Patenty so značkou «manipuláciu»

Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7275

Dátum: 03.11.2015

Autori: Kajan Miroslav, Jančo Martin, Matejička Peter, Gatial Tomáš

MPK: B65G 1/137, G06K 19/07

Značky: manipuláciu, výrobkov, zariadenie, adresnú

Text:

...na obrázku 2 je zobrazený v axonometrii pohľad zľava na zariadenie z obrázka 1, na obrázku 3 je zobrazené schematické elektrické blokové ovládanie zariadenia na vkladanie a vyberanie výrobkov z náprotivných čelných strán úložných s osadenými dvojicami RGB LED pásikov a laserových meračov, na obrázku 4 je zobrazený v axonometrii pohľad sprava a mechanickú časť zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov tvoreného dvomi radmi s viacerými...

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288271

Dátum: 17.04.2015

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 1/25, B23Q 3/00

Značky: polohovacích, predmetmi, zariadení, týchto, združenie, pracovnými, priestore, zariadenie, manipuláciu, polohovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore je tvorené stĺpom (1), upevneným o podlahu (2) pomocou kotviacich skrutiek (7), na ktorom je posuvne upevnený kozlík (3), ktorý je pripojený na hydraulické valce zabezpečujúce vertikálny pohyb kozlíka (3) po stĺpe (1), súčasťou kozlíka (3) je upínacia doska (9) slúžiaca na presuvné upnutie ramena (5) ku kozlíku (3), pričom kozlík (3) je vybavený mechanizmom umožňujúcim...

Zariadenie na manipuláciu so štiepačkou dreva s rotačným klinom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6859

Dátum: 05.08.2014

Autor: Minárik Marián

MPK: B27L 7/04

Značky: zariadenie, rotačným, klinom, štiepačkou, manipuláciu, dřeva

Text:

...klzných plôch na klzkom podklade, napr. snehová pokrývka, je výhodná na voľbu použitia zariadenia. V porovnaní so súčasnými štiepačkami s rotačným kužeľom navrhované zariadenie výrazne zníži fyzické zaťaženie obsluhy a zvýši bezpečnosť pri práci a jednoduchosť konštrukcie zabezpečí zníženie poruchovosti zariadenia pri práci.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie, altematíva č. l, znázomené na principiálnej schéme obr. l, je v polohe,...

Inžinierske systémy, spôsoby a optimalizované návodné prostriedky na sekvenčnú manipuláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18624

Dátum: 12.12.2013

Autori: Ran Fei, Hsu Patrick, Zhang Feng, Cong Le

MPK: C12N 15/63

Značky: optimalizované, prostriedky, návodné, systémy, spôsoby, manipuláciu, inžinierske, sekvenčnú

Text:

...kódujúci uvedený CRISPR enzým obsahujúci jadrovú lokalizačnú sekvenciu kde sú zložky a) a b) umiestnené na rovnakom vektore alebo na rôznych vektoroch tohto systému. V niektorých uskutočneniach zložka a) ďalej obsahuje tracr sekvenciu za sekvenciou párujúcou sa s tracr pod kontrolou prvého regulačného elementu. V niektorých uskutočneniach zložka a) ďalej obsahuje dve alebo viaceré riadiace sekvencie operatívne spojené s prvým regulačným...

Inžinierstvo systémov, spôsobov a optimalizovaných vodiacich prostriedkov na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20039

Dátum: 12.12.2013

Autori: Hsu Patrick, Zhang Feng, Ran Fei, Cong Le

MPK: C12N 15/63

Značky: sekvenciami, vodiacich, optimalizovaných, inžinierstvo, manipuláciu, prostriedkov, systémov, spôsobov

Text:

...a môže zahŕňať mutovaný Cas 9 odvodený z týchto organizmov. Enzýmom môže byť homológ alebo ortológ Cas 9. V niektorých uskutočneniachje enzým CRISPR kodónovo Optimalizovaný (codon-optimized) na expresiu V eukaryotickej bunke. V niektorých uskutočneniach enzým CRISPR riadi štiepeníe jedného alebo dvoch reťazcov V mieste cieľovej sekvencie. V niektorých uskutočneniach enzýmu CRISPR chýba aktivita na štiepenie DNA reťazca. V niektorých...

