Patenty so značkou «manipulátor»

Vyvážený pneumatický manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20200

Dátum: 10.05.2013

Autor: Lorengo Giovanni

MPK: B25J 18/00, B25J 19/00, B25J 13/00...

Značky: manipulátor, pneumatický, vyvážený

Text:

...ktorý sa môže pohybovať po zdĺž koľajníc. V týchto iných aplikáciách je otočná zostava l 3 umiestnená hornou neotočnoučasťou. V nasledujúcom texte sa termíny a výrazy, ktoré indikujú polohy a orientácie a akými sú napr. horná a spodná, používajú len vo vzťahu so zobrazeným príkladom a preto neobme dzujú predmet tohto vynálezu.0011 V uskutočnení zobrazenom na obr. 4 má otočná zostava 13 dvojicu zvislých nosičov 15(z ktorých je viditeľný len...

Mobilný manipulátor píšťal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6010

Dátum: 04.01.2012

Autori: Perončík Miroslav, Baričák Milan, Jurkovič Viliam, Kluknavský Jaroslav, Siráň Stanislav, Hrčer Slavomír

MPK: C21B 7/16, B22C 1/00, B25B 27/14...

Značky: mobilný, píšťal, manipulátor

Text:

...a a nadstavbou f na uchopenie píšťal g, ktoré majú kruhový prierez. Nadstavba f obsahuje základný stojan g, spojený so základovou doskou h, lôžko b a kolísku g. Lôžko lg je cez klbový mechanizmus spojený s kolískou g, pričom tieto sú pripevnené cez základový stojan e na základovú dosku l 1. Základový stojan g je pohyblivo upevnený v základovej doske h, ktorá je pripevnená na vertikálne pohyblivé vidlice pojazdného mechanizmu a. Základová...

Zásobník nástrojov pre manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17720

Dátum: 31.08.2011

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B23Q 11/00, B21D 37/14, B21D 55/00...

Značky: manipulátor, nástrojov, zásobník

Text:

...môžu byt striedavo aktivované a deaktivované. Súčasný zásah manipulátora a operátora je tým spoľahlivo vylúčený, takže operátor môže bez rizika uskutočňovať vybavovanie zásobníka nástrojov.0009 Prostredníctvom vytvorenia podľa nároku 2 je zaistené, že zásahové otvory sú po celej ploche zaistené ochranným zariadením. Účinné plochy pritom majú tvar zodpovedajúci zásahovým otvorom, pričom pravouhlý tvar je pre väčšinu prípadov použitia...

Manipulátor s motorom s vonkajším rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12419

Dátum: 09.12.2009

Autori: Kos Daniel, Nitz Gernot, Weingärtner Andreas

MPK: B25J 17/02, B25J 9/10, F16H 1/46...

Značky: motorom, vonkajším, rotorem, manipulátor

Text:

...kolesom poprípade unášačom planetových kolies, byť spojené rozoberateľne, napriklad stvarovým a/alebo silovým stykom, napríklad skrutkovými spojeniami, zástrčnými spojeniami alebo podobne. Rovnako tak môžu byť členy manipulátora spojené s elementami planetového stupňa aj nerozoberateľne, napríklad zvarené, spájané alebo zlepené, alebo s nimi môžu byťPoužitím jedno alebo viacstupňového planetového prevodu môžu byť u jedného výhodného...

