Patenty so značkou «manipulačné»

Prepravná jednotka pre vnútrozávodné vlečné manipulačné a zavážacie súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18210

Dátum: 21.03.2013

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B62B 3/06, B62D 61/12, B62D 53/00...

Značky: prepravná, jednotka, vnútrozávodné, manipulačné, súpravy, vlečné, zavážacie

Text:

...oboch ramien vidlicového zdvižného vozíka. Tieto ramená môžu byť do príslušného uloženia zasúvané prostredníctvom operných kladiek usporiadaných na konci každého ramena, pričom po zasunutí do uloženia sú ramená opreté tak, že sa ich oporné kladky pri prepravnejprevádzke neodvaľujú po podlahe.0010 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je nosný rám vybavený opornými kolesami. Tie môžu byť uložené na voľných koncoch oboch priečnych nosníkov...

Manipulačné kovanie pre sedadlo vozidla, ako aj sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20101

Dátum: 05.01.2013

Autor: Peters Christoph

MPK: B60N 2/235

Značky: vozidla, manipulačné, kovanie, sedadlo

Text:

...tam sa vyskytujúce tolerancie vo vedení. Zvlášť vhodné sú tie formyvyhotovenia, u ktorých polomer základnej kružnice ozubenia častí závory je proti polomeruzákladnej kružnice ozubeného venca druhej časti manipulačného kovania menší.Aspoň jedna závora je rozdelená pozdĺž deliacej línie na dve časti závory. Deliaca línia sa výhodne odchyľuje v čiastkových oblastiach od radiálneho smeru, takže obidve časti závory sú v radiálnom smere do...

Manipulačné zariadenie na prepravu uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6276

Dátum: 02.10.2012

Autori: Komjáthy Pavol, Brőstl Gerhard

MPK: B65D 19/40, B65D 19/16, B65D 21/02...

Značky: manipulačné, zariadenie, uzáverov, prepravu

Text:

...uzáverov po obvode kontajnerov a riziko ich kontaminácie po dotyku rukami obsluhy.Ďalšie známe riešenie je uvedené v slovenskom patentovom spise č. 280 846 s prioritou z nemeckej patentovej prihlášky P 43 14 150.1 s názvom Dopravný kontajner, Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera,kde bočné steny kontajnera sa k sebe pripevnia svorkami a paleta vytvárajúca základňu kontajnera sa k bočným stenám pripevní tiež svorkami, pričom V rohoch sú...

Manipulačné kovanie pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15861

Dátum: 27.04.2011

Autori: Thiel Peter, Voss Heinz, Lehmann Ulrich

MPK: B60N 2/12, B60N 2/20, B60N 2/22...

Značky: kovanie, manipulačné, vozidla, sedadlo

Text:

...ozubeného kolesa po ozubenom venci. Výhodne usporiadanýblokovací prvok slúži na zablokovanie manipulačného kovania pri dynamickej záťaži.Vytvorenie ozubeného venca na prvej časti manipulačného kovania, na ktorej je uložený excenter, a vytvorenie ozubeného kolesa na druhej časti manipulačného kovania, o ktorú jeopretý excenter, prináša úsporu materiálu a konštrukčného priestoru, a to tým, že ozubenékoleso je možné vytvoriť na radiálnom...

Manipulačné kovanie pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16611

Dátum: 05.02.2011

Autori: Stemmer Jürgen, Henkel Dieter, Jokiel Christian, Stilleke Martin

MPK: B60N 2/36

Značky: manipulačné, vozidla, kovanie, sedadlo

Text:

...manípulačného kovania, na ktorej je excenter uložený, a vytvorenie ozubeného kolesa na druhej častí manípulačného kovania, o ktore je excenter opretý, prináša úsporu materiálu a konštrukčného priestoru, vktorom je možnévytvoriť ozubené koleso na radiálnom vonkajšom okraji druhej časti manípulačného kovania(ktorá potom presahuje cez svorný krúžok, upevnený na prvej časti manipulačného kovania),a napriek tomu poskytuje dostatočne veľké...

Automatické manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13229

Dátum: 06.04.2010

Autor: Tanno Daniel

MPK: B23Q 7/10, B23Q 7/04, B23Q 7/02...

