Patenty so značkou «manipulační»

Manipulační zařízení napínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270006

Dátum: 13.06.1990

Autor: Němec Petr

MPK: B23P 19/06

Značky: napínací, zařízení, manipulační, jednotky

Text:

...ii Jako oporo pro tlačnou prułinu lg a proohazi ji drłak 33 čidlo 3 prodloužoni přirubováho łroubu § 93. Držak gg tohoto čidla gł al tvar vàloovoho pouzdra na John koncich Joou vytvořony nokružky. Maxi hornio nokružkaa držoku 33 o prochodkou 39 Jo vložana Jižjiž zninlne lroubovo tleünt pružina Ag e epodni nekrułek přidrłuje doeedeci kroužek gg,jinł je v tento přikledl provedeni exiálni ložiekox nn non epočivi toliř gg neeouci ěroubovou...

Manipulační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268873

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neuwirth Petr

MPK: B61B 3/00

Značky: manipulační, prvek

Text:

...zde závěsů transportních košů, po uzavřené dráze s dvoupolohovou vertikální nanípulací a s jodnosaěrnýa tokem materiálu mezi pevnýni stanovíiti je znázorněn na přípojenén výkrese v blokovém schematu.První čídlo í vypnutí pojezdu závěsu je zepojeno na první logiku g pojezdu a zároveň první zpětnou vazbou g na druhou logiku 5 zdvihu a apouätění. Druhé čidlo § zapnutí pojezdu je zapojeno na první logiku g pojezdu. První logika 3 pojezdu je...

Manipulační jednotka trvalé licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267626

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák František, Vyjídáček Květoslav, Karásek Richard, Frank Jan, Brož Rudolf, Pospíchal Zdeněk, Jeništa Václav

MPK: B22D 17/26, B22D 17/32

Značky: jednotka, licí, formy, trvale, manipulační

Text:

...n hnotnčjäíoh odlitků do trvalých lioíoh fore.Příklad provedení nnnipuleční Jednotky víoedílnó trvalé lioí formy podle vynllszu je znâzorněn na připojonýoh výkresoch, kde nn obr. l je její částečný řez v núryse o na obr. 2 jo její zvötšsnýpoloviění půdorys.Mnnipulsční jednotke łł víeedílne trvalé lioí formy 2 sestivá ze stslu É, opatřenóho llespon dvěma vodíoíni pouzdry łá vodítek 13 dolního koše lg A horního koše lg,opatřenýoh díly...

Zapojení pro řízení kombinované pracovní a manipulační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266090

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kessner Karel, Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: B23Q 15/22, G05B 19/18

Značky: manipulační, řízení, kombinované, pracovní, jednotky, zapojení

Text:

...je pžipojen svým výstupem 3 blok 3 snímačů tlouštky obrâběné stěny obrobku a k jehož druhému vstupu 32 je připojen svým prvním výstupom äl blok 5 nnfmačů polohy jednotky, připojený současně svým druhým výstupom ěgke druhému vstupu gg bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního cyklu jednotky.Hcpnutím příslušných ovládacích prvků v bloku l ovládání jednotky je přiveden elektrický signá 1 do bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního...

Přepravní a manipulační rám kabin nákladních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264647

Dátum: 14.08.1989

Autori: Anýž Pavel, Anýž Jaromír

MPK: B65D 19/44

Značky: vozů, kabin, přepravní, nákladních, manipulační

Text:

...zabraňuje jejich poškozování a současně zvyšuje kapacitní možnosti přepravních prostředků, což v konečném důsledku představuje značné úspory energie a pohonných látek.Příklad provedení přepravního a manipulačního rámu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 znázorněn rám v axonometrickém pohledu, na obr. 2 bokorysný pohled na uložení rámů s uchycenými kabinami na přepravním,prostředku a na obr. 3 detailní boční pohled na uložení...

Manipulační rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 263539

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vlček Jaromír, Pachlopník Čestmír, Konečný Josef

MPK: B65G 57/18

Značky: manipulační, rošt

Text:

...rozlišení, přičemž ustavování a přestavování těchto zarážek je snadné a rychlé a nevyžaduje od obsluhy použití žádných mechanismů a nástrojů.Podstata vynálezu je schematicky v příkledu provedení znázorněna na připojených výkreseoh, kde obr. 1 je půdorysným pohledem na manipulačni rošt, obr. 2 je jeho řezem V místě A ~ A z obr. 1 a obr. 3 je zvětšeným detailom uložení sklopné zarážky v příčníku manipulačního roštu.Manipuleční rošt tvoří...

