Patenty so značkou «manipulačného»

Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7305

Dátum: 03.12.2015

Autor: Karaffa Miloslav

MPK: A47B 17/03, A47B 21/04

Značky: manipulačného, stola, modulárny, pultu, systém, pracovného

Text:

...rovine pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu s aretáciou v pracovných polohách 5 °, 13 ° a 19 °.V rotačnom segmente môže byt umiestnená výklopná otváracia kazeta na osadenie príslušenstva k elektronickému zobrazovaciemu zariadeniu, v uzavretom stave sa nachádza pod úrovňou pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu. Na čelnom paneli otvorenej kazety sú umiestnené ovládacie tlačidlá, USB konektory, štrbina čítačky kariet a...

Zariadenie na zastavenie oscilácie ramena manipulačného zariadenia typu sklopnej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12618

Dátum: 06.10.2009

Autori: Varetto Ener, Conte Umberto

MPK: B25B 5/16, B25B 5/12

Značky: zastavenie, zariadenia, zariadenie, manipulačného, oscilácie, sklopnej, ramena, páky

Text:

...z bokov tela 10. Každá časť 20 a 22 hriadeľa 18 má pár protilahlých plôšok 20 a a 22 a, poskytnutých pre rotačné upevnenie vetvy ramena alebo páky(nie je zobrazené, pretože je samo o sebe známe) na hriadel 18. Takéto rameno možno použiť na nesenie pracovného prístroja, v prípade manipulačného zariadenia používaného ako nakláňacie zariadenie.Kluka 16 má vidiicovú časť, obsahujúcu pár rovnobežných ramien 24 pokračujúcich do vnútra dutiny tela...

Zariadenie pre prísun pruhových polotovarov do manipulačného priestoru nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 260298

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav, Veiser Jozef

MPK: B21D 43/00

Značky: nakladača, polotovarov, pruhových, manipulačného, zariadenie, přísun, priestoru

Text:

...podpery .polotóvaru a. zadné podpery polotovaru sú vysúvateľně pod a nad úroveň vozíkov.Použitím zariadenia .podľa vynálezu sa dosiahne kontinuálny prísun polotovarov do manipulačnéhopriestoruanakladača bez potreby použitia paliet, a tým bez .potreby zastavenie linky pri výmene paliet.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa prihlášky vynálezu je na prípojenom výkrese, kde obr. 1 je pohlad na zariadenie z boku a na obr. 2 je pôdorys.Zariadenie...

Prídržná lišta posuvného krytu manipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 251528

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polár Martin

MPK: B23Q 11/08

Značky: krytu, stroja, otvorů, lišta, manipulačného, prídržná, posuvného, obrábacieho

Text:

...zvyšky chladiacej kvapaliny .a -triesok opät do pracovného prie.storu obrábacieho stroja, pričom zabraňuje aj priamemu styku chladiacej kvapaliny s tesnením.-a .pomerne »málo náročná na ivýrolbu.Dva prikllady vyhotovenia pridržnej lišty podľa lvynálezu sú znázornená na výkresoch,na ,ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na pridržnú lištu, ktorej priečne sklonená odlkvapná plocha je rovinná, obr. 2 bokorysiný rez pridržnej lišty v rovine...