Patenty so značkou «materiálech»

Způsob vytváření samonosných částí a vrstev na základních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266506

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bula Lumír, Kupka František, Bajda Miloslav

MPK: C23C 4/10

Značky: základních, vrstev, materiálech, samonosných, částí, vytváření, způsob

Text:

...vyšší vlastnosti než v původním stavu, to je tvrdost, tepelnou odolnost, vyšší hustotu částic,změnu struktury, přičemž částice, prošlé tepelným procesem jsou sferoidizovány.Jako příklad se uvádíNa destičky z uhlíkové oceli třídy ll o rozměrech 180 x 100 x 6 mm byla vytvořena plazmovým hořákem 5 vodní stabilizací 0 výkonu 160 kw ochranná vrstva o tlouštce 0,25 až 0,8 mm s objemovou hmotností 2,92 až 3,00 g.cm 3, otevřenou pörovitostí...

Způsob pro určování trhlin v betonech a ve využívaných materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266370

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hermann Andreas, Pursche Klaus-dieter, Häussler Frank, Schrenk Arno, Baumach Hartmut, Langrock Ernest-jürgen

MPK: G01M 3/00

Značky: betonech, využívaných, materiálech, způsob, trhlin, určování

Text:

...FĚHMIÍW IĺlĺĺUDM IIÍ) ľllĺľľlľ 1,. Fill ĺlíĺllľĺÁYľĺłšlü FIŽIJIhKILJ IČ lĺillřlüň Cľľlĺlflüĺĺlľlbl hIľlIIlĺi| HID summer Mil IZNIIHĽJIÉN ÄIM/X nľJMMľiľĺiďälil llĺllťľĺiłlłlâíłřllł| 9 lc MIrIľJľWľJüJICIŇl-IĽIM ITFIÍEOWIOIIDH WIJIII IWNOTS Tľłälllvlľlhl. ĺĺTIl-äľifłüň (ř) IMIFJHTłĺíľlJľll-Ilüň Ľ-EJJIIáłMFIIWÍ JU, Yyľllĺłłl ľĺJJlbKLZI |IIC.YTFIM. Tůľłlľł XIVBJKIUT lillůčlüpllíäřüůllłü IÍIITTZIOĚFĚICYTVIŠI Ill...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu forem přítomnosti uhlíku v anorganických a organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264877

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 25/46

Značky: forem, obsahu, organických, stanovení, materiálech, uhlíku, přítomnosti, anorganických, způsob, identifikace

Text:

...uvedeném způsobu je analyzovaný vzorek o hmotnosti cca 0,005-l g, umístěný V křemenné trubici, postupně zahříván v proudu kyslíku v rozmezí teplot 60 až 1 400 °C po dobu 3 až 20 minut a reakcí vzniklé plyny, C 02 respektive C 0, jsou v závislosti na teplotě kontinuálně detekovány metodou měření infračervené absorpce. Daným způsobem lze analyzovat pevné vzorky i vzorky kapalné. Výzkumem bylo zjištěno, že jednotlivé formy uhlíku v...

Způsob stanovení obsahu síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264694

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kubelka Jiří, Číhal Vladimír

MPK: G01N 17/00

Značky: obsahu, segregace, kovových, stanovení, způsob, sulfidů, materiálech, síry

Text:

...optimálního pasívního stavu ve vztahu k obsahům síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech je oproti doposud používaným metodám méně náročný časově i na přístrojové vybavení. Další výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že dovoluje kvantitativní nebo alespoň polokvantitativní hodnocení-obsahů síry, sulfidů a segregace a posouzení korozních charakteristík sledovaných materiálů bez dlouhodobých a energeticky náročných ponorových ko...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: anorganických, fázi, způsob, obsahu, materiálech, oxidických, identifikace, stanovení

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Referenční materiál pro kalibraci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259066

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: stanovení, kalibraci, analyzátorů, materiálech, vodíku, materiál, kovových, referenční

Text:

...odstraňuje referenční materiál pro kalibra-jci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech na bázi výsokoteplotní redukce hydridických fézí v grafitovém kelím ku, termické extrakce atomárního vodíku a následné detekce mole kulárního vodíku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva vsahu vodíku 0,1 až OQS ppm je opatřen mikrovrstvou alkalickěho.j teriál, vytvořený syntetickou cestou, se za podmínek analýzy chová jako reálný...