Manipulační ústrojí článkových startovacíh tyčí u zařízení pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262272

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/14

Značky: článkových, odlévání, startovacíh, manipulační, tyčí, ústrojí, zařízení, kovů, plynule

Text:

...prostor licích proudů, což dále přispívá k operativnosti manipulací a ke zvýšení bezpečnosti práce.Výhodou ústrojí podle vynálezu je také to, že umožňuje kombinaci obou způsobů zavádění článkovýchlstartovacích tyčí, tj. zavádění zdola i shope nebo postupné zavedení nejprve způsobu zavádění zdola a po dodatečné instalaci zaváděcího vozu na licí plošině také způsobu zavádění shora.Příklad provedení ústrojí k manipulaci s článkovými...

Manipulační vozík pro osazování bednicích dílců klenby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262199

Dátum: 14.03.1989

Autori: Horan Branislav, Kleja Jozef

MPK: E04G 11/22

Značky: osazování, vozík, manipulační, klenby, dílců, bednicích

Text:

...podvozků dochází ke značné úspoře ocele. Zmenšení hmotnosti se projevuje příznivě nejen při manipulaci, ale také při přepravě celého bednění.Na sczhematických výkresoch znázorňuje obr. 1 čelní pohled na manipulační vozík ve fázi osazování bednicího dílce klenby. Vyobrazení je rozděleno svislou osou sou-měřnosti na dvě poloviny, z nichž pravá znázorňuje bednění základní, levá znázorňuje bednicí dílec opatřený přídavným nástavcem pro zvýšení...

Mostové manipulační zařízení, zejména pro důlní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261500

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zezula Pavel, Pacl Václav, Čtviertka Alfréd

MPK: E21F 13/02, B61B 3/00

Značky: mostové, zejména, účely, zařízení, manipulační, důlní

Text:

...vozících g~dvoustopé závěsné dráhy 1 jsou otočně zavěšena táhla gl, která jsou odnimatelně spojena se závěsnými rameny 2 pomocí nosných čepů gg. K jedné straně závčsných ramen 2 jsou spojovacími čepy gg odnimatelně připojeny dvojité třmeny gl. Do vrchní části třmenů gl je pomocí průchozích čepů 22 odnimatelně připojen vymezovaoí člen 4 s vidlicí 31. Na opačnou stranu závěsných ramen g je připojovacími čepy gg, pomocí jednoduchého třmenu...

Manipulační kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261483

Dátum: 10.02.1989

Autori: Loužil Petr, Žák Antonín

MPK: B66C 1/42

Značky: kleště, manipulační

Text:

...poloze. Zavázání, přeprava a uvolnění břemene se provádí bezpečně a spo~ lehlivě bez přítomnosti vazače. Zobrazení znázorňuje příklad provedení vynálezu kde naobr. 1 je nasazování otevřených manipulačnídh kleští na stojící břemeno, obr,z 2 je půdorys obrázku 1, obr. 3 je sevření a zajištění kleští, obr. 4 je půdorys obrázku 3, obr. 5 je přeprava břemene, obr. 6 je pohled ve směru P na obr. 5V otevřené poloze,obr. 8 je pohled ve eměru P na...

Manipulační podvozek motorového kladiva pro úpravu trhlin krytu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261173

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doležal Josef, Dražný Josef, Tejral Miroslav

MPK: E01C 23/09

Značky: kladiva, podvozek, úpravu, manipulační, trhlin, krytu, motorového, vozovky

Text:

...objímkou, připevněnou uprostřed přední trubky dolního rámu a jehož břit je v pracovní poloze situován přesně pod osovým středem dvojice pojezdových kol. Na pracovní pole vytloukacího dláta může být vyústěna tryska pro ofukování stlačeným vzduchom.Výhodou manipulačního podvozku je, že umožňuje dokonalou práci s motorovým kladivem,jehož záběr i zdvih je přesně nastaven nastavovacím ručním kolem přímočarého motoru. Uložení rejdovacího kola a...

Manipulační hlava zařízení pro přepravní balení naplněných a uzavřených kelímků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259945

Dátum: 15.11.1988

Autor: Oulický Karel

MPK: B65B 35/30

Značky: kelímků, hlava, zařízení, plastů, přepravní, uzavřených, manipulační, naplnených, balení

Text:

...zadržení proudu kelímků a oddělení požadované skupiny. V návaznosti na skluzy 3 je uspořádán odebírací stůl 5 uložený v rámu výkyvně s horní polohou vodorovnou. Pod stolem A je uloženo neznázorněné zařízení pro podélné vystředění kelímků lg v odebírací poloze.V horní části rámu g je uložena manípulační hlava 5 s pohony, které umožňují její pohyb ve směru svislém, vodorovném podélném a otáčení o 90 ° ve vodorovné rovině. ve vkládacím prostoru...