Inžinierstvo systémov, spôsoby a optimalizované vodiace prostriedky na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20001

Dátum: 12.12.2013

Autori: Hsu Patrick, Cong Le, Ran Fei, Zhang Feng

MPK: C12N 15/63

Značky: optimalizované, sekvenciami, spôsoby, inžinierstvo, systémov, prostriedky, manipuláciu, vodiace

Text:

...jadre eukaryotickej bunky. Bez toho,aby si autori želali viazať sa na akúkoľvek teóriu sa predpokladá, že jadrová lokalizačná sekvencia nie je nutná pre činnosť komplexu CRISPR v eukaryotoch, ale zahrnutie takýchto sekvencií zvyšuje aktivitu systému, najmä pokiaľ ide o zacielenie molekúl nukleovej kyseliny do jadra. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým systému CRISPR typu II. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým...

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6294

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 3/00

Značky: predmetmi, týchto, polohovacích, manipuláciu, zariadenie, združenie, priestore, pracovnými, polohovacie, zariadení

Text:

...veniec, do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky spojenej s elektromotorom. Závitovková prevodovka a elektromotor sú pevne umiestnene na nosnom sklopnom prvku,ale upínacía doska je k nosnému sklopnému prvku pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok je vzájomne spojený so sklopným ramenom otočným kĺbom. Nosný sklopný prvok obsahuje prostriedky na upevnenie aspoňjedného naklápacieho valca, ktorého druhý koniec je upevnený na...

Zariadenie na manipuláciu s dekontaminovanými fragmentmi a odpadmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6278

Dátum: 02.10.2012

Autori: Čepeľ Tomáš, Čepeľ Ján, Boldižár Rastislav, Král Jan

MPK: G21F 5/00, B65D 85/82

Značky: manipuláciu, odpadmi, dekontaminovanými, fragmentmi, zariadenie

Text:

...Na kryte Q hydrovalca zdvihu je závesné oko i,ktoré slúži na manipuláciu so zariadením.Zvon 1 je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Teleso zvona L tvorí plášť, ktorý je vyrobený z plechu, na ktorýje v hornej časti navarená príruba. V spodnej časti je navarená centrovacía príruba Q spolu s centrovacími nožičkami, ktoré slúžia na centrovanie celého zariadenia pri manipulácii napríklad nad sudom Q alebo napríklad nad ultrazvukovou vaňou. Zvon lje...

Spôsob spojovania vŕtacej tyče s vŕtacou kolónou pomocou závitového spoja, systém na manipuláciu s tyčou a vrtná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18523

Dátum: 26.09.2012

Autori: Rosmark Peter, Vilén Per, Evermark Kent

MPK: E21B 19/16, E21B 19/24, E21B 19/20...

Značky: kolonou, manipuláciu, vŕtacou, spojovania, spoja, systém, vŕtacej, závitového, tyče, vrtná, pomocou, súprava, tyčou, spôsob

Text:

...vŕtacej tyče.0008 Závity používané v mnohých vrtných aplikáciách, vrátane vŕtania typu wireline core drilling, však môžu mat veľmi malú výšku závitu a môžu bytmierne kónické. 0009 Keď sa dvojica týchto závitov privedie náhodne axiálne ksebe, skúsenosti ukazujú, že existuje približne 60 pravdepodobnosť toho, že sa závityvzájomne nezachytia alebo sa vzájomne zachytia nesprávne. Vobidvochprípadoch sa môžu závity poškodiť, čo má za...

Zariadenie na manipuláciu s poukážkami na tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18765

Dátum: 22.08.2012

Autori: Hoffmann Stefan, Jungclaus Kai, Kirschke Uwe

MPK: G07B 11/11

Značky: tovar, zariadenie, poukážkami, manipuláciu

Text:

...ako platná poukážka na tovar0010 Zariadenie umožňuje plne automatické prijatie poukážky na tovar,validovanie a znehodnotenie tejto poukážky na tovar. Tak sa môže proces manipulácie s poukážkou na tovar uskutočniť vjednom, takzvanom predajnom bode pri spoiahlivej revízii a jednoducho. Podla jednej výhodnej úpravy sa dejehlásenie automatickým zúčtovacím systémom.0011 V jednom ďalšom výhodnom vytvorení zahŕňa snímacia jednotka aspoň jeden skener....

Otočné zariadenie na príjem a manipuláciu s tovarom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18489

Dátum: 23.08.2011

Autor: Hognaland Ingvar

MPK: B65G 1/137, B65B 43/50, B65G 1/133...

