Patenty so značkou «mazání»

Prostředek na mazání destičkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268608

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bareš Milan, Němec Zbyněk, Rous Jaroslav, Cincibus Aleš, Šilha Josef, Fáměra Jiří

MPK: C11D 1/83, C10M 173/02

Značky: mazání, destičkových, prostředek, dopravníku

Text:

...hmot. vázanéhc ethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 2 000 až 3 000 a dále obsahuje 42 až 64 hmot. vody. Prostředek jako sekvestrační přísadu obsahuje trojsodnou sůl kyseliny nitroltrioctové nebo tetrasod~nou sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.Mazací prostředek na destičkové dopravníky podle vynálezu využívá velmi dobré mazací schopnosti N-acyl-N-ethanolaminu monoethanolaminového mydla mastných kyselín o defínovaném složení. Přípravek již...

Zařízení pro mazání ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 267567

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smetana Jozef

MPK: F16C 33/66

Značky: mazání, zařízení, ložiska

Text:

...je alespoň na jednom konci opatřen členem z porázního materiálu, že v prostoru žlábku je upravena alespoňjedna vložka z porézního materiálu, přičemž součet délek všech vložek v prostoru žlábkuje nejvýše roven délce žlébku. Další podstata vynálezu je v tom, že plnicí otvor je opatřen nálevkou, která je vytvořena vnějěím pružným prstencem uspořádaným v drážce na vnějšímZařízení podle vynálezu umožňuje jednoduchým e spolahlívým způsobem...

Olej pro mazání velmi namáhaných a tepelně velmi zatížených dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267531

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matějovský Vladimír, Štaňko Nikolaj, Štěpina Václav, Železný Miloslav

MPK: C10M 141/00

Značky: tepelně, mazání, namáhaných, motorů, zážehových, velmi, zatížených, dvoudobých

Text:

...typu polysiloxanu. V případě obsahu ZnDDF s krátkými ulkyly nemusí olej obsahovat apeciálni prottoděrovou příandu.V opačnćm případě může obsahovat 0,5 až 2,0 hmo. protioděrová a mazivostní přisadyVtvořanó sloučeninou obsahom Aktivní íry nebo oatcrem mastná kyseliny a vyššiho alko halu. Příklad 1Byl připraven olej, ktorý měl toto složení (v 5 hmot.)Antioxidant aminového typu (Parmannx HD ) 0,7Antloxldant biafenolového typu (0105 ÄŘOZE)...

Zařízení pro mazání převodových soukolí, zejména rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267469

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

MPK: F16H 57/04, A01D 69/12, F16N 1/00...

Značky: soukolí, rotačních, zařízení, orgánů, mazání, žacích, prevodových, zejména

Text:

...unzání ve všech pracovních polohách.Podstata vynálozu spočivú v tom, že u obou Krajnich sokoli, cvořonýoh prwudnxkuželovýn kolem a druhým kužolovým kolem, jsou při styku ozubení těchto kol upruvony nn straně přívrâccnć smyslu otáčcni komúrky, mající jednak vstupní otvory, jednak Výstupní otvory, jsoucí vzájemné propojeny potrubim přímo ncbo přos pružnou spojku, přičemž v po trubí jsou upruveny mazací otvory pro vnitřní...

Zařízení pro mazání převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266087

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fleischmann Jaroslav, Soukup Vladimír, Kodym Jaroslav

MPK: F16H 57/04

Značky: převodovky, zařízení, mazání

Text:

...lg, jehož hřídel je ve skříní l převodovky uložen v rychloběžných radíálních ložiskách A, 5. Ve vnitřních částech 1 převodovky je V přívodu mazacího oleje uspořádán hlavní regulační ventil Q tlaku oleje, který je spojen s olejovým kolektorem lg. Z olejového kolektoru lg vystupují přívodní potrubí lg k rychloběžným radiálním ložískům 3, §, přívodní potrubí lg k pomaloběžnému radiálnímu ložisku g, přívodní potrubí lg k pomaloběžnému...

