Patenty so značkou «manipulaci»

Závěsný čep pro manipulaci s kovářským nářadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 260444

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drápal Otakar

MPK: F16B 13/06, B21J 13/04

Značky: nářadím, závěsný, manipulaci, kovářským

Text:

...je vytvořen průchozí otvor, jímž je prostrčen šroub, jehož konec je našroubován v závitovém otvoru válcového nástavce. Podstatou vynálezu je, že přivrácená čela hlavy a nástavce mají jedinou společnou funkční šikmou plochu.Výhodou zavěsného čepu podle vynálezu je jeho poměrně jednoduchá výměna připoškození při vysoké bezpečnosti práce. Další výhodou je, že závěsný čep lze použít i do stávajících manipulačních otvorů v kovářském nářadí. jinou...

Zařízení k manipulaci s ponornou výlevkou při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269735

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bartoš Dalibor, Strung Ladislav

MPK: B22D 11/10, B22D 11/14, B22D 41/08...

Značky: plynulém, manipulaci, zařízení, odlévání, výlevkou, ponornou, kovů

Text:

...s výše uvedenými nižší.Na priložených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení k manipulaci s ponornou výlevkou při plynulám odlévání kovů podle vynálezu. Dbr.1 znázorňuje jeho nárys v podélném řezu, obr.2 üelní pohled na zařízení ve výchozí poloze a obr.3 příčný řez uložením unsšače v rameni tohoto zařízení.Zařízení k manipulaci e ponornou výlevkou při plynulém odlévání kovů, podle příkladného provedení sestává 2 nosného...

Zařízení k manipulaci s ochranným krytem, ustaveným nad násypkou vzduchové tryskací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269499

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kasenčák Petr, Brůha Jiří

MPK: B24C 9/00

Značky: vzduchové, násypkou, ochranným, ustaveným, tryskací, krytem, manipulaci, jednotky, zařízení

Text:

...vzduchové tryskací jednotky. Práce spojené s čištěním síta zvládne jedna osoba. Jak při čištění, tak při výměně síta zůstává přívodní gumová hadice napojena na ochranný kryt. odpadá pracné šroubové spojení ochranného krytu s násypkou, jeho sejímání z násypky i náročné přenášení.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 značí pohledna zařízení shora, obr. 2 pohled na zařízení v částečném řezu a ve směru P,...

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vertikálních kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269388

Dátum: 11.04.1990

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21K 27/02

Značky: kovacích, vertikálních, tyčovým, zařízení, kovaní, strojích, manipulaci, materiálem

Text:

...g kovaoího stroje 1.Kolejnice 3 je ulołens na třech stojinách ąl, upevněných na podleze 3 a jedné konzole 33, upevněné na kovacím stroji 1. Vozík 1 sestává z konzoly 39, na jejíž boční stěně jsou uložena kolečka 3 a upevňovací čep gg. Na hornístěně konzoly 32 je uložen vertikální nosič 31. opatřený průchozím válcovým otvorem 31, do kterého zasahuje zarážkà 32, uložená posuvné na horní stěně konzoly gg a opatřená vertikálne uloženým válcem...

Zařízení pro manipulaci se součástmi válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269221

Dátum: 11.04.1990

Autor: Blažík Otakar

MPK: B23Q 7/04

Značky: zařízení, manipulaci, tvaru, součástmi, válcového

Text:

...zedržována obloukovým zakončením 3 podávecích ~ ramen 1. Jakmile podávaní ramena 1 i odebírecí ramene g dosáhnou polohy, znázornená na obr. 3, dojde ke změně smyslu jejich otáčení. Nabírací nos lg se dostane pod přívodní skluz lg, menípulovane součástí 32 ee po něm odvalí, až se první z nich opět opře o doraz lg, zatímco nabraná manípulovaná enučást 22 přopadne-do opärnáho lůžka lg na prívodní ploše gg podávacích roman 1, viz obr. A. V...