Značky: zariadenie, tovarom, manipuláciu, příjem, otočné

Text:

...zariadenie ďalej má postupnosť nosných členov, 2 ktorých každý podporuje príslušný kontajner, a ktoré sú prepravované po krokoch poháňaným stolom okolo zvislejosi v rámci ovládacej jednotky, aby priviedol ďalší kontajner doplniacej stanice, keď je predchádzajúci kontajner naplnený vopred určeným počtom valivých telies a prúd valivých telies je odrezaný, pretože sa stôl otáča a/alebo V neprítomnosti prázdneho kontajnera na plniacej...

Dopravníkový systém pre balíky krmiva a zariadenie na manipuláciu s balíkmi krmiva zahrnujúce uvedený dopravníkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15310

Dátum: 21.06.2011

Autor: Cusine Barber Manuel

MPK: A01D 87/12, A01D 90/08

Značky: balíky, krmiva, manipuláciu, zariadenie, dopravníkový, zahrnujúce, uvedený, balíkmi, systém

Text:

...napríklad v smere priečnom na dopravný smer.0014 Vďaka tomuto znaku, na rozdiel od toho, čo nastáva pri dopravníkových prostriedkoch podľa doterajšieho stavu techniky, uvedené poháňacie prostriedky pre balíky dovolía relatívny pohyb balíkov vzhľadom na ťažné prostriedky. Preto teda môže byť balík, keď je dopravovaný, presunutý v smere odlišnom od dopravného smeru, čo poskytuje tomuto systému mnoho výhod.0015 Prvou výhodou je to, že systém...

Zariadenie na manipuláciu s prírezmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287709

Dátum: 17.06.2011

Autor: Kučár Ivan

MPK: B65G 61/00

Značky: prírezmi, zariadenie, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na manipuláciu s prírezmi pozostávajúce z koľajísk a transportného vozíka, vyznačujúce sa tým, že temená koľajiska pracoviska skladania a rozoberania stohu (5), temená sklopného koľajiska autoklávu (4) a temená koľajiska (13) vozíka podvozka (2) sú v jednej úrovni.

Zariadenie a spôsob pre manipuláciu so skupinou predmetov v paletizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12242

Dátum: 25.10.2010

Autori: Rocchetta Paolo, Giovanelli Mauro

MPK: B65G 57/24, B65G 57/06

Značky: spôsob, paletizačnom, zariadenie, skupinou, predmetov, zariadení, manipuláciu

Text:

...pohybu pohyblivej plochy musí byť rovnaká, ako rýchlosť premiestňovania hlavice, a to pre premiestňovanievýrobkov z plochy pásu na pohyblivú plochu.0006 Pokiaľ je celá vrstva podopierania pohyblivou plochou, je hlavica uvedená nad paletu, pričom vrstva predmetov je vykladaná pomocou pohybu pohyblivej plochy opäť tak, že vyťahuje svoju podperu od predmetov. Nedostatok tohtotypu zariadenia spočíva V tom, že cyklus premiestňovania vyžaduje...

Rám na manipuláciu s doskou plošného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5362

Dátum: 08.02.2010

Autor: Hrčka Jozef

MPK: H05K 7/00, H05K 7/14, H01R 12/00...

Značky: doskou, manipuláciu, plošného, spoja

Text:

...obrázku ll je rez rámom, ktorý ma na jednej strane priskrutkovanú prílôžku, pod ktorú sa zakladá okraj dosky a na opačnej strane je pružná západka.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV príklade l podľa obrázku 1 až 5 je manipulačný rám 1 dosky 5 plošných spojov vyhotovený frézovaním z plochého nekovového materiálu. Má štyri navádzače 3 vyrobené z oceľového plechu, pričom navádzače 3 majú priebežnú tvarovanú drážku. Plech navádzača 3 je...

Hlavica držiaka pre manipuláciu rúrky odlievacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13609

Dátum: 19.11.2009

Autor: Delsine Damien

MPK: B22D 11/106, B22D 41/50, B22D 41/56...

Značky: rúrky, držiaka, manipuláciu, odlievacej, panvy, hlavica

Text:

...zariadenia- kontrolné prostriedky tvoria rovnako prostriedky na zadržíavanie rúrky na hlavici. Rúrka sa môže zadržiavať na hlavicí bez toho aby sa použili kliešte, čo by mohlo rúrku pri zovretí poškodiť. Tento spôsob uskutočnenia umožňuje zmenšiť riziká poškodenia rúrky pri jej premiestňovaní a vpravovaní do odlievacieho zariadenia- kontrolné prostriedky obsahujú najmenej jeden zárez, vytvorený tak, aby mohol prebiehať pozdĺž osy rúrky...

