Patenty so značkou «mazacích»

Prísadová zmes vhodná do mazacích olejových kompozícií, aditivovaná viacúčelová motorová olejová kompozícia a aditivovaná mazacia olejová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284909

Dátum: 11.01.2006

Autori: Baladincz Jenó, Dénes Ferenc, Bartha László, Hancsók Jenő, Bobest Éva, Kis János, Deák Gyula, Auer János, Lenti Margit

MPK: C10M 101/00, C10M 157/00

Značky: viacúčelová, mazacích, olejová, mazacia, kompozícia, aditivovaná, vhodná, motorová, prísadová, kompozícií, olejových

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie opisuje prísadovú zmes vhodnú do mazacích olejových kompozícií, výhodne do motorových olejových kompozícií, ktorá obsahuje 15 až 100 hmotn. % komponentov „A" a „B", z ktorých každý je zložený z jedného alebo viac aditív a až z 85 hmotn. % riedidla, pričom komponent „A" sa skladá z 10 až 100 hmotn. % polyfunkčnej bezpopolovej aditívnej kompozície s detergenčno-dispergačnými účinkami alebo jej olejového roztoku, zloženej z...

Detektor tlakového impulzu koncových mazacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268213

Dátum: 14.03.1990

Autor: Richter František

MPK: F16N 29/00

Značky: obvodů, impulzů, detektor, mazacích, tlakového, koncových

Text:

...selhâní pohybu pracovního kontaktu. U rotujících nebo rychle se pohybujících částí stroje,na příklad suportů se elektrické snímače nedají dobře využít pro nesnadné připojení do elektrického obvodu. V těchto případech se musí mazání stále pozorovat e obsluha stroje tyto pracovní plochy musí několikrát za směnu ručně domazávst.Výše uvedené nedostatky odstraňuje detektor tlakovêho impulsu koncových mazacích obvcdů podle vynalezu, jehož podstata...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259802

Dátum: 15.11.1988

Autori: Floder Jiří, Vařeková Irena, Kunz Milan, Ambrož Jaroslav, Hodinka Jaromír, Kotas Jan

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: způsob, olejů, mazacích, výroby

Text:

...při skladovaní. Tohoto stavu nelze dosáhnout dříVějším postupem.Vedie zlepšení kvality produktu a snížení spotřeby bělicí hlinky je velkou výhodou vynálezu lepší využití katalytickêho komplexu a dosažení vyšší konverze alfa uhlovodíku, Reakční směs se po odstředění produktu upraví a spolu s dalším monomerem vrací do reaktoru.Podstatu vynálezu objasňují následující příklady. Uváděná procenta v příkladech jsou hmotnostní.Do reaktoru...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256481

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kotas Jan, Ambrož Jaroslav, Vařeková Irena, Floder Jiří, Hodinka Jaromír, Klapalová Milada

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: olejů, výroby, způsob, mazacích

Text:

...závisí také na teplotě, při níž je použit. Z normálních teplot (20 °C až 40 °C) je optioálňí molární poměr z hlediska plné rozpustnoeti komponent 1 z hlediska ketalytické aktivity blízký molárnímu poměru A 1 Cl 3 RC 1 Ar 2 1 2 1, při.tom je obsah AlCl 3 ve výsledném komplexu 400 až 500 g/1.3 258 431 Múže však být použít také ještě rozpustný komplex o nižším(300 g/1) nebo vyšším (600 g/1) obsahu AlCl 3, čehož se dosáhne vyšším nebo...

Zařízení pro dávkování sypkých mazacích látek do trub válcovaných za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255765

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hulicius Přemysl, Legart Miroslav

MPK: B21C 45/00

Značky: mazacích, tepla, válcovaných, sypkých, látek, dávkování, zařízení

Text:

...§ upevněného v držáku 3 suportu Q , suvně uspořádána plnicí hlava lg s opěrným talířem ll. Plnící hlava lg je opatřena váloovou dírou lg a opěrný talíř lg výtlačným otvorom lg, jimiž s vůlí prochází výtlačná hlava lg pístnice li pístu lg suvně uloženého ve válcové díře gg plnící hlavy lg a který je v ní posouván pístnicí ll silového válce § uloženého v držáku 3 suportu Q. Plnící hlava lg je opatřena plnícím otvorom l§,jímž se do válcové...