Značky: automatické, manipulačné, zariadenie

Text:

...jedným zakladacím oknom a prípadne priezoromNakoniec je výhodné, ked manipulátor pozostáva z výškovej jednotky tvorenej stĺpovým vedením, ktoré je pripevnené kzákladni a zvonka alebo vo vnútri ktorého je výškovo osadená nastaviteľná výsuvná jednotka, ktorá je vybavená druhým pohonom a na jej voľnom konci je otočne uchytená rotačná jednotka vybavená tretím pohonom a pozostávajúca z horizontálne situovaného ramena, na voľnému konci ktorého je...

Rúrka na odlievanie, manipulačné zariadenie tejto rúrky a hnacie zariadenie ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13633

Dátum: 19.11.2009

Autori: Collura Mariano, Butts Jeffrey, Boisdequin Vincent

MPK: B22D 41/50, B22D 41/56, B22D 11/106...

Značky: ventilu, hnacie, tejto, rúrky, rúrka, manipulačné, zariadenie, odlievanie

Text:

...sa vylúčilo rozstrekovanie kvapalného kovu (napr. V prípade nežiaduceho otvorenia ventilu).- Hnacie prostriedky upevňovacich prostriedkov zahŕňajú rotačný motor. Tento rotačný motor v tvare rovnobežníka môže vymedzovať určitú dráhu pre upevňovacie prostriedky rúrky, najmä dráhu v podstate v tvare písmena U.- Hnacie prostriedky upevňovacich prostriedkov obsahujú dva hydraulické zdviháky. Napr. ide o vertikálny zdvihák a horízontálny zdvihák,...

Zlepšené manipulačné zariadenie na zavedenie, ponáranie/vyberanie a otáčanie karosérií motorových vozidiel, kabín kamiónov, dodávok a nádob na kovové predmety do/z spracovateľských nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10725

Dátum: 30.12.2008

Autor: Guerra Giancarlo

MPK: B65G 49/04, B62D 65/18

Značky: zlepšené, zariadenie, kovové, manipulačné, nádob, kabin, vozidiel, karoserií, motorových, otáčanie, zavedenie, kamiónov, dodávok, spracovateľských, předměty, nádrží

Text:

...príslušnou hnacou retazou 13, ktorá je ovládané ovládacim pastorkom 14.0025 Konkrétne dva pastorky 14 sú naklinované na prevodovom alebo hnacom hriadeli 16, ktorý je ďalej hnaný motorom s prevodovkou 15.0026 Na výkyvnej plošine 32, spojenej s hriadeľom 11, sú usporiadané nosné Iižiny 21, ktoré nesú karosériu 30 motorového vozidla, ktorá sa má spracovávať v spracovateľskej nádrži 31.0027 Čiže pretože laná alebo pásy 9 sú posuvne hnané vo...

Blokovacie zariadenie, najmä pre nastaviteľné manipulačné kovanie a najmä pre sedadlo vozidla, a sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13845

Dátum: 23.10.2008

Autori: Maharajapuram Karthikeyan, Weber Frank, Kienke Ingo

MPK: B60N 2/235, B60N 2/433, B60N 2/20...

Značky: zariadenie, vozidla, najmä, sedadlo, manipulačné, kovanie, blokovacie, nastavitelné

Text:

...osi otáčania. V dôsledku toho je podľa vynálezu výhodne možné vytvoriť zvlášť jednoduché a napriek tomu stabilné blokovacie zariadenie. Dráha na zablokovanie, resp. dráha na odblokovanie blokovaciehozariadenia tak môže byť podľa vynálezu veľmi krátka.Zvlášť výhodné je podľa vynálezu ďalej tiež to, že prvá blokovacia oblasť a prvá bezpečnostná oblasť sú vzhľadom na prvú os otáčania usporiadané vrôznych sektoroch (to znamená, vradiálnom smere...