Vozidlo na manipuláciu so sypkým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12850

Dátum: 13.11.2008

Autor: Bernd Ostermeyer

MPK: A01D 90/00, B60P 1/32, B60P 1/04...

Značky: materiálom, manipuláciu, sypkým, vozidlo

Text:

...do vysýpacej polohy.-3 0025 Výhodne korba zahŕňa základňu alebo podlahu tvoriacu dno dolnej korby, ktorá môže byť zakrivená (napríklad tvaru misky) a môže byť usporiadaná, aby vytvorila dole naklonený žľab na jednu stranu podvozku, aby zaujala vysýpaciu polohu. Výhodne, základňa korby je otočne spojená so zvyškom korby pozdĺž osi rovnobežnej s pozdĺžnou hranou korby vzdialenou od boku podvozku,cez ktorý sa vysýpa obsah korby.0026 Výhodne...

Vrece na transport a na manipuláciu s tekutými alebo polotekutými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9567

Dátum: 16.07.2008

Autori: Levy Stéphane, Schinasi Piero

MPK: B65D 88/16

Značky: tekutými, vrece, polotekutými, transport, manipuláciu, látkami

Text:

...také síly, roztrhne sa, a jeho obsah vytečie na zem. Tento problém by určite bolo možné zmierniť tak, že by sa použili vidlice, ktoré by mali trochu naddimenzovanú dĺžku, čo by však nebolo príliš prínosné,pretože keďje potrebné nakladať vrecia do kontajnera, tak je potrebné, aby bolipredné popruhy čo najbližšie k voľnému koncu vidlice.0011 Na tomto mieste treba zdôrazniť, že obsah dokumentu EP 1 023 232 rieši cieľ, ktorý si vytyčuje, ale...

Zariadenie na ukladanie, manipuláciu a prepravu konštrukčných prvkov na zošľachťovanie povrchov a spôsob ukladania, manipulácie a prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286318

Dátum: 27.06.2008

Autor: Reisacher Raimund

MPK: B65G 49/00

Značky: spôsob, povrchov, ukladania, zariadenie, prepravu, zošľachťovanie, manipuláciu, manipulácie, prvkov, prepravy, ukladanie, konštrukčných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie slúži na ukladanie, manipuláciu a prepravu konštrukčných dielcov na povrchovú úpravu, napr. v ponornom kúpeli pri zinkovaní ponorom, lakovaní alebo práškovom nanášaní, pričom sú konštrukčné dielce zavesené na závese (1). Konštrukčné dielce zavesené na hákoch (4, 5) sú pri zhustenej preprave zablokované na háku (4, 5) nasledujúcim alebo predchádzajúcim závesom (1) v smere dopravy, pričom hroty hákov (4, 5) sa dotýkajú zadných strán...

Chápadlo a súvisiace zariadenie na manipuláciu s predmetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12212

Dátum: 26.06.2008

Autori: Signifredi Luca, Furlotti Filippo

MPK: B65B 61/18, B21D 51/42, B31B 19/84...

Značky: manipuláciu, chápadlo, súvisiace, zariadenie, predmetmi

Text:

...výtokové rúrky už vyzdvihnuté. V skutočnosti valec každého chápadla nie je v súvislom. kontakte s vačkou, a teda prostriedky nie sú schopné aktivovať kedykoľvek pohyb pákového mechanizmu každého chápadla, aby sa uvoľnili0013 Dokument US 4 059 188 objavuje ručne ovládané spojenie štyroch tyčí na prepravnom zariadení, povoľuje odstránenie polotovarov alebo iných obrobkov, keď nie sú vypudené zo zariadenia V požadovanej vykladacej stanici.0014...

Zariadenie na manipuláciu pružných vreciek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11764

Dátum: 02.05.2008

Autori: Wild Hans-peter, Kurz Michael

MPK: B65G 17/32, B65B 43/52, B65B 59/00...