Zařízení pro mazání ložisek rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264860

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bošek Bruno, Arendáš Miroslav, Holeček Jaroslav

MPK: F16N 1/00

Značky: ložisek, mazání, součástí, zařízení, rotujících

Text:

...znázorněn nárys ozubeného kola s rovnými tangenciálními drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem, na obr. 2 bokorys tohoto kola bez uzávěrového elementu, na obr. 3 nárys ozubeného kola se spirálovými drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem a na obr. 4 jeho bokorys bez uzávěrového elementu.Zařízení pro mazání ložisek sestává z vlastního ozubeněho kola l s nábojem 3, ve kterém je situované ložiska Q. Ozubené kolo l je otočně uložené na...

Zařízení pro mazání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264386

Dátum: 12.07.1989

Autori: Eršil Jiří, Bureš Petr

MPK: B21D 22/20

Značky: plechů, zařízení, mazání

Text:

...za studena znázorněné na priložených výkresoch je tvořeno dvěma bočnicemi 1 připevněnými k základové desce lg, v nichž je uložen hnacíválec Q a hnaný válec g. Hnaný válec g je opatřen v uložení posuvnými držáky lg, přitlačovanými do Funkční polohy prostřednictvím pružin 55, čímž je umožněno vkládání plechú łä mezi hnací válec 3v důsledku opotřebení povrchových ploch válcú v průběhu provozu. Hnací válec § a hnaný válec g jsou opatřeny ozubenými...

Zařízení k mazání ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rajsigl Zdeněk, Pavlík Jiří, Kříž František

MPK: D01H 7/20

Značky: mazání, zařízení, ložiska

Text:

...spočívají zejména ve zvýšení životnosti náplně plastického maziva a tím i celého ložiska, v prodloužení domazávacího intervalu a v zabránění úniku maziva z výše položené ložiskové řady.Zařízení k mazání ložiska podle vynálezu je sohemsticky znázorněno na přiloženém výkrese.Hřídal 3 je prostřednictvím dvou loäiskových řad g s valivými tělesy uspořádanýmiv klecíoh g uložen v pouzdře ł, jehož vnitřní válcová plocha je opatłena oběžnýmí...

Syntetický olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263225

Dátum: 11.04.1989

Autori: Železný Miroslav, Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Marek Miroslav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10M 107/08

Značky: kompresoru, mazání, vzduchových, syntetický, plynových

Text:

...mel schopnost edsorbovat se na kovových plochách a vytlačit z nich vodu, přítpadněvytvářet ochranný film na kovových površích proti korozní mu účinku vody.Moderní kvalitní oleje pro mazéní vzduchových s plynových kompresorů jsou vyráběny z kvalitních ropných olejových rafinátů,s výhodou cyklanických, které mají malý sklon k tvorbě karbonu. Hluboko rafinované tzv. bílé oleje se používají k mszání kompresorů etylenových a strojů používaných ve...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263222

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Štěpina Václav, Weisser Otto, Zeman Vladimír, Matějovský Vladimír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10M 107/08

Značky: syntetický, zážehových, motorů, dvoudobých, mazání

Text:

...vyznačuje tím, že základový olej v množství 84,0 až 98,7 hmot. je tvořen poly-n-butenovým olejem, obaahujicím nejvýše 3 hmot. polyizobutylenu, s MW 250 až 850 a s polydisperzitou 1,15 až 1,35 a teplotou varu 300 až 550 °C a zušlechřujíci přísady Jsou tvořeny 0,3 až l hmot. bezpopelných antioxidantů typu alkylfenolů, například alkylbísfenolů 1 až 12 hmot. detergentů-disperzantů typu alkylarylsulfonátů vápenatýchja/nebo hořečnaąých s TBN až...