Dvojosový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4737

Dátum: 03.05.2007

Autor: Havrila Rastislav

MPK: B25J 13/00

Značky: dvojosový, manipulátor

Text:

...prídavnými modulmi, prevádzačom a konektora, kde prídavné moduly sú elektricky spojené so senzorickým systémom, ktorý tvorí nadstavbu telesa.Výhodou dvojosového manipulátora je, že pozostáva len z jednej kompaktnej pohonnej častí pre každú os a to integrovaného motora s prevodovkou, ktoré sa už nedajú samostatne použiť. Ďalšou výhodou je, že v dôsledku zmenšenia počtu použitých mechanických častí a zmenšením počtu použitých ložísk sa...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4465

Dátum: 04.05.2006

Autori: Hradiský Branislav, Chudý Jozef

MPK: B65G 47/02

Značky: manipulátor

Text:

...mechanizmus 3 (obr. 3) je tvorený pojazdovým rámikom 31 s členmi 33, umožňujúcimi jazdu po dvoch paralelných vedeniach 34. Rámik 31 je vybavený V homej časti magnetickým upínačom 32.Zásobník 4 (obr. 4) je zhotovený z úložnej plochy 41,ktorú tvoria pozdĺžne dosky, ktoré sú na obidvoch koncoch prepojené bočnicami 42. Medzi nimi je umiestnená sada oddeľovacích líšt 43. Zásobník má štyri pojazdové kolieska 44, manipulačnú úchytku 45 pre...

Diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4184

Dátum: 01.07.2005

Autori: Ležák Peter, Výboh Rudolf

MPK: F42D 5/04, B25J 7/00

Značky: ovládaný, nízký, manipulátor, diaľkovo, mobilný

Text:

...analyzátora plynov a podobne.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. l znázorňuje čelný pohľad,obrázok č. 2 znázorňuje bočný pohľad,obrázok č. 3 znázorňuje homý pohľad,obrázok č. 4 znázorňuje priestorový pohľad na diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor.Konkrétny priklad uskutočnenia diaľkovo ovládaného nízkeho mobilného manipulátora je znázomený na výkrese. Jedná sa o pásový diaľkovo ovládaný manipulátor, ktorý má v telese...

Manipulátor, najmä na manipuláciu s pracovným nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3971

Dátum: 03.11.2004

Autori: Kunc Jozef, Szegedy Stanislav

MPK: B25J 1/04, B65G 57/00, B25J 18/04...

Značky: pracovným, manipulátor, manipuláciu, nástrojom, najmä

Text:

...prvého a druhého ramena, na obr. 3 pôdorys manipulátora a na obr. 4 je manipulátor znázomený v axonometrickom pohľade.Manipulátor na manipuláciu s páskovacím strojčekom na balenie stohov nastrihaných tabúľ plechov, znázomený na obrázkoch 1 až 4 pozostáva zo stĺpa 3, ktorý je ukotvený do základu. Na konci stĺpa 3 je uložené otočne okolo vertikálnej osi prvé rmneno l a to na dvojici ložísk, z ktorých horné radiálno-axiálne ložisko 31 je...

Manipulátor pre skúšobné zariadenie na nedeštruktívne skúšanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1025

Dátum: 12.05.2004

Autor: Wüstenbecker Michael

MPK: G01B 5/00, G01N 23/00

Značky: nedeštruktívne, zariadenie, skúšanie, manipulátor, skúšobné, materiálů

Text:

...stabilné uskutočnenie. Odpadnutím otoćného pohonu sa pohybujúca sa hmota a zodpovedajúce krútiace momenty zredukujú a dosiahne sa úspora místa. Pretože sa pohybujúca sa hmota rozdeľuje na dva lineárne pohony,sú tieto odľahčené, takže je možné zaobísť sa bez protizávažia, prípadne podporovania zdvihu. Použitím dvochosi lineárnych pohonov môžu klesnúť výrobné náklady.Výhodne je na pohybovanie sa nosiča upravený vždy jeden vodiaci element...