Manipulační kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 259901

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hněvsa Jiří

MPK: B65D 19/06

Značky: kontejner, manipulační

Text:

...munice - snížení počtà výstroje pro tyto osoby ve skladech.Místo zrušených muničních vozidel lze v případě branné pohotovosti státu povolat vozidla z národního hospodářství a v době míru tyto vozidla používat pro civilní potřeby. Obložnost skladu oproti skladování truhlíků se zvýši o 190 S a oproti skladovým paletám se vzýší o 100 3.Obložnost železničních vaqonů se zvýší o 100 B až 200 podle typu. Obložnost středního vozidla se zvýši ze 24...

Manipulační zařízení, zejména pro montáž mostních segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259673

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wagner Jiří, Tychtl Jiří

MPK: E01D 21/02

Značky: zejména, manipulační, segmentů, montáž, mostních, zařízení

Text:

...ústrojím li. Na mostovém jeřábu l je uložena kluzně posuvná jcřábová kočka li uchyoená přímo ke konci pístnice ovlá hdacího válce łQ,uloženého na mostovém jeřábu l na straně příle hlé prvnímu nosníku 2. Tím je pojezd jeřábové kočky li omezen v rozsahu od středu mostového jeřábu l směrem k druhému nosníku A. Na konoíoh mostového jeřábu l jsou uloženy zvedací navijáky ll spojené navzájem lanem provlečeným jeřäbovoukočkou li a kladnicí...

Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam

Načítavanie...

Číslo patentu: 259421

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ščupák Petr, Kráľ Bohumil, Rous Zdeněk

MPK: E21D 5/12

Značky: manipulační, vahadlo, svislých, ukládání, vyztužovacích, prvků

Text:

...zavěšené na kočce jámového drapak-ového nakladače.Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam sestává z ocelového rámu 1, ve kterém je ukotv-en přímo 4čarý hydromotor 4, který je spojen s konzollou 32 pohyblívého protlzávaží 3, »opatřenou pojezdovými koly 31, umístěnými na spodní přírubě rámu 1. Ten je na. jedné straně opatřen násuvným trnem 11 a vedením 12, suvně uložené opěry 2. Na druhé straně je umístěn zdroj 5...

Manipulační závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 259328

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čichoň Viktor, Valdštýn František, Drha Pavel

MPK: B66C 1/66

Značky: manipulační, závěs

Text:

...tělesu je určena stabilizačním ústrojím. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vodicí těleso je tvaru válcové tyče, opstřené průchozím válcovým otvorem,excentricky vedeným s její podélnou osou, kde excentricita osy průchozího válcového otvoru a podélné osy válcové tyče vodicího tělesa je shodná s excentricitou výstřadníkově nosnéVýhodou mnnipulačního závěsu podle vynálezu je to, že umožňuje přenášení svislých tenkostěnných prefabrikovaných...

Hydraulické manipulační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258829

Dátum: 16.09.1988

Autori: Trlida Miroslav, Zavřel Alois

MPK: B23Q 7/00

Značky: hydraulické, zařízení, manipulační

Text:

...válce g je pomocí třmenu ll a čepu gg výkyvně uložena dvojzvratná přidržovací páka gg, jejíž jeden konec je v trvalém styku s opěrným čepem gg umístěným na opěrce gg rozpěrné pružiny 31 uložené na vodicím čepu gg.Druhý konec pridržovací páky ll je opatřen naběhem gg a opírá se alternativně bud o uvolñovací doraz ll upevněný k vodicí liště 3 nebo o bezpečnostní doraz ll připevněný k pracovnímu válci§. Orientace manipulaěních trnů ll je...

Manipulační podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244756

Dátum: 01.06.1988

Autori: Sůva Milan, Will František

MPK: B65D 73/00

Značky: manipulační, podložka

Text:

...podložkách jsou stohovány nad sebou je výhodné, aby podložky uložené vždy mezi dvěma vrstvami předmětů měly výčnělky uepořádány po obou stranách základní desky, což ještě zvýší stabilitu jak předmětů tak i celého stohu.Pro vytváření manipulační podložky větších rozměrů jsou jednotlivé podložky opatřeny po stranách zámky pro vytvoření rozebíratelného spojení.Pro případ, že předměty nebyly před uložením na manipulační podložku zbaveny...