Manipulačné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7710

Dátum: 22.02.2008

Autor: Sandmeier Bruno

MPK: B25J 9/00

Značky: usporiadanie, manipulačné

Text:

...na koľajnici posuvne medzi dvoma lismi, ktoré sú vo vodorovnom odstupe, za účelom prepravy obrobku na priamej dráhe od jedného lisu k druhému. Robot je dimenzovaný tak, že jeho robotickê rameno sa môže počas vodorovného posúvania robotasúčasne otáčať okolo zvislej osi.Vynález je zameraný na dalšie rozvíjanie manipulačnêhousporiadania podľa predvýznaku nároku l takým spôsobom, aby bolouniverzálne použiteľné a hodilo sa zvlášť výhodným...

Manipulačné zariadenie pre členy lejacích žľabov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5821

Dátum: 16.08.2006

Autori: Gorza Robert, Taugerbeck Ralf, Kreuz Hans-otto

MPK: F27D 3/14

Značky: zariadenie, manipulačné, žlabov, lejacích, členy

Text:

...členy lejacích žľabov na šachtovej peci, najmä pre kryty žľabov. Toto zariadenie obsahuje nosnú základňu, ktorá je usporíadaná na podlahe lejacej haly, na ktorej je inštalovaná šachtová pec,bočne vzhľadom na lejací žľab, a rám, ktorý je nesený nosnou základňou a je s ňou spojený prostredníctvom ložiska defmujúceho prvú os otáčania, ktorá je V podstate Vertikálna a okolo ktorej sa rám môže otáčať vzhľadom k nosnej základni. Zariadenie ďalej...

Manipulačné a potláčacie zariadenie a spôsob pre štítky, privádzané z pásov štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7868

Dátum: 16.11.2005

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B41J 3/00, B41J 11/00, B41J 15/00...

Značky: manipulačné, privádzané, pásov, štítky, štítkov, zariadenie, spôsob, potláčacie

Text:

...v rovine nanášania0011 Týmto spôsobom sú štítky łäp usporiadané V polohe kolmej na nadpis lg (pozri obr. 1), čo nezodpovedá konkrétnym poštovým predpisom, ktoré vyžadujú, aby nadpis łg anedostatku môže byt uskutočnené pootočenie štítku lä c) 90 ° pred jeho nanesením na výrobok 11 (pozri obr. 2), rovnobežný0012 Etiketovací stroj vyššie opísaného typu je známy napríklad z dokumentu EP O 897 871, pričom každý štítok je odoberaný z...

Manipulačné zariadenie na uskladnenie najmä bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4174

Dátum: 02.06.2005

Autori: Rada Zdenek, Kovačič Kamil

MPK: B66D 5/00, B62H 3/12

Značky: manipulačné, zariadenie, najmä, bicyklov, uskladnenie

Text:

...na jeho hmotnosť a to- bud pomocou malého navijaka,- systémom voľných kladiek,- priamym prevodom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornene manipulačné zariadenie na uskladnenie najmä bicyklov a na obr. 2 je znázornená jeho altematívne riešenie.Príkladné vyhotovenie manipulačného zariadenia na uskladnenie najmä bicyklov (obr. 1), ale aj iných vhodných predmetov, napr....

Mobilné štiepacie a manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284070

Dátum: 02.08.2004

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: mobilné, štiepacie, manipulačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilné štiepacie a manipulačné zariadenie je konštruované ako prídavné zariadenie k mobilnému pracovnému stroju, najmä traktoru a nakladaču. Zariadenie pozostáva z dvoch vonkajších lineárnych hydromotorov (2), ktoré sú pevne spojené s priečnym rámom (1) a cez ich piestnice (4) prostredníctvom štiepacieho klina (5) vzájomne prepojené. V priečnom ráme (1) sú pevne osadené vnútorné lineárne hydromotory (3), ktoré sú cez piestnice (9)...

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277622

Dátum: 17.03.1993

Autor: Smolen František

MPK: B65G 65/23

Značky: manipulačné, zariadenie

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 274007

Dátum: 11.04.1991

Autor: Olejár Ján

MPK: B66F 9/14

Značky: manipulačné, zariadenie

Kombinované manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269529

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Martin

MPK: B65G 7/08

Značky: zariadenie, manipulačné, kombinované

Text:

...gg, Do lavého domčeka iza pravého domčeku łg sú zeaunuté e upevnené poetranioe 3 klopného rámu g. Klopný rán 3 na na kratšej strane od uloženia na hlavnom noeniku g dorazový uholnik gg a za nie rovnomerne rozložené upevňovačc gg a klieätinami gi. Na dlhiej strane klopného rámu g aú na preatavitelnom priečniku gg prlpevnené poeúvače gg e chépadleni gg na vodidle 31. Na preetavitelnom priečniku gg a na pevnom priečniku gg klopného rámu 3...