Způsob měření záznamů na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244094

Dátum: 01.06.1988

Autor: Ambrož František

MPK: G03F 7/00

Značky: fotochemických, měření, materiálech, záznamu, způsob

Text:

...s velmi malou tlouětkou (např. několik desetin mikrometru a méně).Uvedené nedostatky nemá postup podle vynálezu, jehož podstatou je postup umožňující využít skutečnosti, že rozložení intenzity záření v difrsktogranech, vznikajících ohybem světla na ekvidistsntních obrazových prvcích, se podstatným způsobem mění při změně tlouštky (popřípadě absorpce) těchto obrazových prvků.Přednosti postupu podle vynálezu spočívají především v tom, že k...

Způsob laboratorní přípravy vzorku pro spektrální stanovení koncentrací bóru v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257555

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čechura Jaroslav, Řezáčová Alena

MPK: G01N 21/00

Značky: materiálech, spektrální, koncentrací, způsob, přípravy, bóru, laboratorní, kovových, stanovení, vzorků

Text:

...zchladnout.Takto pripravený vzorek umožňuje použití spektrální analytické metody, jejíž aplikacílze podstatné zkrátit dobu analýzy, snížit pracnost a zvýšit spolehlivost stanovení bóru v uve deném koncentračním intervalu.vynález byl ověřen pro použití v analytických laboratořích pro stanovení vyšších koncentrací bóru v kovových materiálech na bázi železa nebo niklu. Jako příklad provedení je popsán způsob přípravy vzorku pro stanovení 1 až...

Způsob fotomechanického zhotovení obrazu na syntetických hmotách a minerálních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255261

Dátum: 15.02.1988

Autori: Povolný Bohumil, Šimák Vilém, Jelínek Zdeněk

MPK: G03F 7/00

Značky: minerálních, syntetických, obrazů, hmotách, způsob, zhotovení, materiálech, fotomechanického

Text:

...všech stávajících technologických parametrů fotomechanického kopírování, jako napr. rozlišovací schopnostitiskových bodů, mechanické odolnosti vyvolatelnosti a citlivosti vrstvy a konečně i jejíprodloužené skladovatelnosti. P ř 1 k 1 a d 1 zhotovení předlohy (kopie) autotypické sítě na aatralonové folii.Kopírovací roztok 934 ml deetilovaná voda 56 g polyvinylalkohol 16 g versatinová červeñ 4 g kondenzát formaldehyd ...

Způsob fotometrického stanovení kovového olova v materiálech pro výrobu monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254535

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: fotometrického, kovového, monokrystalů, olova, výrobu, způsob, stanovení, materiálech

Text:

...je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení kovového olova v chloridu olovnatém za použití 2,2-dipyridylu nebo 1,10-fenantrolinu ve vodněm prostředí nebo po extrakci iontového asociátu železnatých iontů s 1,10-fenantrolínem a chloristanem do směsi nitrobenzen-chloroform.Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na zkoumanou látku působí v inertní atmosféře, za teploty B 5-95 °C a v prostředí...

Způsob dokončování a praní vybarvení a/nebo tisků na textilních materiálech obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 253213

Dátum: 15.10.1987

Autori: Socha Jaromír, Dvorský Drahomír, Lukáč Jiří, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: tisku, obsahujících, dokončování, celulózová, materiálech, vlákna, praní, textilních, vybarvení, způsob

Text:

...vykazují celou řadu vlastností uplatnitelných v technologii zušlechtování. V alkalickém prostředí mohou reagovat s alkoholickými -OH skupinami celulózové-makromolekuly a způsobovat tak její zesítění. Navázáním skupin ohsahujících kvarterní atomydusíku se výrazně zvyšuje barvitelnost aniontovými barvivy tak, jak je obvyklé při uplatnění sloučenin obecného vzorce (1).Proti těmto sloučeninám mají kationaktivní polyelektrolýty výrazně zvýšený...

Zapojení pro zjisťování povrchových trhlin na elektricky vodivých materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237053

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šnajberg Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/72

Značky: zapojení, elektricky, trhlin, materiálech, zjišťování, povrchových, vodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování povrchových vad, zejména trhlin na elektricky vodivých materiálech metodou vířivých proudů. Ke snímači je připojen vstup generátoru, na jehož výstup je napojen vstup zesilovače s modulátorem. Výstup modulátoru je připojen na vstup rozhodovacího obvodu, jehož výstup je napojen na vstup úrovňového členu se signalizací.

Způsob stanovení dusíku Kjehldalovou metodou v materiálech obsahujících sloučeniny dusíku s kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245671

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pišoft Václav

MPK: G01N 31/16

Značky: materiálech, stanovení, sloučeniny, obsahujících, kjehldalovou, dusíku, způsob, metodou

Text:

...s hydroxidem sodmfm (S. Pappalardo Cim. et industr. /Mílano/ 46 (1964) nebo líthnym (S. V. Savčíllo a kol. Vysokotempsraturnyje něorg. sojediněnija, Haukova Dumka Kijev (1965) 395).Jak bylo uvedene, zmíněné postupy jsou však náročné na potřsbnou pracovní dobu nebo jsou málo spolehlivá s hlediska kvantity, popříp. mnohdy jsou obtížné reprodukovatelné.Uvedené nedostatky so nsprojevují při postupu podle tohoto vynálezu, jehož předmětem je...