Manipulační úchopka na substrátové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257689

Dátum: 16.05.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: H05K 13/02, B65G 47/86

Značky: manipulační, úchopka, substrátové, desky

Text:

...strukturálních změn substrátovć desky. Manipulační ůchopku lze přitom vyrobit 2Vynález bude dále podrobnčji popsán podle přiložených výkrésů, kde na obr) 1 je znázorněn pohled shora na při kladné provedení mahipu 1 ąčnííchopky na substrátbvé deàkypodle vynálezu a na obr. 2 je znázorněn pohled z boku namánipulaěnł ůchppku na substrátovč desky z obr. 1.Na obr. 1 je znázorněna rukojeř ł ve tvaru rovnoramenného trojůhelnfka s odlehčenou...

Snímač manipulační tolerance, zejména pro průmyslové roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257055

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kopal Jiří

MPK: B23Q 7/14

Značky: zejména, manipulační, roboty, tolerance, snímač, průmyslové, manipulátory

Text:

...stroje a dalšímu chodu manipulátoru, čímž je zabráněno ohrožení obsluhy a poškození zařízení.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje schéma snímače manipulační tolerance.Na rameni l manipulátoru je přes přírubu g upevněno těleso Q chapadla. K tělesu l chapadla je přes tři pružné elementy 3 uchycena odpružená dotláčecí deska §. Na tělese l chapadla jsou dále upevněny dva stavěcí...

Manipulační zařízení pro skladová a technologicky návazná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256678

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66F 9/00

Značky: zařízení, manipulační, skladová, návazná, technologický

Text:

...obr. 7 je půdorysem obr. 6 s plošinou zasunutou nad zavážecí vůz.Příkladné provedení manipulačního zařízení podle vynálezu pro skladová a technologicky návazná zařízení tvořena vzájemně se pohybujícími ústrojími opatřenými na sebe navązujícímivedeními Q a lg. První vedení Ě může být ustaveno na zdvižné traverze 6nebo na zavážecím vozu 1. Druhá vedení lg jsou krakorcovitě uspořádána na regálu lg, nebo na manipulačním vozu li, jakož i na...

Manipulační komora zonální aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 239966

Dátum: 01.02.1988

Autor: Balík Miroslav

MPK: H01L 21/324

Značky: zonální, manipulační, aparatury, komora

Text:

...vzhledem k jejímu velkému povrchu přiNa připojeném výkresu je zznázorněna na obr. 1 manipulační komora podle vynálezu složená ze dvou sekcí vłřezu a na obr. 2 je znázorněna membrána v řezu.líšt J, manipulační komory je složen z elaetických membrén g,svařených plasmou, případně slepených nebo měkce spríjených střídavě na jejich vnějěím a vnitřním okraji. Membrány g jsou vyrobeny z měděné főlie tlouätky 0,05 mm a cpatřeny dvanácti...

Manipulační ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254750

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stolařík Oldřich, Tučník Drahomír, Cagaš Jaroslav, Nykl Vítězlav

MPK: B22D 41/12, B22D 11/10, B22D 41/08...

Značky: plynule, ústrojí, manipulační, kovů, mezipánve, lití, zařízení

Text:

...rovnoměrné rozdělení zatížení do dvou soustředných kolejnic kruhovéjízdní dráhy i značné přetížení v havarijních stavech, které mohou nastat opřením licí pán ve o mezipánev. Dále je zaručeno odsedání pojezdových kol na kruhovou jízdní dráhu i v případě, že v důsledku hrubých místních podmínek, například vlivem ostřiku tekutého kovu nebo jejich tepelným namáháním při různých závadách lití, vykazují určité deformace funkčních ploch,kde toto...

Hydraulické manipulační a zvedací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241632

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hadházy Pál, Botár Sándor, Lovász Mariann

MPK: B23Q 7/00

Značky: zařízení, manipulační, hydraulické, zvedací

Text:

...v nosnen tölese 1. víkem g hydraulického válce Q prochází pístníce lg pístu 1 e je spojena s vnitřním třnenen 11, v něnž jsou na čepu g volně otočně uložený další kladky lg. Kladkaní E a lg je vedeno lano li,jenž je na jedné straně pevně spojene-s nosnýa telesom 1, zatímco druhý konec je opotřen hákem lg. V základním provedení je nosné teleso 1 výsuvně ulozene pomocí valivých eleoentů lg v držůku 11 v pevné častí stroje gg. V alternatívnío...