Zařízení pro manipulaci a upnutí čepu v měřicí stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 268442

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rybín Jiří, Müller Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: čepu, zařízení, stanici, měřicí, upnutí, manipulaci

Text:

...i ukončený levým hrotom i je vysunut. Vyeouvaě z s ložislq š a proetorem g je zasunut. Čep 11 neleží nn. paletě g, ale je posunut, zvodnut a upnut za pravý důlek 12 a levý důlok Q mezi pravý hrot g hřídele g a levý hrot g pístu g. .Na obr. i je täleso 1, křídel 3, deska 11, nákružek 11, pojrletný kroužek 111, držák 11 ą skluz lg v nezměnäné poloze. Píst 14 ukončený levým hrotom Ž je vysunut. Vysouvnč z s prcetcrem 8 a työemi 2 je zesurmt....

Zařízení pro uložení a manipulaci s nástroji se strmým upínacím kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266550

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bílek Jiří, Tomek Pavel, Kepka Jiří, Němec Bohumil, Hell Josef

MPK: B23Q 3/157

Značky: kuželem, strmým, uložení, zařízení, nástroji, upínacím, manipulaci

Text:

...l ve vodítku 7.Úkosové vodicí plochy Q jsou shodné s vodicími plochami nástrojovétvoří jeho úložné místo Ě. Aretační páky A a pojištovací páka 5 na obr. 4 jsou otočné uloženy V nástrojové buňce A pomocí druhého lg a třetího lg čepu, jejichž axiální zajištění seprovádí pružným elementem 31. Pružný element gl je uložen v zahloubení 3 aretačních pák3 a pojištovací páky 5 a je určen pro zasunutí do drážky gg válcové části druhého lg a třetího...

Samojízdné zařízení k manipulaci s kvasnými nádržemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266161

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ježek Zdeněk, Žilka Miloslav

MPK: B60P 9/00

Značky: zařízení, nádržemi, manipulaci, kvasnými, samojízdné

Text:

...k úplné obsluze celého zařízení na anaerobní ošetření chlévské mrvy a to na tvarově neurčeném hnojišti, takže lze hnojiště umístit na jakékoliv vhodné volně ploše ve středískuživočíšne výroby, čímž se omezuje potřeba zábogů zemědělské půdy.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje pohled na zařízení z boku, obr. 2 představuje pohled na zařízení zepředu a obr. 3...

Železobetonová trouba upravená pro orientovanou manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264932

Dátum: 12.09.1989

Autor: Drábek Stanislav

MPK: F16L 9/08

Značky: manipulaci, upravená, železobetonová, orientovanou, trouba

Text:

...jsou uloženy při vnějším povrchu trouby. I při zřetelném označení pozice není zaručeno, že bude trouba osazena ve správné poloze, zejména při výstavbě potrubíprotlačováním nebo zatlačováním do polootevřených rýh.Uvedené nedostatky odstraňuje železobetonové trouba, upravená pro oríentovanou manipulaci. Je vyztužena výztužným košem svařeným z podélných prutů a šroubovitě navinutého třmínku,přičemž výztužný koš má profil ve tvaza elipsy, jejíž...

Zařízení pro manipulaci s filtračními vložkami ve skříni filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264428

Dátum: 14.08.1989

Autor: Förster Vladimír

MPK: B01D 46/16

Značky: filtračními, manipulaci, skříní, filtru, zařízení, vložkami

Text:

...1 jsou uložený za sebou umístěné a vzájemné spojené posuvné suporty g. V pevném euportu l je mezi valivými drahami Q a souběžně e nimi vytvořena vodicí drážks Q, ve kteréjsou na pružinách lg upevněny vodicí segmenty §. Každý z posuvných suportů g, víz obr. 3, je na své úložné ploše opatřen dotazem 2 filtrační vložky Q, která je na něm uložena, ana své kluzně ploše je opatřen podélnou vodicí lištou lg, umíetěnou ve vodicí drážce 5mezi...

Zařízení pro přídavnou manipulaci s výrobkem v lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263946

Dátum: 12.05.1989

Autori: Přívora Jiří, Heřman Otakar, Průšek Jaroslav

MPK: B65G 49/02

Značky: manipulaci, lakovnách, přídavnou, zařízení, výrobkem

Text:

...vynález zařízení pro přídavnou manipulaci s výrobkem v lak-ovnách, jehož podstata spočíva v tom, že závěs podvěsného dopravníku je opatřen přídavným kotoučem pro zavěšení výrobku. V dotekové poloze přídavným kotoučem je umístěn alespoň jeden pomocný dopravník, který je kladkou a převodem o 2táčivě spojen s poIi 1 OCIíý 1 n zdrojem otáčení,jehož -otačivý pohyb je řízen řídícím systémem, na který je zapojen níanipulátor pro řízení střiku...