Zařízení pro mazání kovací desky hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262179

Dátum: 14.03.1989

Autori: Duník Miroslav, Němec Zdeněk

MPK: B30B 15/06

Značky: zařízení, hydraulického, desky, mazání, kovací

Text:

...zařízením podle vynalezu sp~očívá v tom, že mazací zařízení je velmi jednoduché a zajišťuje během provozu doklonalé dlouhodobé promazáííí styčných ploch.Zařízení podle vynálezu je přlkladně schematicky znázvorněno na připojeném výkre 4su, kde obr. 1 je bokorysný pohled v podélném řezu kovací deskou a obr. 2 je pohled v přičném řezu A-A na uspořádání výměnné kazety v bočním otvoru kovací desky.Zařízení podle vynálezu sestává nejméně z jedné...

Zařízení pro mazání sdruženého osnovního a zbožového regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261557

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matoušek Ladislav, Černý Milan

MPK: D03D 49/20, D03D 49/10

Značky: tkacího, regulátoru, zařízení, mazání, stroje, osnovního, sdruženého, zbožového

Text:

...s otvory, nasměrovanýmí na mazané částí osnovního a zbožového regulátoru. Výhoda zařízení podle výnálezu spočívá především v tom, že z otvorů trysky výstřikuje olej pod přiměřeným tlakem a je tak dopravován na místa, kde maže jednotlivé mechanismý, vačku a prevody sdruženého osnovního a zbožového regulátoru. Přebytečný olej stéká na dno skříně a je znovu nasáván přídavným čerpadlem. K mazání je třeba jen malého množství oleje o objemu...

Zařízení pro ošetření válcovacího oleje u soustavy technologického mazání a chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261490

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pech Miroslav, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav

MPK: B01D 21/00

Značky: válcovacího, chlazení, soustavy, oleje, technologického, ošetření, zařízení, mazání

Text:

...uvedených částí je následující. Vypouštěcí výstup.j dě 1 icí,nádrže Q je připojen paralelně přes odkalovací uzavírací prvek gł k vstupu g kalové jímky § odkalovacím vedenímll a olejovým vedením lg přes olejový uzavírací prvek gg k přepedovému vedení L 5. Přepadové vedení lg propojuje přepadcvý výstup g dělicí nádrže Q s vstupem Q olejové jímky 1. Jak u olejové jímky 1, tak i u kalcvé jímky § nejsou zakresleny externí svody...

Zařízení pro mazání strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245439

Dátum: 01.07.1988

Autor: Fischer Roland

MPK: B23Q 11/12

Značky: strojů, zařízení, mazání

Text:

...zařízení podle vynálezu představuje poloautomatický systém mazání, který odpovídá všem požadavkům podle příslušných předpisů. Je výhodné zejména pro jednoduché obráběcí stroje tím, že je levné, úsporné, nenáročné na údržbu a funkčně téměř rovnocenné složitým, drahým a prosto.rově náročným automatickým mazacím systémñm. Nezabírá navícžádný prostor, protože je umístěno v převodové skříni, kde využívá rozstřikovaný mazací olej. Protože k...

Mazadlo k mazání nástrojů pro beztřískové tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257775

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vámos Endre, Kónya Sándor, Keresztessy Zsolt, Romhányi András, Gyöngyössy Lajos, Zakar András, Tabi István, Fülöp János

MPK: C10M 169/04, C10N 40/24

Značky: mazadlo, kovů, tváření, nástrojů, beztřískové, mazání

Text:

...sulfonylové skupině obecného vzorce IV, které mohou znamenat skupinu symbolu R 1, obsahoval 14 až 18 atomů uhliku,zvláště 16 až 18 atomü uhliku a především 17 atomů iuhlíku.Kromě toho je výhodné, aby arylový pndíl v polyethylenglykolmonoesteru nebo v polyethylenglykolmonoesterech obecného vzorce I složka nebo složky a ve významu symbolu R 2 v acylové skupině obecného vzorce II, v uhlovodikové sultonyloxyskupině obecného vzorce lll,...