Ručne vedený manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2100

Dátum: 12.03.1999

Autor: Baran Štefan

MPK: B66F 11/00

Značky: manipulátor, vedený, ručné

Text:

...spüšćacej brzdy a hnacieho mechanizmu s kladkami.Zdvíhací mechanizmu je uložený na pojazdovom vozíku. Páka a zdví~ hací mechanizmus sú spojené váhadlom, ktoré umožňuje vedenie manipulátora.Na obrázku je celková zostava ručne vedeného manipulátora podľa úžitkového vzoru s vyznačením krajných polôh pri štandartnej manipulácii.Príklad usktgçnggia úžitkgvéhg vzoruRučne vedený manipulátor má nosník l, ktorý je valivo alebo klzne uložený vo...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1519

Dátum: 09.07.1997

Autori: Horák Petr, Petrenko Milan

MPK: B65B 13/18

Značky: manipulátor

Text:

...tabúľ a uložených v stohoch. Oproti súčasnému stavu ich balenia umožňuje výrazne zvýšiť estetický vzhľad zabalených plechov. Kvalita sa zvýši najmä s ohľadom na odolnosť zabaleného zväzku voči absorbovaniu vlhkosti a voči poškodeniu pri manipulácii. Nahradenie drevených paliet drevenými podložkami znižuje náklady na výrobu podkladového materiálu a podstatne znižuje nároky na skladovacie priestory. Využívanie zariadenia na balenie plechov...

Univerzálny zdvíhadlový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1353

Dátum: 08.01.1997

Autor: Ungero Robert

MPK: B66F 9/14

Značky: manipulátor, univerzálny, zdvíhadlový

Text:

...obr. 1 je znázornený manipulátor vybavený paletizačný mi vidlami.Na obr. 2 je znázornený manípulátor v prevedení žeriav.Univerzálny zdvihadlový manipulátor pozostáva z rámu g,ktorý je vybavený štyrmi pojazdovými kolesami lg, z ktorých sú dva vertikálne otočné. Ku rámu g je otočne uchytená jedna výložníková časť l, ktorá je ovládaná priamočiarym hydromotorom li. Priamočiary hydromotor ll môže byť ovládaný buč hydrogenerátorom manuálnym...

Raziaci manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278314

Dátum: 02.10.1996

Autori: Kolář Jozef, Ondovčin Kamil, Beriac Rudolf, Šmida Ladislav, Škrípala Jozef

MPK: E21C 11/02, E21C 37/00

Značky: raziaci, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Raziaci manipulátor na razenie banských chodieb vrtno-trhacími prácami pozostáva z vrtnej súpravy a podávača výstuže s nosičom segmentov, uloženého pohyblivo na závesnej drážke a vybaveného hydraulickým prevodom a ovládacím panelom, pričom nosič (5) segmentov je alternatívne spojený pomocou puzdra (4) so závesom (2) vybaveným ramenom (3) s vrtnou súpravou (1) na vŕtacie práce a pomocou puzdra (11) nakladača s nadstavcom (12) vybaveným...

Manipulátor kopyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 277074

Dátum: 18.11.1992

Autori: Zvolský Karel, Kolář Emil

MPK: A43D 21/08

Značky: kopyt, manipulátor

Manipulátor najmä pre rámy dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270167

Dátum: 13.06.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 7/00

Značky: manipulátor, rámy, dosiek, čipov, najmä

Text:

...na spojovacon prídržnom ramene lg, ktorá je uložená medzi prednou čelnou prírubou z a zadnou čelnou prirubou Q nirkového telesa g vsduchoveho valca I. la druhej strane sú čelné príruby g, z spojene spojovecímrsmennm 11. Zadná stojina g je opatrená prestaviteĺným dorazovým nábehom gl pre uvoĺnenie zovretia prstov uchopovacej klieätiny gg.Funkcia msnipulátora je nasledovná Po ukončení manipulácie súrsdnicováho stola 19 s rámom 1 § dosky...

Zhrňovací manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269552

Dátum: 11.04.1990

Autor: Stassel Ladislav

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátor, zhrňovací

Text:

...33 a opetrených oválnyni otvorei 33 (obr.6 a obr. 8) zvielo poauvne uložené nŠrúrkech 33 ekrutiek 33. V dőeledku toho lopatky 33 vyvodzujů v zvieloo eeare len nevyhnutne potrebnú nininálnu eilu e pri zhrňovecoe pohybe rýchlo aledujú aj prípadná nerovnosti páeováho doprovníka 33 (obr.9). K vozíku 33 (obr.7) eů otočne pripojená dve kolieska 33 doeedejúoe ne hornú vodorovnú plochu rámu 33, aspoň jedno kolieeko 33 otočno a preetavitaĺne uložená...