Značky: zariadenie, manipuláciu, pružných, vreciek

Text:

...vreckami, ktoré sa napriklad používa na balenie nápojov alebo podobne. Také vrecká pozostávajú z pružného prírezu fólie, ktorého okraje boli zvarené a ktorý je prípadne opatrený pevným dnom. Šev, ležiaci proti pevnému dnu, zostává až do okamžiku po naplnení vrecka neuzatvorený,pričom vrecko V neuzatvorenom stave musí byť prepravovaný vo vzpriamenom a s výhodouZariadenie 1 je s výhodou časťou neznázorneného prepravného zariadenia, ktorým...

Zariadenie na manipuláciu s ohybnými vreckami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9249

Dátum: 02.05.2008

Autori: Wild Hans-peter, Müller Štefan, Kurz Michael

MPK: B65B 43/46, B65B 59/00

Značky: vreckami, zariadenie, manipuláciu, ohybnými

Text:

...vždy na umiestnenie jednotlivého vrecka 2. Jloženia 5 sú usporiadané v radoch priečne na smer F dopravy manipulačnými stanicami. Vznázornenom príklade uskutočnenia sú zobrazené dve tieto uloženia 5. zariadenie 1 však môže obsahovat v pokračovaní znázomeného radu av priebehu ďalších rovnobežných radov ešte podstatne viac týchto uložení 5.Ku každému uloženiu 5 sú priradené protiľahle pridržovacic zariadenia 6, určené vždy pre jedno...

Systém pre manipuláciu s tkanivami so zníženým nebezpečenstvom pre operatéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9111

Dátum: 05.10.2007

Autori: Staal Lasse, Danborg Lasse, Videbaek Karsten, Gundberg Tomas

MPK: A61B 10/02, A61B 10/00, B01L 3/00...

Značky: operatéra, manipuláciu, tkanivami, nebezpečenstvom, zníženým, systém

Text:

...tkaniva je dôležitým parametrom pri histologickej analýze vzoriek tak je dôležité, aby manipulácia so ziskanými vzorkami tkaniva bola0005 Ľudské tkaniva sú potenciálne infekčné, pričom operatér zvyšuje svoje vystavenie voči pôsobeniu takej infekcie prostredníctvom fyzikálnej manipulácie so vzorkami tkaniva. Na základe toho je obmedzenie vystavenia operatéra pôsobenia vzoriek tkaniva dôležitým predpokladom. Dosiaľ dostupné systémy, ako je...

Kotevný prostriedok na manipuláciu s plastovými oknami a ich ukotvenie v stavebných otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4642

Dátum: 07.12.2006

Autor: Mitaš Marian

MPK: E06B 1/56

Značky: manipuláciu, stavebných, oknami, otvoroch, ukotvenie, prostriedok, plastovými, kotevný

Text:

...Výhodou takéhoto upevnenia kotevného prostriedku k rámu plastového okna je, že sily od okenného krídla a vonkajšieho zaťaženia okna sú prenášané na stavebný objekt z oceľovej výstuhy rámu rámovou skrutkou priamo do kotevného prostriedku, a tým sa vylúči komplikovaný prenos síl z oceľovej výstuhy rámu cez rámovú skrutku a plastovú časť okenného rámu. To umožňuje využiť kotevný prostriedok tiež na manipuláciu s plastovým oknom tak, že spoľahlivé...

Zariadenie na uchopenie a manipuláciu s valcovými dielmi, montážna linka s takým zariadením a príslušný spôsob montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3953

Dátum: 13.10.2006

Autori: Carrier Pascal, Benoit Patrick Le Pré Lagoutte, Arhaud Daniel

MPK: B25B 5/00, B23Q 7/04, B23K 37/053...

Značky: linka, takým, montážna, montáže, válcovými, spôsob, manipuláciu, príslušný, zariadením, dielmi, zariadenie, uchopenie

Text:

...danej jeho obvodom. Dríek je tak možné montovať v uhlovej polohe určenej vo vzťahu k tomuto otvoru0019 Vynález navrhuje taktiež montážnu linku na drieky, ktorá obsahuje aspoň jednoúchopové zariadenie aké bolo uvedené vyššie.0020 Montážna linka môže obsahovať najmenej jeden držiak umiestnený zvislo kvyššie spomínanej osi a prípadne najmenej jeden dopravník schopný prisunúť driek k tomuto držiaku.0021 Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, ktorý...

Zariadenie pre ručnú manipuláciu s hrncom tlmiča výfuku a postup výmeny odnímateľného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3866

Dátum: 04.09.2006

Autor: Guilleminot Jean-jacques

MPK: F01N 7/18, B25B 27/02, B25H 1/00...