Excentrický klíč k ovládání uzávěrů zajištěných proti nežádoucí manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263719

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zadražil Milan, Dohnal Jan

MPK: E05B 19/12

Značky: excentrický, zajištěných, proti, klíč, uzávěru, nežádoucí, ovládání, manipulaci

Text:

...nesunut kroužek. Ve vybrání kroužku je uložen nos stevítka, jehož čelo je opřeno o excentrický čep. Přednost konstrukce excentrického klíče podle vynálezuspočívá v první řadě v tom, že jím ovládaný uzávěr,často používaný ve äpatných provozních podmínkách, je výrobné jednoduchý a spolehlivý e neobsahuje žádné pohyblivé díly. Samotný excentrický klíč je snadno vyrobitelný bez velkých nákladů.Na přiloženem výkresu je schemeticky znázorněn...

Kleště pro manipulaci s betonovými trubkami velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263698

Dátum: 11.04.1989

Autor: Farský Bohuslav

MPK: B66C 1/56

Značky: betonovými, veľkých, trubkami, průměru, kleště, manipulaci

Text:

...vynálezu, jejichž podstatou je nosník se svislým vodítkem opatřený dvěma posuvnými objímkami, na kterých jsou otočné zavěšeny západky a třmeny. s pevně připojenýmí rohatkamí a vodítky, přičemž třmeny jsou zavěšeny na táhlech a pákách,ke kterým jsou z vnitřní středové strany kleští otočné připojena pomocná táhla otočně propojená ve středu klešti ohjímkou posuvně uloženou na vislém vodítku nosníku. Celieti kleští jsou excentricky připojeny k...

Zařízení pro manipulaci s minerálními deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263227

Dátum: 11.04.1989

Autori: Menša Ludvík, Borkovec Libor

MPK: B65G 59/04

Značky: manipulaci, zařízení, minerálními, deskami

Text:

...regulačni klapka pro přieáváni vzduchu, která umožňuje regulaci podtlaku při různé hmotnosti odebiraných deeek.Výhodou uspořádání podle vynálezu je jeho jednoduchost a snadné přeetavitelnoet při změně rozměru nebo hmotnosti deeekoNa připojených výkreeech je znázorněno zeřizeni pro manipuleci s ninerálnini deskami podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárye. na obr. 2 je půdorye zeřizeni.zarizeni pro manipulaci e minerálnimi deekami je tvořeno...

Variabilní zařízení pro manipulaci s mostními segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261163

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: manipulaci, variabilní, mostními, zařízení, segmenty

Text:

...sestavené jako manipulační portálový jeřáb je složeno ze čtyř podvozkú g, z nichž vždy na dvou soueedních spočívá úložný prah Q, spojený při každém konci s patní částí podpory. Každá patní část podpory je opatřena ozubem, na nějž je připevněna zalomená část 3 podpory. spojená nahoře s nástavcem lg pro uložení vodorovného nosníku, aestávajícího z podporoveho dílu 1 opatřeného dole podporovým výčnělkem a na obou koncích ozubem. K jednomu z...

Zařízení pro manipulaci s prostředky v ultravakuových přístrojích například preparátu v elektronových mikroskopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259749

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schenk Antonín, Fišer Jan

MPK: H01J 37/20

Značky: mikroskopech, ultravakuových, prostředky, manipulaci, zařízení, preparátu, elektronových, přístrojích, například

Text:

...předkládraného zařízeníje, že při své relativní jednoduchosti a rozměrové nenáročnosti umožňuje ve všech třech osách x, y, z přesné a časové i prostorově stále nastavení polohy použitého prostředku umístěného v ultravakuu. Rozsah i citlivost nastavované polohy lze volit stoupáním regulačních diferenciálních šroubů. Pro větší rozsahy a menší citlivost lze použít jednoduchých justážních šroubů s větším stoupáním.Vynález blíže objasní...