Elektroinduktivní přístroj pro kontrolu vad ve feromagnetických materiálech s příložnou kontrolní cívkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250945

Dátum: 14.05.1987

Autori: Belda Josef, Fiala Ivo, Tellerová Radomíra, Staněk Miloš

MPK: G01N 27/20, G01B 7/34

Značky: cívkou, prístroj, elektroinduktivní, feromagnetických, příložnou, kontrolu, kontrolní, materiálech

Text:

...vzdálenosti příložných kontrolních cívek od kontrolovaného předmětu. Posuv překlápěcího napětí bistabilního klopného obvodu s předpětím, který je odvozen od signálu vstupního obvodu s příložnou kontrolní cívkou, kompenzuje změnu velikosti signálu vady, zapříčiněnou změnou vzdálenosti příložné kontrolní cívky od měřeného materiálu. V důsledku toho je indikace vady požadované velikosti nezávislá v určitém rozsahu na vzdálenosti příložná kont...

Způsob záznamu a kvantitativního vyhodnocování obrazu na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232673

Dátum: 15.12.1986

Autor: Holan Jiří

MPK: G01J 1/00

Značky: vyhodnocování, obrazů, způsob, materiálech, fotochemických, záznamu, kvantitativního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konverze optických hustot fotografického záznamu na hodnoty expozice, osvětlení apod. s cílem vyloučit nutnost použití zvláštní měřicí aparatury. Na několika záznamech, pořízených s odlišnou celkovou expozicí, se vždy na několika vzájemně si odpovídajících místech změří absorpce záznamu, charakterizovaná optickou hustotou, činitelem prostupu či libovolnou jinou veličinou, která je monotónní funkcí optické hustoty. Z těchto...

Způsob dispergování práškových přísad v kapalných polymerních materiálech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235746

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mikeš Alois, Bobovský Jaroslav, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Taťána, Svoboda Pavel, Vilím Otakar

MPK: B01F 3/14

Značky: dispergování, kapalných, provádění, způsob, zařízení, práškových, polymerních, tohoto, materiálech, přísad, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dispergování práškových přísad, zejména ztužujících plniv se sklonem k aglomeraci částic, v kapalných polymerních materiálech a dále zařízení k provadění tohoto způsobu. Způsob dispergování spočívá v tom, že se přiváděná směs kapalné polymerní složky a práškových přísad zpracovává za konstantního nebo ve směru toku směsi rostoucího smykového namáhání v rotační sbíhavé štěrbině s alespoň jednou rotující stěnou. Pokles...

Způsob uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech, zejména zaslepováním kruhových otvorů v rozvodech plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 229576

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šturma Jaroslav

MPK: F16L 57/00

Značky: rozvodech, kovových, zejména, plynných, zaslepováním, médií, kruhových, otvorů, kapalných, materiálech, způsob, uzavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech bez tepelného porušení povrchu uzavírané části a nutnosti jejího následného opracování. Účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že leštěná kulička z kovového materiálu o vyšší tvrdosti, než je tvrdost základního materiálu, se vtlačí do kruhového otvoru, načež se základní materiá1 nad leštěnou kuličkou spěchuje. Způsob je využitelný ve výrobě zařízení a rozvody plynných a...

Přístroj pro měrění optického útlumu v materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232921

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gőtz Jiří, Kuncová Gabriela, Veselý Jaroslav

MPK: G02B 5/14, G02B 27/40, G02B 27/17...

Značky: materiálech, měření, útlumu, optického, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro měření optického útlumu, kterým lze úsporně zjišťovat útlum světla v tuhých a kapalných látkách při malé spotřebě vzorku. Hodí se obzvláště pro polymerní materiály, používané pro výrobu optických vlnovodů. Přístroj pro měření optického útlumu obsahuje zdroj světla, klínovitou kyvetu se vzorkem, fotodetektor a vyhodnocovací zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi zdroj světla (1) a klínovitou kyvetu (4)...