Způsob mazání skla při jeho řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mžourek Miroslav, Dvornický František, Focht Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Novák Jaromír, Vaňas Bohumír, Gärtner Miroslav, Mitera Jiří

MPK: C03B 21/02

Značky: řezání, mazání, způsob

Text:

...poréznímu materiálu, jehož hrot se dotýka huč řezaného skla nebo řezného nástroje,se mazací médium přivádi truhičkou ze zásobníku. Množství vydávanéhu mazaciho média je možno regulovat ve značném rozpětí zejména podle požadavků na průtoku mazadla 5 ohledem na jeho viskozitu a polohu řezaného skla. Způsob mazání skla podle vynálezu umožňuje í řezy ve vertikální poloze.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise tři příkladů...

Zařízení pro mazání a chlazení kovových pásů ve dvacetiválcové stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 256843

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tengler Václav, Sedláček Alois, Smazal Václav, Skrziszowski Amandus

MPK: B21B 45/02

Značky: dvacetiválcové, pásu, chlazení, zařízení, stolici, mazání, kovových

Text:

...kapalinu k pracovním válcům Q, jednak zavádějí válcovaný púc gä do válcovací mezery při přípravě válcovéní. vodítka Z jsou uchycena na držácích g upevněných na svielých bočních stěnách vývctků 3. Uzavření vnitřního prostoru stolice je z čelní strany provedcno pomocidveří lg/ze zadní strany je napevno uchyceno víko g (obr. ), 3 25 sa 43kterým procházeji čtyři hnaci vřetena. která nejsou zakrcslona. vo vstupnim a výotupnim otvoru 3 jsou z obou...

Zařízení pro samočinné periodické mazání

Načítavanie...

Číslo patentu: 256454

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gančarík Bohumil

MPK: F16N 25/02

Značky: periodické, mazání, zařízení, samočinně

Text:

...rozváděoí šoupátko 2 zajištěná proti pootočení kolíkem 3 a B vnitřní pružinou 5 opřenou svou horní částí o vnitřní čelo víka tělesa. Svým spodním čelom dosedá rozváděcí šoupátko 2 na píst g umístěný v prostoru §. Do spodní části prostoru§ vyě úsřuje přívodní kanál §,k němuž je připojena přívodní trubka 13 od zdroje tlaku. V dávkovacích kanáleoh lg jsou uloženy dávkovaoí piaty 11 a jejich horní ą dolní poloha je signalizována horním a dolním...

Zařízení k mazání převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 256233

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: F16N 7/36

Značky: zařízení, skříně, převodové, mazání

Text:

...převodové skříně, je upevněno sběrné korýtko odstříknutého mazacího oleje e přivedenó do rozdělovací mazací jímky.Zařízení je na obr. 1 znázorněno v nárysném řezu, na obr. 2 v bokorysu. Podstata vynálezu je v tom, že žádná rotační část převodové skříně není ponožena do mazacího oleje. Rotační část 3 je uzpůsobena tak, že nosný kotouč l. má na obvodu zapuštěna odstředivě výklopná raměnka 3, která za chodu převodové skříně se odstředivou...

Systém nuceného mazání pro rotační vakuová čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254127

Dátum: 15.01.1988

Autori: Herzog Erich, Engmann Hubert

MPK: F04C 29/02

Značky: čerpadla, nuceného, mazání, rotační, systém, vakuová

Text:

...17. Bo ncacuaammee oraepcrne 16 aaenen BGDXHHŘ Koneu Macnoncacmaammeň rpyöu 15, Humnuü xonen Kowopoň norpyxeu B sanacuoů Macnnumň pesepayap 2 Bőnuan Ana Macnanoro Kopnýca 1. Hanopamň Macnnxmñ Kauan 18, npoxonxmnü 3 nOnmHnHHK 0 BOMmuTeV 6 Beprnxanpuo BHH 3, passewannewca Ha Macnnumň Kanan 19 K cmaaoqnoñ Kaxasxé 20 onopuoň Vuanůu 8 H Ha Hąnopnuü Macnnnmň Kauan 21, npoxqnnmuü qepes xopnyc Hacoca-3 H Kpmmky nomnnnuxa 7 K cmasóňnoü Kanaaxe 22...