Značky: tlmiča, ručnú, odnímatelného, zariadenie, výměny, prvků, hrncom, manipuláciu, výfuku, postup

Text:

...zariadenie pre manuálnu manipuláciu, ktoré obsahuje podporný nosník manipulovaného diela, ktorý môže byť 2 horizontálnej konfigurácie vychýlený do vertikálnej konfigurácie a ktorý je opatrený strmienkand pre uchytenie manipulovaného dielu k podpornemu nosniku. V prípade manipulácie s hrnconn výfuku,ktorého filtračná kartuša má byť vymenená, sa však totozariadenie ukazuje byť málo praktické a nebezpečné, pretožeoperátor je vždy nútený vynaložiť...

Spôsob a zariadenie na manipuláciu so súbormi dát prostredníctvom mobilných koncových prístrojov, ako aj zodpovedajúci počítačový program a zodpovedajúce počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12660

Dátum: 30.08.2006

Autor: Mickeleit Carsten

MPK: G06Q 10/00

Značky: mobilných, zodpovedajúce, médium, počítačový, prístrojov, spôsob, prostredníctvom, snímatelné, zariadenie, pamäťové, manipuláciu, koncových, program, súbormi, zodpovedajúci, počítačom

Text:

...na prvom zariadení na spracovanie dát, odlišného od mobilného prvého koncového prístroja, je vytvorený súbor, zodpovedajúci pôvodnému súboru, pričom zodpovedajúci súbor zahŕňa aspoň údaje o mieste uloženia pôvodného súboru, pôvodný súbor je nahradený zodpovedajúcim súborom a zodpovedajúci súbor je namiesto pôvodného súboru prenášaný ako príloha e-mailu alebo ako príloha správy k mobilnému koncovému prístroju, pričom ďalej je na mobilnom...

Zariadenie pre manipuláciu so štruktúrou pri zdvíhaní alebo spúšťaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5056

Dátum: 27.01.2006

Autor: Machu Franck

MPK: B66F 3/00, E02B 17/00

Značky: zariadenie, manipuláciu, zdvíhaní, strukturou, spúšťaní

Text:

...pochopený, ani keď by tým bolakokoľvek obmedzený, s pomocou nasledujúceho popisu dvochzvláštnych spôsobov realizácie, slúžiacich iba pre účelpríkladu a zobrazení na pripojených obrázkoch- obrázok č. 1 je schématickým zobrazením prvého spôsobu realizácie zariadenia pre manipuláciu podľa súčasného vynálezu, V ktorom Sekundárny redukčný systém poháňa ozubené koleso druhého zvieracieho ozubeného kolesa prostredníctvom- obrázok č. 2 je...

Mechanický inštrument na manipuláciu so zubnými implantátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4339

Dátum: 05.01.2006

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61C 8/00

Značky: inštrument, manipuláciu, implantátmi, mechanicky, zubnými

Text:

...jednotlivé materiály použité pri výrobe navrhovaného mechanického inštrumentu umožňujú spoľahlivú a citlivú manipuláciu v malom priestore ústnej dutiny bez toho, aby bola p 0 dráždená či poranená citlivá sliznica ústnej dutiny. Inštrument je sterilizovateľný (ako detske hračky) v tekutine s ajatinom, tea tree oilom alebo s iným koncentrovaným prípravkom.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázomený navrhovaný mechanický inštrument podľa...

Systém signalizujúci neoprávnenú manipuláciu, najmä s monitorovaným objektom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4104

Dátum: 01.04.2005

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: G08B 29/00

Značky: neoprávnenú, najmä, systém, objektom, manipuláciu, signalizujúci, monitorovaným

Text:

...svorku K 3 je privedený kábel, ktorý je pripojený ku kontaktu spínača, ktorý uvádza sledované zariadenie do činnosti (napr. v prípade motorových vozidiel ide o spínač štartéra).Na ostatné svorky sa môžu pripojit rôzne iné vstupy,ktoré svojou zmenou ovplyvňujú činnosť monitorovaného objektu. Na ilustráciu je možné uviest v prípade, že v prípade automobilu na svorku K 4 môže byt privedený kábel pripojený k neoznačenému snímaču nárazu, na svorku...