Zařízení pro odstraňování plynů a těkavých složek z mazacích a/nebo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246323

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hosokawa Tomoyoshi, Matsuura Ikutoshi, Takahashi Hidenori, Salvati Patricia

MPK: B01D 19/00

Značky: mazacích, složek, plynů, odstraňování, těkavých, zařízení

Text:

...pěnění oleje kromě toho umožní i podstatne zmenšení olejových nádrží,a tím i objemu olejových náplní, popřípadě mazacích a/nebo hydraulických kapalin obecně.vynález je dále objasněií na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který schematiclty znázorňuje zařízení podle vynálezu.Zařízení sestava z nádoby 1, například vtálcového tvaru, v jejíž horní části, například ve víku 21), je zaústěno vstupní hrd~ lo 2...

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nádvorník František, Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich

MPK: C10N 40/04, C10M 141/00, C09K 15/04...

Značky: prísada, mechanizmy, tepelně, oxidačne, stabilná, převodové, mazacích, olejov

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...

Způsob výroby mazacích drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246128

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rektooík Vladimír, Vašut Stanislav

MPK: B23C 3/28

Značky: výroby, způsob, mazacích, drážek

Text:

...dráäky, která je důleñitá pro množství přivádčnáho mazaoího oleje. Pro určitý druh součástí,je způsob lisování nepoužitelxy.Cílem vaynálezu je zvýáení produktivity práce a snížení nákladů na výrobní nástroj.Způsob výroby nezacích dráiek, zejména na čeilních plochách ozuberwch kol se podle vynálszu provádí tak, že ne čelní plochu se působí současně rotačním pohybem nástroje kolem vertikální osy a koląým poeuvem v téie ose. Podstata vynálezu...

Zařízení na rozprašováni mazacích a dělicích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240620

Dátum: 15.09.1987

Autori: Choung Un Kim, Georgiev Georgi Atanassov

MPK: B22C 23/02, B22D 17/22

Značky: rozprašování, mazacích, zařízení, prostředků, dělicích

Text:

...druhým koncem V axiálním zahloubení seřiditelné šroubové zátky 1. Seřízením šroubově zátky 1 lze jednak nastavit Otevírací sílu uzaviracího ventilu 33 a jednak omezovat zdvih zdvihátkem Q uzavíracího ventilu 23 až na nulu, tj. zcela uzavřit průchod tlakového a mazacího prostředku z tlakové mazací komory 2Ve vzduchové tlakové komore 3 je axiálně posuvně uložen větší průměr 35 diferenciálního pístu, který tvoří její pohyblivou stěnu a jehož...

Způsob stanovení nerozpustných látek v mazacích olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251138

Dátum: 11.06.1987

Autor: Horáček Vladimír

MPK: G01N 30/90

Značky: nerozpustných, olejích, stanovení, způsob, látek, mazacích

Text:

...v hmotnostních je postup stejny, jen se používá nádoby vysušené do konstantní hmotnosti, vzorek oleje se vúží, po dekantaci se pak nádoba se zbylými úeadomi vysuší při teplotě asi 105 OC opět do konstantní hmotnosti a z rozdílu hmotnosti nádoby před a po stanovení se pak vypočítévá obsah nerozpuštěných látek v hmotnostních.Dále je znám způsob stanovení obsahu nerozpuštěnych látek v oleji fotometrickým stanovením na jednoúčelových...

Sposob prípravy vysokotlakých prísad do mazacích olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Foltánová Stella, Klucho Pavol, Maťaš Michal

MPK: C10M 135/04

Značky: přípravy, mazacích, olejov, přísad, vysokotlakých, spôsob

Text:

...neutrálnej re 4akcie a suší chemickým sušiacim prostriedkom síranom sodným, chlorídom vápenatým, uhličitanom draselným a podobne alebo sa vlhkosť odpari vo vákuovej odparke,prefúkaním dusíkom a podobne.Pri tomto spôsobe čistenia sírených zlúčenin vzniká odpadové voda s roztokom alkálii a anorganických zlúčením alkalického kovu a síry. Likvidácia takýchto odpadových vôd je obtiažna a nákladná.V tomto vynáleze sa postupuje pri čistení sírených...