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267942

Dátum: 12.02.1990

Autori: Janoško Milan, Šoltys Vincent, Pillár Jozef, Polačko Jozef, Hospodár Jozef

MPK: A61G 3/00

Značky: zariadenie, manipulačné

Text:

...1 je znázornene manipulačné zariadenie upevnene na nemocničnů posteĺ, na obr. 2 je znázornený priklad usporiadania pohonu zdvihacich uzlov a natàčacieho mechanizmu prostrednictvom lana a sústavy vodiacich kladiek.Na oboch četach nemocničnej postele 11 sú vedenia I, v ktorých sú posuvne uloženó zdvihacie nosniky §. Na zdvihacie nosniky Q sú upevnené presuvně nosniký 5, na ktorých prostrednictvom upinacich kolikov sú upevnené otočné kĺby 5....

Výhybka pro vodicí a napájecí systém manipulačně dopravního prostředku vedeného drážkou v podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266007

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lenner Raimund, Žáček Oldřich

MPK: B60M 1/14, B60M 1/12

Značky: drážkou, systém, dopravního, výhybka, podlaze, napájecí, manipulačné, vedeného, vodiči, prostředků

Text:

...obr. 3 znázorňuje schéma též vyhýbky přestavené pro přímý směr, obr. 4 schéma vyhýbky pro směr přímý a vlevo, obr. 5schéma vyhýbky pro směr vpravo nebo vlevo a na obr. 6 je řez rovinou A-A z obr. 1.Pevnou část vodicí drážky ve vyhýbce (obr. 1), navazující plynule na všechny tři větve vodicí a napájecí drážky, tvoří třídílný kryt á skříně l vyhýbky. Pevnou část napájecí troleje ve vyhýbce tvoří trolejové vodiče gg, plynule navazující na...

Manipulačné zariadenie pre lisovanie dyhových súborov a iných tvarovateľných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259283

Dátum: 17.10.1988

Autori: Oroszlán Tibor, Surma Ján, Kovačič Kamil, Király Ernest

MPK: B27N 3/22, B27D 1/00, B27D 3/00...

Značky: lisovanie, iných, manipulačné, tvarovatelných, zariadenie, súborov, dýhových, materiálov

Text:

...9 so zakladacimi stolmi 1 D na posuvni 11 spredu a po stranách sú položené palety 12. V priestore nosnej konštrukcie je na hornej kolajovej dráhe 13 a dolnej koľajovej dráhe 14 a na dolnej kladka 15 a hornej kladka 18 uložený zavažací vozik 17 v strede s vodiacou kladkou 18 a pohonom 19 po stranach s unášacími žľabmi 20, do ktorých zapadajú rpätlcy 21 vodiacich tyčí 4, na ich druhom konci sú uchytené odtlačacie palce 22. polohove umiestnené...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Morávek Jan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/06

Značky: zariadenie, paliet, obrábacích, strojoch, manipulačné, technologických, výměnu, automatickú

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258246

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chudý Dušan, Hrotko Ladislav, Koštan Milan, Štefánik František, Koštan Viliam

MPK: A01D 84/00

Značky: manipulačné, zariadenie

Text:

...drapáka sypkých hmôt je pomocou konzol pripevnený aspoň jeden ventilátor, ktorého výstupné potrubie ústí do vnútorného priestoru drapáka sypkých hmôt a jeho nasávacia hubica je ukončená v mieste spodnej hrany drapáka sypkých hmôt. Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že manipulačné zariadenie nepoškodzuje rovinné podlahové alebo roštové plochy, odstraňuje ručnú manipuláciu pri čisteni rovinných podlahových alebo roštových plôch, zvyšuje...