Multigradový olej pro mazání tepelně velmi zatížených naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236333

Dátum: 01.01.1988

Autori: Štěpina Václav, Šafařík Miloš, Matějovský Vladimír, Štaňko Nikolaj

MPK: C10M 1/14

Značky: motorů, naftových, zatížených, multigradový, mazání, velmi, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Multigradový olej pro mazání tepelně velmi zatížených naftových motorů, viskozitní třídy SAE, 20W40, stálý ve viskozitě, výkonové třídy API CD složený ze základního oleje, jehož výraznou složkou je vysokotlaký hydrogenát, a zušlechťujících přísad zajišťujících jeho dostatečnou antioxidačni, detergentně-disperzní a protioděrovou schopnost a malou pěnivost. Olej splňuje podmínky mezinárodně uznávaných zkoušek v modelových strojích a zajišťuje...

Zařízení pro mazání převodů rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236313

Dátum: 01.01.1988

Autori: Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Kocián Miloslav, Dvořák Jiří

MPK: A01D 69/12

Značky: mazání, orgánů, rotačních, zařízení, žacích, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mazání převodů rotačních žacích orgánů, zejména u diskových žacích strojů pracujících na svahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k oběma koncům náhonového hřídele jsou připojeny spirálové rotory, uložené v komorách těles, upravených ve skříni s mazacím médiem. Komory jsou vzájemně propojeny potrubím v němž je u každého převodu vytvořen alespoň jeden mazací otvor.

Zařízení k mazání vysouvací objímky spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244210

Dátum: 15.12.1987

Autori: Routner Petr, Koíž Ivan

MPK: F16N 9/04

Značky: vozidel, zařízení, vysouvací, objímky, motorových, mazání, spojky

Text:

...vodícího pouzdra a vybráním do vysouvací objímky.V místě vylehčení výsouvací objímký je mazací prostor uzavřen zámkom. U altornetivního provedení je mazací prostor ohraničen vybráním ve vodicím pouzdru a povrchem vysouvací objímky.Výhoda mazání vysouvací objímky spojky motorových vozidel podle vynálezu se prejaví v zjednodušení tvaru součástí, odpadají součástky pro prívod oleje na vodicí plochu vysouvací objímky.Dlouhodobou náplní maziva s...

Zapojení emulzní soustavy technologického mazání a chlazení výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236193

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bednář Václav, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav

MPK: F16N 39/06

Značky: emulzní, technologického, chlazení, zapojení, výrobních, soustavy, mazání, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení obsahu cizích olejů v emulzi, přiváděné na hlavní filtr, na minimální množství. Za tím účelem je k dolní části vstupní komory a pomocné komory vícekomorové nádrže sacím potrubím připojeno paralelně filtrační čerpadlo, propojené výtlačným potrubím s hlavním filtrem. Výstup hlavního filtru je odpadním potrubím spojen s vnějším vstupem kolektoru, k jehož výstupu je připojeno sacím potrubím oběhové čerpadlo. Kolektor je...

Zařízení k mazání ozubení ozubených kol a pastorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236189

Dátum: 01.12.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F16N 7/18

Značky: zařízení, pastorků, ozubených, mazání, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit dokonalé mazání ozubení ozubených kol a pastorků, se svislou osou otáčení, kde mazivo je umístěno ve vaně pod úrovní mazaného ozubení. Vynález řeší tento úkol tím, že mezi vanou s mazivem a mazaným ozubením je šikmo k mazanému ozubení ustaven nejméně jeden ozubený kotouč, který je otočně uložen na pevně uchycené konzole. Ozubený kotouč zasahuje svým ozubením na své spodní částí do maziva a svou protilehlou horní...

Ústrojí tlakového mazání přímých vodicích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 253461

Dátum: 12.11.1987

Autori: Majer Jiří, Hron Karel

MPK: B24B 41/02

Značky: ploch, tlakového, mazání, ústrojí, přímých, vodicích

Text:

...tak umožňuje vytvořit bezetrátovýmazací systém e libovolným počtom mazacíoh míst, potrebných k dokonalému mazání kluzných plech, přičemž je ve všechmazaoích místech zaručene konstantní tlakové hladina maza~ cího média.Příkladné provddení ústrojí tlakového mazání podle vyná-alezu je uvedeno na výkresoch, kde je na obr. 1 sohematické znázornění celého zařízení.a na obr. 2 je příkladné prave.daní rozvodu mazacího oleje na jednotlivé mazací...