Zařízení k zjišťování stupně znehodnocení mazacích olejů příměsí paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 228360

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bohuslávek Zdeněk

Značky: příměsí, stupně, mazacích, olejů, zařízení, znehodnocení, palív, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se uplatní při rychlé diagnostické metodě, užívané mimo laboratorní podmínky přímo v provozní praxi. Zařízení umožňuje nepřímou metodou zjistit procentický podíl paliva v mazacím oleji. Jeho podstata spočívá v tom, že nádoba se zkoumaným olejem, jejíž ohřev je řízen termostatem, je opatřena přívodem vzduchu a únikovým otvorem, v němž je umístěno čidlo úniku par, které je napojeno na zdroj kontaktního proudu a vyhodnocovací obvod.

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221179

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrabovecký Imrich, Petríček Stanislav

Značky: výroby, olejov, spôsob, mazacích, alkylfenolátového, přísady

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu pôsobením oxidu uhličitého na miešanú zmes oxidu alebo hydroxidu vápenatého s derivátom fenolu v prostredí alifatického alkoholu s 1 až 3 atómami uhlíka, vody, kvapalných uhľovodíkov a výhodne i soli kovu alkalickej zeminy ropnej alebo alkylarylsulfónovej kyseliny mol. hmotnosti 350 až 600 za použitia 0,4 až 0,8 mol oxidu uhličitého na 1 mol zásaditej zlúčeniny vápnika a následným...

Přísada do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221426

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bělík Vladimír, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Láník Igor, Havelka Otakar

Značky: forem, ošetřování, mazacích, prísada, tepla, kovových, dělicích, materiálů, prostředků, tvarování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla, například při tlakovém lití kovů, zápustkovém kování nebo tvarování skla, tvořených směsmi minerálních olejů, živočišných tuků a pevných alifatických alkánových sloučenin uhlovodíků vyšších členů homologické řady C17H36 až C30H62, případně emulzí těchto směsí ve vodě. Podstatou vynálezu je, že je tvořena 1 až 20 % hmotnostními...

Zařízení pro chlazení nositele tlakové energie u hydraulických a mazacích systémů, zejména obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216453

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bürger Rudolf, Štěpanovský Jiří, Dvořák Emil

Značky: zařízení, chlazení, zejména, nositele, strojů, obráběcích, tlakově, hydraulických, energie, mazacích, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení nositele tlakové energie u hydraulických a mazacích systémů, zejména obráběcích strojů, vyznačující se tím, že je tvořeno hydrogenerátorem (2), spojující nádrž (1) nositele tlakové energie hydraulického obvodu a chladičem (3), uloženým v nádrži (4) chladicí řezné kapaliny, ve které je současně uložen chladič (5) nositele tlakové energie mazacího obvodu, zařazený v mazacím obvodu přímo mezi nádrží (6) nositele tlakové...

Zariadenie na dierovanie mazacích otvorov v polovičkách panví klzných ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214236

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hrkút Ján, Muška Leonard

Značky: otvorov, klzných, ložísk, zariadenie, panví, polovičkách, mazacích, dierovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dierovanie mazacích otvorov v polovičkách pánvi klzných ložísk vyznačujúce sa tým, že pozostáva z upínacieho telesa 1 s polkruhovým vybraním pre upnutie predohnutej polovičky ložiskovej pánve 2 uloženej na tvarovo zhodnej valcovej strižnice 5, ktorá je radiálne voči polkruhovému vybraniu opatrená najmenej jedným otvorom 3, v ktorom je posuvne usporiadaný strižník 4 a najmenej jedným vyhadzovačom 9.

Způsob výroby mazacích olejů, převážne nízkotuhnoucích mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217424

Dátum: 01.05.1984

Autori: Woitunik Dieter, Gentzsch Herbert, Hieke Wolfgang, Wenzel Bernd, Kockert Markus, Köppert Gerhard, Stöffgen Rudolf, Bauch Joachim

Značky: mazacích, olejů, výroby, nízkotuhnoucích, převážně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nízkotuhnoucích mazacích olejů s velmi dobrými nízkoteplotními vlastnostmi při současné výrobě bílkovin z parafinických rop s případným obsahem síry a dusíku. Úkolem vynálezu je ekonomicky výhodná výroba z výše uvedených výchozích látek, a to jednak bílkovin s dobrým výtěžkem z jednotky objemu v jednotce času a jednak mazacích olejů, vykazujících jak dobré nízkoteplotní vlastnosti tak i dobré viskózitně-teplotní...