Nakladací prvok na manipuláciu so škatuľami vidlicovým stohovacím vozíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284431

Dátum: 07.03.2005

Autor: Dickner Allan

MPK: B65D 25/24, B65D 19/40

Značky: vozíkom, prvok, stohovacím, nakládací, vidlicovým, manipuláciu, škatuľami

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací prvok (1) v podstate s profilom L je spoločne s príslušným nakladacím prvkom usporiadaný na spodku škatule (3), pričom každý prvok je vyhotovený na jednom z dvoch zodpovedajúcich paralelných spodkových okrajov (3a. 3b) škatule. Nakladacie prvky sú prichytené a tesne priliehajú ku škatuli pomocou obvodových pásikov (5) alebo baliacej fólie a tieto prvky môžu tvoriť podpery škatule. Jedno rameno (2) sekcie L je vybavené aspoň dvomi...

Manipulátor, najmä na manipuláciu s pracovným nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3971

Dátum: 03.11.2004

Autori: Kunc Jozef, Szegedy Stanislav

MPK: B65G 57/00, B25J 18/04, B25J 1/04...

Značky: manipuláciu, najmä, manipulátor, pracovným, nástrojom

Text:

...prvého a druhého ramena, na obr. 3 pôdorys manipulátora a na obr. 4 je manipulátor znázomený v axonometrickom pohľade.Manipulátor na manipuláciu s páskovacím strojčekom na balenie stohov nastrihaných tabúľ plechov, znázomený na obrázkoch 1 až 4 pozostáva zo stĺpa 3, ktorý je ukotvený do základu. Na konci stĺpa 3 je uložené otočne okolo vertikálnej osi prvé rmneno l a to na dvojici ložísk, z ktorých horné radiálno-axiálne ložisko 31 je...

Zariadenie na bezpečnú manipuláciu s liekmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16272

Dátum: 29.10.2004

Autori: Kraus Menachem, Shemesh Eli

MPK: A61J 1/20, A61J 1/14, A61J 1/10...

Značky: liekmi, manipuláciu, zariadenie, bezpečnú

Text:

...s ešte dalším príkladom je poskytnutý aj spôsob na miešanie liekov, ktorý zahrnuje pripojenie podkožnej striekačky vybavenej luerom, ktorá má piest, na striekačkový adaptér, zasunutie adaptéra so zasúvacím portom do portu v nádobe obsahujúcej kvapalinu, pripojenie striekačkového adaptéra, na ktorý jepripojená striekačka. na Iiekovkovú adaptérovú zostavu s Iiekovkou obsahujúcou liek, ktorá je na ňu pripojená,vytiahnutie piesta, čím sa aspoň...

Automatizovaná konštrukcia pre skladovanie predmetov a manipuláciu s nimi, opatrená stĺpikmi so zatiahnuteľnými policovými členmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2000

Dátum: 05.08.2004

Autor: Violante Alberto

MPK: B65G 1/14

Značky: predmetov, policovými, zatiahnuteľnými, stĺpikmi, nimi, členmi, opatřená, manipuláciu, automatizovaná, konštrukcia, skladovanie

Text:

...zaručené prostredníctvom protizávažia, vytvoreného spoločne s príslušným policovýmčlenom, zatiaľ čo lineárna pružina, usporiadaná medzi každouvonkajšou časťou policového člena a bočnou stenou stĺpika,umožňuje rýchlejší vratný pohyb voľného policového člena. Pri takom uskutočnení usporiadania pružín V konštrukcii uľahčuje údržbu, pretože výmena poškodenej pružiny môže byť uskutočnená rýchlo, a to bez nutnosti vyberania súčastí stĺpika, čo...

Zariadenie na manipuláciu s mobilnou modulovou bunkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3874

Dátum: 07.07.2004

Autori: Mindl Karel, Klíma Ladislav, Nétek Václav, Švec Jiří

MPK: B65D 90/12

Značky: zariadenie, manipuláciu, modulovou, bunkou, mobilnou

Text:

...bunka prepravi pomocou časti zariadenia, ktoré sú odpojiteľné od mobilnej modulovej bunky.Prehľad obrazkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje mobilnú modulovú bunku naloženú na dopravný prostriedok, obr. 2 predstavujc otočenic mobilnej modulovej bunky o 90 ° pomocou otočnej plošiny, obr. 3 predstavuje nadvihnutie bunky pomocou vysúvateľných podpier, obr. 4 predstavuje odchod...

