Patenty so značkou «masový»

Sušený tepelne opracovaný mäsový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6896

Dátum: 03.10.2014

Autor: Koutník Miloslav

MPK: A23L 1/325, A23L 1/31, A23B 4/03...

Značky: masový, opracovaný, tepelně, sušený, výrobok

Text:

...do 5 mm, dĺžkou v rozmedzí od 70 mm do 150 mm a šírkou V rozmedzí od 10 mm do 25 mm. Výrobok vo forme pásika sa ľahko balí, skladuje a V neposlednom rade ho konzumenti ľahšie odhryznú.Ďalej je výhodné, pokiaľ je výrobok vytvorený ako pásik s výškou v rozmedzí od 2 mm do 5 mm, dĺžkou v rozmedzí od 20 mm do 40 mm a šírkou V rozmedzí od 10 mm do 25 mm. Výrobok vo forme pásika s krátkou dĺžkou je Vhodný na párty stoly, napr. ako...

Fermentovaný mäsový výrobok s obsahom probiotickej kultúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6372

Dátum: 04.02.2013

Autori: Hrabě Jan, Roubal Petr, Holko Ivan, Šalaková Alexandra

MPK: A23L 1/308, A23L 1/31, A23L 1/29...

Značky: výrobok, masový, fermentovaný, kultury, obsahom, probiotickej

Text:

...baktérií vo výrobku.Počet probiotických baktérií vo výrobku dosahuje množstvo 107 KTJ/g počas l mesiaca a 10 ° KTJ/g k dátumu minimálnej trvanlivosti výrobku 2 mesiace, čo dáva možnost využitia tohto výrobku ako alternatívneho potravinového zdroja probiotických baktérií pre ľudskú výživu u ľudí s neznášanlivosťou k mliečnym výrobkom, ktoré predstavujú dominantný sortiment probiotických potravín na trhu.Využitie pridavku vlákniny v...

Kyslý mäsový produkt s nízkym obsahom tuku a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284797

Dátum: 26.10.2005

Autori: Matthews Bernard Trevor, Büse Friedrich, Joll David John, Koppers Werner, Richelmann Hans-jorg

MPK: A23L 1/317, A23L 1/314

Značky: masový, obsahom, produkt, spôsob, nízkým, kyslý, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú popísané kyslé mäsové produkty s nízkym obsahom tuku, ako je napríklad fermentovaný mäsový produkt, ktoré obsahujú fermentovanú alebo okyslenú zmes čiastočiek chudého mäsa a viditeľných čiastočiek predfermentovaného kultivovaného mliekarenského produktu. Uvedené kultivované mliekarenské produkty môžu obsahovať syr a/alebo jogurt a čiastočky môžu mať veľkosť v rozmedzí od 0,5 mm do 10 mm, prednostne od 1 mm do 5 mm. Produkt sa môže...

Mäsový výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284187

Dátum: 16.09.2004

Autori: Matthews Bernard Trevor, Büse Friedrich, Joll David John, Koppers Werner

MPK: A23L 1/314, A23C 9/123

Značky: výrobok, masový, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Mäsový výrobok predstavuje jednoliaty kus mäsa, do ktorého sa vstrekuje jogurt a potom sa mechanicky spracováva tak, že sa jogurt väčšinou rovnomerne rozloží v celom kuse mäsa. Vstrekovaný jogurt môže tvoriť 5 až 50 % hmotnosti výrobku. Jogurt by mal mať pH nižšie než 5,2, výhodne okolo 3,8 až 3,9, čo zlepšuje trvanlivosť surového mäsového výrobku. Ak sa mäsový výrobok varí, jogurt by mal mať pH 4,8 až 5,1, čo zaisťuje, že celkové pH mäsového...

Mäsový polotovar zabalený vo fólii na pečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3021

Dátum: 06.11.2001

Autor: Záhumenský Ronald

MPK: A23L 1/314, A23L 1/31

Značky: masový, fólií, zabalený, pečenie, polotovar

Text:

...tepelné spracovanie v klasických varných nádobách. ktoré je nutné po použití umyt a očistiť.Nevýhodou uvedených riešení je aj potreba umývania a čistenia samotných tepelných spotrebičov od pozostatkov mäsa a štiav po tepelnom spracovaní,vzniknutých odparovanim a prskaním. vPodstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje mäsový polotovar zabalený vpečiacej fólii,určený na tepelné spracovanie v klasickej pečiacej rúre, teplovzdušnej...