Zařízení pro uchopení podlouhlých těles, např. komínů a jejich manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259183

Dátum: 17.10.1988

Autor: Moravec Čestmír

MPK: B66C 1/12

Značky: jejich, komínů, napr, zařízení, podlouhlých, uchopení, těles, manipulaci

Text:

...těchto prostředků. Zvýši se bezpečnost práce, zrychlí n usnadní demontovatelnost ůvazu. Vzhledem k tomu, že úvaz je uchycen u spodní části tělesa, je výrazně omezeno namáhání tělesa v tahu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje uchopení tělesa spřežením neznázorněných zvedscích mechanismů, obr. 2 uchopení nad tělesem a obr. 3 uchopení tělesa ve vodorovné poloze.Jako příklad zařízení pro uchopení...

Výklopné zařízení pro manipulaci s bednovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259120

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hafner Josef

MPK: B65G 65/23

Značky: zařízení, bednovými, výklopné, manipulaci, paletami

Text:

...polohách, pomocí lan a Jeřáhů.- Na přiložených Ýýkresechl je shhematicky znázorněnovýklopná zařízení podle vynálezu. Na obr.l je znázorněn pohledna celkově uspořádání výklopného zařízení, na obr.2 je znázorněnozařízení v bočním pohledu se zasunutou a zajištěnou paletou, nakterá je upevněna na závěsu l.obr.3 je znázmwšno v bočnímpoh 1 edu zařízení se zasunutou e zajig ětěnou paletou v poloze po uvolnění zarážky, kdy dochází k...

Zařízení k manipulaci s polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 258406

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hache Wolfgang, Helbig Hartmut, Adler Horst, Franz Ulrich

MPK: B23Q 7/06

Značky: manipulaci, polotovary, zařízení

Text:

...upxcnocoöneunn nnn sanexu H paamunnoro ycwpoücwna. Ona nonxmu cosnaá BąTb Boaupmuocrb acrpanaaxnn ňaxonrenx aarowoaox.Baeqa nsoôpeweana saxnmuaemcn 9 TOM, uwoóu cosnarb saMeunTenbo 6 oňM Konnaxwuoñ xoucrpyxuuu, nepąnaaaewu na noanuum oöpaöorxu, na KOTOPOM Moxew yeTauannnnawnca oun unu Hecxonbko nepxaweneň sarowoacx, Hanpanuammaa nonepkHOCTB KOTODHX Moxer ÓMTb ycwanonneua B nmöou yrnonou nonomeuun B coownercwá sun c ycnonuanu coenunenun...

Podvozek pro manipulaci s kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: 258384

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kutáš Michal

MPK: B60P 1/04

Značky: podvozek, kontejnery, manipulaci

Text:

...zavěsitelné za jaký by dovolovalo provedení všech zmíněnýchÚkol byl podle vynálezu vyřešen návrhem podvozku pro sběr kontejnerů z terénu, jejichukládání na podvozku, dopravu, odkládání na terén a jejich vyklápění, tvořeného na jednomkonci otevřeným přibližně vodorovným rámem tvaru U, na jehož podélných ramenech je upevněnaalespoň jedna náprava s pojízdnými koly a na čelním pžíčníku tažná oj a dále upevněnakyvně přední a zadní ramena...

Kombinovaný rám pro manipulaci se silnými plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245932

Dátum: 01.07.1988

Autori: Palm Dietrich, Tettke Wolfgang, Rätzsch Manfred

MPK: B66C 1/22

Značky: manipulaci, kombinovaný, plechy, silnými

Text:

...nosných výztuh uložení. a opětné výchýstávání více stohú silruích plechü kratšich délek do jednoho podlaží stromečkového regálu. Rovněž výhodou je, že kombinovaný rám může pomoci záchýtných prvků provádět odbery jednotlivých p 1 echů. Přiklad provedení vynálezu je na přiložených výkresoch, kde naobr. l je pohled z boku na kombinovaný rám v uliěce mezi stromečko-2 vými regály, na obr. 2 je pohled na tento rám shore. 245 932Na...