Přenosné zařízení k frézování ploch kruhových otvorů v plošných materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230077

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vaníček Jaroslav, Bulíček František

MPK: B23C 1/20

Značky: plošných, kruhových, zařízení, frézování, ploch, prenosné, otvorů, materiálech

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení k frézování ploch kruhových otvorů v plošných materiálech je určeno především k opracování hran kruhových otvorů v kotlových dnech pro připojení plamence a má dvojí účel, totiž vytvoření úkosu pro svár a přesné umístění otvoru pro Plamenec vzhledem k otvorům pro žárové trubky. Na základové desce s kruhovým otvorem, připevněné k obráběnému materiálu je otočně upevněn kruhový věnec s ozubením, poháněný ústrojím kruhového posuvu....

Způsob stanovení zbytkové deformace v kovových, zejména polykrystalických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228083

Dátum: 15.02.1986

Autor: Procházková Olga

Značky: kovových, způsob, zbytkové, deformace, zejména, materiálech, stanovení, polykrystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení zbytkové deformace v kovových, zejména polykrystalických materiálech po mechanicko-tepelném zpracování, plastické deformaci, broušení apod., použitelný při určování skutečného průběhu zbytkového pnutí v tenké vrstvě pod povrchem materiálu, např. v otvorech lisovnic nebo kroužků valivých ložisek. Účelem vynálezu je stanovit skutečný průběh zbytkové deformace těsně pod zkoumaným povrchem materiálu, kde nastává extrémní kolísání...

Způsob stanovení obsahu aldehydových skupin v polymerních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225739

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kálal Jaroslav, Zábranský Jiří

Značky: způsob, polymerních, aldehydových, materiálech, obsahu, skupin, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu aldehydových skupin v polymerních materiálech, vyznačený tím, že se na rozpuštěný nebo nerozpuštěný polymerní materiál působí přebytkem 1,2-ethandithiolu za varu a oddestilovávání rozpouštědla tvořícího s vodou ezeotropickou směs za přítomnosti kyselých katalyzátorů, načež se modifikovaný polymer izoluje a standardním způsobem se stanoví obsah síry, z něhož se vypočte obsah aldehydových skupin.

Způsob měření růstu trhlin v elektricky vodivých materiálech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219635

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kunt Jaroslav

Značky: materiálech, provádění, způsob, způsobu, zařízení, trhlin, měření, tohoto, vodivých, růstu, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k měření růstu trhlin v elektricky vodivých materiálech při nízkých a vysokých teplotách, zejména při laboratorních mechanických zkouškách vzorků materiálů. Do měřeného vzorku se přivádí proud nejméně dvou různých frekvencí a napětí snímané ze vzorků se vyhodnocuje nejméně ve dvou selektivních zesilovačích. Ke zkušebnímu vzorku je připojen výkonový generátor proudu a k snímacím elektrodám měřeného vzorku je...

Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226760

Dátum: 01.08.1985

Autori: Soukup Emil, Kolář Jan, Kuchyňka Václav

Značky: měření, obsahu, způsob, kontinuálního, sypkých, materiálech

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech, vyznačený tím, že se do styku s pohybujícím se měřeným materiálem umístí dvě kovové elektrody se vzájemně odlišnými standardními redukčně oxidačními potenciály, na které potom voda obsažená v měřeném materiálu působí jako elektrolyt v galvanickém článku, přičemž se měří elektrický proud na elektrodách, který je úměrný obsahu vody v materiálu procházejícím mezi elektrodami.

Způsob stanovení stopových množství dimethylnitrosaminu v tuhých organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 224868

Dátum: 01.08.1985

Autori: Mejstřík Viktor, Pečenka Vladimír Ing, Ságner Zdeněk

Značky: materiálech, stanovení, způsob, dimethylnitrosaminu, tuhých, množství, organických, stopových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanoveni stopových množství dimethylnitrosaminu v tuhých organických materiálech pomocí diferenčně pulsní polarografie, vyznačený tím, že se rozemletý vzorek materiálu extrahuje směsí chloroformu a metanolu, extrakt se odpaří na 20 až 50 ml, po přidání vody se odpaří zbytek organické fáze, vodná fáze se předestiluje, destilát se promyje tetrachlormetanem, po přidáni hydroxidu sodného se provede extrakce dichlormetanem, extrakt se...

Způsob kalibrace měřicího systému akustické emise pro hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221638

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čermák František, Hron Jaroslav, Svoboda Václav

Značky: materiálech, rozvoje, emise, systému, kovových, způsob, kalibrace, trhlin, měřicího, akustické, hodnocení, vzniku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkoušení kovových materiálů, zejména hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v těchto materiálech. Řeší způsob kalibrace měřicího systému akustické emise, ve kterém je jako zdroje akustické emise využito iniciace trhliny v návaru vytvořeném na základním materiálu, na jehož povrchu je umístěn snímač akustické emise, a naměřené charakteristické hodnoty spektra akustické emise jsou přiřazeny odpovídajícím charakteristickým parametrům...