 9/22

Značky: namáhania, mechanického, zapojenie, meracieho, metodou, systému, mikroprocesorového, tenzometrickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru mikroelektroniky a rieši zapojenie mikroprocesorového meracieho systému mechanického namáhania tenzometrickou metódou, ktoré umožňuje meranie a vyhodnotenie mechanického namáhania rôznych konštrukcií. Zapojenie umožňuje programovateľné automatické meranie, kontrolu a vyhodnotenie výsledkov. Jeho podstata je v tom, že mikropočítač je pripojený cez obvody výkonu tenzometrov, cez spínacie obvody na tenzometre, pričom do...

Prevodník nespojitého mechanického signálu na nespojitý pneumatický

Načítavanie...

Číslo patentu: 223687

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brychta Ondrej, Tlučko Josef, Magdolen Viktor

Značky: nespojitého, signálu, pneumatický, nespojitý, mechanického, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je prevodník nespojitého mechanického signálu na nespojitý pneumatický, využívajúci pohybovú časť tvorenú dvoma membránami spojenými tiahlom. Účelom vynálezu je získanie nespojitého pneumatického signálu z nespojitého mechanického signálu. Uvedeného účelu sa dosiahlo novým technickým prvkom - novým usporiadaním membrán s tuhým stredom. Príklad zariadenia je znázornený na výkresoch, kde na obr. 1 je kľudová, resp....