Podlahová drážka pro napájení a vedení manipulačně dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257015

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drašťák Emil, Lenner Reimund

MPK: B60M 3/00

Značky: podlahová, vedení, prostředků, dopravního, napájení, drážka, manipulačné

Text:

...vedení pomocí jednoduché spojky. K vyššímu účinku vynálezu přispívá i snadnost čištění podlahové drážky, což je v podmínkách provozu zvláště důležité.vynález je zobrazen na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je příčný řez podlahovou drážkou dle vynálezu, na obr. 2 je pohled směrem A z obr. 1 a na obr. 2 je pohled směrem a z obr. 2.Podlahová drážka (obr. 1, 2) sestává z kovového tělesa l, na jehož horní straně jsou z obou stran upevněny...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B23Q 7/14, B23Q 7/05

Značky: centrálnu, zariadenie, obrábacích, technologických, strojoch, manipulačné, výměnu, paliet, automatickú

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Manipulačné zariadenie k etážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236233

Dátum: 01.02.1988

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B27D 3/00

Značky: zariadenie, etážovým, manipulačné, lisom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie vyššieho stupňa mechanizácie a automatizácie výroby preglejok. Použitím zariadenia sa skráti doba obehu kaziet zníži sa potreba ich počtu a ušetria sa pracovné sily na prepravu kaziet a hotových výliskov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne zavedením systému dopravníkov, presúvadiel, výťahov a odoberacích častí zariadenia. Pod horným dopravníkom je umiestnený dolný dopravník a navzájom sú spojený s dopravníkmi...

Manipulačné zariadenie na skladanie dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242509

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B65G 59/04

Značky: dýhových, súborov, skladanie, zariadenie, manipulačné

Text:

...jednotka.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že usporiadanie jednotlivých častí zariadenia umožňuje úplnú automatizáciu skladania dyhových súborov a plnenia poskladaných dyhových súborov do prislušného zariadenia.Výhody vynálezu sú v tom, že sa odstraňuje monotónna ručná práca v zdravíuškodlivom prostredi a ušetria sa pracovné sily na Skladanie dyhových súborov.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený nárys...

Manipulačné zariadenie pre manipuláciu so systémovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251488

Dátum: 16.07.1987

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Kolpach Pavel

MPK: B65G 57/24

Značky: manipuláciu, manipulačné, paletami, systémovými, zariadenie

Text:

...klinmi 7, ktorý vytvára vstupnú a výstupnú čast zariadenia. Vidlica 2 je opatrená uąpínacími palcami 11 a slúži na odobratie jednej vrstvy 9 lsystéimovej palety 8 do vodiolberacej výšky. Vozík 3 presúva vrstvu izdvihnutú d-o odoberacej výšky so vstupnej ~časti do výstupnej, pričom dochádza ku krokov-autupodľa programu na rkrokovacom buibne 4.Vrstva 9 palety 8 je voči voziku 3 Lrstredená svojimi strediacimi koli-kmi 18 V puzdrácuh 12...

Vyklápacie manipulačné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 219676

Dátum: 01.12.1985

Autor: Mlčoch Luděk

Značky: manipulačné, zariadenie, paliet, vyklápacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyklápacieho manipulačného zariadenia paliet pomocou manipulačného prostriedku, ako napr. vysokozdvižného vozíka, žeriavu a pod. Vynález rieši využitie samovýsypného princípu i nádoby vyklápajúcou sa zmenou ťažiska plnej a prázdnej nádoby a to u typizovaných paliet, ktoré doteraz na tento účel neboli používané a používali sa len špeciálne nádoby - zvlášť upravené. Podstatu vynálezu tvorí nosný rám, do ktorého je kyvne uložená...

Manipulačné zariadenie pre páliace stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222074

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pacala Jozef, Nagy Peter, Harmady Gašpar

Značky: zariadenie, páliace, stroje, manipulačné

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačné zariadenie pre páliace stroje, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z výmenných roštov (3) uložených na vozíkoch (1) poháňaných hnacou reťazou (5) od pohonu vozíkov (2) po koľajovej dráhe (4), pričom na vozíkoch (1) sú uchytené zhrňovače trosky (10) a pod podlahou sú zabudované dopravníky trosky (7) a zberné nádoby (9).