Přetáčecí manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268287

Dátum: 14.03.1990

Autori: Helán Jan, Dráždil Josef, Vítek Jan

MPK: B25J 9/04

Značky: manipulátor, přetáčecí

Text:

...čepu 55 pripojene čolist 21. opetřená ponocnou pákou 11. kloubově epojenou e tłlesem 41 chspače lg. Rozevření čellotí jg je vynezono omezovscíml dorszy 12. Na jednom se stojanu 3 rámové konstrukce L je upevnłn hydraulický netáčecí vílec 13. opstŕený nezhkrooloným ozubeným hrebenen. který prec takú nezskrealonú ozubeně kolo otáčí horízontálním otočným čspsm li. Nstdčení je pozvolnl s je řízeno nesakrealeným proporclonálnín ventllcn. V...

Rámový biparalelogramový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267583

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Jiří

MPK: B25J 1/02

Značky: biparalelogramový, manipulátor, rámový

Text:

...předmětu manípulace v místě styku s kruhovým stolem sintrovací pece, jenžmimo otáčívého pohybu kolem své vertikální osy vykonává í pohyb precesnf.Předmět vynúlezu je zřejmý z následujícího popisu a schěmatického výkresu, kde jednotlivéobrázky značí obrázek l celkový kosodhlý pohled na rámový biparalelogromový manipulátor podle vynálezu, obrázek 2 způsob pohybu pnralelogramových ramen zařízení pro kompenzsci polohy předmětů manipulace, obrázek...

Závesný manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267171

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beriac Rudolf, Kolář Jozef, Šmida Ladislav, Hučko Adolf, Ondovčin Kamil, Škrípala Jozef

MPK: B25J 11/00

Značky: závěsný, manipulátor

Text:

...pôsobenie síl na nosné rameno a na závesnú dráhu vplyvom umiestnenia hnacej jednotky na zadnej časti nosného ramena, odstránenie vplyvu vahadla na prednú časť nosného ramena, rozšírenie funkčných možností závesného manipulátora zjednodušením jeho pracovného orgánu na tvar priamočiareho nosnika s posuvnou plošinou, ktorý možno vychyľovať do strán a ktorý je preto možné zameniteľným spôsobom striedavo vybavovat rôznymi prídavnými zariadeniami...

Speciální manipulátor obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267991

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B23Q 7/02, B24B 33/02

Značky: manipulátor, speciální, obrobků

Text:

...pastorek g zebírsjící s polohovacím meohanismem g 2 polohovscího zařízení i.Vykládací čelisti 6 l (obr. 5) Jsou výkyvně uloženy ve stavěcí objímce gg, stavitelně upevněné na dutěm čepu 22 zełcotveném ve vykládacím mmenu lg. Vykládscí čelisti Q jsou dotlačovám odpmženým pouzdrem 63 a jsou opřeny o kuželovy tm 6 g spojený zámkem i s nástavcem íą rsdioaxiálně uloženým v mezikusu L. Mezikus gg je stavitel-ñ ně spojen s píatkem il...

Manipulátor pre plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267940

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mihalík Vincent, Krč Štefan, Guzi Dušan

MPK: B25J 1/02, B29C 45/76

Značky: hmoty, manipulátor, plastické

Text:

...jeden koniec vlákna je upevnený na spodnom konci nosnika vertikálnej jednotky a druhý koniec vlákna je upevnený o nosnik pozdĺžnej jednotky, pričom pneumatický vyvažovaci valec je napojený na vzdušnik, zabudovaný do vnútri profilu nosnika priečnej jednotky a nosnik priečnej jednotky je v spodnej časti opatrený dvoma upinacimi plochami k jeho spojeniu s podstavcom, pričom nosník priečnej jednotky je predĺžený na protiĺahlú stranu...