Systém mazání a chlazení drážkových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247133

Dátum: 28.09.1987

Autori: Vlach Igor, Bartoš Stanislav, Mrkvica Miloš

MPK: F16N 7/02

Značky: chlazení, spojů, systém, mazání, drážkových

Text:

...(raurenunanaxmé) ornepcwnu 6.reM 5 onbme, qen nume CKOPOCTB npameHnx.3 roT nepenan ynennqnaaerca önaroaps nucxau 11, a raxme ynenuueuueu Hapyxuoro uauewpa-nana 1 B MECTE pacnónomeunn pannanbnmxHepena asneuun Bu 3 mBaeTunpKynauHm Boanymuoáuacnnaoü-ćuecn no near- panbnouy 5 H panHanbHHM(TeHFeHnHanbHM) oTnepcTnaM 6 nana 1, upn STOM úacmbMCHHHHX QBCTHH HDR AGŘCTBHGM EEHTDOÓBKHMX CHN OCTBETCH H 3 HOBBDXHOCTH OTnepcwua B Memy Konbuenuu...

Zařízení pro vnitřní mazání spojky lamelové elektricky řazené bezkroužkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252401

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kosmák Josef, Menšík Antonín

MPK: F16D 27/10

Značky: elektricky, vnitřní, mazání, bezkroužkové, spojky, zařízení, lamelové, řazené

Text:

...g je ozubení lg pro vnější lamely ll.Na unášeči l s ozubením 3 jsoudále uloženy přítlačná deska lg a pojistný krbužek Q. v magnetovém tělese 6 je vrtání Lg směřujícík ložisku § pro přívodní trubku łž oleje. Vrtání łi ústí ve vybrání. łá magnetového tělesa Q pod jeho ložiskem § a protilehlými stěnamijz kanálku łl upràveného mezi ložiskem § ve vybrání ggtmagnetovéhotělesa Q a protilehlými stěnami opěrného kotouče ,§ł. Ve vybrání Lg je...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie Csc

MPK: F16N 7/14, B21B 27/06

Značky: válcovacích, plnění, mazání, soustav, zařízení, chlazení, tratí, technologického

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Zařízení pro tlakové mazání mechanické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237385

Dátum: 01.08.1987

Autor: Plánický Václav

MPK: F16H 57/04

Značky: tlakově, převodovky, mechanické, mazání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlakové mazání mechanické převodovky předlohového typu je vybaveno čerpadlem mazacího oleje, umístěným například na konci předlohového hřídele vně komory převodovky. Tlakové mazání mechanické převodovky má přívod mazacího oleje od čerpadla přiveden do vývrtu v čepu vloženého kola zpátečky a k vývrtu v čepu je šroubením upevněna jedním koncem trubka s tryskami směřujícími do záběru ozubení jednotlivých soukolí a druhý koncem je...

Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251431

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klumpar Karel, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Krulová Jarmila, Kabátek Jan

MPK: D04B 35/28

Značky: pletacího, zejména, stroje, okrouhlého, zařízení, mazání

Text:

...zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato...

Vodicí plocha traverzy, upravená pro vedení a mazání posuvného stolu, zejména u těžkého hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238162

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kališ Josef, Růžek Josef

MPK: B30B 15/04

Značky: posuvného, zejména, mazání, vedení, hydraulického, těžkého, traverzy, plocha, stolu, vodiči, upravená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vedení a mazání posuvného stolu hydraulického lisu. Za tím účelem jsou v přilehlých bočních stěnach kluzných desek, mezi nimiž je uspořádána mazací lišta, vytvořeny horní záchyty, korespondující s osazeními mazací lišty. Mazací lišta je opatřena podélným otvorem a spojovacími otvory, ústícími na její povrch. Mezi mazací lištou a traverzou jsou uspořádány tlačné pružiny.