Páskovací stroj s vylepšenou jednotkou na manipuláciu s páskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2105

Dátum: 08.06.2004

Autor: Ubertini Massimiliano

MPK: B65B 13/18

Značky: manipuláciu, stroj, jednotkou, páskou, páskovací, vylepšenou

Text:

...princípov predloženého vynálezu a jeho výhod vporovnaní so známym stavom je ďalej opísané jedno možné uskutočnenie vynálezu na nijako neobmedzujúcom príklade, používajúciuvedené princípy, pomocouObr.l znázorňuje schematicky páskovací stroj uskutočnenýpodľa predloženého vynálezu, obr. 2 znázorňuje vo zväčšenom merítku jednotku na naťahovanie, vracanie do pôvodnej polohy a odťahovanie pásky vobr. 3, 4 a 5 znázorňujú pohľady na...

Zariadenie na manipuláciu s karosériami vozidiel v spracovateľských staniciach, predovšetkým pre automobily a priemyselné motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2988

Dátum: 24.11.2003

Autor: Covizzi Giampaolo

MPK: B62D 65/00

Značky: zariadenie, motorové, staniciach, spracovateľských, vozidiel, karosériami, manipuláciu, predovšetkým, vozidla, priemyselné, automobily

Text:

...a ktoré bude umožňovať jednoduché ovládanie spracovateľskej linky na karosérie vozidiel, pričom bude vykazovať výhodu voľby uskutočňovaných spracovateľských0009 Ďalšou. úlohou tohto vynálezu. je vyvinúť také automatické zariadenie, ktoré bude umožňovať rýchle uskutočňovanie rôznych premiestňovacích a spracovateľských prevádzkových cyklov V závislosti od typu motorových vozidiel, ktoré majú byť spracovávané.0010 Ešte ďalšie úlohy tohto...

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283486

Dátum: 14.07.2003

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: zariadenie, manipuláciu, dřeva, štiepanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva je konštruované ako prídavné zariadenie k mobilnému pracovnému stroju, napr. nakladaču, ku ktorému sa pripája prostredníctvom rýchloupínača. Zariadenie pozostáva najmenej z dvoch priamočiarych hydromotorov (2), ktoré sú pevne spojené s rámom (1) a vzájomne prepojené štiepacím klinom (6), na ktorom sú pevne prichytené priečne štiepacie kliny (7). Na pohon priamočiarych hydromotorov (2) a ich ovládanie...

Kontajnerový rám na prepravu, manipuláciu a skladovanie remorkérového motorového plavidla MO 2000 alebo pontónového dielu súpravy PMS

Načítavanie...

Číslo patentu: 282681

Dátum: 10.10.2002

Autori: Faltus Milan, Kočár Radoslav, Čepica Jaroslav, Málek Oldřich, Fajc Jan, Sodoma Bohumil

MPK: B65D 88/12, B60P 3/10

Značky: manipuláciu, prepravu, motorového, dielů, plavidla, súpravy, skladovanie, kontajnerový, pontónového, remorkérového

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajnerový rám na prepravu remorkérového motorového plavidla MO 2000 a na prepravu pontónového dielu PMS ako plošinový kontajner uspôsobený na nakladanie hákovým nakladačom a vybavený rohovými kontajnerovými prvkami a okami na nakladanie zdvíhacím zariadením na vozidlo sa skladá zo základného rámu (1), ktorý je vybavený sklopnými bočnicami (2) vybavenými tvarovými kladkami (5) na naťahovanie a zhadzovanie nákladu vybaveného vodiacimi...

Nástroj na manipuláciu s plátkom a stanica na epitaxný rast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2095

Dátum: 20.09.2002

Autori: Preti Franco, Ogliari Vincenzo

MPK: H01L 21/00

Značky: stanica, manipuláciu, epitaxný, plátkom, nástroj

Text:

...s vonkajšou stranou kotúča prostredníctvom sacích otvorov a so sacím vedením prostredníctvom sacieho kanálika sacie otvoryKeď je plátok v kontakte s dolnou stranou kotúča a sací systém je aktívny, je plátok pridržiavaný nástrojom účinkomTaký nástroj umožňuje manipulovať dobre s plátkom bezspôsobenia poškodenia ďalej, pretože sací účinok jeaplikovaný len pre kontaktnú oblasť medzi nástrojom a plátkom, nepodlieha plátok žiadnej zreteľnej...