Guľový manipulátor svetelného kurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267914

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jurík Štefan

MPK: G06F 3/033

Značky: kurzora, světelného, guĺový, manipulátor

Text:

...činnosti. ~ Guľový manipulátor svetelného kurzoraje v reze znázornený na pripojenom výkrese.Manipulačná guľa l je vyhotovená z umelej hmoty a je voľne uložená na troch gumených krúžkoch g, 3 a 4, ktoré sú nasunuté na aktívnych rotačných kotúčoch 2 a 6 s koncentric kými otvormi 8 a pasivnom rotačnom kotúči 7. Rotačné kotúče 5, 6 a 7 sú otoćne nasunuténa skrutkových kolíkoch 2, lg a ll, ktoré sú naskrutkované do segmentov ll, ll a ll,...

Manipulátor pro vyjímání odlitků z formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263997

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmiga Slavomír, Kornucík Ján

MPK: B22D 29/00, B22D 17/22

Značky: tlakově, formy, vyjímání, manipulátor, lití, stroje, odlitků

Text:

...Na výstup-ním hřídeli pohonné jednotky 2 rotace je pevné u-chyceno lozubené kolo 3, které zabíré do ozubeného vénoe 4,pevné spojeného s jedním koncem ramena 5. Na druhém konci ramena 5 je uchycena zvedací pohonná jednotka 10, kterou tvoří motor 11, na jehož výstupu je uchycena páka 12 a na ní je otočné uchycený kamen 13, posuvné uložený na zvedacím ramenu 14. Zvedací rameno 14 je otočné ulože-no na čepu 16. Ke zvedacímu ramenu 14 je...

Manipulátor pro biologické vzorkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262183

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beránek Michal

MPK: B25J 9/10

Značky: vzorkování, manipulátor, biologické

Text:

...a posuvný pohyb ve směru osy o-táčení jsou pneumatické přímočaré motory 238. K pohonu by se však také daly výhoduě využít elektromotory.Celý pracovní prostor 2 s válečkovýuíi do~ pravníky 4, 5, zátkovecíníi rameny 7.1, 72 a vzorkovacím rsuneneííí ii je pevně vázán k Iýkyvyíč ulorzeućmu rámu ii, který lze pomocí seřizovacího šroubu 18 sklopit do požadovaného úhlu a nastavit tak optimální sklon válečkových dopravníků 4, 5. Podle výpoč~ tů by...

Závěsný manipulátor pro obsluhu regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261122

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/04

Značky: manipulátor, závěsný, obsluhu, regálu

Text:

...je součástí konstrukce reigálů.Výhodou navrženěho řešení je, že využívástávající jeřáby azvyšuje tak úroveň skladování přinižších pořizovacích nákladoch. Provedení a uspořádání regálü je shodné s provedením regálů pro automatizované systémy využívající zakladačů jeřábovéhotypu, a tak je možno postupně zvyšovat tiPřiklad provedení vynälezu je na priložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohlend na závěsný manipulátor v uličce stromečkových...

Paletový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259574

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kurnocik Milan, Ratulovský Ladislav, Cvacho Marián

MPK: B65D 1/12

Značky: paletový, manipulátor

Text:

...vo vertiłkálnom i horizontálnom smere, čím umožňuje vyprázdňovanie a plnenie medzipaliet obro kami v definovanej rovine. Paletový manipulátor sa skladá zo základného portálu na stojanoch, po ktorom sa pohybuje horizontálny vozík. Na horizontälnom vozíku sa vo vertikállnom smere pohybuje uchytávacia jednotka s ramenami, ktoré sú vybavené západkami na uchytenie jednotlivých medzi 51paliet za spodný okraj. Zánpadky sú ovládané otočnými...