Mäsový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2926

Dátum: 06.08.2001

Autori: Matthews Bernard Trevor, Büse Friedrich, Joll David John, Koppers Werner

MPK: A23L 1/31

Značky: masový, výrobok

Text:

...v porovnaní sprírodnými rezmi mäsových polotovarov, ako aj o poskytnutie tepelne spracovaných mäsových výrobkov, ktoré majú novú arómu a/alebo chuť a taktiež o poskytnutie takého nového mäsového výrobku, ktorého výroba je všeobecne menej nákladná vporovnaní s výrobkami so zavedeným jogurtom podľaW 0-A-99/65338.Termín kyslá smotana, použitý v texte, zahŕňa kyslú smotanu, maslo zo zakvasenej smotany, smotanový kal a jemnú smotanu.Termín kyslé...

Mäsový bujón alebo extrakt a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281019

Dátum: 08.12.1993

Autori: Seuss Ingrid, Stute Rolf

MPK: A23L 1/313, A23L 1/231

Značky: masový, spôsob, výroby, extrakt, bujón

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mäsový bujón alebo extrakt obsahujúci aspoň 1,5 % hmotn. 5-inozínmonofosfátu, vztiahnuté na obsah sušiny 73 %, ktorý sa pripravuje extrakciou vody varením hovädzieho mäsa, výhodne jemne rozotreného, vo vode, za menej ako 5 hodín post mortem, pričom sa k extrakčnej vode pridáva od 1,5 do 2,0 % hmotn. chloridu sodného pri teplote nad 50 °C. Hmotnostný pomer extrakčnej vody k mäsu je 1 : 1 až 4 : 1.

Prostředek pro masový odchyt nebo nezorientaci samců motýlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267004

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalinová Blanka, Borek Vladimír, Hrdý Ivan, Svatoš Aleš, Vrkoč Jan

MPK: A01N 37/02

Značky: prostředek, nezorientaci, odchyt, masový, samců, motýlů

Text:

...feromonüm. Mira účinku je závislá na typu a poloze substituentu na fenylové skupině, kterou je nahražen knjugovený systém dvojných vazeb E,E-geometrie. S překvepením bylo nalezeno, že v určitých případech při použití směsi piírodniho feromonu a analogu dochází k výraznému synergickému účinku.řžedmětem předloženéno vynálezu je prostředek pro masový odchyt nebo dezorienteci aamoů motýlü, vyznačujici se tím, že sestává ze směsi l 100 až l...

Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového

Načítavanie...

Číslo patentu: 255251

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Vladimír, Kalvoda Ladislav, Zumr Václav, Vrkoč Jan

MPK: A01N 31/00

Značky: smrkového, odchyt, prostředek, lýkožrouta, masový

Text:

...Přestože prvý dvousložkový prostředek vábí menší množství brouků, je jeho použití ekonomičtější vzhledemk vysokým výrobním nákladům ipsdienolu. Navíc í počet chycených brouků u obou směsí závisí na typu použitého lapače.Jako slabé atraktanty se též v literatuře uvádějí alfa-pinen, beta-pinen a myrcen, získané z těkavých složek čerstvě kácených stromů. V práci Bakke aj. v NaturwissenschaftenQA, 98 (1977) a v čs. patentu č. 196 414 však...

Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového

Načítavanie...

Číslo patentu: 248774

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kalvoda Ladislav

MPK: A01N 31/02

Značky: smrkového, masový, lýkožrouta, odchyt, prostředek

Text:

...též ipsdienol (čs. patent 169 414). Komerčné jsou dostupné odparníky Pheroprax firmy Celamerck AG. a Ipslure firmy Borregaard Industries Limited. Oba typy odparníků obsahují jako účinnou směs S-cis-verbenol, 2-methyl-3-buten-2-01 a ipsdienol.Předmětem předloženého vynálezu je prostředek pro lákâní a masový odchyt lýkožrouta smrkového lľps typographus /L./), obsahující S-cis-verbenol, vyznačující se tím, že obsahuje též...