Manipulační zařízení pro usměrnění deskových nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253843

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 13/00

Značky: nábytkových, usměrnění, deskových, zařízení, manipulační, dílců

Text:

...Q je kyvně uloženo v horizontální rovině nad nosnou rovinou válečkového dopravníku Ž na portálové konstrukcí 7 s kruhovou dráhou g, pod níž jsouumístěny uvnitř válečkového dopravníku Ž přestavitelné v kolmém směru na podélnou osu 4 usměrñovací kladky 2, lg s přímočarými motory ll pro vertikální posuv. Usměrñovací rameno ł je opatřeno řetězkami lg, 53 a válečkovým řetězem li, na kterém je upevněn tlačný čep gg, který zasahuje do dráhy pohybu...

Zařízení pro výsuv nosného ramene manipulační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253041

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vozandych Josef, Greill Antonín

MPK: F16H 21/44

Značky: zařízení, manipulační, ramene, nosného, výsuv, jednotky

Text:

...lineárnim motorom a podobné.Přiklad provedení zařízení pro výsuv nosného ramene mnnipuleční jednotky podle vynálezu je znázorněn no výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn něrysný pohled na zeřizoní při vysunutém ramenu, obr. 2 půdorysný pohled, na obr. 3 nárysný pohled na zaňízení při částečně vysunutém romeni.Jak vyplývá z obr. 1 až 3 zařízení pro výsuv nosného ramene manipulační jednotky sestává z dvojzvratné páky L opatřené na...

Manipulační zařízení pro přesun výrobků v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 245173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Ryšánek Vladimír, Roeák Jaroslav, Kohoutek Václav, Eervený Jindoich

MPK: F27D 3/00, F27B 9/26

Značky: zařízení, přesun, výrobků, manipulační

Text:

...na obou hřídelích I , 11 h, se zároveň očnou otáäot i ozuben( kolo 32. Do těchto ooubených kol 32 spadá ozuboný hřebon ä (vi obr. 4) vytvoření na VJIORVICÍII nosník 3. Odvolováním ozubeneho kola 32 je tedy ebenom ZE vysouvin vyeouvocí nosník j. vZ obr. 2 s 3 je zrejme, že vysouvscí nosník J je us obou koncíoh opetřen vretnymillnwými klldkmi 12. Lens u, s 33 jsou vedens přes tyto kladky m e jsou pevne uchycenl v dráácíoh L 1 e LL ns nosiči i s...

Důlní manipulační a razicí komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 251710

Dátum: 16.07.1987

Autori: Drbušek Jiří, Kika Zdeněk, Říman Jiří

MPK: E21C 25/68

Značky: důlní, razicí, komplex, manipulační

Text:

...Nového účinku je dosaženo tím, že po malé adaptaci je možné toto za~ řízení využíti pro ražení velkoprostorových důlních děl.Dále jsou odstraněny možnosti úrazu, především se jedná o smrtelné úrazy. Obsluha důlního manipulačního a razicího komplexu je umístěnaVynález je názorne zobrazen na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněna l. varianta technického řešení a na obr. 2 je znázorně na 2. varianta technického řešení s využitím...

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Wais Stanislav, Ševeík Karel

MPK: C30B 15/30

Značky: délkou, tavicí, proměnnou, podpůrný, ingotu, aparatury, mechanismus, manipulační, komory, zonální

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Manipulační zařízení pro ošetřování kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240642

Dátum: 15.07.1987

Autori: Leweke Willi, Zára Erzsébet, Nichols Jeffrey, Deák Gyula, Orth Dietmar

MPK: B22D 17/22

Značky: zařízení, manipulační, kovových, forem, ošetřování

Text:

...hřídeli 31 pohyboveho neohsmismu g jej uloženo otočná rameno 53, sestłvející z nosného telesa si e svěrąeino tu. g.Vnosném tělesu ji je vytvořen podélný otvor Q, opatřený šroubem 11, čímž je vytvo~ řen svěrný spoj, kterým se zajistí upevnění otočného ramene 33 na výstupním hřídeli 11. V nosném tělesu j je uložený šnek 32, zabírající se šnekovým kolem 46. Šnekové kolo AQ je pevné spojené s přestavovacím šroubem 51, otočně uloženým v...

Manipulační zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 251124

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/08

Značky: manipulační, zvedák

Text:

...stojany odebrat a přemístit na jiný dopravní prostžedek nebo stůl s roštovým uspořádánim stojanů.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu kde na obr. 1, je příčný řez manipulačním zvedákem a na obr. 2 je půdorysný pohled.Na rámu stolu l jsou ustaveny zvedaci stojany 3, na kterých spočívá výškově přesta~ vitelný rám 3, který nese oboustranně teleskopicky výsuvné plošiny 3. Na horní straně plošín 5 je